Patenty so značkou «vzdialenosti»

Spôsob vyhodnocovania vzdialenosti technologického nástroja od obrobku a zapojenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288380

Dátum: 08.06.2016

Autor: Kováč František

MPK: B23K 26/02, G01B 7/02

Značky: tohto, spôsob, zapojenie, uskutočnenie, vzdialenosti, vyhodnocovania, obrobků, technologického, spôsobu, nástroja

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kapacitného spôsobu vyhodnocovania vzdialenosti technologického nástroja (2) od elektricky vodivého obrobku (1), pričom kapacitná meracia elektróda (3) je prostredníctvom držiaka (4) upevnená na technologický nástroj (2), ktorý je posúvaný proti obrobku (1) prostredníctvom pohonu, pričom vyhodnocovací obvod (8) sníma rezonančnú frekvenciu oscilačného obvodu (6), nelineárne závislú od vzdialenosti meracej elektródy (3) od obrobku...

Zariadenie na meranie vzdialenosti objektov pomocou laserovej projekcie geometrických útvarov a spôsob stanovenia vzdialenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7315

Dátum: 03.12.2015

Autori: Kubošek Pavol, Hubinský Andrej, Dubec Viktor

MPK: G01B 11/25, G01B 11/02, G01B 9/021...

Značky: objektov, útvarov, meranie, projekcie, geometrických, stanovenia, pomocou, spôsob, laserovej, vzdialenosti, zariadenie

Text:

...s iným priemerom na iné miesto na tienidle.Na obrázku 4 je zobrazené tienidlo z pohľadu lasera, ktorý premieta na tienidlo iný obrazec ako kružnicu. Na obrázku 5 je zobrazený bočný prierez kamery vybavenej senzorom a optickou sústavou a tienidla.Zariadenie na meranie vzdialenosti znázornené na obrázku 1 a obrázku 5 predstavuje kameru Ä s laserom L umiestneným tak, že laser I premieta pod uhlom (x 35 ° kružnicu s priemerom ho 315,32...

Zariadenie na určenie bezpečnej vzdialenosti od zadnej nápravy vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5979

Dátum: 04.01.2012

Autor: Vagovic Jozef

MPK: B60W 30/16

Značky: vozidla, vzdialenosti, bezpečnej, určenie, nápravy, zadnej, zariadenie

Text:

...bezpečnej vzdialenosti.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZariadenie podľa tohto riešenia používa radar g, senzory g alebo kamery z na monitorovanie dopravnej situácie za vozidlom, Použitím týchto prvkov systém vyhodnotí podmienky za vozidlom ako možné riziko,potom tretie brzdové svetlo ě alebo brzdové svetlá i prepojené na logickú jednotku 1 začnú svietiť, aby vizuálne upozornili vodiča zadného vozidla, že je príliš blízko k prednému...

Spôsob zisťovania vzdialenosti od rádiomajáka a rádiomaják na tento účel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13922

Dátum: 07.12.2010

Autor: Nagy Olivér

MPK: G08G 1/01, G01S 11/10, G07B 15/06...

Značky: rádiomaják, rádiomajáka, účel, zisťovania, spôsob, vzdialenosti

Text:

...hodnoty a0010 Zistenie uvedenej vzdialenosti zo stúpania priebehu frekvencie v inflexnom bode tohto priebehu frekvencie po zmene jeho mierky.0011 Tento vynález využíva vo svoj prospech tú okolnosť, že zmena frekvencie signálu od palubnej jednotky podmienená Doppierovým efektom v časovom okamihu bezprostredného prejazdu, keď je vzdialenosť minimálna,je nepriamo úmerná kolmej vzdialenosti od rádiomajáka, pokial je priebeh frekvencie normovaný...

Spôsob určenia vzdialenosti medzi autogénnym horákovým zariadením a obrobkom pomocou merania elektrického parametra bez vlastného elektrického napájania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14822

Dátum: 15.07.2010

Autori: Krink Volker, Hassel Thomas, Bach Friedrich-wilhelm, Bierbaum Marten

MPK: B23K 7/10

Značky: vlastného, spôsob, parametra, horákovým, autogénnym, zariadením, pomocou, napájania, vzdialenosti, medzi, elektrického, určenia, obrobkom, merania

Text:

...reguláciu vzdialenosti.(0010) Táto úloha je vyriešená spôsobom uvedeným v patentovom nároku l. Závislé nárokyuvádzajú výhodné ďalšie uskutočnenia vynálezu.(0011) Vynález sa zakladá na poznatku, že spaľovaná zmes plynov, používaná na tepelné spracovanie v autogénnej technike, najmä plameň horáka, môže byť využitý na určenie vzdialenosti medzi horákovým zariadením a obrobkom. To je výhodné vtom, že meranie vzdialenosti môže byť uskutočnené...

