Patenty so značkou «vyrovnávanie»

Zariadenie a spôsob na vyrovnávanie vodičov cievkových členov v jadrách u elektrodynamických strojov pred uskutočňovaním zvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18555

Dátum: 13.02.2012

Autori: Corbinelli Rubino, Ponzio Massimo

MPK: H02K 15/00

Značky: členov, elektrodynamických, vyrovnávanie, jadrách, spôsob, zvárania, strojov, uskutočňovaním, cievkových, vodičov, zariadenie

Text:

...prúdu pre tavenie ich materiálu, je popísané V európskom patentovom spise EP 1 043 828. Dokument EP 1 376 816 popisujespôsob a zariadenie na elektrické zváranie koncov vodičov.0008 Na uplatnenie jadier, napríklad u statorov elektromotorov alebo generátorov, boli zariadenia a spôsoby na vyrovnávanie voľných koncov vylepšené za účelom zaistenia väčšej presnosti pri ustavení polohy voľných koncov predv procese vyrovnávania, musia zaujímať...

Súprava na čelné vyrovnávanie výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20861

Dátum: 19.12.2011

Autor: Daw Conway

MPK: A47F 1/12

Značky: čelně, výrobkov, vyrovnávanie, súprava

Text:

...materiálu, ktorý bol vytlačovaný kontinuálne.Koncový prvok je výhodne pozdĺžny a rozpemý prvok výhodne zahrnuje vyčnievajúci člen,rozprestierajúci sa všeobecne kolmo na pozdĺžny rozmer koncového prvku. Tento vyčnievajúci člen má styčný okraj, za ktorý už nemôže vyčnievať predmet alebo výrobok umiestnený na podpernom povrchu. Vyčnievajúci člen prednostne poskytuje povrch na umiestnenie koncovej steny kontajnera. Pri použití výčnelok výhodne...

Samoblokovacie zariadenie na vyrovnávanie dosiek s pozdĺžnou vačkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14537

Dátum: 18.01.2010

Autor: Pelc Robert

MPK: E04F 21/22, B25B 5/08

Značky: vyrovnávanie, vačkou, zariadenie, dosiek, pozdĺžnou, samoblokovacie

Text:

...resp. odpor proti ohybu ako tradičné lisovaním ošetrené borovicové dosky, dnešné tropické rezivo často dorazí ohnuté a smnohými rovnakými nedokonalosťami netropického dreva. Zvýšená pevnosť tropického dreva vyžaduje zvýšenú silu od zariadenia na vyrovnávanie dosiek, aby sa narovnali podlahové dosky z tropického dreva počas inštalácie. Vynálezca zistil, že existujúce zariadenia pre vyrovnávanie dosiek nie sú schopné aplikovať vyžadovanú smerovú...

Hydraulické udržiavanie horizontality nástroja, najmä vyrovnávanie lopaty šmykom riadeného nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5093

Dátum: 05.02.2009

Autori: Mráz Pavel, Štubňa Boris

MPK: E02F 3/42

Značky: šmykom, hydraulické, riadeného, vyrovnávanie, nástroja, horizontality, udržiavanie, nakladača, lopaty, najmä

Text:

...- prietok zdvihu výložníka,Q - prietok vyrovnávania lopaty pri zdvihu,Q - prietok spúšťania výložníka, 10Q 4- prietok vyrovnávania lopaty pri spúšťaní.Zachovanie schopností ovládania pohybu nástroja V obidvoch smeroch počas režimu zdvihu alebo spúšťania mechanizmu pre manipuláciu s nástrojom vyžaduje zaistenie priority ovládania sekcie nástroja oproti ovládaniu pre samovyrovnávanie nástroja. Funkčnosť tejto priority umožňuje zaradenie...

Zariadenie na vyrovnávanie tlaku pre dvojitú nádobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286476

Dátum: 20.10.2008

Autori: Zierenberg Bernd, Hochrainer Dieter, Hausmann Mathias, Kladders Heinrich, Wuttke Gilbert, Essing Martin, Eicher Joachim

MPK: B05B 11/00, B65D 83/00

Značky: dvojitú, tlaku, vyrovnávanie, zariadenie, nádobu

Zhrnutie / Anotácia:

Na medicínske kvapaliny sa používajú dvojité nádoby, ktoré pozostávajú z vnútornej nádoby (2) a vonkajšej nádoby (1) tesnej proti difúzii. Pri odoberaní kvapaliny sa vnútorná nádoba deformuje. Na vyrovnanie tlaku medzi plynovým priestorom (15), ktorý sa nachádza medzi vnútornou a vonkajšou nádobou, a okolím dvojitej nádoby je potrebné zariadenie tlaku, ktorým sa súčasne udržiava strata kvapaliny difúziou z deformovanej vnútornej nádoby čo...

