Patenty so značkou «vyzdívky»

Zařízení pro vytlačování zbytků slitků a pro opravy vyzdívky mezi pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 268451

Dátum: 14.03.1990

Autori: Chrapek Pavel, Drtílek Boris, Lukáš Josef

MPK: B22D 43/00, B22D 41/02

Značky: vyzdívky, slitků, opravy, panví, vytlačování, zařízení, zbytků

Text:

...se ručně päkami, natočí se do šikmě vytlnčovaoí polohy e silovílci se zbytek elitku vytlačuje, sjede po vyzdívee a padá na rošt, kde se eutogenně dělia jeřábem odváží. Vyzdívka se opravuje na témže zařízení tak, že v šikmő poloze se, pomocí epeciálního podvozku s pneumatiekým nebo mechanickým nístrojem. odetranují nečistoty a vndní vyzdívke e opravy vyzdívky se provúdêjí mimo zařízení. Nečietoty a vodní vyzdívka padají do kontejneru,...

Způsob vytváření vláknité vyzdívky průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267709

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vkočil Josef, Svoboda Pavel, Marek Karel, Snížek Zdeněk

MPK: F27D 1/00

Značky: způsob, vytváření, vláknité, vyzdívky, pecí, průmyslových

Text:

...Na rozdíl od známých způsobů se stena vyzdívky zhotoví poubym přiložením sousedních prvků k sobě nebo se mezi stykové plochy vkládá tlačené rohož z keramického vlákna,Tím jsou náklady na využívání pece podstatné nižší a nižší jsou také požadavky na kvalifikace k tomu potrebných pracovníků a jejich technické vybavení.Vytvořenou stenu není třeba kekonstrukci pece přichycovat bud vůbec, nebo pouze několika úchyty tvořenymi ocelov-ým trnem, na...

Způsob plamenného torkretování vyzdívky konvertorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266386

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kaduba Pavel, Juzefovskij Izrail, Charachulach Vasilij, Pliskanovskij Alexandr, Šeršněv Alexandr, Cibin Igor, Čemeris Oleg, Čvilev Anatolij, Malachov Michail, Surženko Valentin

MPK: C21C 5/48

Značky: plamenného, vyzdívky, konvertoru, torkretování, způsob

Text:

...uonn M npouoabuaü ocom Kouawpwnwa 6 m cmaTnmTcTmuMMu - u mTnnMy rupnüçmnu M m nTmpmHy numwa KüMmmTw 9 u w -1 amm. Tupkpavupoaanna HawnnanT Bxnbwenmen nonaum Kmcnopona m TDPKPBT-MBCCH tnanmne. mnacm konca M MaraaaMTa. MCTBKAH M 3 cena B M 9. cum oapasynw Ha nepaouauanbnon ywmmvkc cnamenmw mucTKma GTPyw. npannauaummncn nocne aocnnanenunmn Tvnnmua u uaxanm 12. Wacnpaawpancmmmwmw nunmu na oyTuvouKm H uúnm dampwux. pacxmnwmmxcw non yrnon ....

Přívod elektrické energie pro ohřev vyzdívky vakuovací nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265471

Dátum: 13.10.1989

Autori: Fajkus Viktor, Trávník Petr, Grobař Vlastimil, Vyležík Milan, Svoboda Pavel

MPK: G05D 23/19

Značky: nádoby, přívod, ohrev, vakuovací, energie, elektrické, vyzdívky

Text:

...přívodu od svorek zdroje až ke svorkám topného elementu může být použit bez přerušení jeden typ vodičů.Provedení přívodu elektrické energie pro ohřev vyzdívky vakuovací nádoby podle tohoto vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je v zjednodušeném půdorysném řezu~znázorněno typické uspořádání zařízení pro ohřev vyzdívky vakuovací nádoby, na obr. 2 je v řezu rovinou A-A zobrazeno uspořádání vodičů...

Zařízení pro sušení a ohřev vyzdívky násosky vakuovací nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261021

Dátum: 12.01.1989

Autor: Ondřej Jaroslav

MPK: B22D 18/06, B22D 41/00, C21C 7/10...

