Patenty so značkou «vzduchové»

Vzduchové spletacie zariadenie na bezuzlové spájanie dvoch prameňov predpriadze sklených vlákien a spôsob ich bezuzlového spájania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7648

Dátum: 04.12.2007

Autori: Sabo František, Hajtman Marek, Sikula Dušan

MPK: B65H 69/00

Značky: spájanie, predpriadze, spôsob, zariadenie, spájania, dvoch, vlákien, prameňov, bezuzlové, bezuzlového, sklených, spletacie, vzduchové

Text:

...aplikáciách na prameňoch predpriadze sklenýchvlákien dosiahli najlepšie výsledky s takto dimenzovanými vzduchovými spletacími0009 Druhé výhodné uskutočnenie predloženého vynálezu sa vyznačuje tým, že uvedené dve rezačky prameňov sú umiestnene na oboch stranách zvonku uvedených dvoch vonkajších upínačov prameňa. Inými slovami, dva vonkajšie upínače prameňa sú prednostne umiestnene medzi dvoma rezačkami prameňa. To je opät celkom prekvapivć,...

Štrbinové vzduchové vyústenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1430

Dátum: 09.04.1997

Autori: Mandík Vlastimil, Brůžek Pavel, Dušek Jiří

MPK: F24F 13/06

Značky: štrbinové, vyústenie, vzduchové

Text:

...je prehradený dvoma priečkami z dierovaného materiálu, napr. plechu, umiestnenými vodstupoch pod výtokovou stenou, rovnobežne s ňou.Tendencie tlakového vzduchu, privádzaného hrdlom do vzduchovej komory,vystupovať z nej najkratšou cestou, sú obmedzované dierovanými priečkami,umiestnenými vnútri vzduchovej komory, aj výtokovou stenou. Vzduch sa nútene rozptyľuje do celého priestoru tlakovej komory a vyteká preto malými otvormi po celej dĺžke...

Štafetová dýza na vzduchové dýzové tkacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278668

Dátum: 07.12.1994

Autor: Adámek Karel

MPK: D03D 47/28, D03D 47/30

Značky: vzduchové, dýza, tkacie, dýzové, štafetová, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Štafetová dýza na vzduchové dýzové tkacie stroje s prietokovým kanálom má priechod medzi spodnou časťou (6) prietokového kanála a jeho bočným vyústením (4) vytvorený plynulým ohybom, ktorý je tvorený tvarovou časťou (8) prietokového kanála, ktorého zakrivená stredná krivka (15) pretína aspoň v jednom bode pozdĺžnu os (7) telesa (1) štafetovej dýzy.

Vzduchové delo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 89

Dátum: 07.07.1993

Autori: Kaleta Jaroslav, Svoboda Oldřich, Koudelka Vladimír

MPK: F17C 7/00

Značky: vzduchové

Text:

...zabránit. nebottato je dimenzována jen k překonávání pasivních odporů ve ve dení posuvneho pístu.Proto jsou u těchto systémů uspořádány tlumící pneumatické prvky zpětného pohybu posuvněho pístu do jeho zadní oddálené polohy. pozůstávající z vnějšího zpětnovazebního pneu matického vedení pro část tlakového vzduchu vystupujícího zevzduchové hlavně vzduchového děla a zaústěněho zpět pod po suvný píst. respektive do odvětraného úseku potrubí...

Mamutí vzduchové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 276529

Dátum: 17.06.1992

Autor: Miklenda Jiří

MPK: F04F 1/18, F04F 1/20

Značky: čerpadlo, mamutí, vzduchové

Samonosná cívka vzduchové filtrační tlumivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269895

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kořínek Petr, Maloušek Antonín

MPK: H01F 5/00

Značky: cívka, tlumivky, samonosná, vzduchové, filtrační

Text:

...a elektrických vlastností po cele déles cívky je docíleno zkráceni je jího vinutí vic než o polovinu původní délky. Tím je dosaženo výrazné úspory barevných kovů a izolačních materiálů. Nová konstrukce umožňuje navíc využít raeionální meehanizaci v téaéř v celém navíjecím procesu, což spolu se zkrácením vinutí velmi snižuje pracnoat.Na výkresu jsou uvedeny dva příklady řešení samonosné civky filtrační tlunivky podle...

