Patenty so značkou «výkonu»

Spojitý sínusový regulátor výkonu pre elektrické záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7470

Dátum: 01.07.2016

Autor: Lopušný Ľubomír

MPK: G05F 1/20, G05F 1/625, G05F 3/04...

Značky: elektrické, výkonu, spojitý, sinusový, regulátor, záťaže

Text:

...regulátora výkonu pre elektrické záťaže,jeho jednotlivé časti a vzájomné prepojenia medzi nimi.Spojitý sínusový regulátor výkonu pre elektrické záťaže rezistívneho charakteru pozostáva zo vstupného filtra tvoreného kondenzátorom Q, na ktorý je antisériovo zapojená prvá dvojica MOSFET tranzistorov g a 2, pričom kondenzátor Q je pripojený na drain tranzistora g a kondenzátor Q je pripojený medzi vstupnú silovú svorku l pre fázový vodič a...

Elektródový kotol so širokým rozsahom regulácie výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7216

Dátum: 04.08.2015

Autor: Gabriel Jaroslav

MPK: F24H 1/20, F22B 1/30, F24H 9/20...

Značky: širokým, kotol, elektródový, výkonu, rozsahom, regulácie

Text:

...známe elektródové kotly pozostávajú z potrubia na odvod vody,vonkajšej elektródy, tieniaceho valca z nevodivého materiálu, vnútornej elektródy a z potrubia na prívod vody. Podstatou navrhovaného technického riešenia je, že elektródový kotol so širokým rozsahom regulácie výkonu má svoj tieniaci valec z nevodivého materiálu V hornej časti vybavený kužeľovým nástavcom tieniaceho valca. Takto upravený tieniaci valec z nevodivého materiálu...

Fotovoltický menič s obmedzenou dodávkou výkonu do siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7149

Dátum: 02.06.2015

Autor: Sirotka Dušan

MPK: G05F 1/67, H02J 3/18, H02J 3/06...

Značky: obmedzenou, fotovoltický, dodávkou, výkonu, měnič, siete

Text:

...odberateľa j približuje (alebo dosiahlo) k požadovanej prahovej hodnote, dôjde k plynulému zníženiu výkonu meniča l tak, aby prahová hodnota dodávky do inej siete Q nebola prekročená. Vyhodnocovací obvod 3 dá pokyn obvodu z riadeného výkonu na zníženie výkonu meniča l. Hodnota výkonu meniča l, pri ktorej ešte nedochádza k prekročeniu prahovej hodnoty výkonu smerom do inej siete 2, sa dá nastaviť softvérovo na meniči l na ľubovoľnú...

Spôsob riadenia bezpečnosti vykresľovania laserových zariadení nastavovaním výkonu laserového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7142

Dátum: 02.06.2015

Autor: Kubošek Pavol

MPK: G02B 26/10, G01M 11/02, G02B 27/00...

Značky: žiarenia, nastavovaním, laserového, spôsob, vykresľovania, laserových, zariadení, výkonu, bezpečností, riadenia

Text:

...stanovenú hodnotu alebo výkon vôbec neobmedzí. Vzdialenosti jednotlivých objektov nachádzajúcich sa vo vykresľovacom priestore laserového zariadenia je tiež možné zmerať jednorazovo tzv. kalibračným bezkontaktným meraním,pričom namerané hodnoty vzdialeností sa následne uložia do pamäte riadiaceho zariadenia a počas prevádzky sa považujú za konštantné. Vzdialenosti jednotlivých objektov nachádzajúcich sa vo vykresľovacom priestore...

Spôsob regulácie výkonu splyňovacieho kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288260

Dátum: 09.03.2015

Autori: Valíček Jan, Müller Miroslav, Műllerová Jana, Lupták Miloslav, Hloch Sergej, Borovička Alojz

MPK: F23N 5/02, F23N 3/00

Značky: regulácie, výkonu, kotla, splynovacieho, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu viacparametrovej regulácie výkonu splyňovacieho kotla určeného najmä na vykurovanie a/alebo ohrev teplej vody na vykurovanie rodinných domov, bytov, penziónov, reštauračných a hotelových prevádzok a priemyselných objektov ? hál. Pri termostatom nastavenej teplote teplej výstupnej vody z kotla a/alebo i pri termostatom nastavenej teplote vo vykurovanej miestnosti PID regulátory v splyňovacom kotle riadia tlak spalín...

