Patenty so značkou «výpusť»

Výpust vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19668

Dátum: 26.02.2010

Autor: Müller Rainer

MPK: F24F 11/053, F24F 11/00, F24F 13/062...

Značky: výpusť, vzduchu

Text:

...otáčať. Za týmto účelom je hrdlo upevnené vjednej, alebo viackulisách. Kulisy môžu byt umiestnené priamo vráme, vkolenách ktoré patriakrámu, alebo stropu, alebo kniečomu podobnému. Možno tiež pomýšľať navytvorenie kruhového tvaru kulís obiehajúcich hrdlo.0014 Hrdlo vykazuje vodiace súčiastky sprednostne klzkým povrchom, ktorý pôsobí spolu s kulisou, alebo kulisami, a ktoré v nej, príp. v nich behajú. Kulisy sú preto vyrobené tak, aby pri...

Výpust

Načítavanie...

Číslo patentu: 285972

Dátum: 21.11.2007

Autori: Kuráň Jozef, Šebők Ivan

MPK: F24F 13/06

Značky: výpusť

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je výpust, najmä stropný výpust vzduchu, na prívod studeného a/alebo teplého vzduchu do priestoru. Vzduch sa môže viesť cez prípojné hrdlo (1) do telesa s otvormi, ktoré je na vypúšťanie vzduchu vybavené perforovanou stenou (2) telesa a otvoreným dnom (4), v ktorého blízkosti sú s možnosťou natáčania usporiadané klapky (15 - 18), ktoré sú uložené otočne okolo svojich vodorovných osí (19 - 22). Osi (19 - 22) klapiek (15 - 18) sú...

Podlahový výpust

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3864

Dátum: 07.07.2004

Autor: Rittmann Anton

MPK: E03F 5/00

Značky: výpusť, podlahový

Text:

...čiastočný rez podlahovým odtokom,obr. 2 až 3 pohľady zhora na podlahový odtok v dvoch variantoch a obr. 4 až 7 v analogiekom zobrazení k obr. l ďalšie varianty.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPodľa obr. l je rám l podlahovćho odtoku, ktorý je vložený v podlahc tak, že jeho horná hrana 2 leží na rovnakej úrovni ako homá strana dlaždíc vedľa podlahového odtoku, zhotovený z kovu. Obklopuje vtokovú mriežku 3,ktorá je rovnako zhotovená z...

Vírivý výpust

Načítavanie...

Číslo patentu: 283000

Dátum: 13.12.2002

Autori: Hipp Paul, Müller Gottfried

MPK: F24F 13/06

Značky: vírivý, výpusť

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka vírivého výpustu (R) s výpustnou doskou (1), ktorá je obopnutá okrajovou prírubou (2), pričom vo výpustnej doske (1) sú vytvarované výpustné štrbiny (12) a otvory (13) a výpustná doska (1) je vybavená lievikovitým prvkom (3) na prívod vzduchu, medzi ktorým a okrajovou prírubou (2) je vytvorená prstencová štrbina (10). V prstencovej štrbine (10) sú pri vonkajšom obvode lievikovitého prvku (3) usporiadané dištančné prvky (11) na...

Stredový dnový výpust

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1444

Dátum: 09.04.1997

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B67D 3/00, B65D 39/02

Značky: středový, výpusť, dnový

Text:

...ktoré je tvorené ventilovou prírubou g a valcovým nosičom 3 s dvoma až štyrmi otvormi g,.ktoré tvoria spoločne jeden kompaktný tuhý celok, pričom zhora vo ventilovej prírube g je osadené ventilo a k hornej časti valcového nosiča 1 úchytnými pätkami Ž je priskrut 2kované operná vodiaca doska 6, v ktorej je uložený dnový ventil Zs pružinou 8. K ventílovej prírube g je nezapustenými skrutkami 3uchytená priruba lg telesa ll dnovej výpuste,...

Dnová výpusť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1376

Dátum: 05.02.1997

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B65D 90/54, B67D 3/02

Značky: dnová, výpusť

Text:

...ventílu §. Operná doska 1 dnového ventilu § je ucnytená pomocou troch stĺpíkov gg v b 1 okovejprírube Ä, ktoré súčasne upevňujú sećlo g dnového,ventilu §, ktorý je opatrený prítlačnou pružinou gg, Eloková prírušäýšĺivarená k pléšťšłí železničnej cisterny. Ovládacia tyč g je pevne spojená s tlačnon tyčou gg vo vnútri vlnovca l, ktorá je vedená vo vodítku ll, pričom je ovládaná cez páku g tlačným trňom gg, ktorý je uchytený spoločne s pákou...

