Patenty so značkou «vzniku»

Spôsob inertizácie na prevenciu vzniku požiaru a/alebo hasenie požiaru ako aj inertizačné zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15672

Dátum: 10.12.2010

Autori: Eberlein Anselm, Kersten Peter Uwe

MPK: A62C 99/00

Značky: inertizácie, tohto, hasenie, inertizačné, spôsobu, prevenciu, vzniku, zariadenie, uskutočňovanie, požiaru, spôsob

Text:

...využíva poznatok, že so zvyšujúcou sa čistotou dusíka saexponenciálne zvyšuje súčiniteľ prebytku vzduchu systému separácie plynov.Pod pojmom súčiniteľ prebytku vzduchu sa tu rozumie pomer množstva východískovej zmesi plynov pripravenej systémom separácie plynov za jednotku času k množstvu plynu obohatenému dusíkom na výstupe systému separácie plynov za jednotku času. Pri generátore dusíka je zvyčajne možné čistotu dusíka na výstupe systému...

Spôsob výroby transformátora zaliateho do živice, odolného proti vzniku trhlín, a transformátor zaliaty do živice, odolný proti vzniku trhlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15786

Dátum: 26.05.2009

Autori: Scheuer Christoph, Sorg Fritz

MPK: H01F 41/12

Značky: vzniku, zaliateho, živice, trhlin, proti, zaliaty, výroby, transformátor, odolného, transformátora, spôsob, odolný

Text:

...uskutočnenia sú uvedené v patentových nárokoch, závislých na tomto patentovom nároku.0011 Z hľadiska transformátora zaliateho do živice sa tento úkol rieši podľa vynálezu charakteristickými znakmi patentového nároku 8. Výhodne formy uskutočnenia sú uvedené v patentových nárokoch závislých na tomto patentovom nároku.0012 Podľa vynálezu sa pri výrobe transformátora zaliateho do živice a odolného proti vzniku trhlín pridá k tekutej zalievacej...

Spôsob riadenia vzniku zložiek dymu v elektrickom aerosól generujúcom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12355

Dátum: 04.03.2009

Autori: Radtke Falk, Fernando Félix, Greim Olivier

MPK: A24F 47/00

Značky: systéme, zložiek, riadenia, elektrickom, vzniku, spôsob, aerosol, generujúcom

Text:

...dopredu určených teplôtmôže byť do dopredu určenej maximálnej prevádzkovej teploty.0007 Výhodne je krok riadenia opakovaný tak často, ako je tonutné počas ohrievania najmenej jedného vyhrievacieho prvku.0008 Uskutočnenie vynálezu má výhodu, že aktuálna prevádzková teplota najmenej jedného vyhrievacieho prvku môže byť riadená tak, že je zabránené tepelnému rozkladu alebo spaľovaniu substrátu tvoriaceho aerosól. To umožňuje zníženie počtu...

Aerosól generujúci systém obsahujúci regulátor na kontrolovanie vzniku prchavých zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15338

Dátum: 04.03.2009

Autori: Radtke Falk, Fernando Félix, Greim Olivier

MPK: A24F 47/00

Značky: regulátor, kontrolovanie, vzniku, obsahujúci, generujúci, zložiek, systém, aerosol, prchavých

Text:

...tú výhodu, že aktuálna prevádzková teplota najmenej jedného vykurovacieho prvku sa môže ovládať tak, aby sa zabránilo tepelnému rozkladu alebospaľovaniu substrátu tvoriaceho aerosól. To umožňuje znížiťpočet prchavých zložiek uvoľňovaných alebo tvorených počas ohrievania. Ak sa vyskytuje tvorba škodlivých látok pri zvýšených teplotách počas tepelného rozkladu a spaľovania,tvorba týchto škodlivých látok, napríklad formaldehydu, je výrazne...

