Patenty so značkou «vývalků»

Zařízení pro ražení znaků do vývalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270458

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mála Jan, Bílek Václav, Kroc Václav

MPK: B21D 22/02

Značky: vývalků, řazení, znaků, zařízení

Text:

...je na rámu upevnčna pevná čelia a proti ní je na rámu přestavltolnč uložena pohybnvá čeusZařízení pro ražení znaků do vývalků podle vynálezu odetraňujo vllv lidského íaktoru na kvalitu ražení dále odatraňuje převáčnou část jak fyzického. tak peychlckého zalížení pracovníka. ktorý ražoní provádí. Rovnčž lépe splňuje podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví přl prácl.Příklad provedení zařízení pro ručení znaků do vývalků podle vynálezu je...

Zařízení pro vedení vývalku u válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266835

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šimůnek Aleš, Elleder Pavel

MPK: B21B 39/08, B21B 39/00

Značky: zařízení, válcovacích, stolic, vedení, vývalků

Text:

...pro technologické chlazení pracovních válcü a jednak otvory pro měřič tlouččky vývalku.Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že přední část vodioího tunelu, která je zaústěna do mezery pracovních válcú, je upevněna v jejich ložiskových tělesech a zadní část, odnímatelně přiřazená k přední části, je vodicími lištami upevněna v nosných vedeníchVýhodou zařízení podle vynálezu je usnadnění zavádění vývalku do válcovací stolice a...

Způsob výroby vývalku z předlitku a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 264251

Dátum: 13.06.1989

Autori: Figueres Roger, Quehen André

MPK: B22D 11/16, B22D 11/06

Značky: předlitků, vývalků, provádění, způsob, zařízení, výroby

Text:

...kole 2.Před začátkem odlévání se nejprve LIFČÍ poloha vratného předlohoveho kola 7 s přihlédnutím k žádané výstupní teplote kovu a potom se napue kovový pás 3 pomocí napĺlläĺjĺhvfl» vratného kola 5, jehož hřídel je pohyblivý aj mírně nastavitelný napínacím šroubem 8 neho jiným analogickým zaříze~ ním. Potom se kola uvedom do rotačního jpohyibit, takže kovový pás 3 se rovněž začne pohybovat, a do drážky licího kola» 2 se odlêva roztavený...

Koník s výsuvným hrotem k upínání vývalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262954

Dátum: 11.04.1989

Autor: Samec Karel

MPK: G01N 29/04

Značky: hrotem, koník, výsuvným, upínání, vývalků

Text:

...hrot g, kterým je upnut něřoný eochor 1, je otočně uložen ve vřetenu u, ktoré je oeově přeetavitclné v konzolea i pnoetŕcdnictvín hýdraulického ovládaoího válce 1 Q , Vnitřní konec vŕetene 11 je, opatřen smykadlem 1, ktoré je spojene a píeitnicí lg ovládacího válce. 1 Q, ktorý je upevněn neni dorazovou doskou l a zadní doskou 11 koníku. Na válcové ploše snykadla g je vytvořena klínová obvodové drážka u, do ktoré zapodejí kuličký g. Roztmč...

Zařízení k číselnému měření rozměrů horkých vývalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258404

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vasiljev Alexej, Merzljakov Valerij, Korolko Jurij

MPK: G01B 21/02

Značky: rozměrů, číselnému, vývalků, zařízení, měření, horkých

Text:

...paspnn nuonoro ełexropa 3.Hpn ocwumenun uanpnennn na auxoe nuuonoro nerexwopa 3 ypoaun une ypoaun ornöammeů nneocuruana cpa 6 aTuBaeT xounaparop 7, auxouoň cnrnan owl Kowoporbnepe 6 pacmmae 1 ~wpnrrep 8 B cocroáuue, npu KOTODOM paspnn nnxonoro erekropa 3 npexpamaerca. . A .nocne oKoHuaHna.paspąa nuxonuů erexrop 3 sapamaercn nd ąunnnrynoro suaqenua oruóammeň aneocnrnana. ÁHpn ynenamennn aunnnwyą oruöammeü nneocnruana no yponna, ónnsxoro K...

