Patenty so značkou «vzájemné»

Zařízení pro nastavení vzájemné polohy dvou materiálů při jejich spojování

Načítavanie...

Číslo patentu: 270769

Dátum: 12.07.1990

Autor: Zýka Karel

MPK: B23K 37/04

Značky: jejich, materiálů, zařízení, polohy, nastavení, vzájemné, spojování

Text:

...Výhodou je rovněž jednoduchost konstrukčnlho provedení řeäení podle vynálezu a nižší energetickou náročností a menšími požadavky na údržbu.Příklad konkrétního provedení zařízení podle vynáiezu je znázornčn na výkresoch. kde obr. 1 znázorňuje zařízení v nárysu a obr. 2 znázorňuje zaHzení v půdorysu.Zařízení se skládá z rámu g. v nimž je upevnčno vodicí lože g. na kterém je uiožen pracovní vozík z s přĺtlačnými čslistmi 9 a podávací...

Způsob přípravy povrchu feritových dílů pro jejich vzájemné spojování sklednou pájkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268865

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kučera Jan, Matoušek Tomáš, Hedbávná Jindřiška, Vilím Jindřich

MPK: G11B 5/133

Značky: feritových, spojování, dílů, přípravy, pájkou, vzájemné, sklednou, způsob, jejich, povrchu

Text:

...broušením a následným leštěním rozrušené povrchové vrstvičky feritu. Tím nastane odhalení kompaktního nechanicky nezhmožděneho feritu a v důsledku toho í vyloučeni elementu kritického z hlediska pevnosti v prechodu ferit - sklo. Doba působení činidla, je ohranlčena shora,a tim je zabráněno hlubälmu odleptavání feritu, než je žádouci, což by mohlo vést například ke zhoršení relace magnetické šířka proti geometrické šiřce sklem vyplnené...

Zařízení k indikaci vzájemné polohy měkčicích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266939

Dátum: 12.01.1990

Autori: Baják Karel, Mikulenka Jiří, Baják Zdeněk, Sekanina Oldřich

MPK: C14B 1/40

Značky: polohy, nástrojů, měkčicích, indikaci, vzájemné, zařízení

Text:

...nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že ozubené kolo s drážkou jsou kolmé na stavěcí šroub a tvoří s ním jeden celek, přičemž stavěcí šroub je vedený v horním pouzdře a spodním pouzdře, pevně uložených v matici. V drážce je potom otočně uložena rolna na táhle posuvně uloženém ve vedení a otočně pomoci čepu naPokrok dosažený vynálezem spočívá v tom,že po nastavení požadovaných hodnot...

Vzájemné spojení plechů svazku, magnetického obvodu malých elektrických strojů točivých do průměru 100 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: 266917

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hampl Vladimír, Švéda Zdeněk, Mezírka Milan, Krtička Jan, Pospíšil Karel, Dušek Karel

MPK: H02K 15/02

Značky: spojení, malých, strojů, plechů, magnetického, průměru, obvodů, točivých, vzájemné, svazků, elektrických

Text:

...výrobě elektrických strojů.Nevýhody těchto spojení jsou odstraněny u vzájemného spojení plechů svazku magnetického obvodu malých elektrických strojů točivých do průměru 100 mm podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že ke spojení plechů svazku je použito laserového svařování.Výhodou vzájemného spojení plechů svazku podle vynálezu je soustředění velké energie laserového paprsku na poměrně malou plochu svařovaného materiálu ve velmi...

Zámek pro vzájemné spojení dvou sousedních stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 261614

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rumánek Josef, Strohalm Jan

MPK: E04B 1/60

Značky: dílců, vzájemné, spojení, stavebních, sousedních, zámek

Text:

...doraz 20 a spodní doraz 21. Účelem těchto dorazů 20, 21 je vymezení úhlových úvratí západky 2 při jejím zaisumlti dovnitř kapsy 1 U a při vysunutí von. jeden anebo oba kotouče 16 jsou uipatřeny na obvodu radiálnim vyčnělkom ZZ, v jehož clráze jsou na západce 2 umístěny dva dorazy. Z hlediska umístění na západce 2 je jeden doraz koncovým dorazem 23 a druhý - jnrostředním dorazem 24. Radiální -výčnělek 22 se nachází v mísstě nejvěátši...

