Patenty so značkou «vzájomne»

Uloženie uhlového snímača na vzájomne sa natočiteľných dieloch trolejbusového zberača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7094

Dátum: 05.05.2015

Autori: Dolák Miroslav, Pálek Jaroslav

MPK: B60L 5/00

Značky: natočiteľných, uloženie, zberača, vzájomne, úhlového, trolejbusového, dieloch, snímača

Text:

...umiestnenie uhlového snímača na vzájomne sa natočiteľných dieloch trolejbusového zberača.Na lepšiu ochranu uhlového snímača pred vonkajšími vplyvmi je výhodné, keď je držiak doplnený puzdrom.Na sledovanie natočenia trolejového zberača je vhodné, keď prvý diel je tvorený skriňou ložiska a druhý diel je tvorený zvislým čapom vystupujúcim v čele zo skrine ložiska.Na sledovanie uhlového zdvihu tyčí trolejového zberača je vhodné, keď prvý diel...

Kombinácia vzájomne nereagujúcich liečiv obsahujúca inhibítor HMG-CoA reduktázy a inhibítor, induktor alebo substrát P450 izoenzýmu 3A4

Načítavanie...

Číslo patentu: 287795

Dátum: 12.09.2011

Autori: Baba Takahiko, Yamaguchi Yoshitaka, Schneck Dennis, Pears John Stuart, Raza Ali, Hutchinson Howard Gerard, Touchi Akira

MPK: A61K 31/505, A61P 3/06

Značky: substrát, reduktázy, induktor, hmg-coa, vzájomne, kombinácia, liečiv, inhibitor, obsahujúca, nereagujúcich, izoenzýmu

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinácia nereagujúcich liečiv obsahuje inhibítor reduktázy 3-hydroxy-3-metylglutarylkoenzýmu A, ktorým je kyselina (E)-7-[4-(4-fluorofenyl)-6-izopropyl-2- [metyl(metylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]-(3R, 5S)-3,5-dihydroxyhept-6-énová alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ a liečivo, ktoré je induktorom, inhibítorom alebo substrátom cytochrómu P450, najmä izoenzýmu 3A4 cytochrómu P450. Kombinácie podľa vynálezu sú užitočné na liečenie...

Zariadenie na pridržovanie a výmenu odlievacej dosky u liacieho zariadenia, kovové puzdro odlievacej dosky a odlievacia doska, opatrená prostriedkami na vzájomné pôsobenie s detektorom zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17846

Dátum: 17.03.2011

Autori: Boisdequin Vincent, Collura Mariano

MPK: B22D 41/24, B22D 41/38, B22D 41/34...

Značky: prostriedkami, odlievacia, pridržovanie, doska, výměnu, zariadenie, detektorom, opatřená, liacieho, vzájomne, zariadenia, kovové, dosky, puzdro, pôsobenie, odlievacej

Text:

...rúrky dostatočne veľká na vytvorenie vedľaodlievacieho otvoru tesniacej plochy, vhodnej na utesneniealebo uzavretie odlievacieho otvoru hutníckej nádoby, pokiaľ sa Odlievacia rúrka pohybuje cez vzdialenosť, ktorá je aspoň rovnaká, ako priemer otvoru hutníckej nádoby. Tesniaca plochaje tiež nazývaná ako uzatváracia plocha.preto zaujímať dve polohy- odlievaciu polohu, kedy odlievací kanál smerujek odlievaciemu otvoru hutníckej nádoby, a-...

Lepiace zariadenie na vzájomné lepenie pruhov z gumeného materiálu so zapustenými kordovými vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: 287457

Dátum: 17.09.2010

Autor: Nauta Klaas

MPK: B29D 30/38

Značky: vláknami, pruhov, materiálů, kordovými, lepiace, vzájomne, gumeného, lepenie, zapuštěnými, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané zariadenie sa skladá zo zásobovacieho zariadenia (2) s výstupnou stranou (30) na zásobovanie pruhmi v smere zásobovania, dopravného zariadenia (22, 24) v línii so zásobovacím zariadením a vstupnou stranou (26, 28) v smere výstupnej strany zásobovacieho zariadenia. Dopravné zariadenie (22, 24) je prispôsobené na dopravovanie pruhov. Lepiace zariadenie ďalej pozostáva z lepiacej jednotky na vzájomné lepenie pruhov v smere lepiacej linky,...