Značky: zařízení, sušení, vakuovací, násosky, nádoby, ohrev, vyzdívky

Text:

...komoře, která má regulovaný spodní odtah spalín a je v ní souose s hořákem umístěna násoska vakuovací nádoby a případně termočlánek, podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom,že ohřívací komora je dále spojena odtahovými otvory, rozmístěnýmí po jejím obvodu, s kruhovým spalinovým kanálem, ze kterého vyúsřuje boční odtah spalín.Výhodou zařízení podle vynálezu je zejména to, že lze sušit a ohřívat vyzdívku násosky řízeně podle stanovené...

Regulovatelné chladicí zařízení vyzdívky vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260842

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ziegler Jiří, Rudenko Vladimír, Podhorný Vladimír

MPK: C21B 7/10

Značky: regulovateľné, vysoké, chladicí, zařízení, vyzdívky

Text:

...a výstupu každé sekce je možno zjistit únik a následně pak místo úniku chladící vody do vysoké pece.Chladící zařízení podle vynálezu je dále blíže popsáno na příkladu provedení podle přípojených výkresů, na nichž obr. 1 značí podélný řez vysokou pecí s chladícím zařízením a obr. 2 schema průtoku v jednotlivých sekcích a pásmech.Jak je patrno z obr. 2 je každé chladící pásmo lg po obvojednoho chledícího pásma lg je stejný počet chladicích...

Materiál pro vyzdívky rotačních cementářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258890

Dátum: 16.09.1988

Autor: Chromý Stanislav

MPK: C04B 35/68

Značky: cementářských, materiál, pecí, rotačních, vyzdívky

Text:

...granáliemi. Dávkování vody závisí na porozitě granálii, a proto se musi vždy stanovit empiricky tak,že väechen cement vytvoři na grąnáliích povrchové vrstvy.Při zděni z tvárnic z materiálu podle vynálezu se použije obvyklých postupů nebo se použije malta z portlandského cementug.která při vhodné aplikaci umožnuje tepelnou dilataoi vyzdivky.Vo slinovacim pásmu cementářské rotační pece se v povrchové vr.stvě vyzdivky makropőry materiálu reakci...

Díl vyzdívky rozebiratelného komína

Načítavanie...

Číslo patentu: 246970

Dátum: 15.10.1987

Autor: Zezula Jaroslav

MPK: E04H 12/28

Značky: rozebiratelného, komína, vyzdívky

Text:

...dílů komínu a obr. 2 znázorňuje díl rozebiratelného komínu v podélném řezu.Byl vytvořen komín, sestávající ze tří základních částí. Nosná konstrukce, která je vytvořena z oceli, je šrouby připevněna k železobetonovému základu. K této nosné konstrukcí jsou pŕipevněny tři funkční průduchy ve tvaru válce. Každý z těchto průduchů sestává z vnitřní povrchové vrstvy 1 a tepelné izolační vrstvy 5. Tepelně izolační vrstva 1 je tvořena...

Vyzdívky reaktorů na výrobu technických sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246110

Dátum: 15.09.1987

Autori: Minaoík Jaroslav, Krátký Bohumil, Hájek Karel

MPK: C09C 1/00

Značky: technických, vyzdívky, reaktoru, sazí, výrobu

Text:

...vy rohu aazí. využitím vynálezu se dále dosáhne dokonalejší isolace reaktorů. Sníží se tedy tepelné ztráty a stejné teploty v reaktoru ee dosáhne při spctřebě meněího množství energie. Přínosem vynálezu je proto rovněž lepší využití suroviny, t» j zvýšení výtěžnoeti sazí.Praktické provedení vyzdívky podle vynálezu u reaktoru pro výrobu sami a srovnání a dosud používaným typem vyzdívky překládají následující příklady.Vyzdívka reektoru pro...

Spinelová hmota hořečnato-hlinitá pro vyzdívky pecí na tavení hliníku a barevných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251569

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vobořil Václav, Macháček Václav, Pešek Jiří

MPK: C04B 35/02

Značky: hliníku, spinelová, hořečnato-hlinitá, hmota, pecí, kovů, barevných, vyzdívky, tavení

Text:

...lepidel např. dextrinu, karhoxymethylcelulózy, sulfitového ýluhu, vodních disperzí organických polymerů, např. polyvinylacetátu, polyakrylátové disper 2, tekutého organického pojiva na bázi dehtu apod.luminoter. struska o zrnitosti 0-3 mm 65 hmotnostních Lektrokorund bílý pod 0,09 mm 10 3 hmotnostních etý oxid hlinitý pod 0,04 mm 15 S hmotnostních ha krystalická 10 S hmotnostníchněs byla ovlhčena roztokem dehtu pod obchodním označením...

