Patenty so značkou «vysílačů»

Sdružovací zařízení pro provoz lichého počtu vysílačů do jedné antény

Načítavanie...

Číslo patentu: 268424

Dátum: 14.03.1990

Autor: Jindra Zdeněk

MPK: H04B 3/00

Značky: lichého, antény, provoz, zařízení, počtu, sdružovací, vysílačů, jedné

Text:

...zařízení podle vynálezu pro provoz pěti krátkovlnných vysílačů do jedné antény.První vysílač 1 je připojen k druhé vstupní svorce 1 druhého sdružovače 2, k jehož výstupní svorce 1 ztrátového výkonu je přípojen druhý absorber łł. Druhý vysílač lg je připojen k druhé vstupní svorce 1 prvního sdružovače łg, k jehož výstupní svorce 1 ztrátového výkonu je připojen první absorber lg. Třetí vysílač łg je připojen k první vstupní svorce g...

Obvod pro automatické hradlované řízení zisku, zvláště televizních vysílačů retranslačních stanic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268181

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bereczki József, Szalay István

MPK: H04N 5/38

Značky: řízení, televizních, vysílačů, retranslačních, zisku, automatické, hradlované, zvláště, obvod, stanic

Text:

...že synchronismus obou těchto signálů se znovu uataví ve velmi krátké době.Výhodný způsob provádění vynélezu je detoilnčjí popsan níže podle přiložených obrázků, kde na obr. 1 je blokové schéma obvodu o dvojí smyčkou podle vynalezu s na obr. 2 je schémntieký časový diagram hradlovneího signálu, to jest vzorkovaní, a synchroniznčniho impulsu.Obr. 1 znázorňuje uspořádání obvodu obsahujícího říditelný zesilovač 1 středngho knitočtu s automatickým...

Zapojení vysílačů na společné vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263014

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kadlas Oldřich

MPK: H04B 1/18

Značky: zapojení, vysílačů, vedení, společné

Text:

...zeailovačů ve vysílečích je možné připojit ne společné vedení vyšší počet vysílečů než při perslelním zapojení trensformátorů.Příklad zapojení podle vynálezu je dále popsán pomocí sché natu na výkrese. Výstupy vysílačů V 1 až V jaou spojeny e prvnímivinutímil tranćformátorů Tri až Tr jejĺĺhž druhá ą třetí vinutí 5 e 2 jsou ne společné vedení zepojena sériově. Zekončovecíodpor Q je zepojen přes vedení mezi koneovou svorku vinutí 2a...

Zapojení pro paralelní provoz bloků vysílačů hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 262995

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kčí Jiří

MPK: H03M 1/74

Značky: zapojení, paralelní, hromadného, bloků, vysílačů, dálkového, ovládání, provoz

Text:

...je připojen výstup obvodu výběru provozu vyeílačů, ktorý je současně připojen na čtvrtý vstup výběrového hradlového obvodu, Druhý vstup první řídící části etatickěho zdroje je spojen e druhým vstupem druhé řídící částí etatiokého zdroje, jejíž první vstup je epojen s prvním vstupom první řídící části etetického zdroje. , Příklad zapojení podle vynálezu je dále popeán a jeho činnoet vyevětlene pomocí výkresu, v němž na obr. l je v...

Zapojení aperiodického digitálního indikátoru hloubky amplitudové modulace vysílačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262990

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kilian Pavel, Kouba Jiří

MPK: G01R 29/06

Značky: vysílačů, digitálního, aperiodického, zapojení, amplitudové, hloubky, modulace, indikátoru

Text:

...obvodem L, přepínačem g se vstupem pro amplitudově modulovaný signál, jehož výstup je připojen na první špičkový detektor 3 s následující prepustí 39, jejíž výstup je připojen jednak přes první kondenzátor 4 na první oddělovecí stupeň Ž, jednak přes druhý kondenzátor 2 na první stupeň komparátoru lg. Jehozszamm výstup je spojen přes oddělovací stupeň ll s prvním zesilovačem gg. Jeho výstup-je jednak spojen s druhým vstupem prvního...

Zapojení pro nastavování a kontrolu zaklíčování vysílačů hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 261743

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hanžlík Jaroslav

MPK: H02J 13/00

Značky: vysílačů, kontrolu, zaklíčování, nastavování, ovládání, zapojení, dálkového, hromadného

Text:

...ł, jehož výstup je zapojen na vstup prvního vstupního obvodu g, jehož první výstup je zapojen na první vstup třetího přepínače łg a jehož druhý výstup je zapojenna vstup první pásmové propusti 5, jejíž výstup je zapojen na druhý vstup třetího přepínače łg, který má svůj výstup zapojen na první výstup łä. Vstup łg napětí druhé fáze R je zapojen na první vstup druhého přepínače g, vstup łł napětí druhé fáze S je zapojen na druhý vstup druhého...