Zariadenie na meranie vzdialenosti hranice viditeľnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10849

Dátum: 19.10.2005

Autori: Labayrade Raphaël, Aubert Didier, Hautiere Nicolas

MPK: G01N 21/53, G01S 17/95

Značky: zariadenie, viditeľnosti, meranie, vzdialenosti, hranice

Text:

...kamerou, alebo iba pre časti tohto obrazu, relatívnu viditelnosť. Jedná sa o pomer medzi viditelnosťou zistenou v obraze a referenčnou vidíteľnosťou. Prípadne môže byt rovnako určená vzdialenosť medzi rôznymi časťami obrazu a kamerou, čo zariadeniu umožní poskytnúť informáciu o relatívnej viditeľnosti v závislosti od vzdialenosti.0016 Cielom tohto vynálezu je navrhnúť zariadenie, ktoré môže byť umiestnené na vozidle a ktoré za všetkých...

Zariadenie na meranie parametrov odvaľovania a spôsob merania profilu kolesa a vzdialenosti medzi vnútornými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: 283974

Dátum: 20.05.2004

Autori: Gomez Gomez Carlos Javier, Sanchez Revuelta Angel Luis

MPK: G01B 11/24, B61K 9/12

Značky: plochami, vnútornými, vzdialenosti, merania, meranie, spôsob, odvalovania, zariadenie, kolesa, parametrov, profilů, medzi

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje laserový generátor (5) podopretý oceľovými doskami (2) a snímač (9) polohy kolies (1) na vysielanie rovinného laserového lúča na prechádzajúce koleso (1), prípadne pomocou vnútorného osvetľovacieho zrkadla (7) alebo ďalšieho laserového generátora. Ďalej obsahuje oceľovými doskami (2) podopretú kameru (6) so šošovkami a filtrom, na zachytávanie obrazu vyvolaného rovinným lúčom laserového svetla na prechádzajúce koleso (1),...

Nastaviteľný indikátor bezpečnej vzdialenosti pre bicykle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2623

Dátum: 03.07.2003

Autor: Benitez Manzano Diego

MPK: B62J 6/00, B62J 27/00, B62J 23/00...

Značky: bicykle, bezpečnej, vzdialenosti, indikátor, nastavitelný

Text:

...na akýkoľvek typ bicykla a adaptovatelné na všetky druhy rámov. Jeho použitie neznižuje pohodlnosť riadenia ani bezpečnosť užívateľa bicykla. Je možné ho používať aj na invalidných vozíkoch.Nastaviteľný indikátor bezpečnej vzdialenosti pre bicykle sa nastavuje pomocou dvoch vodiacich trubíc, ktoré sa pripevňujú k rámu bicykla dvoma nosníkmi. Tieto nosníky sa adaptujú na všetky druhy rámov dostupné na súčasnom trhu. Vo vnútri vodiacich...

Sposob regulácie medzielektródovej vzdialenosti elektrolyzéra na výrobu hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266954

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kafka Richard, Novák Milan, Krátky Albín, Silný Alexander, Černák Ľudevít

MPK: C25C 3/20

Značky: výrobu, vzdialenosti, elektrolyzéra, hliníka, regulácie, medzielektródovej, spôsob

Text:

...spektrum striedavej zložky odporu alebo svorkového napätia a na základe jeho zmien je možné zaistiť plynulú reguláciu veľkosti medzielektródovej vzdialenosti,respektive včasnú identifikáciu a odstraňovanie príčin technologických porúch pri súčasnom dosahovaní maximálnej energetickej účinnosti procesu. Vhodným spracovaním väčšieho počtu diskrétnych spektier je možne do značnej miery eliminovať stochastický charakter kmitania....

Zariadenie na automatické určovanie osových vzdialeností vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265770

Dátum: 14.11.1989

Autor: Baláž Pavel

MPK: G01B 7/14

Značky: určovanie, vozidiel, osových, zariadenie, automatické, vzdialenosti

Text:

...riadeným vstupom zdroja časových impulzov.Zautomatizovanie celého procesu získavania údajov osových vzdialenosti vozidiel prináša rad výhod. Vyšetrované vozidlá sa nemusia zastavovať, čim sa proces merania nielenže zrýchli,ale podstatne sa zniži riziko vzájomnej kolizie, hlavne pri hustej premávke. odstráni sa subjektívny faktor ktorý môže nepriaznivo ovplyvňovať presnosť- merania a zároveň sa zníži počet ludi potrebných na obsluhu zariadenia....

