Patenty so značkou «vyhodnocovanie»

Systém na automatické meranie a vyhodnocovanie zmeny homogénnosti materiálov v reálnom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 288224

Dátum: 16.09.2014

Autori: Navickas Kestutis, Tanuška Pavol, Ondriga Ľuboš, Božek Pavol

MPK: B64D 45/00, G01V 11/00

Značky: homogénnosti, automatické, systém, změny, vyhodnocovanie, meranie, reálnom, čase, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Systém na automatické meranie a vyhodnocovanie zmeny homogénnosti materiálov v reálnom čase obsahuje nosič (4) so snímačom (1) na identifikáciu rozdielnosti homogénnosti prostredia, zariadenie (3) na riadenie nosiča (4). Zariadenie (3) je prepojené s ovládacou jednotkou (5), pričom nosič (4) ďalej obsahuje lokalizačné zariadenie (2) s GPS na presné určenie pozície nosiča (4) v prehľadávanom poli (7). Ovládacia jednotka (5) je prepojená so...

Spôsob a zariadenie na vyhodnocovanie spotreby média v napájacom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20214

Dátum: 13.06.2012

Autori: Ohl Jochen, Leblang Lars

MPK: G01F 15/06, G01F 15/00, G01M 3/28...

Značky: spôsob, zariadenie, media, spotřeby, systéme, napájacom, vyhodnocovanie

Text:

...sa škrtiace, resp. blokovacie operácie. Ako kritériá na porovnanie so samostatnou hodnotou aktuálne nameranou prietokomerom sa používajú prekročenie vopred určeného prietokového množstva, vznik stáleho, malého prietoku alebo odchýlka spôsobu prietoku od vzoru spotreby, ktorý sa zistil na adaptívnej trase a uložil sa do pamäte. Vzory spotreby sa zaznamenávajú ako zápis objemovo a časovo súvisiacich spotrebných udalostí. Jednotlivé,...

Usporiadanie obvodu na vyhodnocovanie fotoelektrických meraní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17401

Dátum: 08.03.2012

Autori: Axmann Harald, Eichberger Bernd

MPK: H03F 3/08

Značky: usporiadanie, meraní, obvodů, fotoelektrických, vyhodnocovanie

Text:

...so vstupom signálu spojeným s prúdovým výstupom detektora, pričom tento signálový vstup je ďalej cez spätnoväzbovú sieť s aspoň jedným referenčným odporom spätne spojený s výstupom operačného zosilňovača a druhý vstup operačného zosilňovača je spojený so zdrojom referenčného napätia. Rušenie na referenčnom napätí sa vyskytuje len ako jednosmerné rušeníe a pri výraznom potlačení jednosmemej fázovosti (common mode rejectíon ratio, CMRR)...

Zariadenie na meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických v napätiach, resp. prúdoch elektrických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5952

Dátum: 05.12.2011

Autori: Havrila Rastislav, Buday Jozef, Jurnečka Peter, Chlapíková Alexandra, Pčola Marcel

MPK: G01R 23/20, H02M 1/12, G01R 23/16...

Značky: vyšších, resp, zariadenie, vyhodnocovanie, elektrických, prúdoch, obsahu, napätiach, meranie, harmonických, zariadení

Text:

...skutočnosť, že meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických na rôznych územiach je možné robiť autornatizovane, bez zásahu obsluhy.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese na obr. l je schematicky znázomené zariadenie na meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických v napätiach resp. prúdoch elektrických zariadení.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických...

Systém na polygrafické snímanie a vyhodnocovanie biologických signálov v reálnom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5565

Dátum: 07.10.2010

Autori: Karas Slavomír, Mužík Jan, Smrčka Pavel, Rosík Vladimír, Hána Karel, Tyšler Milan, Kneppo Peter

MPK: A61B 5/04, A61B 5/02

Značky: systém, polygrafické, signálov, čase, biologických, snímanie, vyhodnocovanie, reálnom

Text:

...čase. Vďaka tomuto riešeniu nie je výpočtovo zaťažovaný nadradený systém, typicky PC a naopak všetky možné výpočtové operácie na meraných signáloch sú výhodne presunuté priamo na snímaciu jednotku, ktorá je teda schopná pracovať do značnej miery autonónme.Ďalej snímacia jednotka výhodne obsahuje zabudované vizuálne a/alebo akustické a/alebo prídavné komunikačné prvky, využiteľné jednak na realizáciu spätnej väzby, na signalizáciu...

Zariadenie na meranie a následné vyhodnocovanie vzájomnej geometrie jednotlivých dvojkolesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286316

Dátum: 27.06.2008

Autori: Krejčík Roman, Kubiš Stanislav

MPK: G01B 21/00, G01B 5/24, B61K 9/00...