Zařízení k manipulaci s ochranným krytem, ustaveným nad násypkou vzduchové tryskací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269499

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kasenčák Petr, Brůha Jiří

MPK: B24C 9/00

Značky: ustaveným, zařízení, vzduchové, jednotky, ochranným, manipulaci, tryskací, krytem, násypkou

Text:

...vzduchové tryskací jednotky. Práce spojené s čištěním síta zvládne jedna osoba. Jak při čištění, tak při výměně síta zůstává přívodní gumová hadice napojena na ochranný kryt. odpadá pracné šroubové spojení ochranného krytu s násypkou, jeho sejímání z násypky i náročné přenášení.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na výkresech, kde obr. 1 značí pohledna zařízení shora, obr. 2 pohled na zařízení v částečném řezu a ve směru P,...

Zařízení pro vzduchové pérování řiditelné nápravy s výkyvnými polonápravami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269416

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bezděk Antonín

MPK: B60G 11/30

Značky: zařízení, nápravy, pérování, vzduchové, výkyvnými, řiditelné, polonápravami

Text:

...se snižuJí räzová nsundhúní odpružených hmot - rám, nádetevba při průJezdu těžkýn teréne n mnząinálníoh úhlech propěrovúní. zlepší ee Jízdní vlastnosti vozidle., což se proJeví ve zlepšení pracovního prostředí osédky. Vzduchovym pérovánís ee dosúhne úspora kovů e eníží ae hmotnost vozidle.Príklad zařízení podle vynález Je znázoměn v čelnín nárysněn pohledu na připoJenćm výmene.Výwvnú polonápreve l Je .jedním konce ulozene. ve akŕíni g...

Ovládací ventil vzduchové trysky pneumaticko-samospádové dopravy důlní zakládkové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269177

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dvořák Antonín, Černý Miloslav, Dočekal Antonín, Konečný Petr, Holas Mikoláš, Verner Jindřich, Šimek Pavel, Chýla Augustýn, Čermák Josef, Pařízek Bedřich

MPK: F16K 1/30

Značky: dopravy, ovládací, vzduchové, důlní, směsi, ventil, pneumaticko-samospádové, trysky, základkové

Text:

...v ťlokotěsná odbočce g dopravního potrubí l pomocí příruby lg a svorníko gg, je tvořen tälem 5 opatřeným vstupen gł a výstupengg tlakového vzduchu. V tele 5 je suvne uložen dřík Ž s centrálne upevněnou kuželkou g na horním konci Q a s centrálne upevně nou nemhránou łgna dolním konci 1.,HeIbrána gg je podložena tvarovanou podložkou ll takécentrálne upevněnou k dolnímu konci 1 dŕíku 2. Proti kuželce Q je v těle 5 upevněno kuželové sedlo 3, o...

Aretační zařízení vzduchové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268223

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šimánek Václav

MPK: F24F 13/065

Značky: aretační, trysky, vzduchové, zařízení

Text:

...ktorý jedna osoba nepřekcná. Pro~ blémem je proto vytvořit mezi třecími plochemi těchto velkckapaoitních vzduchcvých tryeok přechodně tak přípustnou toleranci, aby možnila v průběhu nastavení trysky lehké ovládání, přičemž přítlačné ureteční prvky, ktoré po nastavení polohu trysky fixují,musí být mzmuàlnš ovledatelné.Požadoveného technického účinku dosahuje aretační zařízení vzduchové trysky podle tohoto vynálezu tím, že pružné prvky jsou...

