Patenty so značkou «vyhodnocování»

Způsob vyhodnocování signálu pulsní polohové modulace provázeného šumem a rušením

Načítavanie...

Číslo patentu: 260406

Dátum: 15.12.1998

Autor: Peisker Ivan

MPK: H03K 7/04

Značky: modulace, způsob, polohové, šumem, provázeného, rušením, pulsní, signálu, vyhodnocování

Text:

...převodníkem 2 na číslicovou formu a průběžně se ukladá do operační paměti 4 mikroprocesorové části 3. V mikroprocesorové části 3 se prüběžně provádí průměrováni většího počtu prijatých následných period pulsní polohové modulace, prüběžně ukládaných do operační paměti 4. Perioda pulsní polohové modulace z vysílače je konstantní a její hodnota je uložená společně s programom v řídící paměti 5 mikroprocesorové části 3. Zprůměrováním se...

Zapojení pro vyhodnocování změn videosignálu ve vybrané části obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269886

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mičánek Lubomír, Zamazal Zdeněk

MPK: H04N 17/02, G08B 7/06

Značky: změn, obrazů, vyhodnocování, částí, zapojení, vybrané, videosignálu

Text:

...prakticky úplné potlačení rušivých signálů, vznikajicích např. činností spínače, bez nutnosti používat složitých kompenzačních zapojení. Tím je jednoduše dosaženo podststného zvýšení prahové citlivosti při zachoväni stability a odolnosti vůči rušení.Na připojenêm výkrese je znázorněno blokové schéma zapojení pro vyhodnocování změn videosignélu ve vybrané části obrazu., zapojení pro vyhodnocování změn videosignálu ve vybrané části obrazu...

Zapojení k nastavování hranic časových oken pro vyhodnocování dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 269270

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kolouch František, Skřivánek Leopold

MPK: H03L 7/00

Značky: zapojení, vyhodnocování, nastavování, časových, hranic

Text:

...první řídící svorku 6 pro připojení na neznázorněný první číslicově-analogový převodník. Výstuplg druhého spínače § 33 je přípojen přes pátý odpor R 5 na první vstup 92 ladící kapacity druhého napětím řízenéb oscilátoru 323 g. Mezi první a druhý vstup 92, 23 ladící kapacity druhého napätím řízeného cscílátoru íje připojen šestý kondenzátor C 6. Napájecí přívod 91 druhého napätím řízeněhooscilátoru vga je připojen jednak přes pátý kondenzátor...

Zapojení pro vyhodnocování odchylek vstupních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268056

Dátum: 14.03.1990

Autori: Louda Jindřich, Janál Rudolf

MPK: G05B 24/00

Značky: vyhodnocování, odchylek, zapojení, vstupních, signálu

Text:

...druhého bloku lg vyhodnocování odchylek dvou vstupních sígnálů až k-tého bloku lg vyhodnocování odchylek dvou vstupních signálu, připojené k vyhodnoçovacimu členu lg, připojenému svým výstu pem k výstupnímu zařízení là.Zapojení obvodu pro čtyři snímače 1 e a všech možných kombinaci čtyř vstupních signálů znázorněné na obr. 2 se skládá z prvního snímače l, druhého snímače 3, třetího snímače lz, čtvrteho snímače lg, prvního obvodu Q...

Zařízení pro vyhodnocování velikosti tlaku pro vakuová technologická zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266892

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vokurka Jan, Michna Vladimír, Kolář Karel, Frey Augustín

MPK: G01L 21/00, G05B 1/02

Značky: vakuová, tlaku, technologická, vyhodnocování, velikostí, zařízení

Text:

...přiveden výstup z vakuometru 10. Výstup a zdroje 8 referenčního napětí-je připojen k pomocnému vstupu i číslicově analogového převodníku 3. Výstup b zdroje 8 reľerenčního napětí je připojen na vstup k obvodu 9 identifikace poruchy měřené veličiny. Na vstup c obvodu 9 identifikace poruchy měřené veličiny je připojen výstup z vakuometru 10. Výstup l obvodu 9 identilikace poruchy měřené veličiny je připojen a přiveden na řídící vstup j silových...

