Patenty so značkou «výstupného»

Rám výstupného konca dopravníka a spôsob výroby tohto rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18147

Dátum: 25.10.2011

Autor: Laaksonen Iiro

MPK: B65G 21/10, B65G 21/08

Značky: spôsob, výroby, výstupného, tohto, dopravníka, konca, rámu

Text:

...ako štandardné diely a nie je potrebné ich znovu navrhovať pre každú dodávku. Nastavovací rám a základný rám majú pokial možnozakrivené povrchy, ktoré na seba dosadajú, pre zavedenie uhla medzi nimi.0009 Vyvinutá konštrukcia výstupného konca a výrobný spôsob v podstate urýchľujú postup návrhu a umožňujú začať výrobu v strojnej dielni,hned ako sú uskutočnené výpočty výkonu a kapacity, a teda už bola vybraná šírka pásového dopravníka, ktorá...

Ochranný kryt výstupného konca dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17285

Dátum: 25.10.2011

Autori: Laaksonen Iiro, Hannimäki Ari, Pitkäkangas Jaakko, Sorvisto Jari

MPK: B65G 21/08, B65G 21/10

Značky: výstupného, konca, dopravníka, ochranný

Text:

...v procese, čo môže spôsobiť výpadkyvo výrobe. Pokiaľ sa toky materiálu zmenia, bude treba nastavit vodiacu doskuEP 2 632 826 35039 na zaistenie optimálneho fungovania, ale toto nastavovanie je prácne a preto môže byt často zanedbávané.0007 Vnajhoršom prípade môžu byť pri použití technológie zo stavu techniky zanedbané úkony údržby výstupného konce pásového dopravníka v dôsledku ich obtiažnosti a časovej náročnosti, čo môže dokonca viest k...

Spôsob získania výslednej charakteristiky výstupného signálu zapojením termistorových snímačov v rozdeľovačoch vykurovacích nákladov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5462

Dátum: 07.06.2010

Autori: Schwartz Ladislav, Perko Pavol

MPK: G01K 17/00, F24D 19/00, G01K 7/16...

Značky: nákladov, spôsob, výstupného, charakteristiky, signálu, vykurovacích, výslednej, získania, termistorových, zapojením, snímačov, rozdeľovačoch

Text:

...nákladov na vykurovanie, kde na obr. l je zobrazené zapojenie terrnistorového snímača do mostíka a v tab. l je konkrétny príklad fungovania snímača a na obr. 2 je zobrazený priebeh vyžiareného výkonu vykurovacieho telesa od jeho teploty a na obr. 3 je zobrazený priebeh napätia na mostíku V závislosti od teploty vykurovacieho telesa podľa tab. l tohto úžitkového vzoru.Uvedenú nevýhodu odstraňuje riešenie podľa obr. 1 tohto úžitkového...

Spracovanie výstupného plynu zo spracovávania odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14211

Dátum: 22.12.2009

Autori: Clarke Howard Morgan, Bartl Peter

MPK: F23G 5/16, F23G 7/07, F23G 5/027...

Značky: plynů, odpadov, výstupného, spracovanie, spracovávania

Text:

...v automobilovom priemysle, u ktorého sa zistilo, že je efektívny navýrazne znižovanie obsahu uhľovodíkov a CO vo výstupnom plyne. V tomto vynáleze sa dajú použiť oxidačné katalyzátory obsahujúce paládium a oxid hlinitý alebo obsahujúce platinu a irídium.0015 Metódy z tohto vynálezu môžu obsahovať kontakt výstupného plynu s prvým oxidačným katalyzátorom, ktorý predstavuje naftový časticový filter a druhým katalyzátorom ktorým je 2-cestný...

Spôsob linearizácie výstupného signálu snímača plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11847

Dátum: 17.11.2009

Autor: Buess Christian

MPK: G01N 29/024, G01N 29/30, A61B 5/083...

