Patenty so značkou «vyvíjanie»

Zariadenie na vyvíjanie tepelného toku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2459

Dátum: 13.10.2004

Autori: Dupin Jean-louis, Muller Christian, Heitzler Jean-claude

MPK: F25B 21/00

Značky: zariadenie, vyvíjanie, tepelného

Text:

...jedného chladiaceho prostriedku. V druhej polohe vytvára materiál schopný zmagnetizovania teplo a prostriedky na prenos tepla získavajú teplo z materiálu schopného zmagnetizovania varom. alebo ohrevom druhého chladiaceho prostriedku. Celková účinnosť týchto systémov je mimoriadne nízka a nemôže súťažiť so súčasnými chladiacimi systémami, pokiaľ ide o účinnosť. Toto zariadenie teda nie je ekonomicky vyhovujúce.0007 Štúdie vykonávané V...

Katóda na vyvíjanie vodíka z roztokov hydroxidu alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278642

Dátum: 10.12.1997

Autor: Nidola Antonio

MPK: C25B 11/06

Značky: alkalického, vodíka, roztokov, katoda, vyvíjanie, hydroxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Katóda na vyvíjanie vodíka z roztokov hydroxidu alkalického kovu, pozostávajúca zo substrátu tvoreného elektrovodivým kovom a z vonkajšieho povlaku obsahujúceho 1 až 50 % dispergovaných pevných častíc elektrokatalytických materiálov zo súboru zahrnujúceho titán, zirkón, niób, hafnium, tantal, kovy skupiny platiny, nikel, kobalt, cín a mangán vo forme kovov, zliatin, oxidov, zmiešaných oxidov, boridov, nitridov, karbidov alebo sulfidov, alebo...

Zariadenie na vyvíjanie pary

Načítavanie...

Číslo patentu: U 738

Dátum: 08.02.1995

Autor: Kurtulík Ján

MPK: F22B 37/72, F22B 37/22

Značky: zariadenie, vyvíjanie

Text:

...celkový priečny rez technologickou komorou a obr.2 znázorňuje rez rovinouPríklad Lglggłgčncmím technického riešeniaV technologickej komore 1 (obr.1.) je usporiadaná odparovacia jednotka g, ktorá pozostáva 2 labyrintového tunela gl a z akumulačnej sekcie gg. V labyrintovom tuneli gl(obr.2) sú vzájomne nad sebou usporiadané spádové lišty gą,z ktorých najnižšie položené vyúsťujú do sacieho vstupu gł ventilátora §. Ventilátor má...

Zariadenie na vyvíjanie plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224954

Dátum: 01.12.1984

Autor: Novanský Vít

Značky: vyvíjanie, plazmy, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vyvíjanie plazmy vyznačené tým, že pozostáva zo žiaruvzdorného telesa /3/ umiestneného v delenom plášti /11/, z usmerňovacieho potrubia /5/ osadeného v prednej časti žiaruvzdorného telesa /3/ a opatreného špirálovite natočeným prívodným potrubím /7/ ústiacim do kanálov /1/ žiaruvzdorného telesa /3/, do ktorých ústia otvory /6/ pre posuvné uloženie elektród /2/ pričom kanály /1/ majú vývody /4/ vyústené do usmerňovacieho potrubia...