Patenty so značkou «výmenníka»

Spôsob prenosu tepla na teplovýmenné plochy výmenníka tepla v technologických procesoch a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288150

Dátum: 18.11.2013

Autori: Timár Pavel, Štibrányi Ladislav

MPK: F28D 5/02, F28F 13/06

Značky: vykonávanie, teplovýmenné, tohto, spôsobu, spôsob, procesoch, tepla, přenosu, výmenníka, plochy, zariadenie, technologických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prenosu tepla na teplovýmenné plochy výmenníka tepla v technologických procesoch je založený na tom, že kondenzáciou nasýtených pár kvapaliny s vysokou teplotou varu 180 °C až 380 °C pri tlaku 0,0001 MPa až 0,1 MPa nastáva intenzívny prenos tepla na teplovýmenné plochy výmenníka tepla. Neskondenzované nadbytočné pary kvapaliny s vysokou teplotou varu skondenzujú v spätnom chladiči. Zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu pozostáva z...

Spôsob prenosu tepla na teplovýmenné plochy výmenníka tepla v technologických procesoch a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5717

Dátum: 05.04.2011

Autori: Štibrányi Ladislav, Timár Pavel

MPK: F28D 5/02, F28F 13/06

Značky: procesoch, spôsob, výmenníka, zariadenie, teplovýmenné, přenosu, plochy, tepla, technologických

Text:

...pár vysokovrúcej kvapaliny Marlothenn SH s teplotou varu 300 °C pri tlaku 0,02 MPa. Avšak prebytočné pary kvapaliny s vysokou teplotou varu neskondenzované vo výmenníku tepla skondenzujú v spätnom chladiči. Tento spôsob je výhodný tam, kde technologické parametre výroby sa menia v dôsledku výrobného sortimentu, časového alebo iného dôvodu.V tomto príklade je opisované základné zariadenie k prenosu tepla na teplovýmenné plochy výmennika...

Doska výmenníka tepla a doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17765

Dátum: 06.09.2010

Autor: Romlund Jens

MPK: F28D 9/00, F28F 3/02

Značky: výmenníka, výmenník, doska, doskový, tepla

Text:

...sa vyznačuje tým, že sa podporná plochažliabkov primárnych dosiek zvažuje vo vzťahu k bočnej rovine aže podporná plocha vrcholov sekundárnych dosiek sa zvažuje vo vzťahu k bočnej rovine.0012 Pretože sa podporná plocha žliabkov primárnych dosiek a podporná plocha vrcholov sekundárnych dosiek zvažuje, spojovací bod, ktorý je vytvorený medzi týmito podpornými plochamicplochu V porovnani s tým, keď sú tieto podporné plochy0013 Podľa...

Spôsob prevádzkovania regeneratívneho výmenníka tepla a regeneratívny výmenník tepla so zlepšeným stupňom účinku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12884

Dátum: 17.12.2008

Autor: Raths Heinz-günter

MPK: F28D 19/04

Značky: výmenník, výmenníka, prevádzkovania, účinků, tepla, zlepšeným, regeneratívneho, spôsob, regeneratívny, stupňom

Text:

...spätný prívod nastáva buď pred(smerom nahor po prúde) alebo za (smerom nadol po prúde) rotorom. Ak nastáva spätné prívedeníe ku rotoru smerom nadol po prúde, t.j. do už rotorom zahriateho objemového prúdu plynu, je vopred potrebné predhríatie odsávaných únikových prúdov prostrednictvom nákladnej konštrukcie výmenníka tepla, aby sa zabránilo ochladeniu objemového prúdu plynuV DE 34 37 945 Al resp. AT 400 482 B je popísané odsávanie únikových...

Zariadenie a spôsob na nastavenie úniku netesnosti na štrbinovom otvore rotačného výmenníka tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8220

Dátum: 18.06.2008

Autor: Kind Michael

MPK: F24F 11/02

Značky: úniku, štrbinovom, zariadenie, rotačného, nastavenie, tepla, spôsob, otvore, netěsnosti, výmenníka

Text:

...priestore mení vzávislosti napriklad od pohybu osôb v priestore alebo(všeobecne vyjadrené) od užívania priestoru. Dosiahnuteľná miera výmeny vzduchucez netesnosť, ktorá je zámerne zhotovená V plášti priestoru, nie je schopná zohľadniťvýchylky nastavovanej miery výmeny vzduchu spôsobené užívaním priestoru.Ďalej DE 22 60 250 uverejňuje cirkulačný regeneračný výmenník tepla, ďalej stesneniami obmedzujúcimi dráhy prúdenia média výmeny tepla cez...

Jednotka výmenníka tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 285012

Dátum: 22.03.2006

Autori: Falkenö Anders, Sandberg Per

MPK: F28F 1/12, F28F 1/02, F24H 9/00...

