Patenty so značkou «výhodné»

Kovanie s otočným kĺbom, výhodne pre čalúnený nábytok s prestaviteľným operadlom, a čalúnený nábytok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18652

Dátum: 27.08.2013

Autor: Jockenhöfer Wilhelm

MPK: A47C 7/38

Značky: kĺbom, operadlom, nábytok, otočným, výhodné, čalúnený, přestavitelným, kovanie

Text:

...dielcom pozdĺžneho vedenia prvého kĺbového ramena a druhým dielcom pozdĺžneho vedenia prvého kĺbového ramena. Takéuhlové prestavenie, pripadne uhlové chyby sú vykompenzované navrhovaným usporíadanim, takže v žiadnom prípade sa pri stlačení čalúneného nábytku nevyskytne skrútenie záhybov. Pre navrhované kovanie s otočným kĺbom môžu byť použité štandardné konštrukčné dielce, ktorévýrobné náklady kovania s otočným kĺbom redukujú.0010 Ďalej môže...

Zariadenie na rozdeľovanie kusového sypkého materiálu a rozptyľovací mechanizmus, výhodne na použitie v zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 287155

Dátum: 28.12.2009

Autori: Kepplinger Leopold-werner, Berner Franz, Wurm Johann

MPK: C21B 7/00

Značky: použitie, zariadení, materiálů, kusového, zariadenie, mechanizmus, rozdeľovanie, sypkého, rozptyľovací, výhodné

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zariadenia na rozdeľovanie kusového sypkého materiálu, najmä železnej huby, z toku sypkého materiálu na rozľahlú plochu, najmä na pevné lôžko, pričom táto plocha sa nachádza v reaktore na technológiu fyzikálnych alebo chemických procesov, najmä v reaktore hutného zariadenia na výrobu surového železa alebo oceľových predvýrobkov, výhodne v taviacom a splynovacom zariadení, pričom kusový sypký materiál sa plní prostredníctvom...

Piperazinylové deriváty výhodné na liečbu nemocí sprostredkovaných receptorom GPR38

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7646

Dátum: 26.06.2007

Autori: Thompson Mervyn, Mitchell Darren Jason, Seal Jonathan Thomas, Westaway Susan Marie, Brown Samantha Louisa

MPK: C07D 213/00, A61P 1/00, A61K 31/00...

Značky: deriváty, výhodné, receptorom, sprostredkovaných, nemoci, gpr38, piperazinylové, liečbu

Text:

...v stavoch zhoršenej motilityčriev Peeters, in Problems of the Gastrointestinal Tract inAnaesthesia. Ed., Herbert MK et al. Springer-Verlag, Berlin,Heidelberg 1999, str. 39-51.0006 V dôsledku toho sa očakáva, že agonisti receptora GPR 38 budú mimikovat aktivitu motilínu alebo ostatných látok pôsobiacich na tento receptor, ako erytromycín, a nájdu klinické použitie pri liečbe gastrointestinálnych chorôb spojených s hypomotilitou, predovšetkým...

Heterocyklické zlúčeniny výhodné ako modulátory transportérov kazety viažucich ATP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15817

Dátum: 08.11.2006

Autori: Hamilton Matthew, Mccarthy Jason, Grootenhuis Peter, Miller Mark, Hadidda Ruah Sara, Zhou Jinglan, Bear Brian

MPK: A61P 11/00, A61K 31/443, C07D 405/12...

Značky: zlúčeniny, modulátory, heterocyklické, kazety, viažucich, transportérov, výhodné

Text:

...pozorovaných kanálikov v membráne nižšie ako v prípade bunky, exprimujúcej nomiálny CFTR. Navyše k zhoršenej priechodnosti kanálika mutácia spôsobuje rovnako defektné riadenie prietoku v rámci kanálika. Spoločne potom znížené množstvo kanálikov v membráne a defektný prietok vedú k zníženému aniónovému transportu cez epitel, čo vedie k defektným transportov iónov a tekutín. (Quinton, P. M.(1990), FASEB J. 4 2709 - 2727). Štúdie však...

Heterocyklické zlúčeniny výhodné ako modulátory transportérov kazety viažucich ATP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15730

Dátum: 08.11.2006

Autori: Bear Brian, Zhou Jinglan, Hadida Ruah Sara, Grootenhuis Peter, Mccarthy Jason, Hamilton Matthew, Miller Mark

MPK: A61K 31/4418, A61P 11/00, A61K 31/5585...

Značky: výhodné, viažucich, zlúčeniny, heterocyklické, modulátory, kazety, transportérov

Text:

...- 8451). Do dnes bolo identifikovaných viac ako l 000 ochorení spôsobujúcich mutácie(httpz//wwwgenetsickkids.onca/cñrl). Väčšina prevalentných mutácií sú delécie fenylalanínu v pozícii 508 CFTR aminokyselinovej sekvencie a sú bežne označované ako AFSOS-CFTR. Táto mutácia sa vyskytuje približne u 70 prípadov cystickej ñbrózy a jespojená so závažným ochorením.0009 Delécia zvyšku 508 v AF 508-CFTR bráni nascenmému proteínu v správnom zbalení....

