Patenty so značkou «využití»

Metóda pozitívnej selekcie geneticky transformovaných buniek založená na využití manózy alebo xylózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285107

Dátum: 24.05.2006

Autori: Bojsen Kirsten, Joersboe Morten, Nielsen John, Petersen Steen Guldager, Okkels Finn Thyge, Haldrup Anna, Kreiberg Jette Dina, Donaldson Iain

MPK: A01H 5/00, C12N 15/61, C12N 15/82...

Značky: využití, založená, selekcie, pozitívnej, metoda, transformovaných, buniek, xylózy, geneticky, manózy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob identifikácie a selekcie buniek z populácie eukaryotických buniek, ktoré majú v dôsledku transformácie metabolickú výhodu a ktoré sú kultivované na alebo v médiu obsahujúcom aspoň jednu zlúčeninu, kde: i) bunky sú transformované nukleotidovou sekvenciou alebo sa do nich táto nukleotidová sekvencia vkladá spolu s inými sekvenciami, pričom aspoň jedna z nich obsahuje oblasť, ktorá: a) kóduje proteín, ktorý sa zúčastňuje...

Prenos dátových paketov v rádiovom komunikačnom systéme pri využití spoločného procesu HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 97

Dátum: 19.08.2002

Autori: Raji Fariba, Schniedenharn Jörg, Meiling Axel

MPK: H04L 12/56

Značky: repeat, request, systéme, procesu, hybrid, automatic, paketov, datových, spoločného, využití, komunikačnom, rádiovom, prenos

Text:

...že je potrebné aj rôzne spracovanie príslušných dát v procese HARQ. Ďalej musí byť umožnené, aby dátové pakety jednej služby, ktoré do prijímača dorazia, mohli byť znovu uvedené do správneho poradia. Prijímač obvykle neprijíma dátové pakety V správnom poradi, pretože jednotlivé dátové pakety môžu byť v priebehu prenosu cez rádiové rozhranie rušené a pomocoumechanizmu ARQ musia byť nanovo vyžiadané, zatiaľčo iné, pôvodne pozdejšie...

Způsob využití kondenzačního tepla par při oddestilování předků při čištění surového anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260584

Dátum: 15.12.1998

Autor: Rozinek Radovan

MPK: B01D 3/32

Značky: surového, kondenzačního, anilinu, způsob, tepla, čištění, oddestilování, předku, využití

Text:

...látek a rozpouštěné vody takto aískunýäni 1 in vrací do nástŕíku prvního dsstilečního stupně, přičemž anilin z prvního destilačního stupně, zbavených níževroucích látek a vody, se nastřikuje do třetího destilačního stupně, kde se oddestíluje převážně část čistého snilinu a patový produkt se nastřikuje do štvrtého destilačního stupně, kde se oddestiluje zbylá část anilinu, se provádí tak, že kondenzační teplo par,vystupujících z prvního...

Způsob využití tepla a úpravy teplotního režimu při odsiřování spalin magnezitovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260570

Dátum: 15.12.1998

Autori: Najmr Stanislav, Bumbálek Václav, Kočí Jan, Enžl Jiří, Pětioký Karel

MPK: B01D 53/34

Značky: způsob, spalin, tepla, úpravy, využití, režimu, magnezitovým, teplotního, způsobem, odsířování

Text:

...nutnou komínovou teplotu, tj. nad 70 °C, s výhodou 90 až 120 °C. Ochlazeně neodsíŕené spaliny se potom vedou k odsífeni do absorbéru a předehřáté odsižené spaliny se vedou do komina.Ve výměníku tepla se sníží entalpie neodsířenýoh spalin před vstupem do absorbéru ažo 20 V důsledku toho se teplota adiabatického nasyoení spalín v absorbéru a tudíž i teplota ebaorpční euapenze eníží o 6 až 15 °C. Toto snížení je postačující k tomu, aby při...

Zařízení k využití odpadního tepla z chladicí komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 270680

Dátum: 12.07.1990

Autor: Lašák Antonín

MPK: F27D 17/00

Značky: zařízení, využití, chladicí, odpadního, komory, tepla

Text:

...žebry. Chladicí registr g je svou vstupní větví gl a výstupní větví gg napojen paralelné na nejmáně jedno ze zpětných potrubí 2, 2 samostatného výhřevnáho systemu objektu. Vstupní větev gl a výstupní větev gg jsou paralelné propojeny přes uzavírací prvek1, jehož ovládací část ll je elektricky napojena na termostat 5. umíatěný ve vnitřním prostoru chladicí komory l. Uzavírací prvek 1 je tvořen například ěoupátkem, jehož ovládací část ll je...

