Patenty so značkou «vyměnitelnými»

Kotúč dezintegračného stroja s vymeniteľnými klinmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6434

Dátum: 03.05.2013

Autor: Beniak Juraj

MPK: B02C 18/18

Značky: stroja, vyměnitelnými, dezintegračného, kotúč, klinmi

Text:

...sa dezintegrovaný materiál nezachytával o hrany a v priestore tohto vybrania.Na miestach, kde sa budú chcieť osadiť dezintegračné kliny, sa použijú vopred vyrobené dezintegračné kliny s vopred definovanými rozmermi a geometriou. Tieto remé elementy sú vyrobené z vysokokvalitnej nástrojovej ocele, čo je odlišný materiál, ako je materiál telesa kotúča zariadenia (bežná konštrukčná oceľ).Montáž a ustanovenie dezintegračných klinov vo...

Koleso s vymeniteľnými časťami pneumatiky, s meniteľnou šírkou ráfika a s integrovaným protišmykovým zariadením v nehustiteľnej pneumatike

Načítavanie...

Číslo patentu: 287960

Dátum: 18.06.2012

Autor: Vika Konštantín

MPK: B60B 15/00, B60B 3/08, B60C 7/00...

Značky: pneumatike, pneumatiky, ráfika, měnitelnou, šířkou, koleso, nehustiteľnej, vyměnitelnými, časťami, protišmykovým, zariadením, integrovaným

Zhrnutie / Anotácia:

Koleso s meniteľnou šírkou disku (3) pozostáva z vnútorného disku (30), z vonkajšieho disku (31) a najmenej z jedného spojovacieho prstenca (32), pričom tieto sú spojené pomocou spojovacích kolíkov (33), zasunutých do spojovacích otvorov (34). Šírka disku (3) kolesa sa môže meniť pomocou hydraulických alebo pneumatických valcov (35) a/alebo pomocou elektromotora (39) a závitového prstenca (36), upevneného na vodiacich koľajniciach (37) vo...

Kotúč dezintegračného stroja s vymeniteľnými klinmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5854

Dátum: 04.10.2011

Autori: Šooš Ĺubomír, Matúš Miloš, Letko Martin

MPK: B02C 18/18

Značky: stroja, vyměnitelnými, kotúč, klinmi, dezintegračného

Text:

...tangencíálne uchytený do telesa kotúča pomocou prvej skrutky. Pritom protiľahlá strana vybrania vzhľadom na rybinové uloženie je opatrená šikmou rovinnou plochou, aby sa medzi klin a šikmú rovinnú plochu vybrania urniestnilo upínacie klinové teleso radiálne uchytené do telesa kotúča pomocou druhej skrutky za účelom dokonalej fixácie pracovného dezíntegračného nástroja - klina. Doťahovaním upinacieho klinového telesa radiálne orientovanou...

Koleso s vymeniteľnými časťami nehustiteľnej pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287614

Dátum: 14.03.2011

Autor: Vika Konštantín

MPK: B60B 15/00

Značky: pneumatiky, nehustiteľnej, koleso, vyměnitelnými, časťami

Zhrnutie / Anotácia:

Koleso s vymeniteľnými časťami nehustiteľnej pneumatiky (11) je zložené najmenej z dvoch samostatných samonosných pružných častí plášťa, pričom najmenej jeden samostatný samonosný pružný pás behúňa je vložený medzi dvoma samostatnými samonosnými pružnými časťami plášťa, potom tieto časti sú aj s ráfikom (3) vzájomne spojené pomocou spojovacích prstencov (2) a vodiacich prichytávacích kolíkov (21) a/alebo aj skrutiek (22), a/alebo aj matíc (23).

Obrábací stroj so zabezpečenými vymeniteľnými dielmi nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15842

Dátum: 04.12.2008

Autor: Jespersen Poul Erik

MPK: B24D 9/04, B24D 13/06

Značky: obrábací, zabezpečenými, stroj, vyměnitelnými, nástroja, dielmi

Text:

...brúsnych dielov. využitím kruhovej drážky sa dosahuje vysoká bezpečnosť držania brúsnych dielov,keďže na elasticitu pružného prostriedku sa týmto kladú nižšie nároky. Vo všetkých uskutočneniach musí byt natoľko rozmerovo stabilný, aby nedochádzalo k jeho otváraniu alebo vwrhovaniu počas pôsobenia odstredivej sily vzniknutej pri rotácií počas používania nástroja.0008 Kruhová drážka je navrhnutá tak, aby dokázala absorbovať možné osovo...