Spôsob eliminácie vzniku redukčného jadra pri vypaľovaní keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286276

Dátum: 28.05.2008

Autori: Komora Ladislav, Šveda Mikuláš

MPK: C04B 35/00, C04B 33/02

Značky: keramiky, vzniku, jádra, eliminácie, redukčného, vypalování, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob zníženia až odstránenia redukčného jadra, t. j. nehomogenít z finálneho produktu, čím sa predĺži životnosť výrobku, najmä pri jeho vystavení tepelným zmenám. Spôsob sa uskutočňuje tak, že sa ku keramickému cestu pred sušením pridáva aspoň jedna látka zo skupiny kremičitan sodný, chlorid sodný, polyetylénglykol a jemne drvené zeolity v množstve 0,1 až 20 % hmotn., počítané sa sušinu prídavku ku keramickému cestu.

Modulové elektrické zariadenie, zahrnujúce ochranné prostriedky na zabránenie vzniku elektrických oblúkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11753

Dátum: 21.04.2008

Autor: Purgato Flavio

MPK: H01H 9/02

Značky: zariadenie, ochranné, prostriedky, vzniku, modulové, elektrické, zahrnujúce, oblúkov, zabránenie, elektrických

Text:

...vyššie uvedenej prednej a zadnej steny zahrnuje primárne kryté telo 12 hornú stenu 22, protiíahlú dolnú stenu 24 a dvojicu vzájomne protiľahlých bočných stien 26, 28 (obr. 1, 3). 0027 V uskutočnení podľa obr. 1 obvodový prerušovač 10 zahrnuje homú elektrickú prepojovaciu koncovku 30 spojenú s hornou stenou 22 a dolnú elektrickú prepojovaciu koncovku, ktorá na obrázkoch nieje viditeľná, spojenú s dolnou stenou 24.0028 Každá z hornej...

Kompozície so zvýšenou odolnosťou proti vzniku trhlín pri mechanickom namáhaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15240

Dátum: 09.04.2008

Autori: Schultes Klaus, Höss Werner, Mehler Nils

MPK: C08L 33/08, C08L 33/10, C08L 25/12...

Značky: odolnosťou, proti, kompozície, vzniku, namáhání, mechanickom, zvýšenou, trhlin

Text:

...W 0 2005/047392 Al uvádza polymému zmes, ktorá obsahuje nasledujúce zložky a) nízkomolekulový (met)akrylát(ko)polymér, charakterizovaný viskozitou roztoku v chloroforme pri teplote 25 °C (ISO 1628 - Diel 6) nižšiu ako/rovnú 55 ml/g, b) činidlo modifikujúce rázovú húževnatost na báze zosietených poly(met)ak 1 ylátov, c) vysokomolekulový (met)akrylát(ko)polymér, charakterizovaný viskozitou roztoku V chloroforme pri teplote 25 °C (ISO...

Zafarbená kompozícia so zvýšenou odolnosťou proti vzniku trhlín spôsobených napätím

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15927

Dátum: 18.03.2008

Autori: Mehler Nils, Höss Werner, Schultes Klaus

MPK: C08L 33/08, C08L 25/12, C08L 33/10...

Značky: odolnosťou, zvýšenou, zafarbená, trhlin, kompozícia, vzniku, spôsobených, napätím, proti

Text:

...viskozitou roztoku v chloroforme pri 25 °C (ISO 1628 - diel 6) nižšou/rovnou 55 ml/g, b) modiñkátor rázovej húževnatosti na báze zosietených poly(met)akrylátov, c) vyšiemolekulový (met)akrylátový (ko)polymér, charakterizovaný viskozitou roztoku v chloroforme pri 25 °C (ISO 1628 - diel 6) vyššou/rovnou 65 ml/g, d) ďalší (met)ak 1 y 1 átový(ko)polymér odlišný od a), charakterizovaný viskozitou roztoku v chloroforme pri 25 °C (ISO...

Spôsob výroby liehu bez vzniku výpalkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285856

Dátum: 30.08.2007

Autor: Šašek Karel

MPK: C12F 3/00, C12P 7/02

Značky: výroby, spôsob, výpalkov, vzniku, liehu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob, pri ktorom sa spracúvajú poľnohospodárske plodiny, obilie, repa alebo zemiaky. Rozomleté obilie sa zmieša najprv s vodou a po pridaní stekucovacieho a scukorňovacieho enzýmu sa vzniknutý zápar podrobí kvaseniu, cukrová repa sa po nastrúhaní podrobí kvaseniu a zemiaky sa po rozdrvení a scukornatení škrobu, ako v prípade obilia, taktiež podrobia kvaseniu. Skvasený zápar sa filtruje za podmienok pretlaku na strane suspenzie,...