Zařízení pro broušení vývalků čtvercového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246695

Dátum: 15.10.1987

Autor: Matijka Karel

MPK: B24E 7/02, B23Q 7/00

Značky: zařízení, čtvercového, vývalků, broušení, průřezu

Text:

...pohonu ll hřídele lg. Na hřídeli lg jsou dále pevně uložena nejméně dvě první ramena ll se sedlovým hrotem lg na své horní ploše a druhé rameno lg. Ve vodicích a šikmých lištách §, g se pohybují spodní díly pohyblivých částí lg upínacích čelistí, které jsou na pracovním stole lg upevněny pomocí čepů ll. Proti těmto pohyblivým částem lg upínacích čelistí jsou na pracovním stole lg upevněny pevné části ll upínacích čelistí. Na rámu g...

Konstrukční ocel a způsob výroby vývalků nebo výkovků tepelným tvářením z této oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 238157

Dátum: 01.05.1987

Autori: Dřevíkovský Jiří, Šlachta Zdeněk, Míček Petr, Ševčík Karel, Hamža Zdeněk, Scheuter Karel, Mlčák Zdeněk, Baran Jiří, Morafková Anna

MPK: C22C 38/00

Značky: této, oceli, výkovků, tvářením, vývalků, výroby, tepelným, konstrukční, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynalez se týká konstrukční oceli, jejího chemického složení a pojednává o způsobu tepelného tváření výkovků nebo vývalků z této oceli, například bezešvých ocelových trub válcovaných za tepla v rourovnách pracujících na Stiefelových tratích s automatikou. Ocel takto vyrobená s minimální mezí kluzu 560 MPa bez přídavného tepelného zpracování je určena ke konstrukčním účelům. Ocel obsahuje 0,13 až 0,18 % hmotnostních vanadu. Způsob tepelného...

Zařízení k označování pořadí vývalků během válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 250124

Dátum: 15.04.1987

Autor: Myrdacz Karel

MPK: B21C 51/00

Značky: zařízení, během, válcování, označování, vývalků, pořadí

Text:

...toku materiálu automaticky vyrazí sada záseků, které určují pořadí podle zvoleného kódu. Podstata zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že je opuatřenvo výkyvným ramenem, na kterémžto výkyvném ramenu je bočně uložena sada kódovacích kotoučů a též odtlačovací kladka.Na přiloženém výkresu je znázorněn příVývalek 5 se pohybuje ve směru šípky a čelní hranou narazído sady kódovacích kotoučků 2, které vyrazí na hranu záseky podle stanoveného...

Zařízení pro plynulé ukládání žhavých tyčových vývalků do sběrné jámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238746

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kydlíček Jiří, Balda Vlastislav, Janouškovec Vlastimil

MPK: B65G 47/82

Značky: sběrné, jámy, zařízení, vývalků, plynule, žhavých, tyčových, ukládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k plynulému ukládání žhavých tyčových vývalků do sběrné jámy. Jeho podstata spočívá v tom, že kyvné rameno v horní poloze navazuje na šikmou plochu tvořenou žebry sběrné jámy na straně přísunu tyčových vývalků od řetězového vlečníku. Několik kyvných ramen zabezpečuje správné uložení spodní řady tyčových vývalků, neboť sníží pohybovou energii zvláště u prvních ukládaných řad. Zařízení je možno uplatnit u nových sběrných jam a...

Zařízení na odstraňování zbytku materiálu z čel vývalků, vzniklého při jejich dělení metodou příčného klínového válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 248412

Dátum: 12.02.1987

Autor: Ťápal Jiří

MPK: B21B 19/02

Značky: vývalků, zbytků, jejich, vzniklého, zařízení, metodou, příčného, materiálů, válcování, klínového, dělení, odstraňování

Text:

...daným podmínkám nou dělicínože, dorovnávací nože a přidržovaoí příložky na svých částeoh,jimiž jsou ve styku s horním držákem popř. se apodním držákem,opatřeny drážkami, v nichž jsou uspořádány šrouby.Zařízením podle vynálezu se zjednodušuje a zdokonaluje metoda dělení vývalků metodou příčného klínového válcování, urychlí se výrobní proces a dosahuje lepší kvality čel dělených vývalků.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je v...

