Patenty so značkou «vykurovacia»

Infrakeramická vykurovacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5764

Dátum: 06.06.2011

Autori: Hollý Karol, Spisák Steve, Štefanco Peter

MPK: F24H 6/00, F24H 3/00

Značky: infrakeramická, vykurovacia, jednotka

Text:

...elementov. V každej časti vnútra vykurovacej jednotky a na plášti vykurovacej jednotky je umiestnený snímač. Na plášti vykurovacej jednotky je umiestnená nádrž na vodu s prívodom studenej vody a odvodom teplej úžitkovej vody a vonkajšou izoláciou. Odvod teplého vzduchu, prívod vzduchu izbovej teploty a ventilátor , snímač, prívod studenej vody, odvod teplej vody sú napojené na riadiacu jednotku cez snímaciu a vyhodnocovaciu jednotku. Riadiaca...

Autonómna vykurovacia sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 284585

Dátum: 08.06.2005

Autor: Ivanenko Genadij Genadievič

MPK: F24D 3/02, F24D 3/12

Značky: vykurovacia, sústava, autonómna

Zhrnutie / Anotácia:

Autonómna vykurovacia sústava na vyhrievanie obytných budov je tvorená ohrievačom teplonosného média (1), obehovým čerpadlom (5), prívodným potrubím (3), spätným potrubím (4) a podlahou (2). Podlaha (2) je tvorená najmenej dvoma vyhrievacími prvkami (21) s pevne uloženým rúrkovým vyhrievacím obvodom (22), ktoré sú navzájom rozoberateľne spojené prepojovacími rýchlospojkami (23). Jedna prepojovacia rýchlospojka (23) vyhrievanej podlahy (2) je...

Vykurovacia emulzia a zariadenie na jej prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3890

Dátum: 03.08.2004

Autor: Kusák Tomáš

MPK: C10L 1/04, C10L 1/32

Značky: vykurovacia, zariadenie, přípravu, emulzia

Text:

...uhľovodíkov, pričom nie je súčasne riešená recyklácia kyslých odpadových dechtov.Uvedené nedostatky v rozhodujúcej miere odstraňuje jednoduchým a Iacným spôsobom vykurovacia emulzia a zariadenie na jej výrobu z odpadových kyslých dechtov podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že vykurovacia emulzia pozostáva z odñltrovaného roztoku neutralizovaných kyslých odpadových dechtov s množstvom do 30 objemových, ťažkých...

Vykurovacia komora na odpad a spôsob výmeny vykurovacej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282120

Dátum: 18.09.2001

Autori: May Karl, Unverzagt Karlheinz, Herm Hartmut

MPK: F28D 11/04, F27B 7/04, C10B 1/10...

Značky: rúrky, odpad, vykurovacia, vykurovacej, komora, výměny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacia komora na odpad, ktorá je otočná okolo svojej pozdĺžnej osi (10), je zhotovená s vo vnútri umiestnenými vykurovacími rúrkami (12), ktoré sú jedným koncom pripevnené na prvú koncovú dosku (28) a druhým koncom na druhú koncovú dosku (30). Vždy jeden koniec vykurovacích rúrok (12) prestupuje otvorom (31) v prvej, prípadne druhej koncovej doske (28, 30) a zasahuje do vonkajšieho priestoru. Vždy jeden koniec vykurovacích rúrok (12) je...

Vykurovacia komora na odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: 282115

Dátum: 04.09.2001

Autori: May Karl, Werdinig Helmut, Unverzagt Karlheinz, Herm Hartmut, Tratz Herbert

MPK: C10B 1/10, F27B 7/04, F28D 11/04...

Značky: komora, vykurovacia, odpad

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacia komora na odpad, ktorá je otáčavá okolo svojej pozdĺžnej osi a ktorá má vo vnútornom priestore umiestnených viacero vykurovacích rúr, ktoré sú jedným koncom pripevnené na prvej koncovej doske a druhým koncom na druhej koncovej doske, vyznačujúca sa tým, že medzi koncovými doskami (28, 30) je umiestnené najmenej jedno podporné miesto (X, Y) na podopretie vykurovacích rúr (12), pričom v tomto podpornom mieste (X, Y) sú umiestnené...