Čidlo pro vyhodnocování přítomnosti metanu a jiných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265853

Dátum: 14.11.1989

Autori: Habanec Josef, Švanda Gustav

MPK: G01N 33/22

Značky: jiných, čidlo, přítomnosti, metanu, vyhodnocování, plynů

Text:

...výkresu, který znázorňuje na obr. 1 čidlo podle výnálezu v jednostranném provedení a naobr. 2 čídlo podle vynálezu v průchozim provedení.Čidlo znázorněné na obr. 1 sestává z měrné komůrký Ž, jejíž vstup je zakryt filtrem 1, který je zhotoven ze sítoviny a filtračniho papíru, popřipadě může být proveden jako molekularni filtr. Na tělese 1 čidla jsou v místě měrné komůrky Q umistěny dva permanentní toroidní magnety g , 1, mezi kterými je...

Zapojení pro řízení cyklu a průběžné vyhodnocování okamžitých stavů všech uzlů speciální hlubokovrtací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265715

Dátum: 14.11.1989

Autori: Blesík Karel, Bednář Vladimír, Smíšek Josef

MPK: G05B 19/02, B23B 41/02

Značky: hlubokovrtací, zapojení, okamžitých, vyhodnocování, průběžné, stanice, cyklu, speciální, stavu, všech, řízení, uzlů

Text:

...svým pátým vstupem ggg a druhým výstupem ggl s prvním vstupem êg a prvním výstupem hl stolu 5. stůl Q je dále připojen svým druhým výstupem gg ke vstupu lgl snímače lg polohy vrtacího pouzdra, svým třetím výstupem A ke vstupu lil snímače li tlaku chladicího oleje, svým čtvrtým výstupem 55 ke vstupu lâl snímače lâ teploty chladícího oleje přiváděného tlakovou hlavou do vrtaného otvoru a svým pátým výstu~PEWKÁŽ ke VSĚUP Snímače łâł snímače J...

Obvod pro vyhodnocování telegramů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265040

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kostka Jiří, Bernkopf Tomáš

MPK: G08C 19/16

Značky: telegramů, vyhodnocování, obvod

Text:

...5 ą rngístru dat 5 a ůľuhý řídící výstup àâc s 3 oen s blokovacím vstupom 24 blokovacího obvodu 2. Řídi~ 1. registru zabezpečovacího kod 4 je spojensprv ci výstup 3 ním nasçavovacím vstupom ii bloku řidicich čítačů à a první řídící výstup ĺivdełsäćru aires 1 jo spojen 5 âruhjn nüSta~vovacím vstupom 12 bloku řídícich čítočů à o druhý řídící vy» stup 72 jo sogen s uvolňovacím vstupom Q 3 regiotru dat Ě.močním výsLn° íkropcčítače Q.Dále bude...

Zapojení k vyhodnocování přítomnosti plynů ve vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264772

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hrabanec Josef, Švanda Gustav

MPK: G01N 27/68

Značky: zapojení, vzduchu, vyhodnocování, plynů, přítomnosti

Text:

...tekoucího koronovým výbojem, zejména je-li zavedena nelineární zpětná vazba. V tomto případě sedá kvantifikovat množství molekul vyhodnocovaného plynu v čidle l. V druhém případě se může převodník proud~napětí navrhnout tak, aby se napětí na výstupu operačního zesilovače 1 měnilo od určité úrovně vstupního proudu velmi rychle, popřípadě i s jistou hysterezí,takže operační zesilovač 3 má charakter klopného obvodu a logická úroveň jeho...

Zapojení obvodu statistického vyhodnocování četnosti impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264054

Dátum: 12.05.1989

Autor: Stránský Ivan

MPK: G01D 1/08, G01R 23/00, H03K 23/00...

Značky: impulsů, obvodů, četnosti, statistického, vyhodnocování, zapojení

Text:

...odpovídá zvolenému počtu impulsů. Časová konstanta, po kterou je la» ditelný monostebilní časový obvod g.udržován v nobuzeném stavu,se nastavuje regulovetelnym odporem gg, spojeným s kondenu zátorem gl. Výstup loditelného monostabílního časového obvodu je napojen na mazací vstup 3 registru 1.Na výstup 93 registru 1 je napojena větev pro signalizaci překročení předvoleného maximálního počtu impulsů n a na výstup Qg je nepojena větev pro...

