Patenty so značkou «vytvoření»

Zapojení pro vytvoření multiplexního zobrazení diagnostických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260596

Dátum: 15.12.1998

Autor: Dušek Pravoslav

MPK: G01D 7/02

Značky: diagnostických, vytvoření, signálu, zobrazení, zapojení, multiplexního

Text:

...s adresovými vstupy § 1 paměti g DROM. nejnižší bity prvního výstupu 33 paměti 3 FROM jsou propojeny s výstupom g zapojení obvodu a zároveň s edresovými vstupy j anslogového multiploxoru 3. Posledníbit druhého výstupu 33 paměti g ROM je spojen se vstupom 6 l monostabilního klopného obvodu g. jehož výstup áł N pžipojsn ns vstup g pro externí synchronizsci osciloskopu g. Ansloqové vstupy g anslogového nultiplexoru g jsou pripojeny na výstup §l...

Způsob vytvoření nerozebíratelného svařovaného spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270130

Dátum: 13.06.1990

Autor: Vávra Karel

MPK: B23K 11/00

Značky: spoje, způsob, svařovaného, vytvoření, nerozebíratelného

Text:

...pruliny z neavařitelndho materiálu k podkladu ze svatitalnáho motarlúlupomoci vložky za evałitalnaho materiálu a averu mazl vložkou a podkladom dojde ke zjednoduleni a lavnlni konatrukca.,4 VPríklad způaobu vytvorení narooebíratelného evořovaného spoja podle vynálezu je znázornln na výkraau, kde na obr. 1 Je znézarnlno vytvorení narozebtratelnáho evetované ho epoje e bodovým, ptípednl dlrovým evnram a na obr. 2 je vytvoření...

Zapojení obvodu pro vytvoření značek horních úvratí pístů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269855

Dátum: 14.05.1990

Autor: Dušek Pravoslav

MPK: G01L 23/30

Značky: pístů, značek, horních, vytvoření, obvodů, úvrati, zapojení

Text:

...vstupy děliče ł kmitočtu patnácti a synchronního binárního čítače g jsou připojeny na druhý nulovací vstup łł zapojení obvodu. Výstupy synchronního binárního čítače g jsou propojeny s nejnižěími adresovými vstupy paměti Q PROM. Vyšší adresové vstupy paměti A jsou spojeny s výstupy prvního prepínače 2. Výstupy paměti 1 PROM jsou spojeny se vstupy pamětového registru Q a zároveň se vstupy dekodáru 1, jehož výstupy jsou připojeny na druhy...

Směsná kompozice vhodná pro vytvoření komplexního ohnivzdorného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 268515

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kenderi Tibor, Kenderi László

MPK: C09K 21/00

Značky: komplexního, vytvoření, vhodná, kompozice, systému, směsná, ohnivzdorného

Text:

...kaolinu nebo křemičitanu kaolinového jemného meliva, l až 40 hmot CS 268 515 82 3nosti ilitoveho jemného meliva, 2 až 50 hmotnosti vodné polyvinylidenchloridové dieperze a dále vodu v množství do l 00 hmotnosti, přičemž jestliže se materiál aplikuje ve dvou vretvách obsahuje rovněž barvivo a materiál pro zesílení povlaku nebo pro příprevu přapažek obsahuje přinejmenším 10 hmotnosti eekených vláken ekelní vlny, 1 až4 hmotnosti...

Způsob vytvoření mechanické vazby pro přenos energie z piezokeramického budiče do rezonátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268452

Dátum: 14.03.1990

Autori: Široký Petr, Nigun Vachidovič Valiev

MPK: H04R 31/00

Značky: rezonátorů, vytvoření, väzby, budiče, způsob, piezokeramického, energie, mechanické, prenos

Text:

...plochu piezokeromického budiče nanese rovnoměrně lepidlo a piezokeramřcký budič a rezonátor se spolu slepí. Pobn se prověří pevnost spoje a po vnějším obvodu spoje se nanese vrstva piceinu pro zvýšení odolnosti vůči vnčjším fyzikálním a chemickým vlivům.Účinok předmätného řešení spočívd v tom, že tvrdý zrnitý materiál představuje pro přenos energie z budiče na rezonátor cestu s minimálními ztrátami, a to jednak proto, že tvrdý zrnitý...