Optoelektronický snímač vzdialenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 264821

Dátum: 12.09.1989

Autori: Mráz Vladimír, Galajda Miroslav

MPK: G01B 11/14

Značky: optoelektronický, vzdialenosti, snímač

Text:

...ziskom. osilñovača §.čov 5, 1 sú privedené na vstupy rozdielováho ztora Q, ktorého výstup je pripojený5 je pripojený na vstup detek účasne na riadiaci vstup druhéhoVýstup súčtového obvodu s riadeným ziskom a siaoi vstup prvého zosilňovače 3 s riadeným ziskom.na riad zosilňovače gvstup rozdielového zosiükwmča Q je pripojený na vstup synchronného detektora 1.Na snímaný predmet 9 dopadá pod presne defino a vynálezu je nasledovná aielača...

Vyhodnocovací obvod ultrazvukového merača vzdialenosti, alebo hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262785

Dátum: 11.04.1989

Autor: Zámečník Vlastimil

MPK: G01C 3/06

Značky: vyhodnocovací, obvod, ultrazvukového, vzdialenosti, hladiny, merača

Text:

...referenčného kanála je pripojený cez vzorkovací obvod 3 referenčného kanála na prvý vstup 51 porovnavacieho obvodu 5, na ktorého druhý vstup 52 je pripojený referenčný zdroj 4. Prvý vstup 61 je pripojený na svorku 17 spoločného bodu napájania. Svorka 15 vzdialenosti je pripojená na riadiaci vstup 63 elektronického prepínača 6 kanála vzdialenosti. Výstup elektronického prepínača ti kanála vzdialenosti je pripojený cez integrator 7 kanála...

Spôsob určovania vzdialenosti opticky nepriehľadných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 242314

Dátum: 15.11.1987

Autori: Tureániová 1udmila, Jerman Zdenik

MPK: G01B 11/14

Značky: nepriehľadných, určovania, opticky, telies, spôsob, vzdialenosti

Text:

...ak sa toto teleso umiestni v malej vzdialenosti od detekčnej roviny, jeho prítomnosť sa prejaví vytvorením geometrického tieňa s ostrým rozhraním. Ked je teleso uložené ďalej od roviny detektora, jeho prítomnosť sa tiež prejaví geometrickým tieňom, ale hranica tohto tieňa bude menej ostrá ako vtedy, keď predmet je blízko detekčnej roviny. Rozostrenie hranice geometrického tieňa zapríčinia odklony lúča prechádzajúceho okra 4jom telesa,...

Zariadenie na nastavovanie osovej vzdialenosti, najmä rotujúcich valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238412

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mandelík Eduard, Čelko Peter

MPK: B23Q 1/26

Značky: nastavovanie, valcov, najmä, zariadenie, osovej, vzdialenosti, rotujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom zariadenia je presné nastavenie osovej vzdialenosti rotujúcich valcov pri veľkej tuhosti, konštrukčnej jednoduchosti a výrobnej nenáročnosti celého zariadenia. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na nastavenie osovej vzdialenosti, najmä rotujúcich valcov, pozostávajúcim za základovej dosky a bočníc, pričom bočnice majú vytvorenú drážku v tvare T tak, že sú ňou rozdelené na dve časti, z ktorých jedna je pripevnená k základovej doske a...

Sposob regulácie optimálnej vzdialenosti elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: 250757

Dátum: 14.05.1987

Autori: Beňadik Pavol, Kráľ Bohumil, Lednický Viliam, Mitter Ladislav, Švarc Pavol

MPK: C25B 15/04

Značky: regulácie, spôsob, elektrod, vzdialenosti, optimálnej

Text:

...Veličina, a to vzdialenosť elektród počas prevádzky elektrolyzéra sa V procese mení, pričom dodržanie optimálnej vzdialenosti má značný vplyv na hospodárnosť elektrilýzy. Zmena o 1 mm v medzielektródovej vzdialenosti od optimálnej hodnoty má za následok V prípade zníženia vzdialenosti priebeh nežiadúcich parazitných elektrochemlckých reakcií, v opačnom prípade sa zvýši celkové napätie elektrolyzéra a V každom prípade to...

