Patenty so značkou «vznětové»

Mazací olej s prísadou pre silne namáhané zážihové a vznetové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260337

Dátum: 15.12.1998

Autori: Nádvorník František, Stacho Dušan, Bačovský Milan, Štaňko Nikolaj, Hrabovecký Imrich, Náter Pavel, Jánošík Štefan

MPK: C10M 169/04

Značky: namáhané, mazací, vznětové, zážihové, přísadou, silně, motory

Text:

...viskozity a viskozitného indexu sa základové oleje doplnia podľa potreby znižovačom teploty tuhnutia, napríklad polyalkyhnetakrylátového alebo alkyluaftalenového typu a modifikatorom viskozity, akými sú polyméry a kopolyméry nenasýtených zlúčením, napríklad typu polybuténov, polymetakrylatov alebo kopolymérov etylén-propylénových alebo styrén-izoprénových.Základový olejový ratinat alebo regenerít bežne obsahuje ešte zložky, ktoré znižujú...

Zmesný aditív do vykurovacích náft i olejov a paliva pre vznetové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269692

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fehér Pavol, Trubač Karol, Baxa Jozef, Braunsteiner Michal, Bratský Daniel

MPK: C10L 1/16

Značky: vznětové, zmesný, olejov, motory, náft, paliva, aditiv, vykurovacích

Text:

...pri výrobe alkylbenadnov a kopolyméru etylćnu a vinylacetátu e obsahom vinylacetdtu od 35 do 40 hmot vo vzájomnom huotnoatnom pomere od 3,51 do l 2,5 l, výhodne od 4,81 do l 0,6 l.Nasledovné príklady dokumentujd výhody a synergický účinok pri aplikácii zmesného aditívu podľa vynalezuavlak bez toho, že by uvádzané skutočnosti v akomkoľvek smere obmedsovali predmet vynálezu.Nízkomolekulový polyetyldn e relatívnou molekulovou hmotnosťou 4200...

Zařízení pro měření spotřeby paliva pro vznětové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266938

Dátum: 12.01.1990

Autor: Suchan Zdeněk

MPK: G01F 9/00

Značky: vznětové, měření, paliva, spotřeby, motory, zařízení

Text:

...i funkční závislost délky regulační hrany vstřikovacího pístu na jeho natocení vhodným naprogramováním po sobě jdoucich datových údajů V závislosti na adresovaní řídící frekvencí, vystupující z korekčníhočlenu. U motorů s konstantnłími výkonovými stupni, které se používají zejmena nalokomotivách, je uvedené zapojení oproti klasickým přímým průtokoměrům několikanásobně jednodušší, levnější, spolehlivější, nezasahu je dokonstrukce palivového...

Palivoměr pro vznětové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 262333

Dátum: 14.03.1989

Autori: Prošek Václav, Balcar Josef, Ondřej Ladislav

MPK: G01F 11/08

Značky: palivoměr, motory, vznětové

Text:

...membránový spínač sestává z nádobky łg, která je rozdělena napříč uloženou pružnou membránou łg. Na pružné membráně łg. nejlépe uprostřed, je kolmo umístěna optická clona li, která je vyvedena do uzavřeného hrdla łgz průhledného materiálu. Uzavřené hrdlo lg je v tomto případě Vytvořeno ve stěně nádobkylg poblíž napojení nádobky lg na výstupní okruh gł. Vně uzavřeného hrdla łg je 2 jedné strany umístěna ínfradioda łä, která je součástí vysílače...

Tyčinková žhavicí svíčka pro vznětové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 261012

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tíkal Josef, Pán Jan

MPK: H01T 13/20

Značky: svíčka, žhavící, motory, vznětové, tyčinková

Text:

...z jednoho typu materiálu a to skupiny kovů Ni, Wo, Mo,Fe nebo jejich slitin a vzhledem k jejích nižšímu odporu byl vyřešen způsob umístění delší žhavicí části spirály jejím prstencovitým vytvarováním tak, aby byly dodrženy normované vnější rozměry. Pro zvýšení účinnosti žhavicí svíčky a zlepšení výrobní technologie je ve vnitřní dutině spirály zabudován keramický trn.Hlavní výhodou navrhovaného řešení je možnost použití jednoho typu...

