Patenty so značkou «vypúšťacie»

Nápojový zásobník na uchovanie a výdaj nápoja, vypúšťacie zariadenie pre nápojový zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 287764

Dátum: 15.08.2011

Autori: Reynolds Andrew John, Vlooswijk Johannes Jacobus Thomas, Seymour Darren

MPK: B67D 1/14, B67D 1/04

Značky: výdaj, nápoja, zásobník, nápojový, uchovanie, zariadenie, vypúšťacie

Zhrnutie / Anotácia:

Nápojový zásobník (2) na uchovanie a výdaj nápoja, najmä piva, obsahuje viečko (1) vybavené vypúšťacím ventilom (7) na výdaj nápoja, kde tlakové teleso (19) a páčka (41) sú vyhotovené vo vnútornom priestore zásobníka (2) na vypudenie nápoja zo zásobníka (2) cez vypúšťací ventil (7) a s ním spojenou trubicou (33). Páčka (41), ktorá je uložená otočne okolo osi (z) otáčania a vystupuje z viečka (1), v pokojovej polohe zviera uhol (beta) s rovinou...

Práčka a vypúšťacie čerpadlo práčky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15964

Dátum: 27.01.2011

Autor: Jang Jae Hyun

MPK: D06F 39/08

Značky: čerpadlo, pračky, vypúšťacie, pračka

Text:

...priamo odchádzaťcez Výstupný otvor na praciu vodu, a nezostával v komore vypúšťacieho čerpadla.0017 Prierezová plocha výstupného otvoru na praciu vodu môže byť menšia než prierezováplocha otvoru na nasávanie pracej vody.0018 Otvor na nasávanie pracej vody môže z priehradky vyčnievať do vstupnej komory na0019 Práčka s takýmto vypúšťacím čerpadlom obsahuje telo, vaňu umiestnenú v tomto tele,do ktorej sa napúšťa pracia voda, prvé vypúšťacie...

Jednofázový synchrónny elektromotor s permanentným magnetom s vylepšenou konštrukciou statora, najmä pre vypúšťacie čerpadlá automatických pračiek a podobných domácich spotrebičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11156

Dátum: 30.08.2005

Autor: Marioni Elio

MPK: H02K 1/14

Značky: najmä, práčiek, spotrebičov, vypúšťacie, elektromotor, synchrónny, magnetom, jednofázový, vylepšenou, konštrukciou, statora, automatických, domácích, podobných, permanentným, čerpadla

Text:

...ktorá umožňuje jeho výrobu pri podstatne nižších nákladoch ako riešenia v súčasnosti navrhované doterajším stavom techniky.0015 Myšlienka riešenia technického problému v tomto vynáleze je poskytnúť zostavujadra skupiny statora prostredníctvom elektroplechového paketu majúceho axiálnu dĺžkukratšiu ako axiálna dĺžka príslušných koncov pólových nástavcov.0016 Výhodne sú takéto konce pólových nástavcov spojené s elektroplechovým paketom...

Vypúšťacie systémy pre kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3611

Dátum: 21.12.2004

Autor: Fagotti Fabian

MPK: F04B 39/00

Značky: vypúšťacie, systémy, kompresory

Text:

...je v porovnaní s inými časťami malá. Avšak V štartovacích podmienkach je sila spotrebovaná na pumpovanie plynu oveľaz vyššia ako ostatné časti síl.že súčasti kompresora sú navrhnuté tak, keďje záporná korelácia. medzi maximálnou použiteľnou silou a maximálnou výkonnosťou. To isté platí aj pre maximálnu použiteľnú silu a náklady na motor. Preto je vždy zaujímavé maximálne zredukovať požiadavky na maximálnu silu motora, ktorá koreluje s...

Vypúšťacie zariadenie na vypúšťanie tekutej aktívnej látky pre klozetovú misu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1077

Dátum: 11.03.2004

Autor: Pagani Fabio

MPK: E03D 9/02

Značky: tekutej, vypúšťacie, klozetovú, aktívnej, vypúšťanie, látky, zariadenie

Text:

...a unáša zo sebouv malom množstve časť aktívnej látky, obsihanutej V nádržke, ktorú zrieďuje a uvoľňuje jej pôsobenie pri odstraňovaní zápachu a/alebo čisteniu a/alebo osviežovaníExperimentálne bolo zistené, že pokiaľ je časť aktívnej látky unášaná preč, tak to pravdepodobne spoločne s turbulenciou vytváranou prúdom vody pri splachovaní,spôsobuje, že malé množstvo vetracieho vzduchu vstupuje doTým dôjde na zmenu rovnováhy medzi tlakom v...