Spôsob zabránenia vzniku krvnej stázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2535

Dátum: 02.02.2005

Autor: Katsuta Jiro

MPK: B60N 2/44, A61H 1/00, A47C 21/00...

Značky: vzniku, zabránenia, spôsob, stázy, krvnej

Text:

...automatická reguláciahydraulického systému tak, aby vibračné platne zaujali vopred zadanú východiskovú polohu, skôr ako sa spustia vibrácie.0012 Na vytvorenie kmitov vo vyššie opísanom sedacom nábytku sa navrhuje podľa prlkladu uskutočnenia uloženie vibračnej hmoty, ktorá je spojená s vibračnými platñami a prostredníctvom budiaceho zariadenia môže byť uvedená do vibrácií.0013 Kvôli zohľadneniu variabilných parametrov, ako napríklad...

Zapojenie zariadenia zabezpečujúceho prevenciu vzniku a odstránenie nánosov a inkrustov v doskových výmenníkoch a vyvíjačoch pary

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3823

Dátum: 08.06.2004

Autor: Chmelík Marián

MPK: F28G 13/00, F28G 9/00, F28F 19/00...

Značky: zabezpečujúceho, nánosov, doskových, výmenníkoch, odstránenie, prevenciu, zapojenie, vyvíjačoch, inkrustov, zariadenia, vzniku

Text:

...Ak je ich koncentrácia znížená natoľko, žečistiaci roztok nie je schopný plniť svoju funkciu, je potrebné ho vymeniť. Kvôli jednoduchému určeniu tejto hranice, je roztok upravený tak, aby koncentráciu (resp. jej nedostatok) farebne indikoval.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude objasnený pomocou blokovej schémy č. 1 a blokovej schémy č. 2, ktorá objasňuje výhodné riešenie s kompresorom.Zariadenie zabezpečujúce prevenciu vzniku a...

Redukcia vzniku akrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19070

Dátum: 24.09.2003

Autori: Baardseth Pernille, Sundt Thea, Slinde Erik, Enersen Grethe, Skrede Grete, Thomassen Trond, Blom Hans

MPK: A21D 8/04, A23L 1/10, A23L 1/105...

Značky: akrylamidu, redukcia, vzniku

Text:

...zemiakových hranolčekov, ktoré sú poskytované spotrebiteľovi v čiastočne uvarenej forme na pečenie pred servirovaním, rovnako ako na výrobu nakrájaných zemiakov pripravených na vyprážanie (napr. typu vyrábaného na0014 Pozorované z ďalšieho aspektu vynález poskytuje spôsob na prípravu zemiakových hranolčekov pripravených na varenie (napr. polotovarových alebopripravených na vyprážanie) s tým, že tento spôsob zahŕňa nakrájaniezemiakov,...

Zabezpečovacie zariadenie na zabránenie vzniku reťazových havárií motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2258

Dátum: 10.09.1999

Autori: Klincko Adrián, Molnár Štefan

MPK: G08G 1/16

Značky: reťazových, havárií, vzniku, motorových, zariadenie, zabránenie, vozidiel, zabezpečovacie

Text:

...motorové vozidlo vo vzdialenosti cca 300 metrov. Vodič v takom pripade pokračuje vjazde zníženou rýchlosťou a zvýšenou opatrnosťou až do zániku signalizácie, čo znamená, že sa dostal zdosahu signálu havarovaného vozidla.prijmača , Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie zabezpečovacieho zariadenia.objasnené na blokovej schémeZariadenie /obr.1 I pozostáva zvysielača 2 prijmača § a snímača nárazu 1, ktoré tvoria jeden...

Simulátor vzniku difrakcie svetla na optickej mriežke

Načítavanie...