Vstřikovač paliva pro vznětové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 254792

Dátum: 15.02.1988

Autor: Novák Vlastimil

MPK: F02M 47/04

Značky: paliva, vznětové, motory, vstřikovač

Text:

...podstata spočivá v tom, že seřizovaci šroub je umistěn v šikmém výřezu tělesa vstřikovače v jeho horni části a je opřen o tlačnou tyčku, na kterou dosedá pružina. Přepad prolnutého paliva z pružinového prostoru je proveden přes kanálek vytvořený v seřizovacim šroubu. Mezi matici a tělesem vstřikovače je umištěna těsnici podložka.K závitu v matici je připojováno odpadni potrubiaPřiklad provedení vstřikovače podle vynálezu je zobrazen na...

Ekonometr pro vznětové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 253805

Dátum: 17.12.1987

Autori: Machalický Jiří, Hejl Tomáš

MPK: F01B 25/06, F02D 41/22, F01C 21/16...

Značky: vznětové, ekonometr, motory

Text:

...případě tvořena řetězcem 24 diod LED. Vzhledem k nutnosti sledování tohoto údaje během jízdy by bylo číslicové vyhodnocení nevhodné, nebot by nadměrně zatěžovalo pozornost řidiče. Případnou další variantou by bylo použití ručkového měřidla, což by si vyžádalo předřazení číslicově analogo vého převodníku.Akustický signál pro akustický měnič lg je získáván z astabilního multivibrátoru ll,jehož kmitočet je řízen napětím a povolován z...

Motorový olej pre vznetové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 246010

Dátum: 15.12.1987

Autori: Lenárt Milan, Májek Ján, Banská Bystrica, Gerthoffer Alexander, Lukeš Zdenék, Paleák Dušan, Rusko Milan, Lukeš Jioa

MPK: C10M 161/00, C10M 0/100

Značky: vznětové, motory, motorový

Text:

...hmot pri (teplotách oleja nad 100 °C »najmenej o 2 -O/oĺ nižšia ako u vlacstupňového motorového oleja viskozitnej triedy SAE 20 W/Motorový ole-j pre vznemove motory splallujúce stredne až vysokosirtne palivo, t. j. palivo s obsahom síry 0,4 až 2,5 hmot., bol pripravený andivtiváclou čiste ropného oleja, vyrobeného .selektírvnou rafienáciiou a hydrogenačným dorafinovanim, ktorý mal vlastHostíbod vzplanutia 238 °C bod tuhnutina -1 l 2 °C...

Palivoměr pro vznětové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243249

Dátum: 15.11.1987

Autori: Brož Václav, Kubín Sáva

MPK: G01F 3/16

Značky: vznětové, motory, palivoměr

Text:

...Na pružné membráně 4 je připevněna pohyblivé část spínačovélío kontaktu 5, jehož pevná část izolovaně prochází nádobkou 3 v její ose.Válcové těleso 1, pohyblivé část kontaktu 6 a pohyblivé část spínačověho kontaktu 5 jsou připojeny na kostru palivoměru.Pevná část kontaktu 6 je připojena na jeden vstup logického obvodu 8, na jehož druhý vstup je připojena pevná část spínačového kontaktu 5. Výstup logického obvodu 8 je připojen na...

Způsob výroby rozměrných klikových hřídelů zejména pro vznětové motory těžkých nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243099

Dátum: 15.11.1987

Autori: Jasovský František, Kosteeka Richard, Prokop Jaroslav, Baník Jozef

MPK: B21K 1/08

Značky: motory, zejména, způsob, výroby, nákladních, těžkých, vznětové, rozměrných, hřídelů, automobilů, klikových

Text:

...je dostupné většinou pouze z devízové oblasti. Na tomto zařízení, pokud má být ekonomicky využite, je třebasvyrábět jedlnotný sortiment klikových hřídelů,případně podobných součástí.Uvedené nevýhody podstatné odstraňuje způsob výroby rozměrných kllkových hřídeąlů podle vynálezu, jehož podstatou. je, že polotovar klikovvéhjo hřídele sestává ze dvou nebo více částí, které se přesně vykovou odděleně na běžném mechenickém lisu vzápustkách a po...