Značky: vzájomnej, následné, geometrie, zariadenie, jednotlivých, vyhodnocovanie, dvojkolesí, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je zariadenie na meranie a následné vyhodnocovanie vzájomnej geometrie jednotlivých dvojkolesí umiestnených na viacnápravových podvozkoch. Pre každé dvojkolesie sú určené dve dvojice podperných kladiek (21, 21'), ktoré smerujú proti jazdnému profilu kolies (K) dvojkolesí. Vzájomná poloha dvojíc podperných kladiek (21, 21') priradená jednému z dvojkolesí je snímaná snímačmi (A, B, C). Veľkosť rozkolesia je snímaná dvojicami snímačov...

Systém na čítanie a vyhodnocovanie identifikačných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4151

Dátum: 02.06.2005

Autori: Musil Jaromír, Pros Miloslav, Városi Alexander, Tůma Miloslav, Bednařík Daniel, Tůma Eduard, Dytrt Pavel, Bednařík Jan

MPK: G06F 17/60, G06F 17/00, H04M 1/00...

Značky: prvkov, identifikačných, čítanie, vyhodnocovanie, systém

Text:

...účinku v tom, že umožňuje komplexné spracovanie a vyhodnotenie načítaných údajov (dát) alebo identifikačných prvkov pomocou bezdrôtovej komunikácie a podanie operatívnej spätnej správy ako užívateľovi čítacieho zariadenia, tak do riadiaceho centra zabezpečujúceho prevádzku systému. Výhodou nového riešenia je celková jednoduchosť systému s pomerne malými nadobúdacimi nákladmi na jeho zavedenie a prevádzku. Veľkou výhodou systému je i široká...

Zariadenie na vyhodnocovanie porúch fotopolovodivých vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 267762

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rajkovič Milan, Majer Jozef, Rataj Jozef, Svitok Laurenc, Škultéty Otto

MPK: G03G 5/04

Značky: vyhodnocovanie, zariadenie, poruch, vrstiev, fotopolovodivých

Text:

...di kopie, pričom výhodnejäí je druhý sp 3 sob, tj. tmavé bodky na bielom pozadí, pri ktorom sa spotrebuje len minimálne nmožstvo elektrografiokého pigmentu a dochádza len k mínimálnomu znečisteniu fotopolovodivej vrstvy, Bloková schéma usporiadania pozostáva z upraveného kopírovacieho prístroja l, v ktorom je na izolačných čeláoh 2 uohytený valec s fotopolovodivou vrstvou 1 a ktorýje doplnený konektorom lg. Prostredníctvom tohoto konektora...

Zapojenie rozhrania pre vyhodnocovanie polarity jednosmerného napätia pomocou mikropočítača

Načítavanie...

Číslo patentu: 267373

Dátum: 12.02.1990

Autori: Merva Ladislav, Merva Miroslav

MPK: G01R 19/14

Značky: napätia, pomocou, mikropočítača, vyhodnocovanie, jednosmerného, polarity, rozhrania, zapojenie

Text:

...Výstup napäťového deliča zloženého z prvého pevného rezistora l a druhého pevného rezistora 2 je pripojený na invertujúci vstup napäťového komparačného prevodníka 5 na úroveň TľL a výstup napäťového deliča zloženého z tretieho pevného rezistora 3 a prvého nastaviteľného rezistora 4 je pripojený na neinvertujúci vstup komparačného napäťového prevodníka 5. Vstupy oboch napäťotych deličov sú pripojené na póly meraného zdroja jed CS 267...

Zapojenie pre automatické vyhodnocovanie časového priebehu elektrického signálu v procese plazmochemického leptania

Načítavanie...

Číslo patentu: 262611

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mikuš Oliver, Trnovec Jozef, Martišovitš Viktor

MPK: H01H 1/36, H01H 1/30, G06G 7/18...

Značky: vyhodnocovanie, časového, plazmochemického, signálu, automatické, elektrického, zapojenie, leptania, procese, priebehu

Text:

...funkciou nulovania možno blokovat vyhodnocovanie signálu. Druhá funkcia sledovania prírastku vyhodnocovaného signálu zabezpečuje širokú dynamiku pripojeného diferenčného obvodu 1. V tretej funkcii sa určuje zmena signálu vzhladom na prechádzajúoi extrém, čim sa zaručuje jednoznačne a presné vyhodnotenie zmien signálu, ktorý má nemonotônny časový priebeh. Vhodnou kombináciou týchto troch funkcii prirastkového zosilňovače g možno postupne...

