Patenty so značkou «výtahu»

Koľajnicový systém pre posuvné dvere výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20766

Dátum: 13.08.2013

Autori: Aichinger Markus, Dollinger Markus, Mittermayr Franz

MPK: B66B 13/08, B66B 13/30

Značky: posuvné, výtahu, dveře, systém, koľajnicový

Text:

...je tentospojovací prvok tak usporiadaný, že menšie pojazdné kladky počas otváracieho alebo zatváracieho pohybu sa odvalujú pod zmieneným spojovacím prvkom, zatiaľ čo väčšie pojazdné kladky druhého vodidla tento spojovací prvok míňajú bočne.014 Je to teda tak, že použitím menších pojazdných kladiek pre vnútorné vodidlo sa jednoduchým spôsobom usporí stavebný priestor, ktorý bude použitý na to, aby sa v pásme pohybu vodidiel použil aspoň...

Zariadenie proti vykoľajeniu dverných krídel zdvíhacej plošiny alebo výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17084

Dátum: 29.07.2010

Autor: Giorgioni Paolo

MPK: B66B 13/30

Značky: vykoľajeniu, výtahu, zariadenie, proti, plošiny, zdvíhacej, dverných, křídel

Text:

...haly do výťahu, a zabraňuje zdvíhadlu vytvárať komín, aby sa zabránilo šíreniu požiaru. Tento dokument odhaľuje zariadenie proti vykoľajeniu vhodné pre posúvanie v drážke, ale neschopné zabrániť šíreniu požiaru vprípade, že by sa dvere ohli.0009 V tomto kontexte je technickou úlohou na základe predloženého vynálezu navrhnúť zariadenie proti vykoľajeniu, ktoré prekonáva obmedzenia vyššie uvedeného pozadia vynálezu.0010 Predmetom...

Výťah, trakčná kladka výťahu a obloženie drážok na laná trakčnej kladky výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286705

Dátum: 26.02.2009

Autori: Aulanko Esko, Mustalahti Jorma

MPK: B66B 15/00

Značky: drážok, kladky, laná, trakčná, výtah, obloženie, kladka, výtahu, trakčnej

Zhrnutie / Anotácia:

Protizávažie (2) a výťahová kabína (1) sú zavesené na súbore ťažných lán (3). Výťah zahrnuje jednu alebo viaceré lanové kladky, vybavené drážkami na laná, pričom jednou z uvedených kladiek je trakčná kladka (7), ktorá je poháňaná hnacím strojom (6) a pohybuje súborom ťažných lán (3). Najmenej jedna z lanových kladiek má na styk s ťažným lanom (3) obloženie (102), ktoré je nalepené na lanovú kladku a obsahuje drážky (101) na laná, pričom uvedené...

Zariadenie na odstavenie výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285406

Dátum: 14.12.2006

Autor: Wegener Dietrich

MPK: B66B 5/04, B66B 5/16

Značky: výtahu, zariadenie, odstavenie

Zhrnutie / Anotácia:

Na tomto zariadení na odstavenie výťahovej kabíny je k dispozícii obmedzovač rýchlosti (5), na ktorý sa prenáša pohyb výťahovej kabíny (1) pomocou obmedzovacieho lana (6). Konce obmedzovacieho lana (6) sú pripevnené na prvej spúšťacej páke (8) otočne uloženej na výťahovej kabíne (1), ktorá v prípade havárie spustí do činnosti zachytávacie zariadenie (9) usporiadané na výťahovej kabíne (1). Výložník (11), pružný podstavec (12) a vyrovnávacia...

Kontrola výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16043

Dátum: 25.05.2005

Autor: Angst Philipp

MPK: B66B 5/00, B66B 5/02, B66B 1/28...

Značky: výtahu, kontrola

Text:

...jeden z parametrov chodu je výstupom ako overený signál. Overený signál sa potom porovnáva s vopred stanovenými pripustnými hodnotami. Ak sa nachádza mimo prípustný rozsah, iniciuje sa potom núdzovézastavenie. Parametrami chodu snímanými pri kabíne výťahu a hnacíchprostriedkoch môžu byt jedna z ďalej uvedených fyzikálnych veličín poloha, rýchlosť alebo zrýchlenie.0007 Vzhľadom na to, že sa overený signál získava z porovnávania signálov z...