Měřicí zařízení pro vyhodnocování reflexních fotometrických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263743

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vojtek Jiří, Janda Jiří

MPK: G01N 1/00

Značky: fotometrických, vyhodnocování, reflexních, signálu, měřicí, zařízení

Text:

...hodno tu koncentrace v požadovaných jednotkách.A Měříoí zařízení podle vynálezu je sohématicky znázorněno na připojených výkresech, kde na obr, l je zapojení měříoího zařízení a na obr, 2 jsou časové průběhy.Měřící zařízení sestává z přes spínač 2 připoen zdroj 3 konstantního proudu spoen přes J r Joptickou komůrku 2 s převodníkem Q proud/napětí, K optické komůrce E je přiložena testovaná nebo referenční zona Ž, Pře vodník Q...

Zařízení pro vyhodnocování pohybu živých objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263641

Dátum: 11.04.1989

Autori: Přibil Jiří, Šedivý Miloslav, Zima Václav Člen Korespondent Čsav

MPK: H02H 5/12

Značky: objektu, vyhodnocování, živých, pohybu, zařízení

Text:

...kde obr. 1 představuje blokové schéma zapojení a obr. 2 představuje jedno z možných provedení vysílací a přijímací části kapacitního senzoru.Mezi vysílač g a přijímač 3 je zařazen kapacitní senzor 3, jehož vysílací část il je pŕipojena k výstupu vysílače g a přijímací část 33 je přípojena ke vstupu příjímače 3, jehož výstup je přípojen ke vstupu řídící a vyhodnocovací jednotky l pro vyhodnocení změny intenzity elektromagnetického pole...

Zapojení pro sledování a vyhodnocování polohy otočných indexovacích stolů a pro řízení jejich pohybů, zejména pro obráběcí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263209

Dátum: 11.04.1989

Autori: Poledňák Vladimír, Smetana Miloslav, Urban Jiří

MPK: B23Q 15/12

Značky: jejich, stolu, otočných, sledování, vyhodnocování, stroje, řízení, polohy, zejména, indexovacích, zapojení, pohybu, obráběcí

Text:

...polohy otočné části od požadované polohy. Blok g pro výpočet vzdálenosti je připojen svým prvním výstupem 3 k prvnímu vstupul bloku 1 pro řízení zpomalení pohybu otočné části a svým druhým výstupom gg jednak k prvnímu vstupu Al bloku 3 čítače pro presnou polohu, jednak k prvnímu vstupu ŽL blokuâ čítače pro zpomalení smyslu CW a jednak k prvnímu vstupu gl bloku É čítače pro zpomalení smyslu CCW. Ke druhým vstupům Ag, gg, gg blokůi,j, Q čítačů...

Zařízení pro měření a vyhodnocování vektorů rychlostí a směrů proudění vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263045

Dátum: 11.04.1989

Autor: Harašta Jiří

MPK: G01P 5/07

Značky: směru, vzduchu, vektoru, zařízení, vyhodnocování, měření, rychlostí, proudění

Text:

...analogových sígnálůlpředstavujících vektory rychlostí a směry vektorů proudění vzduchu jedinou kombinovanou sondou se žhsvenými systémy. Lze tak získat napěřové signály současně a z hlediska měření nezávisle na sobě. Další výhodou je bezprostřední zpracování obou sígnálů, a to analogovou mu 1 ~ típlexací přes ana 1 ogově~digitální prevodník se záznamem do paměti počítače tak, aby byl získán co největší počet údajů v nejkratší možné době...

Zařízení pro vyhodnocování směru pohybu pohybové jednotky robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 262508

Dátum: 14.03.1989

Autori: Roháček Jan, Čížek Pavel

MPK: H03M 1/34

Značky: směru, vyhodnocování, pohybu, pohybové, zařízení, jednotky, robota

Text:

...łá z nichž prvý spínač łł odpovídá prvému snímači ł prvé mechanické narážky, druhý spínač 33 odpovídá druhému snímači 3 druhé mechanické narážky, třetí spínač łg odpovídá třetímu snímači Q třetí mechanické narážky, čtvrtý spínač ii odpovídá čtvrtému snímači 1 čtvrté mechanické narážky, pátý spínač łg odpovídá pátému snímači § páté mechanické narážky a šestý spínač łg odpovídá šeetému snímači Q šesté mechanické narážky. Aktivní signál ze všech...