Zariadenie na meranie transmisie žiarenia a elektrónické vyhodnocovanie listovej plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261438

Dátum: 10.02.1989

Autori: Repka Jozef, Kostrej Anton

MPK: G01J 1/16

Značky: elektronické, transmisie, listovej, meranie, zariadenie, vyhodnocovanie, žiarenia, plochy

Text:

...o transmisii žiarenia. Okrem toho môže sa použiť na meranie a elektronické vyhodnocovanie veľkosti listovej plochy porastu priamo v teréne.Na priložených výkresoch je príkladné usporiadanie, kde na obr. 1 naznačený celkový pohlad zariadenia na meranie transmisie žiarenia a elektronické vyhodnocovanie listovej plochy, na obr. 2 je znázornený v naryse jeden snímač, na obr. 3 je znázornená regístračno vyhodnocovanie časť zariadenia a na obr....

Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti z výstupného signálu fázového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 260768

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jaško Ján, Sidor Karol

MPK: H02P 5/50

Značky: vyhodnocovanie, fázového, zapojenie, meniča, uhlovej, signálu, rychlostí, výstupného

Text:

...deliča 5 a zároveň so Vstupom pomocné logiky B. Výstup deličuarýchlostírýstupné jiťna rñera nie sku-5 je spojený so vstupom frekvenčne faxového komp-arátora 2. Na vetru) pomocnej logiky 6 je privedený pomocný in inový signál.. Výstup 5.1 pomocnej logiky ii je spojený so vstupom binárnoho synchrönnehio vratnéh-o čítača 7, na lłgtnrého vstup nastavenia je pripojený druhý Iýstu-p 5.2 z pomocnej logiky ü. Ďalší výstup 8.7 i pomocnej logiky...

Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti otáčania pomocou analógového fázového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245319

Dátum: 15.12.1988

Autori: Ladányi László, Simonyi István

MPK: H02P 5/50

Značky: analogového, zapojenie, rychlostí, pomocou, uhlovej, fázového, otáčania, závěsu, vyhodnocovanie

Text:

...riadeného oscilátora je pripojený na zpätnoväzobný vstup fázového komparátora.Hlavné výhody zapojenia pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlostí otáčania pomocou analógového fázového závesu podľa vynálezu spočívajú v tom, že sa vylúči z regulačnej štruktúry tachodynamo, čím sa minimalizuje pocet použitých snímačov. Dalšou výhodou je použitie fázového meniča ako snímača rýchlosti pre servosystémy pra 4Na pripojenom výkrese je príklad zapojenia...

Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti a smeru otáčania rotora inkrementálneho snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 254692

Dátum: 15.01.1988

Autor: Stránsky Martin

MPK: G01P 3/481

Značky: směru, snímača, rotora, uhlovej, rychlostí, otáčania, vyhodnocovanie, zapojenie, inkrementálneho

Text:

...uhlovej rýchlosti a smere otáčania rotora, ktorúje inkrementálny snímač schopný dodat.Na pripojených výkresoch je znázornená zapojenie podla vynálezu, kde na obr. 1 je bloková schéma zapojenia pre vyhodnocovanie velikosti ulilovej rýchlosti .a smeru otáčania rotora ínkrementálneľuo snímača a na obr. 2 sú grafy časových priebehov signálov dôležitých pre vysvetlenie činnosti zapojenia.Zapojenie pozostáva zo zosilňovačov 1,ktoré sú spojené s...

Zapojenie vstupného obvodu analógovej dvojkvadrantovej násobičky pre vyhodnocovanie dvojpolaritného vstupného napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 245834

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jirsa Pavel, Michálek Jan, Beneš Jaroslav, Chmelík Antonín

MPK: H03K 21/08

Značky: vstupného, obvodů, násobičky, napätia, dvojpolaritného, analógovej, dvojkvadrantovej, vyhodnocovanie, zapojenie

Text:

...že výstup operačného zosilňovača je spojený so vstupom prvého rozvažovacieho odporu, kde je pripojené »aj dvojpolaritné vstupné napätie U. Výstup prvého rozvažovacieho odporu je spojený s výstupom monolitickej dvojice tranzistorov, vstupom druhého rozvažovacieho odporu a vstupom násobiaceho diferenčného zosilňovače. Na vstup uvedeného násobiaceho diferenčného zosilňovača je privedený aj výstup z monolitickejdvojice tranzistorov a výstup z...