Spôsob antibiotického poťahovania telies so vzájomne prepojenými mikrodutinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 287128

Dátum: 27.11.2009

Autori: Kühn Klaus-dieter, Vogt Sebastian, Schnabelrauch Matthias

MPK: A61L 27/00, A61F 2/28, A61K 9/00...

Značky: poťahovania, prepojenými, mikrodutinami, spôsob, telies, antibiotického, vzájomne

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob antibiotického poťahovania telies so vzájomne prepojenými mikrodutinami spočíva v tom, že sa do mikrodutín nekovových telies vnesie vodný roztok 1, ktorý obsahuje najmenej jeden vo vode ľahko rozpustný antibiotický komponent zo skupín aminoglykozidových antibiotík, tetracyklínových antibiotík, linkozamidových antibiotík a 4-chinolónových antibiotík, a vodný roztok 2, ktorý obsahuje najmenej jeden vo vode rozpustný amfifilný komponent zo...

Montážny postup bočných posuvných dverí motorového vozidla, ktorý umožňuje zarovnať vzájomné polohy prvkov, ktoré zabezpečujú posun a držanie dverí v zatvorenej polohe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10738

Dátum: 03.12.2008

Autor: Demougin Luc

MPK: B60J 5/06, B62D 65/06

Značky: prvkov, bočných, postup, posuvných, polohe, vozidla, zarovnať, zabezpečujú, posun, montážny, polohy, vzájomne, dveří, ktorý, motorového, držanie, umožňuje, zatvorenej

Text:

...(centrovacie prvky, vodiace lišty, sane a posuvnékoľajnice), ale aj čo možno najviac znížit polohové odchýlky (nazývané takistopolohový rozptyl) polohovacích otvorov centrovacích prvkov 6 a, 7 a, 8 a a kolajníc 11 a, 12 a, 13 a na strane karosérie 3, na jednej strane, a na druhej strane, na strane dverí 1, polohový rozptyl medzi polohovacími otvormi a kontaktnými plochami vodiacich líšt centrovacích prvkov 6 h, 7 b, 8 b a saní 11 b,12...

Spôsob oddeľovania a nakoncentrovania vzájomne sa vytesňujúcich zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 286306

Dátum: 27.06.2008

Autor: Šiška Jozef

MPK: B01D 11/04

Značky: nakoncentrovania, vzájomne, zložiek, oddeľovania, spôsob, vytesňujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Oddeľovanie a nakoncentrovanie vzájomne sa vytesňujúcich zložiek z obmedzene miešateľných fáz sa uskutočňuje postupným kontaktovaním prenosovej fázy s koncentračnými fázami obsahujúcimi najľahšie vytesniteľnú zložku. Po vyčerpaní oddeľovaných zložiek a po predúprave spojenej s viazaním zložiek zo zdroja sa prenosová fáza opäť použije ako nová vstupná prenosová fáza. Prenosová fáza obsahujúca soli nenasýtenej mastnej kyseliny a kovov,...

Zariadenie na vzájomné vzopretie dvoch konštrukčných súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286285

Dátum: 05.06.2008

Autori: Schubert Wulf, Moritz Bernd

MPK: E21D 11/04, F16F 7/00, B60R 19/02...

Značky: súčastí, zariadenie, konštrukčných, vzopretie, vzájomne, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vzájomné vzopretie dvoch konštrukčných súčastí (3) pozostáva aspoň z jednej tlačnej rúrky (2), usporiadanej medzi dvomi čelne navzájom privrátenými doskami (1) prenášajúcimi tlak, ktorá je na obmedzenie vdutia i vydutia usporiadaná koaxiálne medzi dvomi opornými rúrkami (5, 6), ktoré sú kratšie ako tlačná rúrka (2), pričom vonkajšia oporná rúrka (6) obklopuje tlačnú rúrku (2) s radiálnym odstupom.

Systém na vzájomné upevnenie dvoch súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19892

Dátum: 21.03.2008

Autor: Dubost Dominique

MPK: B62D 65/14, F16B 2/18

Značky: vzájomne, dvoch, upevnenie, systém, súčastí

Text:

...označená všeobecnou vzťahovou značkou 4, kĺbovo spojenou napriklad s prvou ovládacou tyčou, označenou všeobecnou vzťahovou značkou 5, ktorej druhý koniec je kĺbovo upevnený v mieste 6 na podpornej doske 7 na prostriedky tvoriace západku.0020 Táto doska je sama kĺbovo upevnené na jednom konci na zodpovedajúcej súčasti, napríklad kryte Ch, prostrednictvom kĺbovej tyče, označenej na tomto obrázku všeobecnou vzťahovou značkou 8.0021 Táto podporná...