Číslo patentu: 277975

Dátum: 14.09.1995

Autor: Štelina Július

MPK: G09B 23/22

Značky: difrakcie, simulátor, vzniku, mriežke, světla, optickej

Zhrnutie / Anotácia:

Simulátor pozostáva zo základnej dosky (1) a dvoch rovnobežných ramien (2 a 3) otočne upevnených na základnej doske (1). Ramená (2 a 3) sú na strane opačnej k osiam otáčania spojené priečkou (4). Na základnej doske (1) je schematicky nakreslená rovinná harmonická vlna (5) a optická mriežka (6). Na ramenách (2 a 3) sú nakreslené sínusoidy, ktorých (6) perióda odpovedá vlnovej dĺžke vlny, ktorej difrakcia sa demonštruje.

Zariadenie na obmedzenie vzniku a rastu inkrustácie teplovýmennej plochy reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 278224

Dátum: 12.01.1995

Autori: Krištofčák Jozef, Mikulenka Juraj, Podmanický Stanislav, Kačáni Stanislav, Leška Štefan, Jurkovič Karol

MPK: B08B 3/10

Značky: obmedzenie, vzniku, rastu, zariadenie, inkrustácie, teplovýmennej, reaktora, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na obmedzenie vzniku a rastu inkrustácie teplovýmennej plochy reaktora na kontinuálnu oxidáciu amínových solí 2-merkaptobenzotiazolu pozostávajúce z chladiaceho okruhu (A), v ktorom je výstup z chladiaceho priestoru (1) oxidačného reaktora spojený so zmiešavačom (2) vody, tvoreným potrubnou trasou (2a) alebo kapacitným aparátom (2b) a s chladiacim zariadením (3) vody, ktoré je spojené so zmiešavačom (2) vody. Zmiešavač (2) vody je...

Způsob zabránění vzniku proláklin kolejnic v přechodové oblasti mezi koncem jazyka a profilem jazyka a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266577

Dátum: 12.01.1990

Autor: Rotter Franz

MPK: B21K 7/00

Značky: zabránění, jazyka, zařízení, koncem, způsobu, způsob, kolejnic, tohoto, oblastí, přechodové, provádění, profilem, proláklin, vzniku

Text:

...v klidném vzduchu, čímž je dosaženo původní stav struktury před tvářením.Je výhodné, když se podle vynálezu postupuje tak, že v płechodové oblasti mezi normálním profilom kolejnice a jejím jazykovým koncem se tepelnému zpracování vystaví oblast v délce alespoň 150 mm, s výhodou kolem 300 mm. Maximální délka oblasti může přitom být podle trvaní procesu tváření za tepla zpravidla omezena pod 900 mm. Řízení tepelného zpracováníse s výhodou...

Směs inhibitorů pro zamezení vzniku polymerů v dehydrogenačních produktech z dehydrogenace etylbenzenu na styren

Načítavanie...

Číslo patentu: 265083

Dátum: 12.09.1989

Autori: Homola Luboš, Sochor Jiří, Pospíšil Jan, Havlu Václav

MPK: C07C 15/46

Značky: dehydrogenačních, dehydrogenace, produktech, polymerů, zamezení, inhibitorů, vzniku, etylbenzenu, směs, styren

Text:

...produktů.Tyto nevýhody odstraňuje směs inhibitorů pro zamezení vzniku polymerů v dehydrogenačních produktech z dehydroge nace etylbenzenu na styren při kondenzaci za teplot 90 OC až 140 °C, která je složena z 0,5 až 1,5 hmotnostních dílůpropyl-Nĺfenyl-p-fenylendiaminu e 1 až 2 hmotnostních dílů dietylhydroxylaminu v celkovém množství směsi inhibitorů 5 až 300 ppm, vztaženo na obsah styrenu. Tato směs inhibi~ torů se přidává do parní...

Způsob zpracování odpadu při výrobě titanové běloby za vzniku síranu železitého a síranu titanového

Načítavanie...