Zapojení hydromotoru pohonu otoče pro využití brzděné energie otočného svršku hydraulického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270673

Dátum: 12.07.1990

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: E02F 9/22, F15B 1/02

Značky: svršku, energie, hydromotoru, pohonů, brzděné, zapojení, otoče, hydraulického, využití, stroje, otočného

Text:

...znázorněno zapojení hydromotoru otoče pro využití brzděné energie otočnáho svršku podle vynálezu z hydraulického rýpadla.Pohon hydromotoru ł otoče je veden od hydrogenerátoru l pres rozvaděč Z. který je v krajních polohách hydraulický propojen vstupní a výstupní větví s hydromotorem Q otoče. Rozvaděč 1 je ve střední poloze napojen na nádrž hydraulické kapaliny. Každá z obou větví hydraulického propojení rozvaděče 2 s hydromotorem ł otoňe...

Zapojení pro využití kinetické energie při spouštění pracovního zařízení hydraulického zemního nebo stavebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270063

Dátum: 13.06.1990

Autori: Suchý Jaroslav, Pelikán Svatopluk

MPK: E02F 9/22

Značky: pracovního, spouštění, kinetické, zapojení, stroje, energie, zemního, hydraulického, zařízení, využití, stavebního

Text:

...epouštäní pracovnnno zařízení v příkladném provedení podle obr. 1 ee püataví pomocný rozvaděč i do kra|ní polohy A, nebol tlak ovládání krajní polohy A je nlžší než ovládací tlak první krajní polohy l. rozvaděče g a tlakové kapalina z píatního proatoru g přímočarâho hydromotom g l z píatního prostoru § 1 druhého přlmočarěho hydromotoru g je pña pomocnýlrozvadčč i vytlačována na eací stranu hydrogeneratoru ł, který nyní pracuje ako hydromotor...

Sprchové zařízení pro využití tepla použité vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269787

Dátum: 14.05.1990

Autori: Schertz Gunter, Lang Jürgen, Fieback Klaus, Möckel Jürgen

MPK: F28D 3/02

Značky: zařízení, využití, použité, sprchové, tepla

Text:

...npoxonauux panuanbuu no ee cepenuuu. MHGO HaxannTca B ynomennon B cHToTKaHH cnnuxarene. npennymecraenuo a ronyann. Horopuñ s cocrunuuu amaronacumeunn Hneer npyryn oxpacxy. qeH B cyxou cocwoauun. Kpoue TOPO. oxaaanocb ynaqnuu coeuuenue aannpanmexo aeuTHna 6. cnecuwenbuoro áeuTHua 5 H KoHTponbHora Hcuruannuorn ycrpoäcwsa 17 B KoMnaKTuyn cnecurennuyn šawapem 3.H 3 a 5 peTeHHue pemeune OÓBHCHHBTCH óonee uonpoauo, Ha npunepe numecmenynmero...

Způsob využití odpadního tepla k výrobě mechanické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269753

Dátum: 14.05.1990

Autor: Förster Hans

MPK: F25B 27/00

Značky: odpadního, využití, tepla, výrobe, energie, způsob, mechanické

Text:

...HOTDKB El HOCTOPOHHB OÓOFPGBBEHOĚ HäPa-ÍIJIEJÍĎHDBMCDKOFO ÄaBJIBHHR HJIH HEHOCPGIICTBGHIID HDCJIE BTDFO B .IIECDPGGPG HHISKDFO ÄaBJleHllñ HJIH CPEJ-IHGFDHPHHEH HaWaJIbHaH Tenneparypa ÄIECDPGHHH ABCDPÓEPE HH 3 K 0 ľ 0HJIH nonuepmuuaercn SKCTPEHaJILHO HHGKDŘ TBH .CPEJIHSFD Äâü-JIBHHŠI łTD umpuua SBFPVBKH HJIHMENU CTYHEHEIO ÄECÚPÓGPa HHBKOFO HJIH CPEAIIEFO uaenemm H HX nwranlueü CTYHEIIH aÓCDPGGPS HHME.łeH COOTHDILIEIIHG ÄäBJIBHI/IH MENU...