Způsob brzdění vývalků za rovnačkou u válcovacích profilových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232799

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kocourek Jan

MPK: B21B 43/00

Značky: vývalků, profilových, tratí, způsob, válcovacích, rovnačkou, brzdění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu brzdění vývalků za rovnačkou u válcovacích profilových tratí, při kterém se pohybová energie rovnaného vývalku mění v rovnací deformační práci.

Způsob řízení odbavování vývalků na chladicí lože při válcování tyčového materiálu na spojitém válcovacím pořadí a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232664

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bocek Karel, Tomanek Ervin, Feber Stanislav

MPK: G01B 7/02

Značky: válcování, tyčového, materiálů, způsob, zařízení, lože, způsobu, pořadí, vývalků, chladicí, spojitém, odbavování, válcovacím, řízení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky srovnávání vývalků do jednotné úrovně na chladicím loži a řeší automatickou korekci časového okamžiku odbavení. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se koriguje zpoždění časového okamžiku odbavování oproti časovému okamžiku přechodu předního konce jednotlivé tyče kritickým místem na pohybové dráze vývalků při překročení tyčí zvolené úrovně srovnávání, v rozmezí časového intervalu bezhavarijního...

Razicí mechanismus značkovacího zařízení pro značení vývalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 229833

Dátum: 15.09.1986

Autori: Buršík Ladislav, Buršík Jan

MPK: B21C 51/00

Značky: razicí, značkovacího, zařízení, značení, vývalků, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Razicí mechanismus značkovacího zařízení pro značení vývalků, tvořený pístnicí uloženou ve vedení pláště razicího válce, jejíž konec je spojen s pístem a v jejímž volném vidlicovitém konci jsou na ose točně uloženy razicí kotouče aretované zarážkou, vyznačený tím, že na plášť razicího válce (6) je připevněno těleso akumulátoru (9), opatřené otvorem, který spojuje je ho vnitřní pracovní prostor (c) s vnitřním pracovním prostorem (b) razicího...

Zařízení k třídění a odběru zkušebních vzorků a konců vývalků za letmými nůžkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 229587

Dátum: 15.09.1986

Autori: Reichl Josef, Hucl Vladimír, Floriánová Stanislava

MPK: B23D 33/00

Značky: třídění, letmými, zařízení, nůžkami, odběru, vývalků, konců, zkušebních, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno jak k odbavování odpadových odstřižků, tak i odebírání a třídění zkušebních vzorků z materiálu, například tyčí, bloků apod., stříhaného letmými nůžkami za pohybu. Zajištění tohoto požadavku se dosáhne tím, že ve dně šikmého skluzu, uspořádaného pod letmými nůžkami, je vytvořen propad, opatřený výklopnou uzavírací deskou, jehož, přední okraj je vzdálen od odrazové desky ve směru dopravovaného materiálu o míru x...

Způsob odměřování obchodních délek tyčových vývalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231309

Dátum: 15.05.1986

Autor: Peška Karel

MPK: B21C 51/00

Značky: odměřování, vývalků, délek, tyčových, obchodních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení výkonu dělení tyčových vývalků na obchodní délky současně ve více proudech. Před nůžkami je vodicí blok, poháněný regulovatelným pohonem. Odměřování obchodní délky je odvozeno od počtu otáček a valivého průměru válce vodicího bloku. Přítlačná síla vodicího bloku je rovnoměrně rozdělena na jednotlivé tyče současně procházející vodicím blokem. Vynálezu může být využíváno ve válcovnách tyčových vývalků, v přípravnách krátkých...

Chladník tyčových vývalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220804

Dátum: 15.12.1985

Autor: Peška Karel

Značky: vývalků, chladník, tyčových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru hutnictví a strojírenství. Řešení spočívá v úpravě chladníku tyčových vývalků s předřazenými brzdnými deskami. Vynález umožňuje lépe využít přirozené aerace vzduchu na menší vychlazovací ploše. Rovnací desky a předřazená první drážka jsou duté a každá jejich část je opatřena přívodem a odvodem chladicího média. Každá rovnací deska musí mít regulovatelný a uzavíratelný přívod nebo odvod chladicího média. Odváděné odpadní...