Mechanizmus plynulého nastavenia osovej vzdialenosti prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231792

Dátum: 15.12.1986

Autori: Palko Anton, Labaj Jozef, Istvan Milan

MPK: F16H 57/12

Značky: převodů, mechanizmus, plynulého, osovej, nastavenia, vzdialenosti

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus je určený pre stavbu prevodov, u ktorých je potrebné dodatočné nastavenie osovej vzdialenosti buď za účelom vymedzenia vôle v ozubení, alebo vyvodenia potrebnej sily na napnutie prevodového elementu remeňa, reťaze, lana ap. Mechanizmus je tvorený excentrom, ktorý je pootáčaný skrutkovým prevodom.

Zapojenie kapacitného bezkontaktného snímača vzdialenosti zváracieho horáka od zvarku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233151

Dátum: 01.12.1986

Autor: Marczell Peter

MPK: B23K 9/10

Značky: vzdialenosti, snímača, zvarku, bezkontaktného, horáka, zváracieho, kapacitného, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia kapacitného bezkontaktného snímača vzdialenosti zváracieho horáka od zvarku. Vynález slúži na presné riadenie zváracieho horáka po zvarku. Podstata vynálezu spočíva v tom, že kapacitný snímač vzdialenosti je pripojený na vstup oscilátora, ktorý je svojím výstupom pripojený na jeden zo vstupov dvojitého deliča kmitočtu s pomocným oscilátorom, pričom na druhý vstup tohto deliča kmitočtu je pripojený oscilátor so stálym...

Fluidný impulzný snímač vzdialenosti s elektrickým riadením periódy vzorkovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 234051

Dátum: 01.10.1986

Autor: Georgiev Ivan

MPK: G01B 13/12

Značky: vzdialenosti, riadením, fluidný, snímač, impulzný, periódy, vzorkovania, elektrickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej a meracej techniky a rieši meranie vzdialenosti pre uzavreté polohové servosystémy s nespojitou činnosťou. Jeho podstata je v tom, že riadený solenoidový ventil je pripojený na fluidný prvok pre snímanie vzdialenosti, ktorý je pripojený cez fluidný komparátor na pneumaticko-elektrický prevodník, ktorý je pripojený na elektronický pamäťový obvod. Vynález je znázornený na priloženom výkrese.

Zapojenie obvodu pre dvojstupňové vyhodnotenie výstupného signálu fluidného reflexného planárneho snímača vzdialenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 228473

Dátum: 15.07.1986

Autor: Georgiev Ivan

Značky: fluidného, vzdialenosti, výstupného, reflexného, obvodů, zapojenie, signálu, snímača, dvojstupňové, planárneho, vyhodnotenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej a meracej techniky a rieši úlohu merania vzdialenosti pre viacrychlostné polohové servosystémy alebo obvody havarijného riadenia. Jeho podstata spočíva v tom, že sa využije aj takzvaný odporový režim činnosti reflexného snímača. Výstupný signál snímača sa teda vyhodnocuje pomocou dvoch meracích kanálov s výstupnou prevodovou charakteristikou typu dvoj- alebo trojpólového relé s necitlivosťou, prípadne aj s...

Monolytický fluidný planárny snímač vzdialenosti s charakteristikou trojpolového relé s necitlivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 227630

Dátum: 01.09.1985

Autor: Georgiev Ivan

Značky: fluidný, trojpolového, relé, vzdialenosti, necitlivosťou, snímač, planárny, monolytický, charakteristikou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej techniky a robotiky a rieši základnú úlohu merania relatívnej vzdialenosti medzi referenčnou rovinou merania funkčne spojenou so súradnicovým systémom a okamžitou rovinou merania, určenou rovinou vyústenia napájacích dýz fluidného planárneho reflexného snímača vzdialenosti, ako aj obvodové úlohy, ako polohovanie technologických hlavic priemyselných robotov a manipulátorov, kde vytvárajú spätnoväzobný prvok...

Kombinovaný odporovo-reflexný fluidný planárny snímač vzdialenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 227629

Dátum: 01.09.1985

Autor: Georgiev Ivan

Značky: vzdialenosti, kombinovaný, snímač, planárny, fluidný, odporovo-reflexný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka automatizačnej a meracej techniky a rieši úlohu merania vzdialenosti pre viacrychloLtné polohové servosystémy a usporiadanie geometrického tvaru snímača podľa vynálezu, ktoré spája výhody odporového a reflexného snímača vzdialenosti a podstata ktorého spočíva v tom, že dvojica napájacích kanálov planárneho fluidného reflexného snímača vzdialenosti je tvarována ako odporové snímače vzdialenosti. Vynález je znázornený na...

