Patenty so značkou «výtah»

Muničný výťah

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14552

Dátum: 27.05.2011

Autori: Bruschi Andrea, Chiappini Andrea

MPK: F41A 9/21, F41A 9/05

Značky: výtah, muničný

Text:

...Úlohou tohto vynálezu je vyvinúť muničný výťah,ktorý nebude vykazovať zhora opísané nedostatky.0012 Podľa tohto vynálezu bol vyvinutý muničný výťahtakého typu, ktorý je nárokovaný v prvom nároku.Prehľad obrázkov na výkresoch0013 Vynález bude teraz opísaný s odkazom na priložené výkresy, ktoré zobrazujú neobmedzujüce uskutočnenie, pričompohľady na muničný výťah podľa tohto vynálezu.0014 Na obr. 1 a obr. 2 je vzťahovou značkou...

Výťah

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20674

Dátum: 03.11.2010

Autori: Neundlinger Ulrich, Meyer Hermann

MPK: B66B 11/02

Značky: výtah

Text:

...ako rozvodná skriňa, využitá ako výťahová klietka pre výťah. Rozvodné skrine môžu byť vo veľkých počtoch kusov vyrábané cenovo výhodnejšie, než keď sú pre výťahy používané výťahové klietky, a jednoduchým spôsobom sa dajú prispôsobiť mimoriadnym požiadavkám ako výťahová klietka pre výťah, takže sa tým výhodnosť nákladov tiež nestráca.0014 Obzvlášť výhodne je výťah podľa vynálezu použitý vo veternej elektrární, pretože tam je výťah,...

Výťah

Načítavanie...

Číslo patentu: 286814

Dátum: 14.05.2009

Autori: Rantanen Pekka, Aulanko Esko, Mustalahti Jorma, Mäkimattila Simo

MPK: B66B 11/00, B66B 15/00, B66B 7/06...

Značky: výtah

Zhrnutie / Anotácia:

Vo výťahu, výhodne výťahu bez strojovne, hnací stroj (6) zaberá so súborom ťažných lán (3) cez trakčnú kladku (7), pričom uvedený súbor ťažných lán (3) má časť, ktorá nesie zaťaženie, pletenú z oceľových drôtov kruhového a/alebo nekruhového prierezu, a v tomto výťahu laná nesú protizávažie a výťahovú šachtu, pohybujúce sa na svojich koľajniciach. Hmotnosť hnacieho stroja (6) výťahu je najviac okolo 1/5 hmotnosti nominálneho zaťaženia výťahu.

Výťah, trakčná kladka výťahu a obloženie drážok na laná trakčnej kladky výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286705

Dátum: 26.02.2009

Autori: Mustalahti Jorma, Aulanko Esko

MPK: B66B 15/00

Značky: laná, kladka, výtahu, obloženie, trakčná, kladky, drážok, výtah, trakčnej

Zhrnutie / Anotácia:

Protizávažie (2) a výťahová kabína (1) sú zavesené na súbore ťažných lán (3). Výťah zahrnuje jednu alebo viaceré lanové kladky, vybavené drážkami na laná, pričom jednou z uvedených kladiek je trakčná kladka (7), ktorá je poháňaná hnacím strojom (6) a pohybuje súborom ťažných lán (3). Najmenej jedna z lanových kladiek má na styk s ťažným lanom (3) obloženie (102), ktoré je nalepené na lanovú kladku a obsahuje drážky (101) na laná, pričom uvedené...

Výťah

Načítavanie...

Číslo patentu: 286161

Dátum: 03.04.2008

Autori: Mustalahti Jorma, Mäkimattila Simo, Aulanko Esko, Rantanen Pekka

MPK: B66B 7/06

Značky: výtah

Zhrnutie / Anotácia:

Vo výťahu, výhodne vo výťahu bez strojovne, dvíhací stroj zaberá so súborom ťažných lán (3) cez trakčnú kladku (7), pričom uvedený súbor ťažných lán (3) zahrnuje ťažné laná kruhového prierezu. Laná majú časť, ktorá nesie zaťaženie, pletenú z oceľových drôtov kruhového a/alebo nekruhového prierezu. Oceľové drôty ťažných lán (3) majú plochu prierezu väčšiu než okolo 0,015 mm2 a menšiu než okolo 0,2 mm2 a pevnosť, ktorá prekračuje okolo 2000...

