Patenty so značkou «výměník»

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 274485

Dátum: 11.04.1991

Autor: Jekerle Jiri

MPK: F28D 7/10

Značky: výměník, tepla

Regenerační výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 272409

Dátum: 15.01.1991

Autor: Berák Jan

MPK: F24F 12/00

Značky: regenerační, tepla, výměník

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 271164

Dátum: 14.08.1990

Autori: Jonák Jiří, Šámal Václav

MPK: F28D 15/00

Značky: výměník, tepla

Výměník tepla pro horké proudící plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270243

Dátum: 13.06.1990

Autor: Herrmann Hellmut

MPK: F28D 7/10

Značky: plyny, proudící, tepla, horké, výměník

Text:

...je sestaven z jednotlivých trubek, ktoré jsou tepelná vodivá spojeny spolu a se stenou plynovodná trouby,pričamZ spojovací materiál má vyšší teplotní vodivost než plášť z trubek. Podle výhodnáho provedení vynálezu jsou trubky tvorící plášť s centrální plynovodná trouba spolu spojený tepelná vodlvě licí tvrdou pájkou.Řešení podle vynálezu má tu výhodu, že ty části parnľho kotle, které přicházejí do styku s vodou, to znamená vnější trubky s...

Výmeník tepla s vinutými rúrkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269670

Dátum: 11.04.1990

Autori: Podstanický Alexander, Hrnko Tibor, Kotuliak Jozef

MPK: F28D 7/02

Značky: tepla, vinutými, výměník, rúrkami

Text:

...vo vnútorných priestoroch skrutkovíc sa nachádzajú vnútorná prepážky, ktoré sú upevnené na spojovacej tyči a rozmiestnené v stredoch vzdialenosti medzi vonkajšími prepážkami.Zoskupenie rúrok do dielčich skrutkovíc dovolí umiestniť na spojovacích tyčiach v ich vnútorných priestoroch vnútorne prepážky, ktoré spoločne s vonkajšími prepážkami umožnia v medzirúrkovom priestore vytvorenie striedavo protismerných radiálnych zložiek prúdenia, čo...

Trubkový výmeník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269522

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kozolka Ľudovít

MPK: F28D 7/06

Značky: výměník, tepla, trubkový

Text:

...priestoru zaústenia trubiek do zbernej komory. Deliaca prepážka je opatrená snímatelným prielezom a takto umožňuje rýchly a pohotový priechod do oboch priestorov zbernej komory.Na priložených výkresoch na obr. 1 je znázornený celkový pohľad na výmennik tepla,na obr. 2 je jeho bočný pohľad a na obr. 3 je jeho pďdorys.Spodná časť l plášte je opatrená výstužnými prstencamí 3, do ktorých je prívarená zberná komora 2, na ktorej je osadený vstupný...

Tepelný trubkový výměník

Načítavanie...

Číslo patentu: 269418

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fojt Antonín, Ramík Petr, Foretník Alois, Rymel Jaroslav

MPK: F28D 7/08

Značky: trubkový, výměník, tepelný

Text:

...hermetičnosti spojů v olejové části výměníku.výměník podle vynálezu je v příkledu provedení znázorněn na výkresoch na nichž obr. l je půdorysnym pohledem, obr. 2 je řezem A-A z obr. 1 a obr. 3 je řezem B-B z obr. 2.výměník se skládá z pláätových sskcí ,I. shodného provedení, které jsou shore uzavŕeny válcovou kopulí g. Spodní díl 1 výměníku je konstrukčně upraven pro usazení na stavebním základu. Pláäłové sekce l, válcová kopule g i spodní...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269242

Dátum: 11.04.1990

Autor: Matev Milen

MPK: F28D 7/10

Značky: výměník, tepla

Text:

...tlaky konetrukčně mnohem těžěí než šotove vyeokotlaké ohříváky esoučaenš je prevděpodobná enížení jejich spolehlívoetí při použití na vyšší provozní tlaky než dosud.Uvedené nevýhody ostraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstatou Je, že najmóně jedna dvojice trubek je navzájom spojene spojovecím kusam, přičemž spojovací kus je napojen přímo na etěnu.Dalším znakom vynálszu je, že spojovací kus je napojen na stěnu prostřednictvím ná trubku....