Pružný prvek pro vzájemné souosé ustavení dvou dílů s rotačními styčnými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: 259621

Dátum: 17.10.1988

Autori: Skořepová Jaroslava, Řádek František, Landovský Karel, Svoboda Václav

MPK: F16B 7/00

Značky: rotačními, pružný, ustavení, styčnými, vzájemné, souose, dílů, prvek, plochami

Text:

...pružný prvek pro vzájemné souosé ustavení dvou dílů s rotačními styčnými plochami, ve tvaru kuželovítého mezíkruží majíoího v horní částí tvar plného prstence, jehož podstatou je, že spodní část prstence je vytvořena propojenými zkříženými žebry.Hlavní výhodou tohoto provedení, vytvořeného z plastu, je jeho snadnä a rychlá montáž, spočívající V pouhém vtlačení mezi oba ustavované díly. inými výhodami jsou jeho ekonomická sériová výroba,...

Svěrka pro zajištění vzájemné polohy upínky a upínacího šroubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258965

Dátum: 16.09.1988

Autor: Sedlecký Josef

MPK: B23Q 3/10

Značky: upínky, upínacího, polohy, zajištění, šroubu, vzájemné, svěrka

Text:

...pro zajištění vzájemné polohy upínky a upínacího šroubu sestávající z vnějšího ramene a vnitřního ramene,otočně spojených čepem. Jeden z konců obou ramen je opatřen proti době směřujícími čelistmi. Druhý konec vnitřního ramene je opatřen zarážkou a druhý ko nec vnějšího ramene je opatřen šroubem směřujíoím proti zarážce.Otáčením šroubu dojde současně k sevření upínky svěrnou silou šroubu vůči zarážee a k sevření upínaoího šroubu párem proti...

Distanční držák pro zajištění vzájemné relaticní polohy volných vedení do nejvýše 1 KV

Načítavanie...

Číslo patentu: 256378

Dátum: 15.04.1988

Autori: Salamon László, Bucsi László, Zelnik István

MPK: H02G 7/12

Značky: zajištění, volných, vzájemné, polohy, distanční, nejvýše, vedení, držák, relaticní

Text:

...6 detail hlavičky distančního držáku podle obr. 5, na obr. 7 řez v rovině B-B na obr. 6, na obr. 8 boční pohled na jiné výhodné provedení podle vynálezu, na obr. 9 detail hlavičky způsobu provedení podle obr. B a na obr. 10 V rovine C-C z obr. 9.Jak je zřejmě, z obr. 1, je možné nasadit distanční držák mezi dvě vedle sebe rovnoběžná vodorovná vedení g nebo mezi dvě nad sebou uspořádaná vedení Q. střední díl l distančního držáku g je vytvořen...

Zařízení pro vzájemné spojení brzdového okruhu tažného a vlečeného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243720

Dátum: 01.04.1988

Autori: Havlíeek Aleš, Hebelka Milan, Eechová Marie

MPK: B60T 11/24

Značky: spojení, tažného, vzájemné, okruhu, brzdového, zařízení, vozidla, vlečeného

Text:

...spojeni brzdověho okruhu tažného a vlečeného vozidla.Do brzdového okruhu 1 tažného vozidla gje zařazen propojovací válec 1,opatřený pístovým dorazem 1. Pístový ůoraz § je opřen o píst.ł 1.pracovního válce lg, který je zařazen v odděleném brzdovém okruhu g vlečeného vozidla 2. Pracovní valec g.je uchycen na oji lg vlečeného vozidla 2. Propojovací válec 1 je připevněn na krycí desku 1. Při spojení propojovacího válce 1 s pracovním válcem lg...

Zařízení pro spojování dvou vzájemně kolmých protínajících se plošných prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246067

Dátum: 15.12.1987

Autor: Stanik Václav

MPK: F161 0/0

Značky: spojování, prvků, plošných, kolmých, zařízení, vzájemné, protínajících

Text:

...středu šířky plošhného prviku 2 a rozšířený na svém vnitřním konci do kruhového otvoru Sa o stejném průměru jako kruhový otvor 5 a v plošném prvku 1. Do prostoru vytvořeného dvěma vzájemné si od.povídajícíml otvory 53 je vloženo stabilizační těleso Sa ve tvaru kuličky.U pro-vedení podle obr. 4 až 6 je ve vrchním okraji plošného prvku 1 proveden zářez 4 zasahující do středu šířky plošného prvku 1 a rozšířený ve zvolené vzdálenosti od vrchního...

