Patenty so značkou «vyzdívky»

Zařízení pro vytlačování zbytků slitků a pro opravy vyzdívky mezi pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 268451

Dátum: 14.03.1990

Autori: Drtílek Boris, Chrapek Pavel, Lukáš Josef

MPK: B22D 43/00, B22D 41/02

Značky: zbytků, panví, vyzdívky, opravy, slitků, vytlačování, zařízení

Text:

...se ručně päkami, natočí se do šikmě vytlnčovaoí polohy e silovílci se zbytek elitku vytlačuje, sjede po vyzdívee a padá na rošt, kde se eutogenně dělia jeřábem odváží. Vyzdívka se opravuje na témže zařízení tak, že v šikmő poloze se, pomocí epeciálního podvozku s pneumatiekým nebo mechanickým nístrojem. odetranují nečistoty a vndní vyzdívke e opravy vyzdívky se provúdêjí mimo zařízení. Nečietoty a vodní vyzdívka padají do kontejneru,...

Způsob vytváření vláknité vyzdívky průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267709

Dátum: 12.02.1990

Autori: Snížek Zdeněk, Marek Karel, Vkočil Josef, Svoboda Pavel

MPK: F27D 1/00

Značky: vytváření, průmyslových, vláknité, pecí, způsob, vyzdívky

Text:

...Na rozdíl od známých způsobů se stena vyzdívky zhotoví poubym přiložením sousedních prvků k sobě nebo se mezi stykové plochy vkládá tlačené rohož z keramického vlákna,Tím jsou náklady na využívání pece podstatné nižší a nižší jsou také požadavky na kvalifikace k tomu potrebných pracovníků a jejich technické vybavení.Vytvořenou stenu není třeba kekonstrukci pece přichycovat bud vůbec, nebo pouze několika úchyty tvořenymi ocelov-ým trnem, na...

Způsob plamenného torkretování vyzdívky konvertorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266386

Dátum: 13.12.1989

Autori: Čvilev Anatolij, Čemeris Oleg, Kaduba Pavel, Malachov Michail, Cibin Igor, Charachulach Vasilij, Juzefovskij Izrail, Pliskanovskij Alexandr, Šeršněv Alexandr, Surženko Valentin

MPK: C21C 5/48

Značky: způsob, konvertoru, vyzdívky, torkretování, plamenného

Text:

...uonn M npouoabuaü ocom Kouawpwnwa 6 m cmaTnmTcTmuMMu - u mTnnMy rupnüçmnu M m nTmpmHy numwa KüMmmTw 9 u w -1 amm. Tupkpavupoaanna HawnnanT Bxnbwenmen nonaum Kmcnopona m TDPKPBT-MBCCH tnanmne. mnacm konca M MaraaaMTa. MCTBKAH M 3 cena B M 9. cum oapasynw Ha nepaouauanbnon ywmmvkc cnamenmw mucTKma GTPyw. npannauaummncn nocne aocnnanenunmn Tvnnmua u uaxanm 12. Wacnpaawpancmmmwmw nunmu na oyTuvouKm H uúnm dampwux. pacxmnwmmxcw non yrnon ....

Přívod elektrické energie pro ohřev vyzdívky vakuovací nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265471

Dátum: 13.10.1989

Autori: Grobař Vlastimil, Vyležík Milan, Fajkus Viktor, Trávník Petr, Svoboda Pavel

MPK: G05D 23/19

Značky: ohrev, vyzdívky, elektrické, nádoby, vakuovací, energie, přívod

Text:

...přívodu od svorek zdroje až ke svorkám topného elementu může být použit bez přerušení jeden typ vodičů.Provedení přívodu elektrické energie pro ohřev vyzdívky vakuovací nádoby podle tohoto vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je v zjednodušeném půdorysném řezu~znázorněno typické uspořádání zařízení pro ohřev vyzdívky vakuovací nádoby, na obr. 2 je v řezu rovinou A-A zobrazeno uspořádání vodičů...

Zařízení pro sušení a ohřev vyzdívky násosky vakuovací nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261021

Dátum: 12.01.1989

Autor: Ondřej Jaroslav

MPK: B22D 18/06, B22D 41/00, C21C 7/10...