Způsob torkretování vyzdívky hutních agregátů rozptylovým kuželem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245252

Dátum: 15.06.1987

Autori: Komori Nobutoshi, Wolf Günter, Süssenbeck Heinrich, Zitz Alfred, Ganser Volker, Lerchbaum Karl, Tauschel Horst-dietmar, Suzuki Takeshi, Kusakabe Masayoshi

MPK: F27D 1/16, C21C 5/44

Značky: hutních, vyzdívky, kuželem, rozptylovým, torkretování, způsob, agregátu

Text:

...cneumansauñ permcwp. cooöuamnnñ nowoxy KMCĽOpona Bpamawenbnoe nemmeame. Onxoapeweaao noToKy Kmcnopona cooonaewcs nocwynawenbaoe ĽBMKGHMB BĽOĽB conna. KEMmyumñca K Bmxonaomy ceqeanm M Bpamamunücx BOKpyP uenwpanbaoñ OCM HOTOK Kmcxopona Hanpaanea Taarenumanbao K OCHOBQHMD ueHTpanBHOů cwpyn. 83 cpesom ueHTpaHBHOr 0 COUna saxpyueanuü nowox Kncxopona Baanmoneñcwayew c ĽBYXňasaoñ cwpyeü Tonnmsa M oraeynopa M HpMBOĽMT eê so Epamawenbxoe nsmmeane. B...

Přípravek pro opravu vyzdívky dveřního rámu nístějové ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 238175

Dátum: 01.05.1987

Autori: Hoza Zdeněk, Liška Milan

MPK: C21C 5/04

Značky: opravu, dveřního, rámu, nístějové, vyzdívky, ocelářské, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku, jehož pomocí se může za provozu provádět oprava dveřního rámu ocelářské pece. Přípravek pro opravu vyzdívky dveřního rámu nístějové ocelářské pece sestává ze základové desky (4) k níž je šroubovými spoji (3) připevněna montážní plošina (1) a k jejíž přední části je připevněn ocelový rám (5) se žáruvzdornou výplní (6) k němuž jsou na závěsech (8 9) připevněna výklopná křídla (10, 11) opatřena ve své spodní části...

Záměnný zplyňovací hořák pro vyzdívky a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249962

Dátum: 15.04.1987

Autor: Rudický Jan

MPK: F23D 15/02

Značky: záměnný, výroby, zplyňovací, horák, způsob, vyzdívky

Text:

...komory 3. K první spalovací komořeł je připevněna dutá vložka 3 zasahující do vnějšího pláště druhé spalovací komory 3.Tato dutá vložka Ž je vytvořena ve tvaru válce z oceli 17 153. Z důvodu odstranění tlakových ztrát je její střední průměr volen o velikosti středního průměru vnitřní stěny vnitřní části druhé spalovací komory 3 zvětšeného o 3/4 rozdílu průměrů stěn vnitřní a vnější části druhé spalovaeí komory 3.Tlouštka stěny této...

Žáruvzdorná hmota pro vyzdívky, zejména monolitické vyzdívky metalurgických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238719

Dátum: 16.03.1987

Autori: Pekárek Ladislav, Škvára František, Kolář Karel, Velička Bohuslav, Tyrlík Karel, Lovecký Josef

MPK: C04B 35/60

Značky: vyzdívky, žáruvzdorná, metalurgických, zejména, hmota, zařízení, monolitické

Zhrnutie / Anotácia:

Žáruvzdorná hmota určená pro pracovní zděné vyzdívky metalurgických zařízení, eventuálně pro žáruvzdorné monolitické vyzdívky, lité, dusané, příp. metané, která sestává z 70 až 92 % ostřiva a 8 až 30 % pojiva ne bázi cementu. Podstata řešení spočívá v tom, že pojivo obsahuje 0,01 až 4,5 % hmot. ve vodě rozpustného derivátu ligninu, např. linginsulfonanu alkalického kovu nebo kovu alkalických zemin a 0,005 až 2,25 % hmot. ve vodě rozpustného...

