Patenty so značkou «výkonových»

Zdroj na napájanie budiacich obvodov výkonových tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5950

Dátum: 05.12.2011

Autori: Havrila Rastislav, Buday Jozef

MPK: H02M 3/335, H02M 3/24, H02M 1/08...

Značky: výkonových, budiacich, zdroj, tranzistorov, obvodov, napájanie

Text:

...prvku a zabezpečenie vypnutého stavu. Toto záporné napätie je regulované v presne definovanom intervale a jeho hodnota je závislá od výkonu aký zdroj dodáva. V stave bez záťaže je toto napätie minimálne a v stave maximálneho zaťaženia sa jeho hodnota patrične zvýši. Týmto spôsobom sú zabezpečené minimálne straty napájacieho zdroja v širokom výkonovom spektre. Na nižšie uvedenom obrázku je príklad aplikácie zdroja pri budení IGBT tranzistora...

Zariadenie na meranie komutačných strát výkonových tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5198

Dátum: 05.06.2009

Autori: Frívaldský Michal, Drgoňa Peter, Šul Róbert, Špánik Pavol

MPK: G01R 31/26

Značky: zariadenie, komutačných, strát, výkonových, meranie, tranzistorov

Text:

...strát.Výkonová časť (tranzistory T 1 a T 2) je napájaná napätím, ktoré je možné nastavovať od O do 400 V. Ako zdroj pre riadiace a budiace obvody slúži DC/DC menič, ktorý má privedené napätie 15 V z laboratómeho zdroja.Ako riadiaci obvod je použitý mikroprocesor a ako užívateľské rozhranie sú použité tlačidlá spolu s LCD displejom. Riadiaci mikroprocesor generuje PWM signály pre tranzístory Tl a T 2. Modiñkácia riadiaceho a spínacieho...

Usporiadanie výkonových polovodičových modulov a zariadenie na ich vzájomné polohovanie a spôsob povrchovej úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8240

Dátum: 28.10.2006

Autor: Jost Jakob

MPK: H01L 21/673, H01L 21/683

Značky: polovodičových, zariadenie, modulov, výkonových, úpravy, usporiadanie, povrchovej, vzájomne, polohovanie, spôsob

Text:

...má rovinnú prvú hlavnú plochu a množinu vybraní pre umiestnenie0009 Každé z uvedených vybraní má v smere normály prvej hlavnej plochy dorazový prostriedok, čím sa hlavná plocha výkonového polovodičového modulu planparalelne a lícujúcpolohuje voči tejto prvej hlavnej ploche polohovaciehotvarovaneho telesa. Okrem toho majú vybrania, vychádzajúc z druhej hlavnej plochy polohovacieho tvarovaného telesa,V smere jeho prvej hlavnej plochy aspoň V...

Spôsob výroby výkonových polovodičových modulov s neohybnou základnou doskou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6035

Dátum: 19.06.2004

Autori: Manz Yvonne, Matthes Jürgen, Steger Jürgen, Jäger Harald, Rüger Herbert

MPK: H01L 23/48, H01L 21/02, H01L 23/34...

Značky: doskou, výkonových, základnou, modulov, výroby, polovodičových, neohybnou, spôsob

Text:

...s priečnou rozťažnosťou podstatne väčšou pozdĺžnou rozťažnosťou, majú tak podľa stavu techniky alebo nevýhodu hrubšej základnej dosky, alebo konkávny priehyb tenšej základnej dosky.0007 Predložený vynález si preto kladie za úlohu predstaviťspôsob výroby výkonového polovodičového modulu, pri ktorom jepri danej hrúbke základnej dosky zvýšená tuhosť V ohybe V pozdĺžnom smere.0008 Táto úloha sa rieši spôsobom výroby výkonového polovodičového...

Spôsob kontroly výkonových polovodičových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6230

Dátum: 15.10.2003

Autori: Herzer Reinhrad, Netzel Mario, Pawel Sascha, Lehmann Jan

MPK: G01R 31/26, G01R 31/28, G01R 31/02...

