Patenty so značkou «výpalu»

Způsob výpalu cementářského slínku a podobných hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269481

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hopjan Josef, Marek Stanislav, Němeček Petr, Voit Karel, Filouš Jiří

MPK: F27D 13/00, F27B 15/00

Značky: podobných, způsob, slínku, výpalu, zařízení, tohoto, způsobu, cementářského, provádění

Text:

...s nespálenýml podíly paliva je unášena plyny propojovacím potrubím ll do odlučovacího oyklonu 1. Zde se odlučuje materiál od plynů a shormažduje se v spodní výpadové části tvorená fluídní komorou 2. Plyny se vedou potrubím lg do předehřívače 3 suroviny.Fluidní komora Ž je opatřena ťluídním roštem 1, přes který se přivádí fluidízační vzduch z přlpojeného prívodu 3. Množství íluídízačního vzduchu je takové, aby došlo k vytvoření...

Způsob výpalu zrnitých vápenců v rotační peci na výrobu vápna a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269333

Dátum: 11.04.1990

Autori: Michálek Zdeněk, Hanuš Jiří, Polišenský Emil

MPK: F27D 13/00

Značky: zrnitých, provádění, vápenců, výrobu, výpalu, vápna, tohoto, způsob, způsobu, rotační, zařízení

Text:

...mletého méněhodnotného tekutého paliva nebo popela,v množství 2 až 5 5 z hmotnosti vypáleného vápna, Jehož bod mělmutí Je nižší, než Je teplota povrchu pálené vrstvy vápno v pálíoím pásme.Podstata zařízení k provádění způsobu podle vynálezu speöívá v tom, že do rotační pece pod vodorovnm rovinou hlavního hořáku pro spalování plynného nebo kepalného paliva, směrem k povrchu vypalované vrstvy vápna, Je žárovou hlavou zaveden přívod přísady, s...

Způsob regulace výpalu v šachtové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 265702

Dátum: 14.11.1989

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F27B 1/00

Značky: regulace, šachtové, výpalu, způsob

Text:

...přibližně 5 hmot. zbytkového kysličníku uhličitého ve vápně, bude teplota kouřových plynů okrouhle o 100 OC nižší, nežli kdyby přívod tepla pokryl 100 výpalu vápna, totiž 0 kysličníku uhličitého ve vápně. Běžně vyhovující úchylky od požadované hodnoty výpalu činí asi Í 1 hmot. kysličníku uhličitého ve vápně. To znamená, že pro regulaci postačí měřitteplotu kouřových plynů 5 přesností asi 10 až 20 °C. Tento požadavek je snadno...

Způsob výpalu cementářského slínku s využitím méněhodnotného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265482

Dátum: 13.10.1989

Autori: Podmolík Jaroslav, Němeček Petr, Filouš Jiří, Marek Stanislav

MPK: F27D 13/00

Značky: způsob, paliva, cementářského, využitím, slínku, výpalu, méněhodnotného

Text:

...a nezakresleným chladičem slínku, je přiřazeno fluidní topeniště Q. Ve fluidním topeništi 3 je nad roštem lg vytvořena fluidní vrstva lg z inertního materiálu tvořeného cementářským slínkem se zrnitostí do 3 mm. Do topeniště se přivádí dávkovačem 5 jemné méněhodnotné palivo, případně i kapalné, které se do něho přivádí přívodem 1. Do fluidního topeniště 3 se přívodem g rovněž zavádí surovinově odprašky z odlučovacího zařízení 1...

Způsob stabilizace výpalu portlandského slínku v rotační peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 258803

Dátum: 16.09.1988

Autori: Čižmář Luděk, Chromý Stanislav

MPK: F27D 13/00

Značky: portlandského, výpalu, rotační, způsob, stabilizace, slínku

Text:

...pece, což ovlivňuje průchod materiálu pouze do ustavení nové rovnováhy. Trvalý vliv prostřednictvím připadné změny granulace slínku je malý. Dlouhodobou stabilizaci provozu je proto možno V tomto případě dosáhnout pouze kombinací účinku dalších akčních veličín s otáčkamivynález bude dále objasněn na příkladech jeho praktického použití při řízení provozu rotační pece.Operátor řídí ručně výpal v závodě se suchým způsobem výroby s kapacitou...

Zapojenie dosúšacej komory pre podmienky redukčno-oxidačného výpalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258617

Dátum: 16.09.1988

Autor: Pažický Július

MPK: F27B 9/30

Značky: podmienky, komory, redukčno-oxidačného, zapojenie, výpalu, dosúšacej

Text:

...6. V páliacom pásme 3 sú osadené horáky 31 pre výpal tovaru, ktoré sú napojené cez regulačná orgány na potrubie 11 z výdychu sušiarne, potrubie 12 z podpecného kanála a palivové potrubie 20. Výdychový ventilátor 5 má na sacej strane regulačný orgán 14 výdychu vzduchu. Zmiešavací ventilátor 6 je na sacej strane vybavený regulačným orgánom 15 recirlšulácie teplého vzduchu a regulačným orgánom 15 pre vzduch prúdiaci z medzistropu cez...