Systém na rýchlu reguláciu terciárneho výkonu elektrickej energie pre podporné služby prenosovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5956

Dátum: 05.12.2011

Autori: Lörinc Ladislav, Elenič Juraj

MPK: H02J 3/38, H02J 3/04, H02J 3/06...

Značky: elektrickej, reguláciu, systém, prenosovej, energie, služby, podporné, sústavy, výkonu, rýchlu, terciárneho

Text:

...lokalitu z hľadiska geografického umiestnenia lokalít. Dispečer dispečingu systémového operátora prenosovej sústavy V prípade potreby môže tieto zdroje použit na štart z tmy, alebo na ostrú prevádzku. Zdroj nabehne na plný výkon jednej skupiny, alebo celého virtuálneho zdroja do 3 minút od povelu dispečera na štart.Výhodou je, že pripojenie systému podľa tohto technického riešenia je priamo do prenosovej sústavy bez vonkajšieho vedenia,...

Systém na prenos elektrického výkonu zo steny na krídlo zavesené na tejto stene pomocou kĺbového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16101

Dátum: 04.10.2010

Autori: Staude Wolfgang, Steinfeld Ingo, Hahn Walter, Herglotz Tibor

MPK: E05D 11/00

Značky: elektrického, výkonu, zavěšené, systém, tejto, kĺbového, pomocou, stěny, stěně, krídlo, závěsu, prenos

Text:

...súčiastky. Keďže vonkajší vzhľad stenovej a krídlovej časti navyše zodpovedá rámovým a krídlovým častiam pántov, ktoré sa používajú na kĺbové pripojenie krídla, vyzerá systém podľa tohto vynálezu rovnako ako iný pánt a nie je poznať, že sa v krídle dverí nachádzajú komponenty, ktoré si0011 Zvlášť výhodne má primárne napätie frekvenciu rovnajúcu sa aspoň 20 kHz. Tým sa zabráni, aby sa iné konštrukčné diely dostali do mechanickej...

Spôsob regulácie výkonu splyňovacieho kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5414

Dátum: 07.04.2010

Autori: Borovička Alojz, Műllerová Jana, Hloch Sergej, Lupták Miloslav, Valíček Jan, Müller Miroslav

MPK: F23N 1/02, F23N 3/00

Značky: regulácie, spôsob, kotla, splynovacieho, výkonu

Text:

...zvyšuje bezpečnosť,ekológiu a ekonomiku prevádzky kotla. Prevádzkové, ekologické a ekonomické výhody a dôležitosť využitia kontroly hlavných technologických parametrov v reálnom čase navrhovaným spôsobom podľa nameraných teplôt komplexne znázorňuje príklad kontroly správneho vzťahu týchto parametrov u novo vyvinutého kotla s ozn. MAGA-23 (turbo), kde sa využitím technického riešenia dosahuje prekročenie projektovaného výkonu na takomto...

Uloženie hlavne v kolíske delostreleckého systému stredného balistického výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5320

Dátum: 07.12.2009

Autor: Tvarožek Ján

MPK: F41A 27/00, F41A 25/00, F41A 21/00...

Značky: systému, delostreleckého, hlavne, výkonu, stredného, kolíske, uloženie, balistického

Text:

...v kolíske. Vodiaca časť hlavne a puzdra sú vyrobené s istou toleranciou a dôsledkom tolerančnej vôle má hlaveň po každom výstrele inú polohu.Z tohto dôvodu je poloha hlavne po prvom ako aj pri ďalších výstreloch nedefinovateľná, čo je najväčší nedostatok delostreleckého systému, ktorý má vplyv na presnosť streľby a je veľmi nevýhodný najmä u automatických zbraňových systémov.Uvedené nedostatky uloženia hlavne V kolíske delostreleckého...

Elektronický regulátor na plynulú zmenu výkonu výbojky svietidla verejného osvetlenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5315

Dátum: 07.12.2009

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H03K 17/00, H05B 41/36, H04B 3/54...

Značky: veřejného, osvetlenia, regulátor, výkonu, svietidlá, výbojky, elektronický, plynulú, změnu

Text:

...čím sa zvyšuje príkon na svietidlách. Prepätie v sieti okrem zvýšenej spotreby tiež znižuje životnosť výboj ok. Regulácia výkonu je tiež žiaduca z dôvodov časovej potreby svietenia verejného osvetlenia.Uvedený nedostatok odstraňuje zapojenie pozostávajúce zo svietidla a bloku regulátora. Blok regulátora je umiestnený s výhodou V korpuse svietidla. Ovládaný je pomocou systému prenosu informácii napájacím vedením. Podstata riešenia spočíva v...