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269165

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šlapal Ivan, Prchal Jozef, Král Dalibor, Němčanský Jan

MPK: F28D 7/10

Značky: tepla, výměník

Text:

...pevnou trubkovníoí mr příčnou pŕspdłkou 1. Výnłník opoultí mm výstupní mlen 1. Příčná prepCdh 1 je utienlnz jak vadí první poddlnd pŕepažoe 1, tak i vůči pldäti g výnlnfku s vůči Iestupnýn trubki 2 vnijäí části trubkoveho svazku, kterépříčnou pŕepćžkou 1 proohdoejí. Vnüjlí trubky 2 je možno vůči pŕíčnő přspdžoe 1 utienit nejlépe zavdloovinín, popřípsdů hq-druulíokýn rorepnutí. Nsnont príčnó přepážky 1 vůči první podálnó přepdžoe i lze nejlépe...

Skříňový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268982

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zrůnek Jiří, Šmálek Josef, Široký Engelbert, Adámek Vladimír, Bém Čeněk, Papež Jaromír

MPK: F24B 7/00

Značky: skříňový, tepla, výměník

Text:

...s komínem.Skříňový výměník tepla podle vynálezu má zejména tyto.výhody Je možné jej instalovat ve svislé nebo vodorovné poloze téměř u každého komínu, do nějž přicházejí spaliny v množství a teplotě vhodná k využívání části jejich citelněho tepla, a to jak u komínů již existujících, tak i nových přičemž je lhostejné zda jsou zděné,betonovć či ocelové. Hodí se nejen k ohřevu vody určené k vytápění, ale i k ohřevu vzduchu k libovolnému...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268781

Dátum: 11.04.1990

Autori: Artemov Lev, Gostev Dmitrij, Bakanov Anatolij, Belousov Vladimir

MPK: F28D 7/00

Značky: tepla, výměník

Text:

...B npennTcTnyeT nonaxaumn cpanu M 3 xononuoň auHu narpysxa 12 B ropauyn sony NGTPYGKG L 3. üaeuaňxa 5. noBTOPnnma 9 oupny aaona 2. ynpomaer Texonmrmn C 6 DPKM annapara. Bapovumx B P-monaanoro npooMaa reñneTMaMpyeT saao 8 nexny oaewaüxoñ 5 MM Knxyxun 1 M onuupenena nunnnnnar oyuxumn Konneucavopa Tennouux Pacmmpenmň neranna.l. ľvsrlJlcuocsr-usursuň annapaT. rzcuuepxmumñ Koxyx v 1 pasneunmmouñ u rar-m ľLLćKJVIÚHvlFllíliäull-ił-lldñ rpyouasnañ...

Výměník tepla s alespoň jedním spalinovým tahem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268440

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kašpar Jiří, Kučera Vladimír, Vlk Jan

MPK: C03B 5/16

Značky: tepla, spalinovým, tahem, alespoň, jedním, výměník

Text:

...komína a čištění teplosměnná plochy spalinového výměníku je automatické. Nevýhodou zařízení je jeho vysoká investiční nâročnost a nároky na stavební prostor. Tepelný ziskpopsaného zařízení je nízký vzhledem k omezene teplosměnná ploše otoćnáho válcovéhq výměníku. Ze zařízení odcházejí spalíny značne teplé. Odlučování zkondenzovaných škodlivých emisí za spalín je nedostatočne, protože část prachových kondenzátů se v tepelnem výměníku...

Vertikální výměník tepla s vestavěným podchlazovačem kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268343

Dátum: 14.03.1990

Autori: Píša Zdeněk, Mitalová Eva, Šrůtek Josef, Mašek Václav, Mánek Oldřich

MPK: F28D 7/06

Značky: vestavěným, kondenzátu, výměník, vertikální, podchlazovačem, tepla

Text:

...teplosměnné plochý.celou teplosměnnou plochu kondenzační části, není nutno neekonomicky zatopit celý teplý ah teplosměnné plochy, není nutno provádět utěsnění podchlazovače proti ostatnímu prostoru výměníku a při malém nárůstu tlakové ztráty je dosaženo výrazné íntenzifikace přestupu tepla. Přitom je zamezeno tvoření mrtvých prostor bez proudění. Všechny tyto výhody přínášejí zmenšení teplosměnné plochy výměníku, zmenšení jeho hmotnosti i...

