Patenty so značkou «vyšších»

Postup úpravy druhostupňovej reakčnej zmesi z výroby metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7220

Dátum: 04.08.2015

Autori: Cvengroš Ján, Kuliček Jaroslav

MPK: C07C 67/02

Značky: druhostupňovej, postup, výroby, kyselin, metylesterov, zmesí, vyšších, reakčnej, mastných, úpravy

Text:

...množstva metanolu s katalyzátorom, čo vedie k vysokej konverzii už v prvom stupni. Potom hmotnosť druhostupňovej glycerolovej fázy je príliš malá na vytvorenie samostatnej fázy. Ďalšou príčinou môže byť vysoká kyslosť vstupného oleja a/alebo tuku, čo vedie k zvýšenej tvorbe alkalických mydiel, ktoré potom bránia sedimentácii druhostupňovej glycerolovej fázy. Dôsledkom tejto nevýhodnej situácie je sťažená až nemožná finálna úprava...

Zariadenie na meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických v napätiach, resp. prúdoch elektrických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5952

Dátum: 05.12.2011

Autori: Jurnečka Peter, Buday Jozef, Chlapíková Alexandra, Havrila Rastislav, Pčola Marcel

MPK: G01R 23/20, H02M 1/12, G01R 23/16...

Značky: meranie, vyhodnocovanie, elektrických, zariadenie, resp, obsahu, vyšších, napätiach, zariadení, prúdoch, harmonických

Text:

...skutočnosť, že meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických na rôznych územiach je možné robiť autornatizovane, bez zásahu obsluhy.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese na obr. l je schematicky znázomené zariadenie na meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických v napätiach resp. prúdoch elektrických zariadení.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických...

Spôsob úpravy neštandardných metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286146

Dátum: 25.03.2008

Autori: Rotheneder Heinz, Cvengrošová Zuzana, Cvengroš Ján, Paligová Jarmila, Pokorný Juraj

MPK: C07C 67/00, C11C 3/00

Značky: mastných, spôsob, metylesterov, úpravy, neštandardných, kyselin, vyšších

Zhrnutie / Anotácia:

Úprava neštandardných metylesterov vyšších mastných kyselín s konverziou acylglycerolov na metylestery od 80 do 96 % spočíva v tom, že neštandardné metylestery sa zmiešajú s roztokom alkalického katalyzátora v metanole, zmes sa premieša, ponechá v pokoji a potom sa extrahuje buď samotným polárnym rozpúšťadlom, ktorým je glycerol alebo glycerolová fáza, alebo s výhodou s prídavkom malého množstva vody. Po extrakcii a rozdelení dvoch kvapalných...

Spôsob úpravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286091

Dátum: 20.02.2008

Autori: Paligová Jarmila, Pokorný Juraj, Cvengroš Ján, Cvengrošová Zuzana, Rotheneder Heinz

MPK: C07C 67/00, C11C 3/00

Značky: spôsob, vyšších, kyselin, mastných, metylesterov, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín, pripravené alkalicky katalyzovanou transesterifikáciou rastlinných olejov a/alebo živočíšnych tukov metanolom, sa upravujú tak, že s cieľom znížiť obsah alkálií v reakčnej zmesi po transesterifikácii sa k nej pridá polárne rozpúšťadlo, nerozpustné v metylesteroch, a po extrakcii sa sústava nechá usadiť. Polárnym rozpúšťadlom je glycerol alebo vlastná glycerolová fáza z procesu.

Trecia časť v mazacom prostredí pracujúca pri dotykových tlakoch vyšších ako 200 Mpa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13378

Dátum: 19.10.2007

Autori: Audouard Eric, Donnet Christophe, Mourier Louis, Mazuyer Denis, Ledrappier Florent, Maurin-perrier Philippe

MPK: B23K 26/06, C23C 14/06, B23K 26/00...

