Patenty so značkou «vytvořené»

Nástroj použiteľný na autentifikáciu dokumentov, spôsoby použitia tohoto nástroja a dokumenty vytvorené týmto spôsobom alebo týmito spôsobmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8495

Dátum: 19.12.2008

Autori: Despagne Guillaume, Bouvier Christian, Norlain Marc, Wary Jean-philippe

MPK: G06F 21/00, G06K 17/00, G06K 9/20...

Značky: nástroja, dokumentov, nástroj, tohoto, autentifikáciu, týmito, použitelný, týmto, vytvořené, spôsobom, spôsoby, spôsobmi, použitia, dokumenty

Text:

...použiteľný pre autentifikáciu dokumentu alebo nositela prenosného predmetu alebo pre získavanie informácií potrebných pre autentifikáciu zahŕňa aspoň prostriedky na čítanie prvku pre autentifikáciu uživateľa, ktorý je organizáciou oprávnený zahájiť a ukončiť reláciu vyslania certifikátu a záznam prečítaných údajov- optomagnetické čitacie prostriedky na čítanie optických alebo magnetických prúžkov dokumentov, ktoré umožňujú overovat identitu a...

Hybridné protilátky proti integrínu alfa V vytvorené pomocou proteínového inžinierstva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13331

Dátum: 17.07.2008

Autori: Adan Jaume, Mitjans Francesc, Hahn Diane, Goodman Simon, Lo Kin-ming

MPK: A61K 39/395, A61P 35/00, C07K 16/28...

Značky: proti, vytvořené, inžinierstva, protilátky, integrínu, pomocou, proteínového, hybridné

Text:

...u ľudí a s uspokojivou expresiou v cicavčích exprcsných systémoch pri priemyselnej produkcii a výrobnom merítku.0012 Vynález poskytuje niekoľko protilátok vytvorených pomocou proteínového inžinierstva, ktoré majú modifikované sekvencie, ktoré rozpoznávajú ten istý receptorový epitop ako myšacia protilátka 17 E 6, ale vykazujú zníženú imunogenicitu u ľudí a môžu byť exprimované lepšie než porovnateľná nemodiñkovaná protilátka.0013 Je nutné...

Heterodimérne proteínové domény vytvorené pomocou genetického inžinierstva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13330

Dátum: 23.03.2007

Autori: Huston James Stafford, Davis Jonathan

MPK: C07K 16/46

Značky: inžinierstva, proteinové, pomocou, genetického, heterodimérne, vytvořené, domény

Text:

...pomocou genetického inžinierstva a druhú podjednotku obsahujúcu druhú doménu vytvorenú pomocou genetického inžinierstva. Ako sa v tomto texte používa, segment aminokyselinovej sekvencie zahrnuje akýkoľvek segment sekvencie obsahujúcej dve alebo viac aminokyselín (napr. tri alebo viac, štyri alebo viac, päť alebo viac, šesť alebo viac,sedem alebo viac, osem alebo viac, deväť alebo viac alebo desať alebo viac).0007 Vo výhodných...

Spôsoby výroby rezistentného škrobu a výrobky z neho vytvorené

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11383

Dátum: 10.08.2005

Autori: Mcclain James, Binder Thomas

MPK: C08B 30/18

Značky: škrobu, výrobky, vytvořené, rezistentného, spôsoby, výroby

Text:

...by bol dextrinizovaný škrob s minimálnym0009 Avšak kvytváraniu rezistentného škrobu v dextríne obvykle dochádza súbežne svytváraním farby ako pokračuje dextrinizačná reakcia. Pred dextrinizáciou a počas procesu okyslovania, keď sa vodou nariedený kyslý roztok rozprašuje a rozstrekuje na škrob, miestne koncentrácie kyseliny vedú kzuholnateniu škrobu, čo okrem karamelizačných reakcií prispieva kvytváraniu farby. Cieľom je však výroba dextrinu...

