Patenty so značkou «vzorky»

Kazeta na biologické vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7384

Dátum: 01.03.2016

Autori: Kabátová Jarmila, Husťak Rastislav

MPK: B01L 9/00, B01L 3/00, A61B 10/00...

Značky: kazeta, biologické, vzorky

Text:

...v tom, že tvarová diera vytvorená v náboji nosného rámu a profil tŕňa nosného stojana majú tvar písmena T, pričom vybranie tvarovej diery a výstupok tŕňa tvorí základňa stojiny písmena T.Predložené technické riešenie umožňuje zjednodušiť identifikácia miesta odberu konkrétnej vzorky tkaniva, v celom procese spracovania vzoriek počnúc ich uložením do puzdra po odbere, cez manipuláciu so vzorkami v laboratóriu až po vyhodnotenie...

Mikrofluidný systém s predbežnou úpravou vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20615

Dátum: 26.04.2011

Autori: Stadthagen Torsten, Klaus Sebastian, Aberl Franz

MPK: B01L 3/00, G01N 33/558, G01N 33/94...

Značky: mikrofluidný, úpravou, systém, vzorky, predbežnou

Text:

...vytlačí vtlačením prvku na odber vzorky do valcovitého výrezu testovacieho zariadenia zo špongiového materiálu. Týmto spôsobom sa len malá časť pôvodne odobratej vzorky dostane do druhej komory, vktorej sa vzorka inkubuje s prvoua druhou reagenciou a analyt sa viaže na svojho väzbového partnera špecifického pre analyt, čo v konečnom dôsledku znižuje citlivosť stanovenia analytu. Okrem toho sú v dôsledku nasávacieho účinku Špongiového...

Spôsob prípravy rekombinantného choriogonadotropínu – hCG zo vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287146

Dátum: 28.12.2009

Autori: Scaglia Laura, Paradisi Gianfranco, Rossi Mara

MPK: C07K 1/00, C07K 14/435

Značky: choriogonadotropínu, spôsob, přípravy, vzorky, rekombinantného

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy rekombinantného hCG so špecifickou bioaktivitou v rozsahu 23 000 až 28 000 IU/mg, ktorý zahŕňa kroky: (a) elúciu vzorky na chromatografickom stĺpci oxidu kremičitého (b) elúciu vzorky na ionomeničovom chromatografickom stĺpci (c) elúciu na druhom ionomeničovom chromatografickom stĺpci (d) elúciu na HPLC kolóne s reverznou fázou a (e) po podrobenie sa eluátu chromatografii rozlišujúcej podľa...

Spôsob čistenia luteinizačného hormónu – LH zo vzorky, rekombinantný hLH, jeho použitie a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287041

Dátum: 17.09.2009

Autori: Paradisi Gianfranco, Rossi Mara, Scaglia Laura

MPK: C07K 1/00

Značky: spôsob, obsahom, použitie, luteinizačného, vzorky, prostriedok, farmaceutický, hormonu, rekombinantný, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob čistenia luteinizačného hormónu (LH), najmä rekombinantného LH (r-LH) zo vzorky surového r-LH, ktorý zahŕňa kombinované použitie iónovej výmennej chromatografie s aniónovou výmennou živicou a HPLC s rezervnou fázou
ako aj rekombinantného hLH so špecifickou biologickou aktivitou, jeho použitie a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom.

Výroba vakov pre biologické vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13859

Dátum: 15.05.2009

Autori: Foucaut Bertrand Marcel Alexandre, Fell Claude

MPK: A61J 1/05, B29C 65/04, B29C 65/02...

Značky: biologické, vakov, výroba, vzorky

Text:

...zmrazením. Výrobný spôsob je univerzálny, jednoduchý a lacný, aumožňuje výrobu jedno aj viacdielnych vakov bez modíñkácie foriem. Pre každý vak danéhoobjemu, môže byť tiež modiñkovaná veľkosť i počet jeho oddielov bezo zmeny V základných zváracích fonnách. Navyše spôsob môže byť ľahko prispôsobený na výrobu vakov rozdielneho objemu vo veľkom rozsahu, napr 1 klad od 10 ml do 500 ml. Spôsob je zlúčiteľný so štandardnými vysokofrekvenčnýmí...

