Patenty so značkou «výsuvná»

Výsuvná spojka pre prevodovky s čelnými kolesami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 23

Dátum: 03.12.2002

Autori: Tarantini-grimmeisen Claudio, Pfannschmidt Jörn, Thiel Christina

MPK: F16D 23/06

Značky: čelnými, výsuvná, kolesami, spojka, převodovky

Text:

...dostávala do záberu s telesom spojky. Radiálne zvonka ležiaca časť je naproti tomu vytvorená bez podbrúsenia a celou axiálnou dĺžkou vnútorného ozubenia vstupuje do záberu s vonkajším ozubením vodiacej objímky. Všetky zuby vnútornéhoozubenia riadiacej objímky sú Vytvorené identicky.Na základe vyššie uvedených skutočností je úlohou predloženého výnálezu vytvoriť vylepšenú výsuvnú spojku pre prevodovku s čelnými kolesami, ktorá je optimalizovaná...

Výsuvná tónovaná priehľadná clonka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2791

Dátum: 12.02.2001

Autor: Socha Peter

MPK: B60J 3/00

Značky: clonka, výsuvná, tónovaná, priehľadná

Text:

...tónovaného skla znázomeného na obr. GObr.1 znázorňuje pohľad na clonku spredu zo zasunutým výsuvným tónovaným skiom, na predné pevne uložené tónovaná sklo u). ktoré je pripevnené na krycie steny (g). Vnúlri clonky je vsunuté výsuvné tonovane sklo sdržiakom (3 a) umožňujúclm posuvný pohyb so sklom. N obr. 1 je znázornený pripevñovacl mechanizmus Q) a klbový pripevňovacl mechanizmus zabezpečujúcl pripevnenie clonky.Obr.2 znázorňuje...

Výsuvná lešenárska podpera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 151

Dátum: 11.08.1993

Autori: Koubek Jindřich, Stárek Richard, Cipra Petr, Bartošová Lenka

MPK: E04G 5/06

Značky: podpera, lešenářská, výsuvná

Text:

...uvolni posunutím ràuećku vzhüru a v případě, že je upevněno k zadní straně dutéhc sloupha,se zvedne na přední straně umíntěná část rnmccku s pngistnou klapkou, a to v obou případech pomoci palce, ktorý Je na npnćná stra ně rámečku brzdy.Přehled obrázků na výkresochVýauvná leäenářska podpěra jcblíže osvětleno na výkresoch,kñena obr. l je znázorněn axonometrícký pohled ne vjsuvnou lešenářskou poâpěru, naqobr. 2 je schematieky znázornén celní...

Výsuvná hydraulicky ovládaná stabilizační opěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 267481

Dátum: 12.02.1990

Autori: Komm Karel, Slavíček Josef, Engliš Karel

MPK: B66C 23/62, B66C 23/80, B66C 23/78...

Značky: ovládaná, stabilizační, výsuvná, opěra, hydraulický

Text:

...mobilniho podvozku terénem. Na vnějších koncich výsuvných etebilizačních opěr lze použít přímočerého opěrného hydromotoru e menším zdvihem, čímž se eníží í množství e velikost kmítů stabílizečního opérného systému při práci stroje.Příkled provedení výauvné hydraulický ovládané etebilizačni opěry je znázorněn na připojeném výkrese.Hydraulícky ovládané výsuvná opěra 3 je na evé apodní etrené u svého vnéjšího konce opetřens nébéhem 3 s na svém...

Výsuvná část čelní stěny magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256871

Dátum: 15.04.1988

Autor: Svoboda Radek

MPK: G11B 33/02

Značky: čelní, stěny, část, magnetofonu, výsuvná

Text:

...jeden nebo dva zajiščovací prvky § zakotvené ve hmotě přístroje pode dnem výsuvné části l v poloze odpovídající umístění vybrání Ä, 3. Odpružené zajišřovací prvky 2 zaskakují do vybrání Ä, A samočinně. V předních vybráních Ä zajištují uzavřenou polohu výsuvné části ł čelní stěny magnetofonu, v zadních vybráních Q zajiščují otevřenou polohu výsuvné části l čelní stěny magnetofonu a zabraňují jejímu nechtěnému úplnému vytažcní při vkládání...