Způsob vytvoření přesné funkční plochy v konkávním výbrusu pro fotokatodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268292

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hejcman Zdeněk

MPK: C23C 14/04

Značky: vytvoření, fotokatodu, přesné, výbrusů, plochy, funkční, způsob, konkávním

Text:

...stínící díl z nemagnetickćho materiálu uprostřed opatřený mngnetem, načež je vytvořena kontaktní plocha napařením kovu, ktoré vymezujo funkční plochu.Vyšší učinek způsobu vytvoření přesné funkční plochy podle vynálezu v porovnaní 3 dosavadními postupy je spatřovšn zejména v dosnžení vysokého kontrastu mezi kontaktní a funkční plochou při zachování čistoty vytvořenć funkční plochy. Výhodou je rovněž, že při napařování kontaktní plochy není...

Způsob vytvoření klon-liniového Fl hybridu s využitím explantátových kultur

Načítavanie...

Číslo patentu: 268256

Dátum: 14.03.1990

Autori: Křivský Karel, Borovec Vladimír

MPK: A01H 1/04

Značky: vytvoření, kultúr, hybridu, explantátových, způsob, využitím, klon-liniového

Text:

...klony a to pomocí explantátová kultury. Byl zvnlen meristemoyý způsob množení z důvodu vyloučeni genotypových změn během klonování in vitro. Z hlávek zelí hyly excirpovány pupeny 2 úžlabí listů, a ty nasnzeny na proliľerační živné médium s přídavkem kinetínu. V tomto případě bylo použito médium Murashige, Skoog (1962) 3 přídavkem BAP. Po zmnožení nasnzených pupenů byly jejích shluky rozřezány nn jednotlivé pupeny a ty asepticky...

Zařízení pro vytvoření rovnoměrné vrstvy kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268130

Dátum: 14.03.1990

Autor: Slavíček Ladislav

MPK: F28D 3/04

Značky: zařízení, vytvoření, vrstvy, kapaliny, rovnoměrné

Text:

...nečistotami pŕiváděné kapaliny.Uvedené nedostatky jsou odstraněny řešením podle vynálezu, jehož podstata spoćívá v tom, že průtoćné vložky jsou opatřeny nejmšně dvěma šikmými výřezy, souměrnýmí podle osy průtočné vložky a svírajícími s touto osou úhel 23 ° až S 50. Ramena úhlu jsou směrována od vrcholu nahoru. Minimální tlouštka šikmých výřezů je 2 až S mm. Hloubka šíkmých výřezů je zvolena u průtočné vložky se dvěma šikmými výfezy tak, aby...

Zařízení pro vytvoření mezery

Načítavanie...

Číslo patentu: 267670

Dátum: 12.02.1990

Autori: Urin Jurij, Novackij Edmund, Danilov Leonid, Alexejenko Georgij

MPK: B21B 35/14

Značky: vytvoření, zařízení, mezery

Text:

...a Ha cur.2 - era paapea no A-A Ha |nr.1.VcTpoücTBo sxnnqaer aenymuň anononr-ronoaxy 1 mapuupą. nenonuů anoueur-osoñny 2 uapnnpa.nepenaua apąmeuna ocymeevnnnowcn wopoa rana KIHOHMH 3. B ocanou naay ronoaxu 1 pacnonomeua npymuua 4. pasoranuan na npyqeuue o cmawuo. uns se cronopouun oruocnrausuo ronoaxu 1 xoueu npymnu 4 ororuyr n sxonur n oceaoa oraepcrue a rononxa 1. Äpvroü Koneunpymnnu 4 Taxnn me ospaaon aaxpenneu E onopnoň Hanpasnanmeň 5,...

Zařízení pro vytvoření zadního tahu ve válcovaném pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267123

Dátum: 12.02.1990

Autor: Elleder Pavel

MPK: B21B 39/00, B21B 39/08

Značky: zadního, zařízení, pásu, válcovaném, vytvoření

Text:

...bočních stěnách uzavřeného rámu, pevně spojeného upevňova~ cími vedeními se stojany válcovací stolice, jsou nad uloženími spodních tahových válečků vytvořeny vodící plochy, vymezující polohu eegmentových vedení příčníku horních tahových válečkü.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že je Vytvořeno jako Kompaktní celek, který umožňuje snadnou a rychlou výměnu. Snížily se požadvky na pracovní prostor, který je určen pouze počtem a průměrem...