Zariadenie a spôsob na vyrovnávanie polohy doskovitých dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9154

Dátum: 12.03.2008

Autori: Pottiez Joachim, Dörner Reiner

MPK: B21D 43/11, B21D 43/00

Značky: dielov, vyrovnávanie, spôsob, zariadenie, polohy, doskovitých

Text:

...dielov, najmä výstrižkov z kovového plechu. so súvislým dopravným zariadením na dopravu doskovitých dielov, so súvislému dopravnému zariadeniu priradeným optickým meracim zariaidenim na stanovenie skutočnej polohy aspoň jedného určitého doskovitćho dielu a porovnanie zistenej skutočnej polohy s vloženou žiadanou polohou, ako aj zistenie odchýľky skutočnej polohy od žiadanej polohy, sa s optickým meraeim zariadením prepojeným (JVlLÍLlHCÍm...

Zariadenie na vyrovnávanie tlakových rázov v uzatvorených systémoch, ako napr. silách alebo pod.

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12487

Dátum: 27.11.2007

Autor: Thorwesten Albert

MPK: B65D 90/02, B65D 90/22

Značky: rázov, vyrovnávanie, silách, zariadenie, tlakových, uzatvorených, napr, systémoch

Text:

...vypúšťacom hrdle, resp. v bočnej stene je pod vekom umiestnené protipožiarne teleso vybavené viacerými priechodnými vŕtaniami, resp. voštinovo Štruktúrované. 0011 Popri umiestnení približne voštinovo štruktúrovanéhoprotipožiarneho telesa vnútri vypúšťacieho hrdla môže sa alternatívne alebo navyše podľa vynálezu tiež navrhnúť, že okolo bočnej steny s vekom je umiestnená protipožiarna klietka, pričom protipožiarna klietka je tvorená oporným...

Dopravné zariadenie na vyrovnávanie a podávanie malých dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12736

Dátum: 26.09.2007

Autori: Walldorf Hugo, Lippert Stefan, Feierabend Markus

MPK: B65G 47/14

Značky: dopravné, zariadenie, vyrovnávanie, dielov, malých, podávanie

Text:

...doprava malých dielov je pritom hlučná a málo šetrná.0006 Vynález má za úlohu vytvoriť dopravné zariadenie v úvode spomínaného druhu, ktoré zabráni ukázaným nedostatkom a umožní bezporuchové vyrovnávanie a podávanie malých dielov.0007 Úloha je podľa vynálezu vyriešené dopravným zariadením so znakmi patentového nároku 1. Výhodné ďalšie uskutočnenia dopravného zariadenia sú uvedené v závislých nárokoch.0008 V dopravnom zariadení podľa vynálezu...

Spôsob výroby nádoby vybavenej otvorom na vyrovnávanie tlaku a nádoba vyrobená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285166

Dátum: 28.06.2006

Autori: Metzger Burkhard Peter, Kuehn Torsten

MPK: B29C 49/22, B29C 49/04, B65D 1/02...

Značky: spôsobom, otvorom, spôsob, vyrobená, nádoba, vybavenej, nádoby, týmto, tlaku, vyrovnávanie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby nádoby (1), ktorá zahrnuje vonkajšiu nádobu (2) a v nej umiestnený vnútorný vak (3) a otvor (10) na vyrovnávanie tlaku, umiestnený vo vonkajšej nádobe (2), a tiež nádoba (1), vyrobená týmto spôsobom, pričom sa najprv vyrobí predbežný výlisok, zahrnujúci dve koaxiálne rúry, koextrúziou pomocou vyfukovacej formy a za vytvorenia smerom von vyčnievajúceho základňového šva (5). Spôsob má vytvoriť otvor (10) na vyrovnávanie tlaku vo...