Zapojení pro využití zbytkové odpadní tepelné energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269395

Dátum: 11.04.1990

Autori: Marek Zdeněk, Krejsa Jan

MPK: F28B 9/08

Značky: odpadní, zbytkové, tepelně, využití, zapojení, energie

Text:

...uzavřeného topného systému.Na obrázku je uzavřená nádrž ł na kondenzát, ve které je pod hladinou kondenzátu umístěn výměník 3, na který je napojen potrubím ll výměník 3. výměník Q je spojen se sběrnou nádrží l potrubím Í brýdových par a kondenzačním potrubím §. Do potrubí Q brý~ dových par je vložen pro regulaci dodávky tepelné energie do obvodního média regulátor lg. Na kondenzačním potrubí Š brýdových par je umístěna odvzdušňovací...

Zařízení pro využití fyzikálního tepla vysokopecního aglomerátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269062

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zwierzyna Edvard, Svozil Jan, Cintl Petr, Papež Jaromír, Klíma Jiří, Lísek Jiří

MPK: F27B 21/06

Značky: vysokopecního, využití, aglomerátu, zařízení, fyzikálního, tepla

Text:

...Průběh teplot v odsávucíoh skříníoh spéksoího pásu Je mela charakteristický. Teprve ve sbčrnćm knloktorovém potrubí dochází ke smísení jednotlivých proudů s dosažení Průměrné teploty spelin. Spaliny ,jsou turboexhsustcrem vedomy přes odlučovscí zařízení, kterým je mechanický odlučovsö nebo elektrofiltr, do kcmínaVS ohledu na poměrně vysokou obecnou netäsnost celého odsávnoího systému připedáv provozníoh podmínkách na 1 t vyrobeného...

Způsob využití neutralizačního tepla při výrobě fosforečných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267037

Dátum: 12.02.1990

Autori: Němetz Ivan, Harťanský Henrich, Baláš Jaroslav, Hájek Daniel, Lobpreis Jaromír, Valenta Rudolf

MPK: C01B 25/26

Značky: neutralizačního, tepla, využití, způsob, fosforečných, výrobe, solí

Text:

...netěatnoatmi, se dále odtehují do vývěvy. Při tomto uspořádání dochází k zahuštění roztoku a jeho ochlazení na teplotu, která podle křívky varu roztoku pri dané koncentraci odpovídá nastavenému vakuu v aeparátoru odparky. Ochlazený roztok se vrací do neutrelízátoru případně do rozpouštěcího kotle polyfosfátu e zabezpečuje zde teplotní stabilitu. Rozdíl mezi teplotou ochlazeného proudu a teplotou v neutrelízátoru ee nastavuje poměrem...

Zařízení pro využití odpadního tepla nízké teplotní hladiny k výrobě mechanické nebo elektrické energie se současnou výrobou chladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266351

Dátum: 13.12.1989

Autor: Förster Hans

MPK: F25B 27/00

Značky: využití, elektrické, nízké, energie, odpadního, současnou, výrobou, výrobe, zařízení, chladu, teplotní, hladiny, tepla, mechanické

Text:

...nnToKa wacrn narnsyanaro punvnopa MAM n nsnawuuon napBraaaTanw - nnpan rmnwlwxü KJWJAII. IWĽIIIHDJIMHUM K TWMWW rłuvatąwran NWO) H wnytonnuummm Hu unnxnmn Kunum Juzvruąsvuntrn. M oaunruzpnsaumarina flñłľáłlñ mam HWUMGXQŘMT IICIIHJHGHIIMW PIINIMWFHTMWHäFI QTJłWQ Tiàľlłlä u ,WFTWOJŇWTIWW napenawM wanna ooraTuMy acvuopy. nonaonmnony U zocnpoap. M n aunuon cnvwan. caauyuuwn uvnawa Tnnnñ nnmuuxmnwv m xanununuuux ymvpnüuvnmx c aMnwHMn...

