Patenty so značkou «vzduchovou»

Stavebné súvrstvie zatepľovacieho systému so vzduchovou medzerou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6077

Dátum: 03.04.2012

Autor: Palacký Alois

MPK: E04B 1/70, E04B 1/62

Značky: systému, vzduchovou, zatepľovacieho, medzerou, súvrstvie, stavebné

Text:

...cirkulačného obvodu. Druhý rad trubíc je pripojený k trubiciam radiačného vykurovacieho systému vodorovnými potrubnými spojmi a ukončovacimi prírubami, nezávisle od prvého cirkulačného obvodu.Nevýhodouje, že funkcia je závislá od solámeho systému. Fasáda musí byt priesvitnà, čím sa stáva použitie obmedzené. Systém nemá stálu termoizolačnú schopnosť. Pri mechanickom poškodení je prakticky neopraviteľný.Úlohou tohto technického riešenia je iné...

Pneumatický systém na vyraďovanie výrobkov so vzduchovou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5571

Dátum: 09.06.2004

Autori: Moynihan Maurice, Meagher Diarmuid, Bligh Anthony

MPK: B07C 5/36, F15B 15/00

Značky: výrobkov, vzduchovou, vyraďovanie, pneumatický, pružinou, systém

Text:

...svojich stenách bránami, vytvárajúcimi priame prepojenie, za riadenia ventilu, medzi dvoma komorami valca, pričom tento ventil v jednej zo svojich polôh dodáva tekutinu pod tlakom do komory valca a uzatvára prepojenie týchto 60 brán, čím spôsobuje posun piestu vjednom smere, pričom ventil V druhej polohe zastavuje prívod tekutiny pod tlakom a otvára prepojenie týchto brán, čím umožňuje piestu pohybovať sa v opačnom smere pôsobenímvratného...

Plavidlo so vzduchovou dutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1265

Dátum: 05.05.2003

Autori: Matveev Konstantin, Winkler Jorn Paul

MPK: B63B 1/00

Značky: plavidlo, dutinou, vzduchovou

Text:

...pásovitých vzduchových odchyľovačov k vodnej hladine bez toho, aby sa dostal k lodnej0008 Pri ďalšom vyhotovení, dva alebo viacero odchyľovačovsmeruje rovnobežne pre účinnú priečnu dopravu vzduchu od dnatrupu k hladine. Odchyľovače zvierajú ostrý uhol as horizontálnou osou smerom dozadu. S výhodou sa uhol aodchyľovača vzduchu pri dne trupu líši od uhla odchyľovačavzduchu s pozdĺžnym. smeront pozdĺž bokov plavidla. Uhly a a Bzávisia od úniku...

Elektromagnet s viacnásobnou riadenou aktívnou vzduchovou medzerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269003

Dátum: 11.04.1990

Autor: Mocko Štefan

MPK: H01F 7/16

Značky: aktívnou, riadenou, vzduchovou, viacnásobnou, medzerou, elektromagnet

Text:

...x je geometrické súradnice, pozdľž ktorej sa uskutočňuje pohyb kotvy vzhľadom k plášťu elektromagnetuW je energia magnetického poľa sústavy9 je vektor magnetickej indukcieĚ je Vektor sily mag. poľa od makroskopických prúdovdv-element objemu magnetického obvodu elektromagnetu0-znak operácie skalárneho súcinu vektorovAk sa pri pohybe kotvy vzduchovà medzera blíži k malým hodnotam, potom v dôsledkunelinearity magnetického obvodu a zmenách v...

Směšovací zařízení pro vzduchovou dopravu sypkých hmot na velké vzdálenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263261

Dátum: 11.04.1989

Autor: Spálenka Ladislav

MPK: B65G 53/12

Značky: velké, dopravu, sypkých, vzdálenosti, zařízení, směšovací, vzduchovou

Text:

...trase zřídit několik těchto stanic a doprevovanou vzdálenost tím násobitNa připojeném výkresu je v řezu znézcrněno směšovací zařízení podle vynálezu s napojením na zubové dmychadlo a rotační dávkovač.Přívodní potrubí tlakového vzduchu ll je rozděleno ve tři za sebou jdoucí tryskyl, 3, g, 2 nichž první tryska l ústí pod dávkovač g sypkých hmot lg, druhá směšovaéí tryskag do směšovací části lg dopravního potrubí lg a třetí tlakové...