Hydraulický pohon pre zvýšenie výkonu vodnej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13355

Dátum: 24.09.2009

Autor: Lošťák Jan

MPK: F03B 13/00

Značky: vodnej, zvýšenie, pohon, výkonu, hydraulický, elektrárne

Text:

...ventilu Q, Q, 40. Priestor nádrže g nad piestom § je úplne uzavretý a zaplnený atmosférickým vzduchom. Voda z nádrže 1 je odpúšťaná pomocou potrubí Li, g a 19 k turbínam do vodnej elektrárne 43. Odpúšťanie vody z nádrže 1spôsobí, že vztlaková sila ju dvíha smerom hore. Rozdiel hladín nádrže 1 a priehradného jazera Q zostává rovnaký, je totiž daný hmotnosťou konštrukcie nádrže 1. Nádrž 1 je pevne spojená s piestom § umiesteným v...

Zariadenie a spôsob na zníženie pomeru špičkového a priemerného výkonu v systémoch využívajúcich ortogonálne frekvenčne delený multiplex

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11761

Dátum: 04.06.2008

Autori: Myung Se-hoc, Kim Jae-yoel, Jeong Hong-sil, Yun Sung-ryul, Lee Hak-ju

MPK: H04L 27/26

Značky: poměru, využívajúcich, zariadenie, frekvenčne, priemerného, špičkového, zníženie, multiplex, spôsob, výkonu, systémoch, delený, ortogonálně

Text:

...prijímač, keďže tento už má informáciu o polohách L tónov, prijíma dáta iba na zostávajúcich podnosných mimo L vyhradených tónov.0013 V ďalšom je opisaná metóda TR s odvolaním na priložené nákresy.0014 Na obr. 1 je schéma štruktúry všeobecného vysielača založeného na schéme TR.0015 (N-L)-bodový vstupný signál (X) 105 a L-rezervovaný tón signál 110 sú vstupom do jednotky na rezervovanie tónov 120. Jednotka na rezervovanie tónov 120 rezervuje...

Zariadenie a spôsob na zníženie pomeru špičkového a priemerného výkonu v systémoch využívajúcich ortogonálne frekvenčne delený multiplex

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15428

Dátum: 04.06.2008

Autori: Myung Se-ho, Lee Hak-ju, Kim Jae-yoel, Yun Sung-ryul, Jeong Hong-sil

MPK: H04L 27/26

Značky: poměru, multiplex, špičkového, delený, ortogonálně, frekvenčne, výkonu, zníženie, zariadenie, systémoch, využívajúcich, spôsob, priemerného

Text:

...keďže tento už má informáciu o polohách L tónov, prijíma dáta iba na zostávajúcich podnosných mimo L vyhradených tónov.0013 V ďalšom je opísaná metóda TR s odvolaním na priložené nákresy.0014 Na obr. 1 je schéma štruktúry všeobecného vysielača založeného na schéme TR.0015 (N-L)~bodový vstupný signál (X) 105 a L-rezervovaný tón signál 110 sú vstupom do jednotky na rezen/ovanie tónov 120. Jednotka na rezervovanie tónov 120 rezervuje...

Zariadenie a spôsob na zníženie pomeru špičkového a priemerného výkonu v systémoch využívajúcich ortogonálne frekvenčne delený multiplex

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19466

Dátum: 04.06.2008

Autori: Lee Hak-ju, Kim Jae-yoel, Yun Sung-ryul, Myung Se-ho, Jeong Hong-sil

MPK: H04L 27/26

Značky: systémoch, zníženie, zariadenie, špičkového, frekvenčne, spôsob, výkonu, multiplex, poměru, priemerného, využívajúcich, ortogonálně, delený

Text:

...tón signál 110 na pozícii subnosiča, na ktorej sa predtým dohodli vysielač a prijímač. V tomto prípade, sa do L tónov vloží nula (0) anepoužívajú sa na vysielanie žiadnych dát. Keď paralelné dáta X a súčet L rezervovaných tónov na výstupe z jednotky na rezervovaníe tónov 120 vstúpia do N-bodovej jednotky IFFT 130, N-bodová jednotka IFFT 130 vykoná výpočet IFFT na vstupných dátach avýsledok odošle do paralelno-sériového prevodníka (P/S) 140....