Regulační tyč vstřikovacího čerpadla pro vznětové spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 240646

Dátum: 15.09.1987

Autori: Morita Seishi, Inaba Takihiro, Takeno Ryuko

MPK: F02M 59/28

Značky: vznětové, regulační, motory, čerpadla, spalovací, vstřikovacího

Text:

...poloze pomocí společného čepu dojde k vymezení vůle mezi čepem či kuličkou regulačního pouzdra e vodicími ličtami regulační tyče, čímž je umočnčna eprávná funkcePríklad provedení předmětu vynélezu je znézorněn na přiložených výkresoch, kde na obr. ĺa je znázorněno stávající provedení regulační tyče, v néryau a na obr. b v půdoryau obr. 2 ukazuje regulační tyč podle vynálezu v axonometrickém pohledu a na obr. 3 je půdorye regulační tyče...

Vstrekovací ventil pre vznetové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 239362

Dátum: 15.06.1987

Autor: Žuffa Milan

MPK: F02M 61/04

Značky: vznětové, ventil, vstrekovací, motory

Text:

...osadeniim ihle vstrekovacej dýzy osadením plýnulým sa-sleduje mininializácia napäťovýoh vln a ich koncentrácie v dotykových plochách ihly dýzy pri jej striedavofrn dopade na teleso vstrekovača a sedlo dýzy. Vo fáze otvárania vstrekovacieho ventilu, pri dopade ihly na tele , j ieši 7.vstrekovací ventil pre vzne-L to-vě motory ŽV súčasnej dobe známe. vstre 239352N jĚso vstrekovača, sa .ďalejg využíva jej le osadená časť na zvýšenie...

Ekonoměr pro vznětové přeplňované motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 250961

Dátum: 14.05.1987

Autor: Holman Václav

MPK: F02M 59/44

Značky: motory, přeplňované, vznětové, ekonoměr

Text:

...pro vznětové přeplňované motory znázorněn schematicky.Hlavní výhoda provedení ekonoměru pro vznětové a přeplňované motory podle vynálezu spočívâ v názkých pořizovacích nákladech a signalizaci s vyloučením vedlejších vlivů, respektu jící zatižení motoru.Ekonomér pro vznětové přeplňované motory podle obr. 1 je tvořen držákem ł spínače 3 pŕipevněným k pŕetlakovému korektoru, jehož tlačný čep ovládá spínač 3 spojený se signali zaćnim nřízením 1....

Směšovač, zvláště pro vznětové motory poháněné dvojím palivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249435

Dátum: 12.03.1987

Autori: Perník Vít, Nodrchal Miloslav

MPK: F02D 19/12, F02M 21/04, F02D 19/02...

Značky: vznětové, motory, směšovač, poháněné, dvojím, palivem, zvláště

Text:

...21 propojeno s podtlekovou oblastí dífuzoru 2. Podtlaková oblast difuzoru 3 je propojena spojovacími otvory 2-s vnitřní dutinou 1 difuzoru Z, do které ústí přívodní potrubí 2, kte rým je přiváděno plynné palivo.4 V přivodním potrubí 2 je uspořádána tryska 1, do které zasahuje odměrná jehla §, vedená v tělese § podtlakového servomotoru 12. Podtlakový servomotor 12 je kluzně uložen ve vodícím pouzdru 2 uapořádaném v přívodním potrubí 2 a...