Značky: spôsob, plynů, signálu, snímača, linearizácie, výstupného

Text:

...plynu, napr. zmesi plynu V 0, 50 a 100 výstupnej škály snímača plynu. Keď je snímač činný, tento sposob si vyžaduje minimálne jednu dodatočnú presnú dávku zmesi plynu a preto aj dodatočné zariadenie.0 O 06 Podľa opisu vyššie, linearizácia snímača plynu ukazujepodľa stavu techniky jednu, alebo viac nevýhod.0007 Súčasný vynález opisuje metódu, ktorá umožňuje jednoduchú linearizáciu výstupného signálu snímača plynu s použitím dodatočného...

Uloženie výstupného hriadeľa na pohon veľkoobjemových otáčavých nádrží s naklonenou osou rotácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5138

Dátum: 05.03.2009

Autori: Sichler Jan, Svozil Jiří

MPK: B60P 3/16, F16C 33/00, F16C 19/22...

Značky: pohon, nádrží, otáčavých, veľkoobjemových, výstupného, rotácie, uloženie, naklonenou, hriadeľa

Text:

...slúži ako východisková plocha pri brúsení obežných dráh 8. Vypuklý povrch 9 je opatrený vrstvou PTFE, t. j. vrstvou na báze teflonu, tvoriaci vlastný vonkajší guľovito vypuklý klzný povrch alebo inými vrstvami ako napr. manganofosfát alebo DLC. Označenie PTFE sa používa všeobecne v odbornej aj patentovej literatúre. Vrstva PTFE má značnú samomazaciu schopnost a môže pozostávat aj z niekoľkých na sebe nanesených čiastočných vrstiev PTFE...

Uloženie výstupného hriadeľa na pohon veľkoobjemových otáčavých nádrží s naklonenou osou rotácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3677

Dátum: 02.12.2003

Autori: Lukl Jaromír, Vansa Vladimír, Sichler Jan

MPK: B28C 5/42, F16C 3/02

Značky: nádrží, pohon, veľkoobjemových, naklonenou, otáčavých, rotácie, výstupného, hriadeľa, uloženie

Text:

...vybraniami 32, 32 na vkladanie vnútomého krúžku 2 do vonkajšieho krúžku 3,prípadne na vynímame vnútomého krúžku 2 z vonkajšieho krúžku 3. Vnútomý guľovito vydutý klzný povrch 31 nie je tvorený vrstvou PTFE. le však mysliteľné funkčne ekvivalentné vyhotovenie, pri ktorom je vnútorný guľoVito vydutý klzný povrch 31 vonkajšieho krúžku 3 opatrený vrstvou PTFE, zatiaľ čo vonkajší guľovito vypuklý klzný povrch 21 vnútomého krúžku 2 je bez...

Zapojenie výstupného obvodu dvojkanálového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 281892

Dátum: 02.07.2001

Autori: Rástočný Karol, Zahradník Jiří

MPK: G05B 9/03

Značky: výstupného, dvojkanálového, obvodů, zapojenie, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie výstupného obvodu dvojkanálového systému umožňuje bezpečné pripojenie zdroja energie reprezentovaného zdrojovými svorkami (4), (5) k riadenému objektu (3) a bezpečné odpojenie zdroja energie od riadeného objektu (3). Riadiacu časť systému (0) tvoria dva navzájom nezávislé kanály (1) a (2). Základom zapojenia výstupného obvodu sú spínače (11), (12), (21), (22), ktorých schopnosť zopnúť a rozopnúť je vyhodnocovaná riadiacou časťou...

Zapojenie pre hradlovanie dátových signálov výstupného kanála programovatelného obvodu pre paralelný vstup-výstup

Načítavanie...

Číslo patentu: 269570

Dátum: 11.04.1990

Autor: Futó Juraj

MPK: G06F 9/22

Značky: výstupného, hradlovanie, kanála, signálov, vstup-výstup, programovatelného, obvodů, paralelný, datových, zapojenie

Text:

...hradla lgi a zároveň so vstupom Zz osemvstupového hradla igg, pričom vstupy 22,23, Z 2 osemvstupového hradla igg sú spojené s prvým koncom odporu 25, ktorého druhý koniec Z 1 je pripojený ku kladnému pólo zdroja napájacieho napätia. Svorka gg na ktorú je pripojený vstup gg nulovanie programovatelneho obvodu pre paralelný vstup-výstup, je spojená so vstupom gg jednovstupového hradla jgg, ktorého výstup ji je pripojený na vstup 23...