Způsob vzájemné extrakční separace kovů podskupiny alkalických zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242389

Dátum: 01.12.1987

Autori: Didek Václav, Drahooovský Jan, Mostecký Jioí Akademik

MPK: B01D 11/04

Značky: zemin, alkalických, vzájemné, separace, extrakční, způsob, podskupiny, kovů

Text:

...kyselinu a/nebo její sůl a/nebo polykarboxylovou kyselinu s alespoň jedním aromatickým nebo alicyklickým nasyceným nebo nenasyceným kruhem,obsehujícím alespoň jeden atom dusíku,těžší kov a/nebo skupina kovů přejde do nevodné báze a/nebo zůstane v nevodné fázi, äatímco lehčí kov a/nebo skupina kovů přejde do vodné fáze a/nebo zůstane ve vodné fázi, přičemž případné ostatníkovy podskupiny alkalických zemin ą/nebo skupiny kovů se odseparují...

Převod pro přenos otáčivého pohybu mezi dvěma vzájemně šikmými rovinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 253489

Dátum: 12.11.1987

Autor: Slavata Bohumil

MPK: F16H 21/12

Značky: šikmými, dvěma, otáčivého, vzájemné, rovinami, převod, prenos, pohybu

Text:

...a bez tření, tedy se jen minimálně opotřebovává. Je schopen v moha případech úspěšně nahra dit tradiční konstrukce. Na výkresoch je na obr. 1 schématicky naznačenpřevod pro přenos otáčivěho pohybu a na obr. 2 pak je v částečném řezu znázorněna konkrétní aplikace tohoto převodu na otočné zrcátko pro pozorovaní expozičního pole kopírovacího zařízení masek.K podložoe g je připevněn náboj g. V něm je otočné uložen čep g nesoucí první otočnou...

Zařízení pro měření kolísání vzájemné úhlové polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253340

Dátum: 12.11.1987

Autor: Luňák Hynek

MPK: D04B 15/94

Značky: zařízení, měření, úhlové, polohy, kolísání, vzájemné

Text:

...resp. montážní úohylky mezi jehlou a přístrojovými platinami, obr. 3 zařízení podle vynálezu v osovém řezu sestavené pro měření, obr. 4 totéž eo obr. 3, jenže v pohledu o 90 ° pootočeném.zařízení obsahuje pouzdro l (obr. 3), které je na vnitřním průměru opatřeno podélnou drážkou l pro nasazení na pero g (obr. 1) nosné trubky 3 jehelního válce 1. vnitřní průměr pouzdra l je shodný s průměrem jehelního válce 5. Na horním čele pouzdra l je...

Zařízení pro určování vzájemné polohy dvou mechanických částí v náročných provozních podmínkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 246931

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lonský Jioí, Pavlica Ivo

MPK: G01P 3/36

Značky: zařízení, podmínkách, polohy, částí, náročných, mechanických, vzájemné, určování, provozních

Text:

...podmínkách.Na výkresu, na obr. 1, 2, 3 a 4 je znázorněn příklad provedení zařízení pro určováníłvzájemné polohy dvou mechanických časti v náročných provozních podmínkách.zařízení pro.určování vzájemné polohy dvou mechanických části v náročných prcvoznich podmínkách je tvořeno hermetickým pouzdrem 3, které je pevně spojeno s jednou mechanickou částí 1. uvnitř hermetického pouzdra 3 jev samomazných voditkách l eituována planžeta 3. Planžeta 3...

Zařízení pro vzájemně přesouvání dopravníků v porubech s odtěžováním stropní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244633

Dátum: 14.10.1987

Autori: Fischer Alfred, Maier Wllfried, Tocker Stanley, Schetina Otto

MPK: B65G 21/10, E21F 13/08

Značky: dopravníku, vrstvy, zařízení, odtěžováním, přesouvání, porubech, stropní, vzájemné

Text:

...horského masívu o snížení nebezpečí semovonícení. Použití zarízení podle vynúlezu má za nosledek rovněž zvýšení bezpečnosti price a zlepšení kultury hornicke práce.Ha vyobrazeních je znázorněno příklsdná provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je pddorys uspořádání zařízení. Na obr. 2 je schematické zndzornení spojení dopravníkd dvojčinným silovým prvkom v bočním pohledu, nauobr. 3 je znúzornłno umístění opěrky na dopravníku, na...