Způsob výroby samonosné vzduchové filtrační tlumivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267524

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mužík František, Maloušek Antonín, Kořínek Petr

MPK: H01F 41/06

Značky: filtrační, vzduchové, samonosné, výroby, způsob, tlumivky

Text:

...mechanicky zpevni, se z ní po jejin vychladnuti přípravek vyjne. Dále je podstatou vynálezu i to, že na pás plstovité textílie se pirálovitě nevíne další vrstva, případně vrstvy vinuti neízolovenćho vodiče z eěděného pletiva včetně izolační nasàklive pásky. přičemž na jeho poslední vrstvu se navine snršřo veci tkanice.Vyhodou způsobu výroby saeonosné vzduchove filtrační tluuivky podle vynálezu je, že se docili nejen snížení pracnoati, ale í...

Způsob úpravy velikosti vzduchové mezery v elektrických točivých strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 267891

Dátum: 12.02.1990

Autori: Horák Jaroslav, Ulrich Bohumír

MPK: H02K 15/14

Značky: mezery, velikostí, točivých, strojích, způsob, vzduchové, elektrických, úpravy

Text:

...u nichž je žádoucí zlepšit funkční charakteristiky, jichž nelze dosáhnout rozměrovou volbou částí hotnvého stroje. Kromě toho lze tímto způsobem selektivně přizpůsobovat vybrané funkčnícharakteristiky specifickým provozním podmínkám stroje, například zatížení.Jako praktický příklad provádění způsobu podle vynálezu se v dalším popisu uvádí zmenšení vzduchové mezery úpravou rotoru u opravovaných asynchronních motorů s velkým počtem pólů,s...

Štafetová tryska pro vzduchové tryskové tkaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 266516

Dátum: 12.01.1990

Autori: Liberec, Adámek Karel, Bandouch Milan

MPK: D03D 47/30

Značky: vzduchové, tryskové, tkání, štafetová, tryska

Text:

...víry v trysoe zdurazněné ještě zmíněným tvarem vrcholového uzavření kanálu, které se nachází nad bočním vyústěním, které samo 0 sobě, jak již zmíněno, je velice krátké a neumožňuje u jednotlivých trysek dosažení stejné orientace proudění vzduchu vystupujícího z bočního vyústění.Je tedy nutno provádět třídění štafetových trysek podle směru a velikosti rychlosti vystupujícího proudu vzduchu, které zvyšuje náklady při výrobě. Při tomto...

Zařízení pro vzduchové chlazení pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262816

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krampera Ladislav, Cincibus Karel

MPK: F04B 39/06

Značky: pístového, vzduchové, zařízení, chlazení, kompresoru

Text:

...ventilátorem s opačným nastavením lopatek, který je uspořâdân na zadní straně kompresoru.nběžná kola ventilátoru mají uspořádány lopatky tak, že jedno kolo je pravotoěivê a druhé levotoěivê, takže současně bud tlačí vzduch do prostoru pod kapotou, nebo současně vzduch z prostoru pod kapotou odsávají dle zvoleného principu chlazení.Výhodou tohoto uspořádání je zajištění intenzivního chlaze ní kompresoru při menším průměru a nižších...

Optoelektronický snímač útkové niti pro vzduchové tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261145

Dátum: 12.01.1989

Autor: Doné Jan

MPK: D03D 51/38

Značky: útkové, stroje, optoelektronický, snímač, tkací, vzduchové

Text:

...zavedení dot ejektoru, čímž se zvyšuje odjpad ütkových ní í.Uvedené nedostatky zdosavadních řešeníjsou odstraněny u optoelektronického snímače útkové -niti podle v-ynäilezu, kde optoelektronicky snímač ojpa-třený vysíltačem a přijímačem světelněxho záření pro vytvoření Idetekční zóny je přestavitelně uložen na ~d~ržáku o tento je opět přesta-viteině upev,něn na pevné části tkacího stroje. Optoelektronioky snímač je ustaven tak, aby jeho...

Zařízení pro vzduchové chlazení hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 256349

Dátum: 15.04.1988

Autor: Adée Antonín

MPK: F01P 1/06

Značky: hřídele, chlazení, vzduchové, zařízení

Text:

...provozních otáček hřídelc je zabezpečsn přívod vzduchu do Chladicí komory sacím účinkom chladicího kotouće, obvykle opatřeného radiálními žebry, i přes odstavené pomocné ventilátory. Současně může být uspořádán další vstupní otvor do chladící komory eoustředně s hřídelem v čele krytu na straně u ložiska. Výhodou je dále kompaktní provedení celého zařízení podle vynálezu a jeho stavebnicová konstrukce včetně pomocných ventilátorů běžného...