Spôsob určovania objemového rozloženia výkonu jadra jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13887

Dátum: 14.03.2008

Autori: Gautier Antoine, Durey David

MPK: G21D 3/00, G21C 17/10

Značky: jádra, jadrového, reaktora, spôsob, určovania, výkonu, rozloženia, objemového

Text:

...toku umiestnenými v nádobe reaktora a snímačmi pre meranie teploty, a EP 1 197 970, ktorý opisuje spôsob určovania rozloženia výkonu jadra jadrového reaktora pomocou neutrónového výpočtového kódu typu BEACONEP 2 147 441 34457,- upravovaného na základe merania teploty teplonosnej tekutiny na výstupe palivových kaziet uskutočňovaného súborom termočlánkov.0008 Na tomto pozadí je cieľom vynálezu prekonať vyššie uvedené nevýhody a navrhnúť spôsob...

Merač dopadajúceho výkonu globálneho slnečného žiarenia s fotovoltickým článkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4946

Dátum: 07.01.2008

Autori: Dostál Zdeněk, Župa Ján, Herec Ivan

MPK: G01J 1/02

Značky: výkonu, žiarenia, slnečného, merač, článkom, dopadajúceho, globálneho, fotovoltickým

Text:

...globálneho žiarenia.Výhodou predloženého technického riešenia je priame vyjadrenie úrovne dopadajúceho globálneho slnečného žiarenia. Technické riešenie je výhodné pre praktické meranie, kde postačuje presnosť merania rádovo 10 W/m 2.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je uvedená elektrická schéma zapojenia merača dopadajúceho výkonu globálneho slnečného žiarenia. Uvedený obrázok l znázorňuje technické riešenie merania dopadajúceho...

Bicykel so širokým rozsahom výkonu a presným intuitívnym systémom radenia prevodových stupňov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17559

Dátum: 11.06.2007

Autor: Efros Boris

MPK: B62M 1/28, B62M 9/04

Značky: intuitívnym, stupňov, širokým, systémom, rozsahom, výkonu, prevodových, radenia, přesným, bicykel

Text:

...od druhého pedálu tak. že dva pedále možno aktivovať súčasne, striedavo alebo pomocou len jedného pedálu, pričom druhý pedál sa udržiava v kľude, ako môže byť žiaduce alebo sa ukázať výhodné pre jazdca.0015 lnými slovami jazdec môže poháňať bicykel stláčanlm a uvoľňovanlm len jedného pedálu. Ked sa žiada dodatočný výkon, ako je pri stúpanl na kopec alebo ked jazdec chce zvýšiť rýchlosť bicykla,možno poháňať oba pedále. Toto je rozdiel od...

Spôsob rezania laserom majúcim aspoň jedno vlákno na báze yterbia s kontrolou aspoň výkonu laserového zdroja, priemeru zaostreného lúča a kvalitatívneho faktora lúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9580

Dátum: 22.01.2007

Autori: Maazaoui Hakim, Briand Francis, Verna Eric, Chouf Karim

MPK: B23K 26/14, B23K 26/06, B23K 26/38...

Značky: rezania, spôsob, yterbia, faktora, báze, kvalitatívneho, majúcim, výkonu, jedno, aspoň, laserom, vlákno, lúča, zaostreného, priemeru, kontrolou, zdroja, laserového

Text:

...zatiaľ čo excitovaným prvkom alebo prvkami sú jedno vlákno alebo vlákna s yterbiovým jadrom,výhodne vlákna z oxidu kremičitého.Okrem toho sa v rámci vynálezu bez rozdielov používajú výrazy prostriedky na generovanie laserového lúča a rezonátor. Tento typ laserového zdroja je obvykle označovaný ako laserový zdroj s vláknom alebo s yterbiovým vláknom, pretože ich zosilňovacímprostredím je siet jednotlivých optických vlákien, ktorých jadro je...

Kombinácia spôsobu liatia a zliatín poskytujúca liate časti s vynikajúcou kombináciou vlastností tečenia za zvýšenej teploty, húževnatosti a korozívneho výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11798

Dátum: 19.09.2006

Autori: Bakke Per, Haakon Westengen

MPK: C22C 23/02, B22D 17/08, B22D 21/00...