Přívod vzájemně reagujících tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252638

Dátum: 17.09.1987

Autori: Záviský Jaromír, Jasinský Zdeněk

MPK: C21C 5/46

Značky: vzájemné, tekutin, reagujících, přívod

Text:

...Na ní nasunutá střední soustředná trubka 3 vytváří uzavřený prostor mezi vnitřní trubkou 3 a střední soustřednou trubkou 3, ve která je inertní tekutina o konstantním tlaku.Na střední soustředné trubce 3 je nasunuta vnější soustředná trubka 3, která je svým jedním koncem otevřená a vytváří se střední soustřednou trubkou 3 prostor pro přívod druhého plynu ke konvertoru.Na této soustředné trubce 3 je nasunuta další střední soustředná trubka...

Zařízení na vzájemné oddělení kapalin či emulsí s různou měrnou hmotností

Načítavanie...

Číslo patentu: 240564

Dátum: 15.08.1987

Autori: Velieko Jekatirina Jakovlevna, Morev Anatolij Vasiljevie

MPK: C02F 1/40

Značky: oddělení, vzájemné, emulsí, hmotnosti, různou, mernou, zařízení, kapalin

Text:

...stěna je umístěna na plováku, sleduje automaticky výšku hladiny v jlmce. Oddělovàní vrstev může probíhat při libovolné výšce hladiny. Shrnovací efekt je zajlštěn dynamickým působením tlakového vzduchu, který je vyfukován šikmo na hladinu vrchní kapaliny ze soustavy trysek, jež tvoří součást plovaku.Příklad konstrukce zařízení na vzájemné, odclělování kapalin je znázorněn schematicky n.a příložených obrázcích, kde obr. 1 znázorňuje zařízení v...

Přípravek pro vzájemné oddělení tabulí skla při balení,transportu a skladování

Načítavanie...

Číslo patentu: 245729

Dátum: 15.07.1987

Autori: Schmidt Hans-jörg, Unger Gerrit, Franke Joachim

MPK: B65D 85/48

Značky: tabulí, vzájemné, balení,transportu, oddělení, přípravek, skladování

Text:

...eneueam 9, cnaaamme coemauermmm IS c snacrnqnon npomąunon. Banani-tym Baepx. Ocu-amuue snemeuru Sqcranosaenme ocnosanmnm IO 31113. sa ever auacrnvmon . npoxaamm, conueuąeau 030 mm óorconnmn odpaaymmm 16 B Humel tancu. Taxuu oćpasou, aaemeum cncmeun cxoaxsxex-mn ycranon ranu n npucnocoónennu c noauomocnm naanmzoro aoanpamo-uocrynauťemnoro uepememenna no donomm n mnam uanpasnanmm n 0 mm pm snemem-on coemmeu c anacwqnoü...

Zařízení pro vzájemné optické propojování optických systémů s vláknovými světlovody

Načítavanie...

Číslo patentu: 240291

Dátum: 15.06.1987

Autori: Eollák Marián, Baláš Vratislav

MPK: G02B 6/24, G02B 6/44

Značky: světlovody, propojování, zařízení, vláknovými, optických, vzájemné, optické, systému

Text:

...na obě operační roviny 1 x, 1 y. Pro jejich vzájemné optické spojení jsou pouzity úchytiné a přítlačné prvky 2, 3, umístěné na základním nosném tělese 1. .V případě optického propojování desti áček A s vláknovými světlovody s podlož kou B s planární světl-ovodnou strukturou jeun z .jedné strany, je zařízení uspořádáno tak, že nad horizontálni operační rovinou 1 x a nad vertikální operační rovinou 1 y je umístěn jeden střední úchytný,...

Způsob vzájemné separace barya a stroncia

Načítavanie...

