Patenty so značkou «vyhrievacie»

Elektrické vyhrievacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6379

Dátum: 04.02.2013

Autor: Potužák Ivan

MPK: H05B 39/00, H05B 3/00

Značky: elektrické, vyhrievacie, těleso

Text:

...drôtov, alebo výhrevných špirál rôzneho tvaru. Tento zdroj je zabudovaný v kryte a vo veľkej väčšine toto vyhrievacie teleso obsahuje ventilátor, ktorý odvádza vyrobené teplo rýchlejšie od zdroja. Nevýhodou týchto vyhrievacích telies je ich prílišná zložitosť, predovšetkým v okamihu nutnosti výmeny výhrevnej špirály.Uvedené nedostatky sú do značnej miery riešené využitím žiarovky so žeraviacim vláknom ako elektrického vyhrievacieho...

Plošné vyhrievacie teleso a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18627

Dátum: 27.03.2012

Autori: Lisinski Susanne, Klein Marcel, Royer Bastien, Phan Dang Cuong, Yeh Li-ya

MPK: H05B 3/84

Značky: spôsob, plošné, výroby, vyhrievacie, těleso

Text:

...vodivosť nulová. Koniec prechodového pásma je daný oblasťou, v ktorej vzrastajúca elektrickávodivosť dosiahne plnú elektrickú vodivosť vyhrievacej vrstvy.0009 Plošné vyhrievacie teleso podľa vynálezu výhodne umožňujepriestorovým menením elektrického odporu vyhrievacej vrstvy homogenizáciu prúdového toku v oblasti ohybu prúdovej cesty na voľných koncoch pásiem.0010 Vo výhodnom vyhotovení plošného vyhrievacieho telesa podľa vynálezu sú...

Elektrické vyhrievacie zariadenie a príslušná vyhrievacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18607

Dátum: 22.12.2010

Autori: Legros Philippe, De Souza Stéphane

MPK: F24H 3/04, F24H 9/18

Značky: elektrické, zariadenie, vyhrievacie, příslušná, jednotka, vyhrievacia

Text:

...uvedených vyhrievacích modulov do uvedených0010 Šikmá orientácia rebier umožňuje na rozdiel od kolmej orientácierebier vzhľadom k smeru vkladania vyhrievacích modulov zabrániť tomu, abyvyhrievacie moduly narazili vo fáze vkladania/posúvania týchto modulov narebrá, čo uľahčuje montáž vyhrievacieho zariadenia.0011 Tieto rebrá taktiež tvoria konštrukčnú výstuhu rámu, čím zlepšujú0012 vyhrievacie zariadenie môže mat ďalej jeden či viac...

Vyhrievacie olejové teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5152

Dátum: 06.04.2009

Autor: Beczányi Zoltán

MPK: F24H 3/00, F24D 19/00

Značky: vyhrievacie, těleso, olejové

Text:

...minimálne dvomi priechodnými nírkami, ktoré sú Výhodne umiestnene V rohoch týchto panelov, pričom rúrky zabezpečujú prietok teplonosnej látky napriklad oleja medzi týmito dvomi panelmi. V tomto riešení sa používa len jedno ohrievacie teleso napriklad elektrická špirála, ktoré je umiestnene V prednom, alebo zadnom paneli. Ohriata teplonosná látka prúdi V panely, kde je umiestnená ohrievacie teleso smerom hore a homýrni spojovacími rúrkami...

Spojovací prvok na spojenie vyhrievacích dosiek vyhrievacieho telesa a vyhrievacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14256

Dátum: 28.09.2005

Autori: Schneider Oliver, Weigl Peter, Blab Reinhard, Edelmann Dieter, Schmid Paul

MPK: F24D 19/08, F24D 19/00

Značky: vyhrievacích, spojovací, vyhrievacie, tělesa, vyhrievacieho, těleso, prvok, spojenie, dosiek

Text:

...byť vybavený tesnením.Vonkajší obrys oboch uvedených segmentov je pritom prispôsobený vnútorným obrysom segmentov telesa, ktoré sa majú uzatvoriť. Uzatvárací nadstavec pozostáva aspoň čiastočne z pružného materiálu. Výhoda tohto riešenia spočíva V tom, že tvarovým dielom sa dá veľmi pružným spôsobom viesť resp. uzatvoriť prúd média vo vyhrievacích telesách, prípadne V rôznych segmentoch takýchto vyhrievacích telies. Tieto tvarové diely sú...