Značky: tlakoch, dotykových, část, mazacom, trecia, prostředí, pracujúca, vyšších

Text:

...správanie. Mazivo teda mení stav a správa sa spôsobom blízkym správaniu sa tuhej hmoty než média. K úplnému oddeleniu kontaktných povrchov potom dochádza pružnou deformáciou protiľahlých povrchov účinkom maziva, ktoré sa stáva extrémne viskózne. Tým sa dostávame k elastohydrodynamickému režimu. Fyzikálne správanie sa maziva a protiľahlých povrchov je V elastohydrodynamickom režimepovrchu pre kontakt sa upravuje značne odlišne od iných...

Spôsob tvárnenia predvlekov z ocelí vyšších a najvyšších pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6693

Dátum: 24.04.2007

Autori: Sikora Sascha, Lenze Franz-josef

MPK: B21D 22/00, B21D 37/00, B21D 22/20...

Značky: oceli, najvyšších, tvárnenia, pevnosti, vyšších, predvlekov, spôsob

Text:

...°C, docieli sa V tejto oblasti maximálnej medze prieťažnosti a pevnosti. V ťahu pri zníženej hodnote pretihnutia pri pretrhnutí.0012 Ďalší parameter na ovplyvnenie štruktúry predvalku počas tvárnenia je možné poskytnúť tak, že sa nastaví priebeh ochladzovania predvalku minimálne čiastočne prostrednictvom merných tlakov tvárniaceho nástroja. Najmä V oblastiach nižších teplôt V tvárniacom nástroji, teda V oblastiach s teplotou nižšou než 200 °C,...

Spôsob prípravy esterov vyšších mastných kyselín s nižšími alkoholmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 285649

Dátum: 23.04.2007

Autori: Bírová Andrea, Cvengroš Ján, Cvengrošová Zuzana, Hóka Csaba

MPK: C07C 67/00, C11C 3/00

Značky: přípravy, alkoholmi, spôsob, kyselin, mastných, nižšími, vyšších, esterov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy esterov vyšších mastných kyselín s nižšími alkoholmi súbežnou esterifikáciou a transesterifikáciou, vyznačujúci sa tým, že na zmes voľných vyšších mastných kyselín C12 až C22 a ich metylesterov s číslom kyslosti 15 až 150 mg KOH/g sa pôsobí nižším alkoholom C2 až C6 pri mólovom pomere alkohol : kyselina 2 : 1 až 10 : 1.

Spôsob úpravy metylesterov vyšších mastných kyselín a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285613

Dátum: 02.04.2007

Autori: Cvengrošová Zuzana, Cvengroš Ján

MPK: B01D 3/00, C07C 67/00, C07C 69/00...

Značky: zariadenie, vyšších, kyselin, spôsobu, úpravy, metylesterov, spôsob, vykonávanie, mastných

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín sa upravujú tak, že zo surových metylesterov po druhom stupni transesterifikácie sa odstráni nezreagovaný metanol, zmes sa schladí, vyzrážaná ťažšia alkalická fáza sa oddelí a ľahšia metylesterová fáza sa uvedie do kontaktu s vodou v hmotnostnom pomere metylestery : voda od 1 : 0,01 do 1 : 0,40 a po rozsadení sa suší.

Spôsob prípravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285542

Dátum: 16.02.2007

Autori: Bírová Andrea, Cvengrošová Zuzana, Rothneder Heinz, Cvengroš Ján

MPK: C11C 3/00, C07C 67/00, C07C 69/00...

Značky: spôsob, vyšších, mastných, kyselin, metylesterov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín z rastlinných olejov a/alebo živočíšnych tukov so zvýšeným obsahom voľných mastných kyselín sa pripravujú kyslo katalyzovanou esterifikáciou a následnou alkalicky katalyzovanou transesterifikáciou metanolom. Po zmiešaní oleja a/alebo tuku s metanolom a kyslým katalyzátorom pri zvýšenej teplote sa reakčná zmes po esterifikácii rozdelí na vodno-metanolovú vrstvu a esterovú vrstvu. Esterová vrstva sa vysuší a...

Spôsob úpravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285541

Dátum: 16.02.2007

Autori: Cvengroš Martin, Cvengroš Ján

MPK: C11C 3/00, C07C 67/00, C07C 69/00...