Způsob uložení feritových jader tvaru U na podložkách při výpalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243127

Dátum: 15.10.1987

Autor: Houžvieka Jindoich

MPK: F27B 9/14, F27B 9/04, C21D 9/00...

Značky: výpalu, tvaru, feritových, uložení, způsob, jader, podložkách

Text:

...ve dvou vratvách je prováděn na vysokém podecypu. Výpal na vysokém podsypu cca 1 až 3 mm je nevhodný pro U jádro o menší hmotnosti, kde dochází k deformsci obou vrstev a pro daný typ pece, u ktoré cirkulační ventilátoryv předehřívacím pásmo rozvíří výlisky nezatížený podsyp, který ie potom usazuje na výliscích a není vyloučeni, že i v odsávacím potrubí.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob uložení feritovych jader tvaru U na podložkách při vypalu...

Způsob výpalu cementářského slínku s použitím uhelných odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253054

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrazdira Miroslav, Vejpůstková Jana, Hradský Josef, Křešťák Zdeněk, Novák Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: slínku, výpalu, způsob, použitím, odpadů, cementářského, uhelných

Text:

...kvalita výsledného produktu, se vychází Z následujících vztahůS silikátový modul Ms ý AłFA aluminátový modul MA -§ C W Vám sw kde C je obsah oxidu vápenatého Cao V hmot. S je obsah oxidu křemičitého Si 02 v hmot. A je obsah oxidu hlinitého Al 2 O 3 v hmot. F je obsah oxidu železitého Fe 2 O 3 v hmot.přičemž Obsahy oxidů jsou vztaženy bud na slínek, nebo na surovinu.Teoretická teplota spalování Q QC 02 QH 20 Qvz t...

Způsob výpalu keramzitu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252903

Dátum: 15.10.1987

Autori: Plachý Květoslav, Polanský Alois, Šafek Miroslav, Rehbergerová Gabriela

MPK: F27B 7/34

Značky: způsob, zařízení, provádění, keramzitu, tohoto, způsobu, výpalu

Text:

...na zvýšení tepelně energetické efektívnosti výpalu keramzitu, v podstatě spou čívá v tom, že seetává ze středového hořáku umístěného v ose pece a alespoň 3 hořáků umístěných na okraji hubnu pece, které jsou nastaveny ve směru axiálně tengenciálním k plášti pece, přičemž intenzita proudu plynu v hořácích se nastavuje pomocí klapek.Výhody způsobu výpalu keramzitu podle vynálezu a zařízení k provádění tohoto způsobu spočívàjí hlavně v úspoře...

Způsob výpalu práškovitých materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252557

Dátum: 17.09.1987

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: tohoto, materiálů, způsobu, provádění, zařízení, výpalu, práškovitých, způsob

Text:

...hlavy 1 vyvedeno potrubí ll pro možnost přímého odvodu plynů z rotační pece 3 mimo proces. Přibližně V urovni osy rotační pece Q je v přechodové hlavě 1 rovněž instalována tryska lg chladicího vzduchu, jež je nasměrována do vstupní části rotační pece 3. Vnitřní povrchy všech agregátů, jež jsou za provozu zařízení vystaveny účinkům vysokých teplot, jsou opatřeny ochrannou vyzdívkou ll.Na obrázku pro přehlednost není znázorněno zcela běžné...

Způsob řízení výpalu portlandského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240756

Dátum: 01.08.1987

Autori: Sás Ivan, Ho1ko Michal

MPK: G01N 31/00

Značky: portlandského, výpalu, řízení, slínku, způsob

Text:

...slínku již během 5 až 10 minut od jeho dodání do závodní laboratoře. Stupeň výpalu slínku je při správné surovinové skladbě dáú obsahom volného kysličníku vápenatého a alitu, které lze mikroskopicky kvantitativně stanovit odhadem nebo přesně metodou bodové integrace. Vysoká pohotovost této metody umožnuje obsluze při řízení rotační pece stabilizovat požadované fázové složení slínku postupnými změnami ovládacích prvků a tím určit optimální...

Způsob výpalu práškových nerostných surovin a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228581

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hradský Josef, Růžička Oskar, Pleva Milan

MPK: C04B 33/32

Značky: způsobu, práškových, nerostných, provádění, surovin, výpalu, zařízení, tohoto, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosáhnout optimálních technologických vlastností vypáleného materiálu pro daný účel jeho použití. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že výpal se provádí v cyklicky se měnících taktech, kdy v prvním taktu probíhá vlastní výpal, ve druhém taktu odležování suroviny při teplotě potřebné pro stabilizaci krystalické mřížky vypálené hmoty a ve třetím taktu vyprazdňování a opětovné plnění, přičemž taktování se řídí...