Závesný mechanizmus výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8875

Dátum: 22.11.2004

Autori: Mustalahti Jorma, Aulanko Esko

MPK: B66B 11/04

Značky: výtahu, mechanizmus, závěsný

Text:

...inými spôsobmi, než sú v patentových narokoch nižšie. Obsah vynalezu by nwhol byť rozložený do niekoľkých samostatných vynálezov, hlavne pokial sa vynález vníma vo svetle explícitných alebo implicitných podúloh alebo vzhľadom na dosiahnuté výhody alebo subory výhod. V tomtoprípade mozu byť niektore atribúty obsiahnuté v patentovýchnárokoch nižsie nadbytoćne z hladiska konceptov jednotlivýchvynálezov. 0008 Závesný mechanizmus zdvihacieho...

Usporiadanie výťahu, zahnujúce kabínu s rámom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2887

Dátum: 06.08.2004

Autor: Bluteau Jean-yves

MPK: B66B 11/02

Značky: rámom, usporiadanie, kabínu, zahnujúce, výtahu

Text:

...rýchlosti a jedno Záchytné zariadenie.0007 Ďalším Charakteristickým znakom vynálezu je to, že kabína obsahuje v jednej zo svojich stien vstupné dvierka, vďaka ktorým je umožnený prístup k riadiacemu celku.0008 Charakteristické prvky vynálezu spomenuté vyššie a ďalej vtexte budú zreteľnejšie vďaka nasledujúcemu opisu a prikladu uskutočnenia. Opis zodpovedá priloženým nákresom,pričomobr. 1 znázorňuje pohľad z perspektívy na kabínu výťahu s...

Kabína výťahu s integrovanými vodiacimi kladkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 745

Dátum: 26.02.2004

Autori: Silberhorn Gert, Spiess Peter, Ach Ernst

MPK: B66B 11/02

Značky: vodiacimi, kladkami, kabina, integrovanými, výtahu

Text:

...stropu kabíny s nad ním usporiadanými vodiacimi kladkami (hornými kladkami) má strop kabíny veľmi malú výšku, čo sa priamo prejaví na výške hlavy šachty. Výška-získanástropom kabíny sa môže usporiť na výške hlavy šachty.Predložený vynález je bližšie objasnený podľa priloženýchobr. 1 výťah s vodiacimi kladkami íntegrovanými do dna kabínyvýťahu, obr. la dno kabíny bez uprostred usporiadanej profilovanejkladky, obr. 2, obr. 3 a obr. 4 rôzne...

Riadenie výťahu zabudované v zárubni

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1095

Dátum: 07.11.2003

Autori: Rossignol Eric, Aluisetti Marco

MPK: B66B 11/00, B66B 13/30

Značky: zabudované, výtahu, riadenie, zárubní

Text:

...byť zaistený pre autorizované osoby spoľahlivý a jednoduchý prístup, avšak proti prístupu nepovolaných osôb má byť výťahová kontrolnáTáto úloha je vyriešená znakmi, uvedenými vovýznamových častiach nezávislých patentových nárokov.Prehľad obrázkov na ggkresechVynález je bližšie vysvetlený pomocou príkladovObr.l pohľad na uzáver výťahovej šachty s prikladnýmObr.la prikladné usporiadanie zárubňového prvku 6V zárubni na otváracej straneOrb.lb...

Šachtové dvere výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 419

Dátum: 14.05.2003

Autor: Borneck Rolf

MPK: B66B 13/30

Značky: šachtové, dveře, výtahu

Text:

...lana vedeného okolo väčšej vratnej kladky. Tým môžu byt realizované kratšie osové vzdialenosti medzi vratnýmikladkami, ktoré sú len o málo väčšie ako Šírka panela.Pohyblivý vozik panela oneskorujúceho sa v smerezatvárania tiež obsahuje nosič pojazdových kladiek, naktorého hornom konci sú uložené pojazdové kladky, a na ktorého dolnom konci je zavesený panel. Podľa jedného výhodného konštrukčného vytvorenia obsahuje tento nosič pojazdových...

Montážne usporiadanie pohonu výťahu vo výťahovej šachte

Načítavanie...