Značky: vyšších, kyselin, mastných, metylesterov, spôsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy metylesterov vyšších mastných kyselín, pripravených alkalicky katalyzovanou transesterifikáciou rastlinných olejov a/alebo živočíšnych tukov metanolom v dvoch stupňoch po odstránení druhostupňovej glycerolovej fázy, spočíva v tom, že metylesterová fáza sa po odstránení metanolu zmieša s vodou s podielom 0,2 až 5,0 % hmotn. vzhľadom na hmotnosť metylesterovej fázy a vzniknutá heterogénna zmes sa rozdelí odstredením.

Spôsob prípravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285486

Dátum: 22.01.2007

Autor: Cvengroš Ján

MPK: C07C 69/00, C11C 3/00, C07C 67/00...

Značky: kyselin, spôsob, mastných, metylesterov, vyšších, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín sa pripravujú kyslo katalyzovanou esterifikáciou tak, že vyššie mastné kyseliny a/alebo zmes ich metylesterov s číslom kyslosti 40 až 200 mg KOH/g sa miešajú s metanolom pri zvýšenej teplote v mólovom pomere voľná mastná kyselina : metanol 1 : 2 až 1 : 10, pričom pri dosiahnutí čísla kyslosti 2 až 20 mg KOH/g sa z reakčnej zmesi odstráni metanol a voda a zmes sa zmieša s glycerolovou fázou v hmotnostnom...

Spôsob intenzifikácie prípravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285485

Dátum: 22.01.2007

Autori: Cvengroš Ján, Rotheneder Heinz

MPK: C07C 67/00, C07C 27/00, C11C 3/00...

Značky: vyšších, kyselin, metylesterov, intenzifikácie, mastných, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín sa pripravujú alkalicky katalyzovanou transesterifikáciou rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov metanolom tak, že reakčná zmes prechádza priehradkou s kanálmi s priemerom 0,1 až 100 um.

Spôsob úpravy zmesových metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285189

Dátum: 14.07.2006

Autori: Hóka Csaba, Cvengrošová Zuzana, Považanec František, Cvengroš Martin, Polonec Daniel, Cvengroš Ján

MPK: C07C 67/00

Značky: úpravy, spôsob, zmesových, kyselin, mastných, vyšších, metylesterov

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín, využívané ako alternatívne palivo pre dieselové motory, sa po alkalicky katalyzovanej transesterifikácii rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov metanolom miešajú s 0,1 až 4,0 % hm. zeminy pri teplote 30 až 120 °C počas 1 až 30 minút.

Spôsob výroby metylesterov vyšších mastných kyselín reesterifikáciou triacylglycerolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284419

Dátum: 04.03.2005

Autori: Hanák Stanislav, Karabinoš Jozef, Kollár Miroslav, Kyjak Miloš, Gömöry Juraj, Proksa Bohumil

MPK: C07C 67/03, C07C 69/24, C11C 3/04...

Značky: reesterifikáciou, triacylglycerolov, mastných, vyšších, spôsob, metylesterov, výroby, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby metylesterov vyšších mastných kyselín reesterifikáciou triacylglycerolov metanolom spočíva v tom, že reakcia prebieha v reaktore s turbínovým miešadlom s otáčkami od 150 do 250 za minútu počas 0,5 až 4 hodín pri teplote od 15 do 40 °C v prítomnosti alkalického katalyzátora a metanolu.

Spôsob výroby vyšších alifatických a/alebo cykloalifatických ketónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279092

Dátum: 03.06.1998

Autori: Macho Vendelín, Jurečeková Emília, Jureček Ľudovít, Komora Ladislav

MPK: C07C 45/69

Značky: spôsob, cykloalifatických, výroby, vyšších, ketónov, alifatických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vyšších ketónov všeobecného vzorca R'COR'', v ktorom R' je propyl až hexadecyl s rovným alebo rozvetveným reťazcom, cyklopentyl až cyklododecyl, R'' je metyl až hexadecyl s rovným a/alebo rozvetveným reťazcom iniciovanou adíciou dialkylketónov C3 až C19 a/alebo cykloalkylketónov C5 až C12 pri teplote 100 až 180 °C, za iniciačného účinku najmenej jedného organického peroxidu (di-terc. butylperoxid) alebo hydroperoxidu s polčasom...

