Patenty so značkou «vypinač»

Zástrčkovo-zásuvkový vypínač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6385

Dátum: 01.03.2013

Autor: Holko Ján

MPK: H01R 13/70

Značky: vypinač, zástrčkovo-zásuvkový

Text:

...do jedného celku s tromi verziami - kolmou, šikmou a natáčacou. Zástrčka, vypínač a zásuvka sú spojené masivnym izolačným bakelitovým telesom a pri natáčacej verzii je medzi zástrčku a zásuvku namontovaný otočný kĺb.Po zasunutí zástrčky do zásuvky-zástrčkovo zásuvkového vypínača, nie je potrebné vyťahovať a vtláčať opakovane zástrčku zo zásuvky a do zásuvky, ani používať vypínače na šnúre, kábli alebo spotrebiči, pretože zapínanie a...

Bezpečnostný vypínač roztrhnutia reťaze motorovej píly

Načítavanie...

Číslo patentu: 288004

Dátum: 12.10.2012

Autor: Kupčák Pavol

MPK: B27B 17/08

Značky: roztrhnutia, vypinač, motorovej, reťaze, bezpečnostný, píly

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostný vypínač roztrhnutia reťaze motorovej píly využíva prídavné bezpečnostné ozubené koleso, cez ktoré prechádza samotná reťaz. Pri roztrhnutí reťaze sa bezpečnostné koleso zastaví a tým vypne motorovú pílu.

Vypínač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4922

Dátum: 06.12.2007

Autor: Úlehla Ivan

MPK: H01H 33/00, H01H 23/00

Značky: vypinač

Text:

...tu opretá o puzdro 31 cez podložku 311 aje uložená V predpätom stave, čím sa zabezpečí jednak vymedzenie vôle V pákovom a ťahadlovom mechanizme 20 v rozopnutom stave, a tiež sa zabezpečí dostatočné predpätie na pritlačenie pohyblivého kontaktu 3 a pevného kontaktu 4 navzájom, v zopnutom stave. Ďalej je tu výhodne vytvorený a znázomený taký vzájomný geometrický vzťah pák a ťahadiel, kedy pri polohe zapinaného pákového a ťahadlového mechanizmu...

Jednofázový ochranný vypínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 284936

Dátum: 26.01.2006

Autor: Polgar Tibor

MPK: H01H 71/12

Značky: jednofázový, ochranný, vypinač

Zhrnutie / Anotácia:

Jednofázový ochranný vypínač so spínacím mechanizmom (2), ktorý je ovládaný najmenej jedným vypínacím prvkom (1) pri preťažení, má prestavovací člen (4) v tvare klina medzi vypínacím prvkom (1) pri preťažení a medzi strmeňom (3) pôsobiacim na spínací mechanizmus (2), ktorý je prostredníctvom ohybnej pružiny (13) pevne spojený s vodiacim prvkom (6), ktorý je v kryte ochranného vypínača posuvne uložený v smere pracovného pohybu vypínacieho prvku...

Spínací prístroj na vstavanie do spínacej skrine a ochranný vypínač FI pri chybnom prúde/ochranný vypínač LS vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283786

Dátum: 19.12.2003

Autor: Schuh Gerhard

MPK: H01H 71/08

Značky: vypinač, spínací, vedenia, chybnom, prístroj, skříně, spínacej, ochranný, vstavanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spínací prístroj na vstavania do spínacej skrine má vedenie (2) na vytvorenie elektrických spojení k pripojovacím svorkám (3) ďalšieho bezprostredne vedľa usporiadaného spínacieho prístroja (4). Vedenia (2) sú usporiadané na spoločnom nosiči (6). Každé z vedení (6) je samo osebe pohyblivé a nosič (6) je uložený v spínacom prístroji (1) posuvne medzi zasunutou a vysunutou polohou rovnobežne s bočnými stenami (10, 11) spínacieho prístroja (1)....

Záťažový vypínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 282723

Dátum: 21.10.2002

Autor: Högl Vitus

MPK: H01H 33/66

Značky: vypinač, záťažový

Zhrnutie / Anotácia:

Záťažový vypínač (1) na napätie v oblasti kV obsahuje vákuovú spínaciu komoru (2), ktorá je obklopená bez vzduchovej medzery manžetou (4), vytvorenou z elastomérového materiálu s vysokou dielektrickou pevnosťou. Manžeta (4) je upnutá polovicami (11 a 12) krytu záťažového vypínača. Týmto spôsobom sa účinne zabráni vonkajšiemu preskoku vysokého napätia medzi čelnými doskami (24 a 25) vákuovej spínacej komory (2) pri spínacom procese bez toho, aby...