Značky: výkonových, polovodičových, prvkov, spôsob, kontroly

Text:

...prvku,napriklad V prípade IGBT ako vodiaca plôška riadiacej elektródy(ll). spojenia s izolovanou medenou plochou (16, 18, 19) podložky DCB sa realizujú drôtovými spojmi (12, l 3, l 4). Drôtenéspoje majú pritonx taktiež rozličné funkcie. Spojovacie drôtypotrebné na vedenie hlavného prúdu sa označujú ako spojovacie drôty emitora (14), spojovacie drôty potrebné pre aktivačné zapojenie sa označujú ako spojovací drôt riadiacej...

Zariadenie na napínanie zapínacej pružiny ovládacích zariadení elektrických výkonových spínačov, najmä vákuových spínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280118

Dátum: 04.06.1997

Autor: Mücksch Dietmar

MPK: H01H 3/30

Značky: pružiny, spínačov, vakuových, najmä, zariadení, výkonových, zariadenie, napínanie, elektrických, ovládacích, zapínacej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na napínanie zapínacej pružiny ovládacích zariadení elektrických výkonových spínačov, najmä vákuových spínačov, v ktorých zapínacia pružina (7), vyhotovená ako ťažná pružina, je spojená s výstredníkom (2) usporiadaným na zapínacom hriadeli (5) a je napínaná tak pomocou elektromotora (20), ako aj pomocou ručného naťahovacieho hriadeľa (21), prostredníctvom čelného súkolesia, ktorého posledné čelné koleso (1) je taktiež usporiadané na...

Ovládacie zariadenie vákuových výkonových spínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280121

Dátum: 09.04.1997

Autori: Gran Wolfgang, Mücksch Dietmar, Milk Dieter

MPK: H01H 33/66

Značky: výkonových, ovládacie, vakuových, zariadenie, spínačov

Zhrnutie / Anotácia:

Aby sa znížilo vysoké opotrebovanie vypínacieho hriadeľa (6) a aby k zapnutiu stierača (11') spojeného s vypínacím hriadeľom (6) dochádzalo len pri vypínacom procese tak, aby sa tým dosiahlo zvýšenie počtu možných snímacích cyklov, je zapínacia páka (1) vybavená kruhovým segmentom (7) s obvodovou plochou (9), s ktorým je v každej polohe zapínacej páky (1) funkčne spojený hriadeľ (6). Na vypínacom hriadeli (6) je odpojiteľne pripojený spúšťací...

Způsob leptání hliníkového kontaktu Al výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269214

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kačer Jan, Pojman Pavel, Zamastil Jaroslav, Andrš Vladimír, Říčařová Daniela

MPK: H01L 21/28

Značky: součástek, kontaktů, způsob, výkonových, hliníkového, leptání, polovodičových

Text:

...nedoleptají celé části motívu, která je nutné mechanicky odetraňovet, jinak vodou ke zkratom na kontaktovans etruktuře.Uvedená nevýhody odstraňuje způsob leptání hliníkového kontaktu A 1 výkonových polovodičových součáatek podle vynálezu, jehož podstate spočíva v ton, že povrch polovodičoveho systemu opatřený hliníkovou kontaktní vrstvou se selektívně loptá přes fotorezis~ tovou masku ve směsi kyselín orthofosforečne, dusíćné s octovó v...

Obvod pro snížení výkonových ztrát impulsního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 268921

Dátum: 11.04.1990

Autor: Rataj Miroslav

MPK: H03K 17/08

Značky: impulsního, výkonových, ztrát, obvod, spínače, snížení

Text:

...je připoje na tlumivka. Příklad vynalezeného obvodu je na připojeněm výkresu.Napájecím zdrojem l napětí je například sítový uoměrňovač. Řízený impulsní spínač g, tranzistor typu vodivosti NPN, je připojen přes primární vinutí inpulsníhc transformátoru 1 na napájecí zdroj l napětí. Obvod snižující výkonové ztráty impulsního spínače g je tvořen kondenzátorem 5, diodou Ž, rezistorem É e tlumivkou 7.Činnost obvodu probíhá následovněV době...