Spôsob výroby kompozitnej nite, kompozitná niť vytvorená týmto spôsobom, kompozitný dielec, tkanina alebo pletenina a kompozitný profil vytvorené na báze nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 283876

Dátum: 01.03.2004

Autori: Loubinoux Dominique, Boissonnat Philippe, Roy Louis

MPK: D02G 3/36, B29C 47/28, B29B 15/12...

Značky: kompozitná, dielec, tkanina, spôsobom, báze, kompozitnej, profil, vytvořené, pletenina, vytvorená, týmto, spôsob, výroby, nitě, kompozitný

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby kompozitnej nite (33), tvorenej väčším počtom nekonečných vlákien (filamentov) kombinovaných s termoplastickou organickou hmotou, sa mechanicky unáša niť v zariadení (12) osadenom vo forme zahnutej priečnej hlavy v smere nite na konci vytlačovacieho stroja a organická hmota sa vháňa smerom k niti a sústredne s ňou pod konštantným maximálnym radiálnym tlakom nižším ako 5 MPa. Ďalej sa riešenie týka kompozitnej nite vytvorenej...

Dverový plášť, spôsob výroby dverí a dvere vytvorené pomocou neho

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11199

Dátum: 12.11.2003

Autori: Liang Bei-hong, Hardwick Geoffrey, Coghlan Henry, Lynch Steven, Ruggie Mark, Walsh Jason

MPK: E06B 3/70

Značky: spôsob, plášť, dveře, vytvořené, dveří, pomocou, výroby, dverový

Text:

...vlysy dverového rámu, ktoré sú vhodné pre spotrebiteľov.0008 V snahe vyriešiť tento problém niektoré spôsoby poskytujú umiestnenie oddelených kusov dyhy alebo krycieho papiera, aby bol vzor na dyhe alebo krycej vrstve orientovaný podľa želania. Napríklad kusy dyhyzodpovedajúce veľkosti priečnych vlysov dverového rámu sú umiestnené na príreze na miestach, ktoré zodpovedajú priečnym vlysom dverového rámu. Krycie vrstvy musia však byť...

Zábradlie vytvorené z prefabrikovaných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283101

Dátum: 27.12.2002

Autor: Hamm Wilfried

MPK: E04F 11/18

Značky: prefabrikovaných, zábradlie, prvkov, vytvořené

Zhrnutie / Anotácia:

Zábradlie vytvorené z tyčí (1) zábradlia, spojovacích elementov (2) medzi tyčami (1) zábradlia a výplňou (3) zábradlia. Tyče (1) zábradlia sa skladajú vždy z dlhšej časti upevnenej na stavebnom objekte a kratšieho, zahnutého konca. Kratší koniec tyče (1) zábradlia je vsadený s pozdĺžnou vôľou do spojovacieho elementu (2). Dlhšia časť vždy nasledujúcej tyče (1) zábradlia je držaná v priečnom otvore vytvorenom v spojovacom elemente (2)....

Elektrické kontakty z uhlíkových vlákien vytvorené z kompozitného materiálu z uhlíkových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4555

Dátum: 19.12.2002

Autori: Veselaski Stephen, Uruburu Philip, Tucci Michael

MPK: H01R 39/00

Značky: kontakty, uhlíkových, vlákien, kompozitného, materiálů, vytvořené, elektrické

Text:

...sú opisane rôzne tvary zvázkov alebo prameňov elektrických vlákien, treba rozumieť, že elektrické kontakty sú vytvarované z kompozitného materiálu z uhllkových vlákien, oplsaného nižšie vo vzťahu k obrázkom 13 a 14.0019 Ako je zobrazené na obrázkoch 1 A až 1 C, konce kontaktu alebo bežca môžu byť špeciálne vytvarované tak, aby záberovej časti kontaktu alebo bežca poskytli pridanú pevnosť a dovolili lepšie iícovanie pNku uhllkových...