Zapojení kontinuálního pneumatického odvádění roštového propadu ze vzduchové komory fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254254

Dátum: 15.01.1988

Autor: Rajčinec Štěpán

MPK: F23C 11/02

Značky: propadu, reaktoru, pneumatického, zapojení, roštového, odvádění, komory, fluidního, vzduchové, kontinuálního

Text:

...fluidním ohništěm, jehož roštevý prepad se zavádí do uklidňovacího prostoru fluidního reaktoru. Na obr. 2 je znázorněn stejný řez kotlem,avšak roštevý prepad se zavádí do fluidníhe reaktoru v místě přívodu sekundárního vzduchu nad uklidñevacím prostorem, a obr. 3 představuje stejný řez kotlem, kde se roštový prepad zavádí do uklidňovacího prostoru stejně jako na obr. 1, ale na jeho cestě se do něho v mísícímkuse přiměšují častice...

Dotykové vzduchové čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244998

Dátum: 15.11.1987

Autori: Wieck Jürgen, Königs Wusterhausen

MPK: G01B 3/22, G01B 5/28

Značky: dotykové, vzduchové, čidlo

Text:

...10 mm,pričom dotykový Valček má presné a spoľahlivé Vedenie, čo zabezpečuje kvalitné odmeriavanie. Pri p-ohybe pevne opevneného čidla po meranej ploche dotylkový Valček prostredníctvom stáleho pritlaku pružiin dokonale sleduje meraný povrch a stiera pripadné malé nečistoty, čo priamym n-asadením trysky nad povrch meranej plochy ubezdotykového vzduchového čidla nie je možné. Dotykové Vzduchové čidlo podla vynálezu je vhodné pre odmeriavanie...

Vzduchové pérování dvounáprav vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 241675

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nejtek Jan

MPK: B60G 5/04

Značky: dvounáprav, pérování, vzduchové, vozidel

Text:

...a charakteristiky pérování při změně zatížení a schopnost vyrovnání adheze náprav dvounápravy a vytvoření stabilizujícího účinku při průjezdu vozidla zatáčkou. Požadovaného rozložení tlaku nanápravy je dosaženopoměry Vra- men dvouramenné páky ljřizvedání jedné z náprav dochází keřzvětšení světlosti rámu vozidla nad vozovkou, přičemž zůstává objem vzduohových pružin zvednuté nápravy jako přídavný objem pro pružení nezvednutê nápravy a...

Upevnění vzduchové pružiny, zejména v podvozku kolejového vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: 244738

Dátum: 14.08.1987

Autori: Maleík Bronislav, Hrabáeek Zdenik

MPK: B61F 5/10

Značky: vozidle, podvozku, kolejového, zejména, upevnění, vzduchové, pružiny

Text:

...upevněný k vozové skříni, který příčlí podpírá horní desku a svislý čep upevněny k vozové skříni má vodorovný otvor, jímž prochází pružná pojistka podpírající horní desku.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení upevnění vzduchové pružiny podle vynálezu, kde obr. 1 představuje pohled na vzduchovou pružinu a její upevnění zboku podvozku s částečným řezem vedeným v rovině B-B z obr. 3, na obr. 2 je nakreslen vodorovný řez rovinou...

Otočná dvojtryska pro vzduchové tryskové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252280

Dátum: 13.08.1987

Autor: Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: dvojtryska, otočná, tkalcovské, stavy, vzduchové, tryskové

Text:

...popsán podle přiloženéhovýkresu, na nêmž je znázorněno příkladné provedení otočnédvojtrysky pro vzduchové tryàkové tkalcovské stavy podle vy nálezu.otočná dvojtryska je v příkladném provedení tvořenotělesem 1 dvojtrysky, opatřcným dvěma vzduchovými kanály g.K tělesu 1 dvojtrysky je převlečnou maticí Q připevněna ytryska, sestávající z pláště 4 trysky a jádra 5 trysky. (01 mo k prohozní ose 6 dvojtrysky, která je současně osou jádra§ trysky,...

