Patenty so značkou «vysílací»

Vysílací anténní soustava, zejména pro velmi krátké vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269128

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kliner Jiří, Jech Zdeněk, Šimíček Bohumil, Neiman Tomáš, Michálek Karel, Vrba Jan, Holý Daniel

MPK: H01Q 15/14

Značky: krátké, velmi, soustava, zejména, anténní, vysílací

Text:

...uvnitř prostoru mezi anténníl nosiče se zářiči a vnější dielektrickýn kryten.Dale je výhodné, když soustawxxvodičů je vytvořena ploche o horizontálne alespoň trojúhelníkovén průřezu nebo válcová plocha o hořizontálně libovolnéo průřezu.Rovnčž je výhodné, když soustava vodičů jj tvořeno jednotlivýni horizontálne orientovanýoi pratenci vodičů, uspořádanýni kolem společné vertikální středové osy, totožné s osou antênní souscavy, nebo jedním...

Vysílací směrová krátkovlnná anténní soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 266406

Dátum: 12.01.1990

Autor: Jindra Zdeněk

MPK: H01Q 21/29

Značky: soustava, smerová, vysílací, krátkovlnná, anténní

Text:

...doladovacích prvků s jednoduchým napájecím rozvodem, minimálního-vyzařování ve zpětném směru, menší šířky vertikálního vyzařovacího diagramn a vyššího zisku, přd konstrukč 266 406ní jednoduchosti zářičů aktivní stěny, menší výšce anténních nosičů a menší zabrané ploěe. S oübdem na velikost horizontálních rozměrů je zvláště výhodné, že na spodním okraji provozního kmitočtového pásma lze dosáhnout optimálních hodnot vstupní impedance již při...

Krátkovlnná směrová vysílací anténní soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 265844

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jindra Zdeněk

MPK: H01Q 21/29

Značky: vysílací, smerová, soustava, anténní, krátkovlnná

Text:

...výhodné, že na spodním okraji provcrzního kmitočtového pásma lze dosáhnout optimálníoh hodnot vstupní impedance již při poměrně délce ramene plošného zářiče 1 Š 0,16 A . Pro rozhlasovou službu lze anténní soustavuu podle vynálezuíobsáhnout nspř. rozhlasové kanály 6, 7, 9, 11 s 13 M 2. Pro dosežení uvedeýoh předností je zvláätě výhodné použití anténních nosičů z elektricky nevodivého materiálu.Na připojených výkresech je na obr. 1 ve dvou...

Vysílací anténní soustava, zejména pro čtvrté a páté televizní pásmo

Načítavanie...

Číslo patentu: 243222

Dátum: 15.11.1987

Autor: Dohnal Jioí

MPK: H01Q 3/44

Značky: anténní, soustava, televizní, čtvrté, vysílací, páté, zejména, pásmo

Text:

...podrobnějl vysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.Na připojenêm obr. 1 je v půdorysném pohledu schematicky znázorněno dosud známé uspořádání anténní soustavy a na obr. 2 jsou graficky znázornený dobře pokryté ašpatné pokryté oblasi. Na připojeném obr. 3 je v půdorysnem pohledu schematicky znázorněna Vysilací anténní soustava podle vynálezu a na obr. 4 jsou graficky znázornený oblasti dobře a špatné pokryté signálom z...

Vysílací prvek s laserovou nebo luminiscenční diodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247541

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hulicius Eduard, Melichar Karel, Šimeček Tomislav

MPK: H05B 33/12, H01S 3/101, G02F 1/01...

Značky: luminiscenční, diodou, laserovou, vysílací, prvek

Text:

...vývod je proveden koaxiálně uloženým drátkem.Toto pouzdro je nejrozšířenější pro uvedené typy diod, zejména laserových. Má však značnou nevýhodu v tom, že jeho připojení na budicí - nejčastěji koaxíální vedení je poměrně složité a nerozebiratelné.Uvedené nedostatky odstraňuje vysĺlací prvek 5 laserovou nebo luminiscenční diodou v koaxiálním provedení, kde dioda je připevněna H rovinné plošce v Use přední válcové části pouzdra, která je...