Zapojenie pre linearizáciu výstupného údaja pri meraní kapacity rezonančnou metódou zmenou dĺžky merného intervalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267781

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ondrejka Jozef, Kostecký Pavel

MPK: G01R 27/26

Značky: zapojenie, výstupného, údaja, kapacity, linearizáciu, intervalu, dĺžky, změnou, měrného, metodou, meraní, rezonančnou

Text:

...merných pulzov, zatiaĺčo druhý vstup 13 vstupného hradla 1 je pripojený na priamý výstup 45 klopného obvodu Q intervalu merania a súčasne spojenýs prvým vstupom 21 vymedzovacieho hradla 2 a druhý vstup gg ponocného hradla 3 je spoje~ný se zdrojom merneho intervalu, súčasne s hodinovým vstupom Q klopneho obvodu Q intervalu merania, vstupom § 1 prveho invertora § a hodinovým vstupom 11 klopneho obvodu 11 nulovacieho pulzu, dalej výstup 151...

Zapojenie pre linearizáciu výstupného údaja pri meraní kapacity rezonančnou metódou využívajúce paralelnú sčítačku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261514

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kostecký Pavel, Ondrejka Jozef

MPK: G01R 27/26

Značky: meraní, výstupného, zapojenie, linearizáciu, sčítačku, paralelnú, kapacity, metodou, údaja, využívajúce, rezonančnou

Text:

...kapacity čitača korekcie a pomocného čítača korekcie.Príkladom konkrétneho. vyhotovenia preda metu vynálezu je zapojenie podľa definície,znázornená na priloženom výkrese, ktorý objasňuje spojenie jednotlivých častí. Pre uskutočnenie linearizácie je použitý čítač 2 korekcie, pomocný čítač 3 korekcie a hlavný čítač 15 s možnosťou para 1 e 1 ného-zápisu, ktorých čitacie vstupy 21, 31 a 154 sú zapojené na výstup 153 hradla 1, na prvý vstup 151,...

Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti z výstupného signálu fázového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 260768

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jaško Ján, Sidor Karol

MPK: H02P 5/50

Značky: signálu, rychlostí, vyhodnocovanie, zapojenie, meniča, fázového, uhlovej, výstupného

Text:

...deliča 5 a zároveň so Vstupom pomocné logiky B. Výstup deličuarýchlostírýstupné jiťna rñera nie sku-5 je spojený so vstupom frekvenčne faxového komp-arátora 2. Na vetru) pomocnej logiky 6 je privedený pomocný in inový signál.. Výstup 5.1 pomocnej logiky ii je spojený so vstupom binárnoho synchrönnehio vratnéh-o čítača 7, na lłgtnrého vstup nastavenia je pripojený druhý Iýstu-p 5.2 z pomocnej logiky ü. Ďalší výstup 8.7 i pomocnej logiky...

Zapojenie pre linearizáciu výstupného údaja pri meraní kapacity rezonančnou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257825

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kostecký Pavel, Ondrejka Jozef

MPK: G01R 27/26

Značky: údaja, linearizáciu, výstupného, kapacity, meraní, rezonančnou, zapojenie, metodou

Text:

...vstupgg je pripojený výstup âi indikujúci vyprázdnenie predvoliteľného čítača 5, zatiaľ čo nulovaci vstup gg predvoliteľného čitača § je pripojený na inverzný výstup gg klopného obvodu § riadenia korekcie, ktorého priamý výstup gg kontaktuje druhý vstup gg hradla § korekcie, jeho výstup§§ je napojený na vstup gg povelu paralelneho prepisu predvoliteľného čitača §, ktorého paralelný vstup §§ predvoľby je priamo spojený s paralelným výstupom...

Zařízení pro odstraňování poruch výstupného zařízení metalurgické nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234525

Dátum: 01.11.1987

Autor: Bečvářík Václav

MPK: B22D 35/06, B22D 41/08

Značky: zařízení, metalurgické, odstraňování, nádoby, výstupného, poruch

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odstraňování poruch výpustného zařízení metalurgické nádoby, zejména ocelářské pánve. Výpustné zařízení je podle vynálezu opatřeno párem elektrod zasahujících do vnitřního prostoru metalurgické nádoby.

