Patenty so značkou «vysokofrekvenční»

Předřadník pro zapalování a vysokofrekvenční napájení vysokotlakých výbojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270429

Dátum: 13.06.1990

Autori: Melis Janos, Szeverényi András, Waldinger Béla, Sirató Rudolf, Fehér Zoltán, Kárpát Árpád

MPK: H05B 41/16, H01S 3/09

Značky: předřadník, vysokofrekvenční, vysokotlakých, napájení, zapalování, výbojek

Text:

...33 naprázdno tvoří sáríový osoileční obvod. Psralelnč k prvnímu kondenzátoru 2 o je přípojeno vysokoüská výbojka g. V přípsdö vyobrszenem na obr. 1 vede jeden pől prv-I ního kondenzátoru 25.päes sekundární vlnutí ga pomocnáho pulsního trsnsíormátoru 33 no příalulný pól vysokotlská výbojky g. přičemž sekundární vlnutí 33 o induktlvní člen 31 tvoří sériový členo primární vinutí 33 pomocnáho pulsnho transtormátoru gg je spojono s výstupy...

Zařízení pro vysokofrekvenční bezkontaktní měření vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 270085

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zuska Jiří, Gaš Bohuslav

MPK: G01N 27/00, G01R 27/00

Značky: vysokofrekvenční, měření, vodivosti, bezkontaktní, zařízení

Text:

...vstupem prvního přepínače 1. Na druhý vstup prvního přapínače 5 je připojan druhý výstup budícího generátoru l. Výstup prvního přepínače 5 je spojen se vstupem zesilovače 2, který může případně.obsahovat i usměrňovač střídavého napätí. Výstup zesilovače 2 je napojen na vstup druhého přepínače 5. První výstup druhého přepínače É je výstupem měřícího zařízení a může být spojen s výstupním obvodom 2 měřícího zařízení, který zařízení přizpůsobuje...

Dvouzávitový induktor pro přípravu monokrystalů křemíku metodou vysokofrekvenční letmé pásmové tavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269305

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zamastil Jaroslav, Zbořílek Aleš, Štencl Stanislav, Mrázek Dušan, Daníček Zdeněk

MPK: C30B 35/00, C30B 13/24

Značky: pásmové, křemíku, metodou, vysokofrekvenční, dvouzávitový, tavby, induktor, přípravu, monokrystalů, letmé

Text:

...potřebném rozsahu průmärů ingotu křemíku od tenkého monokrystalického zárodku o průměru 3 mm do íinálního průměru křemíkováho monokryatelu o průměru 70 mmvíce, při relativně vysoká energetická účinnosti. Další výhodou je relativně nízká impendance paralelní kombinace obou ohłívacích závitů a optimální tvar průřezu induktoru,které jsou příznivé z hlediska omezení nebezpečí vysokotrekvenčních výbojů.Na výkresu je na obr. 1 znázorněn částečný...

Spojovací prvek pro přenos vysokofrekvenční energie do vakua

Načítavanie...

Číslo patentu: 268028

Dátum: 14.03.1990

Autori: Černý Rudolf, Čejka Antonín

MPK: H01P 1/04, H01P 5/08

Značky: prvek, prenos, energie, vysokofrekvenční, vakua, spojovací

Text:

...vysokých výkonů bez prídavného chlazení, jakož 1 v zachycení vysokého mechanického nemáhání při spojování vlnovodných dílů.Konstrukce zařízení podle vynálezu je popsána dále podle připojenébo výkresu.Keramický kotouč § je připájen do vložky 2 s dilatačním prolisem 2 tvaru půlvlny, která je vložena do robustního prstence 2 upsvněného mezi dvě příruby ,g epojovaných vlnovodů 1,§ válcovou dutinou gg a střední dutinou 1. Vložka 2 je upevněna...

Způsob sušení použitých náplní aktivní kyseliny křemičité vysokofrekvenční elektromagnetickou energií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267499

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nikl Květoslav, Odelga Július

MPK: C01B 33/12

Značky: použitých, způsob, křemičité, energií, sušení, kyseliny, náplní, elektromagnetickou, vysokofrekvenční, aktivní

Text:

...na využití silně intcrokce elektromagnetického pole mikrovlnnćho pásma s díelektríckými materiály s velkým ztrátovým číslem tg 55, mezi něž aktivní kyse 1 inu křemičitou nasycenou vodními parnmi řadíme.Nový učinek podle vynšlezu spočívá v tom, že sušení vlhkých silikagelových náplní vysokofrckvenční elektromagnetickou energií probíhá v časoch až 30-ti násobnč kratších než u.původ ního způsobu sušení a s menší energetickou...