Číslo patentu: E 512

Dátum: 23.07.2002

Autori: Bloch Hanspeter, Delvento Roland, Heggli Mario

MPK: B66B 11/00

Značky: šachtě, výtahu, pohonů, usporiadanie, montážne, výťahovej

Text:

...bližšie objasnený naobr.l v náryse časť výťahového zariadenia s montážnymusporiadaním podľa vynálezu, Obr.2 rez pozdĺž čiary II-II na obr.l v zjednodušenomObr.3 nárys najvyššej časti výťahového zariadeniaObr.3 A pohľad na detail 2 obr.3 so stavacímiNa obr. l a ž 3 je pomocou 1 označený nosný stĺp,ktorý sa rozkladá výťahovou šachtou 2 až na dno bližšie neznázornenej priehlbne šachty a napríklad pozostáva zo štvorhranného dutého profilu....

Šachtové dvere výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2

Dátum: 08.07.2002

MPK: B66B 13/30, E05D 15/06

Značky: dveře, šachtové, výtahu

Text:

...strane je otvorený. Dolná pojazdná plocha je s výhodou zakrívená vypukle, zatiaľ čo horná pojazdná plocha je vytvorená ako rovná. Vypuknutým uskutočnením pojazdnej plochy, ktoré pripúšta kyvadlové pohyby pohyblivého vozíka, môžu byt korigované chyby lícovania medzi vedením šachtových dverí na hornej strane a dolnej strane. Horná pojazdná plocha, na ktorej sú vedené separátne podporné kladky pohyblivêho vozíka, slúži len ako ochrana proti...

Bezpečnostný obvod dverového spínača výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2827

Dátum: 09.04.2001

Autori: Gill Radomír, Kotoul Jaroslav

MPK: B66B 1/24, B66B 1/34

Značky: spínača, bezpečnostný, výtahu, dverového, obvod

Text:

...tromi stanicami. Spínacie kolíky 3, 3 sú vspojení s kontaktmi neznázomeného dverového spínača. Pritom jeden z krajných dverových spínačov je pripojený na prvý prepínač i, napríklad tvorený relé sprepínacím kontaktom. Kontakt Q prepínača i je spojený sprvým vstupom 51 riadiaceho systému á výťahu. Druhý kontakt i prvého prepínača g je potom pripojený na prvý vstup Q riadiacej jednotky Q. Druhý z krajnýchdverových spínačov je pripojený na...

Núdzový ovládač výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 514

Dátum: 06.07.1994

Autori: Labudík Jozef, Labudík Miroslav

MPK: B66B 11/04, B66B 13/24, B66B 9/04...

Značky: núdzový, ovladač, výtahu

Text:

...bez protizávažia, lebo neumožňuje v prípade potreby nútený pohon kabíny z núdzového zdroja po odbrzdení mechanickej brzdy výťahu.Uvedené nedostatky odstraňuje núdzový ovládač výťahu podľa tohto technického riešenia vyhotovený ako prídavné zariadenie k jeho prevádzkovej brzdovej sústave, zložený zo záložného zdroja tlakového média, spätného ventilu, tlačidlového bezpečnostného ventilu umiestneného V kabíne a záložného rozvodu tlakového...

Zariadenie na úsporu elektrickej energie pohonu hydraulického výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279308

Dátum: 06.10.1993

Autor: Nagel Heinz-dieter

MPK: B66B 9/04, B66B 1/04

Značky: výtahu, elektrickej, hydraulického, úsporu, energie, pohonů, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na úsporu elektrickej energie pohonu hydraulického výťahu umožňuje poháňať kabínu výťahu pri každom zaťažení smerom hore pri prakticky konštantnom výkone. Maximálna menovitá rýchlosť pohybu hore sa zvolí podľa skúseností s najčastejšie sa vyskytujúcim zaťažením, podľa čoho sa potom dimenzuje potrebná veľkosť pohonu. Pri vyšších zaťaženiach sa rýchlosť zdvihu príslušne zníži, pri nižších zaťaženiach zvýši. Premenné rýchlosti zdvihu sa...