Systém odberu vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20887

Dátum: 26.05.2006

Autori: Lundkvist Ulf, Nygren Soren, Sjoberg Berndt, Willander Erik

MPK: A61B 10/02, A61B 10/00

Značky: odběru, systém, vzorky

Text:

...ASCUS) by sa mali ďalej podrobiť riadenému programu, pozostávajúcemu z dvoch opakovaných cytologických testov, to znamená, okamžitej kolposkopie alebo testovaniu DNA na vysoko rizikové typy HPV. Testovanie na DNA, pochádzajúceho zHPV, je uprednostňovaný prístup, pokial sa pre hromadnévyšetrenie používa cytológia založená na kvapaline.0010 Limitujúcim faktorom pre to, aby sa ďalej znížil výskyt a úmrtnosť následkom karcinómukrčka matemice, sa...

Spôsob a systém odoberania vzorky z atmosféry z bezpečnostnej nádrže reaktora jadrového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15934

Dátum: 13.10.2005

Autori: Eckardt Bernd, Hill Axel

MPK: G01N 1/10, G21C 17/028, G01N 1/22...

Značky: zariadenia, odoberania, vzorky, spôsob, atmosféry, bezpečnostnej, reaktora, systém, nádrže, jadrového

Text:

...presnosťou. Veľmi rozdielne stavy atmosféry od saturačných podmienok až k stavu silného prehriatía sú) vytvárané dôledku obsahu rádioaktívnych vzácnych plynov a aerosólových štiepných produktov, prítomnýchuvoľňovať pri interakcii betónu s roztavenou aktívnou zónou. Práve pri aktívnom riadení priebehu havárie a cielenom riadení protiopatrení sú také systémy nedostatočné.systémom odberu vzoriek kziskaniu vzorky zatmosféry...

Zariadenie na odoberanie tekutej vzorky v čerpacom okruhu a postup čistenia tohto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4904

Dátum: 05.07.2005

Autor: Magyar Georges

MPK: G01N 1/20

Značky: vzorky, tekutej, čerpacom, zariadenia, postup, okruhu, tohto, odoberanie, čistenia, zariadenie

Text:

...najmä pre čistenie zariadenia.0020 Vynález sa totiž týka tiež postupu čistenia zariadenia na odoberanie tekutej vzorky,tak ako je vymedzené vyššie. Tento postup zahŕňa etapu spočivajúcu v umiestení tohto zariadenia tak, aby ako vstupný a výpustný otvor, tak aj konce všetkých ihiel boli V spojení s vedením čerpacieho okruhu a etapu spočívajúcu v tom, že sa V tomto čerpacom okruhu nechácirkulovat umývacia kvapalina pod veľkým tlakom.0021...

Zariadenie a spôsob analýzy kvapalnej vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2694

Dátum: 18.11.2004

Autori: Grabowy Udo Heinrich, Busch Heinz Werner

MPK: G01N 21/85

Značky: spôsob, kvapalnej, analýzy, vzorky, zariadenie

Text:

...formed inartificial urine Journal of Crystal Growth, zväzok 233, c.Úlohou vynálezu je dať k dispozícii zariadenie a spôsob analýzy kvapalných vzoriek tak, aby sa mohla v lekárskej praxi alebo na klinike racionálne a bezpečne uskutočňovať analýza vzorky moču za účelom stanovenia Bonn-Risk-Index. Zariadenie by malo umožniť uskutočňovanie normalizovaného a čo najviacautomatizovaného spôsobu za vynaloženia nízkych nákladov.Táto úloha je...

Materiály a metódy na zachytenie patogénov a odstránenie kyseliny auríntrikarboxylovej zo vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5852

Dátum: 16.08.2004

Autori: Ewert Matt, Cannons Andrew, Amuso Phil

MPK: C12Q 1/68

Značky: odstránenie, vzorky, patogénov, auríntrikarboxylovej, metody, kyseliny, zachytenie, materiály

Text:

...vzoriek krvi upravenýchpomocou zmesí obsahujúcich ATA v spojení so zachytením patogénu, pričom sa používajúbioaktívne peptidy funkcionalizované na kyseline hyalurónovej, čo je podrobnejšie opísanć v US prihláške číslo 10/604 779, kde kyselina hyalurónová striedavo pôsobí ako polyrnérny vlnovod.Predtým v stave techniky nebol opísaný spôsob odstránenia vápnika, aby spustil premenu referenčnej molekuly značeného fibrinogénu na nerozpustný...