Rozdielový prúdový ochranný vypínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 282459

Dátum: 31.12.2001

Autor: Bachl Hubert

MPK: H02H 1/06, H02H 3/33

Značky: ochranný, vypinač, prúdový, rozdielový

Zhrnutie / Anotácia:

Vypínač obsahuje rozdielový merací transformátor (3) prúdu spojený s vyhodnocovacím zapojením (5), ktoré riadi elektromagnetické vypínacie zariadenie (K1) na ovládanie spínacích kontaktov (1, 2). Ďalej obsahuje prepäťové ochranné zapojenie (V1), napríklad vo forme napäťovo závislého odporu. Vyhodnocovacie zariadenie (5) a/alebo prepäťové ochranné zapojenie (V1) je alebo sú spojené prostredníctvom vedenia (8) cez rozdielový merací transformátor...

Vypínač na bezoblúkové vypínanie jednosmerného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279829

Dátum: 15.07.1992

Autori: König Viktor, Knaisl Miloslav, Šebesta František, Sobotka Ladislav

MPK: H01H 9/30

Značky: jednosmerného, vypínanie, prúdu, vypinač, bezoblúkové

Zhrnutie / Anotácia:

Pohyblivý kontakt (2) je do vypnutej polohy priamo poháňaný odpaľovacím kotúčom (5) a na obmedzenie účinku prúdu je aplikovaný elektronický obvod tvorený obmedzovacím kondenzátorom (20), spínacím tyristorom (18), kondenzátorom (15), diódou (21) a meracím členom (22) prúdu. V tomto obvode dôjde k prechodovému deju, ktorý počas rádovo jednotiek milisekúnd zaistí v spojení s rýchlou mechanikou vypnutie poruchového prúdu.

Spínacia zámka pre ochranný vypínač chybného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278581

Dátum: 15.09.1991

Autori: Amon Gerhard, Schuh Gerhard

MPK: H01H 71/52, H01H 71/32

Značky: zámka, prúdu, vypinač, spínacia, ochranný, chybného

Zhrnutie / Anotácia:

Spínacia zámka (1) ochranného vypínača chybného prúdu má výkyvne uložené ovládacie tlačidlo (20), ktoré je spojené s pohyblivými kontaktmi (5) kontaktného mechanizmu (3, 7). S ovládacím tlačidlom (20) je ďalej spojená výkyvne uložená západka (37), ktorej je priradená otočne uložená západková opierka (43), zaťažená pružinou (45). Západková opierka (45) spolupôsobí s vybavovacím zdvíhadlom (53) vypínacieho mechanizmu (11) s permanentným magnetom....

Vypínač sítoviny v sítotiskovém rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265948

Dátum: 14.11.1989

Autor: Trmal Vladimír

MPK: B41F 15/34

Značky: síťoviny, vypinač, rámu, sítotiskovém

Text:

...hřídele, uložené podélně ve stolní desce. Hřídel je ovládána ruční pákou. Stolní deska má v celé délce obvodu své horní plochy nejměně čtyřistavitelné přítlačné lišty pro uchycení krajů sítoviny položené na stolní desku s vloženýmvypínač sítoviny v sítotiskovém rámu lze s úspěchem použít ve všech tiskárnách, pracu jících s touto technikou tisku. Představuje prodloužení životnosti tiskového síta a mádle zkvalitnění vlastní tiskové produkce i...

Automatický vypínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 255515

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kišiněvskij Semjon

MPK: H03K 17/60

Značky: vypinač, automatický

Text:

...mmnu 18. n 19 aawouamtlecKoro nbmnxoqamenn nonmwqamwcn K muHaM Havanna renemąsnouuo ro npuennuxa, a ynpasnammąa mnua 24 anroMarHuecKoro amKnmqarenn nonnmqaerca K rnesy 3 anHcn.3 nyKo 3 pro conp 0 B 0 meHHñ na MarnnTooHŘ Teneąnanonnoro . npHeMHHKa. - 4 AnToMaTnqecKuü auKnmuaTenb àyuxunonnpyeŕ cnenymmmu oőpasoú.B Hcxouom COCTOHHH Knonouuue 3 HKnmHaTenH IO H ll pa 30 MKHyTH, napu KoH~ waxwon 3 H A Tanme pasommnywu...