Zariadenie na blokovanie jednotlivých teleskopických výsuvných dielov šikmého výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278016

Dátum: 17.12.1991

Autor: Böcker Albert

MPK: B66B 9/20, B66B 9/18

Značky: dielov, výsuvných, jednotlivých, šikmého, výtahu, zariadenie, blokovanie, teleskopických

Zhrnutie / Anotácia:

Na zaistenie presného blokovania v priestore (13) medzi prírubami (12, 12') dolnej dvojitej príruby teleskopickej výsuvnej koľajnice (10) je upravený blokovací člen (14) tvorený klinom (20) vedeným bočnými prírubami (24) proti klinu (21) pevne spojenému s dolnou prírubou (12), pričom klin (20) je spojený s posuvnou tyčou (26) voľným koncom (25). Druhý koniec tyče (26) je opretý o čelné obmedzenia (27) vodiacich koľajníc (10) spätnou skrutkovou...

Obvod pro tvarování rozjezdového napětí výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267289

Dátum: 12.02.1990

Autor: Doležal Josef

MPK: B66B 1/30

Značky: výtahu, obvod, rozjezdového, tvarování, napětí

Text:

...že tento obvod je jednoduchý, spolehlivý a levný.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení obvodu pro tvarování rozjezdového napětí výtahu podle vynálezu, kde zná 3zorňuje obr. 1 zapojení obvodu a obr. 2 graf průběhu rozjezdového napětí vyneseného na evislou osu v závislosti na čase vynesenémObvod pro tvarování rozjezdového napětí výťahu je tvořen první vstupní svorkou ł a druhou vstupní evorkou g (obr. 1), uzpůu sobenými pro...

Stavítko pro zkoušení zachycovače výtahů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263694

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jiřík Jaroslav

MPK: B66B 5/12

Značky: zachycovače, výtahu, stavítko, zkoušení

Text:

...avírají volný, oboustrenný samosvorný klín uložený tak, že je ho možné va vhodném, zvoleněm okamžiku vytrhnout a tím náhle celé, dosud upevnené, zařízení uvolnit. Nežàdoucímu vyjíłdění volného samosvornéhoklínu při utahování upínacího šroubu zabraňuje jeho samosvornost, což je dano úhlem jeho stoupání. Relativně malou sílu k jeho uvolnění zajišřuje lomená páka s vhodnou délkou ransn, která je součástí stavítka. Komplex těchto součástí tvoří...

Zařízení pro ovládání posuvných dveří osobních výtahů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259420

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zima Václav Člen Korespondent Čsav, Přibil Jiří, Šedivý Miloslav

MPK: B66B 1/16

Značky: zařízení, posuvných, dveří, výtahu, ovládání, osobních

Text:

...frekvencí zákLadního oscilátvoru, což zajišťuje fázovoiu a amplítudovou koherenci, takže nedochází k parazítním interferencím. Výhodou uvede 4ného zařízení je rovněž to, že průběh signálů z obou přijímačů je během zavirání dveří stejný a je možno pr-ostým odečtením provést jinak velmi složítou kompenzaci nelínearity průběhu signálů. Nelinearita je způsobena změnou vzájemné elektromagnetické vazby vlivem příbližování obou polovi-.n dveří...

Zařízení pro zkoušení funkce hlídače nosných lan výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257934

Dátum: 15.06.1988

Autor: Jiřík Jaroslav

MPK: B66B 3/00

Značky: výtahu, zařízení, zkoušení, hlídače, nosných, funkce

Text:

...segmenty dostatečně podloąžena. Uvolněné lano pak musí působit na hlídač lan tak, že dojde k přerušení řídícího obvodu výtahu. Vhodné je volit výšku podkládacích segmentu takovou, aby zkoušené lano bylo natolik uvol.něno, že může být vyjmuto z drážky hnecího lanového kotouče. Ta- Řková situace dostatečně simuluje stav jeho nadměrného prodloužení,uvo 1 nění nebo přetržení. Tuto situaci lze také navodit použitím dvou zařízení pro zkoušení...

Mechanizmus na striedavé presúvanie výtahu v zariadeniach s extrémnymi teplotami

Načítavanie...

Číslo patentu: 256100

Dátum: 15.04.1988

Autor: Popelka Jan

MPK: H01L 21/70

Značky: extrémnymi, výtahu, mechanizmus, presúvanie, zariadeniach, teplotami, striedavé

Text:

...mechanizmus znižuje výšku cyklovacej komory a utesñuje temperovacípo celej dĺžke zdvihu zamedzuje jeho vykláňaniu pri jeho nerovnomernom naložení testovaného vzorku.Mechanizmus na striedavé presúvanie výťahu v zariadeniach s extrémnymi teplotami je prikladne znázornený na pripojenýchvýkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený V náryse, na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1 a na obr. 3 je nakreslený rez rovinou B-B z obr. 1 vo...