Materiály a metódy na zachytávanie patogénov a odstránenie kyseliny auríntrikarboxylovej zo vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10014

Dátum: 16.08.2004

Autori: Ewert Matt, Cannons Andrew, Amuso Phil

MPK: C12Q 1/68

Značky: patogénov, odstránenie, materiály, auríntrikarboxylovej, kyseliny, zachytávanie, metody, vzorky

Text:

...a zmrazenej streptokinázy vkoincidenčnom vzťahu, dokiaľ nie je lýzačné reakčné činidlo ñbrínu potrebné, s ktorého pomocou streptokináza enzymaticky reaguje s plazminogćnom za vzniku plazmínu pri rozmrazení a vložení do vzorky fibrínu. S výhodou je plazminogén suspendovaný v roztoku vodnej soli pred zmrazením včítane NaCl a NagPO 4. Lýzačné reakčné činidlo ñbrínu sa s výhodou skladá z DNAázy a fosfolipázy A 2. Enzým DNAázy obyčajne napomáha...

Záchytné zariadenie bioptickej vzorky pre bioptickú kanylu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 169

Dátum: 20.05.2003

Autori: Rishmawi Suhail, Kniep Frank, Dunker Thomas, Hornscheidt Dirk

MPK: A61B 10/00

Značky: bioptickú, kanylu, bioptickej, vzorky, záchytné, zariadenie

Text:

...na vnútornej stenebioptickej kanyly abioptického valca. Drôt je Lisporiadaný na rukoväti stredovos predvoleným uhlom. pričom predvolený uhol je v rozmedzí 1 ° až 90 °. Na drôte a danej špici s úkosom je účelný uhol úkosu 5 ° až 85 °, najlepšie 20 °. Pritom je drôt s úkosom vyhotovený tak. že úkos smeruje k odoberateľnému valcu bioptickej vzorky. Úkos môže byt opatrený žľabom alebo vydutým výbrusom. Pritom je dôležité. že drôt má dĺžku....

Zariadenie biosenzora a spôsob detekcie objemu a druhu vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 361

Dátum: 11.12.2002

Autor: Kermani Mahyar

MPK: G01N 27/22, G01R 27/26

Značky: biosenzora, objemu, druhu, zariadenie, detekcie, spôsob, vzorky

Text:

...vytvorenie demodulovaného signálu, afiltrovanie demodulovaného signálu pre vygenerovanie signálu, ktorý je úmerný efektívnej kapacite bunky biosenzora.Obr 1 znázorňuje blokovú schému biosenzora a asociovaných úrovní signálu podla predkladaného vynálezu, Obr. 2 znázorňuje schému zapojenia biosenzora podľa predkladaného vynálezu.Obr. 3 znázorňuje časový diagram na meranie objemu vzoriek ahladinyglukózy podľa predkladaného vynálezu, Obr. 4...

Zariadenie na odber vzorky spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 948

Dátum: 14.09.1995

Autor: Bellan Stanislav

MPK: G01N 1/22, G01N 1/02

Značky: spalin, zariadenie, vzorky, odber

Text:

...dobre prístupná pre potreby údržby.Samotné zariadenie je tvorené rúrou DN 80 až i 00 umiestnenou naprieč spaľovacou komorou. v ktorej sú vyvítané otvory po celej dĺžke v smere prúdenia spalín. súčet prierezov otvorov je totožný s prierezom rúry. Na konci rúry mimo kotla je vytvorená komora pre umiestnenie sondy. Komora je dalej prepojená potrubím s dymovodom za ohrievdčmi vzduchu pred spalinovými ventilátormi. Pri kotloch s dvoma ventilátormi...