Ohrievač vody zo vzájomne kompatibilných termoplastických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285785

Dátum: 11.07.2007

Autor: Marchetti Ruggero

MPK: F24H 1/18

Značky: kompatibilných, materiálov, termoplastických, ohrievač, vzájomne

Zhrnutie / Anotácia:

Ohrievač vody (1) vyrobený z plastového materiálu, ktorého plášť (2) pozostáva z dvoch polovíc (2a, 2b), pričom obidve plášťové polovice (2a, 2b) plášťa (2) a vonkajší kryt (7) sú vyrobené z kompatibilných a recyklovateľných termoplastických materiálov, zvolených z jedného súboru z nasledujúcich skupín: skupina A: polovice plášťa vyrobené zo zmesi PPE a PS vystužené sklenenými vláknami, vonkajšia skriňa vyrobená z PS s minerálnou výplňou...

Usporiadanie častí na vzájomné spojenie najmenej jedného panelu klimatizačnej skrine, klimatizačná skriňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 285518

Dátum: 12.02.2007

Autori: Bleijs Phillippus Johannes Maria, Van Benthem Marinus Johannes Antonius

MPK: E04H 1/12, F24F 13/00

Značky: jedného, skriňa, panelu, spojenie, usporiadanie, najmenej, vzájomne, klimatizačná, klimatizačnej, skříně, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie častí na vzájomné spojenie jedného prípadne viac panelov klimatizačnej skrine pozostáva zo steny (18) a jednej alebo viac profilových častí (32) pripojených k tejto stene, siahajúcich odtiaľ, kde sú tieto časti spojiteľné s panelom skrine takým spôsobom, že nie je vytvorený kontakt medzi stranami panelu formujúceho vnútornú stenu klimatizačnej skrine. Stena a profilové časti (32) sú vybrané tak, aby bolo možné zabezpečiť nízky...

Stavebné bloky so vzájomne do seba zasunuteľnými spojovacími prostriedkami na stavbu steny a zodpovedajúci spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7479

Dátum: 11.01.2007

Autori: Scheers Karoline, Janssens Patrick

MPK: E04B 2/02, E04B 2/14

Značky: spojovacími, zodpovedajúci, stavbu, vzájomne, zasunuteľnými, stavebné, spôsob, prostriedkami, bloky, stěny

Text:

...sú vytvorené druhé spojovacie prostriedky, je s výhodou jeho dolná strana. V tomto uskutočnení je prvá os, okolo ktorej sú stavebné bloky otáčané na spájanie pozdĺžna os stavebného bloku a druhá os lineárneho pohybu,ktorému je bránené, je rovnobežná so smerom výšky stavebného bloku. Prvý a druhý spojovací prostriedok však môže byt vytvorený tiež na iných stranách stavebného bloku. Ďalej sú vo výhodnom uskutočnení priečne strany alebo koncové...

Usporiadanie výkonových polovodičových modulov a zariadenie na ich vzájomné polohovanie a spôsob povrchovej úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8240

Dátum: 28.10.2006

Autor: Jost Jakob

MPK: H01L 21/683, H01L 21/673

Značky: vzájomne, zariadenie, polovodičových, úpravy, spôsob, usporiadanie, výkonových, polohovanie, modulov, povrchovej

Text:

...má rovinnú prvú hlavnú plochu a množinu vybraní pre umiestnenie0009 Každé z uvedených vybraní má v smere normály prvej hlavnej plochy dorazový prostriedok, čím sa hlavná plocha výkonového polovodičového modulu planparalelne a lícujúcpolohuje voči tejto prvej hlavnej ploche polohovaciehotvarovaneho telesa. Okrem toho majú vybrania, vychádzajúc z druhej hlavnej plochy polohovacieho tvarovaného telesa,V smere jeho prvej hlavnej plochy aspoň V...