Zariadenie pre riadenie pohybu kabíny výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242194

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hradil Jioa

MPK: B66B 1/06

Značky: zariadenie, riadenie, výtahu, pohybu, kabiny

Text:

...kapacita zariadenia., t. j. počet podlaží, ktoré môže zariadenie obsiahnuť, o dvojnásobok.Príklad vyhotovenia zariadenia-pre riadenie pohybu kabíny podla vynálezu je znázornený na výkrese, ktorý predstavuje schému zapojenia hlavných častí tohoto zariadenia.Zariadenie pre riadenie pohybu kabínypozostáva z voliča 1 podlažia, napojeného spolu s privolávačom 2 kabíny cez výberový obvod, ktorý je zároveň ich spoločným pamäťovým obvodom 3, na...

Zařízení pro určování stupně rychlosti a brzdné dráhy výtahů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241271

Dátum: 01.09.1987

Autor: Mikulášek Vladimír

MPK: B66B 1/28

Značky: brzdné, výtahu, rychlostí, určování, dráhy, zařízení, stupně

Text:

...kombinaci kontaktu dojezdového relé a prvního kontaktu prvního pomocněho relé cívka druhého pomooněho relé je připojena jednak přes sériovou kombinaci druhého kontaktu prvního pomocněho relé a kontaktu druhého polohověho relé,jednak přes sériovou kombinaci kontaktu dojezdového relé a prvního kontaktu druhého pomooněho relé, cívka třetího pomooného relé je připojena jednak přes sériovou kombinaci třetího kontaktu druhého pamětového relé a...

Spoj mezi výložníkem šikmého výtahu a opěrou výložníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243482

Dátum: 15.07.1987

Autor: Berger Leo

MPK: B66B 9/18

Značky: výložníku, výložníkem, šikmého, opěrou, výtahu

Text:

...proběhne samočinně.vynález je dále objasněn na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě připmjarných výkresů, ktoré znázorňují na obr. I častečný řez výložníkem äikměho výtahu a spoj v dosud nezajiätěné poloze a na obr. 2 totéž v zajištěná poloze.Shodné části jsou na obou výkresoch označeny shodnými vztahovými značkami.Na výkresoch znázornený šihąý Výtah 5, je znázorněn v přiliłně polovičním řezu a obsahuje vodicí kolejnicový profil...

Zapojení pro zastavování výtahu se sběrným řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 240659

Dátum: 01.06.1987

Autor: Scholz Harald

MPK: B66B 1/36

Značky: zastavování, zapojení, výtahu, řízením, sběrným

Text:

...část zapojení, která vyhodnocuje směr jízdy kabiny a její plné obsazení, potmmje popsán jeden obecný modul,který Se P 0 üžiâe Ve Shodném zapojení pro všechny vnitřní stanice,a nakonec je popsáno zapojení pro krajní stanice. Označení pozicemi na připojeném výkresu je zvoleno tak, že hradla v modulu pro obecnou vnitřní stanici jsou označena jednomístnými čísly,zatímco v příkladném zapojení pro devět podlaží znázorněném na připojeném výkresu...

Zapojenie ovládacích a signalizačných obvodov výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248082

Dátum: 15.01.1987

Autor: Müller Štefan

MPK: B66B 1/06

Značky: signalizačných, ovládacích, obvodov, výtahu, zapojenie

Text:

...221 až 22 i demultiplexora 2, lttorého n-bitový vstup 21 je spojený s n-bitovým výstupom 42 .prevodníka úrovne 4, n-bitový výstup 32prevodnika úrovne 3 a n-bitový vstup 41 pre vodnika úrovne 4 sú pripojené na údajovú n-bitovú zbernicu 71 maticového obvodu 7 ovládacích a signalizačných prvkov, ktorého adresový m-bitový kanál 72 je ,prepojený s m jednobitovými vstupmi 62 .adresového multiplexora 6.(obr. 2 -je tvorený signalizačnými prvkami SP,...