Modul pro paralelní řazení nejméně tří výkonových polovodičových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268282

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kratochvíl Arnošt, Kamenický Jan, Casanova Rudolf, Ryant Jiří, Janče Jiří

MPK: H01L 25/02

Značky: řazení, prvků, modul, tří, nejméně, výkonových, paralelní, polovodičových

Text:

...pol výkonového polovodičového prvku je připevněn také symetricky k podélné ose distančního ölenu, přes sériovou kombinaci nejménä jedné pojistky a dilatačního člena, k druhé elektrodě. Přitom na vnějěích plochách sběmých elektrod, v jejich středu, jsou připevněny vyrovnávací členy úbytku napětí, ke kterým je pfŕipojsn plochýHlavní výhodou modulu podle vynálezu je. že uspořádání skupiny paralelnš řazených výkonových polovodičových prvků. s...

Chladič výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267556

Dátum: 12.02.1990

Autori: Motyčka Vladimír, Zamastil Jaroslav, Plíva Jiří, Pellant Michal, Žaba Zdeněk, Laňka Jiří

MPK: F28F 1/36, H01L 23/34

Značky: chladič, součástek, polovodičových, výkonových

Text:

...snížení pracnosti, zvýšení spolehlivosti a dosažení materiálových úspor při výrobě.Na připojených výkresech jsou zobrazeny příklady provedení chladiče podle vynálezu, kde na obr. 1 je zohrazen pohled na chladící díl, kde jádro z tyčověho materiálu je opatřeno äroubovicovýai kruhovýni žebry, na obr. 2 je řez chladičen, kde jádro chladicího dílu je odlehčeno dutinou kruhového průřezu a na obr. 3 je sestava dvou výkonových polovodičovýcb...

Průchodkový kondenzátor s malou indukčností, zejména pro přívody katody žhavení výkonových elektronek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265286

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jareš František, Hroch Pavel, Langmajer Miroslav, Šíbl Milan, Havlíček Rudolf, Boček Otakar

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: výkonových, žhavení, katody, zejména, indukčnosti, průchodkový, elektronek, přívody, malou, kondenzátor

Text:

...deskou. Další podstatou je. že vodivý segment je přítlačně uložen k izolačnímu materiálu přítlaćnýmhlavní výhodou uspořádání kondenzátoru podle vynálezu je nízká hodnota vlastní indukčncsti, což znamená potřebný vysoký vlastní rezonenční kmitočet a dokonalé vysokofrekvenční uzemnění katody oscilační elektronky. Další výhodou je možnost použití pro průchodné proudy řádově stovek ampér. Další výhodou je. že uspořádání zabírá mälý prostor 8...

Kapalinový chladič, zejména pro moduly složené z většího počtu výkonových polovodičových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264581

Dátum: 14.08.1989

Autori: Ryant Jiří, Kamenický Jan, Kratochvíl Arnošt, Casanova Rudolf, Janče Jiří

MPK: H01L 23/34

Značky: počtu, kapalinový, zejména, chladič, moduly, polovodičových, většího, složené, prvků, výkonových

Text:

...chladiča sestává nsjméně ze dvou, vzájemně na sebe přiléhajících částí, V základní části tělasa je při obvodu vytvořena nejméně jedna soustřednáodmojioeakruhových drážek. . Drážky jsou vzájemné propojeny přapouštěcím kanálkem a pŕívod do 5 jedné poloviny drážek i výtok z druhé poloviny drážek chladící kapaliny je umístěn na protilehlé straně od přepouštěoího kanálku.U modulů pm) velké výkony, kde ohladičlmá větší množství kruhových drážek na...

Způsob zatěžování ultrazvukových výkonových měničů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260883

Dátum: 12.01.1989

Autori: Gabriel Karel, Šteif Eduard, Šmolík František

MPK: B06B 1/06

Značky: ultrazvukových, tohoto, způsobu, měničů, provádění, způsob, zatěžování, zařízení, výkonových

Text:

...pro zatěžování výkonových Liltrazvukových měničů a zařízení k provádění tohoto způsobu podle vynálezu je znazorněn na připo 4jeném výkresu. K testovanému ultrazvukovému výkonovému měničí 13 upevněnénlu na posuvném rameni 8 a zajištovanému v horní poloze na tyčí 5 stojanu 15 druhým stavěcím šroubem 7 se mechanicky připojí ultrazvukový nástroj 1 s příčnými zápichy 3 tvaru V o vnitřním úhlu asi 90 a hloub ce - ~ , umístěuýiíií v....

