Patenty so značkou «vytváraním»

LED svietidlo s vytváraním zmeny rozloženia intenzity osvetlenia v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: 288319

Dátum: 09.11.2015

Autori: Martaus Jozef, Mácha Marek

MPK: F21V 5/00, H05B 37/00

Značky: svietidlo, osvetlenia, vytváraním, priestore, intenzity, změny, rozloženia

Zhrnutie / Anotácia:

LED svietidlo s vytváraním zmeny rozloženia intenzity osvetlenia v priestore pozostáva z telesa (1) vybaveného aspoň jedným riadeným svetelným modulom (2) na vytváranie zmeny rozloženia intenzity osvetlenia v priestore, ktorý je tvorený aspoň jedným LED svetelným zdrojom (3) so symetrickým reflektorom (4) a jedným LED svetelným zdrojom (3) s asymetrickým reflektorom (5). Ďalej pozostáva z prijímacích obvodov (6) diaľkového ovládania alebo...

LED svietidlo s vytváraním zmeny rozloženia intenzity osvetlenia v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6351

Dátum: 02.01.2013

Autori: Martaus Jozef, Mácha Marek

MPK: H05B 37/02, F21V 5/00

Značky: změny, svietidlo, rozloženia, osvetlenia, intenzity, vytváraním, priestore

Text:

...bude bližšie ozrejmené pomocou obrázkov, z ktorých na obr. l je znázomená konštrukčná zostava LED svietidla s rozloženými komponentmi. Na obr. 2 je znázomená optická sústava na riadené LED svetelné zdroje umiestnené v centrálnej časti telesa LED svietidla. Na obr. 3 je znázomená bloková schéma zapojenia LED svietidla so symetrickými a asymetrickými svetelnými zdrojmi. Na obr. 4 je bloková schéma zapojenia LED svietidla so symetrickými a...

Zariadenie na otáčanie rovinných tenkostenných predmetov o 180 stupňov s vytváraním párov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254152

Dátum: 15.01.1988

Autori: Podhradský Dušan, Matyas Karol

MPK: B65G 57/081

Značky: rovinných, predmetov, vytváraním, tenkostenných, párov, stupňov, otáčanie, zariadenie

Text:

...motor, ktorý je spojený s uchopovačom, na ktorom je upevnený otáčací element pevne spojený s čeľusťou. Uchopovač je. vytvorený priamočiarym motorom s čeľustami.Na pripojenom výkrese je jedno z možných prevedení zariadenia na otáčanie rovinných tenkostenných predmetov o 180 ° s vytváraním párov, kde obr. 1 je schematický nákres a na obr. 2 bokorys zariadenia.Zariadenie .pozostáva z rámu 1, na ktorom sú upevnené dorazy 7, 8 pre otáčaniea...

Sposob ochrany vnútorných stien fotoreaktora pred vytváraním tenkých polymerných filmov z reakčných produktov na nich

Načítavanie...

Číslo patentu: 254021

Dátum: 17.12.1987

Autori: Donovalová Jana, Toma Štefan, Hrnčiar Pavol, Gáplovský Anton

MPK: B01J 19/08

Značky: ochrany, tenkých, stien, vytváraním, filmov, reakčných, vnútorných, polymérnych, fotoreaktora, spôsob, produktov

Text:

...reaktora zapne aj ultrazvuková vaňa.Prednostou spôsobu ochrany vnútorných stien fotoreaktorov podľa vynálezu je jej univerzálnost použitia pre všetky typy reaktorov a reakcií, potlačenie vzniku vedlajšlch produktov a zvýšenie reprodukovatelnosti syntéz.250 ml 1 D molárny roztok benzofenonu v lzopropanole p. a. bolo ožarované poly 4chromatickým svetlom ortutovej výbojky v reaktore s kremenným ponorným prstom. Reaktor bol ponorený do vody v...

Zapojenie páliaceho systému s riadeným vytváraním tepelných vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 251479

Dátum: 16.07.1987

Autor: Pažický Július

MPK: F23C 5/28

Značky: systému, zapojenie, páliaceho, riadeným, vytváraním, tepelných

Text:

...,je tlačené čerpadlem z palivovej zá 4kla-dne 19 cez palivové potrułbie 1 do horák-ových súprav. Hydraulioký olej je ~čerpadl~om 17 z nádržky 18 tlačený do tlakovej hydraaillickej vetvy 3 a po vykonaní práce sa vraci-a naspäť vratn-ou hydraulickou vetvou 2. .Horáková .sdpmva obsahuje priamočiarv šupátkový rozvádzač 4, horákové »dvojcata 5, ktoré .majú horákové jednotky E ľavej rady .aiko i horáko-vé jednotky 7 pravej rady. Horáková...

Spôsob prípravy olejorozpustných sulfokyselín a bieleho oleja s vytváraním nízkoviskózneho kyselinového kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239392

Dátum: 15.06.1987

Autori: Tesao Jan, Zronek Josef

MPK: C07C 143/90

Značky: bieleho, olejorozpustných, sulfokyselin, oleja, nízkoviskózneho, kyselinového, přípravy, vytváraním, spôsob

Text:

...nízku viskozitu, po 239392trebnú pre jeho pohyb vo výrobnom zariadení, transport potrubím a pre ďalšiu manipuláciu. Kysle kaly zo sulfonačných procesav, používajúcich ako sulionačne činidlo plynný kysličník sírový, sú podstatne viskóznejšie až pevné, než zo snlfonácie pomocou ólea. Viskozita kyslých kalov závisí do určitej miery aj od zloženia sulfónovaného oleja.Pri známych postupoch sa znížená viskozita a čiastočne i znížená tvorba...