Značky: výmenníka, tepla, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka výmenníka tepla sa používa v plynovom ohrievači vody. Obsahuje trubice a rebrovanie, pričom trubice (1) sú plošne oválne a majú dve ploché časti a dve zaoblené časti a rebrá (3) sú umiestnené na najmenej jednej plochej časti (4). Plošné oválne trubice (1) sú vzájomne umiestnené tak, že zaoblená časť (2) trubice (1) sa dotýka zaoblenej časti (2) susednej trubice (1).

Spôsob odstraňovania nečistôt z prúdu obsahujúceho nečistoty použitím vyhrievaného separátora a tepelného výmenníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284946

Dátum: 10.02.2006

Autori: Spiering Robert, Razzaghi Minoo, Kresnyak Steve

MPK: C02F 1/04, B01D 1/26, B01D 3/14...

Značky: odstraňovania, tepelného, prúdu, spôsob, nečistoty, výmenníka, obsahujúceho, separátora, vyhrievaného, použitím, nečistot

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný spôsob na odstraňovanie nečistôt z privádzaného prúdu kvapaliny obsahujúceho nečistoty zahŕňa kroky privedenia privádzaného prúdu a zahrievania v prvom zahrievacom kroku na aspoň čiastočné odstránenie nečistôt a spätné získanie energie z tvoreného koncentrátu a destilátu. Spôsob na odstraňovanie nečistôt z privádzaného prúdu obsahujúceho nečistoty použitím vyhrievaného separátora a tepelného výmenníka spočíva v tom, že v tomto...

Zliatina hliníka na tvárnenie a komponent tepelného výmenníka z tejto zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5257

Dátum: 08.09.2005

Autor: Sucke Norbert William

MPK: F28F 21/00, C22C 21/00

Značky: komponent, zliatiny, tepelného, tejto, výmenníka, hliníka, zliatina, tvárnenie

Text:

...prvkov ako zirkónium, chróm a zinok, ktoré sú prednostné obsiahnuté v množstvách 0,1 až 0,18 hmotn. . Okrem toho sú udržiavané nízke podiely železa, kremíkaa mangánu. Veurópskom patente EP 1 017 865 B 1 je uvedená voči korózii pomerne odolná zliatina hliníka, pri ktorej bolo zirkóníum nahradené titánom. Tieto zliatiny hliníka však nemajú na základe nízkych obsahov mangánu premnohé použitia dostatočnú pevnosť.0006 Vďalšom európskom...

Doska tepelného výmenníka a zväzok dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8591

Dátum: 03.03.2005

Autori: Ekelund Rolf, Björnsson Peter

MPK: F28F 13/08, F28F 3/08

Značky: výmenníka, tepelného, dosiek, doska, zväzok

Text:

...súvisle klesá z hornej úrovne na dolnú úroveň. Treba poznamenať, že výrazom postupne sa nerozumie len takéto súvislé klesanie základného povrchu, ale taktiež napríklad stupňovité klesanie základného povrchu takým spôsobom, že základný povrch tvorí množstvo stupňovito nižších častí, z ktorých každá je vpodstate rovnobežná scentrálnou rovinou predĺženia. Súvislý pokles uvedený vyššie možno získať v podstate rovinným základným povrchom, alebo...

Zariadenie pre upevnenie výmenníka tepla, najmä chladiča chladiaceho prostriedku pre motorové vodidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6841

Dátum: 05.11.2004

Autor: Hemmersmeier Ralf

MPK: B60K 11/02, B62D 25/08

Značky: motorové, upevnenie, vodidlá, najmä, výmenníka, chladiča, chladiaceho, tepla, prostriedku, zariadenie

Text:

...upevnený na nosnej konštrukcii V podstate s trecím stykom. Zvieracie a zaskakovacie elementy I tvare kliešti sa predmontážou chladiča umiestnia do výklenku Votvorenej polohe, potom sa chladič s pryžovým blokom zatlačí medzi ramená klieští, takže tieto uskutočnia zatvárací pohyb a pryžový blok medziZo spisu US 6,386,497 Bl je známe usporiadaniepre upevnenie chladiča chladiaceho prostriedku nahornom priečnom nosníku vozidla. Ako upevňovací...

Potrubie výmenníka tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6024

Dátum: 13.01.2004

Autori: Kania Guido, Hendel Roland

MPK: F28F 21/00

Značky: výmenníka, potrubie, tepla

Text:

...polymérneho0010 Potrubie tepelného výmenníka podľa nároku 3 vykazujedobrú vhodnosť na použitie ako zemné potrubie V rámcikontrolovanom vetraní bytových priestorov. Stupeň účinnosti takého zemného tepelného výmenníka sa zvýši vplyvom účinnéhoprestupu zemného tepla cez potrubie tepelného výmenníka.0011 Plnivá podľa nároku 4 je možné do základnéhopolymérneho materiálu inkorporovať jednoduchým postupom.0012 Z hľadiska určitých základných...