Zapojení výkonových a signalizačních prvků dvoustolových operačních manipulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259952

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kopecký Pavel

MPK: G05B 19/02

Značky: signalizačních, dvoustolových, zapojení, výkonových, operačních, manipulátoru, prvků

Text:

...obsluhy, přičemž obluha může při přípravě, kontrolea opravách technologické činnosti využívat všechny vlastnosti stolu.Příklad zapojení pro jeden výkonový prvek prvního sto 1 u,jeden výkonový prvek druhého stolu, jeden signál prvního stolu a jeden signál druhého stolu je znázorněn na výkreeu, který jeznézornčnx. pro stav, kdy první stůl je v pracovním prostoru robota a druhý stůl na pracovišti obsluhy.První pől grpřepínsčo je zapojen...

Zapojení budicího obvodu pro spínání výkonových tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259928

Dátum: 15.11.1988

Autor: Stuchlík Stanislav

MPK: H02M 1/08

Značky: zapojení, obvodů, výkonových, budicího, spínání, tranzistorů

Text:

...Výstup § stabílizátoru g je spojen s výstupním blokovacím kondenzátorem ll. s kolektorem budicího tranzistoru lg a s emitoram vazebního tranzistoru lg. Báze vazebního tranzistoru lg je spojena s řídicím vstupem 5 a kolektor je spojen s bází budicího tranzistoru łg, s bází rekuperačního tranzistoru lg a s bázovým odporem lg. Vstupní zápoxná svorka 3 je spojena s anodou Zenerovy diody Q s integracním kondenzátorem lg, s kolektorem rekuperačního...

Zařízení pro měření výkonových parametrů pístových spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258998

Dátum: 16.09.1988

Autori: Lacina Jiří, Siedek Hynek

MPK: F02P 17/00

Značky: pístových, výkonových, měření, zařízení, parametrů, motorů, spalovacích

Text:

...teploty a naměřené hodnoty poskytují z diagnostického hlediska mnohem význannější informace, ne bot charakterizují skutečný stav motoru bez néroků na dodržaní výrobcem stanovených podmínek měření.3 258 998 Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematícky znázorněn na přiloženém obrázkuCentrální jednotka l je svým prvním řídícím a datovým vstupemłg obousměrně spojene s ovládacím panelem g a současně svým druhým-řídícím a datovým...

Generátor výkonových solitónových impulzov v pikosekundovej oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 257811

Dátum: 15.06.1988

Autori: Červeň Juraj, Oravec Július, Véghová Klára, Kukuča Roman

MPK: H03K 5/01

Značky: impulzov, generátor, výkonových, oblastí, pikosekundovej, solitónových

Text:

...ps, posúva hranicu maximálnych okamžitých výkonov do oblasti desiatok až stoviek W, výrazne zjednodušuje štruktúru obvodov využitím nelineárnej bariérovej kapacity varikapov, čím sa dosiahne nová vyššia kvalita tvarovacích a prenosových vlastností generátora, rozširuje sa spektrum jeho aplikácií v exponovaných pikosekundových technikáoh. Veľkou výhodou generátora solitónových impulzov je aj to, že v porovaní s generátorom na báze diôd s...

Zapojení pro měření spínacích dob výkonových tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256443

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bureš Josef, Jarolím Josef

MPK: G01R 31/26

Značky: tranzistorů, výkonových, měření, spínacích, zapojení

Text:

...jo spojon so vstupan prvního řízanćho zdroja. Kladaý výstup druhtho řízontho zdrojo jo spojon současně so druhýn vstupss sčítscího bodu třstího rsgulůtoru as kladný polos druhů kondonzàtorovb batsrío. Jojí tporný půl jo spojon as ztpornýs výstupoa druhbho řízonćho zdroja. Kladný výstup prvního řízonoho zdroje jo spojos jsdnak s druhý vstuo psa sčítacího bodu druhého rogulútoru, jednak s druhý vstupsa sčítacího bodu prvního ragulttoru a s...