Pomocná tryska otočné dvojtrysky pro vzduchové tryskové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252279

Dátum: 13.08.1987

Autor: Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: stavy, vzduchové, tryska, tkalcovské, otočné, pomocná, tryskové, dvojtrysky

Text:

...vzduchové«tryskové tkalcóvskě stavy se středovým prohozem podle vy nálezu spočívají zejména v tom, že v důsledku připevnění tělesa pomocných trysek k tělesu dvojtrysky nedochází k nadměrnému namáhání trubky přívodu Étku a navíc Je hmota pomocných trysek rozložena blíže středu otáčeníýdvojtrysky, čímž dochází ke zmenšení dynamické síly a hnacího momentu.nutných pro vratné otáčení dvojtrysky.Vynález bude dále podrobněji popsán podle...

Výústka vzduchové clony se sníženým efektivním ejekčním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251803

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: F24F 13/06

Značky: efektivním, vzduchové, clony, sníženým, ejekčním, vyústka, účinkem

Text:

...nnoäství vzduchu.Množství vzduchu přislvsnl v důsledku ejekčního účinku do proudu vzduchu z hlavní výdecbove etěrbiny 21 je přesně vyrovnlno mnozstvím vzduchu ze sekundirních výdechových štěr bin 23 a podruznych výuatek 23,.Do prostoru nad podružnými výústkami 2,1 proudí vzduch vstupníui ätěrbinami ü, jejichž prút-oz je stejný nebo menší, než průŕez ústí sekundárních výdechových Btěrhin 9,2. Jemného seŕízení poměru vzduchu V 2 V 3 se dosćhne...

Olej pro vzduchové a plynové kompresory se zlepšenou mazivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251740

Dátum: 16.07.1987

Autori: Novák Václav, Marek Vladislav, Štěpina Václav, Matějovský Vladimír

MPK: C10M 141/12

Značky: kompresory, zlepšenou, vzduchové, mazivostí, plynové

Text:

...termooxidační stálosti jsou vysokotlaké hydro- Á genáty ropných olejových destilátů, zejména ty, které byly zbaveny redestilací lehkých podílůg lepší než selekční rafináty, p zejména cyklanické. Navíc mají podstatne větší viskozitní indexy.Ě Jejich termooxidační stálost lze výrazně zvýšit použitím kombi- V nece antioxidantů typu rozkladačů peroxidů, s výhodou dialkylditiofosfátů zinečnatých, a antioxidantů typu lapačü radikálů3 zunm s výhodou...

Vzduchové vertikální chladicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238979

Dátum: 01.07.1987

Autori: Zbořil Vladimír, Tyburec Milan

MPK: H05K 7/20

Značky: vertikální, zařízení, chladicí, vzduchové

Zhrnutie / Anotácia:

Vzduchové vertikální chladicí zařízení podle vynálezu spadá do oboru technické termomechaniky. Vynález řeší vzduchové chlazení středních a velkých elektronických systémů s náročnými požadavky na chlazení a zajištění co nejkratší sběrnice mezi funkčními bloky, rošty, připadně skříněmi s funkční elektronikou. Podstata vynálezu spočívá v účinném vzduchovém chlazení jednotlivých funkčních a napájecích bloků, v centrálním komínovém odsávání ohřátého...

Zařízení pro vzduchové chlazení výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242981

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lomovciv Alexadd, Chlustina Antonín, Holeeek Jioí, Pospíchal Zdenik

MPK: H01L 23/34

Značky: polovodičových, chlazení, vzduchové, součástek, výkonových, zařízení

Text:

...chlazení výkonových polovodičových součástí je možnost univerzálního připojení přívodů proudu bud vývodním pasem mezi výkonovou polovodičovou součástkou a chladicím dílem nebo přes T drážky. T drážky rovněž umožňují montáž mezistěn ~ deĺlektorü pro rozvod ohladicího vzduchu a tím snižují jeho spotřebu. Kromě toho nevyužitő T dvážky pro montáž slouží jako dodatková chladící zehra.í Lč vhndnó pro aplikace v trakčních vozidlech. kde sexnnĽ podle...