Nízkoimpedanční napaječ induktoru pro vysokofrekvenční letmou pásmovou tavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266616

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mrázek Dušan, Štencl Stanislav

MPK: H05B 6/36

Značky: napáječ, induktoru, tavbu, pásmovou, letmou, vysokofrekvenční, nízkoimpedanční

Text:

...omezí ohmická složka impedance v oblasti průchodky a elektrické ztráty v napáječi při přenosu vysokofrekvenční energie od vysokofrekvenčního generátoru do induktorú na minimum.Na připojeném výkresu je na obr. 1 znázorněn V axonometrickém pohledu v částečném řezu svislou rovinou souměrnosti napáječ, u kterého jsou ploché přívody v tělese průchodky tvořeny trojicemi válcových vodičů. Na obr. 2 je v bokorysu v částečném osovém řezu znázorněn...

Kondenzátor s malou indukčností, zejména pro vysokofrekvenční generátory v zapojení s uzemněnou mřížkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265872

Dátum: 14.11.1989

Autori: Boček Otakar, Havlíček Rudolf, Hroch Pavel, Langmajer Miroslav, Šíbl Milan, Jareš František

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: uzemněnou, generátory, vysokofrekvenční, zejména, indukčnosti, malou, mřížkou, zapojení, kondenzátor

Text:

...posun fáze budiciho impulsu, což vede v konečném důsledku ke snižováni energetické účinnosti zařízení. Další nevýhodou je tech nologické pracnost těchto systémů.Uvedené nevýhody odstraňuje kondenzátor s malou in~dukčnosti. zejména pro vysokofrekvenčni generátory v zapojeni s uzemněnou mřižkou. jehož podstata spočivá v tom, žer jedna elektroda kondenzátoru je tvořena kovovou doskou 1,druhá elektroda kondenzátoru je tvořene nejméně dvěma...

Třífázový vysokonapěťový polovodičový usměrňovač, zejména pro vysokofrekvenční generátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 265624

Dátum: 14.11.1989

Autori: Langmajer Miroslav, Havlíček Rudolf, Dočekal Jiří, Hroch Pavel, Jareš František

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: vysokofrekvenční, třifázový, polovodičový, zejména, usmerňovač, generátory, vysokonapěťový

Text:

...ve výrobě. Podobně složité a pracné jsou usměrňovače používající jednotlivé polovodičové prvky s jednopôlovým šroubovým vývodem, přimontovaným vždy na chladič určitého profilu a chladiče se pak montují vždy na nosníky jedné usměrňovací větve a ty pak se mechanicky spojují v celek vysokonapětového usměrňovače.Uvedené nevýhody odstraňuje vysokonapěčový třífázový polovodičový usměrňovač zejménapro vysokofrekvenční generátory, sestávající z...

Vysokofrekvenční výkonový přepojovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 265609

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hejkal Miroslav, Hamsa Jaroslav, Nosek Jaroslav, Hůlka Petr

MPK: H01H 1/20

Značky: výkonový, prepojovač, vysokofrekvenční

Text:

...ním umístěný další pružný vodivý spoj A. Dále jsou na základové desce umístěny tři kontaktníjednotky la, p, g a dvě zemnicí svorky lgg, Q. Všechny kontaktní jednotky 1 (obr. 2) jsou provedeny stejně a sestávají z izolátoru Q, na kterém je připevněn nosič lg, se kterým jsou vodivě spojeny dva kontakty §, a to horní a dolní kontakt. Kontakty g mají válcový tvar a jejich dosedací část leží v roviněkolmé k ose izolační tyče Q. Na nosiči lg...