Způsob vytvoření těsného spoje součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265059

Dátum: 12.09.1989

Autori: Maruszak Stanislav, Hradil Stanislav, Ribka Maxmilián

MPK: B23K 15/00

Značky: vytvoření, spoje, způsob, součástí, těsného

Text:

...přítlačí osazeným koncem první součástí, obě součástí se spojí obvodovým svarem, po jehož vychladnutí se v první součástí vytvoří průchozí otvory, navazující na kanály v druhé součástí.Způsobem vytvoření těsného spoje součástí podle vynálezu se dosáhlo kvalitních těsných spojení i u namáhaných součástí hydraulických prvků pro pracovní tlak 20 až 32 MPa, opatřených průchozími otvory. Způsob vyhovuje pro součástí z materiálů různé...

Zařízení pro vytvoření elektrického kontaktu v prostoru vysokého tlaku a vysoké teploty plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265028

Dátum: 12.09.1989

Autori: Panchártek Zdeněk, Dostál Adolf

MPK: H05B 3/08

Značky: vysoké, tlaku, elektrického, plynů, kontaktů, vytvoření, prostoru, vysokého, teploty, zařízení

Text:

...šroub prochází koramíckým kroužkom, fer je sřabilizován přítlačnou trubkou umisžěnou v plášti.Řešenín podle vynátczu je dosažcno přenosu otoktríckóho pvoudu do vysokottakého prostoru a kontaktom je zaručene bez» nočné vedení i při vysoké tcptotč V případě poruchy je votâcc snadné a rychlé elektrický ohřívač dcnontovat a po provedeníNa přípojoném výkrosu je znózornčn podó oý řoz zařísonZařízení je tvořeno htavouvä, vo ktor ttaková prüchodka 7...

Způsob vytvoření závěsu chmelovodičového drátku k nosnému drátu stropu chmelnice a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264671

Dátum: 14.08.1989

Autori: Prášil Vladimír, Beroun Stanislav

MPK: A01G 17/08

Značky: drátu, zařízení, závěsu, vytvoření, způsob, stropů, provádění, drátku, chmelnice, tohoto, chmelovodičového, nosnému, způsobu

Text:

...drátku k nosnćmu drá tu stropu chmelnice podle vynálezu je uloženo na základovém rámu 1, například svisle orientované descc a je ncscn v blízkosti nosných drátü 51 stropu chmelnice na pojezdovém t stnlíílimľwííitl ynří/.ení, políyhíijívíln se ve SlliČľll nosných nlrátü. Zanřízeíií scstává 7. protlaČOVíICÍlIO válce 2 a z proti němu umístěného přítlučného válce 3, uloženého na základním hřídeli 4 a posuvné vedeného v rámu 1 a tlačeného...

Způsob vytvoření elektricky vodivého spojení vývodů vinutí s vývodními částmi, zejména u cívek vinutí elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 263053

Dátum: 11.04.1989

Autori: Toula Pavel, Zajíc Jan, Krtička Jan, Dušek Karel, Švéda Zdeněk, Mezírka Milan

MPK: H02K 15/04, H02K 3/46

Značky: elektricky, zejména, vytvoření, způsob, částmi, cívek, točivých, elektrických, vodivého, vývodními, vinutí, strojů, spojení, vývodu

Text:

...vzájemného styku. 4Výhodou tohoto způsobu je,že z vývodů vinutí se nemusí odstraňovat izo 1 ace,že svár je možno provést v ostře 1 oka 1 i~ zovaném pásmu s minimálním tepelným ovĺivněním okolí sváru e bez přídavku dalšího materiálu a že svár je velmi kvalitní z hlediska elektrické vodivost 1,mechan 1 cké pevnosti,trvanlivosti 1 provozní spolehlivosti.Užitím způsobu vytvoření eĺektricky vodivého spojení vývodů vinutí s vývodními částmi podle...