Lanový výťah s hnacím kotúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285867

Dátum: 12.09.2007

Autor: Ach Ernst

MPK: B66B 11/00, B66B 11/04

Značky: výtah, lanový, hnacím, kotúčom

Zhrnutie / Anotácia:

Lanový výťah pozostáva z kabíny (1), pohybujúcej sa po prvých samostatných vodiacich koľajničkách (3), z protizávažia (34), ktoré sa pohybuje po druhých samostatných vodiacich koľajničkách (20), a z hnacieho zariadenia (7), uloženého vo výťahovej šachte (2), pozostávajúceho z motora (9), brzdy (8) a hnacieho kotúča (5) prichyteného na nosníku (6). Samotný nosník (6) hnacieho zariadenia (7) je upevnený na druhých samostatných vodiacich...

Lanový výťah

Načítavanie...

Číslo patentu: 285737

Dátum: 15.06.2007

Autor: Latorre Marcuz Carlos

MPK: B66B 11/00

Značky: lanový, výtah

Zhrnutie / Anotácia:

Lanový výťah má pohon na montáž do šachty pozostávajúci z prevodu (2) s hnacím kotúčom (6), s motorom (1) umiestneným na prevode (2) smerom hore, s brzdou (3, 4, 5) a nosným ústrojenstvom (18) vedeným v slučke ponad hnací kotúč (6) na vertikálny pohyb výťahovej kabíny s protizávažím. Kvôli tesným priestorovým podmienkam vo výťahovej šachte má pohon výťahu zaberať čo možno najmenšiu základnú plochu. Na tento účel sa motor (1) a prevod (2)...

Lanový výťah

Načítavanie...

Číslo patentu: 285736

Dátum: 15.06.2007

Autor: Latorre Marcuz Carlos

MPK: B66B 11/04

Značky: lanový, výtah

Zhrnutie / Anotácia:

Lanový výťah má pohon na montáž do šachty pozostávajúci z prevodu (2) s hnacím kotúčom (6), s motorom (1) umiestneným na prevode (2) smerom hore, s brzdou (3, 4, 5) a nosným ústrojenstvom (18) vedeným v slučke ponad hnací kotúč (6) na vertikálny pohyb výťahovej kabíny s protizávažím. Kvôli tesným priestorovým podmienkam vo výťahovej šachte má pohon výťahu zaberať čo možno najmenšiu základnú plochu. Na tento účel sa motor (1) a prevod (2)...

Lanový výťah

Načítavanie...

Číslo patentu: 285734

Dátum: 15.06.2007

Autor: Latorre Marcuz Carlos

MPK: B66B 11/04

Značky: lanový, výtah

Zhrnutie / Anotácia:

Lanový výťah má pohon na montáž do šachty pozostávajúci z prevodu (2) s hnacím kotúčom (6), s motorom (1) umiestneným na prevode (2) smerom hore, s brzdou (3, 4, 5) a nosným ústrojenstvom (18) vedeným v slučke ponad hnací kotúč (6) na vertikálny pohyb výťahovej kabíny s protizávažím. Kvôli tesným priestorovým podmienkam vo výťahovej šachte má pohon výťahu zaberať čo možno najmenšiu základnú plochu. Na tento účel sa motor (1) a prevod (2)...

Schodiskový výťah so stabilizačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2554

Dátum: 06.03.2006

Autori: Teofil-nutu Andres, Hawle Engelbert

MPK: B66B 9/06

Značky: výtah, zariadením, schodiskový, stabilizačným

Text:

...5, ktoré je upevnené na základnej doske 6. Táto doska slúži ako podklad pre vozík 7, ktorý je vybavený hyperbolickými pojazdovými valčekmi 8,ktoré sa posúvajú po hornej rúrke pojazdovej dráhy 9, ako i bezpečnostným0010 Ozubená časť 2 je upevnená na puzdre 11, ktoré je orámované dvomi pákami 12 a 13. Puzdrom 11 vedie os 14 rotora, na ktorej sú upevnené valčeky 15, 16, 17 a 18, ktoré sa posúvajú po dolnej rúrke pojazdovej dráhy 19.Horné a dolné...

Výťah s ovládacím panelom kabíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13486

Dátum: 01.04.2005

Autori: Felder Hugo, Taiana Dennys, Aluisetti Marco

MPK: B66B 3/00, B66B 1/46

Značky: výtah, kabiny, panelom, ovládacím

Text:

...kabíny premontáž výťahu. ktorý je voľne kontigurovateIný, nenákladný, pre užívateľajednoducho nastaviteľný, použlvajúci dobre zavedené štandardné súčiastky a je esteticky atraktívny pre užívateľa.0015 Ovládací panel kablny. ktorý rieši tento problem podľa vynálezu, je nárokovaný vnezávislom nároku 1. Tento nárok sa týka výťahu s ovládaclm panelom kablny na registrovanie privolanía výťahu, obsahujúcim tlačidla citlivé na dotyk, pričom tieto...