Spôsob na vyrovnávanie kovového pásu a vyrovnávací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3877

Dátum: 16.08.2005

Autori: De Kock Peter, Falkenhahn Bodo, Hartung Hans-georg, Sohl Ralf-hartmut, Gramer Andreas

MPK: B21D 1/00

Značky: vyrovnávanie, vyrovnávací, pásu, stroj, kovového, spôsob

Text:

...koeficientov zistia cielové koeficienty. Napokon sa cieľovékoeticienty presadia do polohových riadiacich veličín pre vyrovnávaciu kladku.0009 DE 38 40 016 A 1 ukazuje postup na vyrovnávanie kovových pásov,pričom vyrovnávacie sily sa merajú prinajmenšom na jednej z vyrovnávacích kladiek kladkového vyrovnávacieho stroja a v závislosti od nameraných hodnôt sa prestavujú polohy vyrovnávacích kladiek. Tu sa predpokladá, že každá kolmo na otočné osi...

Zariadenie na vyrovnávanie tlaku v brzdových hydraulických systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4232

Dátum: 04.08.2005

Autor: Bohačík Roman

MPK: B60T 11/00

Značky: systémoch, tlaku, hydraulických, vyrovnávanie, brzdových, zariadenie

Text:

...riešenia.Zariadenie na vyrovnávanie tlaku v brzdových hydraulických systémoch (obr. l) je tvorené telom l, v ktorom je umiestený pracovný valec 2, v ktorom je umiestnený pracovný piest 3, ktorý je v pracovnom valci 2 upevnený vodotesne a pohyblivo a je vybavený tesnením 6 pracovného piestu, pričom pracovný valec 2 je na prednej stene 10 vybavený otvorom 5 na pripojenie hydraulíckého systému a na zadnej otvorenej časti 11 je vybavený podložkou...

Zariadenie na vyrovnávanie tlaku dvoch hlavných valcov usporiadaných v tandeme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3896

Dátum: 03.08.2004

Autor: Kivader Marián

MPK: B60T 11/00

Značky: vyrovnávanie, zariadenie, tlaku, hlavných, tandeme, usporiadaných, dvoch, valcov

Text:

...12 s výstupným otvorom 13. Najednom konci telesa valca 1 je umiestnený výstupný otvor 7, ktorý je súčasťou zátky 14,pričom vstupný otvor 7 ústi do priestoru ventilovej komory 12. Na druhom konci telesa valca 1 je umiestnená prachovka 23. Na ústi vstupného otvoru 7 do ventilovej komory 12 je umiestnený driek 15 s ventilom 16 a v priestore ventilovej komory 12 je za piestom 2 umiestnená pružina 20 vedená miskou 21. Ďalej je vo valci 1...

Nástroj na omietanie, hladenie alebo vyrovnávanie povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1388

Dátum: 16.07.2003

Autor: Yazar Mehmet

MPK: E04F 21/02

Značky: nástroj, omietanie, hladenie, vyrovnávanie, povrchov

Text:

...nastat doprava povrchového materiálu, ktorý bol pojatý do zahĺbení, rozdielnymi smermi,takže sa dosahuje zvlášt dobré rozmiešanie povrchového materiálupri omietaní, hladení alebo vyrovnávaní povrchu.0010 V dälšom výhodnom vyhotovení môžu byť na povrchu nástroja vybavené najmenej dve oblasti s rozdielne vytvorenými zahĺbeniami. Hlavne v okrajových oblastiach povrchu určeného na omietanie, hladenie alebo vyrovnávanie môžu poton 1 byť použité...

Zariadenie na automatické vyrovnávanie nabiehajúceho začiatočného úseku kordového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 125

Dátum: 12.11.2002

Autori: Hoffmann Bernd, Klenner Ralf

MPK: B65H 21/00, B65H 23/10, B65H 19/18...

Značky: automatické, kordového, zariadenie, pásu, vyrovnávanie, nabiehajúceho, začiatočného, úseků

Text:

...pomocou sacich alebo magnetických valcov v pozdĺžnom smere, pretože po napnuti v nadväznosti na uloženie sa na obvádzacie valce koniec pásu na sacich alebo magnetickýchvalcoch skĺzne tak v smere svojho postupu, ako aj priečne k nemu. Pre vyrovnanie-3 podľa tohto vynálezu je dôležité priečne skĺznutie, ktoré vedie automaticky k presunu do žiaducej stredovej polohy.Možnost axiálneho posunu obvádzacieho valca proti pružinám na obe strany je...