Zařízení pro hranění vývalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219979

Dátum: 15.10.1985

Autori: Mála Jan, Kamenný Újezd, Říš František, Kroc Václav

Značky: vývalků, zařízení, hranění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém bezpečného a automatizovaného zavádění vývalku mezi pracovní válce válcovací stolice. Podstatou vynálezu je, že v dráze dopravníku dopravujícího vývalek do válcovací stolice je vestavěna nosná deska s připevněnou otočnou deskou spojenou s pohonem, přičemž na této otočné desce je pevně uložen čep s dvojicí pák s tvarovanými uchopovacími válečky, které, jsou axiálně posuvné, a s hydraulickým pohonem. Zařízení podle vynálezu...

Značkovací zařízení čel vývalků v jednom i více proudech

Načítavanie...

Číslo patentu: 227520

Dátum: 01.09.1985

Autor: Palán Blahoslav

Značky: proudech, vývalků, zařízení, jednom, značkovací, více

Zhrnutie / Anotácia:

Značkovací zařízení čel vývalků v jednom a více proudech je tvořeno razící hlavou opatřenou razícími kotouči, vyznačené tím, že razicí hlava (14) je připevněna ke konci výkyvného ramene (12), jehož druhý konec, jenž je upevněn na ose (10) uložené v ložiscích ložiskových těles (9, 9) uspořádaných na nosné desce (8), je kyvně spojen s pístnici ovládacího silového válce (11) upraveného na nosné desce (8), ke které jsou zespodu připevněny dvě horní...

Razicí mechanismus značkovacího zařízení pro značkování vývalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 225782

Dátum: 01.07.1985

Autori: Matějek Jiří, Buršík Jan, Buršík Ladislav

Značky: značkovacího, razicí, mechanismus, zařízení, značkování, vývalků

Zhrnutie / Anotácia:

Razicí mechanismus značkovacího zařízení pro označování vývalků, tvořené značkovací hlavou, v níž jsou na ose točně uloženy razicí kotouče aretované zarážkou, vyznačené tím, že značkovací hlava (1) je upevněna ke konci nosné tyče (5), která je uložena ne pevných a odpružených kladkách (7, 8) a která je na svém druhém konci opatřena pevnou narážkou (11), přičemž shora je vedena horní pevnou kladkou (6), zboku je k nosné tyči (5) připevněna...

Razicí mechanismus značkovacího zařízení pro označování vývalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226294

Dátum: 15.04.1985

Autor: Palán Blahoslav

Značky: vývalků, značkovacího, zařízení, označování, mechanismus, razicí

Zhrnutie / Anotácia:

Razicí mechanismus značkovacího zařízení pro označování vývalků, je tvořen tlakovzdušným razicím válcem a razicí tyči uloženou v nosném rámu, v jejímž vidlicovitém konci jsou na ose točně uloženy razicí kotouče aretované zarážkou, vyznačené tím, že k volnému konci pístnice tlakovzdušného razicího válce(uloženého nad razicí tyčí (3)v nosném rámu) jsou připevněn jedním svým koncem listové pružiny (2), jejichž druhé konce jsou suvně uloženy ve...

Zařízení k odběru zkušebních vzorků a konců vývalků za letmými nůžkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 218282

Dátum: 15.02.1985

Autor: Lukášek Bohumír

Značky: letmými, nůžkami, odběru, zkušebních, konců, zařízení, vzorků, vývalků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží k odběru vzorků a k zachycení a odbavení konců vývalků ustřižených na letmých nůžkách, umístěných zejména za hotovním pořadím válcovacích stolic na středních nebo těžkých profilových tratích. Sklopný dopravník umístěný za letmými nůžkami se bočně sklopí okolo čepů ještě před odstřižením vzorku. Začátek sklápění je časově vázán na začátek rozběhu letmých nůžek. Po ustřižení propadne vzorek mezerou, vytvořenou sklopením dopravníku...

