Patenty so značkou «výstužná»

Výstužná sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6081

Dátum: 03.04.2012

Autor: Palacký Alois

MPK: E04C 5/20, E04F 13/04

Značky: výstužná, sieť

Text:

...výstužnej siete.Adhezívum môže byť na cementovej báze, takže sa nemusí nanášať na šošovku, ale priamo na stavebnú konštrukciu, čím sa adhézne plôšky vytvoria až po priloženi na stavebnú konštrukciu.Šošovky zhotovené z napeneného polyuretánu alebo polystyrénu, predstavujú dostupný materiál na zhotovenie výstužnej siete.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je podrobne opísané na pripojených schematických výkresoch. z ktorých...

Výstužná sieť na vystužovanie asfaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286342

Dátum: 07.07.2008

Autori: Veys Johan, Vancraeynest Yves

MPK: E01C 11/00

Značky: vystužovanie, sieť, asfaltu, výstužná

Zhrnutie / Anotácia:

Výstužná sieť (1) na vystužovanie hornej vrstvy podkladu alebo cestného krytu, pozostávajúca zo živice, asfaltu alebo z materiálu s obsahom uhľovodíka, majúceho podobné vlastnosti, je tvorená tkanou sieťou s pozdĺžnymi drôtmi (2, 3), vybavenou výstužnými prvkami (4), prebiehajúcimi v priečnom smere výstužnej siete (1). Výstužné prvky (4) pozostávajú zo skrutkovito krútených oceľových profilových drôtov, majúcich v podstate pravouholníkový...

Výstužná sklená niť, kompozit vyrobený zo sklených nití, spôsob výroby sklených nití a sklená kompozícia na výrobu sklených nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 284333

Dátum: 27.12.2004

Autori: Creux Sophie, Genechten Jan Van, Fournier Pascal, Bazin Jean-paul, Gallo Marcelo Hernan

MPK: C03C 13/00, C03C 1/00

Značky: výstužná, kompozit, výrobu, výroby, nití, sklená, spôsob, vyrobený, sklených, kompozícia, niť

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú výstužné sklené nite, ktorých kompozícia obsahuje nasledujúce zložky v uvedených rozmedziach obsahov, vyjadrených v hmotnostných percentách: SiO2 58 až 62 % Al2O3 10 až 16 % CaO viac než 18 % MgO viac než 1,5 % CaO + MgO menej než 28 % Na2O + K2O + Li2O menej než 2 % TiO2 menej než 1,5 % Fe2O3 menej než 0,5 % B2O3 menej než 2 % F2 menej než 2 %, pričom kompozícia ďalej obsahuje menej než 1 % ostatných zložiek, a obsahuje viac než 0,5...

Bifaciálna výstužná jednotka na opevňovacie práce a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12514

Dátum: 14.09.2004

Autor: Ferraiolo Francesco

MPK: E02D 29/02

Značky: výstužná, opevňovacie, výroby, práce, jednotka, spôsob, bifaciálna

Text:

...s prednou stenou aprotihavarijnou stenou, a jednu z ďalších strán umiestenou vblízkosti výstužného základového prvku. Tento rys poskytuje výhodu zabezpečenia maximálnej stability a tuhosti prednej steny a protihavarijnej steny počas plniacich operácií, takže ich chráni proti deformáciám tlakom plniaceho materiálu.0012 Podperné články môžu teda byť vyrábané použitím kovových tyčí, tyčových kovových sekcií alebo podobne. V takom prípade sú...

Výstužná sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1695

Dátum: 10.12.1997

Autori: Ulmann Jiří, Tomeček Zdeňek

MPK: E04C 5/00, E04F 13/04

Značky: sieť, výstužná

Text:

...aobr. 2 a až 2 f niektoré z možných variantov prierezu pozdĺžnych profilov.Výstužná siet, ktorá je znázornená na obr. 1, je vhodná hlavne do betónov a omietok. Pozostáva zo základných pozdĺžnych profilov 1 a na ne priečnych pozdĺžnych profilov g. Pozdĺžne profily 1, g sú upravené v dvoch, navzájom na seba priečnych smeroch, pričom rozteč je daná príslušnými predpismi, resp,požadovanými vlastnosťami. Tu je nutné poznamenal, že uhol zovretý...

Výstužná sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 417

Dátum: 06.04.1994

Autor: Palacký Alois

MPK: E04F 13/04

Značky: sieť, výstužná

Text:

...prvkami v tvare šošoviek zo spe neného polystyrénu. V porovnaní so sieťou vyhotovenou z drôteného pletiva a dištančných prvkov 2 keramiky predstavuje výstužná sieť z rabitrového pletiva so šošovkami zo speneného polystyrénu cca polovičné náklady a jednoduchšiu manipuláciu.Prehľad obrázkov na výkresoch.Technické riešenie je podrobne popísané dalej na príkladnom vyhotovení výstužnej siete, schematicky znázornenej na pripojawm obrázku v...

Výstužná síťovina a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262097

Dátum: 10.02.1989

Autori: Charvát Bohuslav, Krčma Radko

MPK: D04H 3/08, D04H 3/12

Značky: síťovina, výroby, výstužná, její, způsob

Text:

...spoje soustav. vláken a rnatrici sítoviny jako kompozitů, je armováno neroztavenými vlákny. Podstata způsobu výroby této výztužné siťovlny spočívá v tom, že mezi dvě podélně vedené soustavy nití se ukládá příčné rouno s podílem nejméně 30 0/0 pojivých vláken, vystaví se vlivu tepla. nad teplotou měknutí pojivých vláken a pod teplotou měknutí vláken ostatních a za ochlazení se stlačí. je výhodné, když se podélně vedené soustavy nití buď...