Zařízení k nouzovému pohonu výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230215

Dátum: 15.08.1986

Autor: Jiřík Jaroslav

MPK: B66B 13/24

Značky: nouzovému, pohonů, výtahu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nouzový pohon výtahu v době výpadku elektrického proudu při tzv. "uvěznění" osob v kabině výtahu. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením k nouzovému pohonu výtahu, které se skládá z poháněcího bubnu, na němž je navinut nosný prostředek, zpravidla lano, na jehož volném konci je zavěšeno tažné závaží, umístěné ve výtahové šachtě. Tažné závaží po dobu potřeby nouzové jízdy odvíjí působením vlastní hmotnosti nosný prostředek z poháněcího...

Zapojenie ovládacích a signalizačných obvodov výťahu s viacerými napájacími zdrojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 247325

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kaeáni Stanislav

MPK: B66B 1/06

Značky: výtahu, viacerými, obvodov, ovládacích, napájacími, zapojenie, zdrojmi, signalizačných

Text:

...zapojení elektrických obvodov stávajúcej riadiacej jednotky výťahu.Zapojenie ovládacích a signalizačných obvodov výťahu s viacerými napájacimi zdroj mi podľa tohto vynálezu je znázornené na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornená bloková schéma a na obr. 2 je nakreslené zapojenie maticového obvodu ovládacích a signalizačných prvkov.Výstupy 111 až 1 m 1 napajacích zdrojov 11 až 1 m sú zapojené na napájacie vstupy 213 až 21113...

Samočinné zařízení pro mazání vodítek výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223180

Dátum: 15.03.1986

Autor: Haš František

Značky: samočinně, výtahu, vodítek, zařízení, mazání

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinné zařízení je určeno pro mazání vodítek výtahu. Obsahuje čerpadlo a nádrž mazacího média. Sací ventil čerpadla je spojen s nádrží mazacího média a výtlačný ventil alespoň s jedním mazacím místem vodítek výtahu. Proti kluzné ploše vodítka výtahu vystupuje buď píst, nebo těleso čerpadla. Vzdálenost mezi pístem nebo tělesem a kluznou plochou vodítka je menší než vůle kluznice kabiny výtahu vůči kluzné ploše.

Elektrický obvod polohové signalizace výtahu s digitálním displejem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220623

Dátum: 15.12.1985

Autori: Hanačík Tomáš, Pořízka Ivo

Značky: výtahu, obvod, digitálním, elektricky, displejem, signalizace, polohové

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický obvod polohové signalizace výtahu s digitálním displejem je sestaven z ovládacího okruhu a signalizačního okruhu, které využívají jednostranné propustnosti diod. Obvod je napájen střídavým proudem a diody, které jsou v jednotlivých paralelních větších obou okruhů zapojeny vždy obráceně vzhledem k diodě v sousední větvi, propouštějí buď kladné, nebo záporné půlvlny střídavého napájecího proudu k signalizačním žárovkám, které jsou...

Uzávěrka samočinných dveří výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224286

Dátum: 15.12.1985

Autori: Moc Jan, Jaroš František

Značky: výtahu, uzávěrka, dveří, samočinných

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávěrka samočinných dveří výtahu proti otevření před odjezdem klece ze stanice, pokud je klec mimo stanici, nebo jí pouze projíždí, jejíž ovládání je provedeno pomocí otevírací páky a otevíracího táhla, otočně upevněného na čepu k vodorovně jednoramenné páce, vyznačená tím, že vodorovná jednoramenná páka (18) je jedním svým koncem otočně upevněna k dílu šachetních dveří (6), přičemž na tělese páky (18) je na letmém čepu (20) otočně upevněna...

Zapojení k ovládání dvourychlostního pohonu výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219750

Dátum: 15.09.1985

Autor: Gebauer Jan

Značky: zapojení, dvourychlostního, výtahu, pohonů, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení ovládacích obvodů pro dvourychlostní pohon výtahu na bázi integrovaných obvodů. Podstata vynálezu spočívá v takovém zapojení elektronických integrovaných číslicových obvodů, které bez výhrady splňuje všechny požadavky na funkci dvourychlostního pohonu výtahu. Zapojení je vlastně náhradou za dosud používané zapojení sestávající z reléových obvodů. Zapojením podle vynálezu se docílí podstatného zvýšení spolehlivosti obvodů,...