Viacnásobné vyhrievacie teleso, najmä ploché vyhrievacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4708

Dátum: 28.09.2005

Autori: Schneider Oliver, Edelmann Dieter, Weigl Peter, Schmid Paul, Blab Reinhard

MPK: F24H 9/12

Značky: viacnásobné, ploché, těleso, vyhrievacie, najmä

Text:

...a kvapalného média do niektorej z dosiek vyhrievacieho telesa.0008 Podľa ďalšieho zvláštneho spracovania vynálezu je v tvarovom dieli uvažovaný otvor, ktorý dovoľuje výmenu plynného média medzi doskami vyhrievacieho telesa, avšak zabraňuje prenikaniu kvapalného média medzi doskami vyhrievacieho telesa. D 009 Zvlášť výhodné je uvažovať s tým, že tvarované diely možno ukladať s tvarovým a/alebo silovým stykom do otvorov V oporných...

Doskové vyhrievacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4097

Dátum: 01.04.2005

Autor: Hrdlička Anton

MPK: F24D 3/16

Značky: vyhrievacie, těleso, doskové

Text:

...Plocha prekrytia môže byt opatrená grafickým motívom. Tak pôsobí doskové vyhrievacie teleso ako dekoratívny prvok v byte a zároveň plní úžitkovú funkciu tým, že sála teplo.Prehľad obrázkov na výkresochDoskové vyhrievacie teleso podľa technického riešenia bude bližšie objasnené na konkrétnych realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obr. l znázorňuje čelný pohľad na konštrukciu doskového vyhrievacieho telesa. Na obr. 2 je znázomený pohľad z...

Teplovzdušné vyhrievacie teleso na sušenie uterákov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 554

Dátum: 08.07.2003

Autor: Arribas Cécilio (zomrel)

MPK: A47K 10/00

Značky: těleso, uterákov, sušenie, teplovzdušně, vyhrievacie

Text:

...obsahuje skriňu 1 všeobecného hranolovitého tvaru umiestnenú zvisle relativne malej hrúbky alebo hlbky. Vo vnútri je usporiadaný vyhrievaci prvok, vyhrievajúci najmä vyžarovanim, elektrickým odporom. Takýmto prvkom môže byt môžu byť vyhrievacie fólie g plátované na vnútornom povrchu čelnej steny skrine 1.0006 V stredovej časti čelnej steny a po celej výške skrine 1 je umiestnený dvojitý žliabok g vytvárajúci dva symetrické deflektory...

Elektrické vyhrievacie teleso so zníženým príkonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2995

Dátum: 08.10.2001

Autori: Kálnay Roman, Mráz Radovan

MPK: H05B 3/00

Značky: zníženým, elektrické, vyhrievacie, príkonom, těleso

Text:

...s viacerými výstupmi striedavého elektrického napätia a jedným vstupom striedavého elektrického napätia s hodnotou 230 V. Za ním sa nachádza otočný prepínač, ktorý slúži na prepínanie elektrického napätia do elektrického odporového drôtu. Systém navrhnutý podľa tohto nového technického riešenia úplne odstraňuje použitie termostatu V elektrickom obvode.Transformátory sú uložené mimo samotného elektrického obvodu V priestore za elektrickými...

Sálavé vyhrievacie teleso, predovšetkým na ohrev sklokeramickej vyhrievacej platničky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281814

Dátum: 11.06.2001

Autori: Rell Andreas, Stohr Günter, Eyhorn Thomas, Kratel Günter

MPK: H05B 3/74

Značky: těleso, platničky, vyhrievacie, ohrev, vyhrievacej, predovšetkým, sálavě, sklokeramickej

Zhrnutie / Anotácia:

Sálavé vyhrievacie teleso má plochu nesúcu elektrický vyhrievací drôt, pričom táto plocha je povrchom izolačného telesa (3), ktoré pozostáva z ložiskovej vrstvy a/alebo tepelne izolujúcej mikroporéznej izolačnej vrstvy, a miskovitú obrubu (2), ktorá prstencovito obklopuje izolačné teleso (3). Ložisková vrstva a/alebo obruba, a/alebo mikroporézna izolačná vrstva obsahuje vysoko porézny, bezvláknitý anorganický materiál, napríklad vermikulit....

