Patenty so značkou «výhybky»

Obvod na monitorovanie koncových spínačov 4-vodičového trojfázového pohonu výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10662

Dátum: 29.05.2009

Autori: Hundt Reinhold, Tschorn Stephan, Otto Ralf, Pasternok Thomas

MPK: B61L 7/08, B61L 5/10

Značky: koncových, spínačov, 4-vodičového, trojfázového, pohonů, obvod, monitorovanie, výhybky

Text:

...vľavo a dve pre polohu vpravo, a jeden sledovač výhybky na hlásenie polohy vľavo, jeden sledovač výhybky na hlásenie polohy vpravo a jeden sledovač výhybky na hlásenie nájazdu, pričom tieto štyri koncové spínače výhybky sú napájanć monitorovacím napätím a pričom tieto štyri koncové spínače výhybky vytvárajú zodpovedajúc polohe týchto štyroch koncových spínačov výhybky budiace napätie aprivádzajú reflcktovaním monitorovacieho napätia do...

Zariadenie na bezkontaktné stanovenie energetickej náročnosti pohonu ovládača výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7658

Dátum: 17.01.2008

Autori: Jernej Günther, Tafeit Dietmar

MPK: B61L 5/00, B61L 7/00

Značky: náročnosti, stanovenie, pohonů, energetickej, ovládača, výhybky, zariadenie, bezkontaktné

Text:

...pohon, je zariadenie podľa vynálezu ďalej vytvorené tak, že je usporiadaný aspoň jeden ďalší senzor na alebo okolo fázového vodiča, najmä fázy vonkajšieho vodiča aspätného vodiča prebiehajúceho oproti tejto fáze, pričom fázový vodič aspätný vodič sa3 vyhodnocujú za použitia ďalšieho senzora na stanovenie smeru rotácie. V tomto prípade sa pomocou ďalšieho prúdového transformátora zaznamenáva prúd pretekajúci R-fázou resp. prvou fázou...

Lomená nájazdová rampa srdcovky výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9655

Dátum: 16.05.2007

Autori: Nicklisch Dirk, Sauer Volkmar, Zoll Andreas

MPK: E01B 7/10

Značky: nájazdová, výhybky, rampa, srdcovky, lomená

Text:

...vo forme zlomu, ale môžu ich tvoriť aj spojitê, postupne sa meniace prechody. V takom prípade je prechod medzi jednotlivými oblasťami hladký a zaoblený. Práve tak nemusia byť jednotlivé oblasti lineárne stúpajúce či vodorovné úseky, čo znamená, že nájazdová rampa môže mať s výhodou tiežVýhodou, ktorú vynález ponúka, je zníženie úrovne namáhania srdcovky (zvislých. síl pôsobiacich na srdcovku) prostredníctvom (takmer) konštantnêho a plochêho...

Ochranná šikmá nájazdová plocha krídlovej koľajnice výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7847

Dátum: 16.05.2007

Autori: Nicklisch Dirk, Sauer Volkmar, Zoll Andreas

MPK: E01B 7/00, E01B 5/00

Značky: nájazdová, plocha, výhybky, krídlovej, kolajnice, šikmá, ochranná

Text:

...koľaje. Porov. napr. dokument US-A-4,015,805 Al, ktorý popisuje znaky uvedené v predvýznakovej časti nároku 1.Z dokumentu US-A-5,312,075 A 1 je známa špeciálna so šikmou nájazdovou plochou, ktorá môže byť vytvorenáPodobná srdcovka so šikmou nájazdovou plochou je opísaná tiež V dokumente US 4,469,299 Al.Možnosť prechádzania výhybky kolesami s vydutými obežnými plochami, pri ktorom vzniká minimálne opotrebovanie súčastí výhybky, nie je opísaná...

Zariadenie na kontrolu koncovej polohy pohyblivých súčastí koľajovej výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12866

Dátum: 10.05.2006

Autori: Oberhoffner Wolfgang, Meieregger Martin, Achleitner Herbert

MPK: B61L 5/10, E01B 7/22

Značky: súčastí, výhybky, koľajovej, polohy, zariadenie, pohyblivých, kontrolu, koncovej

Text:

...na kontrolné zariadenie prostredníctvom tepelného pnutia alebo ohybových alebo torzných momentov. výhodnejšie je teda navrhované, aby bola skriňa stvárnená ako rúrka s kruhovým prierezom, do ktorej sa utesnene vnára tyč. Vdôsledku kruhového prierezu skrine nie je funkčnosť zariadenia na kontrolu koncovej polohy-3 ovplyvňovaná ani pri toíznom zaťažení pri prípadnom skrútení kontrolného sútyčia, a predovšetkým kontrolnej tyče, pričom...