Způsob kontinuálního prvního výpalu červené měděné lazury a pec k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232291

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hromada Jozef, Weilguny Herbert, Kuželka Václav, Remeš Miroslav, Vohralík Jiří, Zatloukal Pavel

Značky: měděné, výpalu, provádění, lazury, prvního, způsob, červeně, kontinuálního, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby skla s řeší problém zdobicí techniky skla difúzí iontů mědi do povrchu, tzv. lazurováním. Podstata kontinuálního výpalu spočívá v tom, že během výpalu se zabraňuje přímému styku předmětů s oběhovou pecní atmosférou, vizuálně se zjišťují změny barvy nanesené lazurovací směsi v nejméně dvou horizontálních vrstvách v předdifúzní a difúzní oblasti a podle zjištěných změn se reguluje rychlost pohybu předmětů, načež...

Způsob výpalu cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230130

Dátum: 01.05.1986

Autori: Růžička Oskar, Chromý Stanislav

MPK: C04B 7/38

Značky: cementářského, výpalu, způsob, slínku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výpalu cementářského slínku s předhřátím a předkalcinací surovinové moučky, vyznačující se tím, že surovina o teplotě 950 až 1050 °C se granuluje při současnem zvýšení teploty na 1250 až 1300 °C, načež se granulát v samostatném zařízení dále zahřívá na teplotu 1400 až 1450 °C, při níž se ponechá po 'dobu nutnou k dosažení požadované konverze kysličníku vápenatého a teprve potom se chladí.

Mineralizátor výpalu portlandského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228049

Dátum: 01.12.1985

Autori: Novák Jan, Müller Kurt, Humpola Hubert

Značky: slínku, výpalu, portlandského, mineralizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká cementářského oboru, a to výpalu surovinové moučky nebo kalu na portlandský slínek. Vynález řeší zlepšení výpalu slínku usnadněním vzniku slínkových minerálů při výpalu portlandského slínku. Spočívá v tom, že se jako mineralizátoru používá odpadního průmyslového sádrovce z výroby titanové běloby, který obsahuje zhruba 60 % CaSO4. 2H2O, 12 % Fe2O3, 5 % MgO, 8 % SiO2, 5 % SiF6" a další oxidy a soli v malém množství. Tyto...

Mineralizátor výpalu portlandského slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216637

Dátum: 01.10.1984

Autori: Bulička Milan, Vaverka León, Müller Kurt, Humpola Hubert, Novák Jan

Značky: portlandského, mineralizátor, výpalu, slínku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt náhradu za dosavadní mineralizátory výpalu slinku na bázi fluorových sloučenin. Tohoto cíle se dosáhne použitím vápence nebo vápnem neutralizovaných kalů vzniklých při zahušťování odpadní kyseliny sírové z výroby titanové běloby a případně i stejně neutralizovaného síranu železnatého pro stejný účel.

Způsob tepelného zpracování jemnozrnného materiálu, zejména výpalu cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214731

Dátum: 15.09.1984

Autori: Brachthäuser Kunibert, Beisner Klaus, Ramesohl Hubert, Herchenbach Horst

Značky: výpalu, tepelného, cementů, zpracování, materiálů, jemnozrnného, zejména, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu tepelného zpracování, zejména suroviny pro výrobu cementového slínku, která se předehřívá v předehřívači, vypaluje v předběžném samostatném vypařovacím stupni a slinuje v peci. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v předběžném vypalovacím procesu se provádí kalcinace předehřáté suroviny jen z 50 až 80 % a zbývající část kalcinace se pro vádí v bezprostředně následující peci. Palivo pro předběžný výpal ,se přivádí z větší...

Zařízení pro přípravu vápence k výpalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215975

Dátum: 01.09.1984

Autor: Gabriel Oldřich

Značky: přípravu, vápence, výpalu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména výroby vápna v rotační peci nebo v kalcinátoru. Řeší problém odstranění popela a síry, zbylých po spálení méněhodnotných paliv v procesu, za současného zlepšení tepelné bilance. Podstatou zařízení pro přípravu vápence k výpalu je, že vyhrnovací zařízení (2) z předehřívače (l) vápence je vyústěno do vápencového chladiče(5) na horní plochu roštu (4) přičemž do prostoru pod roštem (4) je zapojen přívod (6) chladícího...

Způsob výpalu materiálů, vznikajících reakcemi v prostředí pevných částic a kapaliny, zejména slínku portlandského cementu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215181

Dátum: 15.10.1982

Autor: Chromý Stanislav

Značky: výpalu, reakcemi, zejména, portlandského, prostředí, způsobu, částic, pevných, tohoto, provádění, cementů, slínku, vznikajících, způsob, kapaliny, materiálů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výpalu materiálů, vznikajících reakcemi v prostředí pevných částic a kapaliny, zejména slínku portlandského cementu a zařízeni k provádění tohoto způsobu. Slínek portlandského cementu se vyrábí ohřevem surovinové moučky nad teplotu vzniku kapalné fáze při vzniku kapalné fáze se ze surovinové moučky mechanickým pohybem vytvářejí granálie. Samovolná tvorba granálií vyžaduje mechanický pohyb a pozvolný ohřev, který je z...