Zapojenie pre vyhodnocovanie velkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora z výstupného signálu fázového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 252536

Dátum: 17.09.1987

Autori: Gažák Lubomír, Sidor Karol, Jaško Ján, Buday Jozef

MPK: H02P 5/50

Značky: výstupného, fázového, rotora, signálu, zapojenie, vyhodnocovanie, uhlovej, veľkosti, rychlostí, otáčania, meniča

Text:

...podľa predmetu vynálezu je možné jednoducho ovplyvňovať vlastnosti zapojenia, ktoré má vlastnosti regulačného obvodu a súčasne vyžaduje menší počet aktívnych prvkov ako s použitím číslicových obvodov pri súčasnej situácii V súčiastkovej základni V ČSSR.Príklad zapojenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom obrázku.Zapojenie podľa vynálezu pozostáva z zového meniča 1, ktorého výstup je pripojený na vstup fázového komparátora 4,...

Zapojenie na stabilizáciu výstupného napätia riadeného zváracieho jednosmerného zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 233208

Dátum: 17.04.1987

Autor: Pykal Miloš

MPK: B23K 9/06

Značky: stabilizáciu, zdroja, jednosmerného, zváracieho, napätia, riadeného, zapojenie, výstupného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zváracej techniky a týka sa zapojenia na stabilizáciu výstupného napätia riadeného zváracieho zdroja. Podľa vynálezu zapojenie je opatrené spätnoväzobným zdrojom pripojeným na svorky zváracieho transformátora a pozostávajúcim z malovýkonových tyristorov. Napätie spätnoväzobného zdroja sa stabilizuje regulátorom cez impulzné transformátorčeky. Sekundárne vinutia impulzných transformátorčekov sú rozdelené na dve galvanicky...

Zapojenie na stabilizáciu výstupného napätia so súčasným obmedzením odoberaného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237730

Dátum: 15.04.1987

Autor: Švancar Ján

MPK: B23K 9/10

Značky: súčasným, prúdu, výstupného, stabilizáciu, zapojenie, odoberaného, obmedzením, napätia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru slaboprúdovej elektrotechniky a týka sa zapojenia na stabilizáciu výstupného nap(tia so súčasným obmedzením odobraného prúdu hlavne u zváracích zdrojov s riadeným usmerňovačom. Podľa vynálezu regulačný obvod je opatrený prídavným operačným zosilňovačom, pracujúcom ako komparátor požadovanej hodnoty nap(tia a skutočnej hodnoty napätia. Výstup prídavného operačného zosilňovača je cez oddeľovaciu diódu a sumačný odpor...

Zosilovač s vysokým rozkmitom výstupného napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 248957

Dátum: 12.03.1987

Autori: Tutko Ján, Stehlík Štefan

MPK: H03F 1/52

Značky: napätia, výstupného, rozkmitom, vysokým, zosilovač

Text:

...vytvára záporné výstupné napätie. Pri zápo-rnom výstupnom napätí nepreteka vetvou zosilňovača s tranzistormi A 1 až A 5 žiaden prúd,no zväčší sa celkové napätie na tejto vetve zosilňovača. Kým na tranzistore Az je naZUAtranzistoroch A 1 až A 2 závisí od velkosti výstupného napätia. Pokial výstupné napätie neprekročí hodnou ~ ~ 5 ~ diódovým obmedzovxačom A 01, netečie prúd a maximálne napätie na sériovo spojených tranzisto roch A 1 a A 2 je...

Zariadenie na číslicovú linearizáciu výstupného signálu sondy pre meranie percentuálneho obsahu kyslíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235376

Dátum: 15.02.1987

Autor: Pšenák Mikuláš

MPK: G06K 11/00

Značky: percentuálneho, meranie, zariadenie, kyslíka, signálu, linearizáciu, sondy, výstupného, číslicovú, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prevedenie zariadnia na viacnásobnú simultánnu číslicovú linearizáciu (vyhodnotenie) výstupného signálu sondy na meranie % obsahu s automatickou korekciou na teplotu merného článku sondy, ktorej výstupný signál je definovaný Nernstovou rovnicou. Podstata vynálezu spočíva v tom, že vstupné signály zo sond sú privádzané cez analogové multiplexory a analógovo-číslicové prevodníky do výpočtového zariadenia (napríklad mikropočítač),...