Zařízení ke komplexnímu vyhodnocování jakosti výstřiků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262305

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zeman Lubomír, Vašíček Alois, Neuhäusl Emil, Pavlíček Jindřich, Brummel Michal, Landa Václav

MPK: G01N 33/44

Značky: komplexnímu, výstřiku, jakosti, vyhodnocování, zařízení

Text:

...získané hodnoty stavu výstřiku, tj. dvojlomu, rozměrů a odrazivosti světlana hodnoty, které byly naměřeny při izotermních podmínkách po dostatečně dlouhé době relaxace. Pomocí takto získaných hodnot lze provést vyhodnocení celkové kvality Výstřikůa navrhnout korekce technologických parametrů v případě její odchylky od předepsané úrovně. Konkrétní provádění způsobu komplexního vyhodnocení vlastního výstřiku z plastu podle vynálezu lze...

Zařízení pro signalizaci poruchy při vyhodnocování průměru svitku pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262124

Dátum: 10.02.1989

Autori: Páník Jaroslav, Frydrych Milan

MPK: B65H 26/08

Značky: zařízení, poruchy, vyhodnocování, průměru, signalizaci, pásu, svitku

Text:

...pásu 8 jsou spojený s príslušnými informačními vstupy aj, 32, zadávacího bloku .i,jehož první a druhý zadávací výstup bj, bz,je zapojen na odpovídající první a druhý směrový vstup ej, 82 a třetí a čtvrtý zadá 26721247vací výstup bg, b, na odpovídající první a druhý ovládací vstup h, fz prvního vyhodnocovacího bloku 2, jehož blokovací vstup j je spojen s nezakresleným blokem blokovacích podmínek, který indikuje např. olej v převodovce,...

Čidlo pro vyhodnocování přítomnosti plynů ve vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261757

Dátum: 10.02.1989

Autori: Švanda Gustav, Habanec Josef

MPK: G01N 27/68

Značky: přítomnosti, plynů, čidlo, vzduchu, vyhodnocování

Text:

...přivedeného plynu a produktů reakce v koronovém výboji. obecně, vysoká citlivost čidla podle vynálezu vyplývá z toho, že koronový výboj je na příměsi plynu velmi citlivý.vynález je dále objasněn na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě připojeného výkresu, který znázorňuje na obr. 1 jednostranné čidlo a na obr. 2 průohozí čidlo v osovém a příčném řezu. Jednostranné čidlo z obr. 1 má vstup do měrně komůrky 3 zakrýtprvním...

Zařízení k vyhodnocování spekter na fotografických emulzích

Načítavanie...

Číslo patentu: 260707

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bernas Martin, Prokopová Helena, Kopecký Jaroslav

MPK: G01J 3/30, G01J 1/26, G01J 1/16...

Značky: emulzích, spekter, fotografických, zařízení, vyhodnocování

Text:

...zařízení. To má pak za následek jednoduché vrácení fotometru či projektoru spektra do původního stavu.Příklad uspořádání zařízení k vyhodnocovaní spekter na fotografických emulzích s naexponovaanými spektrálními čárami je schematicky naznačen na přiloženém výkrese v blokovém schéma.Za zdrojem 1 světla je umístěna optická soustava 2 s vložen-ou fotografickou deskou 3 s HaGXpOIIOVüHýHlĺ spektrálními čárami. Za optickou soustavou 2 je zařazen...

Zařízení pro měření a vyhodnocování přesnosti zdvihu táhel pneumatických servomotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261342

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kulinkovský Miloš

MPK: G01L 13/02

Značky: vyhodnocování, pneumatických, zdvihu, táhel, presnosti, servomotoru, zařízení, měření

Text:

...a zdroje řídicího signálu, podle vynálezu, jehž podstata spočívá v tom, že na diferenční manometr je přiveden jak řídicí signál, tąk výstupní signál převodníku zdvihu a diferenční manometr ukazuje velikost a smysl odchylky mezi řídicím signálem s odpovídajíoím zdvihem táhla. n ľPři měření zdvihu táhel pneumatických servomotorů podle vynálezu odpadá nutnost nastavovat přesně řídící signál a odečítání zdvihu táhla v mm. Též odpadá...

