Patenty so značkou «vysokofrekvenčné»

Prepojovacie zariadenie pre priemyselné vysokofrekvenčné generátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13434

Dátum: 16.07.2008

Autor: Darges Bernard

MPK: H03H 7/48

Značky: vysokofrekvenčné, prepojovacie, priemyselné, zariadenie, generátory

Text:

...rezonančný obvod 12, 12 s frekvenciou indukcie.0011 Na vytvorenie významných HF výkonov (niekoľko kW až MW), sa sčítanie elementárnych modulov M 1, M 2, Mi, Mn RFtranzistorov, z ktorých každý poskytuje časť celkového výkonu navýstupe generátora ohrevu, stáva jediným riešením V oblasti emitorov V pevnej fáze.0012 Týmito elementárnymi tranzistorovými modulmi sú generátory napätia a zapojenie generátorov napätia paralelne spôsobuje veľké...

Napájací zdroj pre vysokofrekvenčné vykurovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12007

Dátum: 30.05.2008

Autor: Richardson Robert

MPK: H05B 6/68

Značky: zariadenie, vysokofrekvenčné, vykurovacie, napájací, zdroj

Text:

...magnetického pola aplikovaného na neho. Zmenou magnetického pola možno zvyšovať alebo znižovať prevádzkové napätie magnetrónu, môže sa teda meniť požiadavka na výkon magnetrónu bez akýchkoľvek funkcionalít riadenia napájacieho zdroja. Magnetické pole sa mení pomocou regulovateľného napájacieho zdroja, ako napríklad SCR radiča 29, na zmenu prúdu privádzaného do cievky 28 usporiadanej pre aplikáciu magnetického pola do magnetrónu 21. S...

Spôsob a zariadenie na indukčné vysokofrekvenčné zváranie kovových výrobkov s rozdielnou hrúbkou materiálov a/alebo kvalitou materiálov použitím aspoň dvoch navzájom od seba oddeliteľných čiastkových indukčných vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9921

Dátum: 22.01.2007

Autori: Von Löhneysen Henning, Nacke Bernhard, Plha Jens, Wischmann Stefan, Nikanorov Alexander, Koch Martin, Schmidt Mario, Schülbe Holger

MPK: B23K 13/01, B23K 13/02, H05B 6/02...

Značky: indukčných, zariadenie, hrúbkou, rozdielnou, kovových, zváranie, aspoň, spôsob, čiastkových, použitím, dvoch, oddeliteľných, vysokofrekvenčné, výrobkov, kvalitou, vodičov, indukčne, navzájom, materiálov

Text:

...zvárajú rôzne hrubé kovové výrobky alebo kovové výrobky pozostávajúce z rôznych materiálov. Takými kovovými výrobkami môžu byť napriklad kovové ploché výrobky tailored blanks, plechové prírezy pretvárané na duté profily alebo rúry, takzvané tailoredtailored products je automobilová výroba, pretože tailored products majú optimálny pomer medzi maximálnym zaťažením a hmotnosťou, a preto sa môžu velmi dobre prispôsobiť danému0004 Na základe...

Zmesný plyn pre vysokofrekvenčné a indukčné spájkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265754

Dátum: 14.11.1989

Autor: Kosnáč Ľudovít

MPK: B23K 1/00

Značky: vysokofrekvenčné, spájkovanie, zmesný, indukčne

Text:

...že nosný plyn je nasýtený parami roztoku esteru kyseliny boritej 5 až 25 hmot. a 75 až 95 hmot. alkoholu s počtom uhlikov 1 až 2.Pri spájkovani zmesným plynom vynálezu sa nevyžaduje ochrana spájkovaného spoja klasickým tavivom, čim odpadá potieranie, máčanie epájkovaných súčiastok. Po spájkovani sa nevyžaduje následné čistenie spojov od trosky, - taviva, spoje alebo spájkované súčiastky sú vhodné pre dalšie spracovanie alebo priame...

