Patenty so značkou «výkyvného»

Zařízení pro ovládání výkyvného skluzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265640

Dátum: 14.11.1989

Autor: Semerád Lešek

MPK: B65G 65/23, B65G 11/00

Značky: ovládání, zařízení, výkyvného, skluzu

Text:

...Horní konce pohybových pák l jsou opatřeny vodítky ll a v propojovacích kloubech g jsou vzájemně spřaženy táhlem 3 a odpružený pružinami lg. Nejméně jedno z vodítek ll je V rozsahu překlápění výkyvného skluzu lg vždy trvale v dotyku s vodicí kladkou l, volně otočně uloženou v horní stěně nosného rámu g, na kterém je výkyvný skluz lg připevněn. Nosný rám g je pak naklápivě uložen v nosných kloubech ll základového rámu lg a jeho boční stěny...

Uložení výkyvného rámu navijáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263534

Dátum: 11.04.1989

Autor: Toušek Edvard

MPK: B66D 1/28

Značky: výkyvného, uložení, rámu, navijáku

Text:

...Odpružené valivé podpěry jsou e výhodou tvořeny pojezdovýmí kladkamg.opatřenými pryžovým obložením a uchycenýmí otočně k výkyvnému rámu.Výhodą uložení výkyvného rámu navijáku podle vynálezu epočívá v pružném ueezení hnacího agregátu prostřednictvím výkyvněho rámu na základovém rámu, přičemž z výchylky výkyvného rámu,umožněné jeho pružným uložením v torznim silentbloku, lze měřit okamžitou hodnotu tehu vlečného lane.Na připojeném výkresu je...

Zařízení pro ovládání pohybu výkyvného žlabu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262408

Dátum: 14.03.1989

Autori: Legille Edouard, Mailliet Pierre

MPK: F27B 1/20

Značky: ovládání, pohybu, žlabu, výkyvného, zařízení

Text:

...na první hydraulic ký valec 74. Tento druhý hydraulický válec80 je uložen ve skříni 32 na čepech, které nejsou na obr. 2 znázorněny, a jeho pístníce 82 je pripojená kloubem přímo na vidlici 26,kterou otáčí přes valivé ložisko 40 kolem osy Y.Vidlice 26 je ve skutečnosti vidlicí dvojitou, obsahující mimo dvou větví, mezi nimiž je z-avěšen výkyvný žlab 24, na opačném konci další vidllci, v níž je uložen rotační hřídel 48. Na obr. 3 je...

Prívod kvapaliny do stredove výkyvného priamočiarého hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 261670

Dátum: 10.02.1989

Autor: Brindziar František

MPK: F03C 1/08

Značky: středové, hydromotora, výkyvného, priamočiareho, kvapaliny, přívod

Text:

...spojený s pravým výstupným otvorom. Ľavý a pravý otvor je súosi s ľavým a pravým čapom.Výhodou prívodu kvapaliny do stredové výkyvného priamočiareho hydromotora podľa vynálezu je V tom, že čapy kývania hydromotora tvoria pohyblivü časť otočnéhyoprevádzača a cez kanály V objimke je vedená kvapalina do výstupnýoh otvorov na objímke, ktoré je snadné spojiť potrubim s otvormi zasúvania a vysúvania piestnice.Na priloženom obrázku je na obr. 1...

Zařízení k přestavování výkyvného válce dvouválců a kalandrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258087

Dátum: 15.07.1988

Autori: Slepička Jan, Hrabák Jiří

MPK: B30B 15/00

Značky: válce, kalandrů, dvouválců, výkyvného, zařízení, přestavování

Text:

...tomu, ee zlepšila ovlndatelnost stroje a odstranle se fyzická námahe.Příklad provedení vynálezu je schematicky znázorněn na obr. 1 a 2 VNa základové desce 1 je upenněna dvojice stojanů gotevřeĚ ného profilu, vytvářejících ve své horní části dělení těleao ložiska s valivým naklápěcím ložiakem 2 pracovního válce 4, V předniĺčásti stojanu jsou uložený dvě dvouramenně páky 2, ý které Jsou upevněny ke stojanům g čepy Q, Kratší, rozšířené rameno...

Zajišťovací ústrojí zejména ramen výkyvného držáku navíjecího zařízení textilní příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 246632

Dátum: 16.11.1987

Autor: Dosedlová Alena

MPK: B65H 54/553

Značky: zajišťovací, ústrojí, držáku, textilní, navíjecího, výkyvného, zejména, příze, zařízení, ramen

Text:

...konzol â je epetřena pevnč pŕipojenou kulieou 32 e prvním tverovým otvorom 3, obryeu trojúhelníkovitého listu se svisle orientovanou dráškovou částí 33 tvořící listový řapík, jejíž šířka odpovídá průměru zejiäłovaoí balíčky 33,pohyblivé uložená polovinou svého průměru v prvním tverovém otvoru 31. Zejiäłovecí kulička g současně zasahuje druhou polovinou svého průměru do druhého tverového otvoru a podlouhláho obr-you orientovaného příčně k...