Dutinový rezonátor pro vysokofrekvenční generátory velkého výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265194

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jareš František, Boček Otakar, Havlíček Rudolf, Hroch Pavel, Langmajer Miroslav, Šíbl Milan

MPK: H05B 6/02, H01J 5/46

Značky: generátory, vysokofrekvenční, rezonátor, výkonu, dutinový, velkého

Text:

...ze dvou větví propojených paralelně, zakončených kapacitou, jehož podstata spočíva V tom, že indukčnost každé větve vedení je tvořena pevnou klecí z ocelových svorníků pevně spojených čelními deskami, přičemž aktivní povrch indukčnosti je tvořen měděným pláštěm, zatímco kapacita je tvořena zemními deskami, které jsou vzájemně symetricky propojeny prvními vodivými propojkami a druhými vodivými propojkami jsou připojeny na plášt rezonátoru a...

Zapojení pro měření odporu kapalného média vysokofrekvenční metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264578

Dátum: 14.08.1989

Autori: Pleschner Ivan, Líbal Dalibor, Pleninger Miroslav, Valoušek Rudolf, Dostál Jaroslav

MPK: G01V 3/06

Značky: metodou, zapojení, vysokofrekvenční, kapalného, měření, media, odporu

Text:

...signálu je propojen ji s detektorem g vysílacího signálu, který je přípojen na výstupní N obvod 25 dále je propojen se vstupem kapaoitního snímače 1,jehož výstup je připojen k detektoru A přijímacího signálu. Jeho výstup je připojen k obvodu Ž teplotní kompenzace, jehož výstup je propojen s jedním vstupem zesi 1 ovače 1 regulační odchylky.Dŕuhý vstup je připojen. na zdroj § referenčního napětí a výstup je připojen ke vstupu řídícího...

Zařízení pro vysokofrekvenční svařování trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264042

Dátum: 12.05.1989

Autori: Medveděv Alexandr, Poluchin Vladimir, Poluchin Valerij, Skačko Jurij

MPK: B21C 37/12

Značky: svařování, zařízení, trubek, vysokofrekvenční

Text:

...®Hr.1 Hsoőpameua cxeMa àopnymmero ycTpoůcTBa (pan no ocn TDYĎH) na Hr.2 - TO me, sun no cTpenKe A. rHa ®ur.1 H 2 uM®paMM oőosnauenuz Banka 1, ynopnue ponuxn 2 ~ uns neHTM H 3 - uns TDYĎH, mopúpymme,BmnonHnmmneponb 1 Icsapounwx Banxn - Hapyxnuň 4 H BHyTpeHI-Hů - 5, dxofnmpylóluan BTynKa - 6, JIeHTa ~ 7, Tpyöa 8.B npouecce cnapxn neura 7 ov paamawmaawena npoxonw uepea Hanpannnmmue Banxu 1 H nonaaew Memy Banxamm 4 H 5, KoTopue onoapemeuno...

Třízávitový trubkový induktor pro vysokofrekvenční letmou pásmovou tavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262270

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mrázek Dušan, Zbořílek Aleš, Daníček Zdeněk, Zamastil Jaroslav

MPK: H05B 6/10

Značky: pásmovou, trubkový, letmou, vysokofrekvenční, třízávitový, induktor, tavbu

Text:

...mezikružím o šířce 5 až 12 mm. Stabilizační závit je umístěný pod vnějším ohřívacím závitem a vnitřním ohřívacím závitem. Je tvořenkruhovou cívkou souoscu 5 vnějším ohřívacím závitem.Výhodou třízávitového trubkového induktoru podle vynálezu je dosažení bezpečného pretavení střední části pásma, potlačení vzniku dentrických výrůstků a možnost přípravy monokrystalů nad průměr 60 mm při relativně nízká indukčnosti vnitřního ohřívacího...

Zařízení pro vysokofrekvenční svařování panelů z termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259606

Dátum: 17.10.1988

Autori: Havlíček Rudolf, Bucek Josef, Langmajer Miroslav, Jareš František

MPK: B29C 65/04

Značky: svařování, panelu, zařízení, materiálů, vysokofrekvenční, termoplastických

Text:

...je umístění maslvní rovinné elektrody dole a podstatné lehčí dekorativní elektrody přestavitelně nahoře. Dochází tak ke zkrácení manipulačního času a zvýšení životnosti mechanických částí odklopných ramen, nebot ručně, pneumatický nebo hydraulický se pohybuje s několikanásobně menší hmotou dvakrát V jednom svářecím cyklu. Další výhodou je to, že ohyb je prováděn o 90 ° ohýbacím a přitlačovacím přípravkem a o dalších 9 U vysokotrekvencním...