Zařízení pro sušení a ohřev vyzdívky mísičů surového železa a pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 247787

Dátum: 15.01.1987

Autor: Pindur Josef

MPK: C21C 1/06

Značky: panví, zařízení, surového, sušení, železa, vyzdívky, ohrev, mísičů

Text:

...spaliny odevzdají spalovacímu vzduchu i plynu větší část svého tepla. Navíc nižší teplota odcházejících spalín je výhodnější i z hlediska pracovního prostředí a bezpečnosti práce - spaliny budou méně obtěžovat práci jeřábníků.Na připojenêm výkrese je znázorněn příklad provedení zařízení pro vysušování a ohřev vyzdívky mísičů. Zařízení je nakresleno v řezu. Zařízení se skládá z plynového potrubí l a łĺ z potrubí g gspalovacího vzduchu z...

Zařízení pro uvolňování struzky a bourání vyzdívky za vysokých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 231019

Dátum: 15.06.1986

Autor: Rožnovský Josef

MPK: F27D 3/15

Značky: vyzdívky, uvolňování, bourání, struzky, vysokých, teplot, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uvolňování strusky a bourání vyzdívky za vysokých teplot bouracím kladivem, umístěným na výložníku, je určeno zejména pro práce v pecních prostorách a přepravních nádobách horkých tekutých látek. Je umístěno na výložníku, neseném pásovými podvozky, jeřáby nebo obslužnými plošinami a je vytvořeno otočnou deskou, na které je kloubově upevněno vedení bouracího kladiva s přímočarým pohybem a naklápěcím válcem, kterým je dosaženo...

Trubice pro plamenové torkretování vyzdívky metalurgických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235939

Dátum: 15.06.1986

Autori: Štěpa Jevgenij Dmitrijevič, Antonov Veniamin Vasiljevič, Krivenko Alexandr Prochorovič, Červoněnko Viktor Mironovič, Čvilev Anatolij Andrejevič, Kurbatovová Adelaida Leonidovna, Kornijenko Alexej Sergejevič, Kaduba Pavel Alexandrovič

MPK: C21C 5/44, F27D 1/16

Značky: torkretování, agregátu, metalurgických, vyzdívky, trubice, plamenové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří k opravářské technice vyzdívání metalurgických agregátů a může být využit v metalurgickém a strojírenském průmyslu. Cíl vynálezu - zvýšit efektivnost torkretování vyzdívky agregátů s omezenými rozměry pracovního prostoru. K docílení tohoto cíle v trubici pro plamenové torkretování vyzdívky metalurgických agregátů jsou tangenciální kanálky provedeny v hubicích pro přívod ohnivzdorného materiálu a paliva po tečné k jejich vnitřní...

Kotevní příchytka, zejména pro vláknité vyzdívky pecních agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221126

Dátum: 15.01.1986

Autori: Otáhal Josef, Zink Stanislav

Značky: vyzdívky, zejména, kotevní, pecních, vláknité, príchytka, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je kotevní příchytka, zejména pro upevňování vláknitých vyzdívek pecních agregátů k plášti pece. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ke kruhovému průchozímu otvoru kotevní příchytky jsou přiřazeny jednak dvě protilehlé průchozí drážky ve stěně průchozího otvoru a jednak na vnějším čele dvě protilehlé neprůchozí drážky vyústěné ve stěně průchozího otvoru, přičemž roviny podélných stěn průchozích drážek jsou kolmé na roviny...

Tepelně izolační panel, zejména pro vyzdívky pecních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228256

Dátum: 01.11.1985

Autori: Vinš Jan, Veltruský Vladimír, Klein František, Hynčica Václav

Značky: agregátu, pecních, izolační, vyzdívky, panel, tepelně, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku jednoduché a snadné výroby tepelně izolačních panelů, vyplněných vláknitou izolací a jejich jednoduché montáže, Podstata vynálezu spočívá v tom, že vnější vrstva /4/ vláknité izolace /2/ přesahuje rovinu určenou jedinou otevřenou stěnou nosné konstrukce /1/ tepelně izolačního panelu. Výhodné také je, je-li vnější vrstva /4/ vláknité izolace /2/ opatřena obalem /6/, například ze skelné tkaniny.

