Patenty so značkou «výkonového»

Budiaci obvod na aktivovanie výkonového polovodičového spínača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18015

Dátum: 09.07.2008

Autori: Mühlhöfer Alexander, Hofmair Markus, Bode Rüdiger, Königsmann Gunther

MPK: H03K 17/567, H03K 17/16, H03K 17/06...

Značky: aktivovanie, výkonového, spínača, polovodičového, obvod, budiaci

Text:

...prúdový zosilňovač a koncový stupeň môžu byt skonštmované zakaždým samostatne (diskrétne). Dískrétna konštrukcia, teda použitie neintegrovaných alebo len nízko integrovaných konštrukčných prvkov, ako sú napríklad bipolárne tranzistory alebo MOSFET tranzistory, v diskrétnom zapojení je podstatne cenovo výhodnejšia ako použitievyššie uvedeného plnointegrovaněho budiaceho modulu.Menič hladiny môže obsahovať tranzistor s predradenými odpormi,...

Modulárne riešenie pomocou výkonového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4906

Dátum: 06.12.2007

Autori: Pčola Marcel, Packa Vojtěch, Thomka Ľubomír

MPK: H02M 7/00, H02M 5/00

Značky: meniča, modulárne, výkonového, pomocou, riešenie

Text:

...zníženie napätovćho a prúdového namáhania prvkov, zníženie úrovne elektromagnetického rušenia.Druhý stupeň sa skladá z troch výstupných modulov trojfázových striedačov, ktoré menia stabilizované jednosmemé napätie medziobvodu na požadované striedavé výstupné napätie.Výhodou modulámej konštrukcie je, že uľahčuje údržbu, opravu a inštaláciu, pretože samostatné moduly majú nízku hmotnosť a sú ľahko vymeniteľné. Podobná mechanická konštrukcia...

Modulárne riešenie pomocou výkonového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4905

Dátum: 06.12.2007

Autori: Pčola Marcel, Packa Vojtěch, Thomka Ľubomír

MPK: H02M 5/00, H02M 7/00

Značky: riešenie, modulárne, výkonového, meniča, pomocou

Text:

...napätie medzi moduly, takže V moduloch sa dajú použit polovodičové prvky s menším závemým napätím. Vyššia pracovná frekvencia meniča, ktorú dovoľujú tieto prvky umožňuje znížit hlučnosť, zmenšiť rozmery a hmotnost magnetických obvodov, ako aj kvalitu regulácie. Ďalšie zlepšenie je realizované aplikovaním navzájom fázovo posunutých riadiacich signálov na jednotlivé vysokonapäťové moduly, čo prináša unikátne zlepšenie vlastností zariadenia...

Modulárne riešenie dvojstupňového výkonového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4809

Dátum: 02.08.2007

Autori: Packa Vojtěch, Pčola Marcel

MPK: H02M 5/00, H02M 7/00

Značky: modulárne, výkonového, meniča, dvojstupňového, riešenie

Text:

...riešenie.Príklad uskutočnenia technického riešeniaModulárne riešenie dvojstupňového výkonového meniča podľa obr. l, 2 pozostáva z vysokonapäťového meniča 20 zloženého z aspoň jedného vstupného vysokonapäťového modulu 21, 22, 23, 24, 25, 26, opatreného vstupom napätia 10 a cez jednosmemý medziobvod 30, opatreného snímačom napätia 31 a prepojeného s aspoň jedným výstupnýrn meničom 40 opatreným výstupom 50, pričom výstup 50 môže byť so...