Výsuvná podpěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 254870

Dátum: 15.02.1988

Autori: Juránek Bořivoj, Tauš Lubomír

MPK: B23Q 3/18

Značky: podpera, výsuvná

Text:

...čep Q opatřen nákružkem lg. Na čelní plošc nákružku jsou uloženy nejméně tři kuličky 1, které spolu s klecĺ 3 a polohovacími pružinami Q vytvářejí valivé hnízdo lg. Na kuličkách 3 je uložena podpěrná deska l. Na straně kuliček Ä je do čelni plochy podpěrné desky ł zapuštěn jeden konec ocelové struny 1, která prochází S vůlí středovým otvorem łl vytvořeným v ose klece 3 a axiálním otvorem g, vytvořeným ve výsuvném čepu É na straně...

Výsuvná hřídelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235300

Dátum: 01.10.1987

Autor: Hájek Petr

MPK: B21B 35/14

Značky: výsuvná, hřídelová, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení výsuvné a pružné spojky dvou výstupních hřídelů synchronizace převodových skříní s větší spolehlivostí, životnosti a prostorové náročnosti. Uvedeného účelu se dosáhne výsuvnou hřídelovou spojkou podle vynálezu, kde první hřídel (13) je pevně spojen s prvním nábojem (2), mezi nímž a objímkou (5), připevněnou k otočnému náboji (4), jsou vloženy pružná tělesa (6), přičemž objímka (5) je opatřena víkem (14). Otočný náboj...

Výsuvná zubová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 252089

Dátum: 13.08.1987

Autori: Wiesner Hubert, Huták Ivan

MPK: F16D 3/10

Značky: zubová, spojka, výsuvná

Text:

...stolic a také je vyloučena možnost korigování, příp. vzniklé odchýlky, která se projeví až za chodu. gUvedené nevýhody jsou odstraněny výsuvnou zubovou spojkou podle vynákazu, která /sestává z pevné části s vnějším ozubením a axiálně posuvné části s vnitřním ozubením a jejíž podstata spočívá v tom, že axiálně posuvná část je na styčné ploše s hřídelem opatřena drážkováním ve tvaru šroubovice o stoupání 1.ě 10 O a na vnější ploše je...

Výsuvná sušárna

Načítavanie...

Číslo patentu: 232890

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šafek Miroslav, Janíček František, Uhlíř Alois, Peterka Milan, Maňáková Zdeňka, Šafková Ludmila

MPK: D06F 58/14

Značky: výsuvná, sušárna

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je pohotovostní sušení při úspoře elektrické energie. Uvedeného se dosáhne výsuvnou sušárnou sestávající z nejméně dvou nad sebou upravených sušicích desek vytvořených každá elektrickou výhřevnou folií opatřenou na jedné straně folií z plastického materiálu a na druhé straně s odstupem deskou s reflexní vrstvou, jedna sušicí deska je připevněna k nosné konstrukci a druhá sušicí deska je k ní výsuvně upravena, přičemž každá ze...

Výsuvná zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226368

Dátum: 01.11.1985

Autor: Vyskočil Pavol

Značky: zarážka, výsuvná

Zhrnutie / Anotácia:

Výsuvná zarážka, napríklad pre blokovanie pohybu palety na poháňanej valčekovej trati: pozostávajúca z upínacej dosky, na ktorú je upevnený priamočiary motor a v ktorej je uložená výsuvná lišta zarážky spojená svojím vnútorným koncom s piestnicou priamočiareho motora vyznačujúca sa tým, že na výsuvnú lištu (5) zarážky je upevnený bezpečnostný spínač (7) a uchytené ovládacie rameno (9) bezpečnostného spínača (7), a aspoň jeden styčný výstupok...

Výsuvná noha kontejneru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218336

Dátum: 15.02.1985

Autori: Novák Josef, Madry Ferdinand, Zvánovec Jan

Značky: výsuvná, kontejneru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká manipulace s kontejnery a řeší odstavení kontejneru z přepravního prostředku bez pomoci zdvihacího zařízení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že každá ze čtyř noh je svým nosníkem uložena otočně a suvně v pouzdrech krajních příčníků kontejneru a příslušná vzpěra je svým ramenem uložena rovněž otočně a suvně v nábojích vnitřních nosníků. Výsuvné nohy je možno použít u všech kontejnerů, kde provedení podlahy umožní jejich...