Rotačné brány s rýchlo vymeniteľnými klinmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8328

Dátum: 23.10.2008

Autori: Werries Dieter, Heicks Alois, Gebbeken Martin

MPK: A01B 33/14

Značky: brány, vyměnitelnými, klinmi, rotačné, rýchlo

Text:

...tak, aby umožnil montáž a demontáž spojovacej časti, že otočné blokovanie má priečny čap. ktorý lixuje spojovaciu časť v pracovnej polohe, a že priečny ćap má dĺžku väčšiu ako je šírka predĺžcnćho otvoru, ale menšiu ako dlžka predĺženeho otvoru.0014 Ďalšie jednotlivosti u výhody predmetu vynálezu vyplývajú z itasledujúeelto opisu a príslušných výkresov, na ktorých je znázomcný príklad uskutočnenia s k tomu ncvyhnutnýmí1 pôdny kultivátor vo...

Nástroj na frézovanie ozubených kolies s vymeniteľnými rezacími vložkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16860

Dátum: 11.12.2006

Autori: Cole John, Kranker Robert

MPK: B23F 21/22, B23C 5/22

Značky: kolies, řezacími, ozubených, nástroj, vložkami, frézovanie, vyměnitelnými

Text:

...vložku 18 a držiak 20. Držiak 20 pripája rezaciu vložku 18 k hlave 12 rezača s horným povrchom takým spôsobom, ktorý sa podrobnejšie opíše nižšie. Rezacia vložka 18 je výhodne odnímateľne pripojená k držiaku 20. Odborníkom v oblasti techniky bude zrejmé, že rezacia vložka 18 sa môže odňať z držiaka 20, aby sa mohla naostriť. Rezacie vložky 18 sa môžu naostriť oddelene od držiakov 20. Vjednom uskutočnení sa rezacie vložky 18 môžu odňať z...

Okuliare s vymeniteľnými bočnými ramenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5104

Dátum: 22.09.2006

Autor: Panisset Claude

MPK: G02C 5/14, G02C 5/22

Značky: bočnými, ramenami, vyměnitelnými, okuliare

Text:

...ráme, a z dvoch vymeniteľných bočných ramien 3, každé z týchto bočných ramien 3 je prostredníctvom spájacieho ćapu 4 a združeného kĺba 5 spojené so sklom 2 alebo s okuliarovým rámom 16.0011 Podľa vynálezu tvorí kĺb 5 každého bočného ramena 3 dve osi 6, 6 A, ktoré sú umiestnené priečne V dvoch príslušných pozdĺžnych otvoroch 7, 7 A upravených na okraji bočného ramena 3,tieto osi 6, 6 A sú umiestnene tak, aby zaklapli do dvoch pružných tvárnych...

Teleso vrtáka s vymeniteľnými reznými platničkami a s vnútorným chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: 284422

Dátum: 07.03.2005

Autor: Halúz Tibor

MPK: B23B 27/00, B23B 51/00

Značky: těleso, vnútorným, platničkami, chladením, řeznými, vyměnitelnými, vrtáka

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka telesa vrtáka s vymeniteľnými reznými platničkami a s vnútorným chladením. Na telese (8) vrtáka sa nachádzajú tri tvarovo zhodné rovné drážky (9), ktorých pozdĺžne osi zvierajú medzi sebou 120 ° uhol a ktoré sú zároveň rovnobežné s pozdĺžnou osou vrtáka, pri ktorých jednotlivo na čele (5) vrtáka sa nachádza najmenej jeden vonkajší radiálny otvor (1), jeden stredný radiálny otvor (2) a jeden vnútorný radiálny otvor (3), pričom k...

Valcový bubon s vymeniteľnými brúsnymi členmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1394

Dátum: 10.04.2003

Autor: Jespersen Poul Erik

MPK: B24D 13/00

Značky: válcový, vyměnitelnými, brúsnymi, bubon, členmi

Text:

...možné demontovat brúsny papier a/alebo kefy umiestnené v dráŽkach prídržných prostriedkov vyhnutim pružných krídiei smerom von s ohľadom na prldržné prostriedky a následne urniestnit nový brúsny papier alebo kefu, načo môže byt brúsny člen opät použitý.0023 Valcový bubon môže mať rôznu šírku, na ktorej sa rozkladajú vybrania obvodového čela cez celú dĺžku, alebo na časti dĺžky obvodového čela. Vybrania budú výhodne umiestnené približne...