Značky: poskytujúca, spôsobu, liate, liatia, zvýšenej, korozívneho, kombináciou, zliatin, kombinácia, húževnatosti, výkonu, vynikajúcou, vlastností, částí, teploty, tečenia

Text:

...rýchleho chladenia. To je prípad spôsobu vysokotlakého liatia do formy. Oceľová forma 10, 20 je opatrená olejovým (alebo vodným) chladiacim systémom riadiacim teplotu formy V rozmedzí od 200 °C do 300 °C. Nevyhnutnou podmienkou pre dobrú kvalitu je krátka doba plnenia formy aby sa vylúčilo tuhnutie kovu počas plnenia. Je odporúčaná doba plnenia V rádoch 10 s x priemerná hrúbka dielu (mm). Tá sa dosiahne zavádzaním zliatiny pod tlakom cez...

Solenoidové zariadenie na zoradenie odberu výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3656

Dátum: 27.04.2006

Autor: Bianchi Amedeo

MPK: B60K 25/00, F16D 27/10, F16D 48/00...

Značky: odběru, solenoidové, výkonu, zariadenie, zoradenie

Text:

...jeho uskutočnenia vynálezu, uvedenej s odkazom na sprievodné výkresy, na ktorých0029 Obr. 1 zobrazuje príklad odberu výkonu so súvisíacim zaraďovacím zariadením podľa známeho stavu techniky0030 Obr. 2 zobrazuje perspektívny pohľad na odber výkonu so súvisiacim zaraďovacím zariadením podľa vynálezu0031 Obr. 3 zobrazuje rez zaraďovacím zariadením v neaktívnej polohe s vyradeným odberom výkonu0032 Obr. 4 zobrazuje zaraďovacie zariadenie V...

Usporiadanie na regulovanie výkonu lúča elektrónov elektrónového dela

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3861

Dátum: 03.03.2006

Autori: Klemm Günter, Thiede Andreas, Schneider Hans-jürgen

MPK: H01J 37/02

Značky: usporiadanie, elektrónov, výkonu, lúča, elektronového, regulovanie

Text:

...značkou §, zatial čo tie elektróny, ktoré sa dostanú 2 blokovej katódy g k tegliku A, sú označené vzťahovou značkou g. Vláknová katóda 1 je pripojená k regulovatelnému prúdovému zdroju Z. Keď sa prúd tohto prúdového zdroja 1 zvýši, zvýši sa aj prietok prúdu cez vláknovú katódu 1, čím sa táto viac zahreje a emituje viac elektrónov. Regulácia prúdového zdroja Z sa uskutočňuje cez regulátor g. Regulátor g reguluje prúd drôtenej katódy 1 na...

Rozdelenie výkonu prevodovky ako i postup pri prevádzke takéhoto hnacieho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4117

Dátum: 20.10.2005

Autori: Dziuba Peter, Liebherr Markus, Kirchhoff Manfred, Häglsperger Josef, Bauer Josef

MPK: F16H 47/00

Značky: převodovky, mechanizmu, prevádzke, výkonu, hnacieho, rozdelenie, takéhoto, postup

Text:

...rozdelenie výkonu prevodovky, ktoré sa vyhne nevýhodám známych prevodoviek abude sa vyznačovať predovšetkým vyšším avylepšeným stupňom účinnosti pri rýchlejšej jazde smerom dopredu, ako ipostup naTáto úloha je vyriešená prostredníctvom súhmu znakov nárokov l a 19. Jadro vynálezu spočíva vtom, že pri vyššie popísanej konfigurácii prevodovky skonštruovať oba hydrostatické axiálne piesty ako širokouhlé hydrostaty s rozsahom uhla natočenia...

Metóda a systém monitorovania výkonu, ktorý preteká súpravou prenosových vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16003

Dátum: 09.09.2005

Autori: Deese Stephen, Lapinski Sterling, Alphenaar Deirdre

MPK: H01P 5/18, G01R 15/18

Značky: výkonu, metoda, systém, ktorý, přenosových, vedení, monitorovania, súpravou, preteká

Text:

...paralelné, trojuholníkové paralelné atď.) bude s najväčšou pravdepodobnosťou konzistentné pozdĺž veľkých rozpätí súpravy prenosových vedení, avšak aktuálne geometrické usporiadanie jednotlivých vedení sa bude meniť od jednej priečnej oblasti k druhej priečnej oblastipozdĺž vedenia ako výsledok zmien V napnutí a priehybejednotlivých vodičov. Navyše, priehyb jednotlivých vodičov bude tiež mať vplyv na vzdialenosť jednotlivých vedení od...