Zapojení pro sérioparalelní generování a vyhodnocování testů logických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259454

Dátum: 17.10.1988

Autori: Golan Petr, Novák Ondřej

MPK: G06F 11/00, G06F 5/02

Značky: zapojení, obvodů, sérioparalelní, vyhodnocování, testu, logických, generování

Text:

...modifikační vstup 33 bloku 3 pro qenerování kôdových slov a modifikační vstup 33 bloku 3 pro adresaci klopných obvodů a kontrolních bodů. Testovací jednotka 3 je płipojena k prvnímu externímu datovému vedení 33 a k druhému externímu datovému vedení 13, k nimž jsou připojeny neznázorněné testované jednotky.Funkce zapojení podle vynélezu je následujícíBlok 3 generovaní ködových slov vytváří postupně části kôdového slova lineárního kódu C ...

Zařízení pro vyhodnocování změn radioaktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 258766

Dátum: 16.09.1988

Autor: Zajíc Jaroslav

MPK: G01R 23/15, G01T 1/17, G01T 1/16...

Značky: změn, vyhodnocování, zařízení, radioaktivity

Text:

...seradiooktivníeh płedmětech stejné radioaktivity. Levý vrchol křivky o střední hodnotě go impullů odpovídá střední hodnotě pozadí radioaktivního záření, která se měří automaticky v mezerách mezi pohybujícimi se radioaktivními přsdměty.Výše těchto vrcholů, popŕípadě tvar kŕivky, jsou dány relací mezi počty a velikosti pohybujících se radioaktivních předmětů a délkou mezer mezi nimi a nejsou pro vyhodnooování kolísání pozadí rsdioaktivního...

Zapojení pro automatickou kontrolu a vyhodnocování kvality obrábění během manipulace s obrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258328

Dátum: 16.08.1988

Autori: Blesík Karel, Sedláček Oldřich, Smíšek Josef

MPK: B23Q 15/013

Značky: kontrolu, během, obrobky, obrábění, vyhodnocování, kvality, zapojení, manipulace, automatickou

Text:

...automatickou kontrolu a vyhodnocování kvality obrábění během manípulace e obrobky se dvěma pracovnímí po lohami podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném výkrese.Blok 1 ovládání linky je napojen na první vstup bloku g loàických obvodů pro řízení automatického manípulátoru, na který jsou zpětnovaąebně přípojeny jednak blok § logických obvodů přo řízení a kontrolu polohování a upínání obrobku ve střední poloze, jednakj bloky Q...

Zapojení obvodu pro měření a vyhodnocování derivace veličiny proměnné v čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 244085

Dátum: 01.06.1988

Autori: Truchlik Štefan, Halmo František, Dimun Milan

MPK: G01R 19/10, G01R 19/12, G01R 19/25...

Značky: měření, proměnné, veličiny, derivace, vyhodnocování, obvodů, zapojení, čase

Text:

...je spojene s druhým vstupem gg hradla 2. První výstup gg druhého hradlovacího obvodu 3 je spojen s prvním vstupem 1 čítače 1 frekvence s druhý výstup 22 druhého hradlovacího obvodu Q je spev jen s druhým vstupem lg čítače 1 frekvence. Výstup 32 hredla 1je spojen s první vstupní svorkou 5 čítače 5, jehož výstup Agje spojen s prvním vstupem 5 řídícího obvodu 5. Jeho druhý výsn tup ąg je spojen současně s prvním vstupem Q prvního hradlovacího...

Zapojení pro vyhodnocování souřadnice polohy, její první derivace a její druhé derivace

Načítavanie...

Číslo patentu: 256893

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rozkošný Vladimír, Budnikov Vladimir Věd, Beneš Tomáš, Karpinský Jurij

MPK: G05D 3/20

Značky: zapojení, polohy, její, druhé, vyhodnocování, derivace, první, souřadnice

Text:

...čtvrtý kombinační člen lg, v uvedeném příkladě provedený jako rozdílový člen, s přičítacím vstupem jakožto prvním vstupem kombinačního členu lg a s odečítacím vstupem jakožto druhýmvstupem kombinačního členu li.V uvedeném přĺkladě jsou výše uvedené frekvenční přenosy dány vztahy1 r F 1 WT 31 Tf WW TTíŠíý V Q Í ua E 30 ízířčç FAUÚ) má l G F 5(ju) -jbokde 05 Ž je kruhový kmitočet, ĺĺv je časová konstanta částí zapojení...

