Patenty so značkou «vytahování»

Zařízení na vytahování výrobků z obalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266387

Dátum: 13.12.1989

Autor: Prodon Ivan

MPK: B65B 69/00

Značky: výrobků, obalů, zařízení, vytahování

Text:

...aaxaar 11 acTaHaanMBaeTcn. cópacunaeTcm nunnaume paaoumru arenra. snacTMwHue uaonoqxm 15 ynennmanrcn n oanene. npMHMMaw nenuonauanbuyn oopny. nonaaaercw saaop Mexny snncrmuaoň oaonoukoň 15 M mTywHuMM npenMeTaMM 3. na ncu uucnTy ynaxoumoů rapu 2. acnencrume Hero aaçb naKeT mvyunux npeuMeToB 3 non nuňcrnmeu ncca nnycxaercw M unMpaeTcn HMKHMM cnoen Ha ocnouanme 29.B swan nonuxeHMM nnnaevcq nannenme B anacrmwuue osanowKM 15....

Zařízení pro postupné vytahování kovové trubky z kokily

Načítavanie...

Číslo patentu: 262678

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pierrel Michel, Gourmel Yves

MPK: B22D 11/128, B22D 11/04

Značky: vytahování, postupné, kokily, kovové, zařízení, trubky

Text:

...postupné výtahování kovové trubky z kokilý, které sestává ,podle vynálezu v- prvního prstence, umístěného pevne v přímém sousedstiví kokilý a z druhého prstence, svislo vrvatně posuvného, které kovovou trubku vobklopují a mají vnitřní plochu ve tvaru komoleho kužele s otevřením nahoru v rozmezí 10 až 20 ° a malou základnou obríicenou směrem dolů, přičemž v lnezeře mezi vnějším povrchem kovové trubky a vnitřní plochou prstenců jsou kuličký o...

Zařízení pro zatlačování a vytahování klínů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241796

Dátum: 10.08.1987

Autori: Witzany Jioí, Chrenovský František

MPK: H02K 15/10

Značky: klínu, zařízení, vytahování, zatlačování

Text:

...ke dnu klínovená drážky,e tím rovnoměrněhoíntažení všechV enbjektivním vyhodnocení zvuku poklepu kledívkem na každý z 11111. v v- 2 Tento nedostatek odstraňuje zařízení pro zatlačovéní a vytahování klínů drážek vodičů točivých strojů, zejména jejichstatorů. Sestává se z lineárního silového prvku, jehož napájecí vstup je opatřen čidlem tvořícím vstup do záznamového zařízení.Záznam získaný z činností zařízení podle vynélezu slouží.jako...

Násuvný přípravek k vytahování utržených ponorných čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 248664

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šaufl Jan, Dolejška Rudolf

MPK: E21B 31/12

Značky: přípravek, vytahování, násuvný, čerpadel, ponorných, utržených

Text:

...nebo užitkové vody odberatelůa.Pokud se ponorno čerpadlo nepodaří vystredít, uchopít a vytůhnoug dochází k čtstečneeu nebo úplneau znehodnocenístudne pro daný účel.uvedene nedostatky do načnó aíry odstraňuje nñeuvný přípravek k vytahovbní utržených ponorných čerpadal,jehož podstata spočíva v toa, že jej tvoří převlečnů trubką uvnitř vybavení středfcíaí žebry a dvouranennýaí zàpedkaní vracenýaí prułínaaí, ktoré čerpadlo vystředí a dovolí au...

Zařízení pro malooblastní vytahování plošného textilního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233801

Dátum: 01.07.1986

Autor: Pěnička Jiří

MPK: D06C 3/00, D06C 29/00

Značky: vytahování, malooblastní, plošného, zařízení, textilního, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká malooblastního vytahování plošného textilního materiálu válci s výstupky a drážkami. Účelem navrhovaného zařízení je dosažení vyšších hodnot průtahů a tím i vyšších výsledných efektů. Dále se dosáhne stejnoměrnějšího vytahování v celém úseku vytahovaného materiálu a zvýšení technologické bezpečnosti v širokém pásmu průtahů a to lepší kontrolou protahovaného materiálu. Přístroj je určen pro příčné roztahování plynule postupujícího...