Schodiskový výťah

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10639

Dátum: 28.02.2005

Autor: Van Der Heiden Arnoldus Theodorus

MPK: B66B 9/08

Značky: schodiskový, výtah

Text:

...dostatočný odstup platformy od schodov bez potreby zvyšovania polohy inštalácie koľajnice. Výsledkom je viac svetlej výšky. Pomocou rotácie závislej na polohe sa platforma môže tiež po koľajnici pohybovať aj V obmedzenejšom priestore, takže schodiskový výťah možno použiť aj pre užšie0011 Tieto a ďalšie ciele, a výhodné aspekty Vynálezu budú teraz opísané na príkladoch s odkazom na sprievodné výkresy, naObr. 1 znázorňuje schodiskový výťah...

Brzda pre výťah

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7429

Dátum: 16.10.2004

Autor: Fischer Daniel

MPK: B66B 5/16, B66B 11/04, B66D 5/00...

Značky: brzda, výtah

Text:

...centrujú brzdové teleso vzhľadomÚlohou predloženého vynálezu je odstrániť nevýhody známeho zariadenia. a navrhnúť brzdu, ktorá by vykazovala prevádzkovotechnické a bezpečnostné technické optimalizované Vlastnosti.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená brzdou so znakmi nároku 1. Výhodné ďalšie vytvorenia vynálezu sú uvedenéVýhody dosiahnuté vynálezom spočívajú V podstate v tom, že je zachovaný potrebný brzdový moment a že je napriek tomu...

Výťah so systémom trakčnej kladky bez závažia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2791

Dátum: 31.10.2003

Autori: Mustalahti Jorma, Aulanko Esko

MPK: B66B 11/00

Značky: kladky, závažia, výtah, trakčnej, systémom

Text:

...povrchom uchytenia/spojenia s ťažnou kladkou. Ďalším cieľom tohto vynálezu je zabezpečenie riešenia výťahu bez závažia bez obmedzovania vlastností výťahu.0005 Cieľ tohto vynálezu by mal byť zabezpečený bez obmedzovania možností meniť základné charakteristické dimenzie výťahu.0006 Výťah podľa vynálezu sa Vyznačuje tým, čo je objasnené vo význakovej časti nároku 1. Iné vyhotovenia tohto vynálezu sa vyznačujú tým, čo je opísané V iných...

Výťah s malým prevodom pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3937

Dátum: 09.01.2003

Autori: Mustalahti Jorma, Aulanko Esko

MPK: B66B 11/00

Značky: výtah, prevodom, malým, pohonů

Text:

...strane je cieľom vynálezu vývoj výťahu. bez strojovne S efektívnejším využitím priestoru V budove a vo výťahovej šachte V porovnaní s doterajšínt stavom techniky. To znamená, že výťah musí byť konštruovaný tak, že môže byť V prípade potreby inštalovaný v dosť úzkej výťahovej Šachte. Na druhej strane je cieľom tohto vynálezu zníženiemotora výťahu. Tretím cieľom je zabezpečenie výťahu s tenkýmvýťahovým lanom a/alebo malou trakčnou kladkou, u...

Výťah s remeňovými prevodovými prostriedkami, predovšetkým s klinovými rebrovými remeňmi, ako nosnými prostriedkami a/alebo hnacími prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3248

Dátum: 20.11.2002

Autor: Ach Ernst

MPK: D07B 1/00, B66B 11/00

Značky: nosnými, remeňovými, remeňmi, prevodovými, klinovými, prostriedkami, rebrovými, výtah, hnacími, predovšetkým

Text:

...aj potrebný hnací výkon.Remene uvedené v spomenutých dokumentoch majú určiténevýhody. Ploché remene majú vo výťahových zariadeniachtrakčnú schopnosť nedostatočnú V pomere voči užitočnému zaťaženiu ľahkých kabín výťahov. U ozubených remeňov existuje ten problém, že tieto na hnacejy kladke nekĺžu, kedĺ kabína výťahu alebo protizávažia dosadajú v dôsledku poruchy riadenia na svoje tlmiče v koncových polohách. Okrem toho sa centrovanie remeňa...

Výťah s remeňovým prenosovým prostriedkom, najmä s klinovým remeňom, ako nosným prostriedkom a/alebo hnacím prostriedkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3247

Dátum: 20.11.2002

Autor: Ach Ernst

MPK: D07B 1/00, B66B 11/04, B66B 11/00...

