Patenty so značkou «vykonávania»

Spôsob vykonávania záťažových skúšok kolíkových spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7252

Dátum: 03.09.2015

Autori: Vitikáč Batešková Eva, Pavlenko Slavko, Panda Anton

MPK: G01N 3/08, G01N 3/00

Značky: vykonávania, spôsob, kolíkových, záťažových, spojov, skúšok

Text:

...možnosti požadovaného výsledku. Spomínané elementy zabezpečujú presné odmeriavanie síl potrebných na trvalé prestrihnutie valcového kohka. Podstata riešenia rozoberateľných spojov sa zakladá na opakovaných meraniach, po ktorých je umožnené objektívne vyhodnotenie nameraných hodnôt priemeru, kontroly na odtlačenie, teda sily potrebnej na prvotnú deformáciu a následne strižnej sily spôsobujúcej trvalú deštmkciu valcového kolíka. Takýto...

Zariadenie na vykonávanie hĺbkových vrtov a spôsob vykonávania hĺbkových vrtov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288264

Dátum: 03.03.2015

Autori: Kočiš Dušan, Kočiš Igor, Krištofič Tomáš, Kočíš Ivan

MPK: E21B 7/14, E21B 7/20, E21B 7/18...

Značky: vrtov, vykonávania, zariadenie, vykonávanie, hľbkových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vykonávanie hĺbkových vrtov, najmä geotermálnych, ktoré obsahuje povrchovú bázu, otvor v geologickej formácii naplnený tekutinou a robotickú multifunkčnú podzemnú vrtnú platformu, ktorá obsahuje najmä blok rozrušovania (2) horniny (1), blok kontinuálneho zhotovovania profilu paženia, blok paženia ako prenosovú a transportnú infraštruktúru, blok transportný kontajner (16), blok riadenia a komunikácie (39), blok energie (4), blok...

Spôsob vykonávania izolácií, najmä opláštenie budov a stavebná izolačná vrstva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6991

Dátum: 04.12.2014

Autor: Benda Jiří

MPK: E04F 13/078, E04C 2/36, E04B 1/74...

Značky: najmä, stavebná, budov, vrstva, opláštenie, izolačná, spôsob, vykonávania, izolácii

Text:

...podklady pre kontroly a v správnom zachádzaní s panelmi, 10je riziko zníženej izolačnej kvality výsledku V miestach defektov.Bunkové panely podľa predchádzajúcich dvoch odstavcov, ktoré sú vo forme vopred zhotovených voľne premiestniteľných jednotiek, sú tvarovo čiastočne prispôsobivé tvaru podkladu, nie však dokonale prispôsobivé a nedajú sa použiť pre veľké krivky tvarov. Ďalšou ich nevýhodou je, že tieto panely nepriľnú samotné o...

Postup vykonávania opravy a revízie vozidiel cisternových prívesov CP11

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6090

Dátum: 03.04.2012

Autor: Baďura Ján

MPK: B60S 5/00

Značky: opravy, postup, vozidiel, vykonávania, cisternových, prívesov, revízie

Text:

...opravy a revízie vozidiel cisternových prívesov CP ll je taký, že sa na podvozku a účelovej nadstavbe v rôznom časovom slede vykoná- kontrola tesnosti všetkých skupín a podskupín, vzduchopneumatickej sústavy (ovládacie prvky rozobrať,vymeniť O krúžky a tesnenia) výmena všetkých gumových spojov, častí a tesnení, netesnosti vzduchotlakových potrubí nie sú dovolené,- kontrola pripojenia a zaistenia všetkých skupín, celkov a dielov...