Hydraulická pistole k vytahování zaválcovaných konců kondenzátorových a kotlových trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 231932

Dátum: 15.06.1986

Autori: Rada Jaroslav, Baxa Drahoslav

MPK: B25B 27/02

Značky: hydraulická, konců, zaválcovaných, kondenzátorových, pistole, kotlových, vytahování

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulická pistole sestává z opěrného nástavce spojeného s pracovním válcem, v němž je uspořádán tandemový píst do něhož je vestavěno táhlo opatřené kuželovou hlavou, zasahující do rozpínací kleštiny, spojené rozebíratelně s pístnicí uspořádanou souose s táhlem a tandemovým pístem, do jehož části o menším průměru, opatřené vnějším osazením, zasahuje pístnice, jež má tvar otevřeného válce, na jehož konci je uspořádáno vnitřní osazení.

Zařízení pro vytahování a stahování závěsných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223882

Dátum: 15.04.1986

Autor: Gaeta Marco

Značky: stahování, zařízení, vytahování, předmětů, závěsných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vytahování a stahování závěsných předmětů se seřiditelným třecím systémem pro ovládání sestupu předmětů, sestávající z tělesa zařízení, osy otáčení, na níž je uložen buben pro navíjení závěsného drátu a z brzdného zařízení, vyznačující se tím, že těleso zařízení sestává z přední poloviny (1) tělesa, opatřené první polovinou (7a) horního vřetene (7) a jednou polovinou spodního vřetene (3) a z druhé poloviny (2) tělesa, opatřené...

Lékařský nástroj pro zavádění a vytahování kostních prutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220512

Dátum: 15.11.1985

Autori: Temlík Herbert, Straka Miloslav

Značky: zavádění, prutů, vytahování, lékařský, nástroj, kostních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lékařského nástroje pro zavádění a vytahování kostních prutů při léčení zlomenin proximálního konce kosti stehenní. Vyznačuje se tím, že má uvnitř své pracovní části drážku, v jejíž horní části je vybrání, přičemž v drážce je posuvně uložena pojistná tyčinka s tlačenou pružinou a otvor pro manipulační kolík.

Ruční extraktor klešťovitého tvaru pro vytahování chirurgických svorek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222179

Dátum: 15.05.1985

Autori: Stone Russell Clarence, Wykoff Matthew, Rothfuss Robert George

Značky: ruční, vytahování, klešťovitého, svorek, chirurgických, tvaru, extraktor

Zhrnutie / Anotácia:

Ruční extraktor pro vytahování chirurgických svorek, klešťovitého tvaru, se dvěma rukojeťmi, spojenými spolu čepem a pohyblivými mezi otevřenými a uzavřenými polohami. První rukojeť končí vpředu párem prodloužených rovnoběžně uspořádaných kovadlinek. Přední konce kovadlinek jsou zahnuté k sobě, jejich přední hroty se téměř dotýkají. Zadní konce uvedených kovadlinek jsou opatřeny souosými zářezy, přičemž první rukojeť je opatřena plochou příkře...

Zařízení pro vytahování trysek a hořáků z den a stěn hutnických agregátů pro výrobu oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 225542

Dátum: 01.12.1984

Autori: Divák Břetislav, Záviský Jaromír, Kovaľ Ján, Jekl Jiří, Jasinský Zdeněk

Značky: trysek, vytahování, zařízení, agregátu, hutnických, oceli, stěn, hořáku, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vytahování trysek a hořáků z den a stěn hutnických agregátů pro výrobu oceli, zejména z den konvertorů, vyznačené tím, že sestává z dvojčinného hydraulického válce /7/, k němuž jsou po obvodu připevněna svými jedněmi konci distanční ramena /3/, kde pístnice /8/ dvojčinného hydraulického válce /7/ je dutá, jíž prochází stavěcí šroub /4/, který je vůči pístnici /8/ zajištěn z vnější strany maticí /6/ a na svém opačném konci opatřen...

Závěsné zařízení pro vytahování ingotů z kokil

Načítavanie...

Číslo patentu: 224194

Dátum: 01.07.1984

Autori: Mainx Oskar, Foltýn Josef, Sedláček Jindřich

Značky: kokil, vytahování, závesné, ingotu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Závěsně zařízení pro vytahování ingotů z kokil, tvořené závěsy sestavenými z dolního dílu, uloženého ve vidlicovitém konci horního dílů, vyznačené tím, že horní konec horního dílu /5, 5´/ každého závěsu je kyvně uložen na nosném čepu /6, 6´/, který je svými konci uložen ve dvojici ložisek /7, 7´/ uložených na vodicích lištách /8, 8´/ uspořádaných v otvorech /3, 3´/ traverzy /1/ závěsného zařízení, kde ložiska /7, 7´/ jsou pevně spojena s...