Stredový dnový výpust

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1295

Dátum: 04.12.1996

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B65D 90/54, B65D 90/62, B65D 39/02...

Značky: dnový, středový, výpusť

Text:

...ktoré je tvorené ventilovou prirubou g a valcovým nosičom1 so štyrmi otvormi gg, ktoré tvoria spoločne jeden kompaktný tuhý celok,pričom zhora vo ventilovej prírube g je osadené ventilovésedlo 5 prískrutkované zo spodnej strany k ventílovej prírube 2a k hornej časti valcového nosiča 1 úchytnými pätkami 2 je priskrut 2kovaná operná vodiace doska §, v ktorej je uložený dnový ventil 1 s pružinou §. K ventílovej prírube g je nezapustenými...

Výpusť zahuštěné suspenze z hydrocyklonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247247

Dátum: 11.08.1988

Autori: Záviška Zdislav, Bartoníeek Ladislav

MPK: F16L 19/02

Značky: zahuštěné, výpusť, suspenze, hydrocyklonu

Text:

...suspenze. Otvor v horní desce má stejný průměr jako kuželová část v místě, kde je horní deska připevněna,a otvory v dalších deskách se směrem k výpustnému otvoru plynule zmenšuji, takže tvoři komolý kužel. Pro možnost optické kontroly jsou desky zhotoveny z průhledného materiálu,například z plexiskla. Desky jsou meži přirubami staženy vodicimi tyčemi a maticemi. Z důvodu jemnějšiho nastavení velikosti výpustného otvoru je výhodné, aby...

Spodní výpusť vodní nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 240930

Dátum: 01.10.1987

Autor: Novotný Vladimír

MPK: E02B 8/04

Značky: spodní, vodní, nádrže, výpusť

Text:

...nádrže. Dále umožňuje rovnoměrné založení telesa hráze,zmenšuje riziko průsaků a usnadřruje kontrolu, protože výtokové .potrubí je uloženo mělko, mimo pásmo největšího vodního tlaku a je snadno prístupné. vPřípadné. opravy nebo rekonstrukce výtokového potrubí nejsou spojeny s .nutnosti narušování tělesa hráze, takže nehrozí nebezpečí nazušení jeho stability. Celé zařízení je jednoduché a jeho vybudování snadné a rychlé, což vede k ůsporém...

Výpusť popolčeka fluidného ohniska

Načítavanie...

Číslo patentu: 229297

Dátum: 15.08.1986

Autori: Novotný Kazimír, Kéryová Janka

MPK: F23C 11/02

Značky: ohniska, výpusť, fluidného, popolčeka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výpuste popolčeka fluidného ohniska, u ktorého sa rieši ochrana rúrok tlakového systému proti abrazívnemu účinku popolčeka. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ochranná priechodka je tesne obopnutá rúrkami celokovovej plynotesne zvarenej rúrkovej steny, pričom ochranná priechodka skrutkami spojená s krycím plechom, pevne spojeným s prírubou, na ktorú sa viaže prelamovaný plech, ukončený plochou tyčou privarenou k výplňovým...

Vyjímatelná výpusť strusky pro zařízení na zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216508

Dátum: 15.12.1984

Autor: Anderson John Alfred

Značky: strusky, vyjímatelná, výpusť, zplyňování, zařízení, uhlí

Zhrnutie / Anotácia:

Vyjímatelná výpusť strusky pro zařízení na zplyňování uhlí, vyznačená tím, že sestává z těla (42) výpusti (20), odlitého z kovu s vysokou tepelnou vodivostí, ve kterém je zasazena kovová spirálovitá trubka (44) pro cirkulaci chladicí kapaliny skrze tělo (42) výpusti (20), přičemž výpusť (20) strusky má ve své horní části pánvovité vybrání (50) a centrální výpustný otvor (52) strusky, přičemž pánvovité vybrání (50) se směrem dolů zužuje a...

Výpusť zásobníku sypkých lepivých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214426

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír, Odstrčil Libor

Značky: lepivých, sypkých, zásobníku, výpusť, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výpustě zásobníku (l) sypkých lepivých materiálů, která sestává z volně na zásobníku (1) zavěšené násypky (4). Na násypce (4) může být zavěšen vibrační podavač (7). Schematicky je výpusť zásobníku (l) znázorněna na výkresu. Výpusť zásobníku zamezuje tvorbě kleneb a nálepů sypkých lepivých materiálů na stěnách zásobníku (1) a je vhodná pro zásobníky (l), používané v hutích, energetice, chemickém průmyslu a podobně.