Vyučovacia pomôcka v tvare počítadla s vymeniteľnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1338

Dátum: 08.01.1997

Autor: Čanádyová Jarmila

MPK: G09B 1/14

Značky: počitadla, vyučovacia, pomôcka, vyměnitelnými, tvare, prvkami

Text:

...až po úplnom zapamätaní prechádzajúceho. Predtým vyučované slovo. text alebo rovnicu si možno kedykoľvek neskôr zostaviť a precvičovat. Ktorékoľvek slovo. text, úkon je možné na učebnei pomôcke ponechať ľubovoľne dlho. najma ak sú tažko zapamätateľne. čoumožňuje ich vizuálne vnímanie až do úpl .ho naučenia.Spojenie farby a textu na vymeniteľných prvkoch umožňuje za podpory zrakových vnemov rýchlejšie naučenieVymeniteľné prvku s rôznymi...

Frézovací hlava s vyměnitelnými břitovými destičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269872

Dátum: 14.05.1990

Autor: Šedlbauer Antonín

MPK: B23C 5/20, B23C 5/24

Značky: frézovací, hlava, břitovými, destičkami, vyměnitelnými

Text:

...velikosti stoupdní závitu v hornín čele kazety a . Vĺtomu odpovídají průmäry 1 stoupšníoboužsonosich závitd na diferenciálním šroubu.~~ Výhodou frêzovací hlavy podle vynáleau je velmi jemne, přesně a rychlé ustavení kazot s upnutou břitoveu destičkou na frćzovací-hlavi tak., aby oetří všech břitových destiček byloĺ- v jednć radiáłní revinš s minimálním vzájomný přeeašenímv. Ustavování je možno provádot, vobou smärech. Velmi jemné...

Hrubovací fréza s vyměnitelnými řeznými destičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255579

Dátum: 15.03.1988

Autor: Odehnal Ervín

MPK: B23C 5/20

Značky: destičkami, hrubovací, vyměnitelnými, řeznými, fréza

Text:

...Těleso frézy zůstane zachováno, ušetří se náklady za nové těleso. V případě zlomení břítové destíčky se poškodí obvykle pouze podkládací destíčka, jejíž výměna představuje náklady nepoměrně menší než náklady za nové těleso frézy a s výhodou lze poškozenou podklàdací destíčku nahradít otupenou, ale jínak pepoškozenou vyměnítelnou břítovou destíčkou. výměna je jednoduchá a nenákladná.Přiktadné provedení frézy s vyměnitelnými břitovými...

Bubnový zásobník s vymenitelnými uchytávacími prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255346

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 3/155

Značky: bubnový, zásobník, uchytávacími, vyměnitelnými, prvkami

Text:

...zabezpečuje jeho dvojpolohovosť. 0 viádacie zariadenie 5 D môže byt tvorené samostatnou ovládacou jednotkou 51, napríklad priamočiarym hydromotorom, ako je to vidiet na obr. 3. Na obr. 1 a 2 je znázornený príklad bubnového zásobníka 10, kde ovládacie zariadenie 50 je tvorené dutinou 37 v telese 13 bubnového zásobníka 10, v nej umiestneným aktívnym prvkom 31, napriklad piestom a tlakovým médiom 38, ktoré je do d-utiny 37 privedené prívodom...

Rotor lopatkového stroje s vyměnitelnými lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241234

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mackrle Vladimír, Mackrle Svatopluk, Chromý Stanislav, Rambousek Zdenik, Tihník Vladimír

MPK: H02K 9/04, H02K 9/06

Značky: stroje, vyměnitelnými, lopatkového, rotor, lopatkami

Text:

...pro velikost jejího dynamického namáhání je volena tak, aby nedocházelo k rezonancím v oblasti působení intenzívního buzení nízkých harmonických složek budicích sil.Výhodou uspořádání rotoru lopatkového stroje s vyměnitelnými lopatkami podle vynálezu je to, že montáž rozměrných rotorů a instalování lopatek je možno provést v místě provozu lopatkového stroje. Při výměně .poškozených, například abrazí opotrebovaných, 4nebo zařízení s...

Způsob výroby řezných nástrojů s vyměnitelnými břitovými destičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 251714

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vondráček Václav, Jusková Anna, Zahradník Vlastimil

MPK: B23B 27/16

Značky: nástrojů, břitovými, vyměnitelnými, způsob, řezných, destičkami, výroby

Text:

...nevýhody odstraňuje způsob výroby řezných nástrojůps vyměnitelnými břitovými destičkami podle vynálezu, při kterémse z polotovaru vytvoří těleso nástroje, opracuje se načisto a jeho povrch se vytvrdí iontovou nitridací.Podstatou způsobu podle vynálezu je to, že iontovou nitridaqi jsou vytvrzeny upínací plochy pro břitové destičky a plochy přicházející do styku s odcházejíci třískou, při teplotě 520 až 540 °c po dobu 40 až 60 hodin do...