Tepelný výměník pro chlazení radiačního štítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268235

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hanzelka Pavel, Poláček Libor

MPK: F28D 7/10

Značky: radiačního, tepelný, chlazení, výměník, štítu

Text:

...radiačního štítu umístěný na hrdle nádoby s kryokapalinami podle vynálezupjehož podstatou je, že výměník spojený s radiačnim štítom tvoří válcový plášt uvnitř s prstence s podélnými žebry, nusunutý na hrdle nádoby, ktere je pod prstence opatřeno vstupními otvory a nad ním výstupníni otvory, zatímco uvnitř hrdla nádoby je mezi vstupními a výstupními otvory usporâdaná Vyjímatelná přepážka.Hlĺvní prednosti výmeníku jsou malé rozměry,...

Křížový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267362

Dátum: 12.02.1990

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F28D 9/02

Značky: tepla, výměník, křížový

Text:

...plochy.Nahradenie okrajových hrán so štrbinami vyplnenými tesniacim tmelom samostatnými vonkajšími i vnútornými okrajovými hranami v tvare jednoduchých otvorených profilov zníži prácnosť výroby a umožní použitie vyššiehoNa pripojených výkresoch je znázornená vytvorenie krížového výmenníka tepla, pričom na obr. l je zobrazená vonkajšia okrajová hrana,na obr. 2 je zobrazená vnútorná okrajová hrana a n olir. il jc I.(ll)líl 7.lIlÓ v/.ájomiíć...

Proudový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266242

Dátum: 13.12.1989

Autori: Lesnikovskij, Dyban Jevgenij, Mazur Alexandr

MPK: F28D 7/00

Značky: výměník, tepla, proudový

Text:

...nocTynaeT a KaHanu 2, paamemeunbre Mexuąy TEIIJIOOÓMGI-Hblmď snenenwamx 1, OTKYJJa qepes dmaepcmn B CTeHKaX 3 B Bane CHCTeMbI cwpyň HareKaer na rermooöMeunyro noaepxnocm aneuenron 1, Harpeaan nporexanomymíxepea Hm cpeny. - . - . vBaran TEIIJTOHOCHTQIIb npoxoHHT Memy Tennooömeuumm snenewrami 1 H nocwynaem aćoöHparouxHe KOILTIQKTODH 7 H 8, qepea KOTODBIE ąmBQnHTcH H 3 rennoo 5 MeHHHKa.Bunonüenue nepmopauuu B creáxax 3 Kauanon 2 ocecHMMeTpqHoů...

Panelový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266028

Dátum: 14.11.1989

Autori: Obr Jan, Hrobař Radim

MPK: F28F 3/12

Značky: panelový, výměník, tepla

Text:

...znázorněn na připojeném výkrese,který představuje na obr. 1 nárys panelového výměníku tepla, obr. 2 je půdorýsný řez z obr. 1,obr. 3 je alternativní uspořádání několika panelových výměníku ve vodní předávací stanicia obr. 4 je bokorysný pohled z obr. 3.Panelový výměník tepla podle obr. 1 sestává z deskového plášte l opatřeného prvním vstupním hrdlem 3 a prvním výstupním hrdlem 5. Uvnitř deskového pláště l je umístěna trubková vložka §...

Kontaktní výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265987

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hrubeš Martin, Tlučhořová Melánia, Nováček Vladimír, Liška Antonín, Kadrle Jaroslav, Marek Vladislav

MPK: F24H 1/10

Značky: kontaktní, tepla, výměník

Text:

...chlazeného plynu je umístěna krycí stříška, bránicí proniknutí chladícího média do vstupního hrdla.Hlavní výhody výměníku podle vynálezu spočívají především v podstatném snížení tvorby polymeru a zachycení již vzniklých polymerů chladicím médiem před vstupem do vlastního kontaktního chladiče s vestavbou. Ve srovnání se současným stavem při přímém použití trubkavého nebo kontaktního výměníku, zařazením pŕedchladiče vyžaduje řešení podle...