Zapojenie pre vyhodnocovanie velkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244967

Dátum: 15.11.1987

Autori: Rysin Nikolaj Ivanovie, Tchaj Vitalij Sergejevie

MPK: H02P 5/50

Značky: rotora, závěsu, zapojenie, pomocou, veľkosti, rychlostí, fázového, uhlovej, otáčania, vyhodnocovanie, meniča

Text:

...zapojenia podľa predmetu vynálezu je, že súčasne sa získa informáciao rýchlosti V tvare šínkovo modulovaného,čísiicového, impulzneho a analógového signálu. Prevodová charakteristika je lineárna.Na pripojenom výkrese je príklad zapojenia obvodu pre vyhodn-ocovanie veľkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázového závesu zo signálu fazového meniča podľa vynálezu.Zapojenie obvodu pre vyhodnocovanie veľkosti uhlovej...

Zariadenie na snímanie a vyhodnocovanie pohybovej aktivity plodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252956

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hoťka Pavel, Zachar Jozef Akademik, Poledna Juraj, Toldy Mikuláš

MPK: A61B 5/10

Značky: vyhodnocovanie, pohybovej, zariadenie, aktivity, snímanie, plodů

Text:

...počtu nadprahových impulzov.Hlavnou prednosťou vynálezu je získanie signálu, reprezentujúceho pohybovú aktivitu plodu, z ktorého sú v podstatnej miere odstránené rušivé zložky od mechanických prejavov fyziologických funkcií tehotnej. Tento signál sa zaznamenáva na zapisovaciu jednotku a súčasne ďalej spracováva v digitálnej forme, čo umožňuje priebežné zobrazovanie počtu pohybov plodu na zobrazovacej jednotke. Prednostou oproti...

Zapojenie pre vyhodnocovanie velkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora z výstupného signálu fázového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 252536

Dátum: 17.09.1987

Autori: Buday Jozef, Sidor Karol, Gažák Lubomír, Jaško Ján

MPK: H02P 5/50

Značky: rychlostí, fázového, otáčania, meniča, veľkosti, zapojenie, vyhodnocovanie, uhlovej, signálu, rotora, výstupného

Text:

...podľa predmetu vynálezu je možné jednoducho ovplyvňovať vlastnosti zapojenia, ktoré má vlastnosti regulačného obvodu a súčasne vyžaduje menší počet aktívnych prvkov ako s použitím číslicových obvodov pri súčasnej situácii V súčiastkovej základni V ČSSR.Príklad zapojenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom obrázku.Zapojenie podľa vynálezu pozostáva z zového meniča 1, ktorého výstup je pripojený na vstup fázového komparátora 4,...

Prípravok na vyhodnocovanie akustického poľa v kvapalnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240476

Dátum: 15.08.1987

Autor: Lattrell Rudolf

MPK: G01H 3/10

Značky: vyhodnocovanie, prostředí, akustického, prípravok, poľa, kvapalnom

Text:

...pripojených výkresoch je znázornená príkladné riešenie prípravku na vyhodnoco vanie akustického poľa v kv-apalnom pro stredí a tri rôzne -tvary vyhodnocovacej fólie, lkde na obr. 1 je tnakreslený prípravok v axonometrickom pohľade, na obr. 2 je nakreslený prípravok v reze, na obr. 3 je nakreslený celkový pohľad na prípravok v ultrazvukovej vani, na obr. 4 je schematic ky nakreslená dosková vyhodnocovacia fó-schématicky vyhodnocovaci-a fólia v...

Zariadenie na vyhodnocovanie prevádzkových stavov telefónnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: 238818

Dátum: 15.05.1987

Autori: Konvit Milan, Strenitzer Belo, Blunár Karol, Dado Milan, Vaculík Martin

MPK: H04M 7/06

Značky: prevádzkových, stavov, siete, vyhodnocovanie, telefónnej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Cieľom vynálezu je zariadenie na vyhodnocovanie prevádzkových stavov telefónnej siete, ktoré umožňuje programovými prostriedkami riadiť spôsob zberu, spracovania a vysielania dvojstavových údajov privádzaných na jeho vstupy. Podstatou vynálezu je zariadenie na vyhodnocovanie prevádzkových stavov telefónnej siete vyznačujúce sa tým, že pozostáva zo vstupných obvodov (VO 1, VO 2), ktorých výstupy sú pripojené k vyhodnocovaciemu obvodu (VO),...

