Patenty so značkou «výstředníkového»

Zariadenie na fázové pootáčanie horného výstredníkového hriadeľa dvojvýstredníkového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279623

Dátum: 11.01.1999

Autor: Slavkovský Ján

MPK: B30B 1/06, B30B 15/22

Značky: výstředníkového, dvojvýstredníkového, pootáčanie, zariadenie, fázové, horného, hriadeľa

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené posuvným členom (6) tvaru prstenca, ktorý je uložený na náboji (2) horného ozubeného kolesa (5) a je opatrený bočnými zubami, zapadajúcimi do bočných zubov horného ozubeného kolesa (5). Toto je na hornom výstredníkovom hriadeli (1) uložené voľne, pričom pero (3) je vložené medzi horným výstredníkovým hriadeľom (1) a jeho nábojom (2). Náboj (2) je obklopený pružinou (4) dotláčajúcou posuvný člen (6). Posuvný člen (6) je...

Vibrační budič s předvolbou výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260569

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: E01C 19/28

Značky: vibrační, momentu, předvolbou, budič, výstředníkového

Text:

...a která je spojena s nízkými výrobními náklady. Další výhodou je i ruční nastavování předvolby výstředníkového momentu, zejména u ručně vedených vibračních válců.Na pžipojených výkresech je znázorněn na obr. 1 osový řez vibračním budičem, na obr. 2 radiální řez vihračním budičem a na obr. 3 je částečný osový řez vibračním budičem 5 upravenou objímkou.Vibrační budič s předvolbou výstředníkověho momentu (obr. 1) eestává z hřídele...

Pružné zavěšení a pohon vibračního běhounu na straně regulace výstředníkového momentu vibrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259998

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: vibračního, pružné, regulace, pohon, zavěšení, momentu, výstředníkového, straně, běhounu, vibrátorů

Text:

...je tento zetêžován jen radiálniVýhoda pružného zavěšeni a pohonu vibračniho běhounu na straně regulace výetřednikového momentu vibrátoru epočivá v ton. že na jedné straně válce je nejen pohon pro běhoun. ale 1 regu~ lace výstřednikového momentu vibračniho budiće. Další výhode epočivá v tom, že je oddělen pohon běhounu od zevěěeni. čímžse toto stává pružnějši.Ne přiloženém výkresu je echematicky znázorněn na obr. 1 podelný řez pružného...

Vibrační budič s předvolbou výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259937

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: momentu, budič, vibrační, výstředníkového, předvolbou

Text:

...sobě centricky uloženy v ložískách.Vnitřní nevývažek má na svém konci drážkování, ve kterém se posouvá objímka s výstupky. opačné výstupky jsou i na vnějším nevývažku. zasunutím objímky se spojí vnitřní a vnější nevývažek, čímž se dosáhne maximální výstředníkový moment. Výhoda víbračního budiče podle vynálezu spočíva v jeho jednoduché konstrukcí, jež podléhá v malé míře opotřebení a znečištění.Jsou odstraněny dorazy, které jsou u známých typů...

Zařízení pro stabilizaci a snímání velikosti výstředníkového momentu vibračních budičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259748

Dátum: 17.10.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: velikostí, výstředníkového, momentu, snímání, zařízení, stabilizaci, budičů, vibračních

Text:

...takové, že táhlo ovládající vlbrační budič je vedeno přes blokovací zařízení, například brzdu, která je prepojenia s příslušným hydraulickým válcem. Nevýhodou tohoto řešení je, že zabírá velký prostor. Brzda je uložena v jedné řadě s táhlem.Nevýhody uvedených řešení spočívaji ve složitosti konstrukce a tím jejich následné vyšší ceně.Uvedené nedostatky odstraňuje regulova.telný budič vibrace podle vynálezu, jehožpodstata spočívá v tom, že brzda...

Budič vibrace s plynulou regulací výstředníkového momentu a zajištěním nastavené polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258355

Dátum: 16.08.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: polohy, plynulou, regulaci, nastavené, zajištěním, momentu, vibrace, budič, výstředníkového

Text:

...hřídel l. Na dutém hřídeli 3 je pevně nasazeno hnané ozubené kolo l§,které je v zâběru s vnějším hnacím ozubeným kolem lg, poháněným hydromotorem, ten není zakreslen. V objímce lg, uložené na ložisku 2 objímky mimo prostor dutého hřídele Ä, je otočné upevnén šroub g, jehož těleso je souměrně uloženo V dutém hřídeli ł. závit ll šroubu g je spojen s vnitřním závitem lg hlavy lg čepu łł. Dřík čepu ll, vyplňujíoí zbývající část dutého hřídele...

Dvoustupňový budič vibrace nulováním výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257243

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: momentu, výstředníkového, nulováním, budič, dvoustupňový, vibrace

Text:

...nulování výstředníkového momentudosažení lepší kvality zhutnění a rovnosti zhutňovaného povrchu.Na připojených výkresech je znázorněno naobr. 1 - osový řez hudičem vibraceobr. 2 - tvar drážek a zářezů na vnitřní ploše otvoru pohyblivého nevývažku obr. 3 - poloha nevývažku s minimálním výstředníkovým momentemDvoustupňový budič vibrace (obr. 1) sestava 2 hřídele 5, uloženého ve dvojici ložisek É, §, která jsou uchycena ve skříni 3 běhounu...