Rotorový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265957

Dátum: 14.11.1989

Autori: Giuseppe Golla, Straneo Paolo, Mamedov Ulchar Astraf, Sazykin Valentin

MPK: F28D 11/02

Značky: rotorový, výměník, tepla

Text:

...příslušné čepy zařízení l 5. K hnacím hřídelům gg, 59 jsou vhodně připevněna hlavní ozubená kola 62, 63 a ke hnaným hřídelům gg, gl hlavní ozubená kola gl, gg. Každý z reduktorů gg, gl obsahuje dva přídavné hřídele gg, gl a gg, gg. Ke každému z hřídelü gg, 51 reduktoru gg jsou připevněna dvě přídavná ozubená kola m, jl a E, Ľ a ke každému z hřídelů gg, Q reduktoru 31 jsou připevněna dvě přídavná ozubená kola 15, lg a lg, 11.Rotorový výměník...

Vlásenkový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265907

Dátum: 14.11.1989

Autori: Varvařovská Jarmila, Šrůtek Josef, Malásek Václav, Zámečníková Helena, Mánek Oldřich, Mašek Václav, Hloušek Vladimír

MPK: F28D 7/06

Značky: tepla, výměník, vlásenkový

Text:

...mezikruží je rovnoměrně rozmístěno osmínovémnožství teplosměnných trubek než na střední kružnici tak, že pro jejich vnitřní roztečVýhoda vlásenkového výměníku podle vynález tkví v tom, že vstupní prostor je lépe vyplněn teplosměnnýmí trubkami z důvodu optimálního zmenšení vnitřní kružnice a výstupní rnnlnr jn Iñpn vyplnňn rnplonmčnnými trubkami z důvodu zmenšení obvodové rozteče v tomto prostoru. Tím ne záandnĺm způsobem zmenňují jeho...

Cylindrický výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265848

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hrobař Radim, Obr Jan

MPK: F24H 1/24, F28D 7/10

Značky: výměník, cylindrický, tepla

Text:

...řez prvním vstupním hrdlem výměníku z obr. 1, na obr. 3 je zapojení tří výměníků za sebou.Cylindrický výměník tepla sestává z válcového uzavřeného pláště L opatřeného v jeho horní ěásti prvním vstupním hrdlem g,v jeho dolní části prvním výstupním hrćlem 1. Na dolním čele je plášt l uzavřen dnem s druhým vstupním hrdlem 5, na horním čele je plášt uzsvřen dnem s druhým výstupním hrdlem Ž. Uvnitř pláště l jsou soustředně umístěny tři...

Teplovzdušný výměník k představnému topeništi na spalování dřevních paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 264650

Dátum: 14.08.1989

Autori: Jirásek Petr, Sladký Václav

MPK: F24H 3/00

Značky: palív, spalování, topeništi, představnému, teplovzdušný, dřevních, výměník

Text:

...ohniště představného topeniště a vystoupení teploty spalin nad250 °C, případně i více, se ručně nebo automaticky uzavírá uzavírací klapka přímého tahuV potrubí přímého tabu mezi oběma spodními komorami a horké spaliny stoupají vzhůru před ní svislou výměníkovou vložkou ze spodní přední komory. Přes horní spojovací komoru přechâzejí horizontálně do zadní svislé výměníkové vložky, kterou procházejí směrem dolů do Spodní komory a z ní do...

Válcový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264467

Dátum: 14.08.1989

Autor: Billian Vladimír

MPK: F28D 7/10

Značky: válcový, výměník, tepla

Text:

...spojí lg. Na povrchu pravého víka lg jsou v místech topnýchprostoru § a ohřívacích prostoru 1 umístěna odvzdušňovací hrdla lg a Vypouštěcí hrdlagg. Vnější plášť l válcového výměníku tepla je opatřen podpěrami ll, které spočívají narámu ll. Pod levým í pravým víkem lg. lg jsou na rámu ll uložený záchytné vany ll. Nad vnějším pláštěm l jsou umístěny tyče gg nesoucí kladky lg, ke kterým jsou přípojeny závěsyll pevné spojené s levým a...