Spôsob a zariadenie na detekciu poklesu výkonu lietadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3450

Dátum: 14.06.2005

Autor: Petit Gérard

MPK: B64D 15/00

Značky: spôsob, detekciu, zariadenie, výkonu, poklesu, lietadla

Text:

...Vďaka vynálezu možno ľahko a rýchlo zistiť pokles výkonov lietadla tak, že sa berú do úvahy hodnoty aerodynamického odporu, z ktorých sa vypočíta teoretický aerodynamický odpor z odhadnutej hmotnosti lietadla. Posádka je o tejto detekcii vyrozumená a môže si zasvätene poradiť so situáciou, ktorá by mohla byť nebezpečná.0010 V preferovanom spôsobe vykonávania sa v kroku a)- vypočíta uvedená aktuálna hmotnosť lietadla na základe pôvodnej...

Spôsob a zariadenie na zisťovanie príčin porúch a obmedzenia výkonu v zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4313

Dátum: 24.09.2004

Autori: Haaks Stefan, Michaelis Gerd, Wegner Christian-marius

MPK: G05B 23/02

Značky: zariadeniach, zisťovanie, spôsob, obmedzenia, zariadenie, poruch, príčin, výkonu

Text:

...skúsenostiach expertov pre jednotlivé dielčie oblasti nejakého zariadenia. Celkovo to vedie na to, že V mnohých zariadeniach sa poruchy neodstraňujú trvale, zvýšenie výkonu nie je realizovanétrvale, potenciálne Vylepšenia sa nevyčerpajú. a obmedzenievýkonu alebo rušivé faktory sa predčasne dostatočneZo spisu DE 42 O 7 354 A je známy spôsob podľa predvýznaku patentového nároku 1, prípadne zariadenie podľa predvýznaku patentového nároku...

Zariadenie na zobrazovanie polohy prepínača a zaťaženia výkonu lokomotív na striedavý prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3730

Dátum: 02.03.2004

Autor: Kysela František

MPK: B60K 37/00

Značky: lokomotiv, polohy, výkonu, prúd, striedavý, zariadenie, zobrazovanie, zaťaženia, prepínača

Text:

...z každého snímača impulzov 51, 52, 53, 54, 55, 56 je samostatne elektricky paralelne zapojený na niektorý z dvoch vstupov prvého ovladača 81 zobrazovacích panelov 71, 72 elektricky prepojcného s prvou zobrazovacou jednotkou 91 a na niektorý zo štyroch vstupov druhého ovládača 82 zobrazovacích panelov 7.1, 72 elektricky prepojeného s druhou zobrazovacoujednotkou 92. Konkrétne je na obr. 2 prepojený výstup A prvého snímača impulzov 51 so...

Spôsob predpovedania uplinkového prijímaného výkonu v uplinkovej hybridnej službe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14204

Dátum: 23.09.2003

Autori: Dou Jianwu, Huang Ming, Ke Yazhu, Lu Yihui

MPK: H04W 52/22

Značky: predpovedania, hybridnej, přijímaného, uplinkovej, službe, spôsob, uplinkového, výkonu

Text:

...a tento spôsob definuje výkonový pomer medzi rôznymi službami na základe pomerov signálu k interferenciám (signal-to-interference ratios - SIR) zodpovedajúcich službám s odlišnými bitovými rýchlosťami. Je určovaný pomocou ekvivalentu počtu užívateľov hlasovej služby vjeho riadení uplinkového prijímania, a ekvivalent počtu užívateľov hlasovej služby zdôrazňovaný týmto spôsobom sa týka modelu hlasovej služby prispôsobovaného systémom, avšak...

Spôsob zvýšenia výkonu pri spaľovaní spáliteľného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2833

Dátum: 09.11.2002

Autori: Gross Gerhard, Lailach Günter

MPK: F23L 7/00, F23G 7/05

Značky: zvýšenia, výkonu, spalování, odpadů, spáliteľného, spôsob

Text:

...je odpad homogénne nemiešateľný s vodou, čo je častým prípadom. V týchto prípadoch by potom mohlodôjsť k nedokonalému spaľovaniu alebo k poškodeniu vnútorného obloženia spaľovacej komory.Vynález umožňuje zvýšiť kapacitu spaľovacieho zariadenia až o 50 bez toho, aby V dôsledkuteplotných špičiek V plameni horáku existovalo riziko poškodenia vnútornej Výmurovky spaľo vacej pece alebo dochádzalo k odvodňovacím alebo odvetrávacím problémom v...