Zapojení obvodu pro vyhodnocování nízkých četností impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245964

Dátum: 01.03.1988

Autor: Fritz Joachim

MPK: H03K 19/00

Značky: zapojení, impulsů, vyhodnocování, nízkých, obvodů, četnosti

Text:

...analogovým vstupem pamětového bloku a výstup pamětověho bloku je výatupem obvodu.Výhodou takto zapojeného obvodu je, že napětí na výstupu mezi dvěma ímpuley je konstantní a odpovídá době mezi posledním dvěma impulsy, jeho kolísání je tedy způsobeno pouze změnami v četnosti měřených impulsů. Volbou vhodného průběhu generátoru funkce je možno dosáhnout libovolné závislosti výstupního napětíNa připojeném výkresu je schemeticky znázorněno...

Způsob vyhodnocování svařitelnosti austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255271

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hodina Jaroslav, Konšel Zdeněk, Kordula Miroslav, Tomeš Miloš, Prochazka Josef, Pačák Jan

MPK: G01N 33/20

Značky: oceli, austenitických, způsob, svařitelností, vyhodnocování

Text:

...snížení strát materiálu a energie, a u uživatelek prodloužení životnosti zařízení. Při včasném zjištění dobrých mechanických vlastnostíu určité tavby oceli lze při zjištění současné špatné svažitelnosti oceli téže tavby, tutobeze ztrát určit pro výrobky, u nichž se svařování nepředpokládá.Byla vyrobene tavba oceli na elektrické obloukove peci o hmotnosti 25 t, ocel měla hmotnostní složení 0,5 1 uhlíku, 1,25 manganu. 0,18 E křemíku, 21,5 1...

Zařízení pro cyklické vyhodnocování měrné spotřeby energie v technologickém procesu pro operativní kontrolu a řízení výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241420

Dátum: 01.02.1988

Autor: Brůnová Bohumila

MPK: G05B 19/21

Značky: spotřeby, energie, řízení, procesu, vyhodnocování, technologickém, cyklické, kontrolu, zařízení, měrné, operativní, výroby

Text:

...jeho vstup gg je spojen s výstu~ pem łłł řídících obvodů łł a jeho výstup 22 je zapojen na vstup Q čítače 1, jehož nulovací vstup.gg je spojen s výstupem.łł řídících obvodů łł a jeho výstup 55.3 e spojen se vstupem gg pamětových obvodů.§, jejichž výstup gg je spojen se vstupem indikační jednotky Q, při čemž výstup 5 čítače 3 je připojen na vstup koincidenčních obvodů 1,jejichž výstup je spojen se signar lizeční jednotkou Q, při čemž...

Zařízení pro objemové měření a vyhodnocování spotřeby nafty v palivovém okruhu lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241867

Dátum: 01.12.1987

Autori: Lipowsky Helmut, Eilert Günter, Flegel Kuno

MPK: B60K 15/00, G01F 1/00

Značky: objemové, spotřeby, měření, lokomotívy, palivovém, zařízení, vyhodnocování, nafty, okruhu

Text:

...nâdobou a pod ní je snímač výšky hladiny. Objem odmčrně nádoby meži horní a spodní hladinou je možno nastavit kalibrovacímšroubemĺ V odmšřovacím bloku 1 gsou,vývody dâlkověho teploměru pro měření teploty nafty v odměnnogcnbloku 1. Součástí odměřovacího bloku 1 je i hladinomčr a pomocné snímače, které dávají informaci o maximální či minimâlní výšce hladiny a zajištují přepojovâní jednotlivých režimu na normální provoz z hlavní nádrže nebo...

Způsob vyhodnocování výstupních signálů chemických analyzátorů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243064

Dátum: 15.11.1987

Autori: Piatro Jozef, Školník Juraj, Vavrovie Ján

MPK: G01R 11/00, G01R 13/00

Značky: způsobu, vyhodnocování, způsob, analyzátorů, tohoto, výstupních, provádění, chemických, signálu, zařízení

Text:

...analyzátoru se převádí na digitální tak, aby hodnotě analogového signálu byla přímo úměrná frekvence digitálního signálu, která se pak načíta a ukladá do paměti, přičemž se do paměti ukládají informace jak srovnávacího nulovaciho tak i celkového signálu, načež se od celkového signálu odečitá hodnota srovnávacího nulovacího signálu.Zařízení podl-e vynálezu může být sestaveno buď z jednotlivých elektronických prvků, jako je čítač, pamäťová...