Spôsob spájania plochých výrobkov na vzájomné prepojenie a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285315

Dátum: 29.09.2006

Autori: Stegemann-auhage Thomas, Pircher Hans, Kawalla Rudolf, Sussek Gerd, Polzin Ralf

MPK: B23K 20/04, B23K 26/00

Značky: spájania, výrobkov, prepojenie, vzájomne, zariadenie, plochých, spôsob, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spájanie sa vykonáva v styčnej ploche valcov, do ktorej sú ploché výrobky na vzájomné prepojenie vkladané v ostrom uhle. Pred samotným stlačením formou jeden na druhom v styčnej ploche valcov, sú ich vrchné povrchy zahriate radiáciou, ale nie roztavené. Vhodným profilovaním prinajmenšom jedného valcom vytvoreného povrchu alebo jedného plochého výrobku je povrchové stlačenie limitované k zóne prekrytia spoja a je zabránené akémukoľvek toku...

Spôsob výroby kovovej súčasti so vzájomne susediacimi úsekmi s rozdielnymi materiálovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12328

Dátum: 24.05.2006

Autori: Beenken Heiko, Sikora Sascha, Heller Thomas, Lenze Franz-josef

MPK: C21D 1/673, B21D 37/16, B21D 22/02...

Značky: susediacimi, súčastí, vlastnosťami, rozdielnymi, spôsob, vzájomne, výroby, kovovej, materiálovými, úsekmi

Text:

...v prvom kroku spôsobu pritom už približne zodpovedákonečnému tvaru vyrábanej súčasti.Prípravok, použitý na uskutočnenie známeho spôsobu, má kanálové chladiace usporiadanie, ktoré je, v závislosti na teple, ktorú je potrebné odviesť, preplachovanê olejom, vodou,ľadovou vodou alebo soľným roztokom. Kanálové usporiadania je možné riadiť oddelene od seba, aby sa na hotovej súčastivytvorili zóny s navzájom odlišnými stupňami tvrdosti.Napriek...

Dvojčasťový regulátor prúdu, regulátor prietoku alebo zábrana spätného toku obsahujúci západkový prostriedok na vzájomné zaistenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10409

Dátum: 24.01.2006

Autor: Grether Hermann

MPK: B01D 35/04, E03C 1/08

Značky: obsahujúci, prúdu, prostriedok, spätného, zaistenie, prietoku, regulátor, západkový, zábrana, vzájomne, dvojčasťový

Text:

...prúdenia sa môže zväčšovať ~ v takýchto konštrukčných dieloch, vktorých je oblasť spojenia vždy vystavená prúdeniu vody, je všakväčšinou žiaduce rozmerovo čo najpresnejšie spojenie bez väčšej axiálnej vôle.0006 Z dokumentu 2004/038112 A je známy medziľahlý držiak,ktorý je možné naskrutkovať na výtokovej strane vo výpuste vody sanitárnej výtokovej armatúry a ktorý je možné osadiť do regulátora prúdu. Aby bola zaistená funkcia regulátora...

Formovacie zariadenie a spôsob výroby stohovateľných vzájomne zapadnuteľných tehiel s hladkým alebo reliéfnym povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12203

Dátum: 09.01.2006

Autori: Chaussee Dominic, Gauthier Simon, Turgeon Luis Trelles

MPK: B28B 7/24, B28B 7/00, E04B 2/12...

Značky: hladkým, zariadenie, výroby, povrchom, reliéfnym, zapadnuteľných, stohovateľných, spôsob, vzájomne, tehiel, formovacie

Text:

...dutiny formy.0022 Uvedený deliaci prvok tehiel má hornú časť, ktorá obsahuje otvory. Uvedené otvory sú zabezpečené na prijatie úchytiek ako sú skrutky alebo svorniky. Uvedené úchytky sa používajú na zaistenie deliaceho prvku tehiel do hlavného telesa formovacieho zariadenia.0023 Uvedený deliaci prvok tehiel je vyrobený z tvrdého a odolného materiálu, ako je ocelalebo liatina. 0024 Uvedený deliaci prvok tehiel môže mať hladký povrch,...