Způsob přípravy výkonových železných elektrod pro alkalické akumulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 256241

Dátum: 15.04.1988

Autori: Micka Karel, Zábranský Zdeněk

MPK: H01M 4/26

Značky: výkonových, elektrod, alkalické, akumulátory, přípravy, železných, způsob

Text:

...par kyseliny chlorovodíkové.Ve způsobu přípravy elektrod podle vynálszu je tedy vyloučen proces sintrování,~kterýje nejen ekonomicky nevýhodný, ale navíc technologicky obtížně zvládnutelný, nebot při něm dochází vždy k objemové kontrakci, kterou je nutno omezi tak, aby elektrody nepopraskaly Současně je zachován oo největší relativní objem pôrů ve vylisovaných elektrodách, tj. porosita, neboč tyto pčry jsou nezbytné pro transport elektrolytu...

Zapojení adresovatelného převodníku číslo-střída pro cyklové řízení výkonových prvků s odporovou nebo induktivní zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 254618

Dátum: 15.01.1988

Autor: Losenický Miroslav

MPK: H03M 1/66

Značky: odporovou, prvků, cyklové, zapojení, číslo-střída, převodníku, výkonových, řízení, induktivní, adresovatelného, zátěží

Text:

...uložena V paměti převodníku a nikoliv v paměti ústředního členu regulátoruPříklad zapojení podle vynálezu je popsán a jeho činnost je vysvětlena pomocí obr. 1, kde je uvedeno blokové schema.Podle blokového schema zapojení na obr. 1 je adresový dekodér ll svým výstupem spojen se zapisovacím vstupem paměti 3, jejíž datový výstup je spojen s prvním vstupem komparátoru Q. Druhý vstup komparátoru Ě je připojen k výstupu čitače 3, jehož vstup je...

Zapojení obvodu pro zpracování optických řídicích impulsů výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240843

Dátum: 01.01.1988

Autori: Tireo Štefan, Ragae Pavel, Kukla Karol

MPK: H02M 1/08

Značky: zpracování, zapojení, součástek, výkonových, polovodičových, optických, impulsů, řídících, obvodů

Text:

...svorkami je tvořen tranzistorem, oddělovací diodou, Zenerovou diodou a záchytnou diodou. K první vstupní svorce je připojen předřadný odpor, jehož druhý konec je spojen s anodou oddělovací diody. Katoda oddělovací diody je spojene s druhou vstupní svorxou. Anoda oddělovací diody je dále spojena jednak s katodou Zenerovy diody, jejíž anoda je připojena na bázi tranzistoru a jednak s katodou záchytné diody, jejíž anoda je připojena k...

Sposob tvarovania výkonových solitónových impulzov v pikosekundovej oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 254013

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kukuča Roman, Véghová Klára, Oravec Július, Červeň Juraj

MPK: H03K 5/01

Značky: impulzov, oblastí, solitónových, výkonových, pikosekundovej, spôsob, tvarovania

Text:

...na báze integrovaných obvodov sú veľmi malé výkony, ktoré V optimálnych aplikáciach nepresahujú rádovo stovky mW. Spôsoby na báze diöd s nahromadeným náhojom sú výkonovo priaznivejšie, avšak opakovania frekvencia tvarovaných impulzov nepresahuje stovky kHz.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob tvarovanie výkonových solitónových impulzov v pikosekundovej oblasti využitím javov tvarovania nárazových a solitónových elektromagnetických vĺn,...

Zariadenie na montáž, najmä úplných súborov výkonových tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242348

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bareš Miroslav, Novotný Jioí, Kaeín Jan

MPK: H01L 21/70

Značky: zariadenie, montáž, úplných, najmä, výkonových, súborov, tranzistorov

Text:

...Nad nosičom 3 je umiestnený index B súboru prívodov. Nad dráhou 10 pre základne tranzistorov je umiestnený razník 19. Medzi dráhou 1 l pre základne a noslčom 3 je uložený ohybník 7. Dráha 10 pre základne je ukončena odklopeným dorazom 20 spojeným pákou 22 s magnetom 21.Funkcia zariadenia na montáž úplných súborov je nasledovnáNosič 3 je v zadnej polohe a ohybník 7 v hornej polohe. Súbor prívodov 14 a súbor základní 15 sú automaticky...