Držák tyče polovodičového materiálu pro vysokofrekvenční letmou pásmovou stavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258949

Dátum: 16.09.1988

Autori: Štencl Stanislav, Mrázek Dušan

MPK: C30B 13/32

Značky: tyče, držák, stavbu, polovodičového, pásmovou, vysokofrekvenční, letmou, materiálů

Text:

...okolo rotační osy o délce odpovídající rozsahu průměrů upevñovaných tyčí 3 polovodičového materiálu a centrážnĺm osazením A spojeným s kulovým závěsem łł je otočně nasazena ovládací deska á otvorem 1 lícovaným na centrážní osazení 5. Ovládací deska § je opatřena ovládacími drážkami É symetricky rozmístěnými okolo rotační osy, tvaru křivky s plynule se zvětšující vzdálenosti od rotační osy o shodněm počtu jako radiální drážky 2.Do otvorú...

Dvojice rovinných elektrod pro vysokofrekvenční svařování dvou nebo více vrstev plošných textilních materiálů s nánosem PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: 256967

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kropáček Jaroslav, Seifert Jan

MPK: B29C 65/04

Značky: rovinných, materiálů, textilních, plošných, vrstev, nánosem, více, svařování, elektrod, dvojice, vysokofrekvenční

Text:

...stavu techniky, používaného pro spojování vícevrstvých materiálů vyplýva, že se tyto technologie nehodí pro výrobu vícevrstvých plošných materiálů, u kterých se počíta s využitím odpadu textilních materiálů s nánosem PVC jako výchozí suroviny pro výrobu řemínků, řemenů, výztuh, podložek a podobně, tedy polotovarů používaných například pro autoplachty, stany a řemínky k různým výrobkům.Uvedené nevýhody odstraňují rovinné elektrody podle...

Způsob dotování krystalů křemíku při vysokofrekvenční letmé pásmové tavbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 256526

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mrázek Dušan, Daníček Zdeněk, Zbořílek Aleš, Rambousek Jaroslav

MPK: C30B 13/12

Značky: pásmové, způsob, krystalů, vysokofrekvenční, dotování, tavbě, křemíku, letmé

Text:

...dotující látky a k ukládání dotující látky a zplodin rozkladu na stěny zařízení a na vlastní tavený ingot křemíku, což všechno vede ke snížení přesností a reprodukovatelnosti procesu dotování.Další známý způsob dotování krystalů křemíku fosforem z tepelného rozkladu fcsftnu odstraňujez části nevýhody výše uvedených způsobů dotování tak, že bezprostředně k povrchu roztaveného pásma křemíku se v průběhu tavby přivddí úzký proud azgonu s...

Vysokofrekvenční dělič výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255932

Dátum: 15.03.1988

Autori: Michálek Karel, Šimíček Bohumil

MPK: H03H 7/48

Značky: dělič, výkonu, vysokofrekvenční

Text:

...stavu v šikmém pohledu,2 ss 932 .2. nn obr. 2 je tento dělič znázorněn v přičném řezu.Jak je z přiložených obr. patrno, vysokorrekvenšní děliě podle vynálezu je tvořen uzavŕenou skříni ve tvaru obdélníkeve krabice a jeho vnitřní koąxíální prostor je vytvořen plochým dnemł a krabicovým víkem 3, kterým je ploché dno l překryto. Ploché-dno A je opatřeno třemi elektricky izolovanýmí přívodními otvorymg, jimiž jsou provlečeny nosné sloupky Q....

Vysokofrekvenční toroidální čidlo supravodivého kvantového magnetometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255425

Dátum: 15.03.1988

Autor: Petříček Václav

MPK: G01R 33/12

Značky: magnetometru, vysokofrekvenční, kvantového, supravodivého, čidlo, toroidální

Text:

...dutina, do nížjsou vložený obě cívky, to znamená signálová a budicí. V ose válce je hpraven supravodivýslabý přechod, přičemž v jedné části je upraven šroub s hrotem a ve druhé části šroubs plochým čelem. obě poloviny válcového čidla jsou spolu spojený bud šrouby nebo difúzním svárem. Cívky se do toroidální dutiny vkládaji bud před montáži nebo pomocným otvorem, jehož osa je tečnou ke kružnici procházející středem toroidálni dutiny a...