Způsob výroby mřížky vysílací elektronky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229555

Dátum: 15.09.1986

Autori: Hix Petr, Žižka Slavomír

MPK: H01J 1/46

Značky: elektronky, výroby, vysílací, způsob, mřížky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby mřížky vysílací elektronky z vysokotavného kovu, například molybdenu, tantalu nebo ze speciálních vysokotavných materiálů, sestávající z válcové nebo kónusové pracovní části, zhotovené z jednoho kusu materiálu a z rozšířené nosné části také z jednoho kusu materiálu, vyznačený tím, že po mechanickém dohotovení obou částí se pracovní část po pokrytí antiemisní vrstvou podrobí tepelnému zpracování v ochranné atmosféře nebo ve vakuu,...

Horizontální vysílací anténní soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 228738

Dátum: 15.04.1986

Autor: Svoboda Marek

MPK: H01Q 9/00

Značky: vysílací, anténní, horizontální, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká horizontální vysílací anténní soustavy, tvořené napájenými dipóly. Účelem vynálezu je umožnit co nejnižší umístění dipólů, kterého se dosahuje tím, že přední skládaný dipól a zadní skládaný dipól jsou uspořádány navzájem rovnoběžně, rovnoběžně se zemí a ve stejné výšce nad zemí, a že ke přednímu skládanému dipólu je připojen přední zdroj vysokofrekvenčního napětí a k zadnímu skládanému dipólu zadní zdroj vysokofrekvenčního...

Vysílací T – anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219240

Dátum: 15.08.1985

Autor: Jindra Zdeněk

Značky: vysílací, anténa

Zhrnutie / Anotácia:

Vysílací T-anténa s kapacitní zátěží ve tvaru vícedrátové vodorovné harfy, která má dva vertikální svody, z nichž jeden je tvořen svislou harfou svodu a druhý svodem a oba tyto vertikální svody jsou na horních koncích vodivě spojeny s vodiči vícedrátové vodorovné harfy, izolovaně zavěšené ve vrcholech nosných stožárů, přičemž svislá harfa svodu je na svém spodním konci opatřena trvale izolátorem svislé harfy svodu, nad kterým je k ní připojen...

Geoelektrická vysílací souprava pro geofyzikální průzkum

Načítavanie...

Číslo patentu: 218252

Dátum: 15.02.1985

Autori: Zeman Vladimír, Cetl Tomáš, Salus Jiří

Značky: průzkum, geoelektrická, geofyzikální, souprava, vysílací

Zhrnutie / Anotácia:

Geoelektrická vysílací souprava pro geofizikální průzkum vyznačená tím, že na trojfázový synchronní bezkartáčový generátor (G) s vyvedeným uzlem statorového vinutí, nízkého napětí o řádové hodnotě výkonu desítek kW o kmitočtu stovek Hz je připojen tyristorový měnič (B).

Rozhlasová vysílací anténa pro střední a dlouhé vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215531

Dátum: 15.10.1984

Autori: Bradáč Jindřich, Trčka Stanislav, Mašín Miloš

Značky: dlouhé, anténa, střední, vysílací, rozhlasová

Zhrnutie / Anotácia:

Rozhlasová vysílací anténa pro střední a dlouhé vlny ve tvaru klecovitého pseudokoncentrického unipólu mající nosný stožár obklopený pláštěm v patě antény izolovaným od zemní sítě, vyznačující se tím, že kotevní lana (2) nosného stožáru (1) jsou galvanicky spojeny se zemní sítí (4).