Zapojení pro fázově konformní provoz vysílačů hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 260640

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hanžlík Jaroslav

MPK: H02J 13/00

Značky: dálkového, vysílačů, konformní, ovládání, provoz, zapojení, fázové, hromadného

Text:

...s prv-ním vstupem třetího posuvného registru 25 a s první svorkou prvního spínače druhého prepínače 29, jehož první svorky dalších spínačů jsou jednotlive spojený s prvním posuvným registrem 22 a jehož druhé svorky všech spínačů jsou spojeiíý do uzlu zapojeného jednak na druhý vstup druhého posuvného registru 24 a jednak na. první svorku prvního spínače třetího přepínače 30,jehož první svorky dalších spínačů jsou jednotlivě spo-jený s druhým...

Zapojení pro zajištění paralelního provozu vysílačů hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 257994

Dátum: 15.07.1988

Autor: Hanžlík Jaroslav

MPK: H02J 13/00

Značky: hromadného, dálkového, zajištění, zapojení, vysílačů, ovládání, paralelního, provozu

Text:

...lg šestinásobku pilotní frekvence, který má svůj výstup spojen s prvním vstupem gg měniče lg frekvence. Vstup ji pilotní frekvence je zapojen na vstup vstupního obvodu 3 pilotní frekvence. jehožvýstup je zapojen jednak na první vstup gł klopného obvodu 1 a jednak na druhý vstup gł posuvného registru Š.výstup klopného obvodu 1 je zapojen na první vstup łg druhého obvodu 2 logického součinu, jehož výstup je spojen se vstupem výstupního...

Zapojení Vazebního filtru vysílačů hromadného dálkového ovládání pro kompenzaci teploty okolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242579

Dátum: 01.03.1988

Autor: Roder Lubomír

MPK: G05D 23/19

Značky: kompenzaci, filtru, vazebního, teploty, hromadného, ovládání, zapojení, okolí, vysílačů, dálkového

Text:

...579 Předností řešení je skutečnost, že lze využít prakticky plnývýkon vysílače při všech u nás možných okolních teplotách, když seblíží tônová impedance kritické minimální hodnotě. Dalšími výhodamije, že kondenzátory i stykače jsou zabudovány do třífázovê jednotkyv konstrukcí řešené pro venkovní montáž. Tato je montována v poli 110 kV filtru hromadného dálkového ovládání, takže nezvyšuje požadavky na půdorysnou plochu. Ovládání je-možné...

Zapojení amplitudově modulovaných rozhlasových vysílačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254414

Dátum: 15.01.1988

Autor: Gregora Pavel

MPK: H03C 1/62

Značky: vysílačů, amplitudové, modulovaných, zapojení, rozhlasových

Text:

...podle vynárleztl, jehož podstata spočíva v tom, že k modulačnímu vstupu modulátortí je svým výstupem připojena zpožďovací linka a k řídicímu vstupu hlavního usměrňovače je přes řídící obvody hlavního usmčrňovače svým výstupem připojen regulátor nosné, k jehož vstupu, který je spojen se vstupeín zpožďovací linky, je připojen přívod modulačního signálu.Hlavní výhoda zapojení podle vynálezu spočíva v tom,proti dosud známým řešením...

Zapojení aperiodického digitálního indikátoru hloubky amplitudové modulace vysílačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253534

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kouba Jiří, Kilian Pavel

MPK: G01R 29/06

Značky: aperiodického, indikátoru, modulace, hloubky, digitálního, amplitudové, vysílačů, zapojení

Text:

...logaritmický zesilovsč 1, na první vstup prvního kompsrátoru §. Výstup dolní pásmové propusti gg je připojon jednak na první vstup druhého komperátoru 19 jednak přes druhý kondenzátor 2 na druhý vstup druhého komperátoru lg. Jeho výstup je spojen jednakpřes druhý logaritmioký zesilovač 11 na druhý vstup prvního komparátoru §. Jeho výstup je spojen přes první delogaritmující stupeň lg na vstup anslogového převodníku 13. Jeho výstupy jsou...

Zapojení pro zajištění fázově konformního chodu vysílačů hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 241180

Dátum: 15.08.1987

Autor: Babinec Miroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: vysílačů, hromadného, konformního, zapojení, zajištění, dálkového, fázové, ovládání, chodu

Text:

...je zapojen vodič 1 B povelu pohotovosti k vysílání. Výstup druhého děliče G frekvence je dále zapojen na prvni vstup posuvněho registru 8 a na první svorku prvního spínače přepínače 24 a na druhý vstup posuvného registru fl je zapojen výstup prvního děliče 5 frekvence.První svorky druhého až šestého spínače přepínače 24 jsou jednotlivé spojený s posuvným registrem 8. Druhé svorky všech šesti spínačů přepínače 24 jsou spojený...

Zapojení pro zlepšení slyšitelnosti amplitudově modulovaných vysílačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241156

Dátum: 15.08.1987

Autori: Hetflejš Jioí, Reiss Jioí

MPK: H03C 1/00

Značky: zlepšení, modulovaných, amplitudové, slyšitelnosti, vysílačů, zapojení

Text:

...jehož výstup je spojen se vstupem druhé dolní propusti a se vstupem součtového členu a nebo, že vstup součtového členu je spojen s výstupem druhé dolní propusti.Přínos vynálezu spočíva ve zjednodušenízapojení podle československého VyIláĺeZLl,A 0 č. 206 804, protože odpadne omezovač a zmenší se harmonické zkreslení procházejícího signálu o úrovních převyšujícíclí jmenovitou úroveň.Na přípojeném výkresu je hlokově zobrazeno zapojení...