Zostava výmenníka tepla a spaľovacej komory s vysokou účinnosťou, pre kotol alebo ohrievač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 871

Dátum: 07.03.2003

Autor: Rigamonti Angelo

MPK: F24H 3/02

Značky: komory, vzduchu, účinnosťou, kotol, vysokou, ohrievač, výmenníka, zostava, spaľovacej, tepla

Text:

...4 perspektívny pohľad na dĺžkový kus rúrky výmenníka tepla aobrázok 5 je pohľad spredu na zostavu výmenníka tepla a spalovacejAko je zrejmé z vyššie uvedených obrázkov, obsahuje zostava vynálezu,ktorá je všeobecne označená vztahovou značkou 1, spaľovaciu komoru 3,spojenú s výmenníkom tepla, všeobecne označeným vzťahovou značkou 10,ktorý v podstate obsahuje viac rúrok 5 pre výmenu tepla, ktorých konce sú pripojené» k zadnej doske alebo...

Doska výmenníka tepla, doskový blok a doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 969

Dátum: 19.11.2002

Autor: Blomgren Ralf Erik

MPK: F28D 9/00, F28F 3/08

Značky: doska, doskový, výmenníka, výmenník, tepla

Text:

...vynálezu doska zahmuje rozširujúcu rovinu, ktorá sa rozprestiera V okrajovej oblasti a rovnobežne s ňou, pričom uvedené vyhĺbenia prvej a druhej oblasti sú umiestnené na rozširujúcej ploche a uvedené vyvýšenia prvej a druhej oblasti sú umiestnené nad rozširujúcou plochou. Uvedené vyhĺbenia opornej oblasti môžu byť výhodne umiestnené pod rozširujúcou plochou a uvedené vyvýšenia opomej oblasti nad rozširujúcou plochou.Cieľ sa tiež dosiahne...

Rúrka najmä do výmenníka tepla, kotla a teplovzdušného agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3055

Dátum: 03.12.2001

Autori: Kentoš Pavol, Greif Viliam

MPK: B21C 37/15, B21D 53/02

Značky: rúrka, teplovzdušného, kotla, tepla, najmä, výmenníka, agregátu

Text:

...Nastáva taktiež lepšie usmernenie prúdenia tepla medzi rúrkami, napríklad spalín. Napokon výhodou je aj ten fakt, že sa využívajú až 3/4 plochy plášťa rurky na účinnú teplovýmennú činnosť pri použití na výrobu niembránových stien kotla, oproti 112 u růrok kruhového tvaruPrehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je mázomený predmet úžitkového vzoru, kdeobr. 1 predstavuje rúrku do obecného výmenníka tepla, kde jej steny sú v...

Spôsob výroby tepelného výmenníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279951

Dátum: 11.06.1999

Autori: Saperstein Zalman Philip, Cottone Andrew Bohn

MPK: F28F 7/00, B23K 1/00

Značky: výmenníka, spôsob, výroby, tepelného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tepelného výmenníka, pozostávajúceho z rúrok s rebrami, keď jedna zo súčastí je zhotovená zo železného materiálu a druhá z hliníka. Súčasť zo železného materiálu sa vybaví povlakom obsahujúcim hliník a súčasť z hliníka sa vybaví krycou vrstvou obsahujúcou hliník, súčasti sa priložia k sebe do požadovanej polohy a nanesie sa na ne tavivo, potom sa súčasti ohrejú na teplotu dostatočnú na aspoň čiastočné roztavenie krycej vrstvy a...

Zariadenie na napájanie výmenníka tepla, najmä parogenerátora, sekundárnou vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279470

Dátum: 04.11.1998

Autori: Cikryt František, Franz Milan, Bednárek Ladislav, Kusák Ivo

MPK: G21D 1/02, F28D 7/00

Značky: zariadenie, výmenníka, vodou, napájanie, sekundárnou, tepla, najmä, parogenerátora

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na napájanie výmenníka tepla, najmä parogenerátora, sekundárnou vodou, kde na prívod (1) napájacej vody nadväzuje rozdeľovací kus (4), na ktorý je napojené rozdeľovacie potrubie (5), ktorého vetvy prebiehajú nad rúrkovým zväzkom (8) teplovýmenných rúrok parogenerátora, a kde z rozdeľovacieho potrubia (5) je vyvedená sústava výtokových rúrok (9) vyúsťujúcich nad rúrkovým zväzkom (8) teplovýmenných rúrok a/alebo v medzipriestore...