Spôsob plynulého odlievania oceľového pásu z austenitickej nehrdzavejúcej ocele na jednu alebo medzi dve pohybujúce sa steny, na povrchu ktorých sú vytvorené jamky, a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282206

Dátum: 15.10.2001

Autori: Damasse Jean-michel, Marchionni Christian, Paradis Philippe, Bobadilla Manuel

MPK: B22D 11/06

Značky: jednu, spôsobu, pásu, nehrdzavejúcej, vytvořené, medzi, austenitickej, jamky, pohybujúce, stěny, ktorých, ocele, povrchu, spôsob, ocelového, zariadenie, vykonávanie, odlievania, plynulého

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob plynulého odlievania oceľového pásu z austenitickej nehrdzavejúcej ocele priamo z tekutého kovu, ktorého zloženie je v percentách hmotnostných: C < 0,08 %, Si < 1 %, Mn < 2 %, P < 0,045 %, S < 0,030 %, Cr 17,0 až 20,0 %, Ni 8,0 až 10,5 %, v zariadení na odlievanie na jednu alebo medzi dve pohybujúce sa steny, ktorých vonkajšia plocha je vybavená jamkami, a kde oblasť obklopujúca meniskus je vybavená ochrannou...

Veko z plastickej hmoty na sudy vytvorené fúkaním z plastickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 278608

Dátum: 18.03.1992

Autor: Wildfeuer Eberhard

MPK: B65D 1/46, B65D 1/16

Značky: vytvořené, fúkaním, hmoty, plastickej

Zhrnutie / Anotácia:

Veko má hrdlo (3) suda obklopujúce vonkajší okraj (4) a do hrdla (3) suda ponorený, cez dno (6) veka pod otvor suda vystupujúci vnútorný okraj (5), ako i medzi vonkajší okraj (4) veka a vnútorný okraj (5) veka vložený tesniaci krúžok. Ten je upínacím kruhom (10) alebo upínacím drôtom pritlačený proti okraju (14) otvoru hrdla (3) suda, pričom upínací kruh (10), prípadne upínací drôt, presahuje naspodku na vonkajšom okraji (4) veka vytvarovanú...

Stĺpové teleso vytvorené vysokotlakým spevnením zeminy a spôsob jeho vytvorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278518

Dátum: 17.12.1991

Autor: Strauhs Rudolf

MPK: E02D 5/36, E02D 5/34, E02D 5/46...

Značky: vytvořené, stĺpové, těleso, spevnením, spôsob, zeminy, vysokotlakým, vytvorenia

Zhrnutie / Anotácia:

V stĺpovom telese, vytvorenom vysokotlakovým spevnením zeminy, je pozdĺžne uložená výstuž vo forme predpätého oceľového ťahového dielca (3), ktorého dolný koniec je spojený so stĺpovým telesom (1) a voľný koniec zaťažený predpätím. Ťahový dielec (3) je spojený s dosadacou oceľovou doskou (10) na hornej strane stĺpového telesa (1). Stĺpové teleso je možné vytvoriť zasunutím ťahového dielca (3) do ešte mäkkej spevňovacej hmoty alebo vložením do...

Zařízení k vysokofrekvenčnímu svařování výztuhy vytvořené ohybem plošného plastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241712

Dátum: 15.09.1987

Autori: Veeeoa Miroslav, Štirba Vojeslav, Jagoš František, Kaválek Jaromír

MPK: B29C 65/04

Značky: vytvořené, zařízení, materiálů, plastického, vysokofrekvenčnímu, ohybem, plošného, svařování, výztuhy

Text:

...ohybu o přesné šířcea položení okraje elektrody přesně na ohyb materiálu. Zařízení umožnilo manipulaci s rozměrnými přířezya díly, například u autoplachet, kdy délka těchto dílů bývá větší než 2 000 mm. Svařo i vany materiál je v zařízení podle vynalezudokonale fíxován ve správné poloze vůči svařovacím elektrodám a nedochazí k sesunutí svařovaného materiálu. Vybavení zařízení kompenzační kladkou na pákovém mechanísmu umožňuje kompenzaci...