Spôsob prípravy metylesterov vyšších mastných kyselín preesterifikáciou triacylglycerolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277860

Dátum: 10.05.1995

Autori: Cvengroš Ján, Považanec František Doc, Lilich Karol, Cvengrošová Zuzana, Cvengroš Martin

MPK: C07C 69/24, B01J 23/04, C07C 67/03...

Značky: triacylglycerolov, kyselin, preesterifikáciou, spôsob, metylesterov, vyšších, mastných, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesové metylestery vyšších mastných kyselín sa pripravujú preesterifikáciou prírodných triacylglycerolov, tvoriacich hlavnú zložku rastlinných alebo živočíšnych olejov a tukov, metanolom v prítomnosti alkalického katalyzátora. Postupuje sa pritom tak, že metanol s rozpusteným alkalickým katalyzátorom sa pridáva k triacylglycerolom v dvoch stupňoch, v prvom stupni s mólovým pomerom acyl triacylglycerolu : metanol 1 : 0,9 až 1 : 1,1 a v druhom...

Spôsob úpravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 277787

Dátum: 12.01.1995

Autori: Cvengroš Martin, Cvengroš Ján, Považanec František Doc

MPK: C07C 69/24, C07C 67/48

Značky: vyšších, mastných, úpravy, metylesterov, spôsob, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín sa získavajú preesterifikáciou triacylglycerolov metanolom v prítomnosti alkalického katalyzátora. Anorganický katalyzátor sa po reakcii nachádza prednostne vo vytvorenej glycerolovej fáze, vyskytuje sa však v množstve 0,02 až 0,06 % hmotn. aj v metylesterovej fáze ako nespáliteľný zvyšok. Pri jeho odstránení sa postupuje tak, že sa metylestery zmiešajú so silnou minerálnou kyselinou v malom mólovom prebytku...

Způsob přípravy výlisků při použití uranylových solí vyšších mastných kyselin jako mazadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268952

Dátum: 11.04.1990

Autori: Drexler Jan, Veselý Pavel, Radil Vojtěch

MPK: C10M 103/06

Značky: kyselin, použití, výlisků, přípravy, uranylových, mazadla, vyšších, solí, mastných, způsob

Text:

...kde kovová složka bude tvořena prvkem kompatibilnim nebo shodnýn s prvkem. který tvoří základni materiál.uvedené nedostatky v převážně miře odstraňuje způsob podla vynálezu jehož podstata spočíva v tom, že do prášku kovového ursnu, případně kysličniku uranu, se přidá urenylová sůl vyšších mastných kyselin v množství jedná dasetiny až tří hmotnostnich procent. před jejich úpravou grenulomatrického složení mletím nebo lisováním nebo se přidá...

Způsob přípravy substrátu pro pěstování vyšších basidiomycet

Načítavanie...

Číslo patentu: 268750

Dátum: 11.04.1990

Autori: Scháněl Lubomír, Hálová Gabriela, Jonáš Pavel, Kalousková Věra, Pivečka Pavel

MPK: A23L 1/28

Značky: vyšších, pěstování, přípravy, substrátů, basidiomycet, způsob

Text:

...vyšších basidiomycet, například V hlívy ústřičná spočívá v tom, že lignocelulőzni substrát, například dřevo, sláma, bavlna apod. se sterilizuje a následně očkuje sadbou houby. Je nám i způsob obohacení běžně užívanáho substrátu dusíkatými látkami, například kukuřičným šrotem.Nevýhodou dosud používaných způsobů přípravy substrátu je malá výživnost substrátu a tím i malá výtěžnost. Obohacením substrátu a látky obsahující dusík, se zvýši...