Číslo patentu: 261617

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novák Luboš, Dadák Vojtěch, Závodník Jiří, Hinterholzinger Otto, Zubček Ladislav, Pálffy Alexander

MPK: C09C 1/36

Značky: způsob, výrobe, běloby, síranu, titanového, odpadů, zpracování, vzniku, titanové, železitého

Text:

...následující reakceZ hlediska látkové bilance, při zahrnutí i sulfátoveho aníontu, je nurtno zvažovat tyto reakcena katodě V první fází Fe 3 S 043 2 e 2 FeS 04 -l- S 042ne anodě ZFeSOL -l- S 012 Fe 2 SOls -l- ZeElektrolytické redukce technického roztoku oxidosiranu titaničitého je popsána v řadě patentü Horský pat. 4 309 (1916), něm. patent 310 304 1917, franc. pat. 494 672 1917, tranc. pat. 663 068 (192311. Jedná se však pouze o redukci na...

Zapojení pro určení místa vzniku a velikosti odrazu ve vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261469

Dátum: 10.02.1989

Autor: König Josef

MPK: G01R 31/08, G01R 31/02, G01R 31/00...

Značky: odrazů, místa, určení, vzniku, vedení, zapojení, velikostí

Text:

...zjištovat potřebné parametry odrazů v souosýoh napáječích vysílaćü, tím účinněji předoházet eventuální destrukci napáječů a zároveň efektivněji umožňovat odstren nění příčiny nepřízniveho ovlivňovúní kvality přenášenýoh informací.Na výkresu je v blokevón zapojení znázorněn příkląd provedení předmětu řešení.Vstup měřeneho vedení ł je před oddälovací vedení 3 připojen k prvnínu výstupu sdružoveoího obvodu Q, k jehož vstupu je připejem...

Zařízení ke znemožnění vzniku útkových pruhů při spouštění tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258462

Dátum: 16.08.1988

Autori: Imamura Shuichiro, Arakawa Akira

MPK: D03D 49/10

Značky: stavu, zařízení, tkalcovského, spouštění, vzniku, znemožnění, útkových, pruhů

Text:

...k neznázorněnému detektoru přetrhu osnovy. k neznázorněnému útkovému detektoru, k detektoru přetrhu okrajových nití a k ručnímu vypínači stavu. V případě přetrhu osnovní nitě, chybného vnesení útkové nitě, přetržení okrajově nitě a podobné, nebo po vypnutí vypínače stavu vyšle zastavovací obvod A signál do hor- 4 málně uzavřeného kontaktu AQ, ktorý tím rozpojLą další signál do čitače 51 g, ktorý tím vynuluje. Relé Ag se tedy odbudí, všechny...

Způsob snižování vzniku nezpracovatelných částic a inkrustací při polymeraci a kopolymeraci vinylových monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245419

Dátum: 01.07.1988

Autori: Trebatický Rudolf, Gulán Ján, Jakovlev Arlan Michajlóvie, Patrušev Gennadij Vasiljevie, Rippa Fedor, Tatevosjan Ruben Armenovie, Lipatov Nikolaj Konstantinovie

MPK: C08F 14/06

Značky: inkrustací, polymeraci, monomerů, vinylových, vzniku, nezpracovatelných, kopolymeraci, snižování, částic, způsob

Text:

...sorpci na povrchu stěn pomocí dípol-dípol vazeb. Obecně silnejší inkrustaci na kovových plochách než na emailových plochách reaktorů lze vysvetlit silnejší adsorpcí vínylchlorídu a uonomery nabotnalých polynerních čàstíc na kovových plochách vlíven prítomných dispergačních činídel. Experímentàlne byla adsorpce díspergačních činídel prokázànau hydroxypropyluethylcelulosy /Hethocel/ zjíštením, že ve vrstvíčce nánosu Pvc se Methocel...