Spôsob elektrickej izolácie podložky výkonového polovodičového modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4038

Dátum: 26.04.2005

Autori: Augustin Karlheinz, Göbl Christian

MPK: H01L 23/16, H01L 21/02

Značky: výkonového, modulu, elektrickej, izolácie, spôsob, podložky, polovodičového

Text:

...plochu tvorí podložka, ktorá pozostáva z jednej izolačnej vrstvy a najmenej jednej na nej umiestnenej kovovej vrstvy, ktorá je privrátenú k vnútrajšku výkonového polovodičového modulu. Táto kovová vrstva môže byť štruktúrovaná a tvorí najmenej jednu vodivú dráhu výkonového polovodičového modulu. Na tejto vodivej dráhe je umiestnený najmenej jeden výkonový polovodičový konštrukčný prvok a je zapojený s najmenej jedným smerom von vedúcim...

Spôsob inštalácie vodičov pozdĺž výkonového systému na prenos elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9273

Dátum: 27.08.2004

Autori: O'connell Daniel, Devine Clifford

MPK: H02G 1/02

Značky: energie, vodičov, prenos, spôsob, systému, inštalácie, pozdľž, výkonového, elektrickej

Text:

...alebo odkláňaného cez iné vzdialené(0008) Dokumenty JP-A-2001 186616 a JP~A~O 3007007 zverejňujú metódu odbočenia pre vysokonapàťový vodič bez spôsobenia(0009) Predchádzajúce potreby sú vo veľkom rozsahu bratédo úvahy pri vypracovaní predloženého vynálezu, pričom z jednéhohľadiska v niektorých uskutočneniach je poskytnutý spôsob,umožňujúci práce na prenosových vedeniach vysokonapäťového výkonu, pri výmenách alebo údržbe, zatiaľ čo je...

Usporiadanie obvodu na kontrolovanie výkonového polovodičového tranzistora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12388

Dátum: 22.05.2003

Autor: Do Nascimento Jair

MPK: H03K 17/0412, H03K 17/04, H03K 17/0812...

Značky: kontrolovanie, výkonového, usporiadanie, obvodů, polovodičového, tranzistora

Text:

...nákladoch na spinaciu techniku dáva k dispozícii rovnomerné a rýchle nabitie, resp. zmenu náboja alebo vybitie náboja riadiacej elektródy výkonového tranzistora a tým udržanie nízkych spínacích strát pri komutácii, ako aj jemné utváranie tejto komutácie.0007 Táto úloha je vyriešená opatreniami podľa nároku 1. Ďalšie výhodné stvárnenia sú uvedené v závislých nárokoch.0008 Základná myšlienka vynálezu je opísaná pomocou n kanála IGBT ako...

Vodič elektrického prúdu nízkonapäťového vysokovýkonového poistkového zariadenia alebo nízkonapäťového výkonového prepínacieho zariadenia a puzdro nízkonapäťového výkonového prepínacieho zariadenia s takým vodičom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3115

Dátum: 07.01.2002

Autor: Portschy Kurt

MPK: H02B 1/18

Značky: vysokovýkonového, takým, elektrického, výkonového, vodičom, prepínacieho, puzdro, poistkového, vodič, nízkonapäťového, prúdu, zariadenia

Text:

...nerozoberatelne,napr. spájkovaním, a pri defekte prúdového meniča tento vymenit i s vodičom elektrického prúdu. Výhodné je však, ak je úsek spojený so strednou časťourozoberatelne, napr. ak je zoskrutkovaný, pretože sa potom musí pri defektevymenit iba prúdový menič, čo predstavuje lacnejší variant.Stredná část uskutočňovaná valcovite znamená z elektrického hľadiskanajlepšiu formu uskutočnenia, pričom je výhodné, ak je stredná čast plný...

Zapojenie frekvenčného výkonového zdroja na úpravu kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1921

Dátum: 09.09.1998

Autor: Murčinková Zuzana

MPK: C02F 1/48

Značky: frekvenčného, kvapalín, zdroja, výkonového, zapojenie, úpravu

Text:

...Obr. 5 znázorňuje optimálne konkrétneuskutočnenie zapojenia riešenia frekvenčného výkonového zdroja k úprave kvapalín, najmä vody.Zapojenie frekvenčného výkonového zdroja k úprave kvapalín s frekvenciou 150 až 450 MHz pozostáva z napájacieho bloku 6, ktorý je spojený s blokom výkonového zdroja §, ktorý je spojený so žiaiičomll umíestnenom vo vodnom priestore Q. Blok výkonového zdroja § pozostáva v obecnom uskutočnení z bloku generátora 2,...