Ovládací ventil se vzduchovým válcem pro vzduchové brzdy přívěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250297

Dátum: 15.04.1987

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 7/04

Značky: přívěsů, brzdy, ventil, vzduchovým, válcem, ovládací, vzduchové

Text:

...50 je sestaven z tělesa 1 s výstupním prostorem 19 a vstupním prostorem 21, z výstupního potrubí 23 a vstupního potrubí 24 systému dvouhadicové brzdy, ze záklopky 16, ze zátky 15 a z vypouštěče 17,vytvořeného z trubky 33, z membrány 5, z miskové podložky li a ze šroubů 20. Těleso 1 je uzavřeno zátkou 15, na níž je jedním koncem uložena pružina .22 záklopky 16 a jejíž druhý konec je opřen o záklopku 1 G. Záklopka 16 je opatřena o dosedací...

Způsob výroby vzduchové pružiny a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234719

Dátum: 01.03.1987

Autori: Špís Ladislav, Kučera Stanislav, Bidlas Václav, Jón Vlastimil

MPK: B60G 13/10

Značky: zařízení, provádění, vzduchové, výroby, způsob, pružiny, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby vzduchové pružiny spojením závěrného víka s pružným tělesem uzavřením okraje závěrného víka kolem zesílené části pružného tělesa pomocí dělené čelisti opatřené tvarovým vybráním, jehož tvar odpovídá tvaru této zesílené části pružného tělesa, případně může být čelist opatřena pružným materiálem nebo konstruována jako díl o proměnném průměru.

Elektromagnetická brzda s automatickou regulací vzduchové mezery

Načítavanie...

Číslo patentu: 247816

Dátum: 15.01.1987

Autor: Podzemný Augustin

MPK: H02K 7/12

Značky: mezery, brzda, vzduchové, regulaci, elektromagnetická, automatickou

Text:

...sledování a seřizování brzdy v provozu.Na obr. 1 je znázorněna elektromagnetické brzda s automatickou regulací vzduchové mezery podle vynálezu v podélném řezu. Na obr. 2 je znázorněn pohled na automatickou regulaci ve směru S.Elektromagnetická brzda s automatickou regulací vzduchové mezery sestává z vodicích svorníků §, upevněných po obvodu štítu elektromotoru 1, na nichž jsou suvně uloženy pohyblivé kotva 3 elektromagnetu a ovládací...

Způsob výroby tělesa vzduchové trysky pro vzduchový prohoz útku na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 247803

Dátum: 15.01.1987

Autor: Chytka Vladimír

MPK: B21D 22/20

Značky: stroji, vzduchové, útku, prohoz, tkacím, způsob, tělesa, trysky, výroby, vzduchový

Text:

...trysky a zajistit maximální kvalitu vnitřního povrchu dutin, zejména s délkou nad 25 průměrů a zároveň přispět k dalšímu zlepšení funkce.Je toho dosaženo způsobm výroby tělesa vzduchové trysky pro vzduchový prohoz útku na tkacím stroji podle vynálezu, jehož podstatou je, že silnostěnná trubice o menším průměru se protlačuje za studena do tvaru Lavalovy dýzy a potm se k silnostěnné trubici souose pripojí vstupní trubice tělesa vzduchové...

Vzduchové ložisko, zejména pro souřadnicové měřící stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236086

Dátum: 01.12.1986

Autor: Rybín Jiří

MPK: F16C 32/06

Značky: měřicí, vzduchové, stroje, souřadnicové, ložisko, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přesné vedení bez pasivních odporů a použití vhodnějšího materiálu pro vodicí plochy, než je ocel. Vzduchové ložisko nahražuje přesné valivé ložisko, které se vzhledem k opotřebení musí pohybovat po ocelovém vedení, nevhodném pro měřicí stroje pro změny rozměrů v čase. Místo ocelových vedení se používají celožulové díly. Zcela zanedbatelné pasivní odpory způsobuje malá viskozita vzduchu. Vzduchové ložisko je totiž od žulového...