Svářecí zařízení pro vysokofrekvenční přivařování záclonek k autoplachtám

Načítavanie...

Číslo patentu: 241635

Dátum: 01.01.1988

Autori: Körmöczy Péter, Stadler István, Kovács Gábor, Horváth Károly

MPK: B29C 65/04

Značky: svářecí, přivařování, autoplachtám, záclonek, vysokofrekvenční, zařízení

Text:

...na obr. 3 je zařízení se sklopenou horní elektrodou na dolní elektrodu.Svářecí zařízení sestává z horní elektrody l a z dolní elektrody ljłuševněných na nosných těleeech g. Nosné tělesa g obouelektrod a ou spojene pákovým mechanízmem,tvořeným dvojicípák 1, §. V zádní části nosnéhotě 1 eea g spoiní elektrody 1 je umístěna torzní tyč 5, nskteré je uchyceno neváděcí rameno §,na druhém konci opetřené klaďkou lł,pojízdnou ve vodící dráze...

Způsob zplyňování barya z exotermických getrů pomocí zdroje vysokofrekvenční energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 253209

Dátum: 15.10.1987

Autori: Drda Lubomír, Szabó Juraj, Hausner Pavel

MPK: H01J 29/94, H01J 19/70

Značky: exotermických, energie, pomocí, způsob, vysokofrekvenční, zdroje, zplyňování, getru, barya

Text:

...konstantní hmotnosti odpařeného barya z kroužkového getru. Nový způsob umožňuje úplnou automatizaci pracoviště pro zplyñování exotermických getrů včetně samočinné kontroly postupu. Nový způsob eliminuje vliv skutečně polohy getru vůči toku vysokofrekvenční energie na hmotnost odpařeného barya a dále umožňuje ukcnčit vysokofrekvenční ohřev ihned po uplynutí startovacího času, pokud je jeho délka mimo hraniční rozsah daný výrobcem getru pro daný...

Plošný vysokofrekvenční výstupní transformátor pro vysokofrekvenční ohřev s hermeticky odděleným sekundárním vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 241249

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stuchlik Peter, Dittrich Josef

MPK: H01F 31/00, H01F 17/02

Značky: ohrev, vysokofrekvenční, sekundárním, odděleným, výstupní, plošný, hermetický, transformátor, vinutím

Text:

...vinutí vysokofrekvenčního výstupního transformátoru do pracovní komory zonální tavicí aparatury a přímým připojením induktoru ke koncům sekundárního vinutí se maximálně zkrátí délka přenosovê drahy proudu. Tím dochází k zmenšení ztrát výkonu. Nahrazením izolační průchodky izolační distanční deskou se značně zjednodušuje celková konstrukceN a zmenšuje se výrobní náročnost induktoro vého obvodu zonální tavicí aparatury. 0 dstraněním sériové...

Plošný vysokofrekvenční výstupní transformátor pro vysokofrekvenční ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 241248

Dátum: 15.09.1987

Autori: Markalous František, Letko Pavel

MPK: H01F 17/02, H01F 27/10

Značky: transformátor, ohrev, plošný, vysokofrekvenční, výstupní

Text:

...vynechání kompenzačních kondenzá 4torů paralelne pripojených k sekundárnímu vinutí.Na pripojených výkresech je znázorněn plošný vysokofrekvenční výstu ní transformátor podle vynálezu, kde na o r. 1 je znazorněno jeho primární vinutí a na obr. 2 je znázorněno sekundární vinutí.Primárni vinutí 1 plošného vysokofrekvenčniho výstupního transformátoru je navinuto do spirály tvořené dvěma mčděnýml trubkami nestejného průřezu. Vstupní trubka 3 o...

Zapojení pro vysokofrekvenční snímání konturového záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245351

Dátum: 15.09.1987

Autor: Subramanian

MPK: G11B 9/00

Značky: snímání, konturového, zapojení, vysokofrekvenční, záznamu

Text:

...zapcjeného do rezonančního obvodu vysokofrekvenčního oscilatoru se projevují změnami kmitočtu oscilatoru. Kmitočtově modulovana vysoka frekvence vychazející z oscilátoru se dale zprecovavá v obvodech prijímače na nízkołrekvenční signal pre reprodukční zařízení. 7výhodou vysokofrekvenčního snímaní konturového záznamu je poměrně velka účinnost, a tím 1 citlivost dovoluje použití i velmi slabé vrstvy magnetického materialu, nanesenâho napr....