Zařízení pro indikaci okamžiků vzniku trhlin v zatěžovaném stavebním prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256279

Dátum: 15.04.1988

Autori: Adámek Jiří, Kašpařík Jan

MPK: G01N 19/08

Značky: zatěžovaném, okamžiku, indikaci, trhlin, zařízení, vzniku, prvků, stavebním

Text:

...výstup čtvrtého obvodu lg. Výstu~3 255 279 py multivibrátorů lg, gg jsou připojeny na sluchátka 3. Konečně každý kanál obsahuje blokovaci obvod gl připojený na výstup třetího obvodu 2 jednoho kanálu a mající svůj výstup připojen na vstup napěíového děliče g dýuhého kanálu.Piezoelektrické snímače l mění akustické signály na elektrické napětí, ktoré se dále upravuje V předzesilovači g, zestávajícím současně funkci dolnofrekvenční zádrže. Na...

Prostředek na bázi kyseliny křemičité pro vytváření povlaku na ochranu ocelových a litinových povrchů proti vzniku rzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 242440

Dátum: 01.12.1987

Autori: Avraamov Jevgenij, Rodionov Boris

MPK: C23F 15/00, C23C 22/06

Značky: ochranu, prostředek, bázi, oceľových, kyseliny, povrchu, litinových, proti, vzniku, vytváření, povlaků, křemičité

Text:

...surovinové základný.známé prostředky na ochranu ocelových a litinovýoh povrchů proti koroznímu působení atmosféry zdokonaluje prostředek na bázi kyseliny křemičité pro vytváření povlaku na ochranu ocelových a litinovýchpovrchů proti vzniku rzi působením atmosféry podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že obsahuje v 1 litru od 50 do 300 g oxidu křemičitého ve formě solu kyseliny křemičité, od 6 do 20 5 kyseliny ortofosforečné, od...

Způsob zjišťování a snižování nebezpečí vzniku průtrží uhlí a plynů při ražení dlouhého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253359

Dátum: 12.11.1987

Autori: Stejskal Jan, Šmíd Jaroslav, Nadvorník Pavel

MPK: E21F 5/00

Značky: způsob, nebezpečí, řazení, dlouhého, snižování, vzniku, díla, průtrží, důlního, zjišťování, plynů, uhlí

Text:

...deeorpoe in situ a deeorbovatelná plynonosnost a ve kterém se měří hodnoty počáteční plynové produkce a tlaku plynů Přitom odběr vzorků vrtné drtě se provádí počínaje hloubkou 2,0 metrů vždy v intervalu 0,2 metru před doaažením hranice každého celého jednoho metru délky vrtu. Vrtání ae přerušuje pouze při dosažení této hranice, kde ee provádí nejprve měření počáteční plynové produkce a poté se utěsní poslední 0,5 až 1,0 metru vrtu, přičemž v...

Způsob zamezení vzniku bublin ve sklovině a pec k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238047

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kašpar Jiří, Pešek Karel

MPK: C03B 5/225

Značky: způsob, vzniku, zamezení, způsobu, tohoto, provádění, bublin, sklovině

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku odstranění bublin ve sklovině. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že provazec skloviny, stékající při oddělování dávky nabrané skloviny od hladiny, od skloviny, se přenese dávkovačem mimo pracovní část pece, načež odkápnutá část tohoto provazce skloviny se odvede žlábkem /1/ přes fritovací zařízení /4/ mimo pec. Pec obsahuje žlábek /1/ umístěný pod pracovním otvorem, přičemž tento žlábek /1/ je součástí sestavy...

Způsob zabránění vzniku úsad a ucpávání technologického kontinuálně pracujícího zařízení při výrobě sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246682

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kueera Stanislav, Doležal Zdenik, Špalek Josef

MPK: C09C 1/48

Značky: úsad, sazí, ucpávání, výrobe, zařízení, způsob, zabránění, pracujícího, technologického, kontinuálně, vzniku

Text:

...teplotě, než je počátek bodu varu koagulační kapaliny používané k vytvoření těchto částic. Při styku častíc 5 ohřátou stěnou zařízení nad počáteční teplotu bodu varu koagulační kapaliny dochází k místnímu vzniku plynového polštáže mezi stěnou zařízení a dopravovanou čáeticí z koagulační kapaliny, čímž se zabráni vzniku úsad a ucpávání zařízení.způsob podle vynálezu lze s výhodou použít například při izolací sazí z jejich vodnýchsuspenzí...

