Patenty so značkou «vyššiemolekulových»

Prostriedok na báze vyššiemolekulových, kruhovosubstituovaných N,N’-difenyl-p-fenyléndiamínov, spôsob jeho prípravy a polymérna kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281439

Dátum: 10.12.1997

Autori: Vašš František, Vaššová Gabriela, Lehocký Peter, Doležel Pavel, Kukučka Ľubomír, Horák Jaroslav, Humplík Anton, Uhlár Ján

MPK: C07C 211/51, C07C 209/60

Značky: kompozícia, přípravy, obsahom, spôsob, vyššiemolekulových, báze, n,n'-difenyl-p-fenyléndiamínov, prostriedok, kruhovosubstituovaných, polymérna

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa vyššiemolekulové, kruhovosubstituované N,N'-difenyl-p-fenyléndiamíny všeobecného vzorca (I), kde R1 je atóm vodíka, metyl alebo N-fenylamino-skupina, R2 je atóm vodíka, metyl, N-fenylamino alebo hydroxyskupina, m a n sú celé čísla od 0 do 2, a ich výroba reakciou hydrochinónu 1 až 2,2 molovým násobkom N-fenyl-p-fenyléndiamínu vzorca (II) a/alebo 2 až 2,5 molovým násobkom aromatických amínov, pozostávajúcej z rôznych vzájomných...

Spôsob výroby vyššiemolekulových alkylaryluretánov a/alebo oligouretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280189

Dátum: 08.02.1995

Autori: Pupáková Jana, Jakuš Vladimír, Kaszonyi Alexander, Macho Vendelín

MPK: C07C 269/06, C07C 271/08, C07C 217/06...

Značky: vyššiemolekulových, spôsob, alkylaryluretánov, výroby, oligouretánov

Zhrnutie / Anotácia:

Vyššie molekulové alkylaryluretány a/alebo oligouretány sa pripravujú z alkylaryluretánov až trialkylaryluretánov, pripravených reduktívnou karbonyláciou mono- až trinitroaromátov alebo oxidačnou karbonyláciou mono- až triarylamínov. Alkylaryluretány až trialkylaryluretány s metyl- alebo etylalkylmi sa transesterifikujú alifatickým alkanolom C8 až C22 a/alebo diolom až tetraolom pri 120 až 230 °C, spravidla za katalytického účinku zlúčenín Sn,...