Umístění výkyvného uložení zadní kyvné vidlice na rámu stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253025

Dátum: 15.10.1987

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: B62K 25/28

Značky: zadní, uložení, umístění, výkyvného, stroje, vidlice, rámu, kyvné

Text:

...kolečka se dosáhne podstatného prodloužaní zadní kyvné vidlice a tím dalšího zlepěení jízdních vlastností. Další výhodou je, že je zajíltěno optimální napnutí řetězu ve všech polohách zdvihu zadního kola.Další výhodou je, že pro odpruiení je uoiné poulívet vlech druhů nutných pruiícíchjednotek, bez nutnosti doplňujících pákových systémů, s výhodou pružících jednotek hy 3 253025dropneumatických s proměnným útlumem v závislosti na velikosti...

Hnací ústrojí výkyvného žlabu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250675

Dátum: 14.05.1987

Autori: Cimenti Giovanni, Mailliet Pierre, Lonardi Emile

MPK: C21C 7/20

Značky: hnací, ústrojí, žlabu, výkyvného

Text:

...který není na výkresu znázorněn.Převodové ústrojí uložené v utěsněné skříni 16 je známé a sestávä z převodovélio táhla 18 poháněného ovládaním ramenein 12 svislou osou 0 otočná klec 2 U uložená propohyblivého uvnitř utěsněné skříně 16 natáčivé kolem své podélné osy.Nad závěsem ll je umístěna souose se svislou osou I) otočná klec 20 uložená prostřednictvím valivěho ložiska 22 na osazení 2.4 pláště 23 pece uzavřeného krytem 26. Tato otočná klec...

Zařízení k ovládání výkyvného ramene pro přerušování pramene textilních vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 234428

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mikuláš Ludovít, Bede Štefan

MPK: B65H 75/02

Značky: ramene, textilních, zařízení, ovládání, pramene, vláken, výkyvného, přerušování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k ovládání výkyvného ramene pro přerušování pramene textilních vláken. Podstatou zařízení podle vynálezu je, že je tvořeno přenosovým hřídelem otočně uloženým v ložiskových pouzdrech připevněných ke svislé desce zařízení pro automatickou výměnu konví, přičemž k přenosovému hřídeli je pevně připojena jednak vidlice s ovládacím táhlem propojeným s kulisovým mechanismem, jednak posuvové tyčky pro posuv konví a dále...

Uzavírací zařízení výkyvného deskového ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237540

Dátum: 15.12.1986

Autor: Jakoubek Zdeněk

MPK: H01J 37/18

Značky: deskového, ventilu, uzavírací, zařízení, výkyvného

Zhrnutie / Anotácia:

Uzavírací zařízení je určeno pro bezpečné a jednoduché uzavírání výkyvného deskového ventilu. Zařízení je uspořádáno tak, že výkyvné rameno deskového ventilu je opatřeno průchozím podélným obdélníkovým otvorem, do něhož je suvně v radiálním směru uložena hřídelka s rovnoběžnými vodicími ploškami. Na hřídelku jsou nasunuty tři otočné kroužky, které po otočení výkyvného ramene do uzavírací polohy tlačí na ploché vačky, jež jsou uloženy na těsnicí...

Osnovní svůrka výkyvného regulátoru osnovního válu tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221425

Dátum: 15.02.1986

Autori: Černocký Jiří, Svatý Vladimír, Martinec Josef

Značky: tkacího, výkyvného, regulátoru, válu, stroje, osnovní, svůrka, osnovního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení spojení osnovní svůrky a výkyvného osnovního regulátoru, zejména u rychloběžného tkacího stroje a tím omezení tvorby pruhu na tkanině při jeho rozběhu. Je to dosaženo tím, že dvouramenná páka (4), otočná kolem čepu (2) uloženém na ose osnovního válu a jedním koncem upevněná na postranici (1) tkacího stroje prostřednictvím pružiny (10) na druhém konci má pomocí čepu (5) uchyceno vahadlo (6), na jehož jednom konci je...

Upínací mechanizmus najmä výkyvného nosiča karuselového pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 226232

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kouřil Jaroslav, Gurňák Jiří

Značky: výkyvného, upínací, pracovného, nosiča, karuselového, stroja, najmä, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací mechanizmus najmä výkyvného nosiča karuselového pracovného stroja, vyznačujúci sa tým, že je tvorený dvomi rovnobežnými ramenami /2/, ktorých konce sú spojené priečnikom /14/ opatreným rybinovitou lištou /9/, pričom protiľahlé konce ramien /2/ sú z vonkajšej strany opatrené výkyvnými palcami /1/, z ktorých každý je pripojený na tiahlo /4/ opatrené zarážkou /5/, kým tiahla /4/ sú vzájomne spojené spojovacím hriadeľom /7/, naktorom sú...

Uspořádání příčně výkyvného pracoviště řidiče na svahovém stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 217929

Dátum: 15.12.1984

Autori: Grečenko Alexandra, Nejtek Jiří

Značky: uspořádání, řidiče, výkyvného, svahovém, příčné, stroji, pracoviště

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání příčně výkyvného pracoviště řidiče na svahovém stroji sestává z lineárního vyrovnávacího motoru, uspořádaného mezi příčně výkyvnou kabinou a rámem stroje, který je opatřen úložnými konzolami pro nosníky kabiny. Nosníky a konzoly jsou spojeny čepy, uspořádanými v jedné podélné ose stroje, v níž leží též gravitační nivelace kabiny, opatřená buď signalizací potřebného vyrovnání při jízdě po vrstevnici svahu pro ruční vyrovnání polohy...