Zariadenie na kontinuálne vyhodnocovanie viskozity tavením polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250879

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kysucký Peter, Matišin Mikuláš, Andraščík Ondrej

MPK: G01N 11/00

Značky: viskozity, tavením, zariadenie, kontinuálně, vyhodnocovanie, polymérov

Text:

...3, ak-o aj snímač teploty 12.Snímač prietočnej rýchlosti 8 j-e napojený na Výpočtový blok koreikcle rýchlosti 9 a snímač prietočného prierezu ü je napojený n.a Výpočtový blok korekcie prierezu 7. Výpoičtové bloky korekcie prierezu 7 a rýchlosti 9 sú medzi sebou navzájom prepojené a ich výstupy sú spojené s Výpočtový-m blokom vísk-ozity 5.Snímač vstupného tlaku 2 je .prepojený na VÝPUČÍOVÝ lblok korekcie tlaku 10, ako aj na diferenčný blok 4,...

Obvod pre vyhodnocovanie správnej činnosti neurostimulačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 250013

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šramka Miron, Mikuláš Miroslav, Valko Branislav

MPK: A61B 5/04

Značky: obvod, systému, vyhodnocovanie, správnej, činnosti, neurostimulačného

Text:

...pripojenom výkrese je uvedený príklad zapojenia obvodu podľa vynálezu.Obvod podľa vynálezu, ako je znázornený na priloženom výkrese, pozostáva z dolnopľĺElĺĺlsĺinêhO filtra B a z fázovacieho článku 7, ktorých ,vstupy sú navzájom spojené a sú pripojene .na vstupnú svorku 1 U celého zapojenia. Výstupy z dolunopriepurstného filtra B a z fázovacieho článku 7 sú pripojené na dva -rôzne vstupy dife-renciálneho zosilňovače 8, ktorého výstup je...

Zapojenie pre vyhodnocovanie bezdotykového merania priečneho rozmeru predĺžených profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237867

Dátum: 15.03.1987

Autor: Čonka Cyril

MPK: G01B 11/10

Značky: predĺžených, merania, bezdotykového, priečneho, rozměrů, vyhodnocovanie, zapojenie, profilov

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pre vyhodnocovanie bezdotykového merania priečneho rozmeru predĺžených profilov pozostávajúce z pohonu, rotujúceho zrkadlového prvku pre rozmietanie svetelného lúča, optického prvku pre transformáciu rotačného pohybu svetelného lúča na pohyb posuvný priečne cez predĺžený profil, optického prvku pre sústredenie svetelného lúča na fotodetektor, zosilňovača, analógovej pamäte a komparátora vyznačujúce sa tým, že na výstup komparátora...

Zariadenie na vyhodnocovanie deformácie pri skúšaní pružných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237147

Dátum: 15.03.1987

Autor: Drahoš Martin

MPK: G01M 5/00

Značky: predmetov, pružných, skúšaní, deformácie, vyhodnocovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je také usporiadanie prvkov zariadenia, ktoré umožňuje vyhodnocovanie deformácií bez premiestňovania skúšaných predmetov alebo samotného vyhodnocovacieho zariadenia, nakoľko silový valec s rýchloupínacou tlačnou hlavicou je upevnený na jednej strane zvislej tyče a protiľahle o 180° je upevnené meradlo deformácie. Toto usporiadenie zaručuje aj vyhodnocovanie šikmých plôch skúšaných predmetov s maximálnou presnosťou.

Zariadenie pre automatickú analýzu a vyhodnocovanie akustického signálu reči

Načítavanie...

Číslo patentu: 220856

Dátum: 15.02.1986

Autor: Horváth Pavol

Značky: akustického, analýzu, vyhodnocovanie, signálu, zariadenie, automatickú, reči

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektroniky a akustiky a rieši zariadenie pre automatickú analýzu a vyhodnocovanie akustického signálu reči. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z bloku predspracovania, výstupných obvodov, riadiaceho bloku, bloku analýzy skladajúce sa z piatich vetiev, bloku vyhodnocovania analýzy zloženého z piatich paralelných vyhodnocovacich komparátorov, ku ktorým sú do série zapojené príslušné pamäťové obvody, ktoré sú pripojené...

Zariadenie pre vyhodnocovanie funkčných veličín, najmä pri spirometrii

Načítavanie...

Číslo patentu: 216857

Dátum: 31.10.1984

Autor: Jakubík Ján

Značky: funkčných, najmä, zariadenie, spirometrii, vyhodnocovanie, veličin

Zhrnutie / Anotácia:

V podstate pozostáva zo spirometrického zvonu mechanicky spojeného s bežcom prvého potenciometra a cez elektromagnetickú spojku a disk s bežcom štvrtého, potenciometra. Prvý a štvrtý potenciometer sú paralelne pripojené ku korekčnej vetve, tvorenej sériovým spojením piateho a šiesteho potenciometra. Na korekčnú vetvu je paralelne pripojený zdroj a aj siedmy odpor a v sérii s ním druhý a tretí potenciometer je paralelne pripojený k bežcu druhého...