Způsob sušení vyšších hydrátů uhličitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 266617

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čermák Ján, Wald Jiří, Mocek Karel, Lippert Erich, Hartman Miloslav, Veselý Václav, Erdös Emerich

MPK: C01D 7/32

Značky: vyšších, sušení, způsob, hydrátu, sodného, uhličitanu

Text:

...a následnou rafinací na kalcinovanou sadu. Pro účely odsiřování spalín je kalcinovaná soda málo účinná a hydrogen uhličitan sodný na druhé straně příliš drahý.Urěitou nevýhodou způsobu přípravy aktivního uhličitanu sodného z dekahydrátu uhličitanu sodného je nízká intenzita procesu sušení, zejména při odstraňovaní krystalické vody z tuhé fáze, v níž molární poměr vcdauhličitan sodný nepřesahuje 5.Výše uvedené nevýhody odstraňuje postup...

Soustava filtrů pro filtraci minimálně dvou různých vyšších harmonických složek v sítích

Načítavanie...

Číslo patentu: 266006

Dátum: 14.11.1989

Autor: Novotný Miloslav

MPK: H02J 3/26

Značky: harmonických, různých, sítích, vyšších, filtru, minimálne, soustava, filtrací, složek

Text:

...z obou filtrovaných frekvencí při změně smyslu elektromagnetické vazby je situace přesně obrácená, frekvence paralelní resonance s rostoucí hodnotou elektromagentické vazby klesá k nižší z obou filtrovaných frekvencí atd. Při tom pro dosažení změny smyslu elektromagnetické vazby postačí např. pouze smysl proudu tekoucího reaktorem obrátit záměnou přívodů k jednomu z reaktorů, či jeden z těchto reaktorů pouze mehcanicky otočit o...

Elektrotechnický prvek určený pro filtraci vyšších harmonických složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265114

Dátum: 13.10.1989

Autor: Novotný Miloslav

MPK: H02J 3/01

Značky: prvek, určený, vyšších, složek, filtrací, harmonických, elektrotechnický

Text:

...0 u automaticky zkratovány. Výrobně je velmi jednoduchý a tedy i levný. Jako vhodného elektrotechnického prvku může být použito například libovolné hliníkové tyče nebo trubky vhodných rozměrů. Hodnotu ztrát lze operativně a pohodlné měnit například počtem prvků téže indukčnosti, jejich plným nebo částečným zasunutím do pole indukčnosti, jejich zkrácením prostým uříznutím, spod. Přitom je možno rozměry prvku volittak,nby maximálně...

Způsob přípravy vyšších esterů kyseliny akrylové a metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259978

Dátum: 15.11.1988

Autor: Beránek Jan

MPK: C07C 69/54

Značky: metakrylové, kyseliny, způsob, esterů, akrylové, vyšších, přípravy

Text:

...při přípravě butylmetakrylátu je možné provést 5 až 10 operací, než ee zastaví destilace a zařízení je nutno vyčietit. Při přípravě cetostearylmetakrylátu le takto možné po sobě.Předložený vynález se klade za úkol vyvinout takový postuppřípravy vyšších estarů kyseliny akrylové a metakrylové, který by zabránil poklesu aktivity hořačnatého alkoholátu, používa ného jako katalyzátorą a závažným poruchám ve výměně tepla při daatia lačním...

Způsob stanovení obsahu vyšších karboxylových kyselin na mikromletém vápenci

Načítavanie...

Číslo patentu: 259321

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sodomka Josef, Mika Vratislav, Petru Jaroslav

MPK: G01N 15/08

Značky: vápenci, kyselin, způsob, vyšších, stanovení, obsahu, karboxylových, mikromletém

Text:

...narušení nebo rozpuštění. Tím dochází k direrencování času vsakování závislého na množství vyšší karboxylové kyseliny nebo jejího derivátu na povrch vápence.Vsakování je ovlívněno rovněž kvalitou a způsobem zpracování samotného vápence. Proto je pro určitý druh vápence nutno připravit odpovídající srovnávací standardy o známém obsahu stanovené látky.Volbou činidla a jeho koncentračního složení lze rychlost vsakování podstatné ovlivnit tak, aby...

Způsob zápisu a čtení informace paměti filmového snímače při rychlostech vyšších než 50 obr. za sec.

Načítavanie...