Vakuový vypínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 241621

Dátum: 01.01.1988

Autori: Davi Horace, Wollard Franf Xavier

MPK: H01H 33/66

Značky: vypinač, vakuový

Text:

...stěne keremickěho válce tvoříci eoučást vakuového obalu vypínače je tvedsována. do systému souosých drážek, jejichž hloubka je větší než 30 i tlouštky stěny válce e. šířka je menší než 5 x celkové výšky válce.Přiklad provedení vakuového vypínače s využitím vynálezu znázor~ ňuje výkres, kde l značí keramický váleo s drážknmi podle vynálezu. zdrojem kovových per jsou. místa. A ležígí ne. obvodu kontaktů g v místě jejich styku. Trejektorie...

Tlakoplynový vypínač, zvláště vypínač s SF .sub.6.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 244237

Dátum: 15.12.1987

Autor: Škubna Jan

MPK: H01H 33/915, H01H 33/88, H01H 33/90...

Značky: sub.6.n, tlakoplynový, vypinač, zvláště

Text:

...mohou mít podstatné menší vnitřní průměr, postačí k naplnění vypínače menší množství drahého zhásecího plynu.Praktické provedení předmětu vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém obrázku,V jehož levé polovině je vypínač ve stavu zapnutém a v pravé polovině v okamžiku přerušeni styku mezi kontakty a vzniku oblouku.vzduchový pohon g s pístem Q vzduohového pohonu jsou na potenciálu země a jsou spojeny izolační tyčí Z s pístní tyčí...

Tlakoplynný vypínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 244831

Dátum: 14.08.1987

Autori: Elleder Pavel, Těrechin Genadij, Kroták Štefan

MPK: H01H 33/74

Značky: vypinač, tlakoplynný

Text:

...docedá toliko při zapnutí na kontakt i jmenovitáho proudu pevného kontaktu.část kontaktních palců ä presahuje na koncíoh, privrácených k pevnćnu kontaktu, nadostatní kontaktní palce Ä a na těchto pŕesahujících koncích jsou vytvořeny odolné proti působení elektrického ohlouku.V nosné části 21- je upraven prstencový kompresní prostor g, který je uzavŕen prstence vym pístem 2 B. upevněným na proudové pŕípojce 3. Na vnitřní ploäe nosné části g...

Vysokonapěťový výkonový vypínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 229671

Dátum: 15.11.1986

Autor: Cancio Modesto-manuel

MPK: H01H 33/74, H01H 33/98

Značky: vysokonapěťový, výkonový, vypinač

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokonapěťový výkonový vypínač s jedním pevným a jedním axiálně posuvným pohyblivým kontaktem, s nejméně jednou tryskou, kterou při vypínání proudí zhášecí plyn ze zhášecího prostoru do expanzního prostoru, s válcovou cívkou, obklopující pevný kontakt, jejíž jeden konec je spojen s pevným kontaktem a jejíž druhý konec je spojen s prstencovým kontaktem axiálně přesazeným, vzhledem k pevnému kontaktu, vyznačující se tím, že mezi pevným kontaktem...

Tlakoplynový vypínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 232462

Dátum: 15.06.1986

Autor: Paukert Josef

MPK: H01H 33/74

Značky: vypinač, tlakoplynový

Zhrnutie / Anotácia:

Tlakoplynový vypínač s přímkovou vypínací dráhou
který má na stěně zhášecího prostoru upevněn alespoň jeden deflektor elektrického oblouku z feromagnetického materiálu. Deflektor. vychyluje hořící elektrický oblouk do strany, čímž působí na zlepšený odvod tepla vypínací dráhy a zvýšení nestability oblouku výsledkem je zkrácení vypínací doby.

Elektrický vypínač se samočinným zhášením elektrického oblouku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231167

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mircovich Jean-luis, Macaire Marcel

MPK: H01H 33/91

Značky: elektrického, samočinným, vypinač, oblouků, elektricky, zhášením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického vypínače se samočinným zhášením elektrického oblouku. Je tvořen vzduchotěsným pouzdrem vyplněným hexafluoridem síry.V pouzdru je umístěn hlavní obvod pro vedení jmenovitého proudu a pomocný obvod pro vypínání proudu, v jehož vypínací dráze hoří elektrický oblouk. Hlavní kontakty hlavního obvodu (14) vypínají před kontakty (42, 44) pomocného obvodu (16). Podstatou vynálezu je, že hlavní obvod (14) a pomocný obvod...