Termoelektrický prevodník elektrického výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282582

Dátum: 10.09.2002

Autor: Grňo Ladislav

MPK: G01R 21/02, G01R 21/14

Značky: převodník, termoelektricky, elektrického, výkonu

Zhrnutie / Anotácia:

Termoelektrický prevodník elektrického výkonu vytvárajúci súčin okamžitých hodnôt vstupných signálov, obsahujúci aspoň jeden elektronicky riaditeľný rezistor (1) a samostatný snímač teploty (2), pričom elektronicky riaditeľný rezistor (1) a snímač teploty (2) sú umiestnené na spoločnej, od okolia tepelne izolovanej podložke (3). Vstupné svorky (U1, U2) a výstup snímača teploty (2) sú prepojené priamo alebo cez prispôsobovacie obvody na vstup...

Merací termoelektrický prevodník elektrického výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279550

Dátum: 02.12.1998

Autori: Grňo Ladislav, Groch Július, Bobik Mikuláš

MPK: G01D 3/028, G01R 21/02

Značky: merací, termoelektricky, výkonu, převodník, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Merací termoelektrický prevodník elektrického výkonu pozostáva z rezistora (1) a teplotného snímača (2), umiestnených na spoločnej, od okolia tepelne izolovanej podložke (3). Podstata vynálezu je v tom, že rezistor je tvorený prvkom, ktorého okamžitá hodnota odporu je elektronicky riaditeľná okamžitou hodnotou vstupného signálu. Výhodné uskutočnenie vynálezu predstavuje riadený rezistor tvorený tranzistorom. V tomto prípade je možné jednoduché...

Tlakový merač parného výkonu parogenerátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1450

Dátum: 07.05.1997

Autor: Chloupek Milan

MPK: G01F 23/14, G01L 13/00

Značky: parného, výkonu, parogenerátora, tlakový, merač

Text:

...vriaca kvapalina- para, horný plusový tlakový odber Q, spodný minusový tlakový odber 3, meraci diferenciálny manometer §, jeho Výstupný signál Q a tepelné tienenie 1 parogenerátora. Súčasne obrázok znázorňuje i jedno z možných konkrétnychha meranie generovania vodnej pary je napriklad V uskutočnení podľa obrázka teplota vodnej náplne horného plusového tlakového odberu Q až po úroveň spodného mínusového tlakového odberu Q, ktoré sú oba...

Zariadenie na riadenie výkonu nosnej vlny amplitúdovo modulovaných vysielačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279226

Dátum: 06.11.1996

Autor: Červený František

MPK: H03C 1/62

Značky: vysielačov, riadenie, výkonu, zariadenie, modulovaných, nosnej, amplitúdovo

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva zo signálového procesora (1), ktorý je prostredníctvom zbernice prepojený s pamäťami (2) RAM, pamäťou (3) EPROM, obvodom (6) predvoľby, číslicovo-analógovým prevodníkom (5), na ktorý je zapojený jednosmerný zosilňovač (10) a s obvodom (7) na vyvolanie resetu. Sériovým kanálom je na signálny procesor (1) pripojený kodér/dekodér (4), pričom na signálny procesor (1) sú zapojené vstupné obvody (8) a výstupný zosilňovač (9).

Výťahový stroj s hydrostatickým prenosom výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1040

Dátum: 10.01.1996

Autor: Krížik Vladislav

MPK: B66B 11/04, B66B 9/04

Značky: prenosom, stroj, hydrostatickým, výkonu, výťahový

Text:

...bežne vyrahaný elektromotor je výhodnejši 2 hladieka ceny aj z hľadiska údržby.Pre výťahy e väčšími rýchloeťami nie sú potrebne drahe viaorýchlostne elektromotory.Ak je hydraulický agregat umieetnený na podlahe etrojovne a je pružne uložený. vibrácie ea nebudú prenášať na konštrukciu budovy. nakoľko hydraulický agregát je e trakčným hydromotorom výťahu prepojený len tlakovými hadioami bez inej mechanickej väzby.Klietka výťahu je...