Elektricky krátká vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 217096

Dátum: 01.08.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: krátká, elektricky, anténa, vysílací

Zhrnutie / Anotácia:

Elektricky krátká vysílací anténa s vodivými, od země izolovanými kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru v jednak přes kotevní izolátory ke kotevnímu bloku, vyznačená tím, že každá vrchní kotva (2) a spodní kotva (3) je na horním konci spojena vodivě s anténním stožárem (1) a ve spodní části jsou obě kotvy (2,3) nad kotevním izolátorem (4) kotevního bloku (5) navzájem spojeny vodivou spojkou (6), přičemž ke střední části...

Širokopásmová uzemněná vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 217093

Dátum: 01.08.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: širokopásmová, anténa, vysílací, uzemněná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález si klade za úkol vyřešit anténu, jejíž impedanční průběh, který je v širokých mezích přizpůsobitelný na 50 ohmů, je získán elektrickým využitím struktury stávajících mechanických kotev, a to s minimálními doplňky. Zároveň má být celá anténní izolační výstroj chráněna proti účinkům atmosférické elektřiny tím, že všechny elementy antény jsou přímo uzemněny. Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že každá vrchní kotva je na horním...

Širokopásmová uzemněná vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 217090

Dátum: 01.08.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: uzemněná, vysílací, anténa, širokopásmová

Zhrnutie / Anotácia:

Širokopásmová uzemněná vysílací anténa s kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru a jednak přes kotevní izolátory ke kotevnímu bloku, vyznačená tím, že každá vrchní kotva (2) je na horním konci spojena s vrcholovou oblastí anténního stožáru (l) a ve spodní části je nad kotevním izolátore (4) kotevního bloku (5) spojena vodivou spojkou (6) se spodní částí spod ní kotvy (3), která je svým horním koncem připojena přes izolátor...

Širokopásmová uzemněná vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 217094

Dátum: 01.07.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: vysílací, širokopásmová, anténa, uzemněná

Zhrnutie / Anotácia:

Širokopásmová uzemněná vysílací anténa s kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru a jednak kotevní izolátory ke kotevnímu bloku, vyznačená tím, že každá vrchní kotva (2) je na horním konci spojena vodivě s vrcholovou částí anténního stožáru (l) a ve své spodní části je nad kotevním izolátorem (4) kotevního bloku (5) spojena vodivou spojkou (6) se spolní částí spodní kotvy (3), která je svým horním koncem vodivě připevněna ke...

Uzemněná vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 216460

Dátum: 01.07.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: uzemněná, anténa, vysílací

Zhrnutie / Anotácia:

Uzemněná vysílací anténa s kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru a jednak ke kotevnímu bloku, vyznačená tím, že každá vrchní kotva (2) je horním koncem připojena vodivě k vrcholové oblasti anténního stožáru (1), dolním koncem ke kotevnímu bloku (5) a ve své střední části je opatřena kotevním izolátorem (4), a každá spodní kotva (3) je svým spodním koncem připojena ke kotevnímu bloku (5) a svým horním koncem prostřednictvím...

Uzemněná vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 216459

Dátum: 01.07.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: vysílací, uzemněná, anténa

Zhrnutie / Anotácia:

Uzemněná vysílací anténa s kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru a jednak ke kotevnímu bloku, vyznačená tím, že každá vrchní kotva (2) je horním koncem připojena vodivě k vrcholové oblasti anténního stožáru (1), dolním koncem ke kotevnímu bloku (5) a ve své střední části je opatřena kotevním izolátorem (4), a každá spodní kotva (3) je svým horním koncem připojena přes kotevní izolátor (4´) ke střední části anténního stožáru...

Uzemněná vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 216458

Dátum: 01.07.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: anténa, vysílací, uzemněná

Zhrnutie / Anotácia:

Uzemněné vysílací anténa a kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru a jednak ke kotevnímu bloku, vyznačená tím, že každá vrchní kotva (2) je horním koncem připojena vodivě k vrcholové oblasti anténního stožáru (1), dolním koncem ke kotevnímu bloku (5) a ve své střední části je opatřena kotevním izolátorem (4), a každá spodní kotva (3) je svým horním koncem připojena vodivě ke střední části anténního stožáru (1), spodním koncem...