Značky: násosky, ohrev, sušení, vyzdívky, zařízení, vakuovací, nádoby

Text:

...komoře, která má regulovaný spodní odtah spalín a je v ní souose s hořákem umístěna násoska vakuovací nádoby a případně termočlánek, podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom,že ohřívací komora je dále spojena odtahovými otvory, rozmístěnýmí po jejím obvodu, s kruhovým spalinovým kanálem, ze kterého vyúsřuje boční odtah spalín.Výhodou zařízení podle vynálezu je zejména to, že lze sušit a ohřívat vyzdívku násosky řízeně podle stanovené...

Regulovatelné chladicí zařízení vyzdívky vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260842

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rudenko Vladimír, Ziegler Jiří, Podhorný Vladimír

MPK: C21B 7/10

Značky: zařízení, vysoké, chladicí, regulovateľné, vyzdívky

Text:

...a výstupu každé sekce je možno zjistit únik a následně pak místo úniku chladící vody do vysoké pece.Chladící zařízení podle vynálezu je dále blíže popsáno na příkladu provedení podle přípojených výkresů, na nichž obr. 1 značí podélný řez vysokou pecí s chladícím zařízením a obr. 2 schema průtoku v jednotlivých sekcích a pásmech.Jak je patrno z obr. 2 je každé chladící pásmo lg po obvojednoho chledícího pásma lg je stejný počet chladicích...

Materiál pro vyzdívky rotačních cementářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258890

Dátum: 16.09.1988

Autor: Chromý Stanislav

MPK: C04B 35/68

Značky: vyzdívky, rotačních, materiál, cementářských, pecí

Text:

...granáliemi. Dávkování vody závisí na porozitě granálii, a proto se musi vždy stanovit empiricky tak,že väechen cement vytvoři na grąnáliích povrchové vrstvy.Při zděni z tvárnic z materiálu podle vynálezu se použije obvyklých postupů nebo se použije malta z portlandského cementug.která při vhodné aplikaci umožnuje tepelnou dilataoi vyzdivky.Vo slinovacim pásmu cementářské rotační pece se v povrchové vr.stvě vyzdivky makropőry materiálu reakci...

Díl vyzdívky rozebiratelného komína

Načítavanie...

Číslo patentu: 246970

Dátum: 15.10.1987

Autor: Zezula Jaroslav

MPK: E04H 12/28

Značky: rozebiratelného, vyzdívky, komína

Text:

...dílů komínu a obr. 2 znázorňuje díl rozebiratelného komínu v podélném řezu.Byl vytvořen komín, sestávající ze tří základních částí. Nosná konstrukce, která je vytvořena z oceli, je šrouby připevněna k železobetonovému základu. K této nosné konstrukcí jsou pŕipevněny tři funkční průduchy ve tvaru válce. Každý z těchto průduchů sestává z vnitřní povrchové vrstvy 1 a tepelné izolační vrstvy 5. Tepelně izolační vrstva 1 je tvořena...

Vyzdívky reaktorů na výrobu technických sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246110

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hájek Karel, Krátký Bohumil, Minaoík Jaroslav

MPK: C09C 1/00

Značky: výrobu, reaktoru, vyzdívky, sazí, technických

Text:

...vy rohu aazí. využitím vynálezu se dále dosáhne dokonalejší isolace reaktorů. Sníží se tedy tepelné ztráty a stejné teploty v reaktoru ee dosáhne při spctřebě meněího množství energie. Přínosem vynálezu je proto rovněž lepší využití suroviny, t» j zvýšení výtěžnoeti sazí.Praktické provedení vyzdívky podle vynálezu u reaktoru pro výrobu sami a srovnání a dosud používaným typem vyzdívky překládají následující příklady.Vyzdívka reektoru pro...

Spinelová hmota hořečnato-hlinitá pro vyzdívky pecí na tavení hliníku a barevných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251569

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vobořil Václav, Pešek Jiří, Macháček Václav

MPK: C04B 35/02

Značky: vyzdívky, pecí, spinelová, barevných, hmota, tavení, hořečnato-hlinitá, kovů, hliníku

Text:

...lepidel např. dextrinu, karhoxymethylcelulózy, sulfitového ýluhu, vodních disperzí organických polymerů, např. polyvinylacetátu, polyakrylátové disper 2, tekutého organického pojiva na bázi dehtu apod.luminoter. struska o zrnitosti 0-3 mm 65 hmotnostních Lektrokorund bílý pod 0,09 mm 10 3 hmotnostních etý oxid hlinitý pod 0,04 mm 15 S hmotnostních ha krystalická 10 S hmotnostníchněs byla ovlhčena roztokem dehtu pod obchodním označením...