Tryska pro tryskové torkretování vyzdívky metalurgických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233322

Dátum: 15.08.1985

Autori: Atlasovova Galia Abdulberovna, Tiščenko Oleg Ivanovič, Dolženkov Fjodor Jegorovič, Donskoj Semjon Aronovič, Štěpa Jevgenij Dmitrijevič, Červoněnko Viktor Mironovič, Majcher Pavel Borisovič, Antonov Veniamin Vasiljevič, Gamalej Edvin Josifovič, Kuličenko Valentin Arsenťjevič

MPK: C21C 5/44, F27D 1/16

Značky: agregátu, metalurgických, tryskové, vyzdívky, tryska, torkretování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky pro opravy vyzdívky metalurgických agregátů a může být využit v metalurgickém a strojírenském průmyslu. Cílem vynálezu je zvýšení efektivnosti torkretování díky rovnoměrnějšímu rozdělení komponent,v průřezu torkretovací trysky. Daného cíle se dosahuje tím, že v trysce pro pryskové torkretování vyzdívky metalurgických agregátů jsou na výstupu hubice pro přívod kyslíku upraveny konické kroužky, obrácené menší základnou...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Hladký Jan, Šigut Ivan, Hromek František, Divák Břetislav, Slouka František, Fiala Jaroslav, Lesniak Adolf, Hošek Jan, Kuběna Slavoj, Raška Pavel, Sobek Oldřich, Varta Jiří, Kodrle Luděk, Kluževič Milan, Chvojka Jan, Peška Rudolf, Bohuš Jiří, Pavlík Oldřich

Značky: vyzdívky, hrdla, způsob, čištění, límce, konvertoru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob ohřevu žáruvzdorné vyzdívky a předehřevu pevné vsázky v ocelářských konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 217085

Dátum: 01.08.1984

Autor: Bulina Vladimír

Značky: ocelářských, pevně, konvertorech, ohřevu, vyzdívky, žáruvzdorné, vsázky, způsob, předehřevu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ohřevu žáruvzdorné vyzdívky a předehřevu pevné vsázky v ocelářských konvertorech, opatřených ve dně nebo ve stěně zkujňovacími tryskami s přívodem plynného chladicího média, při němž se plynné palivo přivádí zkujňovacími tryskami, překrytými alespoň částečně pevnou vsázkou, jako železným odpadem určité kusovosti, do které je možné přimísit pevné palivo jako koks, uhlí, dříví nebe dehet, vyznačený tím, že se spalovací kyslík přivádí do...

Stříkací hmota k plamennému torkretování vyzdívky konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214209

Dátum: 01.06.1984

Autori: Pliskanovskij Stanislav Tichonovič, Kornijenko Alexej Sergejevič, Štěpa Jevgenij Dmitrijevič, Čeremis Oleg Nikolajevič, Ďudkin Dmitrij Alexandrovič, Ljukimson Grigorij Michajlovič, Korotkij Vladimir Antonovič, Kaduba Pavel Alexandrovič, Golod Vladimir Vasiljevič, Didkovskij Viktor Kirillovič, Čvilev Anatolij Andrejevič, Sirota Grigorij Konstantinovič, Leporskij Sergej Vladimirovič A Larionov Alexandr Alexejevič, Červoněnko Viktor Mironovič

Značky: vyzdívky, konvertoru, plamennému, stříkací, hmota, torkretování

Zhrnutie / Anotácia:

Stříkací hmota k plamennému torkretování vyzdívky konvertoru, která podle vynálezu sestává z vápna, koksu a z lehce tavitelné přísady ve formě vysokopecní strusky, obsahující kysličník vápenatý, manganatý a hořečnatý a kysličníky železa, hliníku, křemíku a síru, nebo ve formě staurolitového koncentrátu, obsahujícího kysličník horečnatý, vápenatý, sodný, draselný, titaničitý, zirkoničitý a kysličníky hliníku, železa a křemíku při poměru hlavních...

Způsob opravy vyzdívky, zejména cihlářské pece torkretováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 222557

Dátum: 01.02.1984

Autori: Láhner Otakar, Bílek Zbyšek

Značky: vyzdívky, zejména, torkretováním, způsob, opravy, cihlářské

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pracovního postupu při opravách narušených vyzdívek, především cihlářských kruhových pecí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po očištění narušené vyzdívky, zejména spar se provede ofoukání tlakovým vzduchem a vyrytí stávající vyzdívky směsí vody s tlakovým vzduchem a poté se kolmo do spar a na povrch vyzdívky natorkretuje l.vrstva převlhčené žárobetonové směsi, s minimální vlhkostí 30 % v tloušťce do 5 mm a na tuto vrstvu se...