Číslo patentu: 257851

Dátum: 15.06.1988

Autori: Hančl Ivo, Daněk Jaromír, Loukota Antonín

MPK: H04N 3/38

Značky: informace, vyšších, snímače, pamětí, zápisu, filmového, rychlostech, způsob, čtení

Text:

...druhá polovina první části paměti, 2 - druhápolovina druhé části paměti, 3 - první polovina první části paměti, 4 - první polovina druhé části paměti.Zápis do paměti je podřízen schámatu čtení a naznačený sled zápisu odpovídá časově tedy sledu čtení. znamená to, že během časového období jednoho čteného půlsnímku proběhne určitý počet políček závislý na rychlosti filmového pásu a v paměti dochází k jejich průběžnému přepisování. V cyklu čtení...

Zariadenie na zavesenie prednej steny dodatkového tahu kotla v oblasti vyšších teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 257832

Dátum: 15.06.1988

Autor: Pisár Ľudovít

MPK: F22B 37/24

Značky: dodatkového, oblastí, kotla, stěny, vyšších, teplot, zariadenie, zavesenie, prednej

Text:

...závesným tiahlom cez oká na vlastný skriňový nosník uložený na vyčnievajúci dielec.Návrh podľa výnálezu podstatne zjednodušuje konštrukčné riešenie zariadenia na zavesenie rúrok prednej steny dodatkového ťahu v oblasti vysokých teplôt spalín až 500 °C a jej prepojenia s aalšou časťou výhrevnej plochy. Zlepšia sa tiež tlakové pomery na strane pary, nakolko prepojenie výhrevných plôch parného kotla je riešené priamo bez vstupných a...

Způsob termogravimetrického stanovení středního stupně kondenzace vyšších lineárních fosforečnanů dvojmocných kovů Me2n-2H2Pn03+1

Načítavanie...

Číslo patentu: 257745

Dátum: 15.06.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38

Značky: kondenzace, způsob, stupně, vyšších, me2n-2h2pn03+1, dvojmocných, kovů, termogravimetrického, lineárních, fosforečnanu, středního, stanovení

Text:

...cyklo-tetrafosforečnany, podle rovnice MeRekrystalizace je exotermnim dějem a prohihá pro vyšší lineárni fosforečnany jednotlivých dvojmocných kovů při teplotách v rozmezí 400 až 700 DC. Výhodné pro stanovení je k rekrystalizaci použít teploty oo nejblĺže vyšší než je vlastní teplota rekrystalizace, nebot při dalším zvyšovaní teploty by mohlo v některých případech dojít k ovlivněni výsledku tim,že by se do plynné fáze uvolňovala i část...

Způsob přípravy reakčních produktů vyšších karboxylových kyselin s polytopickými aminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257563

Dátum: 16.05.1988

Autor: Urbánek Josef

MPK: C07C 103/87

Značky: aminy, reakčních, kyselin, produktů, polytopickými, vyšších, přípravy, karboxylových, způsob

Text:

...vyznačují výrazně lepšími vlastnostmi, jelikož ve srovnání se stávajícími heterocyklickými produkty si zachovávají svou aktivitu a penetrační schopnost i při dlouhodobém zahřívání na teploty kolem 150 OC.Dále vyšší účinek produktů připravených postupem podle vynálezu spočívá ve zlepšení adhezivních schopností živic ke kamenivu, zvláště kyselému a mokrému až o 20 8 ve srovnání s pro~ dukty heterocyklického typu - hodnoceno metodikou ČSN 65...

Zapojení pro měření síťové impendance při vyšších harmonických v sítích nízkého a vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243704

Dátum: 01.04.1988

Autor: Sobotka Vladimír

MPK: G01R 27/16

Značky: napětí, měření, síťové, impendance, harmonických, sítích, vyšších, vysokého, zapojení, nízkého

Text:

...jednak s hodno tami naprázdno, tj. bez připojeného obvodu, jednak s hodnotemi změřenými při naladěni obvodu podle vynálezu při tőnových frekvencich od měřene frekvence se liěicich o Š 100 Hz (2 f). Při naleděni obvodu na tônovou frekvenci o 100 Hz nižši má obvod podle vynálezu cnarakteŕ kapacitni, při o 100 Hz vyšši induktivni zátěže.Určenim velikosti siřové impedance pro každou harmonickoq včetně jejiho charakteru (induktivni,...