Zapojení pro sdruženou signalizaci výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224718

Dátum: 01.08.1985

Autori: Šátek Zdeněk, Richter Miloslav

Značky: výtahu, zapojení, signalizaci, sdruženou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro sdruženou signalizaci výtahu, vyznačené tím, že výstup obvodu směru jízdy 8 spolu s výstupem řadiče 9 je připojen na vstupy obvodu záznamu volby 7, jehož výstup spolu s výstupem obvodu polohy kabiny 6, na jehož vstup je také připojen výstup řadiče 9, je propojen se vstupy porovnávacího obvodu 4, jehož výstup je propojen přes čítač 2 se vstupem displeje 1, k němuž je také připojen výstup přepínače, k jehož vstupům je připojen jednak...

Zachycovač klietky výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221792

Dátum: 15.05.1985

Autori: Ježík Jozef, Včelík Ján, Jaššo Ivan, Kodrle Václav

Značky: klietky, výtahu, zachycovač

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zachycovač klietky výťahu, najmä kotvených mobilných stožiarov opatrených v celej výške ozubeným hrebeňom. Účelom vynálezu je zaistiť bezpečnosť posádky klietky v prípade pretrhnutia lana. Uvedeného účelu sa dosiahne spojením zubovej spojky, čím sa zastaví pohyb pastorka zapadajúceho do hrebeňa na stožiari a tým sa znemožní pád klietky výťahu.

Zapojení pro signalizaci polohy výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221714

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kudr Jiří, Žáček Stanislav

Značky: výtahu, polohy, signalizaci, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit takové zapojení pro signalizaci polohy výtahu, které umožní podstatné snížení spotřeby všech použitých elektrických prvků, zejména samostatných vodičů. Podstatou vynálezu je zapojení, jehož ovládací jednotka je tvořena vratným čítačem, přičemž vstup je propojen s tvarovacím členem a jeho výstup je přes logické obvody propojen se zobrazovací jednotkou. Pokrok dosažený zapojením podle vynalezu spočívá především v...

Zařízení pro nouzové otevření šachetních dveří koncových stanic výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218845

Dátum: 15.04.1985

Autor: Jiřík Jaroslav

Značky: zařízení, šachetních, stanic, koncových, nouzové, dveří, otevření, výtahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález odstraňuje tzv. uvěznění osob v kabině výtahu v takovém případě, kdy klec výtahu přejede při poruše otevírací pásmo koncové stanice výtahu a výtah se stane pro uživatele nacházejícího se v kabině výtahu neovladatelný, například při přejetí na koncový vypínač výtahu, takže nemůže otevřít šachetní dveře výtahu a opustit kabinu. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením pro nouzové otevření dveří koncových stadací páky dveřní uzávěrky...

Zapojení pro přenos ovládacích signálů, zejména pro ovládání výtahu z kabiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218774

Dátum: 15.04.1985

Autori: Prokop Oldřich, Šátek Zdeněk, Richter Miloslav, Ehrenberger Stanislav

Značky: zejména, kabiny, signálu, ovládání, ovládacích, výtahu, zapojení, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro přenos ovládacích signálů vyznačené tím, že výstupy z ovládačové kombinace s ovládači v počtu znaků desítkové soustavy jsou převáděny do dvojkové soustavy a vedeny na dálku do dekodéru řídicí jednotky, který je převádí zpět do desítkové soustavy. Použití u dispečerských zařízení pro ovládání řízené jednotky po stupních.

Kotvení vodítek klece výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224176

Dátum: 01.07.1984

Autori: Vojtěch Jaroslav, Valouch Lubomír

Značky: kotvení, výtahu, klece, vodítek

Zhrnutie / Anotácia:

Kotvení vodítek klece výtahu ve zděné výtahové šachtě připevněných ke konzolám, přičemž tyto konzoly jsou připevněny k čelní stěně šachty ve které je pevně uchycena zárubeň šachetních dveří výtahu jejichž rovina na straně výtahové šachty leží v rovině čelní stěny výtahové šachty, vyznačující se tím, že nejméně jedna z vodorovně uložených částí zárubně /3/ šachetních dveří výtahu, například práh /4/, je na obou stranách opatřena výčnělky /16/,...