Zapojení pro přenos číslicové informace s využitím integrovaných vysílačů a přijímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238973

Dátum: 01.07.1987

Autor: Pospíchal Ladislav

MPK: H04B 1/00

Značky: využitím, integrovaných, přijímačů, číslicové, prenos, informace, zapojení, vysílačů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dálkového přenosu dat. Řeší technický problém blokové synchronizace, zvýšení bezpečnosti přenosu informace, zvýšení spolehlivosti zapojení při využití integrovaných vysílačů a přijímačů. Podstata vynálezu spočívá v prodloužení stop části značky integrovaného vysílače a přijímače o interval odpovídající době přenosu vlastní informační části a střídavém přepínání dvou nezávislých ekvivalentních přijímacích částí integrovaných...

Zařízení pro synchronizaci vysílačů a přijímačů úrovně, zejména pro měření přenosovětechnických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214784

Dátum: 15.09.1984

Autori: Guttermuth Miklós, Schnürmacher Tamás

Značky: zařízení, měření, vysílačů, úrovně, přijímačů, synchronizaci, zejména, přenosovětechnických

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro synchronizaci vysílačů a přijímačů úrovně, zejména pro měření přenosovětechnických zařízení s nosným kmitočtem, opatřené vstupem synchronizačního signálu, připojeným na výstup synchronizačního signálu jednotky pro vytváření synchronizačního signálu, a výstupem synchronizačního signálu, připojeným na vstup synchronizačního signálu synchronizované jed notky, vyznačující se tím, že je opatřeno dvoukmitočtovým základním generáborem...

Zapojení pro znázornění informace vybrané ze sítě vysílačů na displeji z listových jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214391

Dátum: 01.06.1984

Autor: Mainda Emil

Značky: jednotek, vysílačů, znázornění, vybrané, zapojení, displeji, informace, sítě, listových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro znázornění informace vybrané ze sítě vysílačů na displeji z listových jednotek skládající se z obvodu výběru, displeje druhu informace, první listové jednotky až N-té listové jednotky, součtového obvodu, prvního periferního displeje až M-tého periferního displeje, prvního vysílače se zdrojem až M-tého vysílače se zdrojem, vyznačující se tím, že informační výstup (10) obvodu (l) výběru je spojen s informačním vstupem (13) displeje...

Zapojení pro kontinuální zápis informací ze sítě vysílačů na listové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214390

Dátum: 01.06.1984

Autor: Mainda Emil

Značky: informaci, zapojení, sítě, jednotky, listové, vysílačů, zápis, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro kontinuální zápis informací ze sítě vysílačů na listové jednotky skládající se z první listové jednotky, druhé listové jednotky až z N-té listové jednotky, ze součtového obvodu, z prvního vysílače se zdrojem, druhého vysílače se zdrojem až z M-tého vysílače se zdrojem, vyznačující se tím, že výběrový vstup (8) první listové jednotky (l) je spojen s napájecím výstupem (21) prvního vysílače (5) se zdrojem, výběrový vstup (9) druhé...

Zapojení pro volbu libovolné konfigurace kontinuálního zápisu informací ze sítě vysílačů na síť displejů z listových jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214389

Dátum: 01.06.1984

Autor: Mainda Emil

Značky: zápisu, kontinuálního, sítě, listových, informaci, displejů, konfigurace, vysílačů, síť, jednotek, volbu, zapojení, libovolné

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro volbu libovolné konfigurace kontinuálního zápisu informací ze sítě vysílačů na síť displejů z listových jednotek skládající se z obvodu volby vysílače, obvodu volby displeje, první paměti až N-té paměti, prvního displeje až N-tého displeje, součtového obvodu, prvního vysílače se zdrojem až a M-tého vysílače se zdrojem, vyznačující se tím, že druhý výstup (13) obvodu (l) volby vysílače je spojen se vstupem (14) obvodu (2) volby...

Zapojení pro sdružování dvou nebo tří vysílačů nebo přijímačů s vertikální polarizací do společného anténního systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 215830

Dátum: 20.12.1983

Autor: Závodský Jaromír

Značky: anténního, vysílačů, systému, zapojení, společného, sdružování, tří, polarizací, vertikální, přijímačů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sdružování kmitočtově velmi blízkých vysílačů bez přídavných ztrát v umělých zátěžích do společného anténního systému. Podstata vynálezu spočívá ve vhodném fázovém napájení čtyř vertikálních dipólů pomocí čtyř 180( hybridních obvodů. Výsledná vyzařovací charakteristika pro všechny vysílače je všesměrová, kruhová, přičemž vysílače jsou navzájem elektricky izolovány. Použije se pro sdružování dvou nebo tří vysílačů či přijímačů v...