Způsob výroby acetonu nebo acetonu, metylisobutylketonu a vyšších dehydrogenecí isopropylalkoholu nebo jeho azeotropické vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241425

Dátum: 01.02.1988

Autori: Perník Vít, Rybová Renata, Janáee Kkel

MPK: C07C 49/04

Značky: acetónu, vodou, azeotropické, dehydrogenecí, metylisobutylketonu, vyšších, způsob, výroby, isopropylalkoholu

Text:

...vodíku a zbytkunezreagovaného isdpropylalkoholu. Voda přítomná v surovině prochází reaktorem beze změny ana katalytickou.dehydrogénaci isopropýlalkoholu nemá podstatný Vliv. Teplo potřebné pro reakci je dodáváno spalováním topného plyną, který cirkuluje v mezitrubkovém prostoru reaktorů.Při zatíženi katalyzátoru 8,46 litrů azeotropické směsi V isopropylalkoholu a vody na litr katalyzátoru a hodinu a teplo tě 34000 bylo dosaženo, vedłà vodíkug...

Sposob separácie propadiénu a vyšších acetylénov z pyrolýzneho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254199

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lukačovič Ľudovít, Vanko Anton, Hlaváč Vladimír, Sakaloš Štefan, Vanko Milan

MPK: C07C 7/11

Značky: plynů, vyšších, propadiénu, pyrolýzneho, acetylénov, separácie, spôsob

Text:

...acetylénu používa optimálne množstvo stripovacieho plynu. Pritom sa súčasne znižuje riziko prieniku škodlivých látok do ďalších výrobných procesov, lebo recykluje menšie množstvo týchto škodlivých látok, čo zlepšuje podmienky v abscrpčnej časti separäcie, resp. pri zachovaní rovnakého rizika prieniku sa môžu použit menšie prietoky absorpčných činidiel. Pritom sa ukázal aj ďalší efekt v zlepšení trvalej prevádzky, lebo pri nižších...

Živné prostředí pro přípravu mycelia a mezikultury uměle pěstovaných jedlých vyšších hub

Načítavanie...

Číslo patentu: 253195

Dátum: 15.10.1987

Autori: Teplíkova Jarmila, Dobrá Marie, Staněk Miloslav

MPK: A01G 1/04

Značky: jedlých, pěstovaných, živné, mycelia, vyšších, přípravu, umělé, prostředí, mezikultury

Text:

...mnohem lépe na vodných extraktech letorostů bezu černého než na extraktech z letorostů javoru, lieky, topolů (některé z 12 druhů zkoušených topolů púsobily na houby toxicky) a dalších dřevin. Mycelium žampiónu rostlo na mladých letorostech bezu černého o 50 2 rychleji než na starším dřevě. Z pěstovaných jedlých hub nejrychleji kolonizovalo mladé letorosty bezu černého mycelium jidášova ucha a rychle rostoucích kmenů žampiönu (Agaricus bisporus...

Reakční produkty vyšších nasycených a/nebo nenasycených karboxylových kyselin s polytopickými aminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252771

Dátum: 15.10.1987

Autori: Buchta Jaroslav, Urbánek Josef

MPK: C07C 103/70, C07C 103/54

Značky: kyselin, karboxylových, polytopickými, nasycených, produkty, reakční, aminy, nenasycených, vyšších

Text:

...potřeb zpracovatelů a oproti stávajíoím tuzemským a dovozovým produktům na bázi imidazolů jsou devizově významně méně náročné. Mají vyšší schopnost zvýšit přilnavost živice ke kamenivu a to i mokrému a kyselému. Vyrobené produktynemění časom své rheologioké vlastnosti e snadno se zprecovévejí za normální teploty a nemusí ee před použitím zahřívet na vyšší teploty. Toxikologioká testy prokázaly, že reakční produkty podle vynálezu jsou...