Spôsob vykonávania inštrukcie pre selektívnu modifikáciu parametrov funkcie adaptéra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17214

Dátum: 08.11.2010

Autori: Greiner Dan, Craddock David, Szwed Peter, Sittmann Gustav, Glendening Beth, Gregg Thomas, Farrell Mark

MPK: G06F 9/30, G06F 9/445

Značky: modifikáciu, funkcie, adaptéra, inštrukcie, parametrov, spôsob, vykonávania, selektívnu

Text:

...tohto vynálezu je poskytnuté vybavenie nauľahčenie komunikácie medzi adaptérmi a procesormi. Napríklad je poskytnutáschopnosť, ktorá umožňuje nastaviť operačné parametre pre určitú operáciu spojenú s adaptérom. V ďalšom aspekte predkladaného vynálezu je kópiaoperačných parametrov sprístupnená operačnému systému.0009 Nedostatky doterajšieho stavu techniky sú prekonané a sú poskytované výhody prostredníctvom dodania počítačového programu na...

Spôsob vykonávania manipulačných a dopravných funkcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 287204

Dátum: 24.02.2010

Autori: Štollmann Vladimír, Belanová Katarína, Suchomel Jozef

MPK: A01G 23/00, B64B 1/00, B66C 21/00...

Značky: funkcií, vykonávania, dopravných, spôsob, manipulačných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vykonávania manipulačných a dopravných funkcií, najmä pri ťažbe a doprave dreva, ktorý je vykonávaný zariadením tvoreným visutou robotickou jednotkou, aerostatickým systémom a lanovým navigačným systémom. Lanový navigačný systém slúži na vykonávanie naprogramovaného pohybu nad pracovnou plochou. Tvorený je tromi oceľovými lanami pevne ukotvenými v koncových bodoch, ktoré sú umiestnené vo vrcholoch trojuholníka. Oceľové laná lanového...

Postup vykonávania opravy a revízie nákladných motorových vozidiel T-815 CAP 6, T-815 CAPL 16, T-815 CA 18

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5203

Dátum: 06.07.2009

Autor: Baďura Ján

MPK: B60S 5/00

Značky: vozidiel, postup, revízie, opravy, vykonávania, t-815, nákladných, motorových

Text:

...ací systém na upevnenie rezervy, prerobenie upevnenia rebríka z laminátovej nádrže na nárazník,- revízia protipožiarneho systému, vnútorných technologických priestorov, vykoná sa výmena zdroja hasiaceho média kontrola funkčnosti trubkového rozvodu),- výmena všetkých gumových častí a tesnení,- zosúladenie počtu hasiacich prístrojov s Reštrukturalizovanou Dohodou ADR,- výmena závitových koncoviek DN 80 na príjem a výdaj pohonných hmôt za...

Spôsob vykonávania elektrického príhrevu skloviny v sklárskej peci a zariadenie elektrického príhrevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286419

Dátum: 27.08.2008

Autor: Škultéty Karol

MPK: H05B 3/62, C03B 5/00

Značky: elektrického, sklárskej, příhřevu, spôsob, vykonávania, zariadenie, skloviny

Zhrnutie / Anotácia:

Smer prúdenia vynútených konvekčných prúdov taveniny - globálnych trajektórií je vždy kolmý na os rotácie momentu zotrvačnosti topografického obrazca elektrického vybaveného výkonu, ktorý ho generuje pri súčasnom zachovávaní celistvého násobku pracovnej dĺžky elektród proti celkovej geometrii bazénu taviaceho agregátu - sklárskej pece a pri súčasnom zachovaní - neprekročení hodnoty strednej výkonovej hustoty elektrického vybaveného výkonu od...

Spôsob vykonávania imunodiagnostickej skúšky na detekciu protilátky proti vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: 286106

Dátum: 03.03.2008

Autori: Ralston Robert, Thudium Kent, Cervase Barbara, Marcus Frank

MPK: C12Q 1/00, G01N 33/576

Značky: skúšky, imunodiagnostickej, protilátky, vírusu, proti, hepatitidy, spôsob, vykonávania, detekciu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vykonávania imunodiagnostickej skúšky na detekciu protilátky proti vírusu hepatitídy C (HCV, anti-HCV protilátky) spočíva v tom, že sa (a) poskytne HCV skrátený glykoproteín, ktorý je vybraný zo súboru zahrnujúceho glykoproteín exprimovaný z E1 oblasti HCV, ktorá zahrnuje deléciu časti sekvencie, nachádzajúcej sa v oblasti aminokyselín 330 až 380 E1 oblasti, číslovanej od začiatku HCV polyproteínu, a glykoproteín exprimovaný z E2 oblasti...