Číslo patentu: 240145

Dátum: 15.06.1987

Autori: Motáeek Tomáš, Steiner Bohumil

MPK: C01F 11/00

Značky: způsob, vzájemné, stroncia, barya, separace

Text:

...a/nebo její sůl a/nebo jejich deriváty a/nebo homology s výhodou mírně alkalické reakce, je 24014hož pH lze určit hěžným výpočtem z rovnovážnych konstant nebo experimentálne.jako najvhodnejší se jeví extrakce roztokem bis-1,Z-dikarbolylkobalttitanu sodného v nitrobenzenu za prítomnosti polyethylenglykolu s relativní molekulovou hmotnosti 300 až 500 z vodné fáze, obsahující kyselinu 1,2-cyklohexyldiamintetraoctovou., resp. její soli. V...

Způsob regenerace dvou nad sebou umístěných a vzájemně oddělených vrstev ionexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250995

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kadlec Václav, Fáměra Jiří, Hűbner Pavel, Kittler Jiří

MPK: B01J 49/00

Značky: vrstev, regenerace, vzájemné, způsob, oddělených, umístěných, ionexů, sebou

Text:

...ionexü s rozdílnými funkčními skupinami, kdy dolní vrstvu tvoří slabě disociovaný ionex o pK většim než 4 a horní vrstvu silně disociovaný ionex o pK menším než 1 podle vynálezu. Podstata vynálezu spočlvá v tom, že regenerační činidlo se vede nejprve zdola nahoru silně disociovaným ionexem o pK menším než 1 a odpadem ze silně disociovaného ionexu o pK menším než 1 se reqeneruje shora dolů slabě disociovaný ionex 0 pK větším než 4.Výhodou...

Zapojení pro automatickou kontrolu vzájemné polohy jeřábů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232159

Dátum: 01.04.1987

Autor: Schmucker Antonín

MPK: B66C 15/04

Značky: vzájemné, zapojení, polohy, jeřábu, automatickou, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit zapojení pro automatickou kontrolu vzájemné polohy jeřábů na jedné jeřábové dráze z důvodů bezpečného provozu těchto jeřábů. Za tím účelem je zapojení sestaveno z rotačních generátorů impulsů, dále z vyhodnocovacích obvodů pro rozeznání směru jízdy jeřábů, řídicí logiky, vyrovnávací paměti, astabilního klopného obvodu, hradla NAND, desítkového čítače o n-dekádách pracujícího v kódu BCD, bezkontaktních snímačů polohy,...

Zapojení pro opakované spínání a vypínání dvou funkcí v definované vzájemné časové závislosti na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 249326

Dátum: 12.03.1987

Autori: Richter Jaroslav, Čunderle Karel

MPK: D03D 49/00

Značky: spínání, definované, závislosti, strojích, zapojení, časově, vypínání, opakované, funkcí, vzájemné, textilních

Text:

...ještě spuštěny, jedenkrát stisknutím tlačítka stop, nebo ve fázi činnosti upalovacích elementů a při chodu motorů,přičemž prvé stisknutí tlačítka stop znamená zastavení motorů a druhé stisknutí téhož tlačítka vypnutí žhavení pro upalovací elementy.V případě přetrhu příze a zareagování zarážky stroje se motory zastaví. Po odstranění závady systém umožňuje vyjetí z chyby při zachování jeho funkce. To znamená, že obsluha musí tlačítko start...

Zařízení pro automatické nastavování vzájemné polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230984

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šesták Jan, Hobza Antonín, Luňák Hynek, Klusáček Miroslav, Dyntar Miloš, Dusík Josef, Piálek Josef

MPK: D04B 15/74

Značky: zařízení, vzájemné, nastavování, polohy, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatické nastavování vzájemné polohy nosiče programu časovacího zařízení a rozkazovacího bubnu na startu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, které obsahuje krycí kulisu ovládanou od časovacího zařízení, která je přiřazena k rohatce rozkazovacího bubnu. Vynález řeší nastavování bez dalších přídavných ovládacích elementů pouze konstrukčním přizpůsobením použitých dílců. To je provedeno...

Spojovací hák pro vzájemné spojení vrstev vrstveného panelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233560

Dátum: 01.02.1987

Autor: Surý Antonín

MPK: E04C 2/46, E04C 2/36, E04B 1/60...