Frézovací nástroj s vyměnitelnými břitovými destičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 247778

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kalina Jiří, Raichard Luděk

MPK: B23C 5/24

Značky: břitovými, destičkami, nástroj, vyměnitelnými, frézovací

Text:

...klínu v širokém rozsahu při zachování potřebné pevnosti upnutí.Výhodou řešení upnutí břitové destičky podle vynálezu je i to, že zvýšená pevnost upnutí uožñuje podle zkoušek až o 80 3 větší úběr materiálu aniž dojede k havárii nástroje.Další výhodou je jednoduchá a nenáročná manipulace při výměně destičky.Konkrétní příklady provedení frézovacího nastroje s vyměnitelnými břitovými destičkamipodle vynálezu jsou znázorněny na připojených...

Nástroj s vymeniteľnými razníkmi pre razenie značenia ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233484

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kysucký Tibor, Heinrich Ivan, Majerčík Anton

MPK: B25D 5/00

Značky: razníkmi, razenie, značenia, ložiskových, krúžkov, nástroj, vyměnitelnými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru valivých ložísk. Rieši konštrukciu nástroja pre razenie značenia ložiskových krúžkov. Podstata nástroje s vymeniteľnými razníkmi pre razenie ložiskových krúžkov spočíva v tom, že razníky so zhotovenými znakmi, alebo skupinou znakov sú upravené v obvodových vybraniach na roztečnej kružnici unášacej a strediacej výmennej vložky spojenej s upínacou doskou skrutkami pričom vo vybraniach vložky sú razníky upevnené skrutkami s...

Kotoučová fréza s vyměnitelnými plátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233674

Dátum: 01.07.1986

Autori: Regina Jozef, Bernáth Marian

MPK: B23C 5/08

Značky: vyměnitelnými, kotoučová, plátky, fréza

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotoučové frézy s vyměnitelnými plátky, jejíž těleso je osazeno ustavovacími lůžky řezných destiček. Ustavovací lůžka jsou opatřena čepy, které zapadají do otvorů ve dnech upínacích drážek vytvořených po obvodě tělesa frézy. Mezi upínacími drážkami jsou po obvodě frézy vytvořeny rozpínací drážky, jejichž rovinou prochází osa frézy, s kuželovými otvory pro rozpínací kroužek.

Obráběcí hlavička s vyměnitelnými břitovými destičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 227210

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ochrymčuk Ivan, Kupský Miroslav, Odehnal Ladislav

Značky: vyměnitelnými, obráběcí, hlavička, břitovými, destičkami

Zhrnutie / Anotácia:

Obráběcí hlavička s vyměnitelnými břitovými destičkami, vhodná pro obrábění čelních ploch, popřípadě pro frézování, vyznačující se tím, že sestává z kleštiny (2), na jejíž válcové části je otočně uložena matice (3), o niž se opírá suvně uložené neotočné pouzdro (1), které je opačným koncem ve styku s kuželovou částí kleštiny (2), v níž jsou upraveny drážky pro vyměnitelné břitové destičky (4).

Odvalovací fréza se vsazenými vyměnitelnými hřebeny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217382

Dátum: 01.09.1984

Autor: Brož Miloslav

Značky: odvalovací, fréza, vyměnitelnými, vsazenými, hřebeny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odvalovací frézy konstruované se vsazenými vyměnitelnými hřebeny. Poskytuje dokonalejší upnutí vyměnitelných hřebenů, zvýšení přesnosti jejich profilů, zvětšením počtu zubových hřebenů a zmenšením průměru frézy při stejném počtu zubových hřebenů. Podstata vynálezu spočívá v tom že poloměry dosedacích válcových ploch základního tělesa, upínacích výstupků zubových hřebenů a hřbetních ploch mají společný střed, přičemž středy...

Pílový kotúč alebo kotúčová fréza s vymeniteľnými zubami

Načítavanie...

Číslo patentu: 223541

Dátum: 01.05.1984

Autor: Ďaďan Josef

Značky: fréza, kotúč, pilový, vyměnitelnými, zubami, kotúčová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pílového kotúča alebo kotúčovej frézy s vymeniteľnými zubmi, kde sa rieši upnutie vymeniteľného zuba v základnom telese. Upnutie vymeniteľného zuba v základnom telese je zabezpečené pomocou vložky s drážkovaním a kolíkom. Výhodou uvedenej konštrukcie je, že vymeniteľny zub je možné viacekrát prebrusovať, pričom sa nemení rozmer pílového kotúča.