Stroj na strihanie a splietanie odstrižkov lepivého pásu, najmä kordového pásu, výhodne textilného kordového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4958

Dátum: 11.07.2006

Autor: Hoffmann Bernd

MPK: B65G 47/53, B65H 20/00, B29D 30/38...

Značky: strihanie, kordového, odstrižkov, stroj, splietanie, pásu, najmä, textilného, výhodné, lepivého

Text:

...zariadenie zviacerých rovnobežných prichytávacich úsekov, alebo úsekov stolov. Táto úprava umožňuje, aby oba mohli prechádzať do seba.Ked kvôli presnému spleteniu oboch hrán pásu záleží na ich presnom umiestnení vzhľadom na seba, účelne sa ustanoví jeden alebo viac snimacich prvkov, hlavne fotobuniek, na zisťovanie zadnej hrany predtým spleteného odshižku pásu, pričom sa uskutočňuje prevádzka toho, alebo nejakého dopravného zariadenia na...

Systém a spôsob ďalšieho spracovania profilu pevného telesa zisteného výhodne dynamicky, hlavne na účel určenia vzniknutého opotrebovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4853

Dátum: 19.09.2005

Autori: Brinkmann Andreas, Hoffmann Manfred, Walter Michael, Nowaczyk Christian, Hoffmann Dieter

MPK: G05B 19/42

Značky: profilů, zisteného, dalšieho, určenia, dynamický, spôsob, výhodné, vzniknutého, spracovania, pevného, tělesa, hlavne, systém, účel, opotrebovania

Text:

...pre kolesá koľajového vozidla, ako sú železničné kolesá, u ktorých sa používa opísaný spôsob. Skúšobná stolica opotrebovania je koncipovaná pre kolesá, ako premeriavané pevné teleso, odvaľujúce sa po koľajniciach, pohybujúce sa okolo stranslačných rýchlostí a s uhlovou rýchlosťou. Ako základná veličina sa pritom pomocou systému rovníc zisťuje z dynamicky určených meraných hodnôt hlavne referenčný polomer valiaceho sa kolesa....

Obal, výhodne v tvare rovnobežnostena, určený najmä na tyčinky s vatovými tampónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 279942

Dátum: 18.03.1992

Autor: Joao Garcao

MPK: B65D 5/54

Značky: určený, tyčinky, najmä, tampónmi, obal, tvare, vatovými, výhodné, rovnobežnostena

Zhrnutie / Anotácia:

Obal, výhodne v tvare rovnobežnostena, určený najmä na tyčinky s vatovými tampónmi a obsahujúci spodnú stenu, vrchnú stenu (2), prednú stenu, zadnú stenu a dve bočné steny (7), pričom vrchná stena (2) je opatrená príklopovou časťou (3), ktorá je na jednej strane úplne spojená s vrchnou stenou (2) prostredníctvom ohybovej línie (4), prebiehajúcej naprieč medzi bočnými stenami (7), a zostávajúci obvod príklopovej časti (3) je s vrchnou stenou (2)...

Způsob přípravy monokrystalů pro zhotovení výbrusů s výhodně orientovaným směrem průchodu světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264632

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kvapil Jiří, John Václav, Kvapil Josef, Perner Bohumil, Škoda Václav, Košelja Michal

MPK: C30B 17/00, C30B 15/20

Značky: průchodu, způsob, orientovaným, výhodné, výbrusů, zhotovení, směrem, světla, monokrystalů, přípravy

Text:

...rozhraní způsobem podle vynálezu, svírá směr průchodu světla s přítomnými plošnými poruchami dostatečně velký úhel, kdy se tyto na homogenitě světla neprojevi. Uvedené souvislosti plati i v případě monokrystalů pěstovaných s kuželovitým, resp. obecně konvexním fázovým rozhraním, ve kterých mozaika vlivem samovolné orientace k fázovému rozhraní vymizí a směr průchodu světla lze s výhodou zvolit rovnoběžně s osou růstu. Naopak při orientaci...

Zařízení pro časově výhodné přesné zastavování mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261929

Dátum: 10.02.1989

Autori: Skočovský Ludvík, Velešík Milan, Makeš Jiří

MPK: B23Q 15/20, G05D 3/12

Značky: zastavování, výhodné, zařízení, přesné, mechanismu, časově

Text:

...členem a signál 2 polohového spínače pro brzdění je V tomto řízeném časovém členu zpožděn o hodnotu odvozenouod konkrétní rychlosti nastavené na voliči rychlosti. Tyto hodnoty zpoždění jsou pro všechny stupně rychlosti uloženy v paměti V . .Na obr. l je schematicky znázorněno zařízení pro časově výhodné přesné.zastavování mechanismu podle vynálezu.201 929 Steónosměrný motor g poháněného mechanismu l je napájen z mě niče s otáčkovým...