Dávkovacia hlavica na pasiváciu, najmä zapuzdrených súborov výkonových tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242346

Dátum: 15.11.1987

Autori: Volf Radko, Zamarski Antonín, Macek Jan, Matal Oldoich

MPK: H01L 21/70

Značky: hlavica, najmä, dávkovacia, výkonových, tranzistorov, zapuzdrených, súborov, pasiváciu

Text:

...dosky 4 sú zalisované dva vodiace stĺpy 5. Na základnej doske 4 je uchytené prostrednictvom skrutiek 23 vedenie 14.Vo vedení 14 je v rade vedľa seba vytvorených dvadsať dávkovacích valcov 19. Zhora sú v dávkovacích valcoch 19 uložené piesty 13. Horné konce piestov 13 sú opatrené závesnými hlavami 24, ktorými sú piesty 13 uložené v ovládacej drážke 12 vytvorenej V ovládacej lište 9. Ovládacia lišta 9 je na koncoch opatrená valivými vedeniami 1...

Zariadenie na pasiváciu, najmä zapuzdrených súborov výkonových tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242345

Dátum: 15.11.1987

Autori: Doležal Bohuslav, Král Jan, Valenta Svatopluk

MPK: H01L 21/70

Značky: tranzistorov, zapuzdrených, výkonových, zariadenie, najmä, súborov, pasiváciu

Text:

...1 je pevne uložená konzola 3, na ktorej je usporiadané vodiaca dráha 5. Nad vodiacou dráhou 5 je umiestnený dávkovací pasivačný mechanizmus 4. Oproti vodíacej dráhe 5 je ulože 4ný stohovací zásobník 9 súborov výkonových tranzistorov 10 na mechanizme 8 vertikál neho posuvu uloženého pod podstavou 1. Zastohovacím zásobníkom 9 je na podstave 1 uložený vysúvaci mechanizmus G. Vedľa stohovacieho zásobníka 9 je umiestnené privádzacie vedenie 14 a...

Zapojení tranzistorové kaskody ve výkonových zesilovačích

Načítavanie...

Číslo patentu: 253503

Dátum: 12.11.1987

Autori: Přibyl Pavel, Volena Miroslav

MPK: H03F 3/20

Značky: výkonových, kaskody, zapojení, zesilovačích, tranzistorové

Text:

...polarity diody jej lze užít 1 pro tranzistory PNP. První, druhý a třetí odpor g, ąg a g tvoří předpětový dělič, přičemž ,je k třetímu odporu 31 připojen paralelné kondenzátor Q. Zatěžovací impedance se připojuje na kolektor druhého tranziotoru gg ,přičemž emitor prvního tranzistoru Q je pro střídavý signál uzemněn.Zapojení pracuje tak, že bez buzení střídavým signálom je na obou tranzistorech a na kondenzátoru napětí dané hodnotami odporů...

Zapojení výkonových obvodů usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 253353

Dátum: 12.11.1987

Autori: Plíva Jiří, Hurych Arnošt, Pellant Michal, Štěpař Vratislav, Rychtera Josef, Koubek Prokop

MPK: H02M 7/17

Značky: zapojení, usměrňovače, výkonových, obvodů

Text:

...proudů mezi závity,a tím 1 ke zvýšenému zatěžování vinutí transformátorů a k vyšším ztrátám v transformátorech. Nestejné úbytky ventilů, přechodové a dráhové odpory pole způsobují nerovnoměrné zatěžování diod usměrňovače. . V Uvedené nevýhody b odstraňuje vynález zapojení výkonových obvodů usměrňovače, jehož podstata spočíva v tom, že každý usměrňovací prvek paralelně zapojené skupiny je samostatné připojen wní elektrodou na...