Způsob výroby kontaktů pro vakuový vypínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 230840

Dátum: 15.06.1986

Autor: Hix Antonín

MPK: H01H 33/66, H01H 1/02

Značky: vypinač, vakuový, způsob, kontaktů, výroby

Text:

...již podstatne zhoršuje izolační vlastnosti vypnutého vypínače, takže v některých případech by za vypnutým vypínsčem mohla vzniket i životu . nebezpečná napětí. Emisní proud se často omezuje zvětäením pracovního zdvihu vypínače, nebot tím se sníčí hodnota gradientu elektrického pole mezi kontakty to ovšem klade zvýšené nároky na vlnovec, který umožnuje osový pohyb pohyblivého kontaktu, a tím se snižuje jehoObtíže vznikají i při kontrole a...

Silový vypínač velkých proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230723

Dátum: 15.06.1986

Autor: Karmazin Nikolaj

MPK: H01H 1/14

Značky: proudu, vypinač, veľkých, silový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sílového vypínače velkých proudů, u kterého je pohyblivý kontakt tvořen samostatným vodivým tělesem, jehož podstata spočívá v tom, že přívodní pás je posuvně spojen s přídavnou částí tvořící pevný kontakt. Přitom mezera odpovídá tvarem i velikostí pohyblivému kontaktu.

Tlakoplynový vypínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 229377

Dátum: 01.04.1986

Autor: Paukert Josef

MPK: H01H 33/74

Značky: tlakoplynový, vypinač

Zhrnutie / Anotácia:

Tlakoplynový vypínač s osově ofukovaným obloukem s přímkovou vypínací dráhou, který má na stěně zhášecího prostoru upevněn alespoň jeden prostředek k vytváření přídavného magnetického pole. Jako prostředek je použit stálý magnet nebo elektromagnet, který vychyluje elektrický oblouk během hoření, čímž se zlepší jeho ochlazování a sníží doba jeho hoření.

Elektrický vypínač se samozhášením

Načítavanie...

Číslo patentu: 226039

Dátum: 15.02.1986

Autor: Bouilliez Olivier

Značky: samozhášením, elektricky, vypinač

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický vypínač se samozhášením, prostřednictvím rotujícího elektrického oblouku působením magnetického pole, vytvářeného proudem a sestávající ze vzduchotěsného tělese, naplněného izolačním plynem o zvýšené dielektrické pevnosti, zejména fluoridem sírovým, s dvojicí průchodek, procházejících stěnami uvedeného pouzdra a tvořících jednotlivě vstupní a výstupní přívod proudu vypínače, s hlavním obvodem průchodu proudu, majícím dvojici hlavních...

Vypínač nízkeho napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218232

Dátum: 15.02.1985

Autori: Činčalová Zdena, Kamínek Pavel, Vařeka Josef

Značky: napětí, nízkého, vypinač

Zhrnutie / Anotácia:

Vypínač pro nízká napětí, jehož mechanismus je uložen v pouzdře z termoplastické hmoty, které je upevněno na chassi, např. stínicím krytu potenciometru, vyznačený tím, že na kulise je na jednom konci otočně upevněna pevná kontaktní spojka, na druhém konci je výkyvně uloženo pružné kontaktní pero. Kulisa je opatřena vodicím žebrem pro zajištění přímočarého pohybu. Otočná zapínací páčka dosedá na zapínací pružinu uloženou v misce, do jejíhož...

Kapalinový vypínač zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 224140

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kratochvíl Jan, Walsberger Jan, Rovenský Jan, Král Josef, Ježek Petr

Značky: kapalinový, vypinač, zátěže

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalinový vypínač zátěže, zejména pro vypínání střídavých proudů řádově desítek ampérů o vysokém napětí, tvořený nádobou, v jejíž spodní zhášecí části naplněné kapalinou je umístěn pevný kontakt, přičemž pohyblivý kontakt je umístěn na spodním konci vypínacího roubíku, vyznačující se tím, že vypínací roubík (7) je opatřen vybráním (9) a je suvně uložen jednak ve vodicí vložce (2), oddělující zhášecí část (3) od expanzní části (4) nádoby (1), a...

Bezdotykový koncový vypinač

Načítavanie...

Číslo patentu: 213544

Dátum: 01.03.1984

Autor: Krajčovič Zdeněk

Značky: koncový, vypinač, bezdotykový

Zhrnutie / Anotácia:

Bezdotykový koncový vypinač pro kontrolu vzájemné polohy pracovních mechanismů u automatizovaných strojů, např, u cyklických odstředivek. Sestává z nemagnetického pouzdra, ve kterém je umístěn jazýčkový kontakt. Podstata spočívá v tom, že elektromagnety nebo permanenzní magnety jsou umístěny na koncích jazýčkového kontaktu a jejich polarita je vzhledem k čelní stěně koncového vypinače obrácená. Je využitelný u všech pracovních mechanismů, kde...