Způsob torkretování vyzdívky hutních agregátů rozptylovým kuželem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245252

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lerchbaum Karl, Kusakabe Masayoshi, Suzuki Takeshi, Ganser Volker, Komori Nobutoshi, Tauschel Horst-dietmar, Wolf Günter, Süssenbeck Heinrich, Zitz Alfred

MPK: F27D 1/16, C21C 5/44

Značky: způsob, rozptylovým, kuželem, hutních, vyzdívky, agregátu, torkretování

Text:

...cneumansauñ permcwp. cooöuamnnñ nowoxy KMCĽOpona Bpamawenbnoe nemmeame. Onxoapeweaao noToKy Kmcnopona cooonaewcs nocwynawenbaoe ĽBMKGHMB BĽOĽB conna. KEMmyumñca K Bmxonaomy ceqeanm M Bpamamunücx BOKpyP uenwpanbaoñ OCM HOTOK Kmcxopona Hanpaanea Taarenumanbao K OCHOBQHMD ueHTpanBHOů cwpyn. 83 cpesom ueHTpaHBHOr 0 COUna saxpyueanuü nowox Kncxopona Baanmoneñcwayew c ĽBYXňasaoñ cwpyeü Tonnmsa M oraeynopa M HpMBOĽMT eê so Epamawenbxoe nsmmeane. B...

Přípravek pro opravu vyzdívky dveřního rámu nístějové ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 238175

Dátum: 01.05.1987

Autori: Liška Milan, Hoza Zdeněk

MPK: C21C 5/04

Značky: přípravek, rámu, opravu, dveřního, ocelářské, vyzdívky, nístějové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku, jehož pomocí se může za provozu provádět oprava dveřního rámu ocelářské pece. Přípravek pro opravu vyzdívky dveřního rámu nístějové ocelářské pece sestává ze základové desky (4) k níž je šroubovými spoji (3) připevněna montážní plošina (1) a k jejíž přední části je připevněn ocelový rám (5) se žáruvzdornou výplní (6) k němuž jsou na závěsech (8 9) připevněna výklopná křídla (10, 11) opatřena ve své spodní části...

Záměnný zplyňovací hořák pro vyzdívky a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249962

Dátum: 15.04.1987

Autor: Rudický Jan

MPK: F23D 15/02

Značky: způsob, zplyňovací, výroby, záměnný, vyzdívky, horák

Text:

...komory 3. K první spalovací komořeł je připevněna dutá vložka 3 zasahující do vnějšího pláště druhé spalovací komory 3.Tato dutá vložka Ž je vytvořena ve tvaru válce z oceli 17 153. Z důvodu odstranění tlakových ztrát je její střední průměr volen o velikosti středního průměru vnitřní stěny vnitřní části druhé spalovací komory 3 zvětšeného o 3/4 rozdílu průměrů stěn vnitřní a vnější části druhé spalovaeí komory 3.Tlouštka stěny této...

Žáruvzdorná hmota pro vyzdívky, zejména monolitické vyzdívky metalurgických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238719

Dátum: 16.03.1987

Autori: Lovecký Josef, Pekárek Ladislav, Škvára František, Tyrlík Karel, Kolář Karel, Velička Bohuslav

MPK: C04B 35/60

Značky: hmota, metalurgických, vyzdívky, monolitické, zejména, žáruvzdorná, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Žáruvzdorná hmota určená pro pracovní zděné vyzdívky metalurgických zařízení, eventuálně pro žáruvzdorné monolitické vyzdívky, lité, dusané, příp. metané, která sestává z 70 až 92 % ostřiva a 8 až 30 % pojiva ne bázi cementu. Podstata řešení spočívá v tom, že pojivo obsahuje 0,01 až 4,5 % hmot. ve vodě rozpustného derivátu ligninu, např. linginsulfonanu alkalického kovu nebo kovu alkalických zemin a 0,005 až 2,25 % hmot. ve vodě rozpustného...