Zapojenie polovodičového zdroja s voľbou polarity výstupného napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 229534

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bujňáček Marián, Magač Andrej

MPK: H02M 7/12

Značky: zdroja, polarity, zapojenie, voľbou, napätia, polovodičového, výstupného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie polovodičového zdroja s voľbou polarity výstupného napätia je vhodné pre použitie v regulačnej, najmä pre reverzáciu jednosmerných a univerzálnych motorov. Zapojenie využíva dvoch triákov a štyroch diód v symetrickom zapojení na sekundárnej strane transformátora. Umožňuje pracovať v jednocestnom, alebo v dvojcestnom usmernení a taktiež umožňuje fázovo ovládať príkon dodávaný do záťaže.

Zapojenie obvodu pre dvojstupňové vyhodnotenie výstupného signálu fluidného reflexného planárneho snímača vzdialenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 228473

Dátum: 15.07.1986

Autor: Georgiev Ivan

Značky: vyhodnotenie, reflexného, planárneho, výstupného, snímača, vzdialenosti, obvodů, zapojenie, dvojstupňové, signálu, fluidného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej a meracej techniky a rieši úlohu merania vzdialenosti pre viacrychlostné polohové servosystémy alebo obvody havarijného riadenia. Jeho podstata spočíva v tom, že sa využije aj takzvaný odporový režim činnosti reflexného snímača. Výstupný signál snímača sa teda vyhodnocuje pomocou dvoch meracích kanálov s výstupnou prevodovou charakteristikou typu dvoj- alebo trojpólového relé s necitlivosťou, prípadne aj s...

Zapojenie pre reguláciu výstupného napätia striedača číslicovými integrovanými obvodmi s komparátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 221651

Dátum: 15.03.1986

Autor: Vrabec Dominik

Značky: obvodmi, zapojenie, striedača, napätia, výstupného, číslicovými, komparátorom, reguláciu, integrovanými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrotechniky, konkrétne polovodičových striedačov. Rieši problém regulácie výstupného napätia striedača. Podstatou vynálezu je zapojenie komparátora na identifikáciu úrovne výstupného napätia striedača a určenie směru regulácie a pre ďalšie spracovanie číslicovými integrovanými obvodmi.

Zapojenie regulačného obvodu pre obmedzenie výstupného napätia meniča prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215764

Dátum: 15.02.1985

Autori: Buchcár Anton, Kaminský Róbert, Dudík Vladimír

Značky: výstupného, zapojenie, meniča, obmedzenie, prúdu, regulačného, napätia, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť, aby výstupné napätie meniča prúdu neprekročilo nastavená žiadanú hodnotu napätia. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením akumulačného obvodu, pozostávajúceho z diódového neriadeného usmerňovača a akumulačného kondenzátora, na výstupné svorky meniča prúdu a znižovaním prúdu meniča, ak napätie na akumulačnom kondenzátore prekročí nastavená žiadanú hodnotu prúdu.

Spôsob šírkovo-impulznej modulácie výstupného napätia striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 217466

Dátum: 15.05.1984

Autori: Buchcár Anton, Halmo Stanislav, Zverko Igor, Kaminský Róbert

Značky: modulácie, výstupného, striedača, šírkovo-impulznej, napätia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob šírkovo-impulznej modulácie výstupného napätia striedača vyznačujúci sa tým, že pri zmene počtu medzier medzi napäťovými impulzami, pôsobením riadiacich impulzov na tyristory striedača, v šestine periódy výstupného napätia striedača, keď je posledná medzera minimálnej šírky, medzera sa presúva do nasledujúcej šestiny periódy, čím sa posúva celý prvý impulz tejto šestiny periódy doprava dovtedy, kým sa tam nepresunie celá medzera a potom...