Zámkový systém pre výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3122

Dátum: 01.07.2005

Autori: Bender Bernd, Klett Jan, Sattler Uwe, Robbe Rolf

MPK: B61L 5/00

Značky: zámkový, systém, výhybky

Text:

...sú predstaviteľne rôzne formy uskutočnenia, z ktorých niektore sú vedené v nároku 2. Privytvorení páky by táto mohla byť prostredníctvom sily pružinyzatlačiteľná do žliabkových priehlbní posuvnej súčasti, pričom elektrické prostriedky na Odblokovanie pôsobia na tútoNa uvoľnenie zámku slúžia elektrické prostriedky, ktoré môžu podľa nároku 3 obsahovať vysielač signálov alebo riadiaci obvod. Pod elektrické prostriedky tu je HDŽDÉ zahrnúť...

Zariadenie na zablokovanie pohyblivých dielov výhybiek, najmä uzáveru výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2088

Dátum: 15.10.2004

Autor: Klein Herbert

MPK: B61L 5/00

Značky: uzávěru, najmä, zablokovánie, výhybky, výhybiek, dielov, zariadenie, pohyblivých

Text:

...pričom na tento účel sú vytvorené blokovacie členy, ktoré zabezpečujú, že vonkajšia rúra a vnútomá rúra sa môžu dostať do polohy, v ktorej sú navzájom viazané silovým a tvarovým stykom. Výhodne sa pritom predpokladá, že vnútomá rúra vykazuje otvory na vloženie blokovacích členov, pričom blokovacie členy sú výhodne V radiálnom smere premiestniteľné a tyč vykazuje najmenej jednu na menší priemer osadenú oblasť a vonkajšia rúra vykazuje na...

Zariadenie na kontrolu srdcovky výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1564

Dátum: 28.05.2004

Autor: Zoll Andreas

MPK: E01B 37/00

Značky: srdcovky, výhybky, zariadenie, kontrolu

Text:

...kontrolu zvarového výplňového materiálu, ktorý je používaný pri opravách alebo pri spojovaní srdcoviek (napríklad pri srdcovkách, ktoré sú vyplňované pri zváraní elektrickým oblúkom), odolnosti proti opotrebeniu a odporu. proti sklzu. Rovnakým spôsobom je možné overiť všetky ostatné metalografickě a fyzikálne aspekty úpravy zváraním. Z tohto dôvodu je pri kontrole zvarov vyfrézovaná v oblasti kontúry srdcovky pozdĺžna drážka od špičky...

Zvýšený úsek výhybky pre železničné koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1967

Dátum: 14.08.2003

Autor: Mccallum Donald

MPK: E01B 23/00, E01B 7/00, E01B 3/00...

Značky: železničné, koľaje, výhybky, zvýšený, úsek

Text:

...spojky, pričom tento spôsob ďalej obsahuje krok odstránenia príslušného nosného prvku apripevnenej koľajnicovej časti prvej adruhej neintruzívnej koľajovej spojky tak, že aspoň spodné nosné prvky zostanú po oboch stranách prvej železničnej koľaje a umožňujú vlaku prejsť po prvej železničnej koľaji bez prechodu z prvej železničnej koľaje na druhú.Podľa ďalších aspektov tohto vynálezu je predstavený spôsob definovaný V patentovom nároku...

Pohon výhybky pre pohyblivé srdcovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1146

Dátum: 16.06.2003

Autor: Schnedl Karl

MPK: B61L 5/00, E01B 7/00

Značky: pohyblivé, srdcovky, pohon, výhybky

Text:

...prestavenie a tým na presné polohovanie stredného zdvihu, výhodne sa použije taká konštrukcia, že doraz je vytvorený ako nahor otvorená drážka steny korýtkového podvalu, rozprestierajúcej sa priečne k pozdĺžnemu smeru podvalu, alebo nepohyblivého dielu výhybky.Celkove sa tak použije nastavovací závemý valec s funkciami posúvania, zablokovania a kontroly zablokovania pohyblivého dielu výhybky s konštrukciou, nastavenou u výrobcu na určitý...