Způsob biologického čištění odpadních vod za zvýšeného využití kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264239

Dátum: 13.06.1989

Autori: Fuchs Petr, Grünwald Alexandr, Tomek Jindřich

MPK: C02F 3/14

Značky: způsob, využití, odpadních, biologického, zvýšeného, kyslíku, čištění

Text:

...škrticího elementu, jako je např. šoupě, clona, zůžení průťočného profilu, přičemž škrticí element může být uspořádán také tak, že umožňuje plynulé nastavení tlaku v úseku mezi injektorem a místem vtoku vody do nádrže. Zvýšení tlaku lze také dosáhnout vhodným uspořádáním výškových poměrů mezi injektorem a místem vtoku provzdušněné vody do nádrže v oměru k požadované výši tlaku vody za inje torem.Způsob použití vynálezu vyplyne z...

Způsob využití kyseliny sírové adsorbované na vymytém gelu hydrátu oxidu titaničitého při výrobě titanové běloby sulfátovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263257

Dátum: 11.04.1989

Autori: Halamová Květoslava, Kalík Ladislav, Tomášek Karel, Nedorost Miroslav, Pálffy Alexander, Laskafeld Milan, Chaloupka Vladimír, Pokorný Milan, Šimeček Karel, Mráz Ladislav, Závodník Jiří, Vyňuchalová Hana

MPK: C09C 1/36

Značky: oxidů, způsobem, titaničitého, titanové, sírové, výrobe, vymytém, způsob, hydrátu, adsorbované, kyseliny, běloby, sulfátovým, využití

Text:

...je obdobná jako u neupravené anatasově a rutilové titanové běloby. Kompoziční pigmenty, zvláště T 102 - rutil 5 sasoą, je možno povrchové upravovat stejným způsobem jako samotný rutilový pigment a dají se aplikovat do všech druhů průmyslových výrobků jako povrchově upravená rutilová běloba.Předmětem vynálezu je způsob využití kyseliny sírová adsorbované na hydrátu T 302 na výrobu kompozičních pigmentů Ti 02 - anatas - CaS 04, Tioz anatas -...

Způsob využití konverzního plynu z výroby kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262886

Dátum: 11.04.1989

Autor: Waltr Vratislav

MPK: C01B 17/79

Značky: konverzního, sírové, způsob, využití, výroby, plynů, kyseliny

Text:

...reakcí a negativně ovlivňuje životní prostředí.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob využití konverzního plynu z výrobny kyseliny sírová praoujíoí metodou dvoustupñové katalýzy a dvoustupňové absorpce podle vynálezu,jehož podstata spočívá V tom, že konverzní plyn se odebírá za1. stupněm kontaktní oxidace, přítomný kysličník siřičitý se dooxiduje na kysličník sírový a takto upravený plyn se následně zužitkuje zpět ve výrobně...

Způsob využití konvertorového plynu v kombinovaně dmýchaném konvertoru pro výrobu oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 262540

Dátum: 14.03.1989

Autori: Sonnestein Petr, Chvojka Jan, Pětroš Jaroslav, Hromek František, Kuběna Slavoj

MPK: C21C 5/38

Značky: dmýchaném, výrobu, konvertoru, způsob, oceli, konvertorového, kombinované, využití, plynů

Text:

...v konvertoru je tak časově omezena na údobí zkujňování, ve kterých se z lázně roztaveného kovu vyvíjí v dostatečném množství procesní plyn, produkt oxidace uhlíku taveniny železa, oxid uhelnatý. Z tohoto důvodu není možno dále Zvýšit podíl ocelového odpadu.Uvedený nedostatek odstraňuje způsob využití konvertorového plynu v kombinované dmýchaněm konvertoru, jehož podstata spočívá v tom, že do pracovního prostoru konvertoru se přivádí procesní...

Způsob zvýšení stupně využití pojivých vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 262236

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jirsák Oldřich, Krčma Radko

MPK: D04H 1/54

Značky: vláken, způsob, stupně, zvýšení, využití, pojivých

Text:

...zóně v době, kdy jsou již pojiva vlákna působením tepla převedena do plastického stavu. Působením tlaku se zvětší styčná plocha základních vláken a pojiva při dočasném snížení -objemnosti vrstvy. Působením tlaku dojde také k tečení plastifikovaného pojiva k povrchu základních vláken a podle obsahu pojiva ve vrstvě, teploty, tlaku a času, ke zvětšení plochy povrchu základních vláken, která se dostanou do styku s pojivem až k zalití úseků...