Zařízení pro sledování vysokofrekvenční srdeční činnosti u lidí i zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 241272

Dátum: 01.09.1987

Autori: Frundl Zdenik, Procházka Jan

MPK: A61B 5/05

Značky: zvířat, sledování, činnosti, lidí, zařízení, srdeční, vysokofrekvenční

Text:

...měřidla poruchy kontraktility srdečního svelu,zvláště při poetižení koronárního oběhu. Vzhledem k malé hmotnosti lze zařízení použít i v terénu, během převozu pacienta a to i při jeho oblečení.Na přiloženém výkresu je na obr. 1 blokové schéma uspořádání zařízení podle vynálezu, na obr. 2 je schematicky znázorněna antena. Zařízení na obr. 1 je tvořeno spirálovou entenou ł spojenou2 241 272 s vysokofrekvenčním přijímačem g pracujícím v...

Ingot pro vysokofrekvenční pásmovou tavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239691

Dátum: 13.03.1987

Autori: Trinn Mária, Bartho István, Hantos Gábor

MPK: C30B 17/00

Značky: ingot, pásmovou, vysokofrekvenční, tavbu

Text:

...rozšířujícím se kužslem dále do ingotu, kde je jeho velkým povrchem vyaáláno do okolí. Další nevýhodou je časová náročnost zahájení tavhy a spotřeba materiálu při mechanické úpravě ingotu.Výše uvedená nedostatky odstraňuje ingot pro vysokofrekvenční pásmovou tavbu podle vynálezu, kde ingot je opatřen v blízkosti místa zahájení tavby nejméně jedíím příčným zářezem do hloubky 0,25 až 0,5 průměru ingotu. Oni-ivana spodní část ingotu...

Vysokofrekvenční předřadník k omezení proudu pro úsporné osvětlovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235536

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kerekes Béla

MPK: H01J 61/56

Značky: úsporné, proudu, osvětlovací, jednotky, vysokofrekvenční, omezení, předřadník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysokofrekvenčního předřadníku k omezení proudu pro úsporné osvětlovací jednotky, zašroubovatelného přímo do objímek, normálních žárovek, s výhodou pro elektrické výbojky opatřené normálními paticemi, s výhodou pro zářivky, vysokotlaké sodíkové výbojky s kovovými parami, přičemž v předřadníku je použita tlumivka, spínací tranzistor a usměrňovač. Účelem vynálezu je odstranění transformátoru zabírajícího mnoho místa, zjednodušení...

Průchodka induktoru pro vysokofrekvenční pásmovou tavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229600

Dátum: 15.09.1986

Autori: Štencl Stanislav, Mrázek Dušan

MPK: H05B 6/10, H05B 6/36

Značky: pásmovou, induktoru, vysokofrekvenční, průchodka, tavbu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení účinnosti induktoru, zjednodušení a urychlení jeho montáže při dosažení vysoké těsnosti. Uvedeného účelu se dosáhne průchodkou induktoru, která je tvořena tělesem průchodky, opatřeným těsnicí plochou lícovanou na přírubu pracovní komory. Vnitřní prostor tělesa průchodky je vyplněn izolační vložkou s osovým dorazem, vzájemně utěsněnou s tělesem průchodky a opatřenou otvory. V otvorech jsou hermeticky uloženy přívody...

Lis pro vysokofrekvenční svařování termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237411

Dátum: 15.08.1986

Autori: Rybaltovskij Genrich Michajlovič, Emporopulo Vladimír Charlampovič, Panasjuk Anatolij Ivanovič

MPK: B29C 65/04

Značky: termoplastických, vysokofrekvenční, materiálů, svařování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti svařování plastických hmot, zejména lisů pro svařování termoplastických materiálů. Cílem vynálezu je zvýšení spolehlivosti práce lisu a zvýšení jakosti sváru. Vytčeného cíle se dosahuje lisem pro vysokofrekvenční svařování termoplastických materiálů, který je opatřen vodicími plochami pro konzoly, upevněné na sloupku, určenými k vzájemně nezávislému přemisťování a snímacími prvky vzájemně působícími s přívodním prvkem,...