Zariadenie pre automatické vyrovnávanie straty v trení při prenose ťažnej sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 267934

Dátum: 12.02.1990

Autori: Škultéty Teodor, Jasovský Karol

MPK: B65G 23/44

Značky: zariadenie, automatické, ťažnej, prenose, straty, vyrovnávanie, tření

Text:

...vynalezu.zariadenie pre automatické vyrovnávanie straty v treni pri prenose Ěaznej sily sa skladá z ainiaálne dvoch bubnov hnaci 1 a pridavný 1, pričom stálu vzdialenosl osi bubnov zabezpečujú rozpery Q. Rozpary § mőžu byl alernativne nahradené pohyblivýn uloženi pridavného bubna v ráme oopravnika /nie je vyznačené na obr./. Ďalej zariadenie je zostavené z voĺnobežnej spojky 5. planétového sůkolesia 2, prevodu 5 a prestavného zariadenia...

Zapojenie na vyrovnávanie veľkostí spínaných prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244313

Dátum: 15.11.1987

Autor: Blaško Vladimír

MPK: H03K 17/22

Značky: vyrovnávanie, spínaných, prúdov, veľkosti, zapojenie

Text:

...rovnakých parametrov. Výroba budiaceho transformátora predstavuje bežné operácie a cievky možno vinúť strojovo. Cast cievok možno realizovať na doske s plošnými spojmi, na ktorej je transformátor umiestnený.Na výkresoch je na obr. 1 elektrické schéma zapojenia na vyrovnávania spinanýchdíľ koimou ffa jeho os.ĺ nho tr s vinutie 1, samobudiace vinutie 2 tvorené vo N,a štlpŕci 1 D magnetického jadra budiacenormátora 17 je navinuté budiaceNa...

Mechanizmus bočnej náložky pre vyrovnávanie hárkov papiera za ich pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223072

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kvasna Drahoš

Značky: náložky, pohybu, mechanizmus, vyrovnávanie, hárkov, papiera, bočnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa dotýka polygrafického priemyslu. Účelom vynálezu je v polygrafickom priemysle na knihtlačových a ofsetových hárkových, tlačových, strojoch bočne vyrovnávať hárky papiera podľa bočnej náložky, ako aj podľa predných náložiek, za pohybu vyrovnávaného hárka papiera po nakladacom stole podávajúceho systému a ďalej umožniť súčasne urýchliť zadnú hranu vyrovnaného hárka papiera. Uvedeného účelu (obr. č. 1) sa dosiahne pomocou otočne...

Zariadenie na vyrovnávanie vyrazených stykov koľajníc železničných tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226641

Dátum: 15.02.1986

Autor: Brém Jaroslav

Značky: železničných, zariadenie, vyřazených, vyrovnávanie, tratí, stykov, koľajníc

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vyrovnávanie vyrazených stykov koľajníc železničných tratí vyznačujúce sa tým, že pozostáva z rámu (6), ktorý je opatrený pevnými oporami (11) koľajníc, nosníka (7), po ktorom sa posúvajú šmýkadla (8) nesúce pohyblivé opory (16) koľajníc a každé z nich sa pohybuje pomocou dvojice (9) hydraulických valcov, vyvodzujúcich silu potrebnú na ohnutie stykovaných koncov koľajníc (3), súčasne u oboch koľajníc (3).

Diferenciálny mechanický komparátor so servomotorom pre vyrovnávanie obrátok hnacích sústrojenstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 228272

Dátum: 01.11.1985

Autor: Müller Jaroslav

Značky: mechanicky, servomotorom, diferenciálny, vyrovnávanie, hnacích, komparátor, sústrojenstiev, obrátok

Zhrnutie / Anotácia:

Diferenciálny mechanický komparátor so servomotorom pre vyrovnávanie obrátok hnacích sústrojenstiev sa týká vedenia vlaku dvomi spriahnutými lokomotívami. Účelom vynálezu je zvýšenie bezpečnosti prevádzky u banských lokomotív a súčasné zvýšenie presnosti regulácie rozloženia výkonov dvoch spriahnutých lokomotív. Dosiahne sa to použitím mechanického komparátora podľa vyobrazenia, kde obrátky hnacích sústrojenstiev sa privádzajú v protismernom...