Směšovač, zvláště pro vznětové motory poháněné dvojím palivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248525

Dátum: 12.02.1987

Autori: Nadrchal Miloslav, Perník Vít

MPK: F02M 21/00, F02D 19/02

Značky: poháněné, směšovač, palivem, vznětové, motory, dvojím, zvláště

Text:

...režimech motoru a při dosaženímaximálních přípustných otáček účinným způsobem omezŕ množství plynnáho paliva, aby nedošlo k jejich prekročení. Konstrukce směšovače má být jednoduchá, odolná proti vibracím a nezávislá na umístění regulátoru tlaku plynného paliva a vstřikovacíholčerpadla.Podstata směšovače podle vynálezu spočívá v tom, že do přívodního potrubí paliva Ústí přes omezovací ventil vzdu~ chové potrubí, přičemž omezovací ventil je...

Způsob přípravy paliva pro vznětové motory a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 232665

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F02M 43/00

Značky: provádění, přípravy, zařízení, paliva, vznětové, způsob, motory

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy palivové směsi pro vznětové spalovací motory a řeší problém pronikání kyslíku do jádra paprsku vstřikovaného paliva a rozprašování paliva ve spalovacím prostoru válce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že palivová směs vstřikovaná vysokotlakým čerpadlem do spalovacího prostoru obsahuje kromě paliva i komprimovaný plyn, který svojí expanzí po vstřiknutí rozpráší palivo ve spalovacím prostoru. Za tím účelem se palivo před...

Způsob přípravy paliva, zvláště pro vznětové motory a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230034

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kotoč Štefan, Pelich Eduard

MPK: F02M 25/02

Značky: přípravy, zařízení, vznětové, paliva, zvláště, způsob, způsobu, provádění, motory, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro přípravu paliva, zvláště pro vznětové motory s dvoustupňovým stlačením paliva a s přidáním vzduchu a vody před jeho vstříknutím do spalovacího prostoru motoru. Podle vynálezu je palivo smíšeno s 2 až 10 % hmotového množství vody před jeho vstupem do emulgačního zařízení, kde je homogenizováno se stlačeným vzduchem, poté se tato trojsměs stlačí a rozvádí do vstřikovacího čerpadla. Zařízení podle vynálezu se...

Vstřikovač pro vznětové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 223905

Dátum: 15.11.1985

Autor: Indra Jaromír

Značky: motory, vznětové, vstřikovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vstřikovač pro vznětové motory, jehož diferenciální jehla, zalapovaná svým větším průměrem do tělesa a spočívající svým kuželovitě zakončeným menším průměrem v sedle nad výstřikovými otvory, s přívodem vytlačovaného paliva do prostoru mezi sedlo a spodní konec zalapované části diferenciální jehly, je tlačena do sedla pružným elementem, skládajícím se z ocelové pružiny a kapalného paliva vyplňujícího dokonale uzavřený prostor nad zalapovanou...

Vstřikovací tryska pro vznětové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 216987

Dátum: 15.02.1985

Autor: Indra Jaromír

Značky: motory, vznětové, tryska, vstřikovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vznětových motorů všech aplikací. Vynález řeší problém rychlého poklesu otvíracího tlaku vstřikovací trysky za provozu motoru, který je příčinou řady negativních jevů, zejména samovolného nežádoucího zvyšování kouřivosti motoru. Podstata vynálezu spočívá ve volbě malé hodnoty tzv. hydraulického poměru vstřikovací trysky, kterým se rozumí poměr čtverce průměru zalapované válcovité části diferenciální jehly do tělesa...

Čepová vstřikovací tryska pro vznětové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 216070

Dátum: 15.05.1984

Autor: Indra Jaromír

Značky: čepová, vznětové, motory, tryska, vstřikovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vznětových motorů všech aplikací. Vynález řeší problém zmenšení objemu paliva nacházejícího se u čepové vstřikovací trysky mezi komolým kuželem a sedlem vytvořeným v tělese vstřikovací trysky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na rozdíl od běžných známých čepových vstřikovacích trysek je komolý kužel na spodním konci diferenciální jehly vytvořen podél kuželovitého sedla v tělese až k válcovitému otvoru, v nějž kuželovitá...