Uťahovací systém na bezpečné vzájomné spojenie aspoň dvoch prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7853

Dátum: 23.06.2005

Autor: Koppenhoefer Peter

MPK: E21B 34/00, F16B 41/00

Značky: systém, spojenie, dvoch, utahovací, bezpečné, prvkov, aspoň, vzájomne

Text:

...medzi prírubami 1 a g aje otáčateľný na spojovacom prvku g. Tým sazabráni odpíleniu spojovacieho prvku g priamočiarou pílou alebo pílou na kov. PrvokQ tak môže zabrániť zničeniu zariadenia aodstráneniu spojovacieho prvku 3rezaním do priestoru medzi prirubami 1 a g.Na závitový koniec Q spojovacieho prvku g je naskrutkovaná kontramatica z. Tá je kužeľová, aby sa zabránilo použitiu hasáka na jej uvoľnenie. Kontramatica Z má preliačínu...

Kryt na zamedzenie spätného toku a panely s prehybmi na vzájomné spojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11112

Dátum: 21.06.2004

Autor: Kim Yee-hyeng

MPK: E04F 13/12

Značky: spojenie, prehybmi, panely, spätného, zamedzenie, vzájomne

Text:

...okrajov zrezaných v rohu do L tvarovaného zahnutého dielu panelu na stavbu bez použitia zvárania opisuje JP 2003-129 609 A rohový blok prichytený a upevnený k rohovej časti na paneli alebo budove majúcej do L tvarovaný zahnutý vonkajší obvod kovovej tenkej dosky. Privádzanim tesniaceho prostriedku k tesniacemu miestu na distálnom konci od vstupu vstrekovania tesnenia, otvoreného na zadnom povrchu rohového bloku, pomocou privodného vedenia...

Spôsob výroby vzájomne spojiteľných dielov a usporiadanie dielov so spojovacími prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4308

Dátum: 16.05.2003

Autor: Ruhdorfer Herbert

MPK: E04F 15/02, E04F 15/04

Značky: usporiadanie, spojiteľných, spôsob, výroby, dielov, spojovacími, prvkami, vzájomne

Text:

...a pokladanie. Drážka je rovnako náchylná, pretože panel má v oblasti drážky zmenšenú hrúbku steny.Vonkajšie steny drážky môžu byt dokonca tenšie, než prierez pera.Poškodené perá alebo perá z materiálu priepustného pre vodu,prípadne z materiálu absorbujúceho vodu, spôsobujú, že spoj na drážku a pero je okrem toho priepustnejšie pre vodu. Voda nahromadená v mieste spary preto ľahšie vniká do stredných vrstiev(jadra) panelu, často absorbujúcich...

Spôsob antibiotického povliekania telesa so vzájomne prepojenými mikrodutinami a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3669

Dátum: 14.08.2002

Autori: Vogt Sebastian, Kühn Klaus-dieter, Schnabelrauch Matthias

MPK: A61K 9/00

Značky: povliekania, vzájomne, antibiotického, použitie, mikrodutinami, tělesa, spôsob, prepojenými

Text:

...ako depotné preparáty. Tak sú tieto soli napríklad vnášané do kolagénového rúna (Wahlig H., Dingeldein E., Braun D. Medicinally useful,shaped mass of Collagen resorbable in the body, US 4 291 013, 22.9.1981). Ďalej boli týmito ťažko rozpustnými soľarni gentamycínu, gentamycín-crobefatom, impregnované umelé srdcovéfor treatment and prophylaxis of bacterial endocarditis. Antimicrob. Agents Chemother. 40(6),1432-1437 (1966.0006 Vytváranie...

Spôsob antibiotického povliekania telies so vzájomne prepojenými mikrodutinami, takto povlečené telesá, ako aj ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2891

Dátum: 14.08.2002

Autori: Schnabelrauch Matthias, Kühn Klaus-dieter, Vogt Sebastian

MPK: A61K 9/00

Značky: povlečené, antibiotického, spôsob, tělesa, prepojenými, vzájomne, mikrodutinami, takto, použitie, povliekania, telies

Text:

...v systémoch pórov poréznych telies napúšťaním poréznych telies vodnými roztokmi antibiotík patrí kvšeobecnému stavu znalostí (Reiner R., Killing W., Döring H., Köster K., Heide H. Implantierbares PhannakaDepot, DE 2807132, 20.02.1978). Pritom môže byť dosiahnuté oneskorované uvoľňovanieúčinnej látky vo vode ľahko rozpustných antibiotík adsorpčnými alebo diñíznymi pochodmi,ktoré závisia od použitého materiálu, objemu pórov a porozíty....

