Patenty so značkou «vysokonapěťového»

Nosný rám bloku vysokonapěťového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 260561

Dátum: 15.12.1998

Autori: Maloušek Antonín, Vostárek Oldřich, Straka Jaromír, Zdeněk Dalibor

MPK: H05K 7/18

Značky: nosný, vysokonapěťového, měniče, bloků

Text:

...podle vynálezu spočíva v tom, že je dosaäeno podstatnáho snížení jeho vnějších rosmšrů.vynález bude v dalším textu blíže vysvětlen na příkladu provedení, znazorněného na výkresu. na kterém je zobrazen nosný rám bloku vysokonapětového meniče podle vyndlszu v perspektlvním pohledu.Nosný rám bloku vysokonapětováho měniče sestává z první prostorové části l pro komutaění kondenzdtory a optoelektrcnioké řídící obvody včetně diagnostických...

Způsob vysokonapěťového zapalování a jištění jednoelektrodových plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255555

Dátum: 15.03.1988

Autor: Sýkora František

MPK: F23Q 7/24

Značky: jištění, jednoelektrodových, hořáku, zapalování, vysokonapěťového, způsob, plynových

Text:

...33 děličkuše čítač ł,a tím nastaví výohozí funkční stav obvodu. Součeanš e připojenín vnitřniho napětí přes vypínač 31 si rozoběhno zdroj impuloů L, ktorý-produkuje obdélníkové impulsy. Tyto impuley jsou průběšně dě 1 eny v děličoe g tak, aby vyhovovaly požadované frokvencg zapnlovecíck impuloů. Dělička g má nastavitelný dělící poměr. Výstup děličky g Je přes hredlo 1 opojen a čítačem 5,ktorý je možno přednastavłt na požadovaný počet...

Nosné zařízení základního modulu s bloky tyristorů vysokonapěťového tyristorového měniče se vzduchovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 253998

Dátum: 17.12.1987

Autori: Zdeněk Dalibor, Flieger Jiří, Straka Jaromír, Maloušek Antonín

MPK: H05K 7/18

Značky: tyristorů, základního, vzduchovým, vysokonapěťového, měniče, bloky, nosné, modulu, chlazením, zařízení, tyristorového

Text:

...je tvďeno soustsvou sedmi svislých izoleöních desek l. svislé izolační des ky 1 jsou ve svých čtyřech rozích spojeny s kovovými nosníky 2 prostřednictvím äroubových spojd lo e kovo vých ichytů 3, ktoré jsou upreveny ne kovanie nosnících 2. svislé izolační desky l jsou opatřeny ne každá straně vodorovnými drtžknni 5, vytvořenými na každá svislé izo lsöní desce 1 navzájem v různých výšíkách. Účelom to hoto vzájemnáno přesazehí vodorovných...

Elektrický izolační spoj vysokonapěťového tyristorového měniče mezi řídicími a silovými obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 252060

Dátum: 13.08.1987

Autori: Caha Zdeněk, Straka Jaromír

MPK: H04B 9/00

Značky: řídicími, elektricky, silovými, izolační, vysokonapěťového, obvody, měniče, tyristorového

Text:

...karty zesilovače impulsů a zesilovače a tvaro~ vače impulsů a rozpojitelnost.optíckého světlovodu na obou kon-cích usnedňuje montáž a demontáž polovodičového měniče a dále může být využít k diagnostice poruch Zařazením kondenzorů lze zlepšit účinnost přenosu světelného sígná 1 u.Elektricky izolační spoj mezi řídůcími a silovými obvodyrozpojitelný na obou koncích opticky je blíže vysvětlen na pří kladu podle výkvesu.~ Na výkresu je znázorněn...

Zapojení pro kompenzaci zvlnění vysokonapěťového zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233612

Dátum: 01.03.1987

Autor: Votava Bohumil

MPK: H02M 7/00

Značky: zapojení, zvlnění, kompenzaci, vysokonapěťového, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vhodné pro vysokonapěťové zdroje určené pro elektronově optické systémy. V zapojení se snímá zvlnění napětí napájecího zdroje a vzniklá střídavá složka se ve vhodné velikosti a fázi sečítá s řídicím napětím šířkového modulátoru odvozeným od regulační odchylky.

Katoda vysokonapěťového doutnavého výboje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228242

Dátum: 15.03.1986

Autori: Novák Miroslav, Kramář Jaroslav, Hájek Stanislav

Značky: doutnavého, výboje, vysokonapěťového, katoda

Zhrnutie / Anotácia:

Katoda je vytvořena jako část dutého tělesa, které je uzavřeno dvěma víky. V jednom víku jsou otvory pro přívod a odvod chladicí kapaliny, například vody. Druhé víko vlastní část katody svou účinnou emitující plochou. Tvarování této účinné plochy umožňuje soustředění elektronového svazku. Tomu ještě slouží příslušné stínění s otvorem, kterým svazek elektronů vychází. Víko opatřené emitující plochou je možno vytvořit samostatně, a to umožní v...

Zapojení pro snížení vnitřního odporu vysokonapěťového zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221395

Dátum: 15.02.1986

Autor: Votava Bohumil

Značky: zapojení, odporu, zdroje, vysokonapěťového, snížení, vnitřního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro snížení vnitřního odporu vysokonapěťového sinusového zdroje urychlovacího napětí. Zapojení umožňuje snížení statického výstupního odporu výkonové části zdroje a podstatné zkrácení přechodových jevů při změnách zátěže. Podstatou vynálezu je, že výstup zesilovače odchylky s velkým výstupním odporem je spojen jednak s řídicím vstupem řízeného zesilovače, jednak se zemní svorkou násobiče napětí a jednak přes kompenzační...

Zapojení budicího stupně k násobiči vysokonapěťového zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221726

Dátum: 15.05.1985

Autor: Ježek Ladislav

Značky: zdroje, stupně, zapojení, budicího, násobiči, vysokonapěťového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení budicího stupně k násobiči vysokonapěťového zdroje. Zapojení dosahuje vysoké účinnosti při malých tepelných ztrátách. Rušivé vysokofrekvenční zákmity na výstupním napětí mají mnohem menší amplitudu. Podstatou vynálezu je oscilátor obdélníkových kmitů spojený přes derivační obvod prahový obvod a zesilovač s bází koncového tranzistoru, přičemž emitor je spojen se společným vodičem a kolektor je spojen přes primární vinutí...

Zapojení vysokonapěťového zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215669

Dátum: 15.03.1984

Autor: Šálek Robert

Značky: zapojení, vysokonapěťového, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysokonapěťového zdroje řízeného šířkou pulsů o konstantním kmitočtu a amplitudě. Zapojení dosahuje vysoké účinnosti pří malých tepelných ztrátách. Tvoří kompaktní celek s malou hmotností. Podstatou vynálezu je generátor pulsů se dvěma výstupy spojený jednak přes usměrňovač s předzesilovačem a jednak přes komparátor s předzesilovačem, který je spojen s výkonovým zesilovačem a převodním transformátorem se třemi vinutími na...