Způsob využití tepla plynné fáze z hlavy druhé frakcionační kolony při získání alkylaromatického uhlovodíku z výtoku opouštějícího alkylační zónu pro alkylaci benzenu nebo toluenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261891

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ward Dennis John

MPK: C07C 2/54

Značky: opouštějícího, druhé, fáze, alkylaromatického, toluenu, využití, tepla, kolony, frakcionační, získání, benzenu, plynné, alkylaci, hlavy, zónu, alkylační, výtoku, uhlovodíku, způsob

Text:

...trakcionační kolonu 16 přiváděný vedením 15. Tato druhá trakcionační kolena 16 je označena jako kolona flnálníh-o produktu. Relativně malé množství vysokovroucích ve 231891dlejších produktů, které je rovněž přiváděné do druhé frakcionační kolony 16, se koncentruje v kapalněm proudu odváděném ze dna druhé frakcionační kolony 16 vedením 17. Tento kapalný proud se dělí na první část, která je zaváděna vedením 19 do vařáku 20, a druhou část,...

Zařízení k využití energie absorbentu vstupujícího do rotačního rozstřikovacího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 260602

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rezek Josef, Otta Vladimír

MPK: B01D 53/18

Značky: zařízení, vstupujícího, absorbentu, využití, rozstřikovacího, energie, systému, rotačního

Text:

...energie absorbentu vstupujícího do rotačního rozstřikovaciho systému typu Segnerova kola. zejména nad náplňovou vrstvou kvolonového aparátu podľewynálezugjehož podstata spočíva v tom,že vnitřní část nátokového hrdla je opatřena dvěma a více šikmo uloženými lopatkami, nastavenými ke směru absorbentu vystupujícího z přiváděcího potrubí. pod úhlem větším než 25 °. V závislosti na rychlosti přítoku absorbentu v místě vstupu donátokového...

Zařízení na využití odpadních vod z proplachů technologických zařízení jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259641

Dátum: 17.10.1988

Autori: Urbančík Libor, Bár Jaromír

MPK: G21D 1/02, C02F 1/00

Značky: jaderné, zařízení, technologických, elektrárny, proplachu, využití, odpadních

Text:

...ve vodním hospodářství jaderné elektrárny jsou uvedeny v následující tabulce.elektrická vodivost p/cm 10 200 1 000 hmotnostní koncentrace Fe 1 .107 § 1 . 107 hmotnostní koncentrace A 15 1 . 10 § 1 . 10 hmotnostní koncentrace Mnz 1 . 10 sl . 107 hmotnostní koncentrace Ca 5 . 10 2. 105 hmotnostní koncentrace Na 5 . 104 -- 104 1045 hmotnostní koncentrace Cl 5. 104 104 10 hmotnostní koncentrace S 102 1,2 . 107 5 .105Z uvedených údajů je...

Zařízení pro zpětné využití odpadního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258889

Dátum: 16.09.1988

Autori: Janda Jaromír, Spurný Josef

MPK: F26B 21/02

Značky: využití, zařízení, odpadního, tepla, zpětné

Text:

...pro zpětné využití odpadniho tepla podle vyná 1 ezuJehožvpodstata apočivá v tom,žą 9 ušíci částí sušárny a fixačni. části sušárny prochází sběrnýAkanál,který máve fixačni 258889části sušárny v místě príslušná tryekové komory sací štěr biny, přičemž eběrný kanál jeiv sušíci částí eušárny napojen pomocí-příčného potrubí na séní nejmáně jednoho A cirkulačniho ventilátoru.Výhoda uspořádání podle vynálezu epočívá zejména v tom,že k využití...

Způsob dokonalejšího využití katalyzátoru v adiabatickém reaktoru zapojeném v sérii za reaktorem s odvodem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258375

Dátum: 16.08.1988

Autori: Dvořák Bohumír, Pašek Josef, Rozinek Radovan, Pavlas Pavel, Neuwirth Ivo, Lubojacký Jaromír, Bancíř Karel

MPK: B01J 23/72

Značky: odvodem, adiabatickém, reaktoru, dokonalejšího, tepla, sérií, reaktorem, katalyzátoru, využití, způsob, zapojeném

Text:

...desaktivovaný katalyzátor např. katalyzátor získaný při vyprázdnění reaktoru s odvodem tepla.Výhody způsobu dle vynálezu spočívaji v tom, že se dokonale využije katalyzátor V adiabatickém reaktoru, V reaktoru není zbytečně desaktivovaný katalyzátor, na kterém neprobíhá reakce a na výstupní straně katalytické vrstvy je trvale katalyzátor s výrazně vyšší aktivitou, čímž se mínimalizuje obsah nezreagované suroviny v produktu. Sníží se tak...