Elektricky krátká vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 216457

Dátum: 01.07.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: elektricky, anténa, vysílací, krátká

Zhrnutie / Anotácia:

Elektricky krátká vysílací anténa s vodivými, od země izolovanými kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru a jednak přes kotevní izolátory ke kotevnímu bloku, vyznačené tím, že každá vrchní kotva (2) a spodní kotva (3) je na horním konci spojena vodivě s anténním stožárem (1) a ve spodní části je přes kotevní izolátor (4) samostatně připojena ke kotevnímu bloku, a ke střední části spodní kotvy (3) je vodivě připojen horní...

Kotevní izolátor, zejména pro rozhlasové vysílací antény

Načítavanie...

Číslo patentu: 215342

Dátum: 31.05.1984

Autori: Zadníček Stanislav, Gregor Jan

Značky: zejména, kotevní, izolátor, antény, vysílací, rozhlasové

Zhrnutie / Anotácia:

Kotevní izolátor, zejména pro rozhlasové vysílací antény má armaturní díly opatřeny kovovými tyčemi s hroty, ze kterých srší nahromaděný elektrický náboj do okolního ovzduší. Tak je zamezeno nežádoucím přeskokům elektrického náboje mezi jednotlivými úseky kotevního lana. Princip vynálezu je zobrazen na obrázku 2.

Vysílací anténa s vrcholovou kapacitní zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 215341

Dátum: 31.05.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: anténa, zátěží, kapacitní, vrcholovou, vysílací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílací antény s vrcholovou kapacitní zátěží, která je tvořena anténním stožárem, uloženým na patním izolátoru a napájená v napájecím bodě, a kotvami s kotevními izolátory, přičemž spodní kotvy jsou průběžně izolovány včetně svých konců. Úkolem vynálezu je odstranit stavební náročnost konstrukcí tohoto typu, jednoduše kapacitně prodloužit anténu a zajistit vyšší účinnost antény s větší šířku pásma. Podstata řešení vysílací...

Vysílací anténa s vrcholovou kapacitní zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 215340

Dátum: 31.05.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: vrcholovou, zátěží, anténa, kapacitní, vysílací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílací antény s vrcholovou kapacitní zátěží, která je tvořena anténním stožárem, uloženým na patním izolátoru a napájena v napájecím bodě, a kotvami s kotevními izolátory, přičemž spodní kotvy jsou průběžně izolovány včetně svých konců. Úkolem vynálezu je odstranit stavební náročnost konstrukcí tohoto typu, jednoduše kapacitně prodloužit anténu a zajistit vyšší účinnost antény a větší šířku pásma. Podstata řešení vysílací...

Vysílací anténa s vrcholovou kapacitní zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 215339

Dátum: 31.05.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: vysílací, zátěží, kapacitní, vrcholovou, anténa

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílací antény s vrcholovou kapacitní zátěží, která je tvořena anténním stožárem, uloženým na patním izolátoru a napájená v napájecím bodě, a kotvami s kotevními izolátory, přičemž spodní kotvy jsou průběžně izolovány včetně svých konců. Úkolem vynálezu je odstranit stavební náročnost konstrukcí tohoto typu, jednoduše kapacitně prodloužit anténu a zajistit vyšší účinnost antény a větší šířku pásma. Podstata řešení vysílací...