Prístroj na prípravu koncentrátu koagulačných faktorov z krvnej vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279151

Dátum: 19.02.1992

Autori: Weis-fogh Ulla, Holm Niels Erik, Hern Soren

MPK: A61K 35/16

Značky: krvnej, faktorov, vzorky, koagulačných, koncentrátů, prístroj, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj obsahuje prvú komoru (14) na zachytávanie krvnej vzorky a separáciu plazmovej frakcie a druhú komoru (15) na zachytávanie plazmovej frakcie cez spojovací kanálik (22) komôr (14, 15), jeho blokovací ventil (24) s ovládacou tyčou (25) a prvý prepravný prostriedok (30) s koncom (31) v druhej komore (15) na zrážanie koncentrátu koagulačných faktorov. Druhá komora (15) je napojená na vyberateľnú injekčnú striekačku (36) na odber uvedeného...

Spôsob prípravy vzorky na idenftifikáciu miesta s najväčšími zvyškovými napätiami

Načítavanie...

Číslo patentu: 270162

Dátum: 13.06.1990

Autori: Blaškovitš, Slavkovský Ján

MPK: G01N 1/28

Značky: spôsob, zvyškovými, přípravy, najväčšími, miesta, vzorky, napätiami, idenftifikáciu

Text:

...učujeea něhodnoe e intuitívnoe výberu neraných aieetš číe ee doeehujü epoľhhlivé výsledky. Treneperentnú folia z opticky dvojloaneho materialu je velkoploäný eníneö deformácie a prakticky nulovou aernou dĺžkou a preto vylučuje chyby nerania závielá od mernej dĺžky enieača. Rýchle identifikácie eieete e najväčšími zvyškovýni nepätieei podetetne zvyšuje produktivitu prace znižuje náklady a objektivizuje identifikáciu.Príprava vzorky na...

Vzorkovací žľab na odber hrubej vzorky z vyťaženej suroviny pri ťažobnom prieskume

Načítavanie...

Číslo patentu: 263158

Dátum: 11.04.1989

Autor: Tarkanič Ladislav

MPK: G01N 1/02

Značky: žľab, vzorky, vzorkovací, prieskume, hrubej, ťažobnom, vyťaženej, suroviny, odber

Text:

...pôdoryse priklad prevedenia vzorkovacieho žlabu na odber vzorky z vytaženej suroviny pri Eažobnom prieskume podľa vynálezu a na obr. 2 je rez A-A podľa obr. 1.Vzorkovací žľab na odber vzorky z vytaženej suroviny pri tažobnom prieskume pozostáva z priehradok 3, 3, 5, 5, ktoré sú nesené na bočniaciach i žľabu a odvádzacie žľaby łł, łg,gg, ii sú uchytené pod otvormi Q, 1, g, g o dno žľabu. Druhé tretí a čtvrtě priehradky 1, 1, É majú vstupnú časť...

Prístroj na stanovenie teploty vzplanutia pre množstvo vzorky do 10 g

Načítavanie...

Číslo patentu: 262753

Dátum: 11.04.1989

Autori: Maslonka František, Špánik Jozef, Lihotský Luboš

MPK: G01N 25/52

Značky: teploty, vzplanutia, množstvo, prístroj, vzorky, stanovenie

Text:

...priestoru je umiestnená fotobunka .pre indikáciu zapálenia vzorky a na spodnej stene téglika so vzorkou je uložený termočlanok 6 pre indikáciu teploty vzorky.Navrhované zariadenie predstavuje konštrukčne i manipulačné jednoduché zariadenie. vhodné pre stanovenie teploty vzplanutia s použitím vzorky do 10 ml v širokej škále kvality od čistých kvapalín s malou viskozitou až po heterozěnne zmesi, emulzie a látky s bodom topenia do 50 °C....

Spôsob prípravy vzorky pre stanovenie teploty polymorfnej premeny titanových zliatín

Načítavanie...

Číslo patentu: 262752

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hroch Pavol, Kabina Robert

MPK: G01N 1/28

Značky: titanových, přípravy, teploty, polymorfnej, přeměny, zliatin, spôsob, vzorky, stanovenie

Text:

...premeny titánovej zliatiny. Potom sa skúšobná vzorka spolu s piecvk-ou,v ktorej bola zohrievaná, ochladí rýchlosťou 0,03 až 0,33 °C.s 1 na teplotu, ktora odpovedá 0,68 až 0,74 násobku predpokladanej teploty polymortnej premeny skúšanej rtltánovej zliatiny.Výhody spôsobu ,podľa vynálezu sú xv tom,že ochlawdením vzorky na danú rteplotu sa zabráni ,porušeniu komnpaktnej oxldickejrvrstvy vplyvom pn-uti, ktoré v nej ,pri ochladzovaní vznikajú....