Trojfázový elektródový kotol s automatickou reguláciou výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 949

Dátum: 14.09.1995

Autor: Tichý Pavel

MPK: F24H 1/48

Značky: reguláciou, automatickou, elektródový, výkonu, trojfázový, kotol

Text:

...od seba navzájcxn a najmä od uzlovej elek-trody. Horné čelo kotla má zabudovaný odvod ohriatej kvapaliny.obr.3 a 4 znázorňujú zariadenie v rezoch,v ktorom sú tri hlavné elektrody ulo žexué symetricky v strede kotla a uzlom ich spojenia do hviezdy je elektrickyvodivý plášť kotla.V obidvoch prípadoch znázorňuje šípka smer prúdenia ohrievanejkvapaliny a zariadenia sú umiestnené zvisle.Zariadenie podľa obr. l a 2 pozostáva z držiaka ...

Zariadenie na riadenie výkonu nosnej vlny amplitúdovo modulovaných vysielačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 758

Dátum: 08.03.1995

Autor: Červený František

MPK: H03C 1/62

Značky: amplitúdovo, riadenie, vysielačov, výkonu, zariadenie, nosnej, modulovaných

Text:

...riadiaceho napätia od modulačného je daná programom. V tomto pripade si uživateľ môže sám určiť proporcionalitu riadenia. Od veľkostiriadenia závisí aj Šetrenie elektrickej energie.Prehľad obrázkov na výkreseNavrhované riešenie bude bližšie vysvetlené pomocouobrázku, na ktorom je uvedená bloková schéma zariadenia.Zariadenie na riadenie výkonu nosnej vlny amplitúdovo modulovaných vysielačov pozostáva zo signálového procesora 1, ktorý je...

Diferenciálny prevod pre riadenú distribúciu výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279396

Dátum: 09.11.1994

Autor: Podstanický Alexander

MPK: B60K 17/04, F16H 47/00

Značky: riadenú, distribúciu, výkonu, diferenciálny, převod

Zhrnutie / Anotácia:

Diferenciálny prevod na riadenú distribúciu výkonu medzi dva spotrebiče, keď jeden z nich je realizovaný komplexným blokujúcim hydrodynamickým meničom (14), je vytvorený trojhriadeľovým diferenciálom (1) s väzbovým hydrostatickým prevodom (6) medzi hnanými hriadeľmi (4), (5). Podstata vynálezu spočíva v tom, že potrebné zaťaženie druhého hnaného hriadeľa (5), ktorý je spojený s komplexným blokujúcim hydrodynamickým meničom (14), kvôli vylúčeniu...

Kontrolné zariadenie výkonu bezpečnostno-ochrannej služby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 630

Dátum: 09.11.1994

Autor: Ferko Štefan

MPK: G08B 1/08, G08B 25/08

Značky: kontrolné, výkonu, služby, bezpečnostno-ochrannej, zariadenie

Text:

...výkonu bezpečnostno-ochrannej služby podľa technického riešenia,ktorého podstata spočíva v tom, že V chránenom objekte na miestach so zvýšeným bezpečnostným rizikom sú umiestnené kontrolné tlačidlá, ktoré sú napojené na ústredňu,spojenú telefónnou linkou s počítačom - pultom centrálnej ochrany, umiestnenom na kontrolnom pracovisku.Výhodou tohto zariadenia je, že nahrádza fyzickú kontrolu výkonu bezpečnostno-ochrannej služby, v prípade...

Ponorný lineárny textilný útvar pre zvýšenie výkonu biologických čistiacich zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 458

Dátum: 11.05.1994

Autori: Skopálek Bořivoj, Ryška Stanislav, Jelínek Jiří, Piller Bohumil

MPK: B01D 39/08

Značky: útvar, zariadení, výkonu, čistiacich, ponorný, biologických, lineárny, zvýšenie, textilný

Text:

...slučky sú vlákna predovšetkým tvarované vzduchom a dalej, že aspoň jeden sys tém vlákien obsahuje vlákna bakterjcidné.Pochopiteľne linearny textilný útvar obsahujúci baktéri cidné vlákna možno použiť až na koniec ćistiaceho procesupitnej vody, a to ako samostatnú technologickú operáciu na hradzujúcu použitie chlóru.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je nasledovne objasnené pomocou výkresu, na ktorom je sohématicky znázornený...