Zařízení pro sušení a ohřev vyzdívky mísičů surového železa a pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 247787

Dátum: 15.01.1987

Autor: Pindur Josef

MPK: C21C 1/06

Značky: surového, sušení, železa, ohrev, zařízení, panví, mísičů, vyzdívky

Text:

...spaliny odevzdají spalovacímu vzduchu i plynu větší část svého tepla. Navíc nižší teplota odcházejících spalín je výhodnější i z hlediska pracovního prostředí a bezpečnosti práce - spaliny budou méně obtěžovat práci jeřábníků.Na připojenêm výkrese je znázorněn příklad provedení zařízení pro vysušování a ohřev vyzdívky mísičů. Zařízení je nakresleno v řezu. Zařízení se skládá z plynového potrubí l a łĺ z potrubí g gspalovacího vzduchu z...

Zařízení pro uvolňování struzky a bourání vyzdívky za vysokých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 231019

Dátum: 15.06.1986

Autor: Rožnovský Josef

MPK: F27D 3/15

Značky: vysokých, bourání, struzky, uvolňování, zařízení, vyzdívky, teplot

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uvolňování strusky a bourání vyzdívky za vysokých teplot bouracím kladivem, umístěným na výložníku, je určeno zejména pro práce v pecních prostorách a přepravních nádobách horkých tekutých látek. Je umístěno na výložníku, neseném pásovými podvozky, jeřáby nebo obslužnými plošinami a je vytvořeno otočnou deskou, na které je kloubově upevněno vedení bouracího kladiva s přímočarým pohybem a naklápěcím válcem, kterým je dosaženo...

Trubice pro plamenové torkretování vyzdívky metalurgických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235939

Dátum: 15.06.1986

Autori: Antonov Veniamin Vasiljevič, Kaduba Pavel Alexandrovič, Čvilev Anatolij Andrejevič, Štěpa Jevgenij Dmitrijevič, Kornijenko Alexej Sergejevič, Kurbatovová Adelaida Leonidovna, Červoněnko Viktor Mironovič, Krivenko Alexandr Prochorovič

MPK: C21C 5/44, F27D 1/16

Značky: plamenové, vyzdívky, trubice, torkretování, metalurgických, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří k opravářské technice vyzdívání metalurgických agregátů a může být využit v metalurgickém a strojírenském průmyslu. Cíl vynálezu - zvýšit efektivnost torkretování vyzdívky agregátů s omezenými rozměry pracovního prostoru. K docílení tohoto cíle v trubici pro plamenové torkretování vyzdívky metalurgických agregátů jsou tangenciální kanálky provedeny v hubicích pro přívod ohnivzdorného materiálu a paliva po tečné k jejich vnitřní...

Kotevní příchytka, zejména pro vláknité vyzdívky pecních agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221126

Dátum: 15.01.1986

Autori: Otáhal Josef, Zink Stanislav

Značky: príchytka, agregátu, kotevní, vyzdívky, zejména, pecních, vláknité

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je kotevní příchytka, zejména pro upevňování vláknitých vyzdívek pecních agregátů k plášti pece. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ke kruhovému průchozímu otvoru kotevní příchytky jsou přiřazeny jednak dvě protilehlé průchozí drážky ve stěně průchozího otvoru a jednak na vnějším čele dvě protilehlé neprůchozí drážky vyústěné ve stěně průchozího otvoru, přičemž roviny podélných stěn průchozích drážek jsou kolmé na roviny...

Tepelně izolační panel, zejména pro vyzdívky pecních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228256

Dátum: 01.11.1985

Autori: Hynčica Václav, Veltruský Vladimír, Klein František, Vinš Jan

Značky: agregátu, tepelně, zejména, pecních, panel, vyzdívky, izolační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku jednoduché a snadné výroby tepelně izolačních panelů, vyplněných vláknitou izolací a jejich jednoduché montáže, Podstata vynálezu spočívá v tom, že vnější vrstva /4/ vláknité izolace /2/ přesahuje rovinu určenou jedinou otevřenou stěnou nosné konstrukce /1/ tepelně izolačního panelu. Výhodné také je, je-li vnější vrstva /4/ vláknité izolace /2/ opatřena obalem /6/, například ze skelné tkaniny.