Způsob výroby výkonového bezpotenciálového polovodičového modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268876

Dátum: 11.04.1990

Autori: Homola Jaroslav, Zamastil Jaroslav, Stejskal Pavel, Šátek Jaroslav, Wedell Martin, Pína Bohumil

MPK: H01L 23/48, H01L 21/60

Značky: bezpotenciálového, způsob, výkonového, polovodičového, výroby, modulu

Text:

...výroby výkonového bezpotenciálového polovodičového modulu podlevynálezu je zjednodušení výrobního procesu. To je dáno snížením počtu mechanickýcha mcntážních dílů modulu, které nahrazují části ěleněné měděné rőlie. Elektrody tvořené částmi měděné folia dávají vyšší proudovou zatížitelnost a spolehlivost, než běžně užívané ultrazvuková spoje nebo elektrody zs silných měděných plechů. Vynález umožňuje zjednodušení příprsvků při montáži a...

Zapojení výkonového spínacího obvodu pro dvoufázový krokový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268062

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mervart Jiří, Hloušek Josef

MPK: H02P 8/00

Značky: krokový, obvodů, motor, spínacího, výkonového, dvoufázový, zapojení

Text:

...vstupom głł čtvrtěho hradla gi a se vstupní svorkou 22 celého obvo du. Obdobně první vstup gšł druhého hradla âg je spojen s druhým vstupem § 33 čtvrtého hrsdla 84 a se vstupní svorkou Ži celého obvodu.Obvod podie obr. 1 představuje polovinu zařízení, potřebného pro řízení dvoufizověho krokovőho motoru, na vstupní svorky 23 a Ži jsou tedy přivedeny signály A a §, což jsou dva ze čtyř výstupních signćlů elsktronickćho komutůtoru. Příklad...

Způsob stanovení okamžiku vydání povelu k sepnutí výkonového vypínače při fázování

Načítavanie...

Číslo patentu: 267220

Dátum: 12.02.1990

Autor: Tittelbach Bohumil

MPK: H02J 3/40

Značky: stanovení, sepnutí, fázování, výkonového, vydání, okamžiku, způsob, vypínače, povelů

Text:

...se každou periodu napětí sítě vyh počítává podmínka z naměřeného okamžitého skluzu, naměřeného okamžitého rozdílu fáze generátoru a sítě a z doby zpoždění výkonového vypínače. Podstata vynálezu spočívá V tom, že po splnění podmínky fázování se vpočítává zpřesňující časový interval započatý náběžnou hranou průběhu napětí sítě, na jehož konci se vydá fázovací impuls na zapnutí výkonového vypínače.Výhodou tohoto způsobu je. že automatický...

Zapojení širokopásmového výkonového zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263958

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pajgrt Miloslav, Vondráček František

MPK: H03F 1/34

Značky: širokopásmového, zapojení, zesilovače, výkonového

Text:

...podle vynálezu umožňuje snížlt výstupní impedarnci zesilovače. Vyvažovací lmpedancí může být pouhý rezistor vzhledem k dobré stabilite dílčí zpětné vazby.Příkltad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu. Na obr. 1 je zapojení zesilovače s můstkovou zpětnou vazbou, na obr. 2 je zapojení zesilovače s můstkov-ou zpětnou vazbou s výtupním transformátorem.První vstupní svorka 1 na obr. 1 je přirpojena na vstup první části A 1 zesilovače, 2...

