Patenty so značkou «vyšetření»

Zařízení k vyšetření jednotlivých buněčných struktur sítnice, zrakové dráhy a zrakového centra

Načítavanie...

Číslo patentu: 266432

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lešťák Ján

MPK: A61B 3/00

Značky: jednotlivých, vyšetření, buněčných, zrakové, struktur, zrakového, dráhy, sítnice, zařízení, centra

Text:

...sítnice, zrakové dráhy a zra kového centra s mikropočítačem a s oční elektrodou. Jeho pod266432 statou je, že na výstup míkropočítače je připojen vstup tele~ vízního monitoru a oční elektroda je přípojena na vstup zesilovače. Výstup zesi 1 ovače.je spojen se vstupem anelogově čísě licového převodníku, jehož výstup je přípojen na vstup mikropočítače. Tento nikropočítač je s výhodou vybaven pamätí a zapiê eovačem e na zesilovač lze...

Filtrační nádobka k zachycování biologického materiálu pro potřeby vyšetření

Načítavanie...

Číslo patentu: 261453

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jakubek Walter, Jakubek Aleš, Mareček Ján, Kendereški Dušan, Šráček Jiří

MPK: A61M 1/00

Značky: zachycování, materiálů, nádobka, potreby, vyšetření, biologického, filtrační

Text:

...poloze s matnou plochou na váloi a na obr,3 je echematicky znázorněna filtrační vložka, Filtrační nádobka se skládá z válce l na jehož horní části je vytvořen první kuželový nátrubek š,na nějž je nasunut jednak druhý uzávěr 9 a jednak aspirační kyreta 33 opatřená otvo rem 2 pro ovládání podtlaku. Ve své spodní částí je válec l ukončen výstupkem lg a na svém vnějším povrchu má vytvořenou matnou plochu lg. Tento válec L je rozebiratulně...

Zařízení pro mikroskopické vyšetření sedimentu obsaženého v odebraném vzorku kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254470

Dátum: 15.01.1988

Autori: Václavíková Jindřiška, Chromý Ladislav, Snášel Josef

MPK: A61B 5/14

Značky: mikroskopické, kapaliny, sedimentů, vzorků, obsaženého, odebraném, zařízení, vyšetření

Text:

...drâžka 33 (obr. 3), v níž je uložen držák 33, který je navíc upevněn neznázorněnými šrouby. V držáku 33 je svislým čepem 33 otočně ve vodorovné rovině uložen karuselový nosič 33. v němž je vyhloubeno kruhové osazení 33 s polohovacím výstupkem 33. V kruhovém osazení 33 je vložena nosná podložka 33, na jejímž obvodu je Vytvořeno vybrání 33, do kterého zapadá polohovací výstupek 33 karuselového nosiče 33. Nosná podložka 33 je zhotovena z...

Měřidlo pro rozměrové vyšetření rentgenových snímků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250405

Dátum: 15.04.1987

Autor: Čechová Erna

MPK: A61B 6/02, G01B 3/02

Značky: rentgenových, snímku, měřidlo, rozměrově, vyšetření

Text:

...početná část populace.je rovněž známý způsob vyšetřování šíře páteřního~ kanálu, při němž se pomocí rentgenového přístroje, vybaveného počítačem, vyhotoví transverzální tomografická vyobrazení jednotlivých obratlů páteře.Hlavní nevýhodou tohoto způsobu je velká radiační zátěž vyšetřovaného pacienta. Další nevýhodou jsou značné vysoké pořizovací náklady na potřebné zařízení.Uvedené nevýhody »odstraňuje měřidlo podle vynálezu, jehož...

Jednotrasové skenovací zařízení pro urologická vyšetření

Načítavanie...

Číslo patentu: 248181

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kula Jaroslav, Šilar Josef

MPK: A61B 5/20

Značky: zařízení, vyšetření, urologická, jednotrasové, skenovací

Text:

...kolimačnĺmi segmenty Q a 1. Velkoobjemové scintilační detektory l, 2 jsou zapojeny do společného sumačního členu Q, jehož výstup je zapojen na jednotrasovou vyhodnocovací aparaturu 2 s digitálním zápisemdat. Detekční systém tvořený dvěma velkoobjemovými scintilačními detektory 13 je umístěn těsně pod lehátkem lg, na němž je umístěn pacient ll.Na obr. 2 vidíme umístění detekčního systému v rámu lg, který lze posouvat z jedné krajní polohy...

Tubus pro lékařské vyšetření

Načítavanie...

Číslo patentu: 232680

Dátum: 15.12.1986

Autor: Tůma Vladimír

MPK: A61B 5/16

Značky: vyšetření, lékařské, tubus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci tubusu určeného zejména pro nestacionární použití. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na těleso, které je tvarováno, je nasunuta výměnná koncovka s podnětovým zdrojem a odpověďovým tlačítkem. Využití nalezne ve zdravotnictví a dopravě.

Souprava k bakteriologickému vyšetření kapalných látek, zejména moče

Načítavanie...

Číslo patentu: 230043

Dátum: 15.09.1986

Autori: Fialová Růžena, Černý Pavel, Maryška Stanislav, Zouharová Alžběta, Potužník Vladislav

MPK: G01N 33/54

Značky: kapalných, látek, bakteriologickému, vyšetření, moče, zejména, souprava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká soupravy k bakteriologickému vyšetření kapalných látek, zejména moče. Souprava sestává z nosiče úložné plochy, která je opatřena alespoň jednou kultivační půdou, kterou chrání dutý, průhledný ochranný kryt, který je těsně, ale oddělitelně uchycen na nosiči. Ochranný kryt je opatřen dnem a proti němu vytvořeným otvorem. Na vnitřní straně ochranného krytu je vnitřní závit, do něhož zapadá vnější závit, vytvořený na válcovém...

Zařízení k vyšetření vzorků nadojeného mléka a prvních střiků alespoň z jedné čtvrti vemene

Načítavanie...

Číslo patentu: 226000

Dátum: 01.07.1985

Autori: Novák Arthur, Kretschmer Felix, Benda Ivan Mudr

Značky: střiků, čtvrti, mléka, jedné, zařízení, nadojeného, prvních, vemene, alespoň, vyšetření, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyšetření vzorků nadojeného mléka a prvních střiků alespoň z jedné čtvrti vemene, sestávající z konduktometrického čidla a teplotního čidla, která jsou napojena na porovnávací obvod a z něho popřípadě na zesilovací obvod a výstupy, vyznačené tím,že konduktometrické čidlo /2/ a tepelné čidlo /3/ jsou umístěna v měrné nádobce /l/ a jsou vedením /4/ pro snímání vodivosti a vedením /5/ pro snímání teploty napojena na měřicí obvod /6/ a...