Tryska pro tryskové torkretování vyzdívky metalurgických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233322

Dátum: 15.08.1985

Autori: Štěpa Jevgenij Dmitrijevič, Antonov Veniamin Vasiljevič, Donskoj Semjon Aronovič, Kuličenko Valentin Arsenťjevič, Tiščenko Oleg Ivanovič, Atlasovova Galia Abdulberovna, Červoněnko Viktor Mironovič, Dolženkov Fjodor Jegorovič, Gamalej Edvin Josifovič, Majcher Pavel Borisovič

MPK: C21C 5/44, F27D 1/16

Značky: metalurgických, vyzdívky, torkretování, agregátu, tryskové, tryska

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky pro opravy vyzdívky metalurgických agregátů a může být využit v metalurgickém a strojírenském průmyslu. Cílem vynálezu je zvýšení efektivnosti torkretování díky rovnoměrnějšímu rozdělení komponent,v průřezu torkretovací trysky. Daného cíle se dosahuje tím, že v trysce pro pryskové torkretování vyzdívky metalurgických agregátů jsou na výstupu hubice pro přívod kyslíku upraveny konické kroužky, obrácené menší základnou...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Bohuš Jiří, Hladký Jan, Kuběna Slavoj, Chvojka Jan, Sobek Oldřich, Raška Pavel, Kodrle Luděk, Lesniak Adolf, Hromek František, Divák Břetislav, Kluževič Milan, Šigut Ivan, Peška Rudolf, Varta Jiří, Fiala Jaroslav, Slouka František, Hošek Jan, Pavlík Oldřich

Značky: způsob, hrdla, límce, konvertoru, vyzdívky, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob ohřevu žáruvzdorné vyzdívky a předehřevu pevné vsázky v ocelářských konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 217085

Dátum: 01.08.1984

Autor: Bulina Vladimír

Značky: vyzdívky, předehřevu, žáruvzdorné, způsob, konvertorech, pevně, ocelářských, vsázky, ohřevu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ohřevu žáruvzdorné vyzdívky a předehřevu pevné vsázky v ocelářských konvertorech, opatřených ve dně nebo ve stěně zkujňovacími tryskami s přívodem plynného chladicího média, při němž se plynné palivo přivádí zkujňovacími tryskami, překrytými alespoň částečně pevnou vsázkou, jako železným odpadem určité kusovosti, do které je možné přimísit pevné palivo jako koks, uhlí, dříví nebe dehet, vyznačený tím, že se spalovací kyslík přivádí do...

Stříkací hmota k plamennému torkretování vyzdívky konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214209

Dátum: 01.06.1984

Autori: Čeremis Oleg Nikolajevič, Leporskij Sergej Vladimirovič A Larionov Alexandr Alexejevič, Červoněnko Viktor Mironovič, Sirota Grigorij Konstantinovič, Kaduba Pavel Alexandrovič, Ljukimson Grigorij Michajlovič, Golod Vladimir Vasiljevič, Čvilev Anatolij Andrejevič, Korotkij Vladimir Antonovič, Ďudkin Dmitrij Alexandrovič, Didkovskij Viktor Kirillovič, Pliskanovskij Stanislav Tichonovič, Kornijenko Alexej Sergejevič, Štěpa Jevgenij Dmitrijevič

Značky: plamennému, vyzdívky, stříkací, konvertoru, torkretování, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Stříkací hmota k plamennému torkretování vyzdívky konvertoru, která podle vynálezu sestává z vápna, koksu a z lehce tavitelné přísady ve formě vysokopecní strusky, obsahující kysličník vápenatý, manganatý a hořečnatý a kysličníky železa, hliníku, křemíku a síru, nebo ve formě staurolitového koncentrátu, obsahujícího kysličník horečnatý, vápenatý, sodný, draselný, titaničitý, zirkoničitý a kysličníky hliníku, železa a křemíku při poměru hlavních...

Způsob opravy vyzdívky, zejména cihlářské pece torkretováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 222557

Dátum: 01.02.1984

Autori: Láhner Otakar, Bílek Zbyšek

Značky: torkretováním, opravy, vyzdívky, zejména, cihlářské, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pracovního postupu při opravách narušených vyzdívek, především cihlářských kruhových pecí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po očištění narušené vyzdívky, zejména spar se provede ofoukání tlakovým vzduchem a vyrytí stávající vyzdívky směsí vody s tlakovým vzduchem a poté se kolmo do spar a na povrch vyzdívky natorkretuje l.vrstva převlhčené žárobetonové směsi, s minimální vlhkostí 30 % v tloušťce do 5 mm a na tuto vrstvu se...