Spôsob prípravy a konzervácie vzorky malých pokusných zvierat pre chemickú analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262619

Dátum: 14.03.1989

Autori: Baranovská Magda, Gažo Mikuláš, Baranovský Ivan

MPK: A01N 1/00

Značky: konzervácie, pokusných, zvierat, vzorky, přípravy, chemickú, analýzu, malých, spôsob

Text:

...a sterilizuje na rotačnom autokláve po dobu 1 až 2 hodín pri 110 až 130 °C. Po vychladnutí sa obsah konzervy zhomogenizuje na mixeri, potom vysuší 18 až 3 D hodín pri 55 až 80 °C a nakoniec sa rozomelie na trieštivom mlynčeku.Hlavné výhodypostupu podľa vynálezu sú v tom, že zabezpečujú exaktnost analýzy, pretože výsledkom postupu je homogenný prášok, ktorý svojimi analytickými charakteristikami zodpovedá priemernemu zloženiu celého zvieraťa....

Kanyla s bočným otvorom na odber vzorky tkaniva, tuku a svalu zo živého zvieraťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 244955

Dátum: 15.11.1987

Autori: Wolfram Stephan, Reich Günter, Kadleeek František, Fourier Stefan

MPK: A61D 1/02

Značky: zvieratá, vzorky, svalu, otvorom, bočným, odber, tkaniva, živého, kanyla

Text:

...predovšetkým V tom, že umožňuje rýchly odber vzoriek svalového a tukového tkaniva od zvierat rôznej hmotnost 4nej kategórie, tým, že sa nevyžaduje odskrutkuovávanie kanyly zo strielaoieho prístroja po odbere vzorky. Odber vzorky takýmto spôsobom umožňuje rýchle a rovnomerné zmrazenie vzorky tekutým dusíkom,samotná vzorka zostáva neporušená, pretože nie je potrebné ju z kanyly vytláčať.Na priloženom výkrese je znázornená kanyla s bočným...

Prívodná matica pre nástrek vzorky do náplne sklenenej kolóny v kvapalinovej chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 242242

Dátum: 15.09.1987

Autor: Novák Lubomír

MPK: B01D 15/08

Značky: kvapalinovej, kolony, náplne, nástrek, prívodná, vzorky, sklenenej, chromatografii, matica

Text:

...ventilom.Výhodou riešenia podľa vynalezu je, že odstraňuje nežiadúce efekty spôsobené vytvorením mŕtveho objemu a svojou podstatou predstavuje najoptimálnejší a najúčinnejší spôsob nanesenia vzorky na Chromatografiaký stlpec. S uvedeným zariadením v spojení s predkolcnou je možné chromatogratickú kolónu použit pre 1 000-2 D 00 analýz zvlášť znečistených vzoriek, napríklad z biologického materiálu, namiesto bežne dosahovaných 150 ~ 200...

Zariadenie pre odber vzorky povrchových a odpadových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 248461

Dátum: 12.02.1987

Autor: Burian Eduard

MPK: G01N 1/02

Značky: odber, povrchových, zariadenie, odpadových, vzorky

Text:

...nádrže 1 a zvona 2 je zabezpečená prostredníctvom ozubeného kola 3 s voľnobehom, ktoré v zábere je spojené s nepokojom, chránený pred agresivitou prostredia vodotesným krytom 5, pričom interval procesu odtahu akumulačnej nádrže 1 a zvona 2 je závislý nepriamoúmerne od veľkosti ozubeného kola 3. I keď možnosti pre zmenu intervalu odberu vzorky sú prakticky neobmedzené, predmetný vynález pre maximálnu jednoduchosť manipulácie predpokladá...