Fluidní zařízení s odvodem nefluidujících částic z fluidní vrstvy v něm vytvořené

Načítavanie...

Číslo patentu: 241232

Dátum: 15.09.1987

Autori: Trnobranský Karel, Loueanský Stanislav

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidní, nefluidujících, vrstvy, zařízení, odvodem, vytvořené, částic

Text:

...je jednoduchá, zařízení lze upravit podle potřeby pro každý požadovaný výkon.Fluídní zařízení podle vynálezu je V příkladném provedení znázorněno na přilože něm výkresu, kde na obr. 1 znázorňuje řezneíluldujících častíc, obr. 2 znázorňuje řez A-A z obr. 1 stejným zařízením s odvodem nefluidujících častíc, obr. 3 znázorňuje řez DD z obr. 4 znázorňujícím alternativní provedení zařízení a obr. 4 znázorňuje řez C-C z obr. 3 alternativním...

Výrobky s řízenými rozměrovými změnami vytvořené z polymerních materiálů nebo směsí na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 234291

Dátum: 01.03.1987

Autori: Maláč Marek, Maláč Jiří, Maláč Kamil

MPK: B29D 7/22

Značky: změnami, řízenými, výrobky, rozměrovými, bázi, jejich, materiálů, polymerních, vytvořené, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tvorby směsí, zpracování a aplikací polymerních materiálů. Po zpracování polymerních materiálů zůstává část elastické deformace zafixována v konformační energii molekul, takte během aplikace některých výrobků dochází v čase k nežádoucím rozměrovým změnám. Vynález řeší řízení rozměrových změn těchto výrobků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že alespoň jedna vrstva obsahuje látku schopnou absorpcí nebo chemickou reakcí zvětšit...

Zařízení na ohýbání kovové zárubně vytvořené z vně otevřeného profilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247838

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hrabák František, Hodek Václav, Gattringer Richard

MPK: B21D 11/18

Značky: kovové, profilů, vytvořené, zařízení, zárubně, ohýbání, otevřeného

Text:

...tak jako lisy ll lemů. S polohou pevného suportu 3 a posuvného suportu l jsou vázány jednak polohy uložení obou hŕídelů Ž a ga, jednak polohy obou nárazníků lg. Na koncích otočných žlabů 1 jsou upevněny dva lisy ll spojky, a prahová spojka ll je založena v mechaniokém svěráku ll.Prostřižený přímý profil lg se vloží postupně do obou otočných žlabů 1 a obou neotočných žlabů lg ve směru A nebo B. Tyto části tvoří dohromady vodicí žlab ohýbacího...

Výplňové tělísko vytvořené jako segment vnitřní obvodové části dutého toroidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215018

Dátum: 15.10.1984

Autor: Braun Roland

Značky: segment, toroidu, tělísko, obvodové, výplňové, dutého, částí, vytvořené, vnitřní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výplňových tělísek v chemických reakčních věžích pro zvýšení výměnného účinku mezi proudem kapaliny a proudem plynu. Řešením podle vynálezu se zlepšuje výměnný účinek a kromě dobrého smáčení se navíc dosahuje obracení a víření plynového proudu, přičemž se také vyloučí zakrývání výměnných ploch na sobě ležícími bočními plochami sousedních výplňových tělísek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že boční stěny výplňového tělíska jsou...

Zariadenie vytvorené z optických prvkov na trikové sfarbenie snímaného obrazu polarizačnou interferenciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216262

Dátum: 15.05.1984

Autor: Břoušek Ján

Značky: vytvořené, optických, sfarbenie, trikové, obrazů, snímaného, interferenciou, prvkov, zariadenie, polarizačnou

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie vytvorené z optických prvkov na trikové sfarbenie snímaného obrazu polarizačnou interferenciou vyznačené tým, že medzi snímaný objekt a objektív snímacej kamery je paralelne uložená najmenej jedna opticky aktívna vrstva (2), ďalej optický zobrazovací prvok (3) a analyzátor (4).