Značky: výtah, nosným, remeňovým, remeňom, hnacím, přenosovým, najmä, klínovým, prostriedkom

Text:

...toho samého prostriedku, je pri tomtosysteme tiež potrebný Väčší počet kladiek alebo remenic.Iný výťahový systém s prenosovým prostriedkom V podobe ozubeného remeňa je známy z patentu US 5,191,920. Pri uvedenom výťahovom systéme stojí prenosový prostriedok v podobe ozubeného remeňa vo výťahovej šachte na mieste. Hnacia jednotka sa nachádza na výťahovej kabíne alebo na tak zvanomprostriedku ma uchopenie bremena.Tento systém vykazuje...

Výťah s remeňovým prevodom, najmä s rebrovaným klinovým remeňom, ako nosný prostriedok a/alebo pohonný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 408

Dátum: 20.11.2002

Autor: Ach Ernst Friedrich

MPK: B66B 7/06

Značky: prostriedok, najmä, nosný, remeňom, prevodom, remeňovým, klínovým, výtah, rebrovaným, pohonný

Text:

...preto je, poskytnúť zlepšený výťahový systém úvodom menovanehodruhu, ktorý zredukuje nevýhody známych systémov, alebo im zabráni.Riešenie tejto úlohy je definované v patentových nárokoch.Výťahový systém podľa vynálezu má výťahovú kabínu, pohon, remeňový prenášacíprostriedok, výhodne klinovýi rebrovaný remeň aprotizávažie. Pohon je stacionárnya prenášacie prostriedky spolupôsobia s pohonom, aby sa výťahova kabína pohybovalaNasledovne je...

Šikmý výťah

Načítavanie...

Číslo patentu: U 970

Dátum: 11.10.1995

Autor: Hrustič Vladimír

MPK: B66B 21/00

Značky: výtah, šikmý

Text:

...stĺpu l a spodného stĺpu g, medzi ktorými je rozoberateľne prostredníctvom fixačných elementov § upevnená pojazdová dráha 30, ktorú tvorí horný pojazdový profil ggl a spodný pojazdový profil 392, medzi ktorými sú rozperné fixačné profily § 93, ktoré V alternatívnom uskutočnení sú spojené s upínacím elementom §, upevneným V stavebnej časti priamo alebo nepriamo. Horný stĺp l a/alebo spodný stĺp g je pevne spojený so stavebnou časťou, či...

Výtah zásobníka rámov dosiek čipov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263586

Dátum: 11.04.1989

Autor: Duhar Jozef

MPK: B23Q 7/10

Značky: čipov, dosiek, výtah, zásobníka, rámov

Text:

...pozostáva z telesa 1 výťahu, na ktorom je uložené šmýkadlo 2, pozostávajúca -z vodiacich tyčí 3, upevnených V telese 1 výťahu a skrutky 5, uloženej v matici 4. Skrutka 5 je opatrená ozubeným kolesom 6 zaberajúcim s pastonkom 24 pohon-ovej jednotky a. Pohonová jednotka 8 je uchytená na »telese 1 výťahu. Konce pohybovej skrutky 5 sú uložené v ložiskäch 7.Teleso 1 výťahu má vytvorené sedlo 26 pre zásobník 13 dosiek čipov. Teleso 1 výťahu je...

Oběžný výtah

Načítavanie...

Číslo patentu: 235843

Dátum: 01.12.1986

Autor: Blass Jiří Praha

MPK: B65G 47/00

Značky: oběžný, výtah

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oběžného výtahu s jedním tažným prvkem pro svislou přepravu kusových nákladů. Účelem vynálezu je zabránit naklápění závěsu při průchodu horní úvratí. V prostoru horní úvrati je oběžný výtah opatřen vodorovnou hrazdou zavěšenou na ramenech otočných v rovině kolmé na rovinu dráhy tažného prvku a každý přepravní závěs je opatřen vodorovným vodítkem, které má v profilu tvar písmene "U" otevřeného směrem k tažnému prvku. Vynález je...

Manipulační výtah

Načítavanie...

Číslo patentu: 220520

Dátum: 15.11.1985

Autori: Šustáček Jan, Kratochvíl Josef

Značky: výtah, manipulační

Zhrnutie / Anotácia:

Manipulační výtah sestává ze čtyř sloupů, na kterých je umístěn rám. Vertikální přemístitelná plošina je opatřena na obou stranách závěsy, které zasahují do řetězového zařízení, a k plošině jsou připojeny vyrovnávacími šrouby přes vyměnitelnou podložku. Závěsy mají tvar Z, jehož jedno rameno zapadá do článku řetězového zařízení a druhé pod plošinu.