Sposob odstránenia rušivého vplyvu transportných proteínov biologickej vzorky pri rádioimunoanalýze alebo enzýmoimunoanalýze nízkomolekulových biologicky aktívnych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 248090

Dátum: 15.01.1987

Autori: Talán Peter, Mucha Juraj

MPK: G01N 33/53

Značky: vplyvu, spôsob, biologickej, proteínov, nízkomolekulových, aktívnych, vzorky, transportných, biologicky, odstránenia, rušivého, radioimunoanalýze, látok, enzýmoimunoanalýze

Text:

...účinky. Na uvoľnenie nízkomolekulových biologicky aktívnych látok z väzby na transportný proteín nie je potrebné používat rôzne cleblokátory, ktoré môžu mat vedľajšie účinky, napríklad blokáciu väzobných miest protilátky. Pritom väčšinou sú tieto deblokátory (napr. kyselina B-anilín-l-nattalénsulfón-ová, mertiolät Soudný a pod.) dovozové chemikálie. Uvedený postup umožňuje používať relatívne väčšie množstvá nízkomolekulových biologicky...

Kanyla na odber vzorky zo zmrazených surovín a potravín

Načítavanie...

Číslo patentu: 230436

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kováč Ľubomír, Ľahučký Rudolf, Mlynek Milan, Šimovec Bohuš

MPK: G01N 1/08

Značky: surovin, zmrazených, vzorky, kanyla, odber, potravin

Zhrnutie / Anotácia:

Kanyla na odber vzorky zo zmrazených surovín a potravín z nerezového materiálu, ktoré je na jednej strane upevnená na strieracie zariadenie medzičlánkom alebo nosnou časťou opatrenou odvzdušňovacími otvormi a na druhej strane je opatrená funkčnou odďeľovacou časťou vyznačená tým, že rúrka /13/ má vo svojej prednej funkčnej časti /12/ vytvorenú vnútornú plochu v tvare zrezaného kužeľa s vrcholovým uhlom /?/ v rozmedzí 20° až 90°, pričom priemer...

Automatický riadený korelačný spektrometer s nastavovaním vzorky pomocou laserového paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221675

Dátum: 15.03.1986

Autori: Tóth Ignác, Haščík Ján, Gröne Rudolf

Značky: spektrometer, pomocou, riadený, vzorky, automatický, korelačný, laserového, paprsků, nastavovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru jadrovej techniky a rieši nastavovanie vzorky do optimálnej polohy pomocou laserového paprsku. Automaticky riadený korelačný spektrometer, pozostáva z oloveného krytu, pevného ramena s kolimačnými štrbinami a scintilačným detektorom, pohyblivého ramena so scintilačným detektorom a kolimačnou štrbinou, z pohybového zariadenia a rámu, ktorého podstata spočíva v tom, že na rámu je uložený laser, ktorého paprsok je totožný s...

Držiak vzorky rotačného magnetometra

Načítavanie...

Číslo patentu: 220885

Dátum: 15.02.1986

Autor: Pagáč Pavel

Značky: rotačného, magnetometra, vzorky, držiak

Zhrnutie / Anotácia:

Držiak vzorky rotačného magnetometra podľa vynálezu rieši pretáčanie vzorky v rotačnom magnetometri medzi jednotlivými meraniami párov zložiek remanentnej magnetickej polarizácie. Účelom vynálezu je umožnenie merania všetkých troch zložiek na rotačnom magnetometri po jednom ručnom upnutí vzorky. To sa dosiahne pomocou držiaka zloženého z dvoch častí. Vo vonkajšej časti spojenej s rotačným systémom pohonu je upevnená zarážka a otočne uložená...

Spôsob odberu reprezentatívnej vzorky vzdušniny pre stanovenie sírouhlíka a sírovodíka v priestoroch vo výrobe viskózových vlákien a fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 242475

Dátum: 31.08.1985

Autori: Sauermann Werner, Ivannikov Alfred Vasiljevie

MPK: G01N 1/22

Značky: sírovodíka, stanovenie, výrobe, vzorky, vzdušniny, spôsob, priestoroch, odběru, sírouhlíka, reprezentatívnej, fólií, viskózových, vlákien

Text:

...za zložitý heterogénny systém a nie ako prúdiacu zmes plynov molekulovo rozptýlených v priestore, ktorý vypĺňa.Z fyzikálneho hladiska môžeme prúdiacu vzdušninu považovat za aerosol, ktorého čiastočky sú tvorené kvapôčkami vody,Veľkosť ktorých ale aj množstvo vo vzdušnine sa s klesajúcou teplotou, Vzdialenostou od zdroja vodných pár a teda aj od stroja mení, dochádza ku ich rekombinácii čo do Veľkosti aj počtu V objemovej jednotke...