Víko elektrické obloukové pece s vzduchovou clonou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244038

Dátum: 16.11.1987

Autor: Krejeová Sooa

MPK: F27D 17/00, F27B 3/10

Značky: vzduchovou, obloukové, elektrické, clonou, víko

Text:

...tak, aby přivedený vzduch mohl být zachycen e odveden odsávacím zákrytem.Směr a velikost proudu vzduchu proudícího z výdechová hubice musí odpovídlt velikosti pece tak, aby kouřové plyny, odcházející netěsnostmi kolem elektrod, byly přiváděným vzduchem strženy do odsávacího zákrytu.Použitím víke elektrická obloukcvé pece se vzduchovou clonou lzs odsávlt kouřove zplodiny s velkou účinnosti při malém výkonu odsávacích ventilátorů,což znamená...

Ochranná přilba se vzduchovou clonou ve výřezu hledí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237089

Dátum: 01.10.1987

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: A62B 18/00

Značky: výřezů, vzduchovou, hledí, přilba, ochranná, clonou

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranná přilba se vzduchovou clonou ve výřezu hledí složí k ochraně očí a obličeje pracovníků provádějících stříkání nátěrových hmot v elektrostatickém poli pomocí ručních pistolí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na vnější straně přední části přilby je podél horního okraje výřezu hledí přichycena rozvodná komora vzduchu s výstupní štěrbinou vyusťující proti usměrňovacímu kanálu přichycenému pod spodní hranou výřezu hledí. Vytvořená...

Střešní plášť s aktivní vzduchovou mezivrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249308

Dátum: 12.03.1987

Autori: Konečný Josef, Krampol Jaroslav, Hubáček Zdeněk

MPK: E04B 5/48

Značky: aktivní, plášť, vzduchovou, střešní, mezivrstvou

Text:

...s aktivní vzduchovou mezivrstvou, podle vynálezu, podstatou kterého je, že střešní plášč je vytvořený jednak vnitřní vrstvou ze strany interiéru, aktivní přetlakovou vzduchovou mezivrstvou a ze strany exteriéru nosnou a izolační vrstvou, přičemž vnitřní vrstva splňuje podmínku minimální tepelné kapacity.Aktivní vžduchová mezivrstva má tyto účinky Přetlakem proti prostředí interiéru je omezena difúze par střešního pláště.Regulací teploty...

Vyhladzovacia tlmivka s tvarovanou vzduchovou medzerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222859

Dátum: 15.03.1986

Autor: Straka Milan

Značky: medzerou, vyhladzovacia, tvarovanou, vzduchovou, tlmivka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru silnoprúdovej elektroniky a účelom vynálezu je dosiahnutie optimálneho využitia aktívnych materiálov vyhladzovacej tlmivky pri požadovanom priebehu indukčnosti na prúde. Uvedeného účelu sa dosiahne takým tvarovaním vzduchovej medzery pri skladaní jadra tlmivky, aby priebeh indukčnosti vyhladzovacej tlmivky v závislosti na prúde sa čo najviac priblížil k požadovanému priebehu. Tvar vzduchovej medzery môže byť stupňovitý,...

Magnetový věnec pro stroje s axiální vzduchovou mezerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224550

Dátum: 15.12.1985

Autori: Staniček Zdenko, Válka Jiří

Značky: vzduchovou, magnetový, stroje, věnec, mezerou, axiální

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetový věnec pro stroje s axiální vzduchovou mezerou, na jehož jhu jsou uspořádány permanentní magnety na bázi feritů, vyznačující se tím, že u vnější obvodové části jha (1) jsou uspořádány axiální neprůchozí otvory (2), které jsou na dně a bočních stěnách vyloženy magnety (3), k nimiž jednou základnou a bočními stěnami přiléhají póly 4.