Vysílací a přijímací rámová anténa, zejména pro pasivní identifikační rezonátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 215335

Dátum: 31.05.1984

Autori: Hašlar Ladislav, Koula Adolf

Značky: zejména, vysílací, rezonátor, rámová, identifikační, anténa, pasivní, přijímací

Zhrnutie / Anotácia:

Vysílací a přijímací rámová anténa, zejména pro pasívní identifikační rezonátor. Je tvořena základním rámem, který sestává z vnitřního profilovaného dílu a vnějšího krycího dílu, obojí ze syntetické hmoty. V dutině mezi nimi je na nosných můstcích utaženo anténní vinutí. Anténa je určena, zejména pro aktivaci pasívního rezonátoru na identifikovaném kusu dobytka, procházejícím rámovou anténou podle vynálezu.

Širokopásmové napájení a ladění samonosné vysílací antény pro středovlnné pásmo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215333

Dátum: 31.05.1984

Autor: Hauška Milan

Značky: středovlnné, napájení, antény, ladění, samonosné, vysílací, pásmo, širokopásmové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká širokopásmového napájení a ladění samonosné vysílací antény pro středovlnné pásmo s nosnou věží, u kterého je ve spodní části věže zavěšena proti stěnám věže soustava drátových harf, nahoře i dole izolovaná izolátory a v podstatě v polovině délky vodivě propojená spojkami s věží tak, že jsou vytvořeny horní dutina a dolní dutina pro úpravu napájení a ladění. Tak se vytváří dvě nezávislé dutiny, horní a dolní, z nichž horní...

Vysílací anténa s vrcholovou kapacitní zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 214557

Dátum: 30.03.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: kapacitní, zátěží, vysílací, vrcholovou, anténa

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílací antény, s vrcholovou kapacitní zátěží, která má svislý prvek, tvořený vodičem a pláštěm sestávajícím alespoň ze dvou lan nebo drátů, a horní konec vodiče tohoto svislého prvku je připojen k horizontálnímu kapacitnímu prodloužení, které je přes tahové izolátory upevněno na nosných stožárech, přičemž napájecí zdroj je spojen se zemním systémem. Účelem vynálezu je zvýšení elektrické účinnosti antény a možnost zmenšení nebo...

Vysílací antena s vrcholovou kapacitní zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 214556

Dátum: 30.03.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: kapacitní, anténa, vrcholovou, zátěží, vysílací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílací antény s vrcholovou kapacitní zátěží, která má vertikální část, jejíž horní konec je připojen k horizontálnímu kapacitnímu prodloužení, které je přes tahové izolátory upevněno na nosných stožárech, přičemž napájecí zdroj je spojen se zemním systémem. Účelem vynálezu je zvýšení účinnosti antény a možnost optimalizace anténního systému. Podstata řešení spočívá v tom, že spodní konec vertikální části je připojen přes...

Vysílací anténa s vrcholovou kapacitní zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 214555

Dátum: 30.03.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: vrcholovou, anténa, zátěží, vysílací, kapacitní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílací antény s vrcholovou kapacitní zátěží, která má vertikální část, jejíž horní konec je připojen k horizontálnímu kapacitnímu prodloužení, které je přes tahové izolátory upevněno na nosných stožárech, a jejíž spodní konec je připojen k napájecímu zdroji, který je spojen se zemním systémem. Účelem vynálezu je zvýšit účinnost antény. Podstata řešení spočívá v tom, že mezi horizontálním kapacitním prodloužením a na pájecím...

Uzemněná vysílací anténa s vodivými uzemněnými mechanickými kotvami

Načítavanie...

Číslo patentu: 215834

Dátum: 20.12.1983

Autor: Keil Radovan

Značky: uzemněná, kotvami, vysílací, vodivými, mechanickými, uzemněnými, anténa

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílací antény s vodivými uzemněnými mechanickými kotvami, připojenými k anténnímu stožáru. Vynález si klade za úkol vytvořit anténu bez lanových kotevních izolátorů, ale pouze s obyčejnými energetickými tyčovými izolátory, které jsou snadno přístupné ze země, ve svislých rovinách uspořádaných mezi svislými rovinami proloženými mechanickými kotvami, jsou uspořádány elektrické kotvy, vodivě přepojené horním koncem k horní části...