Způsob výroby vysokofrekvenčního výkonového slídového kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260700

Dátum: 12.01.1989

Autori: Nosek Jaroslav, Jareš František, Hamsa Jaroslav, Hanuš Oldřich, Langmajer Miroslav, Hofreiter Václav, Hůlka Petr

MPK: H01G 4/00, H01G 4/08

Značky: způsob, výroby, slídového, výkonového, vysokofrekvenčního, kondenzátorů

Text:

...v tom, že se docílí naprášení dostatečně silné vrstvy pro vysokofrek venční výkonové kondenzátory, která na slídových destičkáchdobře ulpívá. Ponořením stlačeného celku slídových destiček s proloženými měděnými főliemi do nízkoviskčzního oleje a vakuováním se docílí vytvoření slabé vrstvy olejového fihmu mezi destičkami, která zprostředkovává dokonalý «odvod tepla z kondenzátora.Při výrobě vysokofrekvenčního výkonového slídového ...

Zapojení elektrického ovládání pracovního vinutí výkonového prvku pro chod a zastavení textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258751

Dátum: 16.09.1988

Autori: Doné Jan, Bek Václav

MPK: G05D 3/10

Značky: pracovního, vinutí, stroje, výkonového, zastavení, zapojení, textilního, ovládání, elektrického, prvků

Text:

...rozpojen polovodičovým spínačem. Porucha v elektronické části nemůže tedy způsobit odpad kotvy relé v době, kdy proud ve vinutí výkonového prvku ještě nezanikl.Příklad zapojení elektronického ovládání pracovního vinutí výkonového prvku pro chod a zastavení tkacího stroje je schematicky znázorněn na výkrese.svorka § zdroje l pro napájení relé 3 je připojena k vývodu É vinutí relé 3 přes tlačítkona společný vodič, který je spojen s kostrou...

Zapojení třístavového výkonového budiče úrovní

Načítavanie...

Číslo patentu: 257973

Dátum: 15.07.1988

Autori: Mattausch Pavel, Kolliner René, Uhlíř Karel, Strnad Pavel

MPK: G01R 31/28

Značky: třístavového, úrovní, zapojení, výkonového, budiče

Text:

...výstup łgł bloku lg zpětnovazebního zesilovače/komparátoru je zapojen do třetího vstupu bloku lg přepínače funkce, jehož druhý výstup lg je připojen k druhému vstupu bloku lg zpětnovazebního zesilovače/komparátoru, jehož prvý vstup je napojen na výstup lll bloku ll přepínače kanálů, jehož prvý sběrnicový vstup je zapojen do sběrnicového výstupu lgł bloku lg úrovně signálu a jeho druhý sběrnicový vstup je zapojen do sběrnioového výstupu lg...

Zapojenie na sledovanie teploty výkonového tyristora

Načítavanie...

Číslo patentu: 236948

Dátum: 01.07.1988

Autori: Pavlech Jozef, Sedlák František, Pulmann Viliam

MPK: H02H 7/12

Značky: teploty, výkonového, sledovanie, tyristora, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka riadiacej techniky a odbor jeho využitia je predovšetkým u výkonových zváracích strojov, kde zapojením podľa vynálezu sa zabezpečuje ochrana výkonových tyristorov pred prehriatím a to tam, kde sa v riadení využíva informácia o prítomností napätia na výkonových tyristoroch ako podmienka na vyslanie zapínacieho impulzu. Podľa vynálezu snímač teploty je pripojený na analógový zosilovač a klopný obvod, ktorého výstup je pripojený na...

Uspořádání kontaktů výkonového tranzistoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245241

Dátum: 01.07.1988

Autori: Skatteböl Lars, Lerajovska Lambrina Nikolova

MPK: H01L 29/00

Značky: výkonového, uspořádání, tranzistorů, kontaktů

Text:

...k přívodnímu kontaktu funkční emitorové oblasti největší a postupně se zmenšuje s rostoucí vzdálenosti ostatních míst proužkového uspořádání struktury od místa přívodního kontaktu k funkční emitorové ob~ lasti.Proužkové otvory v krycí oxidové vrstvě pod souvislým metalizovaným kontaktem k bázové oblasti jsou vytvořeny soustavou vzájemné oddělených jednoduchých geometrických obrazců, například obdélníků, jejichž plocha je nejmenší a...

