Patenty so značkou «vyhodnocovania»

Spôsob vyhodnocovania vzdialenosti technologického nástroja od obrobku a zapojenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288380

Dátum: 08.06.2016

Autor: Kováč František

MPK: G01B 7/02, B23K 26/02

Značky: spôsobu, obrobků, spôsob, zapojenie, uskutočnenie, technologického, vyhodnocovania, nástroja, tohto, vzdialenosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kapacitného spôsobu vyhodnocovania vzdialenosti technologického nástroja (2) od elektricky vodivého obrobku (1), pričom kapacitná meracia elektróda (3) je prostredníctvom držiaka (4) upevnená na technologický nástroj (2), ktorý je posúvaný proti obrobku (1) prostredníctvom pohonu, pričom vyhodnocovací obvod (8) sníma rezonančnú frekvenciu oscilačného obvodu (6), nelineárne závislú od vzdialenosti meracej elektródy (3) od obrobku...

Systém zberu, spracovania a vyhodnocovania dát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6151

Dátum: 04.06.2012

Autor: Suchoba Michal

MPK: H04L 12/00, G06Q 30/00

Značky: vyhodnocovania, zberu, systém, spracovania

Text:

...výrazne znižuje systém zberu, spracovania a vyhodnocovania dát podľa technického riešenia.Systém podľa technického riešenia je založený na tom, že opticko-komunikačný blok snímajúci údaje z výstupu meracieho blokuje v obojsmernom spojeni s vyhodnocovacím blokom.Opticko-komunikačný blok je mobilný, pričom výhodne môže byt používaný mobilný telefón s fotoaparátom vybavený špecializovaným soñvérom.Dáta z meracieho bloku zosnimané...

Systém dynamického vyhodnocovania poistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5988

Dátum: 04.01.2012

Autori: Boldiš Miroslav, Novotný Ondřej

MPK: G06Q 10/00, G06Q 40/00

Značky: poistenia, vyhodnocovania, dynamického, systém

Text:

...fyzické a/alebo virtuálne vstupy jednotlivých funkčných blokov znázomených na priložených obrázkoch.Vstupné parametre C 1 až cn sú voliteľné použiteľné parametre, ich hodnoty sú po dobu časovej platnosti poistnej zmluvy medzi klientom a poisťovňou meniteľné a ich vzájomnou reláciou upravujú výstupné koeficienty kej až kc, ktoré nadobúdajú hodnôt v intervaloch celých a/alebo prirodzených čísel. Parametre cl až en môžu byť súčasne...

Spôsob bezpečného vyhodnocovania voľnosti koľajového úseku s ohľadom na zvýšenú odolnosť proti rušivým vplyvom a zapojenie na realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287474

Dátum: 11.10.2010

Autori: Dobiáš Radek, Faran Antonín, Bukač Pavel, Srb Stanislav, Mlnařík Karel

MPK: B61L 23/00, B61L 21/00, B61L 1/00...

Značky: zvýšenú, realizáciu, ohľadom, tohto, spôsob, voľnosti, koľajového, zapojenie, spôsobu, úseků, vyhodnocovania, bezpečného, proti, vplyvom, rušivým, odolnost

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob bezpečného vyhodnocovania voľnosti koľajového úseku (KU) proti rušivým vplyvom (RV) je založený na deformovaní budiaceho napätia BN v zdroji (ZSDN) zmluvne deformačného napätia SDN tak, že na napájací koniec (NK) koľajového obvodu (KO) sa privedie korektná zložka napätia (KSN) a zložka zmluvne deformovaného napätia (SDN). V prípade, že do koľajového obvodu (KO) vplyvom rušivých vplyvov (RV) vniká rušivá zložka napätia (RSN), je...

Spôsob vyhodnocovania vhodnosti pankreasu na izoláciu ostrovčekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7595

Dátum: 14.11.2005

Autori: Gazda Lawrence, Rubin Albert, Smith Barry

MPK: C12Q 1/02, G01N 33/50

Značky: pankreasu, ostrovčekov, vyhodnocovania, izoláciu, spôsob, vhodnosti

Text:

...hodnote priemeru ostrovčekov ujednotlivých živočíšnych druhov. ktoré sa berú do úvahy. Pre hodnotiace účely je určujúcim to, ak stredná hodnota priemeru ostrovčekov v orgáne, ktorý sa berie do úvahy, je väčšia ako priemer. Pre mnohé druhy je stredná hodnota priemeru ostrovčekov pankreasu približne 100 mikrometrov. To platí pre ostrovčeky myší, prasiat i človeka, ako aj pre mnohé iné druhy. Ak mala väčšina skúmaných ostrovčekov, ako bolo...

Systém vyhodnocovania regenerácie prostriedkov na odstraňovanie znečistenia integrovaných do výfukového vedenia z motora automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2771

Dátum: 20.06.2005

Autor: Colignon Christophe

MPK: F02D 41/30

Značky: vozidla, prostriedkov, motora, výfukového, integrovaných, odstraňovanie, vyhodnocovania, systém, znečistenia, vedenia, regenerácie, automobilového

Text:

...regenerácie prostriedkov na odstraňovanie znečistenia akými sú časticové filtre navrhnuté podľa všeobecného odkazu 1 na tomto obrázku, integrované do výfukového vedenia 2 motora 3 automobilového vozidla.Pochopiteľne môže sa uvažovať o rozličných spôsoboch uskutočnenia týchto prostriedkov podľa stavu techniky (časticové filtre, katalyzované časticove filtre, Záchytné zariadenia NOX,časticové filtre doplnené funkciou záchytného zariadenia...