Kontrolný prípravok na kontrolu pojazdových plôch srdcovky koľajovej výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2124

Dátum: 13.04.1999

Autor: Ben Said Sami

MPK: E01B 35/00, G01B 5/20

Značky: výhybky, kontrolný, pojazdových, ploch, kontrolu, prípravok, srdcovky, koľajovej

Text:

...výhybky, pričom osová vzdialenosť týchto vertikálnych nastavovacích členovtrojbodových nivelačných uzlov je väčšia, ako je vzdialenosťhrdla srdcovky od hrotu vedľajšej hrotovej koľajnice srdcovky. Vertikálne nastavovacíe členy sú s výhodou tvorené skrutkami, ktoré sú na svojom dolnom konci opatrené styčnými prvkami nadosadnutie na pojazdovú plochu príslušnej koľajnice koľajovejvýhybky, pričom vertikálne nastavovacie členy aspoň...

Mechanizmus ovládania samovratnej výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1220

Dátum: 07.08.1996

Autor: Šanc Václav

MPK: E01B 26/00, E01B 7/02

Značky: ovládania, samovratnej, výhybky, mechanizmus

Text:

...v jeho prvej prestavovacej fáze. Zložitosť konštrukcie tohoto prvku a využiteľnosť len V necelej desatine dĺžky prestavovacej dráhy sa V podstate prejavujú zložitosťou výroby a nežiadúcoukomplikovanosťou v systéme prevádzkovej obsluhy a údržby. Podstata technického riešeniaMechanizmus ovládania samovratnej výhybky podľa tohoto úžitkového vzoru je tvorený samostatnou oceľovou pripevňovacou súpravou, prestavnikom s hydraulickým tlmićom,...

Výmenový prestavník pre železničné výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278855

Dátum: 17.12.1991

Autor: Frece Peter

MPK: B61L 5/10

Značky: výhybky, výmenový, přestavník, železničné

Zhrnutie / Anotácia:

Vymenový prestavník je určený železničným výhybkám, ktoré majú svoje výhybkové jazyky zabezpečené vo svojich vjazdových polohách pomocou kontrolných stĺpikov a prenos sily z ovládača na prestavné tyče (1) sa uskutočňuje cez valček (3), pružne uložený vo vybraní (2), pričom valček (3) je vedený v skrini (4), usporiadanej posuvne na prestavnej tyči (1), a je zatláčaný do vybrania (2) prítlačnou skrutkou (5). Prítlačný skrutka (5) je uzamknutá na...

Ocelová srdcovka pro křižovatky nebo výhybky kolejnic a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268158

Dátum: 14.03.1990

Autori: Augustin Hubert, Pirker Robert

MPK: C22C 38/50

Značky: výhybky, její, výroby, križovatky, srdcovka, kolejnic, způsob, ocelová

Text:

...svsřitelnost těchto specielnich oceli zvlbätni opatření, která jsou rovněž nákladné. Je také znáno použiti sdruženého materiálu v oblasti přejezdu kol, přičemž část odolné proti opotřebeni v oblasti přejezdu kol se nenese navařenin na základni materiál.U všech těchto provedeni erdcovek jsou v oblasti pojezdu kola, tedy na křidlové kolejnici a na hrotu srdcovky, použity buč stejný oteriál nebo nsteriâly rozdilné a nc~ přilii rozdilnou...

Zařízení pro přestavování výhybky úzkorozchodné kolejová dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243844

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sousedík Jaroslav, Ordáo Jan, Laštovica Milan

MPK: E01B 7/02

Značky: úzkorozchodné, zařízení, dráhy, přestavování, výhybky, kolejová

Text:

...přenosu informace.Na výkresech je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení pro pŕestavování výhybek úzkorozchodných kolejových drah podle vynálezu, kde obr. 1 značí nárysný pohled,obr. 2 řez vedenýrovinou A-A z obr. 1 a obr. 3 znázorňuje půdorys při přestavení.Zařízení pro přestavování výhybek úzkorozchodných kolejových drah je v příkladném provedení tvorené dělenou skříní L, uprostřed níž je uložen vratný váleo 3 5 přívodem 2 ł...

Mechanismus vyprazdňování výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236829

Dátum: 15.03.1987

Autori: Grégr Josef, Mareček Stanislav, Kuthan Jiří, Stoklásek Bohumil

MPK: B65G 17/20

Značky: vyprazdňování, výhybky, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zajišťuje vyprazdňování závěsné dráhy zaplněné pojezdnými háky s břemeny přes oblouk výhybky nebo závěsné dráhy. Podstatou vynálezu je mechanismus přepínače se zarážkou, ovládanou společně s přesuvnou výhybkou, umístěný před obloukem přesuvné výhybky na boční straně pojezdného profilu závěsné dráhy a nájezdný klín, připevněný na jeho horní ploše tak, že jeho sestupná část je nad čepem zarážky. Kyvný segment s tlačnými palci, zajišťující...