Zapojení bezpečnostního výkonového elektrického výstupního obvodu, zejména ochranného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257871

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kotouč Jiří, Přikryl Lubomír

MPK: B26D 5/00, B26D 7/00, F16P 3/14...

Značky: výkonového, výstupního, ochranného, elektrického, zapojení, obvodů, zejména, zařízení, bezpečnostního

Text:

...provedení řídící jednotky ł, kontrolní jednotky A a signalizační jednotky É. Řídicí jednotka Ä je realizována částí jednočipového mikropočítače 12 DM 1, typu Intel 8748. První a druhý Výstup řídící jednotky ł jsou tvořeny vývody jednočipového mikropočítače gg. Kontrolní jednotka 1 je realizována částí téhož jednočipového mikropočítače âg a vyhodnocovacím obvodem Ag kontrolní jednotky 3. Vyhodnocovací 39 kontrolní jednotky 3 je spojen svým...

Zapojení výkonového spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 244771

Dátum: 01.06.1988

Autor: Novotný Stanislav

MPK: H02M 7/44

Značky: zapojení, spínače, výkonového

Text:

...výkonového spínače,a tím i od elektrického systému stroje, a to bez nutnosti použití rozmčrnáho a nákladneho transformátomuoNa přiloženém výkresu je znázorněno blokově zepojení výkonovéhospínače podle výnálezu.První spínač l je spojen svým druhým vstupem s druhým spínačem g, svým prvním vstupom je propojen se svorkou 3 řidícího vstupu a svým výstupem je spojen s prvním vstupem transformátoru 5 a s druhým vstupemkontrolního obvodu 5....

Zhášecí systém výkonového vypínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 256811

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Vladimír, Prajs Otakar, Bělohlávek Vladimír, Tesař Josef

MPK: H01H 33/915

Značky: zhášecí, systém, vypínače, výkonového

Text:

...horní části opatřena zpětnou klapkou lg.Sací prostor lgg je spojen s výtokovým prostorem lg štěrbinou ll, zakrytou během větší části vypinaciho pohybu pístem 1. Zhášeci prostor lgl je spojen s výtokovým prostorem lg otvorem ll,zakončeným ve zhášecím prostoru lgl zpětnou klapkou lä. Přepážka lg ve výtokovém prostoru lg se použije jen tehdy, je-li objem tohoto prostoru příliš velký (zejména u vypínačů vvn).V případě, že výtokový prostor lg je...

Odlahčovací ventil so sedlovým blokovaním riadiacej vetvy výkonového hydraulického prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256169

Dátum: 15.04.1988

Autor: Halámek Milan

MPK: F16K 31/122

Značky: blokovaním, hydraulického, sedlovým, vetvy, ventil, odlahčovací, prvků, výkonového, riadiacej

Text:

...11 na piest 3 a riadiacou vetvou 2 U na gulku 5 a pri dosiahnutí hodnoty, ktorá prekoná silou piesta 3, silu od pomocnej pružiny 7 a silu od tlaku na gulku 5 a rovnako.nastavitelnú silu na posúvač 4 od nastaviteľnej pružiny B, dôjde k posunu posúvača 4 smerom ku guľke 5, ktorú nadvihne zo sedla B a uvoľní prietok z riadiacej vetvy 20 cez posúvač 4 znázornené v reze, do odpadovej vetvy 22, čím je daný signál výkonovému prvku pre odlahčenie a...