Otočná vykurovacia komora na pevný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 281940

Dátum: 09.07.2001

Autor: Tratz Herbert

MPK: F27B 7/04, C10B 1/10

Značky: otočná, komora, pevný, vykurovacia, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacia komora na pevný materiál, ktorá je otočná okolo svojej pozdĺžnej osi, hlavne bubon na nízkotepelnú karbonizáciu odpadu, ktorý má vo vnútornom priestore viac upravených, navzájom rovnobežne umiestnených vykurovacích rúrok, pričom vykurovacie rúrky (12b) sú pri pohľade v priečnom priereze umiestnené pozdĺž steny (35) vnútorného priestoru (13) a odstup vykurovacích rúrok (12b) od steny (33) vnútorného priestoru (13) a vzájomný odstup...

Autonómna vykurovacia sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2333

Dátum: 10.12.1999

Autor: Ivanenko Genadij Genadievič

MPK: F24D 3/14

Značky: vykurovacia, sústava, autonómna

Text:

...obrázkov na výkrese Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov,kde na obr. 1 jeznázornená principiálna schéma autonómnej vykurovacej sústavy, na obr. 2 je znázornený vyhrievaci prvok, na obr. 3 je v reze znázornený vyhrievaci prvok, na obr.4 je znázornený variant vyhrievcieho prvku, ak zaliatou podlahovou doskou je roztavený kov, na obr. 5 je V reze znázornený variant vyhrievcieho prvku, ak zaliatou podlahovou doskou je...

Vykurovacia sústava s poloautomatickým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2151

Dátum: 07.05.1999

Autor: Gajdošech Jozef

MPK: F16K 15/00, F16K 11/00, F24D 3/02...

Značky: sústava, poloautomatickým, vykurovacia, ovládáním

Text:

...sústavách z dôvodov zabránenia vzniku nízkoteplotnej korózie. Kotlová teplota by nemala klesnúť pod 550 C. Táto hranica sa dosiahne nastavením trojcestnćho zmiešavacieho ventilu v rozsahu 0 až 100 .Spotrebu energie je možné ovplyvniť priestorovým termostatom,napr. digitálnym s týždenným programom, ktorým je ovládané obehové lčerpadlo. Vyyššie nadobúdacie náklady sú kompenzovanéútlumu môže byť len náhradným riešením.Vo vykurovacom období...

Vykurovacia komora s vykurovacími rúrkami na pevný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 281364

Dátum: 05.08.1998

Autori: Werdinig Helmut, Ebert Anton, Boretzky Joachim, Tratz Herbert

MPK: C10B 1/10, F27B 7/10

Značky: rúrkami, materiál, vykurovacia, pevný, komora, vykurovacími

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacia komora na spracovanie pevného materiálu je vytvorená ako bubon (8) na nízkoteplotnú karbonizáciu pevného odpadu (A), ktorý sa otáča okolo svojej pozdĺžnej osi (10). Vnútorný priestor bubna (8) obsahuje väčší počet navzájom rovnobežne usporiadaných vykurovacích rúrok (12), ktorými prechádza vykurovací plyn (h), ohrievajúci pri nízkoteplotnom karbonizačnom procese pevný odpad (A). Vnútri vykurovacích rúrok (12) sú upravené turbulátory...

Vykurovacia komora na pevný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 281146

Dátum: 09.07.1997

Autori: Herm Hartmut, Werdinig Helmut, May Karl, Unverzagt Karlheinz

MPK: F27B 7/04, C10B 1/10, F28D 11/04...

Značky: vykurovacia, komora, pevný, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacia komora (8) je otáčavá okolo svojej pozdĺžnej osi (10) a má viac vzájomne rovnobežne umiestnených vykurovacích rúrok (12). Pevný odpad (A), ktorý je pri otáčaní unášaný hore, sa môže od vykurovacích rúrok (12) uvoľniť a pri náraze na vykurovacie rúrky (12), ktoré sa nachádzajú pod ním, spôsobiť ich poškodenie. Preto sú na vykurovacích rúrkach (12) umiestnené odrazové korýtka (26).

Kaskádová kvapalinová vykurovacia sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 229406

Dátum: 15.04.1986

Autor: Setnička František

MPK: F24D 1/06

Značky: kaskádová, sústava, kvapalinová, vykurovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Kaskádová kvapalinová vykurovacia sústava je tvorená niekoľkými okruhmi vykurovacej kvapaliny s odstupňovanou teplotou, pripravovanej vo výmeníkoch so stupňovite klesajúcim tlakom, odoberanou po expanzii z tepelných motorov, pričom sa kondenzát odvádza z vyšších teplotných stupňov z vratného potrubia a zavádza do výmeníkov resp. do obiehajúcej kvapaliny nižších teplotných stupňov, takže jeho celkové množstvo sa zo sústavy odoberá s najnižšou...