Pomocné zařízení pro práce ve vyšších polohách pomocí vysokozdvižného vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239087

Dátum: 01.06.1987

Autor: Novotný Jiří

MPK: B66F 9/06

Značky: pomocí, zařízení, polohách, vozíků, práce, vyšších, vysokozdvižného, pomocné

Zhrnutie / Anotácia:

Montážní plošina s pantografem, jehož podstata spočívá v tom, že montážní plošina s pantografem je usazena na ochranné stříšce vysokozdvižného vozíku tak, že pantograf je uložen pomocí čepu a kladky ve vodítku jednak v montážní plošině a jednak na ochranné stříšce, přičemž pístnice hydraulického válce, který je uložen pomocí čepu ve vodítku na ochranné stříšce, je uchycena pomocí páky k přednímu čepu pantografu. Vynález lze využít při montážní...

Spôsob chladenia polypropylénových vláken vyšších jednotkových jemností pri ich výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 238890

Dátum: 15.05.1987

Autori: Sedlák Michal, Knotek Ľubomír, Takáčová Marta, Michlík Peter, Beck Zoltán, Dudič Milan

MPK: D01F 6/06

Značky: výrobe, polypropylénových, vláken, vyšších, chladenia, jemností, spôsob, jednotkových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spôsob chladenia polypropylénových vláken vyšších jednotkových jemností pri ich výrobe s použitím mnohootvorových veľkokapacitných hubicových kompletov bez nebezpečia zlepovania kapilár, s obmedzenou potrebou chladiaceho vzduchu, bez potreby vzduchotechnickej jednotky, špecifickej úpravy povrchového napätia chladiacej kvapaliny, bez vysokých nárokov na temperáciu chladiacej kvapaliny. Uvedeného účelu sa dosiahne kombinovaným...

Způsob kontinuální přípravy kopolymerů ethylenu a vyšších alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250660

Dátum: 14.05.1987

Autori: Levine Isaac, Karol Frederick, George Kathleen

MPK: C08F 4/64, C08F 210/16

Značky: alfa-olefinů, způsob, kontinuální, kopolymerů, přípravy, vyšších, ethylenu

Text:

...v množství v rozmezí od 33 molových procent do 95 molových procent, přičemž nejvýhodnější je použití tohoto plynu v množství V rozmezí od 40 molových procent do 70 molových procent. Tímto ředícím plynem se minipodle uvedeného vynálezu plyn, který není reaktivní za použitých podmínek v. polymerizačním reaktoru, to znamená, že se tento plyn nerozkládá a/nebo nereaguje s monomery uváděnými do polymerizační reakce a se složkami katalytické směsi...

Vazební filtr vyšších harmonických

Načítavanie...

Číslo patentu: 250334

Dátum: 15.04.1987

Autor: Richtr Josef

MPK: H02J 3/01

Značky: filtr, vazební, harmonických, vyšších

Text:

...za-pojen rvypínvač.Výhodou vazebního filtru podle vynálezu je skutečnost, že potlačuje všechny harmonické od nejnižší rezonanční frekvence sacích obvodů, sestavených z kondenzátorů a tlumivek, přičemž účinnost potlačení vyšších harmonických se se zvyšující tónovou frekvenci zvyšuje.Na připojeném výkrese je schematickynakreslen príklad zapojení vazebního filtru vyšších harmonických podle vynálezu.K prípojníci 1 je pres vypínač 2 a vzduchovou...

Katalytický systém pro výrobu methanolu a vyšších alkoholů ze syntézního plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236697

Dátum: 15.02.1987

Autori: Fattore Vittorio, Notari Bruno, Paggini Alberto, Laganá Vincenzo

MPK: B01J 23/72, C07C 31/04

Značky: systém, vyšších, katalytický, plynů, alkoholů, syntézního, výrobu, methanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je katalytický systém podle vynálezu pro výrobu methanolu a vyšších alkoholů ze syntézního plynu, složený z prvků zinku, chrómu, mědi a alkalickéno kovu A, s výhodou draslíku nebo sodíku, příp. jiných kovů Me, s výhodou manganu, hliníku nebo ceru, přičemž prvky mohou být celkově nebo pouze částečně chemicky spojené s kyslíkem a/nebo navzájem, odpovídá empirickému vzorci ZnCrwCuxAyMezOt. Při použití uvedeného katalytického systému se...