Zapojenie elektrického obvodu prepäťovej ochrany vzájomne ľubovoľne spojených výkonových polovodičových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 234507

Dátum: 01.11.1987

Autori: Pobuda Miroslav, Čerňanský Anton, Lachký Peter, Harvánek Zdenko

MPK: H02M 3/315

Značky: výkonových, vzájomne, zapojenie, ochrany, obvodů, súčiastok, ľubovoľné, prepäťovej, polovodičových, elektrického, spojených

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je obmedziť prepätia na výkonových polovodičových súčiastkach pri súčasnom znížení výkonových strát v ochranných obvodoch a samotných výkonových polovodičových súčiastkach. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že nabíjací odpor a v sérii s ním paralelná kombinácia akumulačného kondenzátora a vybíjacieho odporu sú pripojené k výstupným svorkám diódového mostíka. Diódový mostík je svojimi vstupnými svorkami pripojený k chráneným...

Impulsní zapalovací transformátor paralelně řazených výkonových tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243114

Dátum: 15.10.1987

Autori: Antala 1ubomar, Mojžiš Jozef, Šatka Augustan

MPK: H01F 27/00, H01F 27/06, H01F 27/26...

Značky: ražených, impulsní, výkonových, zapalovací, tyristorů, paralelně, transformátor

Text:

...júdrem.Výhodou uspořádání impulsního nepelovecího trsneformitom podle vynilesu je, že pro každé sekunddrní vinutí je vytvoŕen scels ,uzevřený isolovený prostor, včetne vyústění vývodů. co semčuje vysokou spolehlivost galvenickćho oddelení od eetetních vinntí trenstormdtoru. Delií jeho výhodou je dosełení shodnosti výkonu zepelovscích impuleů pro všechny tyristor-y, jejich vysoká str-most je menlí ne 1 nec bes vsdjqsneho posunutí del....

Způsob zvýšení spolehlivosti přítlačných elektrických kontaktů výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246992

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šmidrkal Jan, Komínková Vendula, Šimůnek Jaroslav, Krob Václav

MPK: H01L 21/56

Značky: způsob, součástek, kontaktů, zvýšení, prítlačných, spolehlivosti, elektrických, výkonových, polovodičových

Text:

...zničení výkonové polovodičové součástky zapouzdřené v plastu.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob zvýšení epolehlivosti přítlačných elektrmcwch kontaktů výkonových polovodiěových součástek podle vynálesu, kde při montáži .pŕítlačného elektrického kontaktu výkonové polovodičová součástky se jeho plochy opatŕí povlekem lineárního silikonověho polymeru a pak ee výkonové polovodičová součistka zapousdřá.Jako lineární silikonový polymez- může...

Zapojení obvodu pro zajištění konstantní energie výkonových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246907

Dátum: 15.10.1987

Autori: Waradzin Walter, Malý Klement

MPK: F27B 9/24

Značky: zapojení, výkonových, zajištění, prvků, konstantní, energie, obvodů

Text:

...pak odtahují do odtahu přes skládku zboží a zvláštní dosoušecí komoru. Dále je výhodné, jestliže se při výpalu zboží V palicí komoře přeruší spojení s chladící komorou.způsobem výpalu podle vynálezu je zabezpečena vysoká tepelná účinnost výpalu v komorových pecích, která přesahuje i výsledky dosažené v tomto směru v pecích tunelových a současně umožňuje rychlou a snadnou regulaci, přechod na jiný druh vypalovacího zboží, a to vše s...

Zapojení obvodu pro zajištění konstantní energie výkonových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246906

Dátum: 15.10.1987

Autori: Madlo Viliam, Rendoš František

MPK: H02J 3/10

Značky: zajištění, energie, obvodů, zapojení, výkonových, prvků, konstantní

Text:

...na který je z této řídící jednotky přiváděn řídící signál ggg. Výstup 0 l řídicího a časovacího obvodu EĚQ je přiveden na vstup g výkonového prvku yg, například jednoho, případně více elektromagnetů pro ovládání otiskovacích drátků mozaikové tiskárny. Se vstupem Q výkonového prvku yg je spojen neznázorněný napájecí zdroj. Paralelně k výkonovému prvku ýg je připojen spojením § snímací obvod § 9, jehož výstup Q jezpětnovazebně připojen na vstup...