Značky: vrstev, vrstveného, panelu, spojení, vzájemné, spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací hák je určen zejména pro vzájemné spojení vnitřní nosné železobetonové vrstvy s vnější krycí betonovou vrstvou vrstveného železobetonového nebo keramobetonového panelu se střední tepelně izolační vrstvou. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává ze závěsné části (2) tvaru U, na jejíž konce ramen navazují dvě vzájemně rovnoběžné střední šikmé přechodové části (1), procházející tepelně izolační vrstvou, a na jejich konce potom navazují...

Vícenásobná průchodka vzájemně izolovaných elektrických vodičů stěnou závěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235465

Dátum: 15.11.1986

Autori: Děcký Jan, Martinec Josef, Hampl Tomáš, Laboda Ludvík

MPK: H01B 17/26

Značky: vzájemné, stěnou, vodičů, elektrických, průchodka, závěru, izolovaných, vícenásobná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru nevýbušných elektrických zařízení v hornictví. Vynález se týká vícenásobné průchodky vzájemně izolovaných elektrických vodičů pro průchod stěnou nevybušného, zejména pevného závěru. Podstata spočívá v tom, že jednotlivé elektricky izolované vodiče tvoří vlastní průchody stěnou nevýbušného závěru. Jsou alespoň na jednom konci upraveny tak, že tvoří jednu část kluzného rozpojitelného kontaktu. Těleso vícenásobné průchodky může...

Způsob zajištění vzájemné geometrické polohy strojírenských součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231833

Dátum: 15.06.1986

Autor: Zvoneček František

MPK: B23Q 1/02

Značky: strojírenských, polohy, součástí, vzájemné, zajištění, geometrické, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen k zajištění vzájemné geometrické polohy strojírenských součástí, zejména dílů obráběcích strojů. Strojírenské součásti se ustaví do konečné geometrické polohy při zachování technologické vzdálenosti dosedacích ploch, z nichž alespoň jedna je opatřena separačním povlakem, načež se vzniklá mezera mezi dosedacími plochami vyplní tuhnoucím pevnostním strojírenským tmelem a po ztuhnutí pevnostního tmelu se strojírenské součásti...

Mnohostěn se vzájemně přestavitelnými stěnovými dílci

Načítavanie...

Číslo patentu: 228670

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mohelník Ladislav

MPK: A63F 9/04

Značky: stěnovými, vzájemné, mnohostěn, dílci, přestavitelnými

Zhrnutie / Anotácia:

Mnohostěn se vzájemně přestavitelnými stěnovýmí dílcí, kterým je například pravidelný čtyřstěn, pravidelný šestistěn, pravidelný osmistěn, pravidelný dvanáctistěn nebo pravidelný dvacetistěn, vyznačující se tím, že sestává ze základní koule (2) opatřené osovými čepy (6), jež jsou jedním koncem uchyceny v základní koulí (2) a jejichž druhé konce jsou spojeny s vodicími dílci (5) segmentového tvaru, překrývajícími na základní kouli (2) uložené...

Zapojení pro synchronní rozběh a chod alespoň dvou krokových motorů vzájemně vázaných formou elektrické hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 228656

Dátum: 15.03.1986

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: zapojení, hřídele, motorů, synchronní, rozbeh, alespoň, formou, elektrické, vázaných, krokových, vzájemné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vyznačuje tím, že koncový stupen opatřený regulovatelným napájecím zdrojem je všem krokovým motorům společný, přičemž výstupy čidel poloh rotorů jsou zapojeny na vstupy logiky synchronizace motorů, jejíž výstup je připojen na druhý vstup obvodu logiky řízení krokování v uzavřené smyčce. Zapojení je doplněno synchronizačním členem umožňujícím použití logiky řízení v uzavřené i v otevřené smyčce.

Těsnění štěrbiny mezi vzájemně otočnými částmi brázdicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220774

Dátum: 15.12.1985

Autori: Zitz Alfred Ing, Kogler Petr, Schetina Otto

Značky: štěrbiny, brázdicího, stroje, částmi, otočnými, těsnění, vzájemné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém těsnění mezi vzájemně otočnými částmi brázdicího stroje, k jehož výložníku jsou po obou jeho stranách uloženy otočné duté brázdicí hlavy poháněné pomocí převodu dopomala, jehož poslední převodový stupeň dopomala je umístěn ve vnitřních prostorech brázdicích hlav, přičemž vnitřní prostor každé brázdicí hlavy a výložníku s obsahem mazacího oleje je uzavřen prvkem pro utěsnění ve vnitřním i vnějším směru, uspořádaným v...