Doplnok pre zariadenie pre náhle vypúšťanie vzduchu a vypúšťacie zariadenie obsahujúce tento doplnok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16582

Dátum: 15.01.2004

Autor: Simoens Herve

MPK: F15D 1/08

Značky: vypúšťacie, zariadenie, obsahujúce, náhle, doplnok, vypúšťanie, vzduchu

Text:

...zlepšiť účinnosť týchto zariadeni pre0019 Za týmto účelom je predmetom vynálezu zariadenie pre náhle vypúšťanie vzduchuvykazujúce charakteristiky podľa hlavného nároku.0020 Zariadenie bude dobre pochopené pomocou nasledujúceho opisu uvedeného len ako nevyčerpávajúci príklad na základe prlpojeného nákresu, ktorý schematicky znázorňuje0021 Pri pohľade na nákres je vidieť zariadenie l pre prudké vyfúknutie vzduchuobsiahnutého v nádrži 2. 0022...

Vypúšťacie zariadenie na vypúšťanie viac tekutých aktívnych látok pre záchodovú misu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8288

Dátum: 23.12.2003

Autor: Pagani Fabio

MPK: E03D 9/03

Značky: záchodovú, vypúšťanie, látok, zariadenie, vypúšťacie, aktívnych, tekutých

Text:

...tvarov záchodových nádržiek. Okrem toho aktívna látka,uložená v banke, si zachováva svoje aktívne charakteristiky(2 hľadiska odstráňovania zápachu/čistenia/osviežovania/dezinfekcie a podobne) na konštantnej alebo takmer konštantnej úrovni počas doby pri pomerne veľkom počte spláchnutí (až 250 až 450 spláchnutínezmiešava s vodou inak, než V pomerne malom rozsahu na konci0006 Tiež sú známe Vypúšťacie zariadenia majúce jediné nosné prostriedky...

Vypúšťacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1994

Dátum: 04.11.1998

Autori: Valent Ján, Durcová Alena, Škodáček Milan, Baran Ľuboš

MPK: E03D 3/12

Značky: vypúšťacie, zariadenie

Text:

...podmienkach, kladených na splachovacie zariadenia. Riešenie je funkčne spoľahlivé, spĺňa požiadavku univerzálnosti, lebo je ho možné použiť u širokéhoPrehľad obrázkov na výkresochKonkrétny príklad prevedenia vypúšťacieho zariadenia je znázomený na priloženomvýkrese, kde je vypúšťacie zariadenie znázomené v čiastočnom reze v náryse.Konštrukčne je vypúšťacie zariadenie usporiadané v osi prepadovej rúrky l. Nosnú časť predstavuje odpadový ventil...

Vypúšťacie zariadenie s prepadom najmä pre porcelánově nádržkově splachovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242976

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bilunek Bohumír

MPK: E03D 1/34

Značky: nádržkové, porcelánové, prepadom, zariadenie, vypúšťacie, najmä, splachovače

Text:

...miere zlepäia funkčné i mechanické vlastnosti vypúěťacieho zariadenia. Pružná. ramená umožňujú jednoduchú výmenu uzatváracej membrány alebo dalších častí. zariadenia pri údržbe.Na pripojenom výkrese je znázornený jeden príklad prevedenia v-ypúšťacieho zariadenia s prepadom, najmä pre porcelánové nádržkové splachovače podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornená vypúšťacie zariadenie v čiastočnom osovom reze, na obr. 2. je rez ramenom v...

Vypúšťacie zariadenie s dvojitým dávkovaním vody pre nádržkové splachovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236632

Dátum: 15.02.1987

Autori: Baran Ľuboš, Ďurec Ján, Lapka Milan, Čechmánek Miroslav

MPK: E03D 3/12

Značky: dávkováním, vypúšťacie, dvojitým, nádržkové, splachovače, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vypúšťacie zariadenie s dvojitým dávkovaním vody rieši problém úspory pitnej vody u nádržkových splachovačov s možnosťou použitia tzv. veľkého i malého spláchnutia podľa potreby. Uvedeného účinku sa dosahuje tým, že dvojsedlo slúžiace pre uzatváranie malého dávkovania vody i sedlo slúžiace pre uzatváranie veľkého dávkovania vody sú usporiadané tesne nad dnom nádržkového splachovača vo zvislej osi tak, že spodné sedlo je vytvorené priamo na...