Zařízení k vytvoření dvojmontáže u řídicí nápravy traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261015

Dátum: 12.01.1989

Autor: Otruba Vladislav

MPK: B60B 11/02

Značky: zařízení, řídící, nápravy, traktoru, vytvoření, dvojmontáže

Text:

...je osazen čep, na kterém je otočně uložen vnějšínáboj pro vnější diskové kolo, přičemž vnější náboj a kotouč jsou opatřeny otvory pro aretační kolík.Tímto je dán předpoklad možnosti snadné říditelnosti jako u jednoduché montáže. V případě potřeby při přímé jízdě nebo při uvíznutí lze pomoci k tomu účelu vytvořeného jednoduchého aretačního kolíku propojit obě kola dvojmontáže.Na obr. je v bokorysu schematicky znázorněn příkląd provedení...

Zapojení obvodu pro vytvoření druhého napětí v indukčním měniči

Načítavanie...

Číslo patentu: 259103

Dátum: 17.10.1988

Autori: Krofta Jiří, Mallat Jaroslav

MPK: H02M 3/07, H02M 3/06

Značky: měniči, druhého, obvodů, zapojení, napětí, vytvoření, indukčním

Text:

...kondenzátoru 2, na ka~ todu diody 1 a na první vstup 5 převodníku 1, přičemž jeho výstup 3 je spojen se vstupem gg společného spínače 3.Po připojení zdroje Q stejnošněrného napětí se přes tlumivku 1 a otevřenou diodu 1 přivede stejnosměrné napětí na první filtrační kondenzátor Ž a první zátěž §. Současně se to Á to napětí přivede přes upínací člen 1 na kondenzátor § Upína cí člen obsahuje seriově zapojenou diodu s referenčním.zdrojem...

Zapojení pro vytvoření většího počtu nastavitelných časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258346

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kondr Jan, Lang Pravdomil, Pujman Jiří, Dušek Bedřich

MPK: G05B 23/02

Značky: časových, zapojení, intervalu, nastaviteľných, vytvoření, počtu, většího

Text:

...Informační vstup koincidenč ního bloku je spojen s prvním obousměrným datovým vývodemvýběrového bloku, se druhým obouaměrným datovým vývooem výběrového bloku, 3 datovým vstupem výstupniho bloku,. s obousměrným datovým vývodem řídicího bloku, s datovýmvýstupom vstupního bloku. s oboueměrným detovým vývodem vyhodnooovaoího bloku, s obousměrným datovým vývodem hodnotová matice, s obousměrným datovým vývodem raetrovć matice a 9 obousměrným...

Zapojení pro vytvoření taktovacího signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247225

Dátum: 01.08.1988

Autori: Jeoábek Vladimír, Oeháeek Zdenik

MPK: H03K 5/01

Značky: zapojení, taktovacího, vytvoření, signálu

Text:

...diferenčního komparátoru je i připojeno sekundární vinutí transformátoru, jehož primární vinutí tvoří s kondensátorem resonanční obvod připojený k budiči, přičemž k invertujícímu vstupu je připojeno jednak přes první rezis 247 225tor kladné napájecí napětí připojené k třetímu vstupu komparátoru jednak přes druhý rezistor záporné napájecí napětí, které jepři pojeno na čtvrtý vstup komparátoru, na jehož výstupu je zařazeno logické hradlo.Vyšší...

Zařízení pro vytvoření zápichu v slepé díře

Načítavanie...

Číslo patentu: 245423

Dátum: 01.07.1988

Autor: Fischer Gerd

MPK: B23B 29/034

Značky: vytvoření, slepé, zápichu, zařízení, díře

Text:

...uloženého držáku g s obráběcím nožem li.Těleso l má upínací kužel lg, který je uzpůsoben pro upnutí do vřetena obraběcího stroje. Upínací kužel gg přechází do rozšířené válcové části ll, na jejíž spodní části je vytvořena drážka §, do které je zasunut držák g obráběcího nože li, vybaveného řezným hrotem gg. 245423Držák g je otočně uložen na čepu 5, který je zalisován svými konci do válcové části ll. Držák g má boční výstupky gg, gł. Levý...

Protéza odňaté lebeční kosti a způsob jejího vytvoření

Načítavanie...