Spojovacie zariadenie na konce dvoch kĺbovo vzájomne spojených vozňových jednotiek podoprených o spoločný podvozok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280373

Dátum: 10.12.1999

Autor: Köhler Günter

MPK: B61F 3/12, B61F 5/16, B61G 5/02...

Značky: kĺbovo, konce, vzájomne, vozňových, podvozok, podoprených, jednotiek, spojených, spoločný, zariadenie, spojovacie, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovacie zariadenie pozostáva z rozvidlenej hlavy (2), ktorá je upevnená na prvej vozňovej jednotke (1) a ktorá má dva bočné vidlicové elementy (2a), zo spojovacieho závesu (4) upevneného na druhej vozňovej jednotke (3) a zasunutého medzi obidva vidlicové elementy (2a). Zariadenie ďalej pozostáva z čapu (6) spojky, ktorý má v spojovacom závese (4) pevné sférické ložisko (7). Pod rozvidlenou hlavou (2) sa nachádza horná časť otočnej panvy (8)...

Pojazdná podbíjačka koľaje s dvoma vzájomne kĺbovo spojenými rámami podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278171

Dátum: 06.03.1996

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: spojenými, pojazdná, rámami, podbíjačka, vzájomne, podvozku, kĺbovo, dvoma, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má dve vzájomne kĺbovo spojené časti rámu a rám podvozka, ktorý je umiestnený na podvozkoch (98, 99). Rám podvozka sa skladá z hlavného rámu (103) stroja a z nosného rámu (109) nástrojov, na ktoré je umiestnený podbíjací agregát (124). Podbíjací agregát (124) ktorý sa nachádza medzi podvozkami (98, 99), namontovanými na uloženie hlavného rámu (103) stroja a nosného rámu (109), sa nachádza na nosnom ráme (109) nástrojov, ktorý je na...

Spôsob merania dlžky koncových mierok na dvoch vzájomne spojených dvojlúčových interferometroch pomocou vlnovej dlžky (He-Ne) lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 256152

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gáťa Roman, Púček Bohuslav, Navrátil Vlastimil

MPK: G01B 9/02, G01J 3/45

Značky: he-ne, spôsob, lasera, dvojlúčových, mierok, vzájomne, pomocou, koncových, interferometroch, merania, dĺžky, spojených, vlnovej, dvoch

Text:

...spolu sa zrkadlom a kútovým odrážačom, sapohybuje iba zrkadlo a ikútový odrážačł na malom voziku, ~čim sa skráii dĺžka vodiacej dráhy z 2 m, na ktorom sa vozík pohybuje, prakticky na polovicu. Znížia sa aj požiadavky.na tuho-st vedenia, aby sa zaručila priamočiarost pohybu. Okrem toho nie je potrebné.používať pohyblivé prívody k snímačom teploty na mierke, lebo stojí.Na pripojenom výkrese je znázornená rozmiestnenie optických a...

Križovatka dvoch vzájomne kolmých valčekových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254912

Dátum: 15.02.1988

Autor: Rudenko Ivan

MPK: B65G 47/54

Značky: kolmých, vzájomne, križovatka, tratí, valčekových, dvoch

Text:

...môže byt výhodne odvodený od pneumatického zdvihacieho zariadenia s pružnou membránou, ktorá je v porovnaní s pneumatickými valcami podstatne jedno 4Príklad vyhotovenia križovatky podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje pôdorys križovatky valčekových trati a obr. 2 zná zorňuje rez križovatky rovinou A-A podľa obr. 1.Pracovná rovina 15 prvej valčekovej trate 1 je Voči pracovnej rovine 21 druhej...

Zariadenie na vzájomné súosé ustavovanie dvoch spájaných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 254179

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kušnier Jozef

MPK: F16M 7/00

Značky: dvoch, súosé, zariadenie, vzájomne, ustavovanie, spájaných, telies

Text:

...a druhého telesa upevneného na ráme. Ľahká manipulácia a velka presnosť nastavenia polohy spájaných telies zjednodušuje technológiu výroby a montaž spájaných agregátov alebo dielov.Na priložených výkresoch je na obr. 1 znázornená bloková schéma zariadenia po 4dla vynâlezu v nárysnom pohľade, na obr. 2 bokorys blokovej schémy zariadenia a na obr. 3 priečny rez stavitelnou jednotkou.Zariadenie na vzájomné súosé ustavovanie dvoch telies sa...