Prístroj na určenie vzdialenosti miesta skratu na trakčnom vedení striedavého systému jedno i viackoľajových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218613

Dátum: 01.06.1985

Autor: Hodák Vojtech

Značky: striedavého, trakčnom, systému, vzdialenosti, určenie, jedno, miesta, viackoľajových, vedení, prístroj, skratu, tratí

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je prístroj pre určenie vzdialenosti miesta prechodného i trvalého skratu na trakčnom vedení striedavého systému jedno i viackoľajných tratí. Vzdialenosť miesta skratu od napájacieho zdroja sa zistí zmeraním veľkosti ustálenej hodnoty napätia napájacieho transformátora v momente skratu, pomocou meracieho kondenzátora, ktorý sa pripojí k sekundárnemu vinutiu príslušného meracieho transformátora napätia po vzniku skratu na...

Fluidíkový snímač vzdialenosti s charakteristikou trojpolohového relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 216885

Dátum: 31.10.1984

Autori: Kutiš Kamil, Šturcel Ján, Georgiev Ivan

Značky: snímač, vzdialenosti, trojpolohového, fluidíkový, charakteristikou, relé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej a meracej techniky. Rieši meranie relatívnej vzdialenosti medzi referenčnou rovinou a okamžitou rovinou merania. V podstate vynález tvori monolytický planárne integrovaný funkčný blok pozostávajúci z reflexného fluidíkového prvku na snímanie vzdialenosti a dvoch monostabilných fluidíkových prúdových prvkov a troch zrážacích odporov. Ďalšia oblasť použitia je meranie rozmerov súčiastok pri automaticky...

Fluidný planárny reflexný snímač vzdialenosti s multiparalelným napájením

Načítavanie...

Číslo patentu: 215221

Dátum: 15.10.1984

Autor: Georgiev Ivan

Značky: snímač, vzdialenosti, planárny, reflexný, fluidný, napájením, multiparalelným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru automatizačnej a meracej techniky a rieší meranie relatívnej kolmej vzdialenosti medzi referenčnou rovinou merania, funkčne spojenou se zvoleným súradnicovým systémom s okamžitou rovinou merania, funkčne zviazanou se snímačem alebo iným objektom v priestore. Vynález v podstate pozostává ze samotného snímača opatreného prijímacím kanálom, symetricky uloženej dvojice vonkajších napájacích kanálov symetricky uloženej. Všetky...

Fluidný planárny reflexný snímač vzdialenosti s divergentným napájaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 215220

Dátum: 15.10.1984

Autor: Georgiev Ivan

Značky: snímač, napájaním, divergentným, reflexný, planárny, vzdialenosti, fluidný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru automatizačnej a meracej techniky a rieší meranie relatívnej vzdialenosti medzi referenčnou rovinou merania. Vynález v podstate pozostává z fluidného plenárneho reflexného snímača vzdialenosti opatreného prijímacím kanálom a súmerné uloženou dvojicou napájacích kanálov s prasadením pravouhlého prietočného prierezu navzájom divergentných. Vynález je znázornený na priloženom výkrese obr. 1.

Spôsob stanovenia vzdialenosti a orientácie profilu predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224791

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kočíš Ivan, Kvasnica Milan

Značky: profilů, spôsob, předmětů, vzdialenosti, stanovenia, orientácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia vzdialenosti a orientácie profilu predmetu pomocou infračerveného proximitného reflexného snímača s jednoznačnými charakteristikami závislosti priebehu výstupnej veličiny snímača od sklonu odrazovej roviny pri konštantnej vzdialenosti vyznačujúci sa tým, že infračervený proximitný reflexný snímač sleduje v svojom zornom poli odrazené signály dvoch alebo viacerých vysielačov infračerveného žiarenia medzi ktorými je diferencia...

Fluidíkový reflexný prvok na meranie vzdialenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 214042

Dátum: 01.06.1984

Autori: Georgiev Ivan, Kutiš Kamil A Šturcel Ján

Značky: meranie, prvok, reflexný, fluidíkový, vzdialenosti

Zhrnutie / Anotácia:

Fluidíkový reflexný prvok na meranie vzdialenosti vyznačený tým, že obsahuje planárny monostabilný prúdový logický prvok /20/ a planárny reflexný snímač /30/, ktorého výstup prijímacieho kanála /33/ reflexného signálu je prepojený so vstupom podtlakového riadiaceho kanála /21/ monostabilného prúdového logického prvku /20/ a ktorého vstup pretlakového riadiaceho kanála /22/ je spojený s atmosférou a napájací kanál /23/ je cez deliaci odpor /40/...