Způsob omezení vzniku mikrotrhlin a zlepšení rovnoměrnosti struktury pórobetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252551

Dátum: 17.09.1987

Autori: Frtusová Soňa, Štípek Čestmír, Šargon František

MPK: C04B 38/04

Značky: struktury, rovnoměrnosti, mikrotrhlin, zlepšení, způsob, pórobetonu, vzniku, omezení

Text:

...tlak, jsou pöry s menším objemem pevnější,poněvadž síla působící na jejich stěny je menší.Z uvedeného vyplývá, že hliníková zrníčka stejné velikosti, neboli úzké granulometrie,dávají vzniknout zárodečné pőry stejné velikosti a jejich další vývoj vlivem uvolňujícího se tepla z hydratujícího vápna je rovnoměrný, a stejný je i průběh nakypřování V celém objemu pôrobetonové hmoty. Z malých zrníček pak vznikají malé zárcdečné pőry, které mohou...

Způsob omezení vzniku pevných nálepků v předehřívacím systému a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240598

Dátum: 15.08.1987

Autor: Raer Gilja Ajzikovie

MPK: F27D 13/00

Značky: provádění, omezení, zařízení, vzniku, způsobu, nálepku, způsob, systému, tohoto, pevných, předehřívacím

Text:

...častíc přicházejících z rotační pece. Proto řešením omezujícím tvorbu pevných nalepků je přesně opačný postup než u všech dosud používaných opatřeních a spočíva v maximálně možném zvýšení zaprášenosti kouřových plynů V kritických místech předehřívacího systému. K tomuto účelu je nejvhodnější chladnější surovinová moučka z odlučovačů předehřívacího systému, která neobsahuje těkavé složky. Důsledkem rozdílu teplot je nejen nižší leplvost...

Způsob zamezení vzniku inkrustací

Načítavanie...

Číslo patentu: 236134

Dátum: 01.08.1987

Autori: Uhlíř Miroslav, Veverka Frsntišek, Beránek Ivan

MPK: C23F 14/00

Značky: vzniku, inkrustací, způsob, zamezení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo při nízkých tepelných tocích a pracovní teplotě pod 50°C zamezit inkrustacím na účinných plochách při procesech vymrazovacích, chladicích a odpařovacích. Toho se dosáhne tak, že tepelný tok účinnými plochami je přerušován. Délka pracovní periody je stejná nebo delší než perioda odstávky účinné plochy. Způsob podle vynálezu je vhodný pro kontinuální ochlazovací krystalizaci kyseliny šťavelové, dusičnanu amonného,...

Zapojenie na sledovanie okamihu a miesta vzniku trhliny v elektricky vodivých materiáloch vhodné najmä pre únavové skúšky materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239176

Dátum: 15.05.1987

Autori: Longauer Branislav, Husár Ivan, Baxa Stanislav

MPK: G01N 27/24

Značky: vzniku, únavové, materiálov, okamihu, sledovanie, vodivých, skúšky, materiáloch, zapojenie, vhodné, miesta, trhliny, najmä, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia pre dlhodobé lomovo-mechanické skúšky. Podstata vynálezu spočíva v tom, že merané úseky (2, 3) skúšaného materiálu sú zapojené ako ramená v sérii zapojených mostov napájaných zo zdroja (1) konštantného prúdu a ktorých ako druhé páry ramien sú zapojené časti potenciometra (6) rozdelené ich bežcom a signály z diagonál týchto mostov sú zapojené na vstupy meracích obvodov (9, 10) rozlišujúcich ich úroveň, polaritu a...

Zařízení pro zabezpečení stability kolesového rýpadla při vzniku nežádoucí podpěrné síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 230988

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dražný Jaroslav, Zapletal Pavel

MPK: E02F 3/26

Značky: síly, kolesového, nežádoucí, zabezpečení, zařízení, podpěrné, rypadla, vzniku, stability

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zabezpečit stabilitu kolesového rýpadla při vzniku nežádoucí podpěrné síly, a předejít tak případné havárii kolesového rýpadla. Vynález řeší tento úkol pomocí zařízení, které snímá deformaci nejméně ze dvou vybraných zatížených částí ocelové konstrukce stroje. Na každé z vybraných zatížených částí ocelové konstrukce stroje je umístěn snímač deformace se spojitým vystupem, jejichž výstupy jsou napojeny na součtový člen, který...