Pevná část kontaktního systému výkonového spínacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242822

Dátum: 01.04.1988

Autori: Tichý Josef, Švachula Jioí, Machek Jaroslav

MPK: H01H 1/54, H01H 77/10

Značky: spínacího, pevná, prístroje, část, výkonového, systému, kontaktního

Text:

...držákem tvaru pásku, jehož horní část tvoří přívodní svorku l a spodní zbývající část je vytvarována do smyčky tvaru V, jež je tvořena předním ramenem Q,zadním ramenem g a spojnou gmezi přívodní svorkou l a zadním ramenem g. Na vnitřní straně zadního ramene g a spojky 5 přiléhá těsně ferromagnetická vložka §, která má v místě vytvarovaném podle spojky 3, zesílený průŕezQ O vnitřní stranu předního ramene g je opřena izolační vložka 1...

Zapojení pro signalizaci přetížení výkonového zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255792

Dátum: 15.03.1988

Autori: Novák Jaroslav, Vondra Miroslav

MPK: H02H 7/20

Značky: zdroje, signalizaci, výkonového, zapojení, přetížení

Text:

...výkonového zdroje, a tím ke snížení ztrát na akčním členua tNa výkpeiüje znázorněno blokové schéma zapojenípwle vynálezu. Výstup l výkonového zdroje l je spojen s výkonovým vstupem 31 akčního členu 3, jehož akční vstup gg je spojen s akčním výstupem ig zesilovače odchýlky 3, jehož napájecí vstup il je spojen s druhým snímacím vstupom Qg výhodnocovaciho obvodu Q a současně se snímacím odporem Ž. Druhý vývod snímacího odporu Ž je spojen s prvním...

Zapojenie budiaceho obvodu výkonového tranzistora

Načítavanie...

Číslo patentu: 243788

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lonský Jioí, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: H02M 1/08

Značky: tranzistora, obvodů, zapojenie, výkonového, budiaceho

Text:

...rezistora R 1 je pripojená na kladné napájacie napätie a druhá svorkarezistora R 2 je pripojená na nulový potenciál napájecieho zdroja. Na neinvertujúci vstup 7, je privedený riadiaci signál UR. Výstupy 12, 14 integrovaného zosilňovače sú privedené na házu výkonového tranzistora VT 1. Rezistor R 3 je pripojený prvou svorkou na bázu a druhou svorkou na emitor výkonového tranzistora VT 1. Emitor výkonového tranzistora VT 1 je pripojený na...

Zapojení diagnostického obvodu výkonového polovodičového prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240842

Dátum: 01.01.1988

Autori: Eechovie Rudolf, Blaško Imrich, Banda Imrich, Bustinová Branislava

MPK: G01R 31/26

Značky: zapojení, polovodičového, diagnostického, prvků, výkonového, obvodů

Text:

...l je spojene s nulovousvorkou gł obvodupro zpracování řídicích optických impulsů tyristoru 2. Druhá výstupní svorka 11 napájecího zdroje .L je spojenese vstupní svorkou 2 J. obvodu pro zpracování řídicích optických im pulsůutyristoru 2. První výstupní svorka g obvodu pro zpracování řídicích optických impulsů tyristoru 2 je spojene se vstupní svorkou 1. napájecíbo zdroje ł. Druhá výstupní svorka g obvodu pro zpracování řídicích optických...

Kryt výkonového polovodičového modulu zapouzdřeného v plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246491

Dátum: 15.12.1987

Autori: Koneený Jioí, Zdenik, Volenec Karel

MPK: H01L 23/02

Značky: zapouzdřeného, výkonového, plastů, modulu, polovodičového

Text:

...polovodilčovéno modulu zapouzdřeného v plastu, obsahují-Cine kovovou nosInou desku, kde plášť krytu je na dvou protilehlých stranách zvenktu opatřen zahloubením. Vzniktlé prostory mezi stěnou uzavírající zahloubení a rovnou. stěnu pláště krytu jsou po jedné straně uzavřený dny,ve kterých jsou vytvořeny otvory pro připojovací elementy. Stykové plochy krytu s kovovou nosnou doskou jsou opatřeny těsnicí vrstvou.Vytvořením trvanlivého...