Zapojenie na reguláciu tlaku, hlavne v sekundárnom vykurovacom okruhu výmenníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1153

Dátum: 08.05.1996

Autori: Vršecký Pavel, Pawelka Petr

MPK: G05D 16/10

Značky: okruhu, výmenníka, reguláciu, tlaku, sekundárnom, hlavne, vykurovacom, zapojenie

Text:

...druhej prípojky. ktorá Je pripojená k odvodnej vetve eekundárneho vykurovacieho obvodu. Pri poklese tlaku v druhej ovládacei pripojke dôjde vplyvom vratného prvku k poeuvu pieeta a tým k otvoreniu druhého ventilu a k prepoieniuprivodnej a odvodnej vetvy sekundárneho vykurovacieho obvodu.Zapojenie podľa hlavneho nároku umožňuje opoľahlivo udržovaťtlak v odvodnej vetve snkundarneho vvkurovaoieho obvodu na požadovanej výške a podľa potrebv ľahko...

Rúrka výmenníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1080

Dátum: 07.02.1996

Autor: Dokonal Jindřich

MPK: F28F 1/40

Značky: výmenníka, rúrka

Text:

...rovnej rúrky s kovovým pásikom, ktorý tvori intenzifikačnú vložku, vrátane jeho zavedenia do rúrky je časovo aj finančne nenáročné. Súčasne zaisťuje žiadúce vírenie média, čim sa preukazateľne zlepší účinnosť výmennika.Rúrka podľa predmetného úžitkového vzoru môže sa použiť nielen v nových výmenníkoch, ale aj vo výmenníkoch, ktoré sú V prevádzke, u ktorých sa do rovných teplovýmenných rúrok,napr. pri pravidelnej údržbe, oprave alebo...

Spôsob výroby rúrkového výmenníka tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 279764

Dátum: 07.06.1995

Autor: Cocchi Gino

MPK: B21D 53/08, F28D 7/02, B23P 15/26...

Značky: spôsob, tepla, výroby, výmenníka, rúrkového

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrkový výmenník tepla, napríklad mraziaci valec (1) stroja na výrobu zmrzliny, so zabudovaným výparníkom chladiacej jednotky sa vyrobí tak, že na vonkajšom povrchu pravej valcovej oceľovej rúrky (101) z nehrdzavejúcej ocele sa vytvorí skrutkovitá drážka (301). Do tejto skrutkovitej drážky (301) sa navinie do tvaru skrutkovitého závitu plochý pásik (2) z vyžíhanej mäkkej ocele a na vrcholy tohto skrutkovitého závitu sa nasadí za tepla druhá...

Zapojenie kontaktného výmenníka v zariadení pre využitie odpadného tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257495

Dátum: 16.05.1988

Autor: Pažický Július

MPK: F27D 17/00

Značky: kontaktného, zapojenie, tepla, výmenníka, zariadení, využitie, odpadného

Text:

...v jednoduchosti zariadenia a po zavedení automatickejregulácie i v nízkych nárokoch naobs 1 uhu a údržbu. Dosahuje sa vysoký stupeň využitia odpadového tepla a to najmä kondenzáciou vodnej pary obsiahnutej v odpadných vzdušinách prúdiacich do komína. Taktiež zachytávanie mechanických nečistôt ako i kondenzácia škodlivých plynov a ich neutralizácia sú taktiež nie zanedbatelné účinky, ktoré priamo vplyvajú naNa pripojenom výkrese je na obr. 1...

Rotor regeneračního výmenníka tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249060

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hajzok Oto, Hajzok Ladislav

MPK: F28D 11/02, F28F 5/02

Značky: výmenníka, tepla, regeneračního, rotor

Text:

...tep~ la jednoduchým a nenáročným spôsobom tvarovania teplovýmenných ka~ nálikov rotora.Na pripojenom výkrese sa na obrJažS znázornená príkladg prevedenia tvarovaných teplovýmenných kanálikov rotora podľa vynálezu.Rotor regeneračného výmenníka tepla pozostáva zo špeciálneupravenej tvarovanej főlie Q a rovnej főlie g o hrúbkach 0,1 až 0,3 mm, ktoré sú k sebe prílepené a spolu navínuté okolo náboja Lrotora-valcového çvaru na požadovaný priemer....

Orebrená rúrka výmenníka tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222633

Dátum: 15.03.1986

Autor: Blaha Marián

Značky: orebrená, tepla, výmenníka, rúrka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru chladiacich zariadení malého a stredného výkonu. Vynález rieši jednoduchým spôsobom orebrenia rúrky rebrom zhotovením z perforovaného pásika, ktoré je navinuté na obvod rúrky v skrutkovici tak, že os rúrky je rovnobežná so smerom perforácie vĺn rebra. Podstatou vynálezu je orebrená rúrka výmenníka tepla podľa obr. 1, ktorá sa skladá z vlastnej rúrky (2) a perforovaného pásika predstavujúceho rebro (1) vyznačujúceho sa...