Deskový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263758

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chocholouš Jaroslav, Volák Zdeněk

MPK: F28F 3/08

Značky: deskový, tepla, výměník

Text:

...čištění ap. Použitím spon se stává výměník tepla rozebiratelným.Obdélníkové desky výměníku mohou být kovové, případně 1 2 plastů. části desek tvořící teplosměnnou plochu jsou hladké nebo tvarově upravené, např. zvlněním, výstupky apsystém kanálů je možné v pláštl výměníku vytvorit seotavením z jednotlivých výměníkových modulů menších rozmětů at již co do počtu kanllú nebo jejich délky. Možnosti seatavby modulůpředstavují různé...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263757

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chocholouš Jaroslav, Lejčar Jiří, Volák Zdeněk, Téra Petr, Pourová Stanislava

MPK: F28F 3/08

Značky: výměník, tepla

Text:

...je například při vertikální poloze desek výměník opatřen snímatelným víkem, případně 1 sníma~ telnýn dnem, které jsou součástí plášte výměníku tepla. soustsvu kanálu lze též umístit ve stávající potrubní lince na odvod odpadního plynu. V daném případě je nutné sestavu doplnit dvěms hrdly pro vstup a výstup teplosměnnych médií.Uvedená konstrukce řeší výměník s kanály vytvářejícími kapsy na dvou sousedních stranách otevřené, což rozšířuje...

Trubkový výměník tepla s reflektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263697

Dátum: 11.04.1989

Autor: Stach Jindřich

MPK: F28F 9/20

Značky: trubkový, tepla, výměník, reflektorem

Text:

...plocha § však použite být nemusí a obě pŕestavitelná odrazové plochy 3 jsou pak umístěny těsně vedle sebe. odrazové plochy 3, 2 jsou opatženy na své vnitřní i vnější straně povrchem s vysokou odrazivoetí pro tepelné záření. Mohou být nepř. vyrobeny z hliníkového plechu nebo jiného materiálu s vysokou odrazivostí pro tepelné záření,nebo mohou být vyrobeny i z jiných materiálů a na svém povrchu opatřeny vrstvou materiálus vysokou...

Regenerační výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263426

Dátum: 11.04.1989

Autor: Berák Jan

MPK: F24F 12/00

Značky: regenerační, tepla, výměník

Text:

...se snižuje potřebný příkon, který je jinak nutný pro pohon uvedených mechanísmů.V letním období lze použít regeneračního výměníkunle vynálezu jako běžného ventilátoru pro rovnotlakou ventilaci. Dosáhne se toho zafixováním regeneračního výměníku v jedné trvalé poloze.Na výkresu je v příkladném provedení schematicky znázorněn předmět výnálezu, kde na obr. l je regenerační výměník tepla v nárysu, na obr. 2 je řez rovinou A-A z obr. l, na němž...

Vzduchem chlazený výměník

Načítavanie...

Číslo patentu: 263240

Dátum: 11.04.1989

Autor: Míka Josef

MPK: F28D 1/04

Značky: chlazený, vzduchem, výměník

Text:

...konstrukce vlastního výměníku, u kterého odpadnou zejména žaluzie zakrývející prostor výměníku, odpadá propojovací potrubí mezi výměníkem a nádrží, sníží se energetické ztráty při ohřívání kapaliny před uvedením výměníku do provozu, zjednoduší se obsluha a odpadne možnost poruch při náhodném zatuhnutí média ve výměníku.Na obr.l až obr.4 je znázorněno několik variant provedení spojení výměníku se zásobní nádrží a na obr.5 je detail...

Vinutý vymražovací výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262984

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štryncl Vladimír, Dürrer Milan, Dočkal Miloslav

MPK: F28D 7/02

Značky: vinutý, výměník, tepla, vymražovací

Text:

...vymražovacího výměníku tepla, kde je na obr. 1 zobrazen podélný řez výměníkem podte vynàtezu. Obr. 2 znázorňuje příčný průřez A -~A vínutým vymražovaeím výměníkem tepla s vestavbami ve tvaru profitu U a obr. 3 predstavuje příčný průřez A - A s vestavbami ve tvaru profílovaného ptechu.Vinutý vymražovací výměník tepta je tvořen teplosměnnými trubkami 1 šroubovitě navinutými do tři vrstev 3, Ž, 3. První vrstva 3, kterou tvoří dvě teplosměnné...