Stojan pro vzduchové tlumivky s deskovými cívkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 236084

Dátum: 01.12.1986

Autor: Málek Karel

Značky: tlumivky, stojan, vzduchové, deskovými, cívkami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stojanu pro vzduchové tlumivky s deskovými cívkami, které jsou určeny pro napájecí obvody velkých výkonů. Podstata vynálezu spočívá v dolních a horních ramenech stojanu. Dolní rameno je tvořeno stahovací lištou, opatřenou ne svém vnějším konci opěrnou patkou ve tvaru písmene L. Její podélná osa svírá s podélnou osou stahovací lišty úhel 45°. Horní rameno je tvořeno stahovací lištou, opatřenou na svém vnějším konci závěsnou...

Ústrojí pro nastavení a udržování konstantní vzduchové mezery mezi akční částí a reakční částí jednostranného lineárního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231661

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kuhn Jan

MPK: B65G 35/06, H02K 41/02

Značky: reakční, nastavení, lineárního, motorů, vzduchové, ústrojí, akční, mezery, jednostranného, udržování, konstantní, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález ústrojí pro nastavení a udržování konstantní vzduchové mezery mezi akční částí jednostranného lineárního motoru řeší problematiku spolehlivého provozu kolejových vozidel poháněných tímto motorem. Pro účel nastavení a udržování vzduchové mezery je reakční část motoru, zavěšená ke kolejovému vozidlu, přitlačována ke kladkám jež vyčnívají v hnacím úseku nad akční částo o tloušťku vzduchové mezery. Pro zajištění spolehlivé činnosti je před...

Zařízení pro vzduchové chlazení velkých rychloběžných synchronních motorů mezních výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220541

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ondruška Emil, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín

Značky: synchronních, zařízení, mezních, veľkých, chlazení, motorů, vzduchové, výkonu, rychloběžných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uvedených motorů, opatřených vlastní oboustrannou tlačnou a radiální ventilací. Zařízení je tvořeno dvěma stejnými ventilačními systémy, z nichž každý je umístěn na jedné čelní straně stroje. Ventilační systém sestává ze sacího prostoru, ventilátoru, vnitřního a vnějšího čelního prostoru, výměníkového prostoru a tepelného výměníku voda - vzduch. Výměníkový prostor i tepelný výměník voda - vzduch jsou pro oba ventilační systémy...

Zpětný ventil zejména pro vzduchové tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217297

Dátum: 15.07.1984

Autori: Vašíček Vladimír, Kuda Vladimír, Čech Miloslav

Značky: vzduchové, tkací, ventil, zejména, stroje, zpětný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pneumatických obvodů, zejména vzduchového tkacího stroje. Vynález řeší příznivé tvarování tlakového impulsu na vystup pneumatického obvodu bez zbytečných ztrát tlakového medu. Zpětný ventil zahrnuje těleso ventilu opatřené dutinou, do které ústí vtokové a výtoková díra, přičemž ústí vtokové díry je opatřeno válcovým sedlem, dutina je uzavřena víkem opatřeným vybráním, ve kterém je suvně a do uzavřené polohy ventilu odpruženě...

Zařízení k ochraně vzduchové komory pod fluidním roštem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223467

Dátum: 01.05.1984

Autori: Novotný Pavel, Hanyk Karel

Značky: komory, roštem, zařízení, fluidním, vzduchové, ochraně

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ochraně vzduchové komory pod fluidním roštem. Vynález se týká zařízení k ochraně vzduchové komory a jeho podstatou je, že do odvětrávacího potrubí je vsazena komora s automatickou klapkou a protizávažím, přičemž komora má minimálně dvojnásobnou světlost, něž odvětrávací potrubí a protizávaží má v poloze automatické klapky zavřeno maximální klopný moment. Vynálezu lze použít jako ochrany vzduchové komory před výbuchem při odstavení...