Magnetický obvod rotačního transformátoru s radiální vzduchovou mezerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222476

Dátum: 01.10.1985

Autori: Pavlovský Hugo, Rakus Jaroslav, Förchtgott Karel

Značky: vzduchovou, magnetický, radiální, rotačního, obvod, transformátoru, mezerou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetického obvodu rotačního transformátoru s radiální vzduchovou mezerou, který je opatřen prstencovým vinutím. Účelem vynálezu je zlepšení provozních vlastností a snížení výrobní pracnosti dosavadních bezkontaktních budících systémů elektrických strojů točivých. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že magnetický obvod se skládá ze svazku paprskovitě rozmístěných plechů o tvaru písmene U, které jsou u svého vnějšího obvodu...

Vinutí kotev stejnosměrných strojů s aktivní nemagnetickou vzduchovou mezerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217853

Dátum: 15.11.1984

Autori: Hanzelín František, Alexa Ladislav, Kopřiva František

Značky: stejnosměrných, strojů, aktivní, kotev, vzduchovou, nemagnetickou, vinutí, mezerou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce vinutí kotev stejnosměrných strojů s aktivní nemagnetickou vzduchovou mezerou. Vynález řeší jednovrstvové vinutí pro bezdrážkové rotory stejnosměrných strojů. Počet celkových vodičů v cívce je 4 a počet dílčích vodičů je 3. Kolena K dvou sousedních dílčích vodičů jsou posunuta o ?=B/3, přičemž B je krok kolen K. Krok B kolen K jak prvých, tak i obdobně dalších vzájemně vždy polohově shodně v sousedních celkových...

Reaktor se železným jádrem a vzduchovou mezerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 213863

Dátum: 01.05.1984

Autori: Šorna Jaroslav, Kubie Ivan

Značky: železným, mezerou, jádrem, reaktor, vzduchovou

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je reaktor se železným jádrem a vzduchovou mezerou, kterého se používá k oddělení polovodičového měniče od napájecí sítě v případě, že měnič není napájen z vlastního transformátoru. Podstata reaktoru podle vynálezu spočívá v tom, že vzduchová mezera je alespoň v jednom místě celkového stahu plechů magnetického obvodu proložena deskami z mechanicky tuhého izolačního materiálu, které tvoří část stahovací konstrukce a jsou spolu...

Vinutí kotev stejnosměrných strojů s aktivní nemagnetickou vzduchovou mezerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 213722

Dátum: 01.04.1984

Autori: Hanzelín František, Kopřiva František, Alexa Ladislav

Značky: mezerou, vzduchovou, aktivní, kotev, strojů, nemagnetickou, stejnosměrných, vinutí

Zhrnutie / Anotácia:

Vinutí kotev stejnosměrných strojů s aktivní nemagnetickou vzduchovou mezerou s vodiči uspořádanými jako Roebelova tyč, kde při počtu "u" celkových vodičů v cívce jsou jednotlivé celkové vodiče rozděleny na počet "n" dílčích vodičů, jež jsou v poloze transponovány v tečném směru po obvodu rotoru, vyznačené tím, že kolena /K/ dílčích vodičů jsou postupně posunuta o posun ?= A/u, jenž je uskutečněn po jednom mezi jak vždy prvými tak i obdobně...

Zařízení pro výrobu statorových jader elektrických strojů točivých s rovinnou vzduchovou mezerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215843

Dátum: 20.12.1983

Autor: Frček Vojtěch

Značky: mezerou, elektrických, výrobu, statorových, rovinnou, vzduchovou, strojů, točivých, jader, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro výrobu statorových svazků elektrických strojů točivých s rovinnou vzduchovou mezerou stáčením vydrážkovaného a vyděrovaného plechového pásu, opatřeného odvíjecím ústrojím a lisem s vystřihovacím nástrojem. Účelem vynálezu je omezit na minimum proložení plechů v drážkách a zajistit přímost drážek. Tohoto účelu je dosaženo tím, že podávací ústrojí lisu je tvořeno navíjecím ústrojím otočným po krocích jejichž úhlová...