Spôsob vykonávania slepého odovzdania (blind handover) pri medzisystémových a medzifrekvenčných odovzdaniach v mobilných komunikačných systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3151

Dátum: 25.06.2003

Autor: Brücken Reinhold

MPK: H04Q 7/38

Značky: odovzdania, blind, mobilných, vykonávania, komunikačných, medzisystémových, spôsob, medzifrekvenčných, systémoch, odovzdaniach, handover, slepého

Text:

...stanice nebol potrebný žiadny prídavný0008 Táto úloha je podľa vynálezu riešená znakmi patentového nároku 1.0009 Vynález vychádza ztoho, že pred odovzdaním je jednej mobilnej stanici telefónny signál poskytovaný viacerými základňovými stanicami, to znamená, že vedľa obslužnej základňovej stanice môže prijímať tiež signályz väčšieho počtu iných základňových stanic.0010 Podľa vynálezu mobilná stanica vykonáva meranie doby priechodu signálov zo...

Spôsob tepelnej likvidácie odpadu pyrolýzovým reaktorom a zariadenie na vykonávania tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282050

Dátum: 21.08.2001

Autori: Tratz Herbert, May Karl, Engelhardt Reiner

MPK: C10B 1/10, C10B 53/00

Značky: odpadů, tepelnej, spôsobu, reaktorom, spôsob, vykonávania, pyrolýzovým, likvidácie, zariadenie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tepelnej likvidácie odpadu pyrolýzovým reaktorom (8), ktorý obsahuje prvé vykurovacie zariadenie (20) na nepriamy ohrev odpadu (A) vnútri pyrolýzového reaktora (8), ďalej druhé vykurovacie zariadenie (22) alebo tretie vykurovacie zariadenie (22a) na priamy ohrev odpadu (A) vnútri pyrolýzového reaktora (8) prívodom vzduchu a ktorý mení odpad (A) na karbonizačný plyn (s) a pevnú zvyškovú hmotu (r) pyrolýzy a s vysokoteplotným reaktorom...

Spôsob vykonávania tavby v regeneračnej sklárskej taviacej peci a pec na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280483

Dátum: 12.01.1994

Autori: Pieper Helmut, Wagner Manfred, Sorg Klaus

MPK: C03B 5/04

Značky: vykonávanie, tavby, vykonávania, taviacej, spôsob, regeneračnej, sklárskej

Zhrnutie / Anotácia:

V regeneračnej sklárskej taviacej peci sa v jednej horákovej úrovni (E2) vo vstupnom vlete (11) zmiešava prúd paliva so spaľovacím vzduchom v prvej časti priľahlej k vletovému horáku a zmes sa v prvej oblasti (2) spaľovania v priestore (R) pece nad taveninou (10) čiastočne spaľuje. Spaľovací vzduch, privádzaný druhou časťou vstupného vletu, odvrátenou od horáka, spaľuje v druhej horákovej úrovni (E3) pod prvou horákovou úrovňou (E2) s ďalším...

Sposob vykonávania zrýchlených životnostných skúšok priamočiarých hydromotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259552

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mazáček Ladislav, Prohácka Ján, Horička Dušan

MPK: F04B 51/00

Značky: spôsob, priamočiarych, zrýchlených, životnostných, skúšok, vykonávania, hydromotorov

Text:

...nezodpovedá pracovným podmienkam, ktoré vytvorí pracovné médium. Týmto spôsobom skúšky na neoveri ani vzájomná interakcia pri namáhani súčiastok.Vyššie popísané nevýhody odstraňuje spôsob vykonávania zrýchlených životnostných skúšok PČH naplnených kvapaulinou, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že PČH je zaťažovaný vonkajšími premenlivými sil-ami vyššou frekvenciou akú má prevádzkové zaťaženie, pričom do (pracovných...