Zařízení pro vzájemné převádění atmosféry z periodicky pracujících odporových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225655

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kosař Jiří, Varga Josef, Láska Miroslav

Značky: zařízení, převádění, odporových, pracujících, vzájemné, periodicky, pecí, atmosféry

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vzájemné převádění atmosféry z periodicky pracujících odporových pecí, které mají na vnějším po vrchu otvory pro vstup a výstup atmosféry k větrání a jsou orientovány tak, že proti vstupu větrání jedné pece je realizován výstup větrání pece druhé, a jsou napojeny na společné odtahově potrubí s možností omezení odtahovaného množství. Odtahové potrubí je propojeno do první a druhé komory, které jsou uzavíratelné proti...

Zařízení pro vzájemné propojení počítačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230656

Dátum: 15.01.1985

Autori: Nikitěnko Igor Nikolajevič, Bronin Jevgenij Ivanovič, Basov Jurij Nikolajevič, Gluškov Viktor Michajlovič, Karpov Vladislav Dmitrijevič, Ovčarenko Ivan Alexandrovič, Kapitonovová Julija Vladimirovna, Presnuchin Viktor Vasiljevič

MPK: G06F 15/16

Značky: vzájemné, propojení, zařízení, počítačů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká oblasti výpočetní techniky a je určeno pro použití ve vícepočítačových systémech. Cílem navrhovaného vynálezu je zvýšení spolehlivosti a počítací produktivity vícepočitačových komplexů. Pro zvýšení produktivity a spolehlivosti je do zařízení pro vzájemné propojení počítačů zavedena skupina stykových jednotek, z nichž každá obsahuje řídicí jednotku, kontrolní jednotku, dekódér adresy a jednotku transformace formátu informaci,...

Zařízení k regulaci vzájemné rychlosti zboží a rotačních šablon na strojích pro potiskování pásových materiálů, zejména textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 217897

Dátum: 15.11.1984

Autori: Kolombo Miroslav, Dörre Jindřich

Značky: potiskování, zboží, pásových, zařízení, textilií, rychlostí, regulaci, materiálů, vzájemné, šablon, rotačních, strojích, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k regulaci vzájemné rychlosti zboží a rotačních šablon na strojích pro potiskování pásových materiálů, zejména textilií. Řešení je zaměřeno na dosažení dokonalého soutisku jednotlivých barev a jeho podstata spočívá zejména v tom, že alespoň jeden člen převodu mezi centrálním hnacím elektromotorem a centrálním preserem nebo centrálním pohonem rotačních šablon je uspořádán jako planetový převod se samostatně poháněným...

Zařízení ke snímání vzájemné polohy stran zařízení vedených v pevné dráze

Načítavanie...

Číslo patentu: 217580

Dátum: 15.09.1984

Autor: Konečný Jiří

Značky: stran, vzájemné, polohy, snímání, zařízení, vedených, dráze, pevně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález lze použít pro jeřáby, překládací mosty a podobná zařízení, vedená v pevných drahách, u nich dochází k nežádoucímu příčení. Vynález řeší snímání vzájemné polohy stran pro spojení se systémy pro indikaci nebo odstranění příčení. Na obvodě centricky uloženého otočného elementu, spojeného se systémem pro indikaci nebo automatické odstranění příčení, jsou v pravidelných odstupech umístěny magnety, které jsou prostřednictvím magnetických...

Způsob vzájemné separace soupádného katexu a anexu ze směsi těchto ionexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216100

Dátum: 01.07.1984

Autori: Douša Svatopluk, Malý Josef

Značky: vzájemné, způsob, ionexů, anexu, katexu, separace, soupádného, směsi, těchto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vzájemné separace soupádného katexu a anexu z jejich směsi, vyznačený tím, že separace se provede vsádkovým způsobem v roztoku anorganické soli o specifické hmotnosti menší, než je specifická hmotnost katexu v kationtovém cyklu této soli a větší, než je specifická hmotnost anexe v aniontovém cyklu této soli, s výhodou v nasyceném roztoku chloridu sodného, v němž se oba ionexy oddělí podle specifických hmotností.