Zařízení pro vysokofrekvenční impulsní signalizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 231148

Dátum: 01.06.1986

Autori: Bernatík Stanislav, Zítko Jiří

MPK: G08C 19/12

Značky: impulsní, zařízení, signalizaci, vysokofrekvenční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti automatizace řízení dolů. Týká se způsobu a zařízení vysokofrekvenční impulsní signalizace ze signalizačního do vyhodnocovacího stanoviště bez potřeby napájecího zdroje na signalizačním stanovišti, zejména vhodné pro těžní zařízení v plynujících dolech. Podstata spočívá v tom, že signál vysílaný ze strojovny těžního stroje synchronizuje a napájí část vysokofrekvenční impulsní signalizace umístěnou na dopravní nádobě. Tato...

Pojízdné svařovací zařízení, zejména pro vysokofrekvenční svařování termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223168

Dátum: 15.03.1986

Autori: Langmajer Miroslav, Havlíček Rudolf, Jareš František, Kosina Jiří, Boček Otakar

Značky: svařovací, materiálů, zejména, vysokofrekvenční, svařování, pojízdné, termoplastických, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojízdného svařovacího zařízení, zejména pro vysokofrekvenční svařování velkoplošných dílů z termoplastických materiálů, a řeší problém rovnoměrného přenášení váhy svářecího stolu v průběhu svařování na rám stroje. U pojízdného svařovacího zařízení podle vynálezu, které je vybaveno svářecím stolem s přísavkami na upevnění svařovaného materiálu, jakož i vozíkem, pojíždějícím po kolejích rovnoběžných se svářecím stolem, přičemž na...

Zařízení pro vysokofrekvenční svařování, zejména rozměrných prostorových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 222523

Dátum: 15.03.1986

Autori: Langmajer Miroslav, Havlíček Rudolf, Vesecký Ladislav, Boček Otakar

Značky: prostorových, svařování, zařízení, zejména, vysokofrekvenční, výrobků, rozměrných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vysokofrekvenční svařování, zejména rozměrných prostorových výrobků, které mají tvar povrchů geometrických těles se vstupním a výstupním otvorem, Vyrobených z dílců ze svařitelného termoplastického materiálu rovinnými svary, a řeší problém provedení uzavíracího svaru v náležité kvalitě. Zařízením podle vynálezu pro vysokofrekvenční svařování, které je upraveno v prostoru pod krytem vysokofrekvenčního svařovacího...

Způsob výroby induktoru pro vysokofrekvenční ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 228826

Dátum: 01.01.1986

Autori: Průša František, Landa Václav, Svátek Lubomír Rndr

MPK: H05B 6/10

Značky: ohrev, vysokofrekvenční, induktoru, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby induktoru pro vysokofrekvenční ohřev zhotoveného elektrochemickým vylučováním kovů. Jádro induktoru, zhotovené z nevodivého materiálu, se opatří do šroubovice navinutým měděným pásem na který se připevní do šroubovice stočená tvarovaná kovová trubka, vyplněná předem kovovým a/nebo nekovovým materiálem. Mezera mezi jádrem a jednotlivými závity měděného pásu se odizoluje nebo odstíní. Po vyloučení potřebné vrstvy mědi se výplň...

Induktor, zejména pro středofrekvenční nebo vysokofrekvenční kalení vodicích ploch loží obráběcích strojů a jiných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220825

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kolínský Vladimír

Značky: středofrekvenční, loží, vysokofrekvenční, strojů, kalení, induktor, součástí, ploch, jiných, zejména, obráběcích, vodicích

Zhrnutie / Anotácia:

Induktor, zejména pro středofrekvenční nebo vysokofrekvenční kalení vodicích ploch loží obráběcích strojů a jiných součástí, se stávající z vlastního induktoru, připojeného k vývodům středofrekvenčního nebo vysokofrekvenčního transformátoru, z rozvodu tlakového vzduchu a z kalicí sprchy, mechanicky a elektricky navzájem spojených vyznačující se tím, že přívody (1´) vlastního induktoru (1), přívody (2´) kalicí sprchy (2) a přívody (3´) rozvodu...