Zariadenie na vytváranie vysokofrekvenčne modulovaného distenčného tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261404

Dátum: 10.02.1989

Autor: Török Pavol

MPK: A61B 5/02

Značky: distenčného, vytváranie, modulovaného, vysokofrekvenčné, tlaku, zariadenie

Text:

...použití kvapalinového pretlakoveho ventilu. Na obr. 3 schéma zariadenia na vytváranie vysokofrekvenčne modulovaného distenčného tlaku.Na obr. 1 je schematicky znázornená pretlaková krivka pri použití pružinového ventilu na grafe, kde na ose X je znázornený čas v sekundách a na ose Y tlak v kPa.Na obr. 2 je schematicky znázornená pretlaková krivka na grrafe, kde na ose X je čas v sekundách, na ose Y tlaky kPa pri použití vysokofrekvenčne...

Držiak aktívnej elektródy s ručným ovládaním pre vysokofrekvenčné chirurgické prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247313

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kodyš Emil Nichimovie, Šimovie Juraj, Morduchovie I1ja Isaakovie

MPK: AG1B 17/39

Značky: držiak, elektrody, chirurgické, ovládáním, aktívnej, prístroje, vysokofrekvenčné, ručným

Text:

...vysokofrekvenčných režimov cez výstupok ovládača sú výhodami oproti iným už doposiaľ známym prevedeniam. Výhody spočívajú V rozoberaielnosti, jednoduchosti, malej možnosti zatekania tekutín, výlučkov, krvi pri zákrokoch, spoľahlivosti uchytenia aktívnej elektródy a jej orientácia ako i rozlíšenie režimov koagulácie a rezania hmatom.Prikladné usporiadanie držiaka aktívnych elektród s ručným ovládaním pre vysokofrekvenčné chirurgické prístroje...

Držiak bipolárnej pinzety, najmä pre vysokofrekvenčné chirurgické prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246898

Dátum: 15.01.1988

Autor: Murárik Jozef

MPK: A61B 17/39

Značky: prístroje, najmä, chirurgické, pinzety, držiak, bipolárnej, vysokofrekvenčné

Text:

...na obvode stupňovitým horným vybranim s hornou dražkou a horným kontaktom, proti ktorým sú usporiadané stupňovité dolné vybranie s dolnou drážkou a dolným kontaktom.Pomer dlžky izolačnej objímky v oblastikruhového otvoru k teluwdržiaka je mini málne v pomere 3 2. Držiak bipolärnej pinzety podľa vynálezusvojim riešením umožňuje pri poškodení, alebo znížení pruženia kontaktov výmenu opotr-ebovaného dielu bez zmätkovania kompletného...

Zásuvka monopolárnej elektródy najmä pre vysokofrekvenčné chirurgické prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254016

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pilát Jozef, Kováčik Peter

MPK: A61B 17/36

Značky: prístroje, najmä, vysokofrekvenčné, monopolárnej, zásuvka, chirurgické, elektrody

Text:

...elektrôdy podľavynálezu, použitím izolačnej vložky zasunu tej do vodivého tela zásuvky, ktorá tvori jeden zvývodov vysokofrekvenčného prúdu, zaisťuje bezpečnosť obsluhy vysokofrekvenčných chlrurgických prístrojov. Ďalšou výhodou je jednoduchá montáž tejto izolačnej vložky umožnené využitím pružnosti materiálu v oblasti upevnenia na telo zásuvky.Príkladné prevedenie zásuvky monopolárnej elektródy je znázornená na pripojených výkresoch.Obr. 1...

Kombinovaný nožný spínač pre vysokofrekvenčné chirurgické prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242533

Dátum: 15.11.1987

Autor: Košalko Rudolf

MPK: A61B 17/32

Značky: spínač, prístroje, kombinovaný, vysokofrekvenčné, nožný, chirurgické

Text:

...spíanani vysokofrekvenčných režimov može owbsluhujúci stlačiť obidva. nožné spínač-e, t. j. koaguláciu a rezanie. Pri použiü dvoch rukoväti na bokoch základne, resp. bokoch Zákiĺtädne s prepážkou vysokoirekvemčuných režimov je nevýhodou zložitosť riešenia, keď pre každú činnosť, funkciu musí byt vytvorený nový diel, alebo upravený tvar základne. Uvedené nedostatky odstraňuje. kombinovaný nožnný spínač pre vysokoirekvenč-nte chirurgické...