Ohybné elektrické vyhrievacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2678

Dátum: 09.10.2000

Autor: Hammerschmidt Ján

MPK: H05B 3/36

Značky: vyhrievacie, elektrické, ohybné, těleso

Text:

...obrázkov na výkresochOhybná vyhrievacia plocha a elektrické vyhrievacie teleso sú znázornená na priložených výkresoch 1. obr. - Vyhrievacia plocha 2. obr. - Prierez vyhrievacej plochyNa obrázku č. 1 sú rozkreslené jednotlivé časti vyhrievacej plochy. Medzi priesvitnú izoláciu (5) aspodnú izoláciu (6). je zabudovaná vykurovacia textília (7). Vykurovacia textília (7) je z grafitovej textílie, ktorá je vodivá. Pozdľž vykurovacej...

Elektrické vyhrievacie vinutie so snímačom teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 256060

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šuhajda Stanislav, Ploskoň Štefan, Havaš Ľubomír

MPK: H05B 3/10

Značky: elektrické, snímačom, vinutie, teploty, vyhrievacie

Text:

...materiálu a v lepšenj manipulácii s vyhrievacím tolesom.řríklad prevedenia vynálezu je na priloženom výkrese, kde je vyhrievacie vinutie elektrickej spájkovačky so sériovo pripojeným termočlánkom.Elektrické vyhrievacie vinutie so snímačom teploty je zložené z odporovej špirály 1, vyrobenej z materiálu s vysokým teplotným súčinitelom odporu a s veľkým mer 4 ným odporom, ktorá je izolovane navinutá,na povrchu prvej vetve 2 termočlánku....

Vyhrievacie teliesko, najmä pre spájkovačky s automatickou reguláciou teploty hrotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244316

Dátum: 15.11.1987

Autori: Viktorin Zbynik, Gondár Viliam

MPK: H05B 3/10

Značky: hrotu, najmä, teploty, reguláciou, vyhrievacie, teliesko, spájkovačky, automatickou

Text:

...určeného pre napájanie vyhrievacieho telieska.Uvedené riešenie prináša nasledovné výhodjednoduchá kůllstľllkíľla vyhrievacieho telieska v podstate odpovedajúca konštrukčnému prevedenia telieska, ale bez regulácie teplotyk napájaniu postačuje dvojžilová šnúra~ jednoduchá a ľahká výmena vyhrievacieho telieska- uvedené konštrukčné prevedenie termočlánku pri svojej jednoduchosti eliminuje vplyv tepelnej zotrvačnosti a s tým spojený problem...

Delené vyhrievacie vinutie odporovej piecky napájanej z jedného zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 229501

Dátum: 15.08.1986

Autor: Lošák Dušan

MPK: H05B 3/10

Značky: zdroja, dělené, napájanej, vinutie, piecky, odporovej, jedného, vyhrievacie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou deleného vyhrievacieho vinutia odporovej piecky, napájanej z jedného zdroja je, že do každej vnútornej sekcie vyhrievacieho vinutia je paralelne pripojený nastaviteľný odpor, pričom vonkajšie sekcie vyhrievacieho vinutia sú bez týchto nastaviteľných odporov a ich vývody sú priamo spojené zo svorkami napájacieho zdroja, ktorého výkon je riadený jediným čidlom.

Vyhrievacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 219187

Dátum: 01.06.1985

Autor: Blaha Marián

Značky: zariadenie, vyhrievacie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši účinné vyhrievanie zmesi oleja a chladiva pre zamedzenie nadmernej absorbcie chladiva v oleji, hlavne pri nízkych teplotách okolia v dobe státia kompresora. Podstatou vynálezu je vyhrievacie zariadenie (3) zmesi oleja a chladiva (4) hermetického kompresora podľa obr. 1 a 2 vyznačujúceho sa tým, že v plynotesnej rúrke s dnom (5), nerozoberateľne upevnenej na plášti (2), obklopenej znútra plášťa (2) zmesou oleja a chladiva (4) a...