Způsob eliminace vzniku výkvětu na fasádních plochách stavebních objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248604

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hudec Jan, Sequens Jan

MPK: E04G 23/02

Značky: vzniku, plochách, stavebních, objektu, eliminace, výkvětu, fasádních, způsob

Text:

...podle tohoto vynálemu je osvětlen v následujících příkladech reálneho provedení. Silně hydrofobizovaný povrch je výhodné pro zvýšení jeho životnosti opatŕit novou povrchovou .úpravou, nejlépe s nízkým difuzním odporom. napr. silikátovým nebo polymersilikátovým nátěrem.Je možné obě operace spojit také tak, ye oplachování se provede vodnou hydrofobizače ní kompozicí při spotřebě této kompozice alespoň dvojnásobné, než jaké je potřeba na prostou...

Způsob zkušebního zjišťování náchylnosti nerezavějící oceli ke vzniku trhlin při ohýbání trub za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 235840

Dátum: 01.12.1986

Autori: Dobřichovický Jiří, Šandera Josef, Kazda Miroslav, Kašpar Milan, Kalous Josef, Benda Otokar

MPK: G01N 19/10

Značky: trhlin, zkušebního, způsob, náchylnosti, oceli, tepla, ohýbání, vzniku, zjišťování, nerezavějící

Zhrnutie / Anotácia:

Využití zkušebního postupu přichází v úvahu ve strojírenství před ohýbáním trub, např. rozměrů a tloušťky průměr 219 mm/12,5 mm nebo průměr 273 mm/14,2 mm do tvaru kolen pro potrubí dílce. Z každé tavby a z každého průměru a tloušťky trubky se odeberou dvě zkušební tyče. První tyč se podrobí tahové deformaci, shodné s deformací krajního vlákna ohýbané trubky při teplotě tváření. Druhá tyč se nejprve podrobí deformaci o 3 až 5 % při 20 °C a po...

Způsob aktivní zábrany vzniku průtrží uhlí a plynů a jiných plynodynamických jevů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233958

Dátum: 01.12.1986

Autor: Bubík Karel

MPK: E21F 17/00

Značky: aktivní, jiných, jevů, průtrží, zábrany, plynodynamických, uhlí, způsob, plynů, vzniku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zamezit vzniku průtrží plynů a uhlí, případně výsypů uhlí apod. a zároveň zvýšit bezpečnost práce v důlních provozech rizikových slojí. Uvedeného účelu se dosáhne vrtáním soustavy vrtů průměru 42 až 65 mm a délky 3 až 8 m ve směru předpokládaného výhozu uhlí při současném průběžném kontrolovaném odstraňování uhelné drtě ze stěn aktivně zatlačovaných úseků vrtů. V těchto polohách vrtů se pokračuje s vynášením vrtné drtě za...

Způsob ovlivnění pevnostních vlastností užitkových nerostů a jejich náchylnosti ke vzniku horských otřesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233041

Dátum: 15.08.1986

Autori: Korczyňski Petr, Raszka Jan, Šmidák Štěpán, Vavrečka Zdeněk, Bódi Jan

Značky: užitkových, vlastností, náchylnosti, jejich, pevnostních, horských, otřesů, nerostu, způsob, vzniku, ovlivnění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu ovlivnění pevnostních vlastností užitkových nerostů a jejich náchylnosti ke vzniku horských otřesů. V uhelné sloji nebo jiném užitkovém nerostu v předpolí připraveného nebo již provozovaného porubu, mimo oblast předporubních tlaků v předstihu z porubních chodeb se navrtají dlouhé velkoprůměrové vrty, z nichž všechny nebo alespoň část se použije k provádění trhacích prací pro porušení užitkového nerostu v předmětném...