Číslo patentu: 257776

Dátum: 15.06.1988

Autori: Gawlik Janusz, Terpial-koszmider Teresa, Raczynski Krzysztof, Michalski Jerzy, Brzezinski Jerzy, Bakinowska Krystyna

MPK: A61F 2/28

Značky: protéza, způsob, odňaté, kosti, vytvoření, jejího, lebeční

Text:

...vynálezu se vyznačuje především tepelnou vodivosti, nízkou hmotnosti, dobrou tvárností a elasticitou. Vyznačuje se dále tuhosti, která je dana silou průhybu v rozmezí 100 - 250 Newtonů. Kromě toho tato protéza nestiní rentgenové záření. Co se týká fyzikálních vlastností, lze protézu náhrady lebeční kosti, která je zhotovena způsobem podle vynálezu, srovnávat s vlastnostmí přírodní lebeční kosti.Tato protéza se vyznačuje specifickou plošnou...

Bednění k vytvoření dilatační spáry

Načítavanie...

Číslo patentu: 257346

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klapec Jaroslav, Kubný Josef

MPK: E04G 15/06

Značky: bednění, vytvoření, dilatační, spáry

Text:

...desky a na obr. 3 je schematicky znázorněna sestava kompletního bednění, tj. bočních bednicích desek a středového bednicího dílu k vytvoření obvodových betonových stěn dvou sousedních staveb oddělených dilatační spárou.Středový bednicí díl ł sestává z odtažné stěnové desky 3 tvořené ocelovým plechem zevnitř vyztuženým, k níž jsou v její horní části připevněna závěsná oka Q a vlečné stěnové desky Ä, která je s odtažnou stěnovou deskou 3...

Způsob vytvoření ledeburitické vrstvy funkčních ploch strojních součástí ze šedé litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243724

Dátum: 01.04.1988

Autori: Brada František, Toušek Milan, Mergl Zdenik

MPK: C21D 5/00, C21D 1/09

Značky: litiny, šedé, součástí, způsob, strojních, ledeburitické, vrstvy, vytvoření, ploch, funkčních

Text:

...mezi hořákem a natavxñym povrchem.Uvedené nevýhody jsou odstràněny způsobem-vytvoření ledeburitické vrstvy podle vynálezu tak, že funkční plochy i strojních součástí ze šedé litiny se natavĺelektrickým obloukem řízeným uměle vneseným magnetic 243 724kým polem o hodnotě od 20 do 80 mT do hloubky 0,2 až 61 mm v ochranné atmosféřelpo kterém následuje ochlezení vlivem okolní atmosféry a vlastní hmotnosti součástí.Magnetické pole zlepšuje...

Způsob vytvoření svarového spoje vysokopevných 13 procent Cr ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255753

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pilous Václav Člen Korespondent Čsav, Václav Jan

MPK: B23K 9/23

Značky: oceli, spoje, vysokopevných, způsob, vytvoření, procent, svarového

Text:

...je svařováno tepelným příkonem 35 ažTechnologicky výhodných podmínek při svařování a pevnostněŠvyhovujících vlastnosti svarového spoje je dosaženo tím, že prosvsřování je použit přidavný materiál austenitioké báze, který dovoluje méně náročné podmínky svařování a přitom svarový kov v důsledku obsahu dusíku dosahuje pevnostních a kavitačníoh vlastností jako základní materiál. V důsledku difúze dusíku ze svarověho kovu do základního...

Zařízení pro vytvoření přídavného proudu vzduchu v prohozním kanálu pro útek u vzduchového tkacího stroje s profilovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255158

Dátum: 15.02.1988

Autori: Černocký Jiří, Štěpánek Antonín, Martinec Josef

MPK: D03D 47/30

Značky: kanálu, stroje, proudu, vzduchu, zařízení, tkacího, profilovým, útek, přídavného, paprskem, vytvoření, vzduchového, prohozním

Text:

...podle vynálszu.Profilový paprsek ł je upevněn v drážcs nosníku g. Tento nosník g je na své čelní straně opatřen drážkou ve tvaru písmene T, do které je vložena příchytka 3, která spolu se šroubem A přitahuje upínaoí těleso á k nosníku g. Podle tvaru upínacího tělesa § mohou být pro jeho přichycení použity i dvojice šroubú 5. Upínací těleso Q má na své spodní straně vytvořen kanál lg pro tlakový vzduch ve tvaru písmene T s oboustranně...