Zapojenie elektrického obvodu prepäťovej ochrany vzájomne ľubovoľne spojených výkonových polovodičových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 234507

Dátum: 01.11.1987

Autori: Čerňanský Anton, Pobuda Miroslav, Harvánek Zdenko, Lachký Peter

MPK: H02M 3/315

Značky: vzájomne, prepäťovej, ľubovoľné, zapojenie, súčiastok, obvodů, elektrického, ochrany, spojených, výkonových, polovodičových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je obmedziť prepätia na výkonových polovodičových súčiastkach pri súčasnom znížení výkonových strát v ochranných obvodoch a samotných výkonových polovodičových súčiastkach. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že nabíjací odpor a v sérii s ním paralelná kombinácia akumulačného kondenzátora a vybíjacieho odporu sú pripojené k výstupným svorkám diódového mostíka. Diódový mostík je svojimi vstupnými svorkami pripojený k chráneným...

Dvojdielna spojka tvaru písmene T pre vzájomné spojenie konštrukčných částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225900

Dátum: 15.10.1985

Autor: Ježík Jozef

Značky: spojenie, konštrukčných, vzájomne, písmene, spojka, dvojdielna, částí, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojdielna spojka tvaru písmena T pre vzájomné spojenie konštrukčných častí, vyznačená tým, že pozostáva zo strmeňa (1) a zo závesu (2), pričom na strmeni (1) s drážkou (3) tvaru písmena T sú vytvorené styčné plochy (4) a dosadacie plochy (5) pre súčasné dosadnutie na styčné plochy (10) a dosadacie plochy (9) vytvorené na závese (2).

Zariadenie na stláčanie vzájomne zlepovaných plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222055

Dátum: 15.07.1985

Autori: Spiesz Rudolf, Koza Michal

Značky: zariadenie, plechov, stláčanie, zlepovaných, vzájomne

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na stláčanie vzájomne zlepovaných plechov jadier skladaného magnetického obvodu, pozostávajúce z dvojice tlačných nosníkov umiestnených na vonkajšie plechy jadra, pričom tlačné nosníky sú opatrené priečnymi nosníkmi, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje tlak na tlačné nosníky, vyznačujúce sa tým, že konce (3) priečnych nosníkov (2) sú opatrené kladkami (4) s osami (S-S), ktoré sú umiestnené v pozdĺžnom smere, tlačných nosníkov (1)...

Zariadenie na automatické rozdeľovanie dvoch vzájomne nemiešateľných kvapalín s rozdielnymi hustotami

Načítavanie...

Číslo patentu: 218649

Dátum: 01.06.1985

Autori: Lalík Juraj, Klátik Jaroslav, Dolák Karol, Novák Pavel, Kopernický Ivan

Značky: dvoch, rozdielnymi, zariadenie, hustotami, nemiešateľných, automatické, rozdeľovanie, vzájomne, kvapalín

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na automatické rozdeľovanie dvoch vzájomne nemiešateľných kvapalín, ktoré majú rozdielne hustoty sa týka priemyslu spracovania ropy. Účelom vynálezu je zabránenie prieniku väčšieho množstva ropných látok do odpadových vôd z výrobní rafinérskeho podniku a zvýšenie spoľahlivosti mechanického čistenia zaolejovaných odpadových vôd. Uvedeného účelu sa dosiahne zaradením sifónového prepadu k oddeľovacej nádrži. Pri odvádzaní vodnej fázy z...

Blokovacie zariadenie na vzájomné blokovanie dvoch funkcií hriadeľov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218745

Dátum: 01.06.1985

Autor: Kovarčík Ján

Značky: zariadenie, vzájomne, blokovanie, blokovacie, dvoch, funkcií, hriadeľov

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je blokovacie zariadenie, umožňujúce vzájomné blokovanie dvoch funkcií mechanizmov, napr. radiacich hriadeľov prevodových skríň. Blokovanie zabezpečuje blokovací člen, tvorený ohybným obalom a nestlačiteľným jadrom vybavený na koncoch koncovkami, ktorý je uložený medzi dvoma hriadeľmi. Koncovky zapadajúce do vybraní na hriadeľoch blokujú pohyb jednotlivých hriadeľov do neprípustných polôh. Na blokovanie nemá vplyv vzájomná...