Fasáda pro řízené využití slunečního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 246359

Dátum: 01.08.1988

Autori: Pokorný Rudolf, Boeek Otakar

MPK: F24J 2/42, F24J 2/14

Značky: fasáda, tepla, slunečního, využití, řízené

Text:

...efekt. Absorbční vrstva je nanesena na izolační des 248 359ce, která se vzduchovým meziprostorem a vnitřní stěnou tvoří vlastně plášť budovy. Vnitřní prostor budovy je s absorbčním prostorem spojen nahoře a dole průduchy pro proudění teplého vzduchu. Nevýhodou řešení je opět netradiční tvarování fasády,což vede ke zvýšení nákladů. Nevýhodou je zde opět znečiščování vnitřku kolektorů a chybějící akumulace tepla. Navíc oba předchozí...

Zapojení hydraulické soustavy pro využití kinetické energie pracovních orgánů hydraulického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256537

Dátum: 15.04.1988

Autor: Coufal Stanislav

MPK: E02F 9/22

Značky: pracovních, energie, využití, hydraulické, stroje, hydraulického, zapojení, soustavy, kinetické, orgánů

Text:

...dále potrubím g je napojen na vstup hydraulického převodníku 1. Potrubí 2 je propojeno s potrubím A přes jédnosměrný ventil 32 a přes první rozvaděč j, kte rý má kanály ,by ve střední poloze na výstupu propojeny. Alter- - knativně mohou být kanály A, g ve střední poloze uzavřerąy. První rozvaděč 1 jarna vstupu-napojen na první łąydrogenerátor 21 dalších pracovních orgánů. Píst prvního rozvaděče 1 je potrubím 3 § napojen na řídící rozvaděč...

Způsob využití tepla při těžbě fermentačních plynů ze skládek odpadů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254069

Dátum: 15.01.1988

Autor: Straka František

MPK: C12P 5/02

Značky: využití, způsobu, fermentačních, zařízení, těžbě, provádění, tepla, tohoto, skládek, plynů, odpadů, způsob

Text:

...propojen na výstup upraveného plynu. Ohřívák vratných kapa lin lg je napojen i na přívody médií lg a výstupním potrubím llvratných kapelin přes čerpadlo lg vratných kapalin na vtláčeoí systém vrtů pro reoykl vratných kapalin do lože sk 1 ádky.Tepelné čerpadlo lg je propojeno svým chladicím okruhem potrubím ll expandovaného chladiva nejprve s nepřímým ohladičem 5, následně s nepřímým chladičem vody 1 a dále potrubím lg odpařeného chladiva a...

Zapojení pro využití digitální paměti ke snímání televizní kamerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243507

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hloušek Vladimír

MPK: H04N 5/262

Značky: pamětí, kamerou, snímání, digitální, využití, zapojení, televizní

Text:

...a jednak pomocí prvního kanálu pro přenos informací o natočení kamery a druhého kanálu pro přenos informací o úhlu záběru kamery přes mikroprocesor s digitální pamätí spojenou s režijním zařízením a zdrojem signálu pozadí.Výhodou zapojení pro využití digitální paměti podle vynálezu je možnost realizovat ve studiu řadu záběrů, které by bylo nutné uskutečnit mimo studio bez nákladných dekorací, možnost nasnímat pozadí nebo dekorace v...

Způsob využití odpadního tepla kouřových plynů z výroby slínku křemičitanového cementu a současné výroby aglomerovaného aditiva pro odsiřování spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245128

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tardos László, Kenessey Ágnes

MPK: F28C 3/12

Značky: křemičitanového, plynů, tepla, aglomerovaného, odsířování, cementů, odpadního, využití, způsob, slínku, spalin, výroby, kouřových, aditiva, současné

Text:

...značné energetické ztráty.Většina výše uvedených nevýlhod je ve značné míře odstraněna způsobem využití odpadního tepla ksouřových plynů za disperzními výměníky tepla při výrobě slínlku křemíčitanového cementu suchým způso 245128bem podle vynálezu, při němž se výše zmíněných kouřových plynů ponejvíce o »teplotě 250 ~ 450 C používá k odpařování vody z vodných suspenzí jemných prachových částíc rozstřikovaných do proudu řečených...