Zapojení k odměřování délkových rozměrů zejména vývalků na spojitých tratích

Načítavanie...

Číslo patentu: 217717

Dátum: 15.02.1985

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel, Feber Stanislav

Značky: rozměrů, tratích, zejména, vývalků, odměřování, spojitých, délkových, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zadávání a nastavování hodnot délkového rozměru při dělení materiálu, zejména vývalků, a řeší zapojení logických obvodů a čítačů impulsů k účelu automatického odměřování těchto hodnot. Podstata vynálezu záleží v tom, že generátor impulsů je spojen se vstupem prvního hradla a se vstupem druhého hradla, kde výstup prvního hradla je spojen se vstupem prvního čítače impulsů s předvolbou, jehož výstup je spojen jednak s druhým...

Zařízení ke snímání polohy kusových předmětů, zejména vývalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217323

Dátum: 15.02.1985

Autor: Cienciala Vladislav

Značky: kusových, vývalků, zařízení, zejména, polohy, snímání, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke snímání polohy kusových předmětů, zejména vývalků, například na spojitých válcovacích tratích. Vynález řeší snímání okamžité polohy čela popřípadě konce vývalků v daném vztažném okamžiku, nebo průběžné snímání výchylky vývalku v příčném směru oproti podélné ose válcování apod. Podstata zařízení ke snímání polohy kusových předmětů, zejména vývalků podle vynálezu spočívá v tom, že v poli budiče je umístěna kotvička s...

Dopravník pro dopravu vývalků s jejich současným příčným posunem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225068

Dátum: 01.12.1984

Autori: Chvátal Vlastimil, Bříza Jiří

Značky: dopravu, vývalků, posunem, jejich, současným, dopravník, příčným

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravník pro dopravu vývalků s jejich současným příčným posunem vyznačený tím, žer sestává z v rámu (1) točně uložených hřídelů (3), na nichž jsou upevněny dvojice válečků (2) tvaru komolého kužele, obrácené většími průměry k sobě.

Způsob na řízené vychlazování a tepelné zpracování vývalků z válcovací teploty a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217558

Dátum: 15.09.1984

Autori: Beneš Jan, Rauner Jaroslav

Značky: vývalků, vychlazování, teploty, válcovací, zpracování, tepelně, řízené, způsobu, způsob, provádění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru hutnictví a strojírenství. Řešení spočívá v průběžném stáčení vývalků, do šroubovice, jejíž závity jsou ochlazovány nebo ohřívány podle potřeby seřízeným médiem tak, aby každý průřez prošel týmž režimem. Intenzitu přestupu tepla lze po délce šroubovice seřídit vhodným rozmístěním, druhem a rychlostí přiváděného média. Využitím vynálezu jsou vytvořeny podmínky k dosažení požadované struktury, mechanických vlastností i...

Hranidlo vývalků pro blokové válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 213967

Dátum: 01.06.1984

Autor: Musálek Vladimír

Značky: blokové, tratě, válcovací, hranidlo, vývalků

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je hranidlo vývalku blokové válcovací stolice, u kterého jsou hranící palce uloženy kyvně na koncích zaoblených nosných pák, jejichž druhé konce jsou kyvně spojeny se společným hřídelem ovládaným hydraulickým válcem, kde jak společný hřídel, tak hydraulický válec jsou uloženy na posuvném manipulačním pravítku blokové válcovací stolice.

Zařízení k odbavování vývalků na chladicí lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 215840

Dátum: 20.12.1983

Autor: Tomanek Ervin

Značky: chladicí, odbavování, vývalků, lože, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odbavování vývalků na chladicí lože, zejména při rozdílných rychlostech těchto vývalků a řeší snížení počátečního rozptylu konců těchto vývalků při odbavení a zastavení na chladicím loži. Podstata vynálezu záleží v tom, že měřidlo rychlosti se skládá z prvního snímače polohy spojeného se vstupem prvního vazebníku, a z druhého snímače polohy spojeného se vstupem druhého vazebníku, přičemž hladinový výstup prvního vazebníku je...