Dvoustupňový budič vibrace s nulováním výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257029

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: budič, výstředníkového, vibrace, momentu, dvoustupňový, nulováním

Text:

...a střední výškou průřezu. Mezi pohyblivý nevývažek a hřídel může být s výhodou vložena pružina.Výhoda budiče vibrace podle vynálezu spočivá v možnosti nulování výstřednikového momentu při reversaci pojezdu stroje. Při zastavování pojezdu umožňuje nulování výstředníkového momentu dosažení lepší kvality zhutnění a rovinnosti zhutňovacího povrchu.Na přiloženém výkrese je sohematicky na obr. znázorněn osový řez dvoustupňovým budičem s...

Dvoustupňový budič vibrace s nulováním výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256442

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: momentu, dvoustupňový, výstředníkového, vibrace, nulováním, budič

Text:

...budič víbrace podle obr. 1 eeetává z hřídele g. uloženého ve dvojici ložisek 5, 1, která jsou uchycena ve ekříni g běhounu vibračního válce. Na hřídeli 3 jsou pevné uloženy dve nepohyblivá nevývažky ł, 3. mezi nimiž je ne oeezoní g hřídehg otočně uložsn pohyblivý nevývažek I 5. Nepohyblívé nevývažky ł. łl spojuje unašeč Z. Na povrchu hřídele 3 je v exiálním eměru vytvořena drážka Q. ve které je uložena exiálně posuvná tyč §,...

Zariadenie pre vyváženie zotrvačných hmôt u kľukového alebo výstredníkového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242247

Dátum: 15.09.1987

Autor: Lysenko Vladimír

MPK: B30B 15/00

Značky: vyváženie, zariadenie, kľukového, hmot, výstředníkového, zotrvačných

Text:

...si presnejšie a tým i nákladnejšle vyvažovanie zotrvačných hmôt. , Podstatou vynálezu je, že zotrvačné hrrloty u kľukového lisu sú vyvážené protizávažim s vertikálnym priamočiarym pohybom, ktoré je poháňané od kľuky klukového hriadela pootočenej voči hlavným kľukám o 180 ° cezmedzičlen horizontálne posuvný v protizávaži tzv. škotska ojnica). Pri tomto spôsobe nie je potrebné zväčšovať výšku lisu, čím sa spolu s elimináciou ako...

Budič vibrací s plynulou změnou výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244465

Dátum: 15.09.1987

Autor: Sýkora Dalibor

MPK: G01H 1/04

Značky: vibrací, plynulou, budič, momentu, výstředníkového, změnou

Text:

...co je nevýhodu sejaena při ahutňovdní ploch a vysokým požadavku rovinnosti, kde 35 m reversaoi shutňovacího valce aůło vsniknout narovnost delčím působením běhounu na jednom aíetě, ooi je molnd odstranit ndhlým sníšenín nebo vypnutím vibrace.Hulovdním vibreoe se odstraní te vlív reoonančních rrekvencí bähounu a kapiny řidiče při rosbähu a dobähu. Loto rolí napr. ČS A. O. 187 542, kde se dva souoed výatředníky,samostatná pohdněne ąydromotory,...

Blokovací ústrojí výstředníkového čepu, spojujícího ojnici s beranem, u mechanického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239662

Dátum: 13.03.1987

Autori: Aibano Laziale Barteri Massimo, Man Jioí, Barisoni Mario, Brozzo Pietro, Bitti Roberto Ricci

MPK: B30B 15/00

Značky: spojujícího, mechanického, výstředníkového, ojnici, blokovací, ústrojí, beranem, čepu

Text:

...B, směrem keatavčcí pdce ž. Kotouč 8 je ajĺitěn proti pcotočení výatupky Lg na beranu L.Na straně kotouče Q, přivrácená ke etavěcí páca 2 je uspořádéno prvá čelní pilová ozubení h a na přivrácená straně náboje n etavěcí páky i je uepořádáno odpovídající prvému ozubení druhá čelní pilová ozuhení n. Na kotouči 5 je dále na stejně straně jako čelní ozubení ga uepoŕádáno tčecí oblečení § 11.V náboji 53 aťąavčci páky í je vytvořen tlekový válec...

Lože pro vedení beranu výstředníkového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223363

Dátum: 15.03.1986

Autor: Haruštiak Peter

Značky: beranu, výstředníkového, vedení, lože

Zhrnutie / Anotácia:

Lože pro vedení beranu výstředníkového lisu je vytvořeno jako samostatný díl, pevně spojený se stolem a opatřený vybráním pro vytvoření mezery mezi ním a střední částí stojanu výstředníkového lisu.

Čep výstředníkového ozubeného kola, zejména u lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220641

Dátum: 15.12.1985

Autor: Pekárek Jan

Značky: kola, ozubeného, výstředníkového, zejména, lisů

Zhrnutie / Anotácia:

Čep je uchycen ve stojanu prostřednictvím axiálně zajištěných pouzder, přičemž délka čepu